Fail Meja n1_new

Embed Size (px)

Text of Fail Meja n1_new

KANDUNGANBil1 2 3 4 5 6 7 8 Senarai Tugas Carta Organisasi Staf Sokongan Kedudukan Perjawatan Sekolah Senarai Tugas , kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawai Pembantu Am Rendah Peraturan-peraturan pentadbiran Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang diperlukan Norma Kerja-kerja bagi tugas-tugas Senarai Tugas Harian

Perkara

Muka Surat1 2 3 4 5-8 9 10 11

SENARAINama Anggota Jawatan No. Kad Pengenalan : : : :

TUGASGRED N1

TUSIAH BINTI MISMAN PEMBANTU AM PEJABAT 620331-10-6852 01.12.19838.00 pagi - 1.00 ptg / 2.00 ptg - 5.00 ptg 8.00 pagi - 12.15 t/hari / 2.45 ptg - 5.00 ptg CUTI

Tarikh mula bertugas di sekolah iniWaktu tugas rasmi :

Isnin hingga Khamis mulai Jumaat " Sabtu "

URUSAN PEJABAT SEKOLAH1 Mengendalikan Mesin Cetak dan Fotostat. 2 Membersihkan mesin pencetak dan fotostat pada setiap hari. 3 Merekod surat masuk dan keluar. 4 Mengedar surat-surat rasmi kepada guru dan kakitangan. 5 Mencetak dan fotostat kertas-kertas soalan, latihan pelajar, nota pengajaran dan lain lagi. 6 Menghantar surat ke Pejabat Pos, Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri. 7 Mengambil fail atau menyimpan fail. Rasmi sekolah. 8 Membantu Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir Rendah bagi urusan menaip Sijil Berhenti Sekolah atau Surat Akuan (Testimonial) Pelajar. 9 Membantu Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir Rendah bagi urusan mengedar Sijil Peperiksaan kepada pelajar-pelajar. 10 Mengumpul dan menyemak terimaan Buku Persediaan Mengajar pada penghujung minggu untuk disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. 11 Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua / Guru Besar

1

KEDUDUKAN PERJAWATAN SEKOLAH SEPERTI PADA :BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 JAWATAN PENGETUA / GURU BESAR PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PEN. KANAN KO-KURIKULUM PENYELIA PETANG GURU KANAN M/PEL BAHASA GURU KANAN M/PEL SAINS & MATEMATIK GURU KANAN M/PEL SAINS SOSIAL GURU KANAN M/PEL TEKNIK & VOKASIONAL GURU MEDIA KAUNSELOR GURU KELAS AL-QURAN (KKQ) GURU PENOLONG JUMLAH GURU :14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 KETUA PEMBANTU TADBIR GRED N22 KETUA PENYELIA ASRAMA GRED N22 KETUA PEMBANTU MAKMAL GRED C22 PEMBANTU TADBIR GRED N17 PENYELIA ASRAMA GRED N17 PEMBANTU MAKMAL GRED C17 PEMBANTU TADBIR RENDAH GRED N11 PEMBANTU MAKMAL RENDAH GRED C11 PEMBANTU AM PEJABAT ( PEJABAT ) GRED N1 PEMBANTU AM RENDAH ( MAKMAL ) GRED N1 PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N17 PEKERJA RENDAH AWAM

1 OGOS 2007

LULUS 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 41 49 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 3 1

ISI 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 41 49 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 3 1

KOSONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH BUKAN GURU :-

9 58

9 58

0 0

JUMLAH BESAR :-

3

1

Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain Di Sekolah

1.1.

Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Pembantu Am PejabatTugas Pegawai Lain yang ada hubungan serta jenis hubungan

Tugas Pegawai atasan yang ada hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa yang diberi

Pengetua / G. Besar 1. Membuka dan menutup Penolong Kanan pejabat Semua perkara berkaitan kebersihan dan keselamatan pejabat Semua perkara yang berkaitan sistem fail Semua perkara berkaitan sijil persekolahan / berhenti Semua perkara yang berkaitan percetakan. Pembantu Tadbir N17 8. Mencetak Penyeliaan dan menyediakan peralatan 9 Lain-lain tugas yang diarahkan. 2. Menjaga kebersihan pejabat. 3 Mengedar surat kepada kakitangan berkenaan. 4 Mengeluar dan menyimpan fail. 5. Mengedar jadual waktu 6. Merekod dan Pos surat. 7. Mengeluar sijil berhenti, sijil persekolahan dan sijil peperiksaan. Arahan Perkhidmatan Bab 4.

2

4 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak Pembantu Am Pejabat2.1. Pembantu Am Pejabat ( Pejabat )2.1.1 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Pembantu Am Pejabat - Pejabat :-

I

Dikehendaki bertugas sebagaimana dinyatakan dalam Arahan Perkhidmatan 6 hari dalam seminggu. Dikehendaki memakai Pakaian Seragam semasa bertugas. Dikehendaki Mengetik Kad Perakam Waktu atau menandatangani Buku Kedatangan Kakitangan Sekolah.

ii iii

2.1.2.

5 Proses Kerja Pembantu Am Pejabat - PejabatProses Kerja Pegawai yang meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / peraturan Arahan Pengetua / Guru Besar

Bil. 1

Menyapu dan mengemas pejabat dan bilik Pengetua / Guru Besar. Merekod semua surat-surat yang telah diminitkan. Mengedar Surat / Pekeliling untuk tindakantindakan pegawai berkenaan. Menjawab panggilan telefon. Mengendalikan mesin cetak. Memfailkan surat-surat yang diambil tindakan. Merekod / Mengepos dan mengambil surat. Membantu dalam urusan menyiap dan menyerah sijil-sijil kepada pelajar. Membantu Pembantu Tadbir dalam semua urusan pentadbiran.

2

3

4 5 6 7 8

9

2.1.3

6 Carta Aliran - Pembantu Am Pejabat - Pejabat

Menyapu dan mengemas pejabat dan bilik Pengetua / Guru Besar

Menerima surat yang telah diminitkan oleh Pengetua / Guru Besar

Menyerahkan surat-surat kepada Pembantu Tadbir

Menerima arahan Pembantu Tadbir serta mencari fail-fail untuk diambil tindakan.

Mengendalikan mesin cetak dan fotostat.

Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa seperti :_ menjawab panggilan telwefon, menyerahkan sijil-sijil kepada pelajar' mengedar jadual waktu guru ganti, membantu Pembantu tadbir dalam urusan Pentadbiran.

72.1.4

Senarai Semak : Jawatan Pembantu Am Pejabat - Pejabat

Bil 1 2 3 4 5 6 Bersih Pejabat Menyapu sampah Kemas Bilik Pejabat

Tindakan

Tandakan ( _/ )

Catatan

Kemas Bilik Pengetua / Guru Besar Hantar Surat / Mencari Fail Edar kepada Guru / Pegawai berkenaan

8

3 Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Am Pejabat TIADA

4 Senarai Jawatankuasa yang dianggotai TIADA

5

Senarai Borang yang digunakan 1 Buku Laporan - Jika ada

96

Norma Kerja Bagi Tugas-tugasBil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu.

107

Senarai Tugas HarianJAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT (PEJABAT) GRED N1

NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

TUSIAH BINTI MISMAN PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1

Tugas saya hari ini

Catatan