Click here to load reader

FAALİYET RAPORU -

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FAALİYET RAPORU -

Hususi dareler ve Belediyeler, büyük kalknma savamzda baar haslasn artracak vazifeler almal ve hususiyle hayat ucuzluunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmal ve salahiyetlerini tam kullanmaldr.
1 Kasm 1937, Meclis Açl Konumasndan
Ancak gelecei düünebilen milletler, yaamak ve ilerlemek imkanna kavuurlar.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Demokratik belediyecilik anlay yannda, bir ehre ait ol- mann bilincini gelitirmemiz, ehri bütün unsurlaryla yaa- yan canl bir organizma gibi görmemiz gerekir.
Yaayan canl bir organizma olarak ehrin sahiplerini, yani ehir halkn yönetim ve karar sürecinin en önemli unsuru olarak görmediimiz müddetçe, demokratik bir belediyeci- lii hayata geçirmemiz mümkün deildir.
Recep Tayyip ERDOAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbakan
v
31 Mart 2019 Mahalli dareler Genel Seçimleri sonucunda siz- lerin yüksek teveccühleri ile devraldmz Balkesir Büyük- ehir Belediyesi bakanlk görevinde birinci ylmz geride brakm bulunuyoruz. Devlette devamllk ilkesiyle, canla bala sahip çktmz bu zorlu görevdeki ilk ylmz altyap, üstyap çalmalarna, kurumsallamaya ve stratejik planla- ma çalmalarna ayrmtk. Bu dorultuda, frsatlarla dolu kentimizin tüm potansiyelini, vatandalarmzn gelecek yl- lardaki ihtiyaçlarn, hiçbir ayrnty atlamadan, en ince he- saplarla ele aldk.
Yaptmz çeitli toplant, ura ve çaltaylarla, Balkesir’e hizmet eden kii ve kurumlarla birlikte Balkesir’i ve Balke- sir’in geleceini ekillendirip, yol haritamz belirledik. Geç- tiimiz süreçte 2020 - 2024 Stratejik Planlamaya Esas ehir Çaltay Bölge Toplantlar, 2020 - 2024 Stratejik Planlama- ya Esas ehir uras, lçe Koordinasyon toplantlar, Bisiklet ve Kent Çaltay gibi birçok çalmay gerçekletirdik. Ba- lkesir’de kent vizyonunun ve hemehrilik bilincinin geli- tirilmesinde etkin rol oynayacak Balkesir Kent Konseyi’nin kurulmasnda öncülük yaptk.
Deerli hemehrilerim,
unu çok iyi biliyoruz ki Balkesir için yaplmas gereken çok i var, yapacamz çok i var. 2020 - 2024 yllar arasnda, Stratejik Planmzda da ayrntlaryla anlattmz, titizlikle hazrladmz planlarmz hep birlikte uygulamaya geçire- ceiz, durmadan, yorulmadan çalmaya devam edeceiz. 2019 yl Faaliyet Raporu’nu sizlere sunarken bu raporun ha- zrlanmasnda emei geçen tüm ekip arkadalarma, öne- ri ve destekleriyle katkda bulunan tüm kymetli Balkesirli hemehrilerime teekkürlerimi sunuyorum.
