of 40 /40
1.0 MAKLUMAT PEGAWAI FasiLINUS LITERASI __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __ Nama ASNAH BINTI AJOR Jawatan Hakiki PEGAWAI FasiLINUS LITERASI Gred Jawatan DG41 Bahagian / Unit UNIT PENGURUSAN AKADEMIK Tarikh Memegang Jawatan 17 JANUARI 2011 Tarikh Penempatan 15 APRIL 2011 2.0 Latar Belakang Pejabat Pelajaran Daerah 2.1 Visi Pejabat Pelajaran Daerah 2.2 Misi Pejabat Pelajaran Daerah 3.0 Objektif Pejabat Pelajaran Daerah 3.1 Objektif Unit Pentadbiran 4.0 Piagam Pelanggan Pejabat Pelajaran Daerah 5.0 Carta Organisasi Pejabat Pelajaran Daerah 35

Fail Meja Asgettun

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fail Meja Asgettun

1.0 MAKLUMAT PEGAWAI FasiLINUS LITERASI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nama ASNAH BINTI AJOR

Jawatan Hakiki PEGAWAI FasiLINUS LITERASI

Gred Jawatan DG41

Bahagian / Unit UNIT PENGURUSAN AKADEMIK

Tarikh Memegang Jawatan 17 JANUARI 2011

Tarikh Penempatan 15 APRIL 2011

2.0 Latar Belakang Pejabat Pelajaran Daerah

2.1Visi Pejabat Pelajaran Daerah

2.2Misi Pejabat Pelajaran Daerah

3.0 Objektif Pejabat Pelajaran Daerah

3.1 Objektif Unit Pentadbiran

4.0 Piagam Pelanggan Pejabat Pelajaran Daerah

5.0 Carta Organisasi Pejabat Pelajaran Daerah

5.1 Carta Organisasi Unit Pentadbiran

Pejabat Pelajaran Hulu Langat

Pejabat Pelajaran Hulu Langat

35

Page 2: Fail Meja Asgettun

Pejabat Pelajaran Daerah Beaufort telah mengalami proses

perubahan mengikut perkembangan dan keperluan Pendidikan

Negara. Sejarah awal Pejabat Pelajaran ini di bawah pentadbiran

pedalaman yang berpusat di Keningau. Pada Januari 1981, Bahagian

Pedalaman dipecahkan kepada dua bahagian iaitu Bahagian Keningau

dan Bahagian Beaufort. Pada tahun 2003, Pejabat Bahagian Beaufort

telah ditukar menjadi Pejabat Pelajaran Gabungan Beaufort untuk

menjaga pentadbiran lima buah daerah iaitu Beaufort, Papar,

Membakut, Sipitang dan Kuala Penyu.

Menerusi penstrukturan semula Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

berkuatkuasa pada 26 September 2008, semua Pejabat Pelajaran

Gabungan dimansuhkan dengan menjadikan 24 buah daerah daripada

26 buah daerah beroperasi mengikut daerah masing-masing. Dua

buah Pejabat Pelajaran Daerah telah dimansuhkan iaitu Pejabat

Daerah Tamparuli dan Membakut.

Sebanyak 13 buah sekolah dari Pejabat Pelajaran Daerah Membakut

telah diserap ke Pejabat Pelajaran Daerah Papar, manakala 17 buah

lagi diserap di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Beaufort

mengikut lokasi pentadbiran tanah daerah Papar dan Beaufort. Kini,

Pejabat Pelajaran Daerah Beaufort mentadbir urus 66 buah sekolah

iaitu 55 buah sekolah rendah dan 11 buah sekolah menengah

termasuk Sekolah Menengah Vokasional.

Pejabat Pelajaran Daerah Beaufort dikategorikan sebagai Pejabat

Pelajaran Daerah Gred B diketuai oleh Pegawai Pelajaran Daerah Gred

DG48 serta dibantu oleh ketua-ketua unit kanan Gred DG44 ,

35

Page 3: Fail Meja Asgettun

manakala pegawai-pegawai, penyelia-penyelia dan anggota

kakitangan sokongan adalah mengikut struktur asal (PPG).

