of 59 /59
6.0 PENGURUSAN 3K A. TAKRIFAN a. KEBERSIHAN - Personaliti diri warga sekolah yang cemerlang dan persekitaran sekolah yang bersih, indah dan kondusif dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan. b. KESIHATAN - Sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek supaya murid dapat mengawal dan mengurus diri dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah diri. c. KESELAMATAN - Suasana yang selamat sama ada di dalam atau di luar sekolah boleh meningkatkan keyakinan dan kekuatan dalaman diri (jati diri murid) daripada sebarang pengaruh dan ancaman luar. B. OBJEKTIF a. Melahirkan modal insan yang berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kebersihan, kesihatan dan keselamatan. b. Membina dan memelihara diri, persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan selamat. c. Meningkatkan jalinan permuafakatan strategik antara Kementerian Pelajaran Malaysia dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi membentuk jalinan kerjasama dalam usaha merealisasikan Pelaksanaan Program 3K. 1

Fail Meja 3k

Embed Size (px)

DESCRIPTION

school

Text of Fail Meja 3k

6.0

PENGURUSAN 3K

A. TAKRIFAN a. KEBERSIHAN - Personaliti diri warga sekolah yang cemerlang dan persekitaran sekolah yang bersih, indah dan kondusif dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan. KESIHATAN - Sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek supaya murid dapat mengawal dan mengurus diri dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah diri. KESELAMATAN - Suasana yang selamat sama ada di dalam atau di luar sekolah boleh meningkatkan keyakinan dan kekuatan dalaman diri (jati diri murid) daripada sebarang pengaruh dan ancaman luar.

b.

c.

B. OBJEKTIF a. Melahirkan modal insan yang berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Membina dan memelihara diri, persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan selamat. Meningkatkan jalinan permuafakatan strategik antara Kementerian Pelajaran Malaysia dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi membentuk jalinan kerjasama dalam usaha merealisasikan Pelaksanaan Program 3K.

b. c.

1

C. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA 3K (KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERINGKAT SEKOLAH)

Pengerusi Pengetua/Guru Besar Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Setiausaha Guru Penyelaras 3K Ahli Jawatankuasa

Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Guru Penyelaras Kebersihan Guru Penyelaras Kesihatan Guru Penyelaras Keselamatan Klinik Kesihatan Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG) Jawatankuasa Kemajuan & Keselamatan Kampung Pemimpin Masyarakat Pegawai Perhubungan Polis Dan Ahli-ahli lain yang difikirkan sesuai

ik Kesihatan

2

D. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PROGRAM 3K PERINGKAT SEKOLAH a. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 3K Peringkat Sekolah tiga kali setahun (Januari, Jun dan September) b. Merancang dan mengemas kini Program 3K Peringkat Sekolah c. Memastikan warga sekolah melaksanakan Program 3K. d. Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk menyokong pelaksanaan Program 3K e. Menyediakan laporan pelaksanaan Program 3K Peringkat Sekolah. f. LAPORAN SEGERA kes aduan mengikut 1 : 3 : 7 kepada Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan (1 hari laporan awal, 3 hari laporan lengkap, 7 hari kes dianggap selesai) g. Melaksanakan aktiviti-aktiviti khas bagi Program 3K. i. ii. iii. iv. Penggredan Kendiri Kantin Sekolah Senarai Semak Keselamatan Sekolah Gotong-Royong Perdana KPM Penyelenggaraan Tandas Sekolah

3

6.1

PENGURUSAN KEBERSIHAN

6.1.1 Objektif 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1.2 Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih, indah dan ceria Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan bagi mencapai kebersihan maksimum Meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah terhadap kebersihan, keindahan dan keceriaan serta menghargai kemudahan yang disediakan Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya yang berterusan dalam menjalani kehidupan seharian Kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan sekolah

Carta Organisasi PENGETUA Pengerusi

PK HEM Timbalan Pengerusi

GURU PENYELARAS Setiausaha Kebersihan

AJK KEBERSIHAN

AJK KEBERSIHAN

AJK KEBERSIHAN

AJK KEBERSIHAN

AJK KEBERSIHAN

4

6.1.3

Senarai Tugas 1. 2. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Kebersihan. Menentukan program pembangunan kebersihan murid dilaksanakan di sekolah. 3. Menyelaras aktiviti-aktiviti program kebersihan sekolah dengan agensi-agensi yang berkaitan 4. 5. 6. 7. Menentukan keperluan-keperluan kebersihan untuk kesejahteraan murid- murid di sekolah. Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Kebersihan. Mengenal pasti keperluan latihan kepada warga sekolah. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan kebersihan dipatuhi oleh pihak yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak seperti syarikat pembersihan, pengusaha kantin sekolah, pengusaha dewan makan asrama, pembekal makanan RMT dan SBT serta pembekal susu sekolah. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan pengurusan kebersihan murid. Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan murid dan sekolah. Mewujudkan serta melaksanakan manual penjagaan kebersihan murid dan program kebersihan sekolah. Mengkaji dan menilai kebersihan program secara berterusan. Menyediakan pelan kontigensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir, jerebu, keracunan makanan dan lain-lain. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan. Menyedia dan membuat laporan berkala.