Yücel YILMAZ Balkesir Büyükehir Belediye Bakan
vii
ix
Büyükehir Belediye Bakan
AYVALIK
BALYA
BALYA
BALYA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BANDIRMA
BGADÇ
BGADÇ
BGADÇ
BURHANYE
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
ALTIEYLÜL
AYVALIK
AYVALIK
x BALIKESR BÜYÜKEHR BELEDYES FAALYET RAPORU 2019
xi
BURHANYE
BURHANYE
BURHANYE
BURHANYE
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
DURSUNBEY
EDREMT
EDREMT
EDREMT
EDREMT
EDREMT
EDREMT
ERDEK
ERDEK
Yaar Ceyhun Mrz Adalet ve Kalknma Partisi
ERDEK
GÖMEÇ
Hüseyin Gazi Pigin Cumhuriyet Halk Partisi
GÖMEÇ
GÖNEN
GÖNEN
Özgür Dönmez Cumhuriyet Halk Partisi
GÖNEN
GÖNEN
GÖNEN
HAVRAN
HAVRAN
HAVRAN
xiii
VRND
VRND
VRND
Dinçer Orkan Adalet ve Kalknma Partisi
KARES
KARES
KARES
KARES
KARES
KARES
smail Cankul Adalet ve Kalknma Partisi
KEPSUT
KEPSUT
KEPSUT
Tancan Barcin Cumhuriyet Halk Partisi
MANYAS
MANYAS
MARMARA
MARMARA
SAVATEPE
SAVATEPE
SAVATEPE
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SINDIRGI
SUSURLUK
SUSURLUK
xv
Balkesir Büyükehir Belediyesi Encümeni
Ramazan Bahçavan Meclis Üyesi
Yasin Saay Meclis Üyesi
Süleyman Aksoy Meclis Üyesi
Mehmet Karaboa Meclis Üyesi
Mustafa Küçükkaptan Genel Sekreter
Gülten Kaçmaz Mali Hizmetler Dairesi Bakan
Pakize Kadolu Yaz leri ve Karar
Dairesi Bakan
Dairesi Bakan
Balkesir Büyükehir Belediyesi Meclis htisas Komisyonlar
Plan ve Bütçe Komisyonu 1. smail Cankul 2. Cemal Akklnç 3. Mehmet Birol ahin 4. Rifat Köybaolu 5. Bahattin Uysal 6. Bürhanettin Aabeyolu 7. Canan Krdar 8. Oktay Erbalaban 9. Ömer Öztürk
mar ve Bayndrlk Komisyonu 1. Ramazan Bahçavan 2. Akif Kandemir 3. Rifat Köybaolu 4. Yasin Saay 5. Fahrettin Dolar 6. Süleyman Cengiz Dikici 7. Halime Nalan Korkmaz 8. Yalçn Cömert 9. Metin Özpnar
Çevre ve Salk Komisyonu 1. Emin Ersoy 2. Feyyaz Çiftçi 3. Mustafa Korkmaz 4. Ali Rza Deniz 5. Ekrem Pehlivan 6. Selim Panç 7. Zerrin Tok 8. Murat Yazgan 9. Özgür Çelebiolu
Eitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 1. Yusuf Cengiz 2. Ekrem Pehlivan 3. brahim Dürmü 4. Kemal Kalyoncu 5. Uur Güneri 6. Murat Yazgan 7. Özgür Dönmez 8. Adil Levent Cokun 9. Basri Ersan Krba
Ulam Komisyonu 1. Süleyman Aksoy 2. Yasin Saay 3. smail Akgün 4. Orhan Kaya 5. Esat k 6. Mehmet Çetin 7. brahim Alta 8. Ayhan Halil 9. Ali Yldz
Krsal Alan Tarm ve Hayvanclk Komisyonu 1. smail Avcu 2. Yusuf Özkan 3. Fedai Tavan 4. Recep Süzer 5. Ali Koç 6. Burhan Ast 7. Mehmet Çetin 8. brahim Alta 9. Recep Can
Tarife Komisyonu 1. Yasin Saay 2. Süleyman Saran 3. Ahmet Önder 4. Muhammed Mustafa Sali 5. Türkan Bura 6. Yüksel Türk 7. Oktay Erbalaban 8. Ahmet Erkal 9. Serkan Mehmet Ertan
Aile, Kadn ve Çocuk Komisyonu 1. Turhan imek 2. Muhammed Zahid Bayram 3. Çiçek Mutlu Kocaman 4. Zeynep Özdemir 5. Seval Özbay Okur 6. Halime Nalan Korkmaz 7. Zerrin Tok 8. Canan Krdar 9. Emine Nur Çöller
Turizm ve Tantm Komisyonu 1. Ekrem Yava 2. Yaar Ceyhun Mrz 3. Hasan Fahri Atl 4. Cemal Akklnç 5. Murat Tuna 6. Hüseyin Gazi Pigin 7. Özgür Dönmez 8. Canan Krdar 9. Ali Yldz
Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu 1. Dinçer Orkan 2. Mehmet Birol ahin 3. Zeynep Özdemir 4. Çiçek Mutlu Kocaman 5. Mustafa Levend Gurup 6. Canan Krdar 7. Ahmet Erkal 8. smail afak 9. Emine Nur Çöller
Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla likiler Komisyonu 1. Hasan Avc 2. Yaar Ceyhun Mrz 3. Mehmet Zeybek 4. Feyyaz Çiftçi 5. Recep Ali Ayaz 6. Yüksel Türk 7. Adil Levend Cokun 8. Hüseyin Gazi Pigin 9. Rait Günhan
Belediye Varlklar Deerlendirme Komisyonu 1. Mehmet Birol ahin 2. Türkan Bura 3. Murat Tuna 4. Hasan Fahri Atl 5. Uur Güneri 6. Murat Yazgan 7. Onur Satc 8. Yalçn Cömert 9. Metin Özpnar
xvi BALIKESR BÜYÜKEHR BELEDYES FAALYET RAPORU 2019
xvii
Hazrlama Ekibi
Bakan Mustafa KÜÇÜKKAPTAN, Genel Sekreter
Üyeler Mürsel SABANCI, Genel Sekreter Yardmcs Levent MERTOLU, Strateji Gelitirme Dairesi Bakan V. Aynur ÇOBANOLU KAYA, Plan Program Yönetim ube Müdürü V. Metehan TADEMR, Mali Hizmetler Uzman Abdulkerim AKTA Tuba KILIÇ AKAN Baybars ÇILGIN Serhat OCAK
Grafik Tasarm ve Uygulama Fatih TANER
Austos, 2020
Bakan Sunuu vii Meclis Üyeleri viii Balkesir Büyükehir Belediyesi Encümeni xiv htisas Komisyonlar xv
Genel Bilgiler A. Misyon, Vizyon ve Temel Deerlerimiz 3 B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar 4 C. dareye likin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yap 12 2. Organizasyon emas 14 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 16 4. nsan Kaynaklar 19 5. Sunulan Hizmetler 23 D. Dier Hususlar 26
Amaç ve Hedefler A. darenin Amaç ve Hedefleri 28 B. Temel Politika ve Öncelikler 34
Faaliyetlere likin Bilgi ve Deerlendirmeler A. Mali Bilgiler 36 1. Bütçe Uygulama Sonuçlar 36 2. Temel Mali Tablolara likin Açklamalar 36 3. Mali Denetim Sonuçlar 41 B. Performans Bilgileri 42 1. Balkesir Büyükehir Belediyesi Birimleri 42 Basn Yayn ve Halkla likiler Daire Bakanl 43 Bilgi lem Daire Bakanl 51 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Bakanl 65 Destek Hizmetleri Daire Bakanl 85 Emlak ve stimlak Daire Bakanl 91 Etüt ve Projeler Daire Bakanl 99 Fen leri Daire Bakanl 109 1. Hukuk Müavirlii 117 mar ve ehircilik Daire Bakanl 120 nsan Kaynaklar ve Eitim Daire Bakanl 133 tfaiye Daire Bakanl 139 Kaynak Gelitirme ve tirakler Daire Bakanl 153 Kent Estetii Daire Bakanl 159 Krsal Hizmetler Daire Bakanl 169 Kültür ve Sosyal ler Daire Bakanl 187 Mali Hizmetler Daire Bakanl 207 Muhtarlk leri Daire Bakanl 213 Özel Kalem Müdürlüü 218 Salk ve Sosyal Hizmetler Daire Bakanl 221
xviii BALIKESR BÜYÜKEHR BELEDYES FAALYET RAPORU 2019
Genel Bilgiler
Tablo 1. Hizmet Binalar 30 Tablo 2. Araç Durumu 31 Tablo 3. Belediyeye Ait Web Adresleri 34 Tablo 4. Mevcut Sunucular 35 Tablo 5. Kablosuz Eriim Cihazlar 35 Tablo 6. Yazclar, Tarayc 35 Tablo 7. Bilgisayarlar 35 Tablo 8. Led Ekranlar 35 Tablo 9. Güvenlik Cihazlar 35 Tablo 10. A (Network) Cihazlar 35 Tablo 11. Yazlmlar 36 Tablo 12. Personelin Daire Bakanlklara Göre Analizi 37 Tablo 13. Personelin Çalma ekline Göre Analizi 38 Tablo 14. Personelin Norm