Click here to load reader

FAAL İYET RAPORU 2013

 • View
  240

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of FAAL İYET RAPORU 2013

 • FAA

  LYET R

  APO

  RU

  2013

 • Ekonomik kalknma; Trkiyenin zgr, bamsz, her zaman daha gl, her zaman daha bolluklu

  Trkiye lksnn belkemiidir.

  (01 Kasm 1937, T.B.M.M. 5. Dnem, 3. Toplanma Yl Al)

 • Trk

  iye na

  at

  Ma

  lzem

  esi S

  an

  ayi

  cile

  ri D

  ern

  ei

  FAA

  LY

  ET R

  APO

  RU

  - 2

  013

  5

  rkiye naat Malzemesi Sanayicileri Dernei Ynetim Kurulu, Antkabiri ziyaret ederek Ulu nder Atatrkn huzurunda sayg duruunda bulundu. Bu anlaml etkinlie Trkiye MSAD Ynetim Kurulu Bakan A. Dndar Yetiener, Ynetim Kurulu yeleri Kenan Arac, Ercment Yaln, H. Yener Gre, Mehmet Tunaman, Atila Grses, .Murat Altu ile Trkiye MSAD nceki Genel Koordinatr Selda Babuolu Trkiye MSAD ye likileri Yneticisi Akn Trkolu katld.

  Trkiye MSAD Ynetim Kurulu Bakan A. Dndar Yetiener ve beraberindeki heyet, Atatrkn mozolesine tren eliinde elenk koydu ve sayg duruunda bulun-du. Bakan Yetiener, Misak- Milli Kulesindeki Antkabir zel Defterini imzalad.

  Trkiye MSAD Ynetim Kurulu Bakan A. Dndar Yetiener Antkabir zel Defterine u cmleleri yazd:

  ada Trkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu nderimiz ATATRK,

  Trkiye naat Malzemesi Sanayicileri Dernei Ynetim Kurulu olarak huzurunuzda kran ve sayglarmzla eilir, Size ve ilkelerinize yrekten ballmz ifade ederiz.

  Varlmz ve bamszlmz bize armaan eden Ulu nderliinizdeki kurtulu mcadelemizin tm kahramanlarna minnet duyuyo-ruz.

  ada medeniyetlere ulamak hedefi yle hayata geirdiiniz byk devrimlerin nda ilerliyoruz. Trkiyenin sanayicileri olarak sanayilemeye verdiiniz nemi biliyor, izdiiniz yolda tm gayretimizle alyoruz.

  Sanayilemek, en byk milli davalarmz arasnda yer almaktadr. almas ve yaamas iin ekonomik elemanlar memleketimizde mevcut olan byk, kk her eit sanayii kuracaz ve ileteceiz. En bata vatan savunmas olmak zere, rnlerimizi deerlendirmek ve en ksa yoldan, en ileri ve mutlu Trkiye idealine ulaabilmek iin, bu bir zorunluluktur sznz bugn de bizlere k tutuyor.

  lkemizin her kesinde reten ve istihdam salayan sanayiciler olarak, birlik ve dayanmamz her koulda koruyarak; gereki, aklc yaklamlarla, adalk yolunda gsterdiiniz hedefl eri gerekletirmek iin almaya devam edeceiz.

  Bizlere emanet ettiiniz Trkiye Cumhuriyeti gl-sanayileen bir lke olarak sonsuza dek yaayacaktr.

  Trkiye MSAD Antkabir Ziyareti

  T

 • NDEKLERT

  rkiy

  e na

  at

  Ma

  lzem

  esi S

  an

  ayi

  cile

  ri D

  ern

  ei

  FAA

  LY

  ET R

  APO

  RU

  - 2

  013

  6

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz

  Kalknma Bakan Cevdet Ylmaz

  Trkiye MSADdan...

  Bakann Mesaj

  Deerlendirme

  Kurumsal Dernek Organlar

  Vizyon-Misyon

  Ynetim Kurulu

  Denetim Kurulu

  Genel Sekreterlik

  Komite Bakanlar

  Ynetim ve Kontrol Sistemi

  Etik lkeleri Taahhtnamesi

  Trkiye MSAD sim Deiiklii

  Trkiye MSAD Yeni Logosu

  Trkiye MSAD Yeni Ofisi

  Kamu Spotlar

  Enerjimizi Boa Harcamayn!