5

6.1.4 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/PK(HEM) PROSES KERJA 1. Melantik Jawatankuasa 1.1 Kebersihan dan Keceriaan Kawasan 1.2 Kebersihan dan Keceriaan Bilik Darjah Menyediakan Jadual Bertugas mengikut kelas bagi kerjakerja mengutip sampah pada awal pagi. Menyediakan penyepit dan plastik menentukan kawasan yang ditugaskan. sampah dan

2. JK Kebersihan dan Keceriaan 3. 4. JK 3K Guru Tingkatan PK(HEM)JK 3K Pengetua JK 3K Pengetua 5. 6. 7. 8. 9. 10

Menyelia kerja-kerja mengutip sampah dengan bantuan Pengawas yang bertugas. Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan. Mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih. Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan Mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya. Menyerahkan Bintang yang diperoleh kepada kelas tertentu.dan dikumpul sehingga bulan terakhir. Menyampaikan hadiah kepada kelas yang mendapat jumlah bintang terbanyak dalam Pertandingan 3K.

6

6.1.5

Carta Aliran Melantik Jawatankuasa Kebersihan, Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan Guru Tingkatan mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih Membuat pemeriksaan penilaian mingguan dan

Melantik Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan Kawasan Menyediakan Jadual Bertugas

Menyediakan penyepit, plastik sampah

Pelajar mengutip sampah di kawasan yang ditetapkan di bawah seliaan JK dan Pengawas

Pengetua mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya. Menyerahkan Bintang yang diperoleh kepada kelas tertentu.dan dikumpul sehingga bulan terakhir Penyampaian hadiah kepada pemenang Pertandingan 3K

Tamat

7

6.1.6 BIL

Senarai Semak Pengurusan Kebersihan ASPEK ITEM 1.1 Pengurusan 1.1.1 Kebersihan persekitaran luaran sekolah 1.1.2 Kebersihan persekitaran dalaman sekolah 1.1.3 Kebersihan warga sekolah 1.2 Pentadbiran dan Pengurusan 1.2.1 Jawatankuasa Induk 3K sekolah 1.2.2 Pelan Tindakan Jangka Pendek 1.2.3 Pelan Tindakan Jangka Panjang 1.2.4 Fail dan dokumen sokongan 1.2.5 Penglibatan (Agensi Kerajaan, PBT, Swasta, NGO & Individu) 2.1 Kebersihan Fizikal 2.1.1 Lantai dan dinding 2.1.2 Longkang 2.1.3 Tandas 2.1.4 Tempat memasak 2.1.5 Tempat mencuci peralatan memasak 2.1.6 Tempat mencuci tangan 2.1.7 Stor 2.1.8 Pencegahan LILATI (lipas, lalat, tikus) 2.2 Peralatan dan Perabot 2.2.1 Kerusi dan meja 2.2.2 Peti sejuk 2.2.3 Pinggan mangkuk 2.2.4 Tong sampah 2.3 Pekerja 2.3.1 Kebersihan diri 2.3.2 Pakaian (penutup kepala, apron dan kasut) 2.4 Makanan dan minuman 2.4.1 Bertutup 3.1 Pengurusan Kebersihan Tandas 3.1.1 Berfungsi 3.1.2 Jadual Pembersihan 3.1.3 Tatacara penggunaan 3.1.4 Tong sampah 3.1.5 Sanitari 3.1.6 Utiliti 4.1 Pengurusan Kebersihan Bilik Darjah dan Bilik Khas 4.1.1 Jadual tugas berkala 4.1.2 Pencahayaan dan pengudaraan 4.1.3 Lantai 4.1.4 Tingkap CATATAN

1.

Pengurusan

2.

Kantin

3.

Tandas

4.

Bilik Darjah dan Bilik Khas

8

BIL

5.

6.

7.

