Click here to load reader

Faaliyet raporu-2012

  • View
    663

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Faaliyet raporu-2012

  • 1. 2012 YILINDA NVERSTEMZ TRKYENN EN HIZLI GELEN NVERSTES www.ibu.edu.tr

2. GENEL BLG Abant zzet Baysal niversitesi, rahmetli zzet Baysaln katklaryla 1992 ylnda kurulmutur. niversite, kurulutan bugne geen 20 ylda devlet imknlarna ek olarak zzet Baysal Vakf bata olmak zere hayrsever iadamlarnn byk katklaryla ksa srede stn bir fiziki yap ve nitelikli bir teknolojik donanma ulam durumdadr. Alanlarnda sz sahibi sekin bir akademik kadroya sahip olan Abant zzet Baysal niversitesi bugn, 11 Faklte, 6 Yksekokul, 5 Meslek Yksekokulu, 4 Enstit ve 9 Aratrma Merkezi, 1000 Akademik, 750 dari Personeli ile akademik faaliyetlerine ve 23 bin renciye eitim vermeye devam etmektedir. 2004te ERASMUS niversite Beyannamesini almaya hak kazanan Abant zzet Baysal niversitesi, ayrca Avrupa niversiteler Birlii yesidir. 3. Prof. Dr. Hayri COKUN Rektr SUNU Abant zzet Baysal niversitesi; kaliteli, ilkeli ve modern ei- tim ve retim ortam ile tm birikimini toplumun hizmetine sunmaya ve yksekretimde marka olma yolundaki alma- larna 2012 ylnda da tm hzyla devam etti. 2012 ylnda kuruluunun 20. yldnmn kutlayan niver- sitemiz, uluslararas organizasyonlara yapt ev sahiplikleri zellikle dost ve karde lkelerden arlad temsilciler ve konuk ettii yabanc retim yeleri ile Bolunun adeta dn- yaya alan kaps oldu. lkemizin Yksek retim sistemi ile ilgili en nemli hedefle- rinden olan eitlilik ve Uluslararaslama konularnda et- kin bir ynetim sergileyen niversitemiz; dnyann ok deiik lkelerinden gelen rencileri ve retim elemanlar bulunan uluslararas bir niversite stats kazanmaya balad. Bilimsel baarlarna, yenilerini eklemeyi srdren niversite- miz, Bilim ve Teknoloji Yksek Kurulunun Giriimci ve Ye- niliki niversite Endeksinde ilk 50 niversite arasnda yer alrken dnyada enerji ve evre alanlarnda bilime en ok katk salayan kurumlar arasna 23nc srada ismini yazdrd. Tm dnyada yksekretim alannda youn bir uluslarara- slama, kitleselleme ve kalite rekabetinin yaanaca bir zaman dilimine doru ilerlerken niversitemizin dnyada bili- nirliini ve saygnln artrmak, nitelikli uluslararas renci ve aratrmac ekme ve uluslararas aratrma ve yenilik kapasitesini gelitirmek en temel hedefimizdir. Bir yandan blgemizin ve ehrimizin zenginliklerinden besle- nip dier yandan dnya ile btnleen bir yapy esas alarak Abant zzet Baysal niversitesini, azim ve heyecanla gelecee tamaya devam edeceiz. Sayglarmla. 4. A B A N T Z Z E T B A Y S A L N V E R S T E S 4 5. A B A N T Z Z E T B A Y S A L N V E R S T E S 5 Rektrlk Binas giriinde niversitemiz Rektr Prof. Dr. Hayri Cokun, Rektr Yardmclar Prof. Dr. Mehmet Bahar, Prof. Dr. Akahan Gepdiremen, Prof. Dr. Resul Eryiit, Genel Sekreter Vekili Do. Dr. Erdal Bekirolu ve niversitemiz personeli tarafndan karlanan Cum- hurbakanmz, niversitenin alt yap olarak kaydettii gelimeden mutluluk duyduunu belirtti. Gl, Rektrlk Binas giriinde bulunan kamps maketi zerinde incelemelerde bulundu. Cumhurbakan Abdullah Gl niversitemizi Ziyaret Etti Bolu program kapsamnda niversitemizi ziyaret eden Cumhurbakan Abdullah Gl, kampsn doa ile i ie ok gzel bir konuma sahip olduunu syledi. 