  Sesimi Duyan Var m?

  9

  11

  12141516

  26

 • NDEKLER

  Trk

  iye na

  at

  Ma

  lzem

  esi S

  an

  ayi

  cile

  ri D

  ern

  ei

  FAA

  LY

  ET R

  APO

  RU

  - 2

  013

  7

  Trkiye MSAD Yllk Plan

  2013 Yl Etkinlikleri

  Komiteler

  Kamu- zel Sektr -

  STK birlikleri

  Katldmz Organizasyonlar

  Fuarlar

  Fuar birlikleri

  Pazar Gelitirme & Pazar Pazar Takip almalar

  Trkiye MSADn yelikleri

  ye likileri

  letiim Faaliyetleri

  Yaynlar

  Medya Analizi

  Trkiye MSAD yeleri

  293162

  72

  8688

  80

  89

  9498

  102108110112

 • Trk

  iye na

  at

  Ma

  lzem

  esi S

  an

  ayi

  cile

  ri D

  ern

  ei

  FAA

  LY

  ET R

  APO

  RU

  - 2

  013

  9

  Trk

  iye na

  at

  Ma

  lzem

  esi S

  an

  ayi

  cile

  ri D

  ern

  ei

  FAA

  LY

  ET R

  APO

  RU

  - 2

  013

  9

  nerji Bakanl olarak, Trkiyenin enerji politikalarn kalc hale getirme noktasndaki hedeflerimizin en banda enerji verimlilii bulunuyor. Yaklak 2 yldan bu yana enerji verimlilii kltrn hayatn her alannda oluturmak iin ciddi admlar attk, atmaya da devam ediyoruz.

  lkemizde birincil enerjinin yzde 26sn konutlar kullanyor. Konutlarda tketilen elektriin lkemiz elektrik tketimi iindeki pay yzde 24tr. lkemizde bulunan 20 milyon konuttan 15 milyon tanesinin enerji verimlilii standartlarn tayan konutlara dntrlmesi gerekiyor. u anda 4 milyon konutu dntrme imknmz var. Yaltmsz konutlarda yzde 35e varan bir tasarruf imkn var. Buna ift cam da eklenince, bu rakam yzde 45e kyor. Bakanlk olarak, kamuda yaltmn ilk admn biz attk. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl binamzda yaptmz almada yaklak yzde 46lk bir verim elde edildi.

  Bundan sonra 150 kadar kamu binasnn yaltmyla yaklak 45 milyon liralk enerji tasarrufunu hedefliyoruz. Enerji verimlilii konusunda atlan somut admlar bakanlk olarak her zaman destekliyoruz.

  1,5 milyara yakn insann elektrikle tanmad bir dnyada yayoruz. Dnyann bir taraf hala tam olarak aydnla kavumu deil. En azndan bu gerekliin bilincinde hareket etmek gerekiyor. Kullanrken tketici gibi deil, kullanc gibi olmak gerekiyor. Ben, bu anlamda, Trkiye MSADn, sanayicileri ats altnda bir araya getiren bu rgtn de enerji verimlilii hareketine destek olacan umuyorum.

  Enerjinin yzde 26s konutlarda kullanlyor

  Taner YldzEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

  E

  1,5 milyara yakn insann elektrikle tanmad bir dnyada yayoruz. Dnyann bir taraf hala tam olarak aydnla kavumu deil. En azndan bu gerekliin bilincinde hareket etmek gerekiyor. Kullanrken tketici gibi deil, kullanc gibi olmak gerekiyor.

 • Trk

  iye na

  at

  Ma

  lzem

  esi S

  an

  ayi

  cile

  ri D

  ern

  ei

  FAA

  LY

  ET R

  APO

  RU

  - 2

  013

  11

  konominin lokomotifi olarak adlandrlan inaat sektrnn etkileim ierisinde bulunduu sektrlerin banda yap malzemeleri sektr gelmektedir. Yap malzemeleri sektrnn alt sektrlerindeki ekonomik faaliyetler, doal olarak inaat sektrnn genel durumu ve hizmet yaps ile yakndan ilgilidir. Ayrca, yap malzemeleri sektr gerek bamsz olarak gerekse de inaat sektr ile etkileim ierisinde nemli bir ihracat potansiyeli tamaktadr. zellikle baz rnlerde (i-

  mento, demir-elik, al ve doalta-mermer gibi) gerek retim gerekse de ihracat bakmndan yakn corafya ve dnyada sanayi-cilerimiz nemli bir konumdadr. Trk mteahhitlerinin yurt dnda stlendii taahhtlerde yurt iinde retilen yap malzemelerinin kullanlmas ihracatmza dorudan katk salamaktadr.