ITEM 4.1.5 Perabot 4.1.6 Utiliti Sistem Saliran 5.1 Pengurusan Kebersihan dan Sistem 5.1.1 Kesempurnaan longkang Perparitan 5.1.2 Pengaliran air 6.1 Proses Pelupusan 6.1.1 Bilangan dan kedudukan tong sampah Sistem 6.1.2 Pengurusan karung plastik Pelupusan 6.1.3 Jadual kutipan Sisa Pepejal 6.1.4 Tempat pelupusan yang sempurna 6.1.5 Kaedah pelupusan sampah kering, sampah basah dan sisa makanan 6.1.6 Kitar semula Stor bahan 7.1 Pengurusan Stor dan alat pembersihan 7.1.1 Senarai bahan dan alatan (kontraktor pembersihan) 7.1.2 Susun atur bahan dan alatan

ASPEK

CATATAN

9

6.1.7 Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Norma Kerja Pengurusan Kebersihan Tugas Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Kebersihan Sekolah Mengadakan mesyuarat Menyediakan senarai aktiviti dan projek Menyediakan senarai kelengkapan Menyediakan senarai tugas pekerja Menyediakan buku rekod bertugas Menyediakan jadual gotongroyong Menyediakan jadual tugas kelab atau persatuan 30 minit Menyediakan jadual penyeliaan 1 jam Memberi penerangan kepada warga sekolah 2 jam Membuat laporan penyeliaan tugas dan projek 1 jam Membuat penilaian 1 jam Memberi penghargaan Masa Diambil 1 jam 2 jam 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam 30 minit 1 jam Jumlah Unit Boleh Dijalankan

10

6.1.8

Peraturan dan pekeliling yang berkaitan Surat Pekeliling Ikhtisas No 4/1981:16 September 1981 Kebersihan Di Sekolah-sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1982:21 Ogos 1982 Kempen Anti Denggi di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 14/1989:28 Disember 1989 Kebersihan Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1997:9 Julai 1997 Amalan Kebersihan Di Sekolah Garispanduan Amalan Kebersihan Sekolah 1997 Kementerian Pendidikan Malaysia Konsep dan Manual Sekolah Selamat,2003 Kementerian Pelajaran Malaysia

6.1.9

Borang Yang Berkaitan Kebersihan 1. Buku Laporan Harian 2. Laporan Mingguan & Bulanan Program Bebas Denggi di Sekolah 3. Borang Laporan Pemantauan Kantin 4. Format Borang Penilaian dan Pemantauan Kantin Sekolah & Asrama 5. Borang Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

11

6.2 6.2.1

PENGURUSAN KESIHATAN Objektif 1. 2. 3. Melahirkan murid yang berperibadi unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kesihatan. Mewujudkan gaya hidup sihat, cergas dan cerdas dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Kesihatan Sekolah.

6.2.2

Carta Organisasi PENGETUA Pengerusi

PK HEM Timbalan Pengerusi

GURU PENYELARAS Setiausaha Kesihatan

AJK KESIHATAN

AJK KESIHATAN

AJK KESIHATAN

AJK KESIHATAN

AJK KESIHATAN

12

6.2.3

Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Program Pembangunan Kesihatan Murid Menentukan hala tuju program pembangunan murid selaras dengan perkembangan fizikal, psikososial dan kerohanian murid. Menentukan program pendidikan dan penjagaan kesihatan dilaksanakan di sekolah. Mewujudkan kerjasama yang menyeluruh antara sekolah dan Pejabat Kesihatan serta agensi-agensi lain. Menyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Program Kesihatan Sekolah. Merancang keperluan kewangan dan tenaga dalam Program Jesihatan Sekolah. Menyebarkan maklumat program secara menyeluruh, sistematik dan efisien. Keperluan untuk menjalankan kursus dan aktiviti kesihatan bersesuaian dengan keperluan murid dan situasi setempat. Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan murid di sekolah. Membuat pemantauan Pelaksanaan Pendidikan Kesihatan murid dan Program Kesihatan Sekolah. Menyedia dan membuat laporan tahunan berkala. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan. Mewujudkan pasukan petugas khas menghadapi krisis jika perlu.

13

6.2.4 Tatacara Rawatan Kecemasan 6.2.4.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(P) Guru Mata Pelajaran/ Guru Bertugas PROSES KERJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menubuh Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan. Menjadualkan waktu bertugas di Bilik Rawatan. Merujuk pelajar yang kurang sihat kepada guru yang bertugas di Bilik Rawatan. Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan. Membuat pemeriksaan mudah. 6.1 6.2 6.3 PK(HEM) 7. 8. Memberi rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala, sakit perut. Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan. Bawa ke klinik/hospital, jika pelajar mengalami penyakit yang serius.