‘’ Pendidikan Berkualiti Penjana Modal Insan Unggul ‘’

Membangunkan kepimpinan dan pengurusan pendidikan untuk mewujudkan organisasi pendidikan terbilang. Menyediakan perkhidmatan pendidikan berkualiti untuk melahirkan modal insan seimbang yang mampu membangunkan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

* Melahirkan Insan yang taat kepada Negara dan berpegang kepada prinsip agama.

* Menyediakan prasarana pendidikan yang berkualiti serta menjamin persekitaran pembelajaran yang kondusif di setiap sekolah.

35

Page 4: Fail Meja Asgettun

* Memberi ilmu tanpa mengira batasan kaum, agama dan keturunan.

* Memastikan setiap warga pendidikan menyalurkan ilmu yang bermanfaat selaras dengan kehendak dan aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia.

Unit Pengurusan Akademik 1 Bertanggungjawab terhadap bidang tugas mengikut keutamaan dan berfokas

kepada sasaran yangditetapkan iaitu 100% murid Tahap 1 menguasai asas

Literasi dan Numerasi.

2 Memastikan pelaksanaan program LINUS dapat diselaraskan disemua sekolah

daerah Beaufort berdasarkan strategi yang telah ditetapkan.

3 Memberi kefahaman dan meningkatkan motivasi kendiri dalam pelaksanaan

program LINUS peringkat PPD dan sekolah.

4 Memastikan semua pihak akur kepada dasar kerajaan (NKRA).

35

Page 5: Fail Meja Asgettun

Bahawasanya kami berazam dengan penuh iltizam dan kesungguhan akan memberi perkhidmatan cemerlang yang berterusan dalam suasana mesra serta berdisiplin sesuai dengan aspirasi Negara bagi mewujudkan masyarakat penyayang.

OLEH ITU KAMI BERJANJI AKAN :-

* Mempertingkatkan keupayaan dan kewibawaan Pengetua / Guru Besar serta kakitangan Profesional dan sokongan demi pengisian Wawasan Negara.

* Sentiasa mengeratkan hubungan kemanusiaan dengan memberi layanan cemerlang kepada pelanggan menerusi Konsep Mesra, Adil tanpa mengira rakan, agama, bangsa dan keturunan.

* Komited, proaktif serta prihatin terhadap tugas mengikut peredaran dan perubahan masa.

* Mempertingkatkan pengurusan Kurikulum dan Ko-kurikulum melalui aspek penyeliaan, pencerapan, mesyuarat, taklimat, bengkel dan kursus.

* Menyediakan data dan maklumat asas yang tepat serta sahih.

* Sentiasa meningkatkan Mutu Perkhidmatan yang berkualiti serta berinovatif dan mengamalkannya setiap masa.

35

Page 6: Fail Meja Asgettun

* Menguruskan penempatan dan pertukaran guru dengan cepat dan tepat berdasarkan keperluan.

* Menguruskan pertukaran dan perpindahan pelajar dengan segera berdasarkan keperluan dan kekosongan tempat.

* Meningkatkan kecekapan serta akauntabiliti dalam aspek Pengurusan Kewangan dan Pembayaran tuntutan kepada pelanggan.

35

Page 7: Fail Meja Asgettun

`

ZOLKIFLEE ABD HAMIDKETUA UNIT KANAN SAINS &

MATEMATIK DG44 MOHD JALI NORDINKETUA UNIT DG41

ASLI IBRAHIMPENYELIA KANAN SEK.MEN.

DGA34

SABAN JUMATKETUA UNIT DG41

ISMAIL AG DAMITKETUA UNIT DG41

ALAN CHONG SHU SOONPENOLONG AKAUNTAN W27

UNIT PENGURUSAN AKADEMIK

UNIT PENGURUSANSEKOLAH

UNIT PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

UNIT PENGURUSANPEMBANGUNAN DAN

BEKALAN

UNIT AKAUN

SUFIZAH ABDULLAHKETUA UNIT BAHASA DG44

SULAIMAN AHMAD KETUA UNIT SAINS SOSIAL &

KEMANUSIAAN DG41

JUHRIN OSMANKETUA UNIT KANAN TEKNIK &

VOKASIONAL DG44KOSONG

PENYELIA KANAN SEK.REN DGA32

ABD HALIM HJ.EDININPENYELIA KANAN SUKAN

DGA34

JOHANIZAM MOHAMMADKETUA UNIT PRA SEKOLAH DG41

MOHD NOR MOHD SAIDPEGAWAI KHAS KGSK DG41

DG.FATIMAH AMPUAN HAMZAH

PENYELIA UNIT KESIHATAN &SPBT DGA32

KAMAL KUPUNPENYELIA KEBAJIKAN DGA32

MD ALLI HJ AG BABAPENYELIA KANAN KOKUM DGA34

MOKTAR JAAFARPENYELIA DGA32

LAKIM AG DAMITPENYELIA KANAN DGA34

ZAIDAH MUSTAPHAPEKERJA RENDAH AWAM R4

YUNUS ALIAMATPEKERJA RENDAH AWAM R4

RASLIN BIN BITONG PEMBANTU TADBIR (K) W17

TAJUDIN HJ.AJAKPEMBANTU TADBIR (K) W17

SUZIANAH ALIPEMBANTU TADBIR N17

NORANIZA BT ADINPEMBANTU AKAUNTAN W17

UNIT PENDIDIKAN ISLAM

UNIT PENGURUSAN KAUNSELING & PSIKOLOGI

ANGGOTA SOKONGAN

USTAZ JEMLIH HJ.HOSINPENYELIA UPI DGA32

KOSONGKETUA UNIT UPI DGA34

KOSONG KETUA UNIT DG41

AZMAN KADISPENYELIA ICT DGA32

ZAINUDIN MUSNEHPEGAWAI MAKLUMAT DG41

JIKALAN HJ.PILAPENYELIA PENDIDIKAN SWASTA

& PENDIDIKAN KHAS DGA32

LIYANA REGGIE BERASIKPEMBANTU TADBIR N17

SUHAIMI B HJ.HASHIMPEMANDU R3

AMIR HAMZAH EPHENDYPEMANDU R3

RALI MOKSINPEKERJA RENDAH AWAM R1

SURAJANI SURAIPEMBANTU TADBIR N17

MOHD RAZIF SURADIPEKERJA RENDAH AWAM R4

JUALI MUBIN PEKERJA RENDAH AWAM R1

HANIM AZURA JAMAIN PEGAWAI EKSEKUTIF N27

MOHD RASHID RAMLI PENYELIA SUKAN DGA32

MOHD RAFFEE BAHRINPENYELIA HEM & ANTI DADAH

DGA32

USTAZ MOHD ALI MAIL PEGAWAI j-QAF DG41

DIANA AMIL PEGAWAI TADBIR KONTRAK N41

DG RUGAYA AG PAUNPEMBANTU TADBIR N17

SURIATY HJ.ARIFINPEMBANTU TADBIR N17

NORMAH ALI PEMBANTU AM PEJABAT N1

ROSLEE ALI PEKERJA RENDAH AWAM R4

IBRAHIM TARASAH PEKERJA RENDAH AWAM R4

MAIMUNAH TUAHPEKERJA RENDAH AWAM R4

ARIF BAGOLPEGAWAI ADUAN DGA34

ROSLIN FRANCISFasiLINUS NUMERASI DG41

NOOR FARAHYANTIE KASSIM

JURUTEKNIK (AWAM) J17

MARIAM AHMADPEKERJA RENDAH AWAM R4

SITI NOOR AIN BINBUNPEMBANTU TADBIR (K) W17)

UNIT PENTADBIRAN

ASNAH AJOR FasiLINUS LITERASI DG41

KOSONGKETUA UNIT UPS DG41

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

CARTA ORGANISASI PPD BEAUFORT 2011

SALLEH BIN EDDRISPEGAWAI PELAJARAN DAERAH BEAUFORT Gred DG48

NORHASAN ISMAILFasiLINUS LITERASI DGA 29 (KUP)

MAIZATUL KHAMISFasiLINUS NUMERASI DGA32(KUP)

35

Page 8: Fail Meja Asgettun

PENGERUSIPENGAWAI PELAJARAN DAERAH

ENCIK SALLEH BIN EDDRIS

TIMBALAN PENGERUSIPENOLONG PEGAWAI PELAJARAN DAERAH BEAUFORT

ENCIK ZOLKIFLEE ABD HAMID

NAIB PENGERUSIKETUA UNIT BAHASA

PN. SUFIZAH ABDULLAH

SETIAUSAHAFasiLINUS LITERASI

PN.ASNAH BINTI AJOR

AHLI JAWATANKUASALINUS

PENGERUSI MAJLIS GURU BESAR

EN.ABD GHAFAR ABD MAJID

NAIB SETIAUSAHAFasiLINUS NUMERASIPN.ROSLIN FRANCIS

FasiLINUS LITERASIEN.NORHASAN ISMAIL

PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

EN. JIKALAN HAJI PILA

LDPKETUA UNIT MATEMATIK DAN

SAINSEN. ZOLKIFLEE ABD HAMID

FasiLINUS NUMERASI

PN.MAIZATUL

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA FasiLINUS

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

35

Page 9: Fail Meja Asgettun

6.0SENARAI TUGAS FasiLINUS LITERASI

1 Seorang FasiLINUS bertanggungjawab terhadap 55 buah sekolah di daerahnya.

2 Memastikan segala maklumat berkaitan program LINUS sampai ke peringkat pelaksanaan di sekolah.

Taklimat Edaran maklumat E-mel Sistem pesanan ringkas berpusat (SMS)

3 Menjalankan dan menyelaraskan latihan-latihan on-site bagi guru LINUS. Micro Teaching dalam kalangan guru-guru LINUS.

(dilaksanakan di peringkat sekolah/dikelompokkan mengikut zon) Bengkel modul LINUS dilaksanakan secara bersiri.

(Meningkatkan penguasaan guru LINUS terhadap sesuatu modul)

4 Membantu secara langsung pihak sekolah dalam merangka tindakan susulan berdasarkan masalah yang dikenal pasti dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Perbincangan bersama guru LINUS Menentukan pendekatan atau penggunaan modul yang bersesuaian untuk

murid yang telah dikenalpasti.

5 Membimbing dan memantau pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran LINUS di sekolah.

FasiLINUS akan bersama-sama dengan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas.

6 Memberi motivasi dan sokongan.

7 Mengumpul dan menganalisis data. Keputusan Saringan 1,2 dan 3. Data guru LINUS.

8 Bekerjasama dengan guru pemulihan khas untuk membantu murid yang diketegorikan sebagai murid LINUS tegar.

9 Mengesan sejauhmana sekolah dapat mengurus pelaksanaan program LINUS.

10 Membantu pihak sekolah menyediakan pelan tindakan program LINUS.

11 Menilai keberkesanan program LINUS terhadap pembelajaran murid.

12 Menetapkan sasaran pengurangan bilangan murid LINUS selepas setiap saringan di sesebuah sekolah

35

Page 10: Fail Meja Asgettun

6.1 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sektor / Bahagian : Unit Pegurusan AkademikJawatan : Pegawai FasiLINUS Literasi

TUGASPEGAWAIATASAN YANGHUBUNGAN

TUGAS DANTANGGUNGJAWAB

KUASA YANGDIBERI

TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN

Pegawai PelajaranDaerah Beaufort

Timbalan Pegawai PelajaranDaerah Beaufort

Semua perkara berkaitan LINUS dalam Daerah Beaufort juga berhubung dalam menjalankan semua tugas yang berkaitan.

Semua perkara berkaitan LINUS dalam Zon Pekan. Juga berhubung dalam menjalankan semua tugas yang berkaitan.

Pegawai FasiLINUS Literasi

Guru Besar dan GPK Kurikulum

Pegawai FasiLINUS Literasi

Memastikan segala maklumat berkaitan program LINUS sampai ke peringkat pelaksanaan di sekolah melalui kaedah taklimat, edaran maklumat, email dan sistem pesanan ringkas berpusat.

Semua perkara berhubung dengan pelaksanaan LINUS dan pelaporan LINUS.

Menjalankan dan menyelaras latihan-latihan on-site bagi guru LINUS melalui Micro Teaching, Bengkel modul LINUS yang dijalankan secara bersiri dan membina BBM

35

Page 11: Fail Meja Asgettun

6.2 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sektor / Bahagian : Unitr Pengurusan AkademikJawatan : Pegawai FasiLINUS Literasi

TUGASPEGAWAIATASAN YANGHUBUNGAN

TUGAS DANTANGGUNGJAWAB

KUASA YANGDIBERI

TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN

Ketua Unit BahasaSemua perkara berkaitan LINUS dalam Zon Pekan. Juga berhubung dalam menjalankan semua tugas yang berkaitan.

Guru LINUS, Guru Bahasa Melayu dan Matematik Tahap 1 serta Guru Pemulihan

Pegawai FasiLINUS Literasi

Semua perkara berkaitan LINUS seperti kursus-kursus pedagogi, kaedah saringan, kaedah sistem fail, pemantauan dan bimbingan.

Membantu pihak sekolah secara langsung dalam marangka tindakan susulan berdasarkan masalah yang dikenalpasti dalam proses pengajaran dan pembelajaran

35

Page 12: Fail Meja Asgettun

6.3 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sektor / Bahagian : Unit Pengurusan AkademikJawatan : Pegawai FasiLINUS Literasi

TUGASPEGAWAIATASAN YANGHUBUNGAN

TUGAS DANTANGGUNGJAWAB

KUASA YANGDIBERI

TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN

Pegawai FasiLINUS Literasi

Ketua Unit Bahasa

Memberikan Instrumen Saringan

Mengisi Portal NKRA LINUS

Menerima data untuk dianalisis.

Membuat laporan kepada Ketua FasiLINUS untuk dihantar kepada JPN.

Membuat pemantauan di sekolah untuk membimbing guru-guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Melantik penyelaras PROTIM dan Kursus untuk membantu pelaksanaan.

Melaksanakan Saringan 1 dan Saringan 4

Mengisi data LINUS

Menghantar laporan data dalam bentuk dokumentasi dan CD

Membantu membuat analisis PROTIM, memantau fail panitia, membuat laporan penyemakan fail dan menyelia kursus dalam bahagian unit bahasa.

Guru-guru LINUS

Guru-guru LINUS

Guru-guru LINUS

Pegawai FasiLINUSLiterasi

35

Page 13: Fail Meja Asgettun

6.4 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sektor / Bahagian : Unit Pengurusan AkademikJawatan : Pegawai FasiLINUS Literasi

TUGASPEGAWAIATASAN YANGHUBUNGAN

TUGAS DANTANGGUNGJAWAB

KUASA YANGDIBERI

TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN

Pegawai FasiLINUS Literasi

Pegawai Pendidikan Pemulihan Khas

Bekerjasama dengan Pendidikan Pemulihan Khasuntuk membantu murid yang diketegorikan sebagai murid LINUS tegar.

Memberi taklimat dan borang instrumen pengesanan murid berkeperluan khas.

Membuat instrumen pengesanan murid yang berkeperluan khas.

Hantar data instrumen pengesanan murid yang berkeperluan khas ke KPM.

Guru kelas,guru pemulihan khas dab guru literasi

Pegawai FasiLINUS Literasi

Pegawai FasiLINUS Literasi

Mengedarkan modul-modul kepada 55 buah sekolah untuk membantu murid-murid LINUS agar dapat ke perdana.

35

Page 14: Fail Meja Asgettun

6.5 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sektor / Bahagian : Unit Pengurusan AkademikJawatan : Pegawai FasiLINUS Literasi

TUGASPEGAWAIATASAN YANGHUBUNGAN

TUGAS DANTANGGUNGJAWAB

KUASA YANGDIBERI

TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN

Pegawai FasiLINUS Literasi

Mengesan sekolah yang mempunyai ramai murid LINUS tegar dan tidak mencapai KPI daerah.

Memberikan kursus pemantapan untuk membantu mengurangkan LINUS tegar dan meningkatkan murid perdana.

Guru-guru Literasi

Membantu murid LINUS dan tegar untuk mengurangkan masalah pembelajaran terutama murid-murid di tahap 1.

Guru Pendidikan Khas

35

Page 15: Fail Meja Asgettun

7.0 Proses Kerja FasiLINUS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktiviti 7.1 Mengagihkan Instrumen Saringan kepada sekolah-sekolah

SubaktivitiBertanggungjawab memproses Instrumen Saringan

Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk

Undang-undang / Peraturan

JPN menerima Instrumen Saringan berbentuk CD .

Mengedarkan CD Instrumen Saringan ke Pejabat Pelajaran Daerah.

Pegawai Meja LINUS menerima CD Instrumen Saringan untuk diselaraskan pengagihannya .

Memperbanyakkan bahan tersebut agar tidak ada sekolah yang tercicir.

Menjemput penyelaras LINUS di sekolah untuk mengambil bahan saringan.

Lembaga Peperiksaan

Jabatan Pelajaran Negeri

Pegawai Pelajaran Daerah

FasiLINUS

Panduan Pekeliling

35

Page 16: Fail Meja Asgettun

7.1 Proses Kerja FasiLINUS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktiviti 7.1 Pentadbiran Saringan LINUS

Subaktiviti

Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk

Undang-undang / Peraturan

Menerima Instrumen Saringan daripada Pegawai Pelajaran Daerah Beaufort

Makluman kepada guru-guru LINUS di 55 buah sekolah

Edarkan Bahan Instrumen Saringan ke 55 buah Sekolah Rendah Daerah Beaufort.

FasiLINUS

Membuat pelaksanaan saringan mengikut jadual yang telah ditetapkan.

Data akan dikumpulkan dan dianalisis setelah memasukkan ke dalam Portal NKRA untuk mengesan murid-murid LINUS dan tegar

Murid-murid yang dikenalpasti akan direkod dan diserahkan kepada pentadbir.

Guru LINUS

FasiLINUS

Guru Besar

35

Page 17: Fail Meja Asgettun

7.2 Proses Kerja FasiLINUS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktiviti 7.2 Mengenalpasti murid-murid yang berkeperluan khas

Subaktiviti

Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk

Undang-undang / Peraturan/ Borang

35

Page 18: Fail Meja Asgettun

Menganalisis data selepas saringan 3 dilaksanakan.

Mengenalpasti murid-murid yang dikategorikan LINUS Tegar.

Membuat makluman dan perbincangan dengan ibu,bapa atau penjaga.

Instrumen Pengesanan akan diedarkan ke sekolahs-sekolah.

Pemeriksaan doktor akan dilakukan kepada murid-murid yang telah dikenalpasti.

Menerima kelulusan dan maklumkan kepada keluarga murid.

Maklumkan ke Kelas Pendidikan Khas dan sediakan laporan.

FasiLINUS

Pegawai Pendidikan Pemulihan Khas

Guru Besar

Doktor

Guru LINUS

7.3 Proses Kerja FasiLINUS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktiviti 7.3 Pemantauan Program LINUSSubaktiviti

Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk

Undang-undang / Peraturan

35

Page 19: Fail Meja Asgettun

Membuat pemantauan dengan memfokuskan kepada sekolah-sekolah yang mempunyai ramai murid LINUS dan Tegar.

Menyediakan instrumen pemantauan untuk memudahkan pelaksanaannya.

Membuat pemantauan mengikut jadual yang telah dibuat.

Setiap pemantauan yang telah dilaksanakan perlu disediakan laporan untuk dihantar ke JPN dan rekod.

Tindakan susulan dibuat untuk mengurangkan jumlah murid yang bermasalah.

FasiLINUS

7.4 Proses Kerja FasiLINUS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktiviti 7.4 Tindakan susulan FasiLINUSSubaktiviti

Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Undang-undang /

35

Page 20: Fail Meja Asgettun

Mula

Dirujuk Peraturan

Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis

Laporan yang dibuat adalah berpandukan analisis data dari sekolah-sekolah.

Tindakan Susulan akan dibuat untuk menangani masalah dengan memberkan modul-modul atau alat bantu belajar.

Pelan Tindakan akan dibuat untuk membantu guru-guru dalam pengajaran dan pembelajaran.

FasiLINUS

8.0 Carta Aliran Kerja FasiLINUS (Pengagihan Instrumen Saringan)

JPN menerima instrumen saringan berbentuk CD lisan dan bertulis daripada

Lembaga Peperiksaan35

Page 21: Fail Meja Asgettun

Tamat

Mula

8.1 Carta Aliran Kerja FasiLINUS (Pentadbiran Saringan LINUS)

Pegawai Meja LINUS menyelaras pengagihan CD instrumen lisan dan

mengurus percetakan instrumen bertulis

JPN mengedar CD instrumen saringan ke PPD

Mengedarkan CD instrumen saringan lisan dan instrumen bertulis (bercetak) Literasi

dan Numerasi ke sekolah

Menerima Instrumen Saringan daripada PPD

35

Page 22: Fail Meja Asgettun

Tamat

Mula

Tidak

Ya

8.2 Carta Aliran Kerja FasiLINUS (Mengenalpasti Murid Berkeperluan Khas)

Melaksanakan saringan

Mengumpul data

Pengesanan daripada Guru

Besar

Taklimat pentadbiran saringan

Mengumpul data

Menganalisa data saringan selepas saringan 3

Mengenal pasti murid LINUS Tegar35

Page 23: Fail Meja Asgettun

Tamat

Mula

Ya Tidak

Tidak

Ya

8.3 Carta Aliran Kerja FasiLINUS (Pemantauan Program LINUS)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kelas Pendidikan Khas

Makluman dan perbincangan dengan ibu bapa / penjaga

Persetujuan ibu bapa / penjaga

Pemeriksaan doktor

Disahkan oleh doktor

Mengikuti kelas pemulihan khas dan dikeluarkan daripada data

Menentukan fokus pemantauan

35

Page 24: Fail Meja Asgettun

Tamat

Mula

8.4 Carta Aliran Kerja FasiLINUS (Tindakan Susulan FasiLINUS Selepas Saringan)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Penyediaan Laporan

Pemantauan

Menyediakan instrumen pemantauan

Tindakan Susulan

Menyediakan laporan berdasarkan analisis data

Pengumpulan Data

35

Page 25: Fail Meja Asgettun

Tamat

Tindakan Susulan

Merangka Pelan Tindakan

35

Page 26: Fail Meja Asgettun

9.0 Senarai Semak FasiLINUS________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SASARAN PENGURANGAN BILANGAN MURID LINUSBERDASARKAN SARINGAN

TAHUN : ______________KOHORT : ______________

Bil. Nama sekolahJumlah Murid

Mac Jun September CatatanMurid Linus

% Murid Linus

% Murid Linus

%

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.14.15.16. .17.18.19.20.21.22.

35

Page 27: Fail Meja Asgettun

JUMLAH

10.0 Peraturan-peraturan Pentadbiran Fail Meja_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jan Feb Mac April Mei Jun Julai OgosSep

t Okt Nov Dis

1 Perbincangan dengan Guru Besar 25hb

2 Penubuhan AJK LINUS Dan Carta Organisasi LINUS Peringkat Sekolah

3 Latihan Dalaman Peringkat Sekolah

4 Penghantaran Laporan Perlaksanaan Latihan Dalaman ke PPD 12hb

5

6 SARINGAN PERTAMA

7 Pengasingan Pelajar Arus Perdana dan Pelajar LINUS

8 Pelajar yang Tidak Mengusasi K1 – K2 dirujuk kepada pakar perubatan

9 Penghantaran Data dan Laporan ke PPD 14hb

10 Pengajaran Dilaksanakan berdasarkan Sukatan dan Modul Murid dan Modul Guru

11 SARINGAN KEDUA

12 Pelajar LINUS yang melepasi Saringan akan ke Aliran Perdana

13 Penghantaran Data dan Laporan ke PPD

14 SARINGAN KETIGA

15 Pelajar LINUS yang melepasi Saringan akan ke Aliran Perdana

16 Penghantaran Data dan Laporan ke PPD

17 Pemantauan Dilaksanakan

CARTA GANTT PELAKSANAAN TINDAKAN PROGRAM LINUS SEKOLAH TAHUN ____________

35

Page 28: Fail Meja Asgettun

11.0 Senarai Undang-undang, Pekeliling dan Lain-lain Rujukan Fail Meja_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Surat Pekeliling Ikhtisas :

12.0 Senarai Borang Yang Digunakan Fail Meja

35

Page 29: Fail Meja Asgettun

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.0 Norma Kerja Fail Meja

35

Page 30: Fail Meja Asgettun

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Bil Jenis Kerja Waktu yang diambil (minit)

Jumlah Minit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1.

2.

3.

4.

14.0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Fail Meja___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

35

Page 31: Fail Meja Asgettun

Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan;

Nama Pegawai : Asnah Binti Ajor

Jawatan : FasiLINUS LITERASI

Bil Nama JawatankuasaKekerapan Mesyuarat Setahun

Jenis Keanggotaan

1

2

3

4

15.0 Senarai Tugas Harian Fail Meja_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

35

Page 32: Fail Meja Asgettun

Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

Nama : ASNAH BINTI AJOR

Jawatan : PEGAWAI FasiLINUS LITERASI

Tarikh :

Bil Tugasan Harian Catatan

Catatan : Senarai ini ada di atas meja saya

35