of 39 /39
01 . 01 . 2019 - 31 . 12.2019 * FAALİYET RAPORU 2019

FAALİYET RAPORUyeni.afyonkarahisartso.org.tr/faaliyet2019.pdf · Yönetim Sistemi Y2014 tarihinde TS ISO FAALİYET RAPORU 2019. 10002-2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FAALİYET RAPORUyeni.afyonkarahisartso.org.tr/faaliyet2019.pdf · Yönetim Sistemi Y2014 tarihinde...

 • 01.01.2019-31.12.2019

  *

  FAALİYET RAPORU2019

 • AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ;

  Odamız organları 33 Meslek Komitesi ve 187 Meslek Komitesi Üyesi 77 Meclis Üyesi, 6 Disiplin Kurulu ve 11 Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmaktadır.

  Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci, Meclis Başkan Yardımcıları Mustafa Asım Bozca, Bekir Bayana, Kâtip Üye Osman Erdem.Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Gül. Ahmet Şükrü Köse, Sayman Üye Muammer Türker. Yönetim Kurulu Üyeleri Hayrettin Güzbey, Hacı Sait Evrenkaya, Fatih Şapcı, Ekrem Demirel, Akif İşbilir. Yücel Albay, Ahmet Anlıak.Meclis Üyeleri; Adnan Demirel, Mustafa Şükrü Genelioğlu, Ahmet Karakol, Mehmet Tamer Günel, Mustafa Özer, Halit Özutku, Metin İplikçioğlu, Mehmet Kumartaşlı, Mehmet Siper, Bekir Şengül, Abdullah Sancak, Bilal Çiftçi, Ahmet Alp, Fatih Mühsürler, İsmail Mühsürler, Sami Korhan Gülhan, İbrahim Sömer, Sefa Eroğlu, Cemil Uluışık. Tufan İplikçioğlu, Mehmet Gümüşkanat, Hüseyin Şehitoğlu, Hüseyin Karabulut. Orhan Çetingül, Ahmet Hikmet Dönerkaya, Halil Hasırcıoğlu, Bülent Saygı, Osman Ulupınar, Mustafa Oğuz , Nureddin Aydın, Özgün Çiçek, Tahsin Aydın, Şükrü Külcü, Mustafa Hancıoğlu, Mustafa Kocaşaban, Mustafa Kocaşaban. Halil Serim, Murat Bilgici, Mesut Tabak, Hüseyin Çetinbaş, Hüseyin Altınay, Yavuz Alkan, Yavuz Selim Kızıltepe, Şükrü Bızıkcı, Ahmet Beşkardeş, Tolga Özsoy, Sait Kılınçarslan, Metin Mercan, Şaban Ceylan, Ali İhsan Çiloğlu, Ali İhsan Çavaş, Hakan Aksoy, Süleyman Gelişgen, Mehmet Gündoğan, Ceylan Elçi, Mehmet Kurşun, Suat Atıcı, Yusuf Ulutürk, Muammer Budan, Fatih Şükrü Aşçıoğlu, Mahmut Önder Artuk, Haşan Akçay

  MİSYONUMUZ:

  Kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde f afiyetler yürüterek bölgesel kalkmmo^^^atkı ̂ gaj layacak,

  şehrimizin ticaretine bölgesel ve ulusal düzeyde dinamizm kazandıracak, sanayimizi ulusal ve uluslararası rekabette öne çıkaracak, üyelerimizin hak ve çıkarlarını koruyup beklentilerini karşılayarak sorunlarına çözümler üretecek her türlü hizmeti çağdaş yönetim anlayışıyla hayata geçirmek.

  VİZYONUMUZ:Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;

  • Üyeleriyle yakın ve sıkı iletişim ağı kurarak sorunların ve çözümlerin anında tespitini sağlayan,

  • Kent dinamiklerini ve kentin atıl kapasitesini lobi faaliyetleri ile harekete geçiren, proje üreten,

  • Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile üyelerine yol gösteren, yeni yatırım ve yatırımcıların önünü açan ve bölgesel çalışmalara yön veren,

  • Kalifiye eleman yetiştirilmesi ve sağlanması konusunda çözümler üreten,

  Bölgesinde lider, topluma yön veren, ulusal alanda sesini duyurabilen güçlü bir oda olmak.

  Odamız bünyesinde; 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Ticaret Sicil Müdürü, 2 Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı, 1 Yazı İşleri - Evrak Takip Sorumlusu -Özel Kalem, 1 Oda Sicil Sorumlusu, 1 Muhasebe Sorumlusu, 1 Vezne ve Muhasebe Personeli. 1 Bilgi İşlem Sorumlusu, 1 Basın Müdürü, 1 Halkla İlişkiler Personeli, 1 İç-Dış Ticaret Personeli, 1 Ar-Ge ve Dış İlişkiler Uzmanı, 1 Ar-Ge ve Dış İlişkiler Personeli, 1 Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sorumlusu. 1 Proje Uzmanı, 2 Makam Şoförü, 1 Elektrik Teknisyeni ve 1 Destek Elemanı'ndan meydana gelen toplam 21 Oda personelimiz tarafından işlem ve hizmetler yürütülmektedir.

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), 2001 yılında İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmeye başladığı ve Türk Loydu ile devam ettirdiği Oda-Borsa Akreditasyon Sistemime ikinci dönem 2005 yılında dahil olan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Akreditasyon Sistem Belgesi A seviyesin de hizmet veren Odalar içerisindedir.21.09.2017 tarihinde Akredite Oda Belgesi yenileme denetimi Türk Loydu Bağımsız Baş denetçisi Mahmut Karaca tarafından gerçekleştirildi ve Odamız A(Mükemmel) sınıfında Akredite Oda unvanını yeniledi.Odamız Türk Staj" [artları Enstitüsü (TSE) tarafından 20/09/2005 tarihil le Tâ EN ISO 9001:2008 KaliteYönetim Sistemi Y2014 tarihinde TS ISO

  FAALİYET RAPORU 2019

 • 10002-2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini almaya hak kazanmıştır.

  Her yıl düzenli olarak “Üye Memnuniyet Anketi ve Üye Bilgi Güncelleme” formları üyelerimize gönderilmiştir. Üyelerimizden gelen geri dönüşler alınarak değerlendirme yapılmıştır. Üye Memnuniyet anketi ve Üye Güncelleme Bilgi formu Web sitesi sürekli güncel halde bulunmakta ve üyelerimize daha iyi hizmet verilmesi sağlanmaktadır.

  Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında faaliyet göstermektedir. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulumda yer almaktadır. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül Kalkınma Kurulumda Odamızı temsil etmektedir.

  Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi tüm Teşvik Belgeleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekte olup 1 koordinatör 2 uzman ve 1 personel ile çalışmalarına devam etmektedir.

  TSE Temsilciliği 01 Kasım 2007 Tarihinden itibaren Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasında faaliyet göstermeye başlamıştır. TSE Afyonkarahisar Temsilciliğinde 3 Dış Uzman ve 3 kadrolu personel görev yapmaktadır.

  TOBB Kadın Girişimciler Kurulu TOBB bünyesinde Kadın Girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. İl Kadın Girişimciler Kurulu 24.06.2008 yılında oluşturulmuştur. Kurul kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur. İl Koordinatörlüğü Odamız tarafından yürütülmektedir. Afyonkarahisar İl Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetlerine devam etmektedir. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman. Başkan Yardımcıları, Memnune Soykasap, Arzu Duman, Mesude İntepe, Müjgan Gölçük Yağcı görevlerini yürütmektedirler. TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu toplam 177 kişiden oluşmaktadır.

  TOBB Genç Girişimciler Kurulu TOBB bünyesinde Ülkemizdeki Genç Girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla İl Genç Girişimciler Kurulu 2008 yılında oluşturulmuş ve 16.12.2009 tarihinden bu yana Odamız Koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürmektedir. Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığını Mustafa Özkan, Başkan Yardımcılıklarını Nurettin Karaman, Kerem Güzel yürütmektedir. TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu toplam 177 kişiden oluşmaktadır.

  Odamız 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun kendisine verdiği görevler uyarınca Türk Sigortacılık Sektörü ile yakından ilgilenmekte ve Sigorta Acenteleri ile Sigorta Eksperlerine hizmet vermektedir.

  Kredi Garanti Fonu Afyonkarahisar Şubesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasının 3. Katında 1 personel ile faaliyete devam etmektedir.

  Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Afyon Eğitim Vakfı da odamız hizmet binasında yer almaktadır.

  Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile bölgemizin büyüme, istihdam alanı ve rekabet gücü yaratma gibi öncelikli sorunlarına çözümler oluşturmak üzere Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin (KOBİ) geliştirilmesi ve uluslararası piyasalarda yer alabilmelerinin sağlanması amacı ile kurulan Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) j Odamız hizmet binasında çalışmalarına devamı etmektedir

  Odamız 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında hazırlanarak 25.02.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğime göre; K türü (K1,K2,K3, Kİ Yıldızlı K2 Yıldızlı) yetki belgeleri 28.1 1.2005 tarihinden itibaren Odamızdan verilmeye başlanmış olup; hizmet vermeye devam etmektedir.

  Yapılan yasal düzenleme ile karşılıksız çekte hapis cezası kalkmış ve müteakibinde yurt içi ticaretteki tahsilatlarda sıkıntılar artmıştır. Üyelerimizin bu konuda yaşamış oldukları sıkıntıları azaltabilmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Böylece üyelerimiz kendi çek ve kredi sicillerini görebdecek ve isterlerse bunları başkalarıyla paylaşabileceklerdir. Aynı zamanda karşı tarafın onayvermesi halindi sicilleri hakkın

  ırmaların da çek ve kredi bileceklerdir. Böylelikle

  AALIYET RAPORU 2019

 • ticari işlemlerde karşı tarafın durumunu bilerek daha sağlıklı karar alınması mümkün olabilecektir

  16 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren Sayısal Takograf Kartları ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile TOBB arasında 16 Nisan 2010 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Sayısal Takograf Kartlarının (sürücü, şirket ve servis Kartları) Odamız tarafından verilmeye başlanmış olup; hizmet vermeye devam etmektedir.