Menghubungi ibu bapa/penjaga, jika perlu Setelah mendapat rawatan/berehat, pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan. Sediakan Laporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajar kepada Pengetua.

9.

14

6.2.4.2 Carta Aliran Tatacara Rawatan Kecemasan

Kemalangan

Lapor kepada guru/guru bertugas Rekod

Dapatkan rawatan kecemasan mengikut jenis kemalangan Serius Tidak Ya Bawa ke hospital Beritahu penjaga Kes Polis/Lapor untuk tindakan

Laporkan kepada Polis Ya Tidak Sediakan laporan Hospital dan laporan polis untuk tuntutan Pergi ke sekolah seperti biasa

15

6.2.5

Tatacara Rawatan Kecemasan

6.2.5.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK HEM PROSES KERJA 1. 2. 3. Penyelaras Kesihatan Guru Bertugas 4. 5. Mengadakan mesyuarat dan membentuk AJK Kesihatan Memastikan semua makanan yang dijual di kantin selamat untuk dimakan Melaporkan sebarang kes keracunan makanan ke Pejabat Kesihatan dan PPD/JPN Memantau kebersihan dan keselamatan kantin Menghantar pelajar-pelajar yang terlibat dalam kes keracunan makanan ke hospital/klinik berdekatan dengan kadar segera Menghubungi waris untuk memaklumkan kejadian

6.

16

6.2.5.2 Carta Aliran Tindakan Yang Perlu Diambil Untuk Kes Keracunan

Kes Keracunan

Kenal pasti murid terlibat Hentikan jualan kantin/ ambil sample makanan Bawa murid ke hospital / klinik berdekatan Laporan ke Jabatan Kesihatan

Hubungi waris murid

Maklumkan kepada JPN/PPD Sediakan laporan keracunan ke JPN/PPD ikut format 1,3,7 Tamat

17

6.2.6

Senarai Semak ITEM 1.1. Jawatankuasa Kesihatan Sekolah 1.2. Pengurusan PBSS 1.3. Pelan Tindakan Jangka Pendek (Tahun Semasa) 1.4. Pelan Tindakan Jangka Panjang 1.5. Fail dan Dokumen Sokongan 1.6. Penglibatan (Agensi Kerajaan, PBT, Swasta, NGO dan individu) 2.1. Carta Organisasi 2.2. Jadual Bertugas (Guru dan Murid) 2.3. Peti Pertolongan Cemas 2.4. Poster Panduan Pertolongan Cemas 2.5. Rekod Rawatan 2.6. Rekod Kesihatan Murid (RKM) 2.7. Prosedur/Peraturan Penggunaan 2.8. Mutiara Vision Kit 2.9. Alat Ukur Tinggi 2.10. Alat Ukur Berat 2.11. Jawatankuasa Program Bebas Denggi 2.12. Jadual Bertugas Program Bebas Denggi 2.13. Laporan Bulanan Program Bebas Denggi 2.14. Poster Bebas Denggi 2.15. Pemakanan Seimbang Ceramah dan Aktiviti 2.16. Rekod Imunisasi 2.17. Rekod Pemeriksaan Gigi 3.1. Jawatankuasa Kantin 3.2. Sijil Pengesahan Kesihatan Pekerja 3.3. Penjualan Makanan Segera 3.4. Penjualan Minuman Bergas 3.5. PIlihan Makanan Yang Berkhasiat CATATAN

BIL ASPEK

1.

Pengurusan

2.

Perkhidmatan

3.

Kantin

18

6.2.7 Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Norma Kerja Pengurusan Kesihatan Tugas Kerja Menubuhkan jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Menyediakan senarai aktiviti dan projek Menyediakan senarai nama pelajar Menyediakan rekod kesihatan pelajar Menyusun kad 001 Mengumpulkan dan menyusun buku rekod kesihatan Pemantauan a) Bilik rawatan b) Program PBSS c) Rawatan pelajar Masa Yang Diambil 1 jam 2 jam 1 jam 1 jam 1 jam 2 minggu 2 minggu Jan - Nov Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan

9. 10.

