Fail Meja Hkm

  • Upload
    ontirik

  • View
    177

  • Download
    8

Embed Size (px)

Citation preview

FAIL MEJAUNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

HOSPITAL KOTA MARUDU SABAH

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F29

Kesihatan Anda Kewajipan Kami

OBJEKTIF HOSPITAL KOTA MARUDU SABAH

OBJEKTIF HOSPITAL KOTA MARUDU Objektif Hospital Kota Marudu, Sabah ialah

memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat dengan cepat, cekap dan berkesan selaras dengan kemudahan perubatan serta

kemahiran tenaga sedia ada sambil mengamalkan sikap prihatin dan bertimbang rasa

OBJEKTIF UNIT ICT

OBJEKTIF UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Memantau dan memberikan khidmat sokongan bagi kesemua peralatan ICT sama ada rangkaian, peralatan komputer atau perisian komputer yang dibekalkan atau dibeli oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan Hospital Kota Marudu supaya sentiasa boleh digunakan komputer sistematik. dengan untuk baik selain membantu mereka

kakitangan hospital mengatasi masalah berkaitan membolehkan melaksanakan tugasan harian dengan lancar dan

PROSES KERJA PENYELENGGARAAN RAK SERVER MOH*NET DAN EG*NETBi l 1 Proses Kerja Pegawai Yang Melulus Undangundang & Peraturan

2

Memeriksa keadaan rak server MOH*NET dan EG*NET dalam keadaan baik pada awal dan akhir hari. Tentukan Penyambungan kabel-kabel perkakasan komputer/router/switch/serv er berada di dalam keadaan baik bagi mengelakkan berlakunya litar pintas atau penyambungan yang tidak kemas/sempurna. Tentukan susunatur peralatan seperti router dan kebersihan rak server.

3

4

5 Memastikan alat penghawa dingin berjalan lancar. Membuat tag semua peralatan server. kepada di rak

PROSES KERJA BACK UP DOKUMENPegawai yang Meluluskan Undangundang dan Peraturan

Proses Kerja

1. Sediakan CD 2. MenjalankanBack Up

3. Melabel CDNama/ Back Up Tarikh Jenis

Masa Tandatangan

4. Mencatat 5. MenyimpanBack Up

pada

Buku Back Up CD

CARTA ALIRAN KERJA Carta Alir Back up Data KomputerMULA

Mendapatkan CD Back Up Menjalankan Back UpYA

Melaporkan MASALAH? Pengesahan rekod Back & Melabelkan CD Backup up kepada Menyimpan CD Back up menandatangani bukudokumenPengguna/pemi oleh Pegguna/Pemilik Back up TIDAK dengan teratur

TAMAT

CARTA ALIR MEMBAIKI KOMPUTER (PERISIAN)

MULA

Menerima aduan/ kerosakan komputer Mencatatkan pada buku/ borang kerosakan komputer Membaiki komputer (perisian) tersebut mengikut jenis kerosakan

Mencatatkan status komputer pada buku kerosakan dan

TAMAT

CARTA ALIR MEMBAIKI KOMPUTER (PERKAKASAN)

MULA Menerima aduan/ kerosakan Mencatatkan pada buku kerosakan Melaporkan kerosakan Menghubungi pengguna jika komputer telah dibaiki

TAMAT YA

TIDA K

Mencatatkan status komputer pada buku kerosakan dan ditandatangani oleh

SENARAI UNDANG-UNDANG UNIT ICT

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

1.

Garis

Panduan

Bil.1

Tahun

2000-

Garis

Panduan

Malaysian Civil Service Link (MSCL) dan Laman Web Kerajaan 2. Pekeliling Kerajaan. 3. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bil.12 Tahun 1999 Pembekalan Perkakasan dan Perisian Komputer asas Am Bil 3 Tahun 2000Rangka dan Dasar

Keselamatan

Teknologi

Maklumat

Komunikasi

kepada semua Kementerian,Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun dan Kerajaan tempatan di Malaysia secara sewaan. Panduan Pengurusan Rekod Kerajaan

4.