  2019 YILINDA KAYIT YAPILAN ÜYELERİMİZİN ŞİRKET TİPİNE GÖRE DAĞILIMIAnonim Şirketi 75Dernek İktisadi 2İşletmesiGerçek Kişi 92Ticari İşletmesi

  Odamız üyelerine bilgilendirme yapabilmek için iletişim aracı olarak web sayfamız, ATSO E-Bülten, SMS, mail, telefon, faks ve sosyal medya (facebook, instagram ve twitter) etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

  Yerel basın ve medya ile etkili bir iletişin halindeyiz. Basın bültenleri oluşturularak yazılı ve görsel medyada yayınlamaktayız. Gazete kupürleri dosyalanıp tarandıktan sonra arşivlenmektedir. Arşivleme sonrasında Odamız web sayfasında “Basında Biz'” kısmında yayınlanarak etkinlik ve faaliyetlerimiz tüm üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

  Üyelerimizin ve bölgemiz ekonomisi ile ilgili Resmi Kuruluşların ve diğer Odaların talepleri anında cevaplandırılmıştır.

  Odamızın güvenliği için oluşturulan Kamera sistemi devam etmekte olup kalite güvenliğimiz için telefon görüşmelerimiz kayda alınmaktadır.

  U Y E S A Y I M I Z2019 YILI UYE SAYIMIZ

  Faal 4869Askıda 1785Tasfiye 88Toplam 6742

  Tablo 01.01.2019 - Odamızın üye dağılımı;

  Kooperatif Limited Şirketi Vakıf İktisadi İşletmesi Demek İktisadi İşletmesi Toplam

  3296

  1

  3

  472

  Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Ticaret Sicili Gelen Evrak Sayısı

  Ticaret Sicili Giden Evrak Sayısı

  İhracat Dolaşım Belgesiİhracat Fatura OnayıÇift Kayıt Belgesi (Yurt Dışı DavetYazısı)Ekspertiz Raporuİş Makinesi TesciliKapasite RaporuFiili Tüketim BelgesiYerli Malı Belgesiİmalat Yeterlilik Belgesiİhale Durum BelgesiK Servisi Düzenlenen Yetki BelgeSayısıK Yetki Belgeleri Araç İlave Sayısı

  Sayısal Takograf KartıSigorta Tetkiki Yapılan Firma Sayısı

  Sigorta Uygunluk Belge GüncellemeleriOda Sicil Kavıt-Fraliflpt Belgesi (ücretsiz olarak hiz\nql| irilmektedir.)

  2.5191.5731.645

  1.682

  4.90518.404

  365

  43390355135027

  462577

  2.069

  1.8418

  2

  6.419

  3AALİYET RAPORU 2019

 • İHRACAT:İlimizin 2019 yılı direkt ihracat rakamı 366 milyon 665 bin Dolardır.2019 MADDİ YARDIMLARAfyonkarahisar’m sosyal ve kültürel dokusunun gelişmesine katkı sağladığını düşündüğümüz aşağıda isimleri verilen faaliyetlere Odamız Meclisinin ve Yönetim Kurulunun kararlarıyla Odamızın bütçesi dikkate alınarak toplam 128.359,30 TL ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır. Yardımlarımızın dağılımı ise kısaca şöyledir:Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odaların çalışma alanları içinde tespit edilecek yoksul ve muhtaç ailelere ayni olarak dağıtılmak üzere 20.000TL ve İlköğretim Okulunda okuyan öğrenciler için Eğitim Yardımı gönderilen 20.000 TL olmak üzere toplamda 40.000 TL çalışmaları yapılarak ilgili yerlere itina ile dağıtımı Odamız tarafından yapılmıştır.

  1.

  2019 YILI ODAMIZ SOSYAL AMAÇLI, EĞİTİM VE GIDA BAĞIŞ VE YARDIMLAR Valilik Makamı 2.Kitap Fuarı Odamız Katkısı

  YARDIMMİKTARI

  10.000 TL

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Kadın Girişimciler Kurulu Çocuk Eğitimi El Kitabı

  480 TL

  Down Sendromlular Cafesi İçin Odamız Katkısı

  20.000 TL

  Foto Frig Festivali Odamız Katkısı

  25.000 TL

  Frig Ultra Organizasyonu Odamız Katkısı

  20.000 TL

  Kamil Miras Anadolu Lisesi Robotik Yarışması Odamız Katkı Payı

  10.000 TL

  Afyon Lisesi Halk Oyunları Ekibi Kostüm Yardımı

  10.000 TL

  Kendin Yap Atölyesi 25.103,30 TL Projesi Odamız Katkısı1.Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknoloji’deki Yenilikler Sempozyumu Çanta BedeftK^-

  7.776,0p TL

  11

  MECLİS TOPLANTILARIMIZ24 Ocak 2019 Perşembe, 28 Şubat 2019 Perşembe, 21 Mart 2019 Perşembe, 25 Nisan 2019 Perşembe, 23 Mayıs 2019 Perşembe, 27 Haziran 2019 Perşembe, 25 Temmuz 2019 Perşembe, 23 Ağustos 2019 Perşembe, 26 Eylül 2019 Perşembe, 24 Ekim 2019 Perşembe. 28 Kasım 2019 Perşembe. 26 Aralık 2019 Perşembe olmak üzere 2019 yılında 12 Meclis Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Z 24.01.2019 tarihinde meclis toplantımızda; SGK İl müdürü Samet Fidan ATSO Meclis Üyelerini 7143 sayılı kanun ve çok tehlikeli işlerle iştigal eden firmaları ilgilendiren düzenleme hakkında bilgilendirdi.

  Z 28.02.2019 tarihinde meclis toplantımızda; Afyonkarahisar İyi Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Koçak seçim süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

  Z 21.03.2019 tarihinde meclis toplantımızda; Ak Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek sunum yaparak projelerinden bahsetti.

  Z 25.04.2019 tarihinde meclis toplantımızda; Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu Koordinatörü İbrahim Okumuş‘Afyonkarahisarm Tanıtım Çalışmaları’ başlıklı sunum yaptı.

  Z 23.05.2019 tarihinde meclis toplantımızda; TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Berna Tokman ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Özkan faaliyetleri hakkında Meclis’i bilgilendirdi. ATSO yönetimine desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

  Z 27.06.2019 tarihinde meclis toplantımızda; AFJET Genel Müdürü ve Meclis Üyemiz Dr. Yusuf Ulutürk Meclis üyelerine jeotermal enerji,jeotermauygulana1

  Afyon’daki kullanımı ve ında sunum yaptı.

  1AALİYET RAPORU 2019

 • V 25.07.2019 tarihinde meclis toplantımızda; Gazi ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet İvecen okulları ve öğrencilerin kazanırdan hakkında meclis üyelerimizi bilgilendirdi.

  V 23.08.2019 tarihinde meclis toplantımızda ; Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker AEV ‘in işleyişi hakkında meclis üyelerimize sunum yaptı.

  V 26.09.2019 tarihinde meclis toplantımızda ; KOSGEB İl Müdürü Şakir Özen. KOSGEB'in faaliyetleri ve destekleri hakkında sunum yaptı.

  V 26.12.2019 tarihinde meclis toplantımızda; Kişisel Verilerin Koruma Kurum undan Yasin Rengin kanun hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı.

  Odamız 2019 yılı içinde 58 Yönetim Kurulu Toplantısı, 12 Meclis Toplantısı yapmıştır.

  KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR VE TÖRENLER

  1. 3 Ocak 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Türk Eğitim Demeği Afyon Koleji’nin bulunduğu arsanın Afyon Eğitim Vakfı’na satış işlemi dolayısıyla İl Milli Emlak Müdürlüğümde düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

  2. 3 Ocak 2019 Yönetim Kurulu ÜyemizHayrettin Güzbey, 7159 Sayılı Trafik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında Afyonkarahisar Defterdarlığı'ndagerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katıldı.

  3. 4 Ocak 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, İl Çevre Kurulu Toplantısı’na katıldı.

  4. 9 Ocak 2019 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 81 ilde uygulanan “Akademik Danışman Projesi” çerçevesinde Afyonkarahisar'daki Oda ve Borsalar’m Genel Sekreterleri, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geld •

  5. 13 Ocak 2019 Yönetim Curulu Üyemiz Hayrettin Güzbeyı, Sarraf ar ve

  LM

  Kuyumcular Demeği Başkanlığıma seçildi.

  6. 16 Ocak 2019 Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker OSB'de Parsel, Tahsis, Satış ve Devirlerin Denetlenmesi Komisyonu toplantısına katıldı.

  7. 16 Ocak 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey Bağımlılık ile Mücadele İl Teknik Çalışma Grupları toplantısına katıldı.

  8. 16 Ocak 2019 Genel Sekreterimiz Ali Şenol, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.

  9. 17 Ocak 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, 12-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Kültür Park Fuar Alam'nda İkincisi düzenlenmesi planlanan Kitap Fuarı'nm hazırlık ve değerlendirme toplantısına katıldı.

  10. 17 Ocak 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül. Koruma Kurulu Ocak Ayı Toplantısı’na katıldı.

  11. 17 Ocak 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Akif İşbilir, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Uşak'ta düzenlenen Genç Girişimciliğin Artırılması Çalıştayı'na katıldı.

  12.20 Ocak 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Toplantısı ile Ege Bölgesi Oda-Borsa İstişare Toplantısı’na katıldı.

  13. 21 Ocak 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 10. Ticaret ve Sanayi Şûrası’na katıldı. Serteser,Afyonkarahisar ile ilgili 5 sorunu ve çözüm önerisini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a iletti.

  14.24 Ocak 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, GASTRO Afyon 2019/ 2. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali hazırlık ve değerlendirme toplantısına katıldı.

  15.28 Ocak 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül,Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında düzenlenen İlKoordinasyon Kurulu Toplantısı’na kaiıldı. .

  16. 3o\ Oc^k y 2019 Yönetim Kurulu BaşVanıraızA /Nüsnü Serteser, Türkiye

  5.FAALİYET RAPORU 2019

 • Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde TOBB Brüksel Ofısi'nde düzenlenen Eurochambres Olağanüstü Üyeler Toplantısı'na katıldı.

  17.30 Ocak 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetimi tarafından Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdindeki Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay’a yapılan ziyarete katıldı. TOBB Heyeti, TOBB Brüksel Temsilciliği’nde staj yapan TOBB ETÜ öğrencileri ile de bir araya geldi.

  18. 30 Ocak 2019 Genel Sekreterimiz Ali Şenol. Manisa'da düzenlenen Zafer Kalkınma Ajansı Yenilikçi Eğitim Destek Programı toplantısına katıldı.

  19. 01 şubat 2019 1 Şubat 2019: Reel Sektörile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirildi. ToplantıyaAfyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası adına yoğun bir katılım sağlandı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ben, Hacı Sait Evrenkaya ve Ahmet Anlıak, Meclis Üyelerimiz Halit Özutku, Mustafa Hancıoğlu, Fatih Mühsürler, 8. Meslek Komitesi (Ağaç ve Ağaç Ürünleri İmalat ve Satıcıları) Başkanı Davut Okyar, 28. Meslek Komitesi (Yaş Meyve Sebze Üretim ve Pazarlama) Başkanı Mehmet Ali Derer, 26. Meslek Komitesi (Emlakçilik Faaliyetleri) Başkanı Halil Koru, Meslek Komiteleri'ndeki üyeler Necat Özkan, Ertan Özkara, Selahattin Öztürk, Ali Eroğlu, ATSO Üyeleri Kadir Ayvalı, Mehmet Büyükkebabçı, Levent Alpata, Harun Arslan, Tuğba Vurgun, Hanım Tuba Yumuk iştirak ettik.

  20.2 Şubat 2019 Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Adnan Bızıkçı Sigorta Acenteliği Karahan Şubesi açılış törenine katıldı.

  21. 14 Şubat 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Anlıak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Odalar veİBorsalar Birliği işbirliğinde, TOBB I Sosyal Tesisleri’nde dtizenfenen/f Taslak

  Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği Çalıştayı’na katıldı.

  22. 17 Şubat 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile Anıtpark önünde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

  23.20 Şubat 2019 Yönetim Kurulu üyemiz Hayrettin Güzbey İhsaniye'de düzenlenen Afyonkarahisar İli Turizm Master ve Eylem Planı Bilgi Paylaşımı ve Arama Toplantısı’na katıldı.

  24.20 Şubat 2019 Yönetim Kurulu BaşkanYardımcımız Ahmet Şükrü Köse ile Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenenAfyonkarahisar İli Turizm Master ve Eylem Planı Bilgi Paylaşımı ve Arama Toplantısı’na katıldı.

  25.20 Şubat 2019 Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş. 2019 yılı ilk Yönetim Kurulu Toplantısı, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanımız ve Afyonkarahisar ABİGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser yönetti.

  26.21 Şubat 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser ile Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Anlıak, KOSGEB İl Müdürlüğünde Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Toplantıları'na katıldı.

  27.21 Şubat 2019 Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker, Sandıklı'da düzenlenen Afyonkarahisar İli Turizm Master ve Eylem Planı Bilgi Paylaşımı ve Arama Toplantısı’na katıldı.

  28.21 Şubat 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, Şuhut’ta düzenlenen Afyonkarahisar İli Turizm Master ve Eylem Planı Bilgi Paylaşımı ve Arama Toplantısı’na katıldı.

  29.23 Şubat 2019 Meclis Katip Üyemiz Osman Erdem ve TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman, Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Ali Çetinkaya’yı anma programına katıldı.

  30. 23p?ubat C019 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar

  FAALİYET RAPORU 2019

 • Birliği Yönetim Kurulu Başkam M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile Manisa Anemon Otel’de Bölgesel İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayrettin Güzbey, Hacı Sait Evrenkaya ve Akif İşbilir ile Genel Sekreterimiz Ali Şenol iştirak etti.

  31.25 Şubat 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, 30. Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde Kocatepe Parkımdaki çelenk sunma törenine katıldı.

  32.25 Şubat 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenen İstihdam 2019 Seferberliği Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu İstihdam 2019 Seferberliği hakkında haziruna hitap etti.

  33.25 Şubat 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser, TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenen TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’na katıldı. TOBBYönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan Sektörel Ekonomi Şurası’nda çeşitli sektörlerde yaşanan sorun ve çözüm önerileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Eırsoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a arz edildi.

  34.26 Şubat 2019 Meslek liselerini özel sektörle birleştirecek Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı. Törende Milli Eğitim Başkanı Ziya Selçuk ile TOBB Yönetim Kurulu Başkam Mi Rifat Hisarcıklıoğlu haziruna hitap ettiV

  35. 26 Şubat 2019 İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyon Toplantısfna Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey katıldı.

  36.27 Şubat 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, Şuhut OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısfna katıldı.

  37. 12 Mart 2019: Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Türkiye-AB İş Dünyası Diyalogu Teklif Çağrısı çerçevesinde hazırladığı KOBİ Hastanesi projesi için imzalar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimimde düzenlenen imza törenine ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol katıldı.

  38. 12 Mart 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, NG Afyon Otel’de düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın 17’nci Ayağı ile Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kadınlar Şampiyonası’nın Final Yarışları Tanıtım Toplantısfna katıldı.

  39. 14 Mart 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Devlet Hastanesi’nde düzenlenen programa katıldı.

  40. 15 Mart 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Meslek Yüksekokulu’nda İŞKUR Î1 Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Günü 2019 etkinliğine katıldı.

  41. 15 Mart 2019 ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Korel Termal Otel'de Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen Yerli İlaç Üretimi ve Termal Sağlık Turizmi konulu toplantıya ve Vizyoner Anadolu Buluşmaları Akşam Yemeği'ne katıldı.

  42. 16 Mart 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısfna katıldı.

  43. 18 Mart 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Asım Bozca ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan ÜYardımcısı Mustafa Gül, Çanakktelaj A Zaferi'nin 104'iincü

  FAALİYET RAPORU 2019

 • yıldönümü dolayısıyla Hava Şehitliği'nde düzenlenen çelenk sunma ve anma törenine katıldı.

  44. 18 Mart 2019 Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker Turizm Haftası kutlama hazırlık toplantısına katıldı.

  45. 19 Mart 2019 Afyon Kocatepe Üniversitesi Yazılım ve Ekonomi Topluluğu tarafından “Ekonomi ve Dijitalleşme” konulu panele Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser katıldı.

  46.27 Mart 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız ve ICC Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Serteser Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi işbirliğinde, İstanbul'da düzenlenen "Dijital Çağda Türkiye İçin Fırsatlar: Kamu Politikaları, İnovasyon ve Büyüme” Konferansı’na katıldı.

  47.3 Nisan 2019 Genel Sekreterimiz Ali Şenol, Türkiye-AB İş Dünyası Diyalogu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri Lansman Toplantısı’na katıldı.

  48. Tl Nisan 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

  49. 12 Nisan 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman ve İcra Komitesi Üyeleri, TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Özkan ve İcra Komitesi Üyeleri, 2'nci Afyon Kitap Fuarı açılış törenine katıldı.

  50. 15 Nisan 2019 Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Afyon Boğaz Mermerciler Demeği ile PTT Afyonkarahisar Başmüdürlüğü arasında imzalanan kargo indirim protokol törenine katıldı.

  51.22 Nisan 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Mesleki İş Birliği Protokolü Proje Yürütme Kurulu toplantısına katildi

  52.23 Nisan 2019 Yönetim Korulu Başkan Yardımcımız Ahmet ıŞükmi Köle, 23

  Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma ve kutlama törenlerine katıldı.

  53.24 Nisan 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Budan Termal Otel’de düzenlenen Zafer Kalkınma Ajansımın 2019 yılı 4’üncü Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

  54.26 Nisan 2019 Meclis Başkan Yardımcımız Mustafa Asım Bozca ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, 2. Gastro Afyon Lezzet Festivali açılış törenine katıldı.

  55. Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Budan Termal Otel’de gerçekleştirilen 2. Gastro Afyon Festivali Gala Yemeği'ne katıldı.

  56.27 Nisan 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı tarafından Korel Termal Otel’de düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı’na katıldı.

  57.30 Nisan 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun idaresinde yapılan Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu toplantısına katıldı.

  58.30 Nisan 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, İl İstihdam Kurulu toplantısına katıldı.

  59. 1 Mayıs 2019 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje Ödül Töreni’nde ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO Meclis Üyeleri ve TOBB Delegeleri Adnan Demirel, Ahmet Karakol ve Metin İplikçioğlu’na 10. Yıl Hizmet Şeref Plaketi verildi. ATSO, güneş enerjisi ve Yeşil Bina projesi ile de Proje Yarışması’nda kategorisinde ilk 5’e kalarak ödül aldı.

  60. 2 Mayıs 2019 TOBB 75. Genel Kurulu’na Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Meclis Üyelerimiz ve TOBB Delegeleri Adnan Demirel, Ahmet Karakol. Halit Özutku, Metin İplikçioğlu, Mehmet Tamer Günel, Mustafa Özer, Mustafa Şükrü Genelioğlu, TOBB

  &r Kadın Girişimciler jmitesi Başkanı Berna

  1B Genç Girişimciler8

  FÂALİYET RAPORU 2019

 • Kurulu İcra Komitesi Başkam Mustafa Özkan ve Genel Sekreterimiz Ali Şenol katıldı.

  61.3 Mayıs 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, The Lockma Point’in açılışına katıldı.

  62.3 Mayıs 2019 Genel Sekreterimiz Ali Şenol, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısına katıldı.

  63. 9 Mayıs 2019 Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker ile Yönetim Kurulu Üyemiz Yücel Albay, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Zafer Havalimanı istişare toplantısına katıldı.

  64. 10 Mayıs 2019 Mesleki Eğitim ve BeceriGeliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) İl Çalışma Grubu Toplantısı,Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey ve Genel Sekreterimiz Ali Şenol katıldı.

  65. 14 Mayıs 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplantısına katıldı.

  66. 15 Mayıs 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Afyon Eğitim Vakfı'nın, Afyon KocatepeÜniversitesi'nde okuyan misafir öğrencilere verdiği iftar yemeğine katıldı. Yemeğe Meclis Üyelerimiz ve TOBB Delegelerimiz, aynı zamanda Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Demirel ve Metin İplikçioğlu da iştirak etti.

  67. 19 Mayıs 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kocatepe Parkımdaki çelenk sunma törenine katıldı. Güzbey, törenin ardından Gençlik Kortejime ve Prof.Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’ndaki programa iştirak etti.

  68.25-26 Mayıs 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser ile Yönetim Kurulu Üyemiz Yücel Albay, Hamm’da temaslarda bulundu. Albay ile iş insanı Refik Akyüz, işbirliği protokolüne imza attı. | Ij

  69.28 Mayıs 2019 Yönetim Kuruld/Başkan Yardımcımız Mustafa Gjul Meclis

  Üyemiz (TOBB Delegesi) Adnan Demirel, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin katılımıyla Konya’da gerçekleştirilen İş Bankası İftar Yemeğime iştirak etti.

  70. 29 Mayıs 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, Zafer Haftası kutlama planlaması toplantısına katıldı.

  71. Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Uşak’ta düzenlenen Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

  72. 29 Mayıs 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül ve Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker, Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından Oruçoğlu Termal Otel’de düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

  73.30 Mayıs 2019 Sıfır Atık Projesi’ni Afyonkarahisar’da ilk uygulayan kurumlar arasında yer alan Odamız’a Teşekkür Belgesi verildi.

  74. 31 Mayıs 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker ve Meclis Üyemiz Fatih Mühsürler, Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı.

  75.31 Mayıs 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, AFJET Genel Kurulu’na katıldı.

  76. 31 Mayıs 2019 Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı, ATSO personeli ile iftarda bir araya geldi.

  77. 5 Haziran 2019 Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker, Ramazan Bayramı dolayısıyla Taş Medrese’de düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

  78. 12 Haziran 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Brezilya’da düzenlenen 11. Dünya Odalar Kongresi'ne katıldı.

  79. 14 Haziran 2019 Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda kutlama töreni gerçekleştirildi. Törene Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, Yönetim kurulu Üyelerimiz Fatih Şapcı ve Yücel Albay- »Meclis Üyelerimiz (TOBB Delegeleri) Adnan Demirel, Metin

  9FAALİYET RAPORU 2019

 • İplikçioğlu ve Mustafa Özer, Disiplin Kurulu Başkanı Şuayp Demirel, Disiplin Kurulu Üyelerimiz Bekir Şapcı ve İbrahim Alimoğlu katıldı.

  80. 14 Haziran 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, AFSÜ- Erkmen TOKİ Nurullah Oymak İlkokulu işbirliğinde düzenlenen yılsonu etkinliğine katıldı.

  81. 15 Haziran 2019 Afyonkarahisar Valiliği'nin himayesinde, Odamız’ın ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Frig Foto Fest'in Millet Hamamı'nda gerçekleştirilen açılış törenine. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül katıldı.

  82. 16 Haziran 2019 Afyonkarahisar Valiliği'nin himayesinde, OdamızTn ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Frig Foto Fest'in kapanış törenine, Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci katıldı.

  83. 17 Haziran 2019 Yönetim Kurulu BaşkanYardımcımız Ahmet Şükrü Köse ve Yönetim Kurulu Üyemiz HayrettinGüzbey, Afyonkarahisar Turizm Master ve Eylem Planı toplantısına katıldı.

  84. 19 Haziran 2019 Milli Eğitim BakanımızSayın Ziya Selçuk'un Afyonkarahisar ziyaretinde, eğitime sağladığı katkılar dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına plaket takdim edildi. Plaketi Yönetim Kurulu Üyemiz HayrettinGüzbey aldı.

  85. 26 Haziran 2019 Yönetim Kurulu ÜyemizHayrettin Güzbey, “3 Pilot HavzadaNehir Havza Yönetim Planı Kapsamında Ekonomik Analiz ve Su VerimliliğiÇalışmaları İçin Teknik Yardım Projesi” Paydaş Toplantısı’na katıldı

  86.27 Haziran 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser ile Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Anlıak, KOSGEB İl Müdürlüğü’nde Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Değerlendirme ve Karar Kurulu Toplantıları’na katıldı.

  87.27 Haziran 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser ile Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Anlıak, KOSGEB İl Müdürlüğü'nde Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Prdgramı Değerlendirme ve Karar Kurulu Toplantılarıma katıldıyL A J î

  88. 28 Haziran 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında yapılan Zafer Haftası 97. Yıl Kutlama Programı Hazırlık Toplantısı'na katıldı.

  89. 1 Temmuz 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız ve Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Serteser, ICC Türkiye Milli Komitesimin 65’inci Genel Kuruluma katıldı.

  90.3 Temmuz 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu Başkanlığımı yaptığı Afyon Eğitim Vakfı’nın basın toplantısına katıldı.

  91. 8 Temmuz 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Anadolu Ajansı işbirliği ile Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen “15 Temmuz Milli Direniş, Unutmadık, Unutturmayacağız” isimli fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

  92.9 Temmuz 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser, Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi (Zafer Teknopark) 2018 yılı olağan genel kurulu toplantısına katıldı.

  93. 10 Temmuz 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, İl Uyuşturucu Bağımlılığı, İl Alkol Bağımlılığı, İl Tütün Bağımlılığı, İl Davranışsal Bağımlılıklar ve İl Bağımlılıklar İle Mücadele İletişim Teknik Çalışma Grupları toplantısına katıldı.

  94.11 Temmuz 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda düzenlenen “15 Temmuz Direniş Ruhu ve Sosyolojisi” konulu konferansa ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi AFSÜ Tıp Fakültesi Fuayesi'nde yer alan “15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" adlı fotoğraf sergisine katıldı.

  95. 13 Temmuz 2019 Yönetim Kurulu ^aşkanımız Hüsnü Serteser, 1975’ten burana (arşı* da ji

  katı İd

  hizmet yeni

  veren Danet’in Uzun mağazasının açılışına

  FAALİYET RAPORU 2019

 • 96. 15 Temmuz 2019 Yönetim KuruluÜyemiz Hayrettin Güzbey,Afyonkarahisar Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü işbirliği ile Kent Meydanı’nda düzenlenen “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

  97. 15 Temmuz 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Meclis Kâtip Üyemiz Osman Erdem ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zafer Meydam’nda düzenlenen programa katıldı.

  98. 17 Temmuz 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde düzenlenen, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Ö'zkaya’nm konuşmacı olduğu “15 Temmuz ve Milli İrade” konferansına katıldı.

  99. 18 Temmuz 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, Huzurevi'nde düzenlenen Afyonkarahisar Koruma Kurulları Toplantısı'na katıldı.

  100. 18 Temmuz 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, 2019 yılının 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

  101. 18 Temmuz 2019 Yönetim KuruluÜyemiz Hayrettin Güzbey, İl Mahalli Çevre Kurulu toplantısına katıldı.

  102. 19 Temmuz 2019 Yönetim KuruluBaşkan Yardımcımız Mustafa Gül, Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

  103. 22 Temmuz 2019 Meclis Üyemiz FatihMühsürler, Tarım ve OrmanMüdürlüğünde düzenlenen Et ve Et Ürünleri Sektör Toplantısı'na katıldı.

  104. 23 Temmuz 2019 Yönetim KuruluÜyemiz Ahmet Anlıak. KOSGEB İl Müdürlüğünde AR-GE ve İnovasyon Destek Programı toplantısına katıldı.

  105. 24 Temmuz 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hacı Sait Evrenkay^ ve Me Üyemiz (TOBB Delegemiz Kuıuartaşlı, İl Tarır

  11

  Müdürlüğünde düzenlenen Kanatlı ve Yumurta Sektör Toplantısı'na katıldı.

  106. 24 Temmuz 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser,Afyonkarahisar Valiliği veAfyonkarahisar Belediyesi tarafından 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

  107. 24 Temmuz 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, İscehisar Organize Sanayi Bölgesi toplantısına katıldı.

  108. 26 Temmuz 2019 İl Tarım ve Orman Müdürlüğümde düzenlenen Örtüaltı ve Organik İyi Tarım Sektör Toplantısı’na Odamız’ı temsilen Haydar Hancıoğlu katıldı.

  109. 7 Ağustos 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, Polis Meslek Eğitim Merkezi 23. Dönem öğrencileri için düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

  110. 21 Ağustos 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, İl Mahalli Çevre Kurulu toplantısına katıldı.

  111. 25 Ağustos 2019 Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci ile Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser. Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Bingür Sönmez’in konuşmacı olduğu “Büyük Taarruz’u Bir De Bizden Dinleyin” paneline katıldı.

  112. 25 Ağustos 2019 Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey ve Akif İşbilir, TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman, TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Özkan, TOBB Afyonkarahisar Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri. Zafer Ymrüyüfcüıhe katıldı.

  FAALİYET RAPORU 2019

 • 113. 30 Ağustos 2019 Meclis Kâtip Üyemiz Osman Erdem ile Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenlerine katıldı.

  114. 30 Ağustos 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey ile TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Rabia Güzbey, Afyonkarahisar Valiliği tarafından Korel Termal Otel'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu’na katıldı.

  115. 6 Eylül 2019 Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci ile Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Dünya Motokros Şampiyonası Açılış Törenime katıldı.

  116. 7 Eylül 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Ares Plaza’nm açılışına katıldı.

  117. 7 Eylül 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Dünya Motokros Şampiyonası’ nın ikinci gününde Afyon Motor Sporları Merkezimi ziyaret etti. Serteser, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ile incelemelerde bulundu; eleme yarışlarını izıledi.

  118. 8 Eylül 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Afyon Eğitim Vakfı tarafından Park Afyon Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen Kitap Okuma Günü etkinliğine katıldı.

  119. 16 Eylül 2019 Meclis Başkan Yardımcımız Bekir Bayana ile Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Kocatepef Parkı’jıdaki Atatürk Anıtı’na çelenk/koyma töfenine katıldı. Bayana ^ ^ fü z te y ^ ^ ü tla m a

  heyeti ile birlikte Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Afyonkarahisar Belediye Başkan Vekili Süleyman Karakuş’u ziyaret etti.

  120. 17 Eylül 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Törende Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkan Vekili Süleyman Karakuş, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser ve Afyonkarahisar ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konak, Yılın Ahisi seçilen Ali İhsan Altıntaş’a kaftan ve plaket, yılın esnaflıktan sanayiciliğe yükselen iş insanı İsmail Ünal Turunç’a da plaket takdim etti.

  121. 18 Eylül 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Müzesi’nde 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi toplantısına katıldı.

  122. 19 Eylül 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

  123. 19 Eylül 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu Üyemiz Akif İşbilir ve Genel Sekreterimiz Ali Şenol, Ankara'da düzenlenen 2. Coğrafi Ürünler Zirvesi’ne katıldı. Zirve çerçevesinde açılan Coğrafi İşaretler Fuarı'nda ATSO standı yoğun ilgi gördü. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan olmak üzere pek çok protokol üyesi, standımızı ziyaret etti.

  124. 19 Eylül 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, AFSÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı’na

  f\ katıldı.125. 20 Enlül 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz

  \ I layVetyiıyi Güzbey Afyonkarahisar

  FAALİYET RAPORU 2019

 • Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e Ahilik Kaftanı takdim törenine katıldı.

  126. 20 Eylül 2019 Yönetim Kurulu Başkammız Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’a özgü bir gelenek olan Sultan Divâni Hazretleri "ni Anma ve 40 Hatimli Aşure Günü etkinliğine katıldı.

  127. 20 Eylül 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse ve Genel Sekreterimiz Ali Şenol, “Kendin Yap Atölyeleri’' sözleşme ve imza törenine katıldı.

  128. 21 Eylül 2019 Kurumsal Ana Sponsor olduğumuz ö.Frig Ultramaratonu’nda Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Yönetim Kurulu Başkammız Hüsnü Serteser, 12 kilometrelik parkuru başarı ile tamamladı.

  129. 22 Eylül 2019 Kurumsal Ana Sponsor olduğumuz ö.Frig Ultramaratonu’nun ikinci gününde Karahisar Kalesi’ne çıkma yarışması düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkammız Hüsnü Serteser ve Yönetim Kurulu Üyemiz Akif İşbilir, yarışmacılarla birlikte Kale’ye çıktı.

  130. 25 Eylül 2019 TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman ve KGK İcra Komitesi Üyeleri Diyarbakır’daki terör örgütü mağduru annelere destek için Anıtpark'ta sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

  131. 25 Eylül 2019 TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Özkan, TOBB Uşak Genç Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde düzenlenen ziyaret programına katıldı.

  132. 4 Ekim 2019 Yönetim KuruluBaşkammız Hüsnü Serteser, Afyon Frig Fotoğraf Derneği Karma FotoğrafSergisi’nin açılışına katıldı.

  133. 7 Ekim 2019 Yönetim KuruluBaşkammız ve Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Serteser, Güçlü Bir Ulusal Ekonomi İçin Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi’ne katıldı. 1

  134. 7 Ekim 2019 Yönetim KİıruluBaşkammız ve MiMtleıZrasi Ticaret

  Odası Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Serteser, “Ticaret Savaşları, Brexit ve Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Geleceği” toplantısına katıldı.

  135. 8 Ekim 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Korel Termal Otel'dedüzenlenen “TR33 Bölgesi Turizm- Mesleki ve Teknik Eğitim İstişare Toplantısı”na katıldı.

  136. 9 Ekim 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, Kamil Miras Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Toplumsal Farkındalık Projesi Toplantısı'na katıldı.

  137. 9 Ekim 2019 Yönetim Kurulu BaşkanYardımcımız Mustafa Gül,Afyonkarahisar Valisi MustafaTutulmaz’m başkanlığında düzenlenen 2019 Yılı 4’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı.

  138. 9 Ekim 2019 Yönetim KuruluBaşkammız ve TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Üyesi Hüsnü Serteser, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu’na katıldı,

  139. 14 Ekim 2019 Meclis Başkammız Dr.Mehmet Sıtkı Merdivenci ve Yönetim Kurulu Başkammız Hüsnü Serteser, HiltonDoubleTree Afyon Otel’in açılış törenine katıldı.

  140. 16 Ekim 2019 Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker, "Avrupa Seçkin Destinasyonlar 2019 Seçmeleri" toplantısına katıldı.

  141. 22 Ekim 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hacı Sait Evrenkaya, Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen sektör toplantısına katıldı.

  142. 22 Ekim 2019 Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Programı Proje Çalışma Komisyonu Toplantısı'na katıldı.

  143. 23 Ekim 2019 Yönetim Kurulu laşkammız Hüsnü Serteser ve Genel

  Sekreterimiz Ali Şenol, Antalya'da ilerlen YÖREX-Yöresel Ürünler

  itildi.

  FAALİYET RAPORU 2019

 • 144. 23 Ekim 2019 Yönetim Kurulu Üyelerimiz Akif İşbilir ve Hayrettin Güzbey, Bursa’da düzenlenen Uluslararası Blok Mermer Fuarı’na katılarak, Afyonlu firmalara teşekkür plaketi takdim etti.

  145. 23 Ekim 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Anlıak, 1 .Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojideki Yenilikler Sempozyumu'na katıldı.

  146. 28 Ekim 2019 Meclis Başkanımız Dr.Mehmet Sıtkı Merdivenci ile Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıldönümü Kutlama Programıçerçevesinde Kocatepe Parkı'ndadüzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.

  147. 29 Ekim 2019 Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci ve Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenleri'ne katıldı.

  148. 29 Ekim 2019 Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci ve eşi Dilek Merdivenci, Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, Meclis Üyemiz (TOBB Delegesi) Ahmet Karakol. Disiplin Kurulu Üyelerimiz Bekir Şapcı ve İbrahim Alimoğlu, TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman, KGK İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Müjgan Gölçük Yağcı, KGK İcra Komitesi Üyeleri Rabia Güzbey ve Nilgün Seçen ile KGK Üyesi Pınar Demirdağ, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın ev sahipliğinde NG Afyon Otel’de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı.

  149. 31 Ekim 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Valisi MustafaTutulmaz'ın başkanlığında yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağan Toplantısı'na katıldı.

  150. 31 Ekim 2019 Yönetim Kurulu BaşkanYardımcımız Mustafa Gül,Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü K etum a Kurulu toplantısına katıldı/ Jj

  151. 31 Ekim 2019 lYOTetim^Kurulu Başkanımız Hüsnü s^nepT'tfe Ypnetim

  Kurulu Üyemiz Ahmet Anlıak, KOSGEB İl Müdürlüğü’nde AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Değerlendirme ve Karar Kurulu Toplantısı’na katıldı.

  152. 2 Kasım 2019 Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker, hizmet binamızda, Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Demeği tarafından düzenlenen İsmail Şükrü Çelikalay Paneli ile F Klavye Afyonkarahisar Platformu ve Afyon Eğitim Vakfı işbirliğinde düzenlenen F Klavye Paneli’ne katıldı.

  153. 8 Kasım 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu Üyemiz Hacı Sait Evrenkaya ile Meclis Üyemiz (TOBB Delegesi) Ahmet Karakol. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği tarafından Antalya’da düzenlenen 4. Yumurta Zirvesi’ne katıldı.

  154. 10 Kasım 2019 Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci ile Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, Cumhuriyetimiz’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenine katıldı.

  155. 12 Kasım 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser,Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında düzenlenen Afyon Kocatepe Üniversitesi Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

  156. 14 Kasım 2019 Yönetim KuruluÜyemiz Hacı Sait Evrenkaya, GaziMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Usta-Çırak Buluşmaları’nda öğrencilere tecrübelerini aktardı.

  157. 20 Kasım 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser ile Genel Sekreterimiz Ali Şenol. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Korel Termal Otel’de düzenlenen Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

  158. 22 Kasım 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser ile Genel Sekreterimiz Ali Şenol, Korel Termal Otel’de düzenlenen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

  159. 22 Kasım 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser,

  rahisar Sağlık Bilimleri tşsi İktisadi İşletme Müdürlüğü

  FAALİYET RAPORU 2019

 • tarafından hizmete sunulan AFSÜ Cafe Fırın'ın açılışı törenine katıldı.

  160. 24 Kasım 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kamil Miras Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa katıldı.

  161. 25 Kasım 2019 Odamız’ın faaliyetleri. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimin yayın organı TOBB Ekonomik Forum Dergisi ’nde yayımlandı

  162. 26 Kasım 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser, NG Afyon Otel'de düzenlenen Zafer KalkınmaAjansı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

  163. 26 Kasım 2019 Yönetim KuruluBaşkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse İl Tarım ve Orman Müdürlüğümde düzenlenen Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği toplantısına katıldı.

  164. 29 Kasım 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 14. Genel Kuruluma katıldı.

  165. 5 Aralık 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız ve Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Serteser, INCOTERMS 2020 Mena Bölgesi Açılış Zirvesi'ne katıldı.

  166. 6 Aralık 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül ile Yönetim Kurulu Üyemiz Hacı Sait Evrenkaya, Akrones Otel’de Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin başkanlığında düzenlenen Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

  167. 6 Aralık 2019 Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Ö'zel Manisa Organize Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi gezisine katıldı.

  168. 6 Aralık 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Meclis Başkan Yardımcımız M.Asım Bozca, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meclis Üyelerimiz, Akrones OteFae düzaplenen Türkeli Gazetesi ^6 il İni Vy Vefa Gecesi’ne katıldı.

  169. 7 Aralık 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Afyonkarahisarlı iş insanı, Sesemar Mermer’in sahibi Engin Gökdemir tarafından satın alman Ramada Plaza By Wyndham İzmir Oteli’nin açılış törenine katıldı.

  170. 10-13 Aralık 2019 Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na giren Afyonkarahisar’da çalışmalar bir heyet tarafından takip ediliyor. Afyonkarahisar Gastronomi Heyeti, Gaziantep ve Hatay’ı ziyaret etti. Heyette Genel Sekreterimiz Ali Şenol da yer aldı.

  171. 13-14 Aralık 2019 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’ne, Odamız, 17 kişilik heyetle katıldı.

  172. 16 Aralık 2019 Genel Sekreterimiz Ali Şenol, Afyonkarahisar’m gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmesi dolayısıyla sürdürülecek çalışmaları takip etmek için kurulan heyetin toplantısına katıldı.

  173. 21 Aralık 2019 Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser ve Meclis Üyemiz Adnan Demirel. Afyon Eğitim Vakfı’nm 33. Genel Kurulu'na katıldı.

  174. 24 Aralık 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, Î1 Tarım ve Orman Müdürlüğümde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısına katıldı.

  175. 24 Aralık 2019 Genel Sekreterimiz Ali Şenol, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’m başkanlığında düzenlenen Gastronomi Toplantısı’na katıldı.

  176. 25 Aralık 2019 Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Güzbey, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 83'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı.

  177. 26 Aralık 2019 Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Herteser'in başkanı olduğu Protokol Yurütmel Kurulu'nun toplantısı, İl Milli Eğitini Mudürlüğü'nde gerçekleştirildi.

  15FAALİYET RAPORU 2019

 • 178. 27 Aralık 2019 Yönetim KuruluBaşkanımız Hüsnü Serteser Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. tarafından üretilecek olan Türkiye’ninOtomobili’nin prototipleri, Gebze’deki Bilişim Vadisi’ndeki tanıtım törenine katıldı.

  179. 30 Aralık 2019 Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Güzbey, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümde düzenlenen Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği toplantısına katıldı.

  ODAMIZCA YAPILAN TOPLANTILAR VE EĞİTİMLER

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  4 Ocak 2019 Odamız 5. Meslek Komitesi (Madencilik Faaliyetleri. Taş ve Mermer Ocakları), 10. Meslek Komitesi (Mermer Fabrikaları) ve 27. Meslek Komitesi (Mermer İhracatçıları) ortak istişare toplantısı gerçekleştirildi.4 Ocak 2019 Odamız 7. Meslek Komitesi (İlaç Medikal Satıcıları) ortak istişare toplantısı gerçekleştirildi.7 Ocak 2019 Afyonkarahisar Ticaret veSanayi Odası 2. Meslek Komitesi (Un ve Unlu Mamul Üreticileri) istişare toplantısı yapıldı.7 Ocak 2019 Afyonkarahisar Ticaret veSanayi Odası 22. Meslek Komitesi (Bilgisayar Telekomünikasyon Hizmetleri) istişare toplantısı yapıldı.7 Ocak 2019 Afyonkarahisar Ticaret veSanayi Odası 13. Meslek Komitesi (Nakliye Ulaştırma Faaliyetleri) istişare toplantısı yapıldı.8 Ocak 2019 Afyonkarahisar Ticaret veSanayi Odası 19. Meslek Komitesi (Kitap, Kırtasiye Matbaa Yayın Faaliyetleri) istişare toplantısı yapıldı.14 Ocak 2019 Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Meclis Kâtip Üyemiz Osman Erdem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Mustafa Gül ve Ahmet Şükrü Köse, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hayrettin Güzbey, Akif İşbilir ve Ahmet Anlıak, Afyonkarahisar’daki basın mensupları ile ATSO Hizmeti Binası'nda bir araya geldi. ATSO Yönetimi. uO Ocak ÇalışanGazeteciler Günü dolayısı tebrik etti.

  ecileri

  16

  8. 15 Ocak 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 2018-2022 Stratejik Planı İstişare Toplantısı, Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Köse, Yönetim Kurulu Üyemiz Hacı Sait Evrenkaya, Genel Sekreterimiz Ali Şenol’un katılımı ile gerçekleştirildi.

  9. 15 Ocak 2019 Odamız 3. Meslek Komitesi (Yem ve Yağ Üreticileri) istişare toplantısı yapıldı.

  10. 15 Ocak 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nm KOSGEB desteğiyle düzenlediği yurtdışı fuar ve iş gezisi başladı. ATSO Heyeti, 15-16-17 Ocak’ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

  11. 24 Ocak 2019 24. Meslek Komitesi (Sigorta İşletmeleri) istişare toplantısı yapıldı.

  12. 25 Ocak 2019 Odamız’da ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Belgesi denetimi gerçekleştirildi, denetim neticesinde belge almaya hak kazandık.

  13. 28 Ocak 2019 14. Meslek Komitesi (Otomotiv ve Motorlu Araç Satış ve Onarımı) istişare toplantısı yapıldı.

  14. 29 Ocak 2019 29. Meslek Komitesi(Mühendislik Mimarlık Faaliyetleri) istişare toplantısı yapıldı.

  15. 5 Şubat 2019 1. Meslek Komitesi (Gıda Toptancıları. Gıda Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.

  16. 7 Şubat 2019 ATSO KOBİ Akademisi tarafından 2019 yılında düzenlenecek eğitimlerin takvimi belli oldu.

  17. 12. Meslek Komitesi (Makine İmalatçıları, Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.

  18. 8 Şubat 2019 Odamız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğinde, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı düzenlendi.

  19. 12 Şubat 2019 Odamız ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde ihracatta devlet destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

  20. 17-18-19 Şubat 2019 Odamız tarafından 2019 yılının ilk Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Yeterlilik Belgesi Sınavı gerçekleştirildi.

  21. 22 Şubat 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda Türkiye-AB Gümrük Birliği Fırsat ve Zorlukları ve Termal Turizm Uygulamalarının Türkiye ve AB'de Karşılaştırılması Çalıştayı düzenlendi.

  22. ^7 Şubat n2019 Odamız’da BMC TR Motor İrü Dr. Osman Dur'un katılımı ile

  ıal ve Tıbbı Aromatik Bitkiler

  FAALİYET RAPORU 2019

 • Sektörleri İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda Afyonkarahisar’daki gelişim potansiyeli ortaya konuldu. Toplantıya 65. Hükümet Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban. Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz ve firma temsilcileri iştirak etti.

  23. 1 Mart 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 3. Meslek Komitesi (Yem ve Yağ Üreticileri) istişare toplantısı yapıldı.

  24. 1 Mart 2019 4. Meslek Komitesi (Et ve Et Ürünleri Satıcıları İmalatçıları) istişare toplantısı yapıldı.

  25. 1 Mart 2019 12. Meslek Komitesi (Makine İmalatçıları, Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.

  26. 6 Mart 2019 24. Meslek Komitesi (Sigorta İşletmeleri) istişare toplantısı yapıldı.

  27. 7 Mart 2019 Odamız ile PTT AfyonkarahisarBaşmüdürlüğü işbirliğinde ElektronikTebligat Sistemi. PTT AVM ve e-ticaret hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci gerçekleştirdi.

  28. 11 Mart 2019 Afyonkarahisar Ticaret veSanayi Odası’nda İstihdam Seferberliği 2019 hakkında basın toplantısı düzenlendi.Toplantıya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, İl Müdürlüğü temsilcileri ve Afyonkarahisar Oda Borsa Temsilcilerikatıldı.

  29. 12 Mart 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 15 ’inci Meslek Komitesi (Bina İnşaatı ve Müteahhitlik Hizmetleri) istişare toplantısı düzenlendi.

  30. 13 Mart 2019 Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Abigem A.Ş.'nin 2017- 2018 yıllarını kapsayan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 14.00’de Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. ı

  31. 14 Mart 2019 Afyonkarahisar Ticarete ve Sanayi Odası (ATSO) ve AfyojnkaraM/isar Sigorta Acenteleri Derneği isbirliğfnde, Afyonkarahisar Belediyesi İtkiyedMüd^lüğü,

  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Allianz Sigorta’nın katkısı ile ATSO hizmet binasında “Yangın Riskleri ve Yangın Sigortaları” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

  32. 18 Mart 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 31.Meslek Komitesi (Enerji Üretim ve Dağıtım Hizmetleri) istişare toplantısı yapıldı.

  33. 18 Mart 2019 28. (Yaş Meyve Sebze, Üretim ve Pazarlama) Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı.

  34. 19 Mart 2019 Odamız ile Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) işbirliğinde, ATSO hizmet binasında İstihdam Seferberliği 2019 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ASMMMO Başkanı Kadir Arık, SGK İl Müdürü Samet Fidan, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zekai İnan’ın yanı sıra iş insanları ve muhasebeciler katıldı.

  35. 20 Mart 2019 12. (Makine İmalatçıları Satıcı lan (Meslek Komite Toplantısı düzenlendi.

  36. 20 Mart 2019 Akrones Otel’de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Çoban’a veda yemeği düzenlendi.

  37. 21 Mart 2019 33 Meslek komite üyeleri katılımıyla Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

  38. 26 Mart 2019 Odamız hizmet binasında İstihdam Seferberliği 2019 Teşvik Paketi Danışma Masası kuruldu.

  39. 26 Mart 2019 AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Av. Ali Özkaya ve Av. İbrahim Yurdunuseven, TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile Odamız hizmet binasında bir araya geldi.

  40. 27 Mart 2019 25’inci İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Şükrü Kföse, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hayrettin Gtüzbey ve Ahmet Anlıak katıldı. ATSO hoyeti, Afyon'dan Fuar’a katılan 105 firmayı tek tekVzİTarat etti.

  17FAALİYET RAPORU 2019

 • 41. 27 Mart 2019 22. Meslek Komitesi(Bilgisayar, Telekomünikasyon Hizmetleri) istişare toplantısı yapıldı.

  42. 3 Nisan 2019 Odamız 14. Meslek Komitesi (Otomotiv ve Motorlu Araç Satış ve Onarımı) istişare toplantısı yapıldı.

  43. 4 Nisan 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye-AB İş Dünyası Diyalogu Teklifi çerçevesinde hazırladığı KOBİ Hastanesi Projesi, ulusal basında yer aldı.

  44. 5 Nisan 2019 Ulusal Kanser Haftası nedeniyle Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 24. Meslek Komitesi (Sigorta İşletmeleri) Koordinasyonunda FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş., TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde 'Pembe Kurdele’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘Farkındayım Korkmuyorum Arkadaşıma Anlatıyorum’ sloganıyla ATSO Hizmet Binası’nda bir panel düzenlendi. Panelde Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Muammer Türker açılış konuşması yaptı.

  45. 8-9 Nisan 2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Akif İşbilir, Hacı Sait Evrenkaya, Hayrettin Güzbey ve Genel Sekreterimiz Ali Şenol, KOBİ Akademisi Projesi kapsamında İspanya’da saha çalışmasına katıldılar.

  46. 8 Nisan 2019 Odamız 5'inci (Madencilik Faaliyetleri, Taş ve Mermer Ocakları), 10'uncu (Mermer Fabrikaları) ve 27’nci (Mermer İhracatçıları) Meslek Komiteleri ortak istişare toplantısı gerçekleştirildi.

  47. 10 Nisan 2019 Odamız 28. Meslek Komitesi (Yaş-Meyve Sebze Üretim ve Pazarlama) istişare toplantısı yapıldı.

  48. 18 Nisan 2019 Odamız 24. Meslek Komitesi (Sigorta İşletmeleri) istişare toplantısı yapıldı.

  49. 18 Nisan 2019 Odamız 9. Meslek Komitesi (İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.

  50. 22 Nisan 2019 Afyonkarahisar Ticaret veSanayi Odası, Türk StandardlarıEnstitüsü’nün gözetim tetkikinden başarı ile geçti.

  51. 24 Nisan 2019 30‘uncu Meslek Komitesi (AltYapı-Üst Yapı Çalışmaları, YapıKooperatifleri) istişare toplantısı yapıldı.

  52. 27 Nisan 2019 ATSO va İTO. FutbolTakımları, Afyonkarahisar Tiçaret vâ Sanayi Odası ev sahipliğinde İkbal/ Lokantası’nda ağırlandı. A

  53. 27 Nisan akşamı Zafer Stadı’nda ATSO-İTO Futbol Takımları arasında oynanan dostluk maçı, ATSO lehine 4-1 sonuçlandı.

  54. 1 Mayıs 2019: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75’inci Genel Kurulu kapsamında TOBB İkiz Kuleler önüne açılan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Standı’nda, Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci ile Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, misafirlere sucuk, lokum ve maden suyu ikram etti.

  55. 2 Mayıs 2019 Afyonkarahisar Ticaret veSanayi Odası’nın Avrupa Birliği projesi olan KOBİ Akademisi’nin toplantısıFinlandiya’nın Turku kentindegerçekleştirildi.

  56. 3 Mayıs 2019 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda düzenlenen törende, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser’e plaket takdim edildi.

  57. 6 Mayıs 2019 Odamız tarafından geleneksel hâle getirilen İftar Çadırı, bu yıl Emekliler Lokalimin yan tarafında açıldı.

  58. 7 Mayıs 2019 Odamız 23. Meslek Komitesi (Yumurta ve Süt İmalat ve Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.

  59. 8 Mayıs 2019 Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Odamız işbirliğinde iftar yemeği düzenlendi.

  60. 14 Mayıs 2019 TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, TOBB SAİK Üyesi Ayhan Gençal ile TOBB SAİK Yedek Üyesi Mesut Çetin. Odamız 24. Meslek Komitesi (Sigorta İşletmeleri) ev sahipliğinde sigorta acenteleri ile bir araya geldi.

  61. 14 Mayıs 2019 Odamız 12'nci Meslek Komitesi (Makine İmalatçıları, Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.

  62. 15 Mayıs 2019 Odamız tarafından Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Yeterlilik Belgesi Sınavı gerçekleştirildi.

  63. 16 Mayıs 2019 Odamız 2. Meslek Komitesi (Un ve Unlu Mamul Üreticileri) istişare toplantısı yapıldı.

  64. 16 Mayıs 2019 Odamız 30. Meslek Komitesi (Altyapı-Üstyapı Çalışmaları, Yapı Kooperatifleri) istişare toplantısı yapıldı.

  65. 21 Mayıs 2019 Odamız 25. Meslek Komitesi (OteMer, Lokknta Turizm Hizmetleri) istişare toplantısı Aatml/dı.

  18FAALİYET RAPORU 2019

 • 67.

  68.

  69.

  66.

  70.

  71.

  72.

  73.

  74.

  75.

  22 Mayıs 2019 Odamız 15. Meslek Komitesi (Bina İnşaatı ve Müteahhitlik Hizmetleri) istişare toplantısı yapıldı.24 Mayıs 2019 Odamız 4. Meslek Komitesi (Et ve Et Ürünleri Satıcıları İmalatçıları) istişare toplantısı yapıldı.24 Mayıs 2019 Odamız 29. Meslek Komitesi (Mühendislik Mimarlık Faaliyetleri) istişare toplantısı yapıldı.18 Haziran 2019 Odamız ile Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşbirliği Toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Türk iş insanları ile Çinli iş insanları ikili iş görüşmesi yaptı.20 Haziran 2019 Odamız’ın Türkiye-AB İş Dünyası Diyalogu teklif çağrısı çerçevesinde kabul edilen projesi KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı, Akrones Otel’de düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.20 Haziran 2019 KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı Projesi’nin açılış-lansman toplantısı Akrones Otel’de gerçekleştirildi.21 Haziran 2019 Odamız 23. Meslek Komitesi (Yumurta ve Süt İmalat ve Satıcıları) istişare toplantısı gerçekleştirildi.24 Haziran 2019 Odamız’m Türkiye-AB İş Dünyası teklifi çerçevesinde kabul edilen KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı Projesi’nin ilk izleme programı gerçekleştirildi. EUROCHAMBRES Kontrolörü Luca Borra’nın yaptığı izlemede projenin ilerleyişi hakkında görüş alışverişi yapıldı. İzleme programında ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol ve Proje Uzmanı Tolga Murat da hazır bulundu.24 Haziran 2019 Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser’in başkanı olduğu Protokol Yürütme Kurulu toplantısı Odamız’da gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Koçak ile Afyonkarahisar Ticaret Borsası Genel Sekreteri Yılmaz Göktaş ile Protokol çerçevesinde Afyon’da pilot okul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMüdürü Mehmet İvecen katı 28 Haziran 2019 Geçek Şirketi’nin Olağan ̂gerçekleştirildi.

  dı.al || Anonim

  enel ) Kurulu

  76. 3 Temmuz 2019 Odamız 26. Meslek Komitesi (Emlakçilik Faaliyetleri) istişare toplantısı yapıldı.

  77. 3Temmuz2019 Odamız 12.Meslek Komitesi (Makine İmalatçıları, Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.

  78. 11 Temmuz 2019 Odamız tarafından “Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı” düzenlendi. İlk toplantı, 1. Meslek Komitesi (Gıda Toptancıları ve Gıda Satıcıları) üyeleri ile gerçekleştirildi.

  79. 14 Temmuz 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Futbol Takımı, Türkiye Spor Yazarları Demeği İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 24 Temmuz Basın Kupası’nın ilk maçında Afyon Kocatepe Üniversitesi Futbol Takımı’m 8-2 mağlup etti.

  80. 17 Temmuz 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Futbol Takımı, Türkiye Spor Yazarları Derneği İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 24 Temmuz Basın Kupası’nın ikinci maçında İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı ile golsüz berabere kaldı.

  81. 18 Temmuz 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Futbol Takımı, Türkiye Spor Yazarları Demeği İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 24 Temmuz Basın Kupası’nm üçüncü maçında Afyonkarahisar Belediyesi Futbol Takımı'm 4-2 mağlup etti.

  82. 20 Temmuz 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Futbol Takımı, Türkiye Spor Yazarları Derneği İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 24 Temmuz Basın Kupası’nın Yarı Final maçında Afyonkarahisar Adliyesi Futbol Takımı'm 3-1 mağlup etti ve Final’e grup lideri olarak yükseldi.

  83. 24 Temmuz 2019 Odamız 29. Meslek Komitesi (Mühendislik Mimarlık Faaliyetleri) istişare toplantısı yapıldı.

  84. 24 Temmuz 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Futbol Takımı, Türkiye Spor Yazarları Derneği İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 24 Temmuz Basın Kupası final maçında İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı’m 2-1 yenerek şampiyon oldu.

  85. 26 Temmuz 2019 Yükseköğretim Kurumlan Sınavı’nda başarılı olan 42 Afyonlu öğrenci, Odamız ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen gezide TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni ziyaret etti.

  86. 1 [Ağustos 2019 Odamız tarafından Coğrafi İşaretleri telcili alınan Afyon Sucuğu, Afyon Kaymağı. ] Afyon Mermeri ve Afyon

  19FAALİYET RAPORU 2019

 • Pastırması için yapılacak firma ziyaretleri dolayısıyla ATSO hizmet binasında toplantı yapıldı.

  87. 1-2 Ağustos 2019 Odamız tarafından Coğrafi İşaret tescili alınan Afyon Sucuğu, Afyon Kaymağı, Afyon Mermeri ve Afyon Pastırması için firmalar ziyaret edildi.

  88. 7 Ağustos 2019 Odamız 7. Meslek Komitesi (İlaç Medikal Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.

  89. 9 Ağustos 2019 Meclis Başkanımız Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci ile Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, ATSO personeli ile bayramlaştı.

  90. 28 Ağustos 2019 Odamız 12. Meslek Komitesi (Makine İmalatçıları, Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.

  91. 29 Ağustos 2019 Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantısı, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan'm başkanlığında Odamız’da gerçekleştirildi.

  92. 9 Eylül 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 26. Meslek Komitesi (Emlakçilik Faaliyetleri) istişare toplantısı yapıldı.

  93. 10 Eylül 2019 Odamız 24. Meslek Komitesi (Sigorta İşletmeleri) istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda ATSO 24. Meslek Komitesi ve AFSAD bir araya geldi; TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’ne iletilmek üzere sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

  94. 25 Eylül 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 21. Meslek Komitesi (Şekerleme ve İçecek Sektörü) istişare toplantısı yapıldı.

  95. 25 Eylül 2019 İtalya’da düzenlenen 54’üncü Uluslararası Marmomac Mermer Fuarı’nda, Afyonkarahisar T temsil eden firmalara ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser tarafından teşekkür plaketi verildi.

  96. 27 Eiylül 2019 Odamız’ın düzenlediği KOSGEB destekli iş gezisi ile 28 iş insanı İtalya'da ziyaretlerde bulundu.

  97. 2 Ekim 2019 Odamız 22. Meslek Komitesi (Bilgisayar Telekomünikasyon Hizmetleri) istişare toplantısı yapıldı.

  98. 4 Ekim 2019 Odamız 25. Meslek Komitesi(Oteller, Lokanta Turizm Hizmetleri) istişare toplantısı yapıldı. . I

  99. 9 Ekim 2019 Küçük ve Drta Ö||ekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sidortası Bilgilendirme SerrUueri  Od®mz'da düzenlendi. Seminerin \Wnfs~ konuşmasını

  Yönetim Kurulu Üyemiz Akif İşbilir gerçekleştirdi.

  100. 11 Ekim 2019 Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü, çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser’in başkanı olduğu Protokol Yürütme Kurulu'nun toplantısı, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Gül, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Koçak ile Protokol çerçevesinde Afyon’da pilot okul olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Müdürü Mehmet İvecen katıldı.

  101. 15 Ekim 2019 Odamız 30'uncu (Altyapı- Üstyapı Çalışmaları, Yapı Kooperatifleri) Meslek Komitesi ve 13'üncü (Nakliye ve Ulaştırma Faaliyetleri) Meslek Komitesi İstişare Toplantıları yapıldı.

  102. 16 Ekim 2019 YÖREX Fuarı için Odamız'da Genel Sekreterimiz Ali Şenol idaresinde istişare toplantısı yapıldı.

  103. 31 Ekim 2019 Odamız 12. Meslek Komitesi (Makine İmalatçıları, Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.

  104. 31 Ekim 2019 Odamız 13. Meslek Komitesi (Nakliye Ulaştırma Faaliyetleri) istişare toplantısı yapıldı.

  105. 4 Kasım 2019 Odamız 33. Meslek Komitesi (Eğitim Hizmetleri) genişletilmiş istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Komite üyeleri ile Afyonkarahisar'daki Rehabilitasyon Merkezleri'nin temsilcileri katıldı.

  106. 4 Kasım 2019 Odamız 22. Meslek Komitesi (Bilgisayar Telekomünikasyon Hizmetleri) istişare toplantısı yapıldı.

  107. 7 Kasım 2019 Odamız’ın KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı projesi toplantısı, Akrones Otel’de yapıldı.

  108. 7 Kasım 2019 KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı projesi kapsamında Odamız tarafından ağırlanan Romanya ve Litvanya heyetleri, program çerçevesinde firma ziyaretleri gerçekleştirdi.

  109. 12 Kasım 2019 Odamız 4. Meslek Komitesi (Et ve Et Ürünleri Satıcıları, İmalatçıları) genişletilmiş istişare toplantısı yapıldı.

  110. lg\Kasım 2019 Odamız 19. Meslek Komitesi litap, Kııjasiye, Matbaa, Yayın Faaliyetleri)

  tısı yapıldı.

  20FAALİYET RAPORU 2019

 • 111. 18 Kasım 2019 Odamız 33. Meslek Komitesi 123. (Eğitim Hizmetleri) istişare toplantısı yapıldı.

  112. 19 Kasım 2019 Odamız 8. Meslek Komitesi(Ağaç ve Ağaç Ürünleri İmalat ve Satıcıları) 124.istişare toplantısı yapıldı.

  113. 20 Kasım 2019 Odamız 17. Meslek Komitesi(Akaryakıt Ürünleri Ticareti Yapanlar) istişare toplantısı yapıldı. 125.

  114. 20 Kasım 2019 Odamız 6. Meslek Komitesi (Dayanıklı Tüketim Ürünleri, Toptan ve Perakende Satıcılar) istişare toplantısı yapıldı.

  115. 21 Kasım 2019 Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme 126.Merkezleri A. Ş. (MEYBEM) Odamız işbirliğinde Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım 127.Yeterlilik Belgesi Sınavı gerçekleştirildi.Sınavlar için bize kapılarını açan Aydınlar Otomotiv sahibi Meclis Üyemiz Nureddin 128.Aydın’a teşekkür ederiz.

  116. 25 Kasım 2019 Yönetim Kurulu Başkanlığı’m Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser’in sürdürdüğü Afyon Eğitim Vakfı, çocuk kategorisinde en çok kitap okuma rekorunun tescil edilmesine destek verdi.Tescil törenine Meclis Başkanımız Dr. 129.Mehmet Sıtkı Merdivenci, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meclis Üyelerimiz katıldı.

  117. 25 Kasım 2019 Milli Eğitim Bakanlığı, 130.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBBETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu. Yönetim Kurulu 131.Başkanımız Hüsnü Serteser’in başkanlığında ATSO hizmet binasında toplandı.

  118. 25 Kasım 2019 Odamız 20. Meslek Komitesi 132.(Bankalar) istişare toplantısı yapıldı.

  119. 25 Kasım 2019 Odamız 5.Meslek Komitesi(Madencilik Faaliyetleri, Taş ve Mermer 133.Ocakları), 10. Meslek Komitesi (Mermer Fabrikaları), 27.Meslek Komitesi (Mermer İhracatçıları) istişare toplantısı yapıldı.

  120. 27 Kasım 2019 Odamız ile Ahmet İpek 134.Sucukları firması arasında Coğrafi İşaretetiketi kullanım protokolü imzalandı.

  121. 27 Kasım 2019 Odamız, Afyon Eğitim Vakfı 135.ve Türk Proje Yönetim Meslek Enstitüsü işbirliğinde Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu hakkında seminer düzenlendi. 136.

  122. 27 Kasım 2019 Akrones Otel’|le Odainız ev sahipliğinde Sivil Toplumf Kuruluşları Toplantısı düzenlendi. / Fabrikaları Tt J

  21

  İhracatçVarİJ

  3 Aralık 2019 Odamız 23. Meslek Komitesi (Yumurta ve Süt İmalatçıları ve Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.3 Aralık 2019 27 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’nda tespit edilen sorunlar ve yol haritası kamuoyuna açıklandı.3 Aralık 2019 Odamız tarafından hazırlanan, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sağlık Turizmi Çalışanlarının Kalitelerinin Artırılması Projesi kapsamında ilk eğitim, hizmet binamızda başladı.4 Aralık 2019 Odamız 24. Meslek Komitesi (Sigorta İşletmeleri) istişare toplantısı yapıldı.5 Aralık 2019 Odamız 8. Meslek Komitesi (Ağaç ve Ağaç Ürünleri İmalat ve Satıcıları) genişletilmiş istişare toplantısı yapıldı.6 Aralık 2019 Odamız ev sahipliğinde, Irak’ın Ankara Büyükelçisi Haşan El Cenabi ile Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımıyla yumurta sektörünün ihracat sorunu ve Irak’ta yatırım imkânları masaya yatırıldı.9 Aralık 2019 Odamız’m Avrupa Birliği projelerinden olan KOBİ Akademisi Projesi’nin kapanış toplantısı. Odamız hizmet binasında gerçekleştirildi.10 Aralık 2019 İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi’nden Eğitmen Nursefa Keskin. Odamız personeline Resmî Yazışma Kuralları eğitimi verdi.11 Aralık 2019 Odamız 29. Meslek Komitesi (Mühendislik Mimarlık Faaliyetleri) istişare toplantısı yapıldı.12 Aralık 2019 Odamız 15. Meslek Komitesi (Bina İnşaatı ve Müteahhitlik Hizmetleri) istişare toplantısı yapıldı.12 Aralık 2019 Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fatih Bıyıklı, Odamız personeline X ve Y Kuşakları Motivasyon Araçları eğitimi verdi.13 Aralık 2019 Odamız 13. Meslek Komitesi (Nakliye Ulaştırma Faaliyetleri) istişare toplantısı yapıldı.16 Aralık 2019 Odamız 16. Meslek Komitesi (Oteller, Diğer Konaklama Hizmetleri) istişare toplantısı yapıldı.16 Aralık 2019 Odamız 5.Meslek Komitesi (Madencilik Faaliyetleri, Taş ve Mermer Oçakları), 10. Meslek Komitesi (Mermer

  27.Meslek Komitesi (Mermer

  FAALİYET RAPORU 2019

 • 137. 17 Aralık 2019 Odamız’m hazırladığı, Türkiye-AB İş Dünyası Diyalogu Teklif Çağrısı çerçevesinde kabul edilen KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı Projesi’nin ikinci izleme programı gerçekleştirildi.

  138. 17 Aralık 2019 Odamız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğinde Müteahhitlik Belgesinin Güncellenmesi ve Yetki Grupları Hakkında Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

  139. 18 Aralık 2019 Odamız tarafından hazırlanan,Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilen Afyonkarahisar Makine SektörüKümelenmesi URGE Projesi ihtiyaç analizi ön toplantısı yapıldı. Toplantıda projenin yol haritası hakkında istişare edildi.

  140. 19 Aralık 2019 Odamız 18. Meslek Komitesi (Konfeksiyon. Giyim Eşyaları, Ayakkabı Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.

  141. 19 Aralık 2019 Odamız 32. Meslek Komitesi (Temizlik. Danışmanlık, İletişim, Organizasyon Hizmetleri) istişare toplantısı yapıldı.

  142. 16-20 Aralık 2019 Odamız tarafından hazırlanan, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Sağlık Turizmi Çalışanlarının Kalitelerinin Artırılması” projesi kapsamında Masörlük Eğitimi verildi.

  143. 24 Aralık 2019 Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantısı, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan’m başkanlığında Odamız’da gerçekleştirildi.

  144. 25 Aralık 2019 Afyon Kocatepe Üniversitesi koordinatörlüğünde Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kütahya Dumlııpınar Üniversitesi ile Odamız tarafından Kocatepe Staj Konsorsiyumu protokolü Odamız’da imzalandı.

  145. 25 Aralık 2019 Odamız 11. Meslek Komitesi (İnşaat Malzemeleri. Toptan ve Perakende Ticareti Yapanlar) istişare toplantısı yapıldı.

  146. 26 Aralık 2019 17. Meslek Komitesi’nin (Akaryakıt Ürünleri Ticareti Yapanlar) geniş katılımlı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

  147. 27 Aralık 2019 7. Meslek Komitesi (İlaç Medikal Satıcıları) istişare toplantısı yapıldı.

  148. 30 Aralık 2019 33. Meslek Komitesi (Eğitim Hizmetleri) istişare toplantısı yapıldı.

  ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER .

  1. 9 Ocak 2019 Türk Ekonomi.Bankisı Awpn Şube Müdürü Oral Ersoy, Afyoa^pmisaı/Ticar