Kadroya Göre Analizi 38 Tablo 15. Personelin Ya Analizi 39 Tablo 16. Personelin Eitim Analizi 39 Tablo 17. Personelin Hizmet Snfna Göre Analizi 40 Tablo 18. Personelin Hizmet Süreleri Analizi 40 Tablo 19. Sunulan Hizmetler 41 Tablo 20. Ekonomik Snflandrmaya Göre Bütçe Giderleri Analizi 54 Tablo 21. Fonksiyonel Snflandrmaya Göre Bütçe Giderleri Analizi 56 Tablo 22. Kurumsal Snflandrmaya Göre Bütçe Giderleri Analizi 57 Tablo 23. Gelirlerin Ekonomik Snflandrmas Analizi 58 Tablo 24. Finansmann Ekonomik Snflandrmas Analizi 58 Tablo 25. Meclis Üyelerinin lçelere Göre Dalm 279
Grafik 1. Araç Mülkiyet Oran 31 Grafik 2. Personelin Çalma ekline Göre Oranlar 38 Grafik 3. Personelin Norm Kadroya Göre Oranlar 38 Grafik 4. Personelin Ya Oranlar 39 Grafik 5. Personelin Eitim Oranlar 39 Grafik 6. Personelin Hizmet Süresi Oranlar 40 Grafik 7. Ekonomik Snflandrmaya Göre Bütçe Giderleri Dalm 55 Grafik 8. Fonksiyonel Snflandrmaya Göre Bütçe Giderleri Dalm 56 Grafik 9. Gelirlerin Ekonomik Snflandrmas Dalm 58 Grafik 10. Meclis Üyelerinin Siyasal Partilere Göre Dalm 279
ekil 1. Organizasyon emas 33 ekil 2. Büyükehir Belediye Meclisi Bakanlk Divan 280
Strateji Gelitirme Daire Bakanl 229 Tefti Kurulu Bakanl 237 Ulam Planlama ve Rayl Sistemler Daire Bakanl 239 Yaz leri ve Kararlar Daire Bakanl 258 Zabta Daire Bakanl 269 2. Balkesir Büyükehir Belediyesi’nin Dorudan veya Dolayl Olarak Sermayedar Olduu irketler 279
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Deerlendirilmesi 303
Öneri ve Tedbirler 311
Tablo Listesi
Grafik Listesi
ekil Listesi
MSYON Balkesirlinin temiz, huzurlu, güvenli, bir hayat sürmesi için, her bir ilçenin ihtiyaçlar özelinde, eh- rin sahibi hemehrilerimizin ve bütün paydalarn katlmyla, tüm ehri Büyükehir imkânlaryla buluturmak ve Balkesir’in geleneksel deerlerini çada hizmetlerle gelitirmek azmiyle, ka- nunlarn verdii görev ve yetkiler çerçevesinde ylmadan çalmak.
VZYON Corafyasnn gücünü, tarmsal üretim çeitliliini ve tarihsel birikimlerini, temiz sanayi ve yüksek teknoloji ile dünya markas gda ürünlerine, temiz enerjiye, nitelikli salk ve turizm hizmetlerine dönütürebilen, her bir ilçesinin kendine has marka unsurlaryla, dünyaca kabul gördüü, bütün mahalle ve sokaklarnda kültürün, sanatn, sporun renkleriyle ehrin hayat bulduu, Kuva-y Milli- ye bilincinin besledii milli deerleriyle, Dünya ehri Balkesir…
TEMEL DEERLER Güvenilirlik ve saygnlk
Adalet ve eitlik
Çevre merkezli, sürdürülebilir geliim
Performans programlar, kurumlarn be yllk stratejik planlar çerçevesinde hazrlanan ve bir yllk baar hedeflerini belirleyen belgelerdir. Yasaya göre perfor- mans programlar yatrm programlar ve bütçenin oluturulmasna temel tekil ede- cektir. Bu nedenle “yatrm programndan” ve “bütçeden” önce oluturulup Büyüke- hir Belediye Encümenince görüülmesine müteakip Büyükehir Meclisi tarafndan kabul edilmesi gerekmektedir. Performans programndaki hedefler, “be yllk strate- jik sonuç hedefleri” ve “be yllk çkt he- defleriyle” uyumlu olmak zorundadr.