Melaksanakan aktiviti Membuat laporan dan dokumentasi semua aktiviti

Jan Nov Jan - Nov

19

6.2.8

Peraturan dan pekeliling yang berkaitan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1976:7 Mei 1976 Panduan untuk menjaga kesihatan murid dan kebersihan di kantin Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/1988:21 Januari 1988 Penyakit-Penyakit Demam Kepialu(Tiroid), Taun (Kolera), Penyakit Kuning (Hepatitis A) dan Keracunan Makanan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1989:7 Jun 1989 Rancangan Kesihatan Sekolah Surat Siaran KP(BS/HEP)8614/045/B(5):3 November 1997 Program Bersepadu Sekolah Sihat Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/1995:2 Ogos 1995 Keracunan Makanan di sekolah-sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998: 31 Mac 1998 Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah Panduan Melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat, 2002, Kementerian Pelajaran Malaysia

6.2.9 Borang Yang Berkaitan Kesihatan 1. Buku Rekod Laporan Kesihatan Harian Pelajar atau Format Rekod 2. Laporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajar 3. Surat Kebenaran Pelajar Untuk Mendapat Rawatan 4. Surat Akuan Rawatan Hospital 5. Kad 001

20

6.3 6.3.1

PENGURUSAN KESELAMATAN Objektif 1. Melahirkan murid berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek keselamatan Mewujudkan persekitaran sekolah selamat Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Keselamatan Sekolah

2. 3. 6.3.2

Carta Organisasi PENGETUA Pengerusi

PK HEM Timbalan Pengerusi

GURU PENYELARAS Setiausaha Keselamatan

AJK KESELAMATAN

AJK KESELAMATAN

AJK KESELAMATAN

AJK KESELAMATAN

AJK KESELAMATAN

21

6.3.3

Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Keselamatan Sekolah. Menyediakan polisi, manual dan tatacara tindakan berkaitan keselamatan di sekolah. Menyediakan pelan tindakan kontigensi bagi menghadapi krisis dan bencana alam. Menentukan keperluan kemudahan keselamatan untuk murid-murid dan sekolah. Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Keselamatan. Menentukan warga sekolah didedahkan dengan kemahiran menghadapi kecemasan. Bekerjasama dengan komuniti, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah. Mewujudkan pasukan bertindak menghadapi krisis. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah dipatuhi oleh syarikat kawalan keselamatan sekolah.

22

6.3.4

Tatacara Jika Berlaku Kebakaran

6.3.4.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong Kanan/Guru PROSES KERJA 1. 2. 3. Guru Tingkatan Pengetua 4. 5. Bunyikan loceng jika kebakaran berlaku/dikesan Hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat terdekat. Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan. Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan. Mendapat arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan. Membuat laporan kepada Pengarah Pelajaran Pulau Pinang secepat mungkin.

6.

23

6.3.4.2 Carta Aliran Tatacara Guru Menghadapi Kebakaran

Bunyikan loceng kecemasan

Guru Kelas

PK HEM/ Kaunselor Lapor kepada polis, bomba, pasukan penyelamat Edar buku kedatangan Terima laporan kedatangan

Warden Blok

Murid beratur untuk keluar Ambil kedatangan

Pastikan semua murid meninggalkan bangunan

Lapor kepada GPK/PK HEM

Cari

Kehilangan

Lapor kepada PK HEM kecemasan

Kes kehilangan lapor kepada polis, pasukan penyelamat

24

6.3.5

Tatacara Jika Berlaku Banjir

6.3.5.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong Kanan/Guru Guru Tingkatan/Guru Mata Pelajaran PROSES KERJA 1. 2. 3. 4. Tutup semua suis elektrik Hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat terdekat. Pastikan semua warga berpindah ke tempat tinggi yang lebih selamat mengikut arahan guru. Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada di tempat rendah. Murid tidak perlu pergi ke sekolah sekiranya banjir membahayakan pada hari yang berikutnya PK HEM 5. Jika keadaan banjir sangat membahayakan, semua murid hendaklah berada di tempat yang selamat di sekolah sehingga mendapat bantuan daripada pihak tertentu seperti polis/tentera/pasukan penyelamat Membuat laporan kepada Pengarah Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah secepat mungkin.

6.