6. A B A N T Z Z E T B A Y S A L N V E R S T E S 6 Abant zzet Baysal niversitesi Rektr Prof. Dr. Hayri Cokun Cumhurbakan Abdullah Gle ziya- retinin ansna niversitemizin amblemini tayan el yapm ini bir tabak hediye etti. Cumhurbaka- nmz de Rektr Prof. Dr. Hayri Cokuna zerinde Cumhurbakanl forsu bulunan bir plaket hediye etti. Mhendislik Mimarlk Fakltesi Mimarlk Blm rencisi Bar Beklevi, Cumhurbakan Abdullah Gle Mimarlk Blmndeki lazer izim-kesim ci- hazyla yapt lazer izim portresini sundu. Cumhurbakan Abdullah Gle Rektrlk maka- mnda Abant zzet Baysal niversitesi Rektr Prof. Dr. Hayri Cokun tarafndan niversite faali- yetleriyle ilgili brifing sunuldu. Rektrlk Binasn- da zzet Baysal Vakfnn brosunu da ziyaret eden Cumhurbakanmza, Vakf Genel Sekreteri Mustafa Yaman tarafndan zzet Baysal Vakf hakknda bilgi verildi. 05.01.2012 7. A B A N T Z Z E T B A Y S A L N V E R S T E S 7 8. A B A N T Z Z E T B A Y S A L N V E R S T E S 8 9. A B A N T Z Z E T B A Y S A L N V E R S T E S 9 PROJELER ALTYAPI ALIMALARI www.ibu.edu.tr 10. A B A N T Z Z E T B A Y S A L N V E R S T E S 10 Abant zzet Baysal niversitesi (AB) personeli iin ina edilen 150 prefabrik konutun yklarak, yerine kalc lojmanlar yaplmas iin, TOK Bakan Ahmet Haluk Karabel ile Rektrmz Prof. Dr. Hayri Cokun arasnda protokol imzaland. 12 Kasm 1999 Bolu Depreminin ardndan yksek renimin aksamamas amacyla niversitenin Glky kampusunda ina edilen prefabrik konutlar, salk ve gvenlik asndan yetersiz kalmakta ve ekonomik mrn tamamlam konumdayd. Prefabrik konutlarn yklarak yerine yeni lojman- larn yaplmas ynnde yaplan teklif, Kalknma Bakanlnca kabul edilerek 2012 yatrm program- na alnmt. AB Rektrlnn yrtt youn temas ve grmeler neticesinde yeni lojmanlarn TOK tarafndan ina edilebilmesi amacyla Babakan- lk Ekonomik Sosyal ve Kltrel ler Bakanlndan da uygun gr alnd. lgili Bakanlk 150 prefabrik konutun yklarak yerine TOK tarafndan 1+1 ve 2+1 niteliinde 156 daireli lojman yaplmas y- nnde uygun gr bildirdi. niversite personelini modern sosyal konutlara kavuturacak protokol ise 11 Haziranda Ankarada TOK Bakan Ahmet Haluk Karabel ile Rektrmz Prof. Dr. Hayri Cokun ara- snda imzaland. Prof.Dr. Hayri Cokun, niversitenin gelecei a- sndan nemli bir adm attklarn ifade ederek, Kalc lojmanlarn en ksa srede tamamlanmas ve demeler noktasnda sunulan esneklik nceliimizdi. Bu vesile ile TOK ile imza ettiimiz protokoln; niversitemize ve tm personelimize hayrl olmasn diliyorumdedi. Kalc Lojmanlar in Byk Adm niversite personelinin barnma sorununa kkl zm iin uzun sredir grmelerini srdren Abant zzet Baysal niversitesi Rektrl, Babakanlk Toplu Konut daresi Bakanl ile 11 Haziranda imzalad protokolle, akademik ve idari personelin modern sosyal konutlara kavumas iin byk bir adm att. 11. A B A N T Z Z E T B A Y S A L N V E R S T E S 11 Abant zzet Baysal niversitesi Kalc Lojman Plan 12. A B A N T Z Z E T B A Y S A L N V E R S T E S 12 Temel atma trenine, Bolu Vali Yardmcs mer Eru, Belediye Bakan Alaaddin Ylmaz, Rektr Prof. Dr. Hayri Cokun, Rektr Yardmcs Prof.Dr. Mehmet Bahar, Genel Sekreter Do. Dr. Erdal Bekirolu, M- hendislik Mimarlk Fakltesi Dekan Prof. Dr. mer Zorba, Kredi Yurtlar Kurumu Blge Mdr erafettin ilkara, protokol yeleri ve AB personeli katld. AB Rektr Prof.Dr. Hayri Cokun, Merkezi Ara- trma Laboratuvar Binasnn gnmzn rekabeti yapsnda ABy bir adm daha ne tayacan ifade ederek, 3280 m alanda kurulacak olan Mer- kezi Aratrma Laboratuvarnda, 1750 m alan- da, elektrik-elektronik, makine, fizik, kimya, evre, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, gibi