  nmzdeki yllarda gerek dnya, gerekse Trkiye inaat sektrlerindeki gelimelere paralel olarak inaat malzemeleri sektrnn lke ekonomisine katksnn ok daha ileri seviyelere ulama potansiyeli tad grlmektedir. Dnyada ve Trkiyede kentlemenin hzlanmas, kentsel dnm faaliyetleri, doa dostu yeil binalara olan talebin artmas ve buna bal olarak bina stoklarnn ve alt-yapnn yenilenme ihtiyac inaat ve inaat malzemeleri sektrlerinin bymesini salayacak temel etkenler olarak ne kmaktadr.

  lkemizde balatlan kentsel dnm faaliyetlerinin ortaya kard i hacmi, bata malzeme sanayisi olmak zere birok sektr iin geni i ve yatrm imknlar sunmaktadr. Gerekli artlar hazrlandnda bilgi ve tecrbe birikimini gelitirerek i pazarda g-lenecek reticimiz, uluslararas pazarn nmzdeki dnem yarataca frsatlar rekabeti bir ekilde deerlendirebilecektir.

  Trk inaat malzemeleri sanayisinin bu frsatlardan en iyi biimde yararlanabilmesi ve rekabetiliini koruyabilmesi iin dnyadaki teknolojik ve yeniliki gelimelerin takip edilerek gerekli tedbirlerin zamannda alnmas gerekmektedir. zellikle, eitli lkelerde uygulamaya konulan enerji verimliliinin artrlmasn ve evrenin korunmasn amalayan yap ve yap malzemeleri standartlarna uygun retim yapsna geilmesinin ve kentleme projelerinde uygulanmasnn, kentsel dnm programnn da oluturaca ekono-mik byklk dikkate alndnda, inaat malzemeleri sanayisinde dnm iin nemli bir frsat olduu deerlendirilmektedir.

  naat malzemeleri sanayiinin rekabet gcnn artrlmas ve sektrn nndeki frsatlarn deerlendirilmesine ynelik temel politika erevesi 10. Kalknma Plannda Kentleme ve kentsel dnm imalat sanayii ile btnleik bir ekilde ele alnacaktr. Bu erevede akll bina, yap malzemeleri, toplu tama aralar ve sinyalizasyon sistemleri gibi alanlarda retim ve ihracat kapasitesi artrla-caktr eklinde belirlenmitir. Ayrca, Kalknma Plannn Rekabetilii ve Sosyal Uyumu Gelitiren Kentsel Dnm Programnda kentsel dnmde yerli ve yeniliki retimin tevik edilmesi konusuna ayr bir bileen olarak yer verilmitir.

  lkemiz inaat malzemeleri sanayisinin geliiminde nemli bir rol stlenen Trkiye MSADa, sektrel politikalarn gelitirilmesinde ve sanayicilerin bilinlendirilmesinde gsterdii abalar ve vizyoner yaklam iin tebrik eder, bu almalarda bakanlmzla yrtt- i birlii nedeniyle teekkr ederim.

  naat malzemesi sanayisinin katks ileri seviyelere ulaacaktr

  Cevdet YlmazKalknma BakanE

  nmzdeki yllarda gerek dnya, gerekse Trkiye inaat sektrlerindeki gelimelere paralel olarak inaat malzemeleri sektrnn lke ekonomisine katksnn ok daha ileri seviyelere ulama potansiyeli tad grlmektedir.

 • naat malzemesi sanayisinin Trkiyedeki temsilcisi olan ve 30. faaliyet ylna giren Trkiye MSAD, 2013 yln ok sayda organizasyonla etkin bir ekilde tamamlad. Trkiye MSADn faaliyet sresi, lkemiz iin deer reten, istihdam salayan, ekonomik bymeye ve kalknmaya katk koyan inaat malzemesi sanayimizin de geliim srecine

  tanklk etmektedir.

Search related