25

6.3.5.2 Carta Aliran Tatacara Apabila Berlaku Banjir

Banjir

Guru

Murid

Bunyikan loceng kecemasan Memaklumkan kepada PPD, JPN dan Polis Padamkan suis Memberi arahan kepada murid ke tempat selamat Menyemak jadual kedatangan murid

Tutup semua suis elektrik

Berpindah ke tempat tinggi yang lebih selamat mengikut arahan guru Lapor jika ada sebarang insiden kepada guru, kaunselor, pengetua/guru besar Tamat

Lapor dan cari

Kawal

Lapor kepada PPD/JPN/Polis Tamat

26

6.3.6

Tatacara Keselamatan Fizikal Sekolah

6.3.6.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK HEM PROSES KERJA 1. 2. Mengadakan mesyuarat dan membentuk AJK Keselamatan Memastikan siistem perparitan, alat pemadam api, alatan elektrik dan sistem pendawaian elektrik berfungsi dengan baik dan bangunan sekolah selamat untuk diduduki oleh semua warga sekolah Mengambil tindakan segera jika berlaku kemalangan atau kerosakan Melaporkan segala kerosakan alatan dengan segera

Penyelaras Keselamatan Guru Bertugas

3. 4.

27

6.3.6.2 Carta Aliran Tatacara Keselamatan Fizikal Sekolah

Taklimat

Mesyuarat dan bentuk AJK keselamatan Melabel fizikal/ tempat bahaya Mengadakan taklimat

Pemantauan (kenal pasti fizikal/tanda bahaya)

Bahaya Rujuk Pentadbir Mesyuarat Staf/PIBG Bantuan Pihak Luar Tiada bahaya (memuaskan) Penilaian Tindakan susulan/ Penambahbaikan

28

6.3.7

Tatacara Keselamatan Persekitaran/Lokasi Sekolah

6.3.7.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK HEM PROSES KERJA 1. 2. 3. Penyelaras Keselamatan Guru Bertugas 4. 5. Mengadakan mesyuarat dan membentuk AJK Keselamatan Memohon bantuan pihak luar dan PIBG Membuat penilaian dan tindakan penambahbaikan Mengadakan taklimat Melabel kawasan/ tempat bahaya

29

6.3.7.2 Carta Aliran Tatacara Keselamatan Persekitaran/Lokasi Sekolah

Taklimat

Mesyuarat dan bentuk AJK keselamatan Melabel kawasan/ tempat bahaya Mengadakan taklimat

Pemantauan (kenal pasti kawasan/ tanda bahaya)

Bahaya Rujuk Pentadbir Mesyuarat Staf/PIBG Bantuan Pihak Luar Tiada bahaya (memuaskan) Penilaian

Tindakan susulan/ Penambahbaikan

30

6.3.8

Tatacara Apabila Menerima Pelawat

6.3.8.1 Proses Kerja JAWATAN Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir PROSES KERJA 1. Pelawat melapor diri di Pondok Keselamatan/Pejabat Am dan menulis : 1.1 Butir peribadi dalam Buku Rekod Pelawat 1.2 Waktu Masuk dan menandatangani buku tersebut dan menyerahkan/tunjukkan Kad Pengenalan Pengawal/Pembantu Tadbir menyerahkan Pas Kebenaran Masuk kepada pelawat. Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/pelajar. Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat. Pelawat berurusan dengan orang yang berkenaan. Pelawat mengembalikan Pas Kebenaran Masuk kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka. Pelawat mencatat waktu keluar dan menandatangani buku pelawat.

2. Pengetua 3. 4. Pegawal Keselamatan/ Pembantu Tadbir 5. 6.

7.

31

6.3.8.2 Carta Aliran Tatacara Apabila Menerima Pelawat

Pelawat lapor diri

Pengawal - Serah pas kebenaran Meminta kebenaran pengetua Berurusan dengan pengetua Lulus Mengarahkan guru/staf/pelajar ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat Pelawat mengembalikan Pas Kebenaran Masuk Catat waktu keluar dan menandatangani buku rekod keselamatan Tamat

Tidak Urusan dibatalkan

32

6.3.9

Tatacara Apabila Berlaku Kemalangan

6.3.9.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PROSES KERJA 1. Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan untuk memastikan keselamatan pelajar terjamin sepanjang masa. Menghubungi ibu bapa/penjaga, jika perlu Memastikan pelajar mendapatkan rawatan dengan kadar segera Sediakan Laporan Kemalangan yang berlaku Menghantar pelajar ke hospital terdekat atau menelefon ambulans memberitahu tentang sesuatu kemalangan atau kecemasan dan menyediakan surat rawatan perubatan Mencatat laporan dalam buku laporan harian Meminta pelajar mengisi borang kemalangan Membantu pelajar membuat tuntutan Insurans Takaful

PK(HEM)

2. 3. 4.

Guru Bertugas

5.