GENEL BLGLER
B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar
a) lçe belediyelerinin görülerini alarak büyükehir belediyesinin stratejik plânn, yllk hedeflerini, yat- rm programlarn ve bunlara uygun olarak bütçesini hazrlamak.
b) Çevre düzeni plânna uygun olmak kaydyla, büyük- ehir belediye snrlar içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasndaki her ölçekte nazm imar plânn yapmak, yaptrmak ve onaylayarak uygulamak; büyükehir içindeki belediyelerin nazm plâna uygun olarak hazrlayacaklar uygulama imar plânlarn, bu plân- larda yaplacak deiiklikleri, parselasyon plânlar- n ve imar slah plânlarn aynen veya deitirerek onaylamak ve uygulanmasn denetlemek; nazm imar plânnn yürürlüe girdii tarihten itibaren bir yl içinde uygulama imar plânlarn ve parselasyon plânlarn yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarn ve parselasyon plânlarn yapmak veya yaptrmak.
c) Kanunlarla büyükehir belediyesine verilmi görev ve hizmetlerin gerektirdii proje, yapm, bakm ve onarm ileriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarn, parselasyon plânlarn ve her türlü imar uygulama- sn yapmak ve ruhsatlandrmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayl Gecekondu Kanunu’nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
d) Büyükehir belediyesi tarafndan yaplan veya ile- tilen alanlardaki iyerlerine büyükehir belediyesinin sorumluluunda bulunan alanlarda iletilecek yerle-
re ruhsat vermek ve denetlemek.
e) Belediye Kanunu’nun 69 ve 73’üncü maddelerin- deki yetkileri kullanmak.
f) Büyükehir ulam ana plânn yapmak veya yaptr- mak ve uygulamak; ulam ve toplu tama hizmet- lerini plânlamak ve koordinasyonu salamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iletilen her türlü servis ve toplu tama araçlar ile taksi saylarn, bi- let ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarn be- lirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, so- kak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iletmek, ilettirmek veya kiraya vermek; kanunlarn belediyelere verdii trafik düzenlemesinin gerektirdii bütün ileri yürütmek.
g) Büyükehir belediyesinin yetki alanndaki mahalle- leri ilçe merkezine balayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yollar yapmak, yaptrmak, bakm ve onarm ile bu yollarn temizlii ve karla mücadele çalmalarn yürütmek; kentsel tasarm projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yaplara ilikin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asla- cak yerleri ve bunlarn ekil ve ebadn belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numa- ralar ile bunlar üzerindeki binalara numara verilme- si ilerini gerçekletirmek.
h) Corafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
Büyükehir Belediyelerinin yönetiminin hukuki statüsü ve hizmetlerin sunumu ile ilgili görev ve sorumluluklar 5216 Sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu ile düzenlenmitir. Büyükehir Belediye Kanunu’nda özellikle düzenlenmeyen bütün alanlarda 5393 sayl Belediye Kanunu’nda yer alan düzenlemeler büyükehir belediyeleri ve büyükehir dâhilinde yer alan ilçe belediyeleri için de geçerlidir.
5216 sayl Büyükehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesi gerei Büyükehir Belediyesi’nin yetki, görev ve sorumluluklar;
i) Sürdürülebilir kalknma ilkesine uygun olarak çevre- nin, tarm alanlarnn ve su havzalarnn korunmasn salamak; aaçlandrma yapmak; gayrishhî iyer- lerini, elence yerlerini, halk salna ve çevreye etkisi olan dier iyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inaat malzemeleri, hurda depolama alanlar ve sat yerlerini, hafriyat topra, moloz, kum ve çakl depolama alanlarn, odun ve kömür sat ve depolama sahalarn belirlemek, bunlarn tanmasnda çevre kirliliine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükehir kat atk yönetim plânn yapmak, yaptrmak; kat atklarn kaynakta toplan- mas ve aktarma istasyonuna kadar tanmas hariç kat atklarn ve hafriyatn yeniden deerlendirilmesi, depolanmas ve bertaraf edilmesine ilikin hizmet- leri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iletmek veya ilettirmek; sanayi ve tbbî atklara ilikin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iletmek veya ilettirmek; deniz araçlarnn atklarn toplamak, toplatmak, artmak ve bununla ilgili gerekli düzenle- meleri yapmak.
