of 22 /22
(TAHUN) (NAMA GURU) GURU PROGRAM PEMULIHAN KHAS (NAMA SEKOLAH) NO. KELUARAN NO. PINDAAN TARIKH 0

Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CONTOH MEMBUAT FAIL MEJA BAGI GURU PEMULIHAN

Text of Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

Page 1: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

(TAHUN)

(NAMA GURU)GURU PROGRAM PEMULIHAN KHAS

(NAMA SEKOLAH)

NO. KELUARAN NO. PINDAAN TARIKH

0

SEMAKAN DAN KELULUSAN

Page 2: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

Dokumen ini disediakan oleh(NAMA)

GURU PROGRAM PEMULIHAN KHAS(SEKOLAH)

DISEMAK OLEH DILULUSKAN OLEH

GURU BESAR

TARIKH : ………………………….

PEGAWAI PELAJARAN DAERAH

PEJABAT PELAJARAN DAERAH

(DAERAH)

TARIKH : …………………………..

Page 3: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

JAWATANKUASA PROGRAM PEMULIHAN KHAS

PENGERUSI(NAMA)

GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI(NAMA)

GPK HEM

SETIAUSAHA(NAMA)

GPK

AJK(NAMA)

(GURU TAHUN 1,GURU LINUS B.M)

(NAMA)(GURU TAHUN 2)

(NAMA)(GURU TAHUN 3,GURU LINUS MATEMATIK)

Page 4: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

1 PENGURUSAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

1.1 TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1

1.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWABPENGURUSAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

1.3 KUASA YANG DIBERI1.3.

1MERANCANG

1.3.2

MELAKSANA

1.3.3

MENILAI

1.3.4

MELAPOR

1.3.5

KERJA SUSULAN

1.4 TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN1.4.

1KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA

Nasihat dan perbincangan serta laporan prestasi murid.

1.4.2

KETUA PANITIA MATEMATIK

Nasihat dan perbincangan serta laporan prestasi murid.

1.4.3

GURU MATA PELAJARA BAHASA MALAYSIA

Pencalonan murid.1.4.

4GURU MATA PELAJARAN MATEMATIK

Pencalonan murid.1.4.

5GURU KELAS

Page 5: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

Data murid.1.4.

6GURU PUSAT SUMBER SEKOLAH

Penggunaan Pusat Sumber.1.4.

7GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Nasihat dan perbincangan.1.4.

2PEMBANTU TADBIR

Fail dan data murid.

2 MEMBANTU GURU BAHASA MALAYSIA DAN MATEMATIK

2.1 TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1

2.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWABMEMBANTU GURU BAHASA MALAYSIA DAN MATEMATIK

2.3 KUASA YANG DIBERI2.3.

1MERANCANG

2.3.2

MELAKSANA

2.3.3

MENYELARAS

2.3.4

MENILAI

2.3.5

MELAPOR

2.4 TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN2.4.

1KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA

Page 6: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

Laporan prestasi murid.2.4.

2KETUA PANITIA MATEMATIK

Laporan prestasi murid.2.4.

3GURU KELAS

Tingkah laku murid.2.4.

4GURU MATA PELAJARAN B MALAYSIA & MATEMATIK

Mengenalpasti daerah kelemahan murid.

3 MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

3.1 TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1

3.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWABMELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

3.3 KUASA YANG DIBERI3.3.

1PENYEDIAAN UJIAN

3.3.2

MELAKSANA

3.3.3

MENGANALISIS

3.3.4

MEREKOD

Page 7: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

3.3.5

MELAPOR

3.4 TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN3.4.

1GURU BESAR

Pemantauan, bantuan alat, pembaikan kelas dan sokongan.

3.4.2

PENOLONG KANAN 1

Pemantauan dan sokongan.3.4.

3KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA & MATEMATIK

Laporan prestasi murid.3.4.

4GURU KELAS

Tingkah laku murid.3.4.

5GURU MATA PELAJARAN B MALAYSIA DAN MATEMATIK

Mengenalpasti daerah kelemahan murid.

3.4.6

PEMBANTU TADBIR

Dapatkan peralatan dan perihal surat menyurat.

4 PENYEDIAAN FAIL

4.1 TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1

4.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Page 8: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

PENYEDIAAN FAIL (15 FAIL)

4.3 KUASA YANG DIBERI4.3.

1MERANCANG

4.3.2

MELAKSANA

4.3.3

MENYELARAS

4.3.4

MEMANTAU

4.3.5

MELAPOR

4.4 TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN4.4.

1KETUA PANITIA

Mengadakan perbincangan.4.4.

2GURU KELAS

Meminta data maklimat murid.4.4.

3GURU MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA & MATEMATIK

Data murid dan nasihat.4.4.

4PEMBANTU TADBIR

Meminta kulit fail.

Page 9: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

5 PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

5.1 TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1

5.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWABPENYEDIAAN JADUAL WAKTU

5.3 KUASA YANG DIBERI5.3.

1MERANCANG

5.3.2

MENYELARAS

5.3.3

MEMBINA

5.3.4

MENGAGIH

5.3.5

MELAKSANA

5.4 TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN5.4.

1GURU BESAR

Menandatangani jadual waktu.5.4.

2GURU JADUAL WAKTU INDUK

Menyelaras jadual waktu guru pemulihan.

5.4.3

GURU KELAS

Mempamer jadual waktu kelas,5.4.

4GURU MATA PELAJARAN B MALAYSIA & MATEMATIK

memastikan murid masuk ke kelas pemulihan

Page 10: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

1

Peraturan-peraturan pentadbiran adalah berpandukan kepada arahan dan pekeliling yang dikeluar dan ditetapkan Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran dari masa ke semasa.

2

Peraturan pentadbiran melibatkan pengurus atasan iaitu Guru Besar / Pengetua, PK1, PK HEM dan Penyelia serta dibantu oleh staf sokongan dalam aspek pentadbiran, perkembangan staf, kewangan dan akaun, guru, dan bekalan.

3

Pengurusan atasan memerlukan keprihatinan dalam semua aspek dan bertindak secara adil dan saksama serta menyelesaikan sebarang masalah secara berhemah.

4

Laporan-laporan yang disediakan dan dihantar oleh kakitangan sokongan perlu diambil tindakan secara bersepadu dan menyeluruh berdasarkan keutamaan dan keperluan kritikal.

5

Menyediakan pelan bertindak yang berkesan, relevan dan berdasarkan kewajaran dan kemampuan masyarakat dan sekolah sama ada pelan berjangka pendek atau panjang.

Page 11: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN

UNDANG-UNDANG

DAN PERATURA

N1 Pencalonan Murid

Guru Besar

Guru Kelas

Guru Matapelajar

an

Ibu Bapa

Garis Panduan

Perlaksanaan

Program Pemulihan

Pekeliling Yang

Berkaitan Program

PemulihanKhas

2 Ujian Saringan

3

Analisis Ujian Saringan3.1

Diterima – Beri Ujian Diagnostik

3.2

Ditolak – Balik Kelas Biasa

4 Ujian Diagnostik5 Analisis Ujian Diagnostik

6 Merancang Pengajaran Harian

7 Penyedian RPT Dan RPH8 Perlaksanan P & P

9

Penilaian

9.1

Menguasai – Kembalikan Ke Kelas Biasa Dan Susulan.

9.2

Belum Menguasai – Ubahsuai P & P

Page 12: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)
Page 13: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

MEMBANTU GURU BAHASA MALAYSIA DAN MATEMATIK

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK / