of 28/28

Faculty of Arts ﺔﻴﺴﻳرﺪﺘﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا ءﺎﻀﻋأ ﺔﻴﻧﺎﺴﻧˆاو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﻮﻠﻌﻟا Faculty of Arts باد ا ﺔﻴﻠﻛ

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Faculty of Arts ﺔﻴﺴﻳرﺪﺘﻟا ﺔﺌﻴﻬﻟا ءﺎﻀﻋأ ﺔﻴﻧﺎﺴﻧˆاو...

 • Faculty of Arts

 • .

  Faculty of Arts

  S HCG ASCG

  dG IJS

  QG i

  bCG IJS

  GU GRS

  bCG IJS

  edG M

  bCG IJS

  28

 • 29

  Faculty of Arts

  OGY MG fi .O

  Qe PSCG

  GdG MCG fi .O

  dG FQ / Ye PSCG

  Y fi Y .O

  Ye PSCG

  G MG fi .O

  Ye PSCG

  NQH jdG S SS .O

  Ye PSCG

  VdG Y cR .O

  Ye PSCG

  Qe MG eY .O

  Ye PSCG

  M W L .O

  Ye PSCG

  OdG fi M .O

  Ye PSCG

 • 30

  Faculty of Arts

  f Se fi .O

  Ye PSCG

  Ofi fi M .O

  Ye PSCG

  Z fi AGa .O

  Ye PSCG

  SM fi Y .O

  Ye PSCG

  dG G Y ASG .O

  Ye PSCG

  HdG IOT gGHG .O

  Ye PSCG

  a H LGQ G Y .O

  Ye PSCG

  UdG Sj MG .O

  Ye PSCG

 • 31

  Faculty of Arts

  OGQdG fi a .O.CG

  PSCG

  MdG Y TQ S .O.CG

  PSCG

  W cT Ra .O

  Qe PSCG

  jH jhQO Sh .O

  Qe PSCG

  L HG MCG G .O

  Qe PSCG

  TGM e .O

  Ye PSCG

  "Y dG" S MG .O dG FQ / Ye PSCG

  jdG Y H .O

  Ye PSCG

  GdG MCG fi .O

  Ye PSCG

 • 32

  Faculty of Arts

  GU dG Y fY .O

  Ye PSCG

  dGdG OGY jRL .O

  Ye PSCG

  dG dN f .

  S qQe

 • 33

  Faculty of Arts

  G "Y fi" .O.CG PSCG

  G e OY .O

  dG FQ / Qe PSCG

  gGHG Ofi M .O

  Ye PSCG

  HQ Y jcR fi .O

  Ye PSCG

  GhjQjO dQJ jRL .

  S qQe

 • 34

  Faculty of Arts

  G M d .O.CG

  PSCG

  dU Ofi dY .O

  Qe PSCG

  QOdG Y cR OS .O

  Ye PSCG

  SdG VY S .O

  Ye PSCG

  OGY SdG jG jS .

  S qQe

 • 35

  Faculty of Arts

  G ASCG

  jEG dG b ae

  `jdG dG `T

  jN d ,bdG GY :dG e

  dG Y Gfl ae

  O````````dG ````````L / dG

  ````````Y `````````dY / ````f

  Q``````YdG ````feCG / ```fe

  Q``````YdG A``````g / ```fe

  Gh```````````````dG ihQCG / ````fe

  `````eMdG OG`````e / `````fe

 • Faculty of Arts

  136

 • 37

  Faculty of Arts

  OGDa QH MG UG Ofi H SG M HG bU Sj TG

  cdG OG Ofi fJ G fi Y jOT SY S OGDa GY

  jG OY AY VdG aJ H d jU Se f ge

 • 38

  Faculty of Arts

  N fi L fjOfY N M bQGhQHG Ofi SG S

  jdG Y e f jf

  ````````````````eQHG O```````````Y `````````Y ````````j``````````Y

 • 39

  Faculty of Arts

  HGN eM dN G Y

  OdG Se Sj jQ eQ HG GRdG Y fi GhQ

 • Faculty of Arts

  40

 • 141

  Faculty of Arts

  QdG fi e MG dG Y Y fG hG S fi M

  LG SY Va hN dG aJ H HQ TZ MG G Y GRQ

  jhTHG jdGY jdGY Q fN Ofi fi S jHG fi Qf jU

 • 42

  Faculty of Arts

  QM HG dU Qe jY hbH gGHG GY a GdG Y gGHG RGa

  gGdG fi GY Ghe L fi L ff VdG jf L jg

  gdG Se jM jg

  G```````````````dG ```````````N ``````````````c GQ````````````````

  ``````````dG ```````Y O```````````````fi h`````````````N

  ```````````````````SdG ````````````ja ````````Uf ```````````````fGO

  ````````G d``````````N ````````e```````SG ``````````````````````jQ

  `````jL ````````````jL `````````````````````gY Sc

  ``````````````g `````````N `````````fi OG````````````````e

  RGdG Y ```````````M ``````e ``````e

  GR````````````````dGY ````````````````L `````````````````Sj

 • 143

  Faculty of Arts

  Y T eS eSS GY eSbe j fi LQ fi Ge

  Oe e jdG Y ec jOh g

  ```````````bT ````````````eG ````````````````S d```````````N

 • 44

  Faculty of Arts

  S HG S gGR AGSGdG M fi MS fi gGHG dGO

  RdG GY dU aQfQdG MG Y QgRTYHG Y c hY

  YSG GY YSG aOQh Y Sj dSY HG eG Sb fi

 • 45

  Faculty of Arts

  dG Ofi M e

  `````````````````````````````fj R`````````````````````````M ````````````````````````````G

  `````````dG `````````````fi ```````````MG Q`````````H

  QY`````````````dG `````````````Y ```````````L `````````````````fO

 • Faculty of Arts

  46

 • 47

  Faculty of Arts

  cGh fi eG TGdG S j QH Y G Y dh jH

  WY Oe e eGQ S fi G Y fGQ ZRHG S S S

  fQG M fi FY OQhHG W jdG c Y f M jOG jJc

 • 48

  Faculty of Arts

  eb OY d YdG Ofi N Gb L Y g

  ``````````````````MG ```````````````Y e````````````S `````````fi

 • 49

  Faculty of Arts

  h fi c OjGS HG dG Y L jdG AHO a dN fGO

  YR HG S `WY QRY `gR hQYc S fi QW

  Qf Y fi aY

 • 50

  Faculty of Arts

  jP HG fi G Y HLOY TQ M TQgGX ja fQ

  YR S dN FSQN Sj j OeOjR dN dg

  ````````````SG ```````````````Y ``````````````````fi ````````````````f

 • Faculty of Arts

  51

 • 52

  Faculty of Arts

  SjHG dGY M jQG GOG fi OdGY QgR RdG HG M M e

  `````````dG ```````dGY O``````U ````e

 • 53

  Faculty of Arts

  YGdG Y e e

  UY dN MG

  OdG fi H GY H QS

  page 26page 27page 28page 29page 30page 31page 32page 33page 34page 35page 36page 37page 38page 39page 40page 41page 42page 43page 44page 45page 46page 47page 48page 49page 50page 51page 52page 53