6. Guru Keselamatan Guru Kebajikan 7. 8.

33

6.3.9.2 Carta Aliran Tatacara Apabila Berlaku Kemalangan

Kemalangan

Lapor kepada guru/guru bertugas Rekod

Dapatkan rawatan kecemasan mengikut jenis kemalangan Serius Tidak Ya Bawa ke hospital Beritahu penjaga Kes Polis/Lapor untuk tindakan

Laporkan kepada Polis Ya Tidak Sediakan laporan Hospital dan laporan polis untuk tuntutan Pergi ke sekolah seperti biasa

34

6.3.10 Senarai Semak BIL ASPEK ITEM 1.1. Jawatankuasa 1.2. Perancangan Tahunan 1.3. Sistem Fail 1.3.1. Panggilan Mesyuarat 1.3.2. Minit Mesyuarat 1.3.3. Pelantikan Jawatankuasa 1.3.4. Maklumat Jawatankuasa 1.4. Sistem Pemantauan 1.4.1. Fizikal Sekolah 1.4.2. Kawalan Keselamatan 2.1. Bangunan 2.1.1. Pendawaian/Lampu/Kipas 2.1.2. Tangga 2.1.3. Tembok/Koridor 2.1.4. Tingkap/Pintu 2.1.5. Perabot/Kelas 2.2. Bilik-bilik Khas 2.2.1. Pra Sekolah 2.2.2. Pendidikan Khas 2.2.3. Makmal Sains 2.2.4. Makmal Komputer 2.2.5. Kemahiran Hidup 2.2.6. Bengkel Kemahiran 2.2.7. Bilik BOSS 2.2.8. Stor Sukan 2.2.9. Dewan 2.2.10. Surau 2.2.11. Pusat Sumber/Perpustakaan 2.2.12. Pejabat 2.2.13. Bilik Cetak 2.2.14. Bilik Guru/Rehat 2.2.15. Bilik Bimbingan dan Kaunseling 2.2.16. Bilik Koperasi/Kedai Sekolah 2.2.17. Kantin Sekolah 2.2.18. Stor Pekerja 2.2.19. Bilik Sakit/Rawatan 2.2.20. Bilik Pengawas 2.2.21. Tandas 2.3. Padang dan Gelanggang Permainan 2.3.1. Permukaan Padang 2.3.2. Peralatan Padang 2.4. Sistem Perparitan /Kumbahan 2.4.1. Longkang CATATAN

1.

Pengurusan Organisasi

2.

Fizikal Sekolah

35

BIL ASPEK

ITEM 2.4.2. Tangki Septik 2.5. Pagar dan Pintu Pagar 2.5.1. Pagar Sekeliling Sekolah 2.5.2. Pintu Pagar Utama/Kedua 2.6. Papan Tanda Keselamatan 2.6.1. Bilik Kelas 2.6.2. Bilik Khas 2.6.3. Padang dan Gelanggang Permainan 2.6.4. Kawasan Larangan 3.1. Pengajaran dan Pembelajaran 3.1.1. Tatacara Bilik Kelas 3.1.2. Tatacara Bilik Khas 3.1.3. Tatacara PJK 3.1.4. Tatacara Kokurikulum 3.2. Pergi dan Balik Sekolah 3.2.1. Tatacara Penggunaan Kenderaan 3.2.2. Tatacara Pejalan Kaki 3.2.3. Sistem Lalu Lintas di Dalam Sekolah 3.2.4. Sistem Lalu Lintas di Luar Sekolah 3.2.5. Jaket Keselamatan 3.3. Kelab Pencegahan Jenayah 3.3.1. Organisasi 3.3.2. Aktiviti 3.3.3. Data Keahlian 3.3.4. Laman Web 4.1. Kawad Kebakaran 4.1.1. Pelan Mengosongkan Bangunan 4.1.2. Tatacara Pergerakan 4.2. Bencana Alam 4.2.1. Tatacara Menghadapi Banjir 4.2.2. Tatacara Menghadapi Ribut 4.2.3. Tatacara Menghadapi Tanah Runtuh 4.2.4. Tatacara Menghadapi Gempa Bumi 4.3. Nombor Telefon Penting Pihak Terlibat 4.3.1. Pentadbir dan Kakitangan Sekolah 4.3.2. Polis, Bomba, Hospital, JPA3 4.3.3. Majlis Tempatan, JKR, Elektrik dan Air 4.4. Tatacara Ketika Kemalangan 4.4.1. Dalam Sekolah 4.4.2. Luar Sekolah 4.4.3. Rekod 4.5. Alat Bantuan Kecemasan 4.5.1. Alat Pemadam Api 4.5.2. Pili Bomba 4.5.3. Kotak Ubat

CATATAN

3.

Aktiviti Murid

4.