j) Gda ile ilgili olanlar dâhil birinci snf gayrishhî mü- esseseleri ruhsatlandrmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere la- boratuvarlar kurmak ve iletmek.
k) Büyükehir belediyesinin yetkili olduu veya ilettii alanlarda zabta hizmetlerini yerine getirmek.
l) Yolcu ve yük terminalleri, kapal ve açk otoparklar yapmak, yaptrmak, iletmek, ilettirmek veya ruh- sat vermek.
m) Büyükehrin bütünlüüne hizmet eden sosyal do- natlar, bölge parklar, hayvanat bahçeleri, hayvan barnaklar, kütüphane, müze, spor, dinlence, e- lence ve benzeri yerleri yapmak, yaptrmak, ilet- mek veya ilettirmek; gerektiinde amatör spor
kulüplerine nakdî yardm yapmak, malzeme ver- mek ve gerekli destei salamak, amatör takmlar arasnda spor müsabakalar düzenlemek, yurt içi ve yurt d müsabakalarda üstün baar gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, ant- renör ve örencilere belediye meclis kararyla ödül vermek.
n) Gerektiinde mabetler ile salk, eitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu ku- rum ve kurulularna ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakmn, onarmn yapmak ve gerekli malzeme desteini salamak.
o) Kültür ve tabiat varlklar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakmndan önem tayan mekânlarn ve i- levlerinin korunmasn salamak, bu amaçla bakm ve onarmn yapmak, korunmas mümkün olma- yanlar aslna uygun olarak yeniden ina etmek.
p) Büyükehir içindeki toplu tama hizmetlerini yürüt- mek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdur- mak, iletmek veya ilettirmek, büyükehir snrlar içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçlar da- hil toplu tama araçlarna ruhsat vermek. Büyük- ehir içindeki toplu tama hatlaryla ilgili olarak; e- hir merkezine olan uzaklk, nüfus ve hatt kullanan says kriterleri esas alnarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu tama hizmetlerinin ilettirilmesine karar vermek.
r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve dier tesisleri kurmak, kurdur- mak ve iletmek; derelerin slahn yapmak; kaynak suyu veya artma sonunda üretilen sular pazarla- mak.
s) Mezarlk alanlarn tespit etmek, mezarlklar tesis etmek, iletmek, ilettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
GENEL BLGLER
7
t) Her çeit toptanc hallerini ve mezbahalar yapmak, yaptrmak, iletmek veya ilettirmek, imar plânnda gösterilen yerlerde yaplacak olan özel hal ve mez- bahalar ruhsatlandrmak ve denetlemek.
u) l düzeyinde yaplan plânlara uygun olarak, doal afetlerle ilgili plânlamalar ve dier hazrlklar büyük- ehir ölçeinde yapmak; gerektiinde dier afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme destei ver- mek; itfaiye ve acil yardm hizmetlerini yürütmek; patlayc ve yanc madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iyeri, elence yeri, fabrika ve sanayi kurulular ile kamu kurulularn yangna ve dier afetlere kar alnacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatn ge- rektirdii izin ve ruhsatlar vermek.
v) Salk merkezleri, hastaneler, gezici salk üniteleri ile yetikinler, yallar, engelliler, kadnlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hiz- metleri yürütmek, gelitirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandrma kurs- lar açmak, iletmek veya ilettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek li- seleri, kamu kurulular ve sivil toplum örgütleri ile i birlii yapmak.
y) Merkezî stma sistemleri kurmak, kurdurmak, ilet- mek veya ilettirmek.
z) Afet riski tayan veya can ve mal güvenlii açsn- dan tehlike oluturan binalar tahliye etme ve ykm konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü destei salamak.