SENARAI TUGAS

SENARAI TUGAS PEN. PEG. TEKNOLOGI MAKLUMAT DI HKM1. Memastikan kesemua rangkaian LAN dan WAN yang digunakan oleh HospitalKota Marudu dapat berfungsi dengan baik tanpa menganggu operasi yang berkaitan. a) Talian MOH*Net b) Talian EG*Net c) Talian Streamyx d) Rangkaian eSPKB di Unit Kewangan e) Rangkaian ePerolehan di Unit Kewangan f) Rangkaian HRMIS di Unit Perkhidmatan g) Rangkaian SMRP dan CDCIS h)

2. Memastikan (memulihkan kerosakan) kesemua Sistem IT yang digunakan olehHospital Kota Marudu beroperasi dengan lancar. a) eSPKB b) ePerolehan c) HRMIS d) SMRP e) Sistem PERINATAL Wad Kanak-Kanak

f) Sistem Pengurusan Hasil(SPH) g) eGL

3. Memastikan penyelenggaraan kesemua peralatan IT yang diswastakanmengikut piawaan dan jadual berkala yang telah ditetapkan dan melaporkan segala kerosakan Peralatan tersebut kepada mana-mana pihak yang berkaitan agar dibaikpulih dan berfungsi dengan baik semula. a) Faber [Hardware dan Printer] b) Edaran Sdn.Bhd [Komputer, Pencetak, Switch] 1. Memastikan kesemua capaian internet berjalan baik di setiap Unit/Wad.

2. Memastikan serta memperbaiki kerosakan peralatan/perisian komputer yangtidak diselenggarakan oleh mana-mana pihak agar dapat beroperasi dengan lancar. Talian MOH*NET.

3. Memastikan kebersihan dan keselamatan rak server untuk Talian EG*NET dan 4. Membuat inventori bagi peralatan IT dan merekodkan ke dalam buku. a) Peralatan Rangkaianb) Peralatan Komputer c) Peralatan Pencetak

1. Membuat penyimpanan backup data/dokumen untuk merekod di buku rekod penyimpanan backup data. 2. Sebagai Wakil IT JKNS bagi PTJ yang tidak mempunyai pegawai IT (senarai tugasseperti dilampiran) a)Pejabat Kesihatan Kawasan Kudat b)Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Marudu c)Klinik Pergigian Kota Marudu d)Klinik Pergigian Kudat e)Hospital Kudat

3. Melakukan tugasan yang diarahkan dari masa ke semasa oleh Ketua Jabatan.

FUNGSI PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMATFungsi Penolong Pegawai Teknologi Maklumat pada dasarnya adalah menerima arahan yang berkaitan dengan penjagaan dan penyelenggaraan komputer (Rangkaian, Perkakasan dan Perisian Komputer) selain itu membantu Pegawai atasannya atau Ketua Jabatan untuk memastikan segala alat-alat komputer dan rangkaian di bawahnya dijaga dengan baik, Dengan kata lain Penolong Pegawai Teknologi Maklumat memainkan peranan sebagai teknikal dengan membantu orang atasan dari segi pengetahuan seperti menjelaskan

tentang penggunaan komputer, jenis-jenisnya, keupayaan, program dan lain-lain. Tugas Penolong Pegawai Teknologi Maklumat juga meliputi kerja-kerja seperti berikut :Menguji dan mengesan kerosakan peralatan IT. Membersih, baik pulih dan menyelenggara peralatan komputer. Membantu mendapatkan alat ganti dari pembekal komputer. Menerima laporan kerosakan peralatan ICT dari pengguna serta merekodnya. Melakukan pemasangan peralatan komputer (jika perlu) Menyediakan bantuan teknikal dari segi perkakasan yang berkaitan dengan komputer. Membuat laporan mengenai jenis komputer yang ada di organisasi Menyediakan senarai komputer yang perlu pupus dan memberikan cadangan tentang peralatan baru. Menambah keupayaan komputer (jika perlu)

NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN OLEH PEN. PEG. TEKNOLOGI MAKLUMATBi l1.

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Menerima kerosakan kerosakan

Laporan/ komputer pada komputer

aduan Tidak melebihi 15 minit dan buku serta

mencatatkannya membuat temujanji

2. Mengenalpasti kerosakan pada Tidak melebihi 30 minit peralatan komputer 3. Membaiki komputer bagi satu perisian/ perkakasan :Kerosakan yang kritikal Kerosakan yang tidak kritikal Tidak lebih sebulan Tidak lebih 3 jam

CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ORGANISASI HOSPITAL KOTA MARUDU

PROSES KERJA

SENARAI UNDANG-UNDANG UNIT ICT