Penggunaan Krisis

36

BIL ASPEK

ITEM 4.5.4. Gegelung Air 4.5.5. Pengusung 4.5.6. Selimut Kebakaran 4.5.7. Eye Wash/Pencuci Muka 5.1. Buku Peraturan Sekolah 5.2. Pekeliling/Surat Siaran Disiplin 5.3. Sistem Salah Laku Disiplin (SSDM) 5.4. Buku Rekod Disiplin 5.5. Program & Aktiviti Berasaskan Sekolah 5.5.1. Anti Buli 5.5.2. Ponteng Sekolah 5.5.3. Pergaduhan 5.5.4. Vandalisme 5.5.5. Merokok dan Anti Dadah 5.6. Buku-buku Panduan 5.7. Pemantauan Disiplin 5.8. Hukuman/Denda 5.9. Adu Disiplin 5.9.1. Peti Aduan 5.9.2. Jawatankuasa Aduan Disiplin 5.10. Kerjasama Badan Luar 5.10.1. Pegawai Perhubungan Sekolah 5.10.2. Yayasan Pencegahan Jenayah 5.10.3. Majlis Keselamatan Jalan Raya 5.10.4. Jabatan Kebajikan Masyarakat 5.10.5. PEMADAM 5.10.6. PIBG 5.10.7. Jabatan Agama Islam 5.10.8. NGO Berkaitan 5.11. Penurunan Kuasa Merotan 5.11.1. Pelantikan 5.11.2. Rekod 6.1. Buku Rekod Disiplin 6.2. Sistem Maklumat Asrama (SMA) 6.3. Tatacara Pengurusan Disiplin 6.3.1. Buku Peraturan Asrama 6.3.2. Buku Keluar Masuk Asrama

CATATAN

5.

Pengurusan Disiplin

6.

Pengurusan Disiplin Asrama

37

6.3.11 Norma Kerja Pengurusan Keselamatan Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tugas Kerja Menubuhkan jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Menyediakan senarai aktiviti dan projek Pemeriksaan dan pemantauan Mendapat maklumbalas Penambahbaikan /pemulihan Merekod atau memfail Masa Diambil 1 jam 2 jam 1 jam Jan Nov. Jan - Nov. Jan Nov. Jan Nov. Jumlah Unit Boleh Dijalankan

6.3.12 Peraturan dan pekeliling yang berkaitan Surat Pekeling Ikhtisas Bil 6/1983: Larangan Bermain Bahan-bahan Letupan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1988: 1 Mac 1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/1989: Garispanduan dari segi pencegahan kebakaran bagi bangunan dormitori dan asrama Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1991: Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1993: Lapor kepada polis salahlaku yang berbentuk jenayah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1995: Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1999: Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/2000: Menangani Masalah Keselamatan Dadah dan Gengster Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/2000: 38

Mencegah Kebakaran di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 11/2000: Membanteras jenayah di kalangan murid sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/2001: Peringatan mengenai pengaruh negatif cybercaf dan pusat permainan video terhadap murid-murid sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/2001: Penglibatan Pelajar dengan kegiatan negatif Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2002: Pelaksanaan Program Sekolah Selamat Konsep dan Manual Sekolah Selamat, 2003 Kementerian Pelajaran Malaysia 6.3.13 Borang Yang Berkaitan Keselamatan a. b. c. d. e. f. Borang kemalangan Borang Akuan Tanggungan Buku Laporan Harian Borang Keluar Masuk Pelawat Borang Meninggalkan Kawasan Sekolah/Pulang Awal Borang Aduan Pelanggan

39

JABATAN PELAJARAN NEGERI ................

Kes Keracunan SMK/SK

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TAJUK BERITA NO. ADUAN AKHBAR TARIKH LAMPIRAN LAPORAN SIASATAN 6.1. 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

: : : : :

6.7 6.8 7. 8. 9. 10.

ISU/PERKARA NAMA SEKOLAH PIHAK YANG TERLIBAT TARIKH / MASA / TEMPAT PUNCA DAN LATARBELAKANG KEJADIAN TINDAKAN YANG TELAH DAN AKAN DIJALANKAN/ DILAKSANA 6.6.1 Sekolah 6.6.2. Pejabat Pelajaran Daerah laporan bertulis. 6.6.3. Jabatan Pelajaran Negeri 6.6.4 Pusat Kesihatan Daerah NAMA PEGAWAI MENYIASAT TARIKH SIASATAN

STATUS KES CADANGAN JPN HAL-HAL LAIN (jika ada) LAMPIRAN Disediakan Oleh:

40