Büyükehir belediyeleri birinci fkrann (c) bendinde be- lirtilen yetkilerini, imar plânlarna uygun olarak kullan- mak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadr. Büyük- ehir belediyeleri birinci fkrann (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralan- drmaya ilikin görevlerini belediye meclisi karar ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.
Büyükehir belediyeleri, birinci fkrann (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alnarak bü- yükehir belediye meclisi kararyla belirlenen yerlerdeki toplu tama hatlarnn iletmesinin o bölgede kurulu tama birlik veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. Bu durumda ihaleye katlacaklarda ve
kullanlacak tama araçlarnda aranacak artlar bele- diyelerce belirlenir. Tama birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu tama hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilikin gelir destei ödemeleri yaplabilir.
Tarm ve hayvancl desteklemek üzere her türlü faali- yet ve hizmette bulunabilir.
Altyap Hizmetleri
Madde 8- Büyükehir içindeki alt yap hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacyla büyüke- hir belediye bakan ya da görevlendirdii kiinin ba- kanlnda, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kurulular ile özel kurulularn temsilcilerinin katlaca- alt yap koordinasyon merkezi kurulur. Büyükehir ilçe belediye bakanlar kendi belediyesini ilgilendiren konularn görüülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katlrlar.
Alt yap koordinasyon merkezi toplantlarna ayrca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn (oda üst kuruluu bulunan yerler- de üst kuruluun) temsilcileri de davet edilerek görü- leri alnr. Alt yap koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kurulular ile özel kurulular tarafndan büyükehir içinde yaplacak alt yap yatrmlar için kalknma plâ- n ve yllk programlara uygun olarak yaplacak taslak programlar birletirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kurulular ile özel kurulu- lar alt yap koordinasyon merkezinin isteyecei corafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadrlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluu tarafndan ayn anda yaplmas ge- rekenler ortak programa alnr. Ortak programa alnan alt yap hizmetleri için belediye ve dier bütün kamu kurum ve kurulularnn bütçelerine konulan ödenekler, alt yap koordinasyon merkezi bünyesinde oluturula- cak alt yap yatrm hesabna aktarlr. Ortak programa alnan hizmetler için kamu kurum ve kurulu bütçe- lerinde yeterli ödenein bulunmadnn bildirilmesi durumunda, büyükehir belediyesi veya ilgisine göre bal kurulu bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrlabilir.
Kamu kurum ve kurulular alt yap ortak yatrm hiz- metleri için harcanan miktarda ödenei, yeniden de- erleme orann da dikkate alarak ertesi yl bütçesinde
ayrr. Ayrlan bu ödenek belediye veya ilgili bal ku- ruluunun hesabna aktarlr. Bu bedel ödenmeden il- gili kamu kurum veya kuruluu, büyükehir belediyesi snrlarnda yeni bir yatrm yapamaz. Ortak programa alnmayan yatrmlar için bakanlklar, ilgili belediye ve dier kamu kurum ve kurulular alt yap koordinasyon merkezi tarafndan belirlenen programa göre harca- malarn kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafndan alnan ortak yatrm ve toplu ta- mayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kurulularyla ilgililer için balaycdr. Alt yap ko- ordinasyon merkezinin çalma esas ve usulleri ile bu kurullara katlacak kamu kurum ve kurulu temsilcileri, çileri Bakanl tarafndan çkarlacak yönetmelikle belirlenir. çileri Bakanl, çkarlacak bu yönetmeli- in, alt yap yatrm hesabnn kullanlmas ve ödenek tahsisi ve aktarmasna ilikin ksmlar hakknda, Maliye Bakanl ve Devlet Plânlama Tekilât Müstearlnn görüünü alr.
Ulam Hizmetleri
Bu Kanun ile büyükehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh be- lirlemesi ile taksi, dolmu ve servis araçlarnn durak ve araç park yerleri ile saysnn tespitine ilikin yetkiler ile büyükehir snrlar dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulam koordinasyon merkezi tarafndan kulla- nlr. Ulam koordinasyon merkezi kararlar, büyüke- hir belediye bakannn…