alanlarda toplam 27 adet laboratuar tesis edilecektirdedi. Cokun, tamamen devlet yatrm olarak yaklak 2 milyon 200 bin TL bedelle ina edilecek Merkezi Aratrma Laboratuvar ile uluslararas dzeyde kabul gren kamu ve zel sektrde alan aratrmaclar iin modern test ve analiz cihazlarnn yer ald bir bilimsel aratrma, eitim ve lm merkezi olutur- may hedeflediklerini vurgulad. niversitenin Bolunun gelimesinde nemli bir yeri olduunu ifade eden Bolu Belediye Bakan Alaaddin Ylmaz, niversiteye her geliimizde yeni bir al yapyoruz. niversitemizdeki faaliyet ve yatrmlar asndan bu kadar youn bir dnemi ilk defa ya- yoruz eklinde konutu. 26.04.2012 Merkezi Aratrma Laboratuvar Binasnn Temeli, Trenle Atld Abant zzet Baysal niversitesi (AB), son dnemde artrd fiziki yatrmlarna bir yenisini daha ekledi. AB Merkezi Aratrma Laboratuvar binasnn temeli dzenlenen trenle atld. 13. Merkezi Aratrma Laboratuvar Binas 14. A B A N T Z Z E T B A Y S A L N V E R S T E S 14 Nkleer Radyasyon Dedektrleri Aratrma ve Gelitirme Merkezi (NRDAM) 15. A B A N T Z Z E T B A Y S A L N V E R S T E S 15 Trene, Bolu Valisi brahim zimen, AB Rektr Prof. Dr. Hayri Cokun, Bolu Belediye Bakan Alaad- din Ylmaz ile retim yeleri katld. NRDAMda askeri ve sivil amal Nkleer Radyas- yon Dedektrleri ihtiyacnn karlanmasn salaya- cak teknolojilerin gelitirileceini ifade eden Prof. Dr. Cokun, Bu alanda Trkiyede bir ilk olan NRDAMn dnyada da nemli aratrma merkezle- rinden biri olacana inancmz tamdr. dedi. Nkleer Radyasyon Dedektrleri Aratrma ve Geli- tirme Merkezi, Trkiyede 1inci dnyada ise 2nci byk merkez olma zelliini tayor. NRDAMda, Nasa, Jaxa, Esa ve Cern gibi nem- li merkezlerin gereksinimi olan mikro dedektr ve sensrlerin retimine paralel olarak Rasat ve Bl- sat gibi yerli retim uydularnn gereksinimi olan radyasyona duyarl elektronik aygt elemanlarnn ve dedektr sistemlerinin retilmesi de planlanyor. Merkez, kamu ve zel sektre aratrma, inceleme ve danmanlk hizmeti verecek, rapor hazrlayacak ve amalar dorultusunda ulusal ve uluslararas i- birliini gelitirecek. Merkez, Trkiyede bu teknolojiler alannda alan- lar iin en uygun ve elverili ortam yaratarak beyin gn azaltmay ve yurtdnda bu alanda alan- lar iin lkeye geri dn iin imkan yaratmay da hedefliyor. 11.10.2012 NRDAM ile Trkiyede Bir lk Gerekleiyor Dnyadaki askeri ve sivil amal nkleer radyasyon dedektrleri ihtiyacnn karlanmasn salayacak teknolojilerin gelitirilecei Nkleer Radyasyon Dedektrleri Aratrma ve Gelitirme Merkezinin (NRDAM) temeli, Abant zzet Baysal niversitesinde (AB) dzenlenen trenle atld. 16. A B A N T Z Z E T B A Y S A L N V E R S T E S 16 Abant zzet Baysal niversitesi (AB) ile Erpili A.. adna hayrsever iadam Ali Ericek arasnda lahiyat Fakltesi inaatnn yapmna ilikin protokol imza- land. Protokole gre, Glky kampsnde ina edilecek fa- kltenin ad Ali Ericek lahiyat Fakltesi olacak. Yaklak 5 bin metrekare kullanm alanl yaplacak bi- nann elektrik, su kanalizasyon, doalgaz ve internet balantlar ile yol, otopark gibi altyap almalar niversite tarafndan yaplacak. Faklte binas ina- atlar uygulama projelerine uygun olarak tamamlanp niversiteye bilabedel armaan edilecek. AB Senato odasnda gerekletirilen protokol tre- nine, Bolu Vali Yardmcs Ayhan Kartl, Bolu millet- vekili Ali Ercokun, Bolu Belediye Bakan Alaaddin Ylmaz, AB Rektr Prof. Dr. Hayri Cokun, hayrse- ver