F3 Kemisk bindning - Lunds 2010-09-02آ  Lewisstruktur fأ¶r molekyler# fritt elektronpar! elektronpar!

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of F3 Kemisk bindning - Lunds 2010-09-02آ  Lewisstruktur fأ¶r molekyler# fritt elektronpar!...

 • Repetition F2! •  Ψ och Ψ2! •  n, l, ml, ms! •  1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ...! •  Z och Zeff!

 • Joniseringsenergi, I! Energi som upptas vid reaktionen! X(g) → X+(g) + e-(g)!

 • Elektronaffinitet, Ea! Energi som avges vid reaktionen! X(g) + e-(g) → X-(g) !

 • Övning! Vilken har störst joniseringsenergi?! 1.  K eller Rb?! 2.  K eller Ca?! 3.  K eller Cl?!

 • Kemisk bindning, Kapitel 2! •  Jonbinding! •  Kovalent bindning! •  Lewisstrukturer!

  •  bindningar! •  fria elektronpar! •  resonans!

 • Kemisk bindning! Valenselektroner förs över

  eller delas! •  Jonbindning! •  Kovalent bindning! •  Metallbindning!

 • Oktettregeln! Valensskal med ädelgasstruktur

  eftersträvas!

 • Katjoners elektronkonfiguration! Ta bort e- från np-, ns-

  och (n-1)d-orbitaler!

  Exempel! Al, 1s22s22p63s23p1! Al3+, 1s22s22p6!

 • Anjoners elektronkonfiguration! Lägg till e- i np-orbitalen!

  Exempel! S, 1s22s22p63s23p4! S2-, 1s22s22p63s23p6!

 • Energi vid jonbindning!

 • Övning! Skriv elektronkonfigurationen för följande joner i

  grundtillstånd:! 1.  N3-! 2.  O2-! 3.  Ca2+! 4.  Zn2+! 5.  Br-!

 • Lewisstruktur för atomer

  valenselektroner!

 • Lewisstruktur för molekyler

  fritt elektronpar!

  elektronpar! i enkelbindning!

  två elektronpar! i dubbelbindning!

 • Recept för lewisstruktur

  1.  Antal valenselektroner! 2.  Bindningar! 3.  Fria elektronpar! 4.  Oktett!

 • Övning! Rita lewisstrukturen för följande molekyler/joner:! 1.  H2O! 2.  NH3! 3.  NH4+! 4.  NO3-!

 • Resonans! •  Flera lewisstrukturer med samma energi möjliga! •  Indikeras med dubbelpilar!

 • Bensen!

 • Undantag till oktettregeln! •  Radikaler – oparade elektroner! •  Expanderade valensskal!

 • Polär kovalent bindning!

  partiell! laddning!

  δ-!δ+!

 • Elektronegativitet, χ! Förmåga att attrahera elektroner!

 • Bindningstyper!

  skillnad i ! elektronegativitet!

  0! 2! 4!

  kovalent! jonisk! polär kovalent!

 • Polariserbarhet!

 • Övning! I vilken förening har bindningarna mest kovalent

  karaktär?! 1.  NaBr eller MgBr2?! 2.  CaO eller CaS?! 3.  NaF eller NaI?!

 • Bindningsenergi och -längd!

 • Bindningens styrka ökar med...! •  ... ökande bindningstal! •  ... minskande antal fria elektronpar! •  ... minskande atomradie! •  ... resonans!

 • Övning! I vilken förening är bindningen starkast?! 1.  HCl eller HI?! 2.  N2 eller F2?! 3.  H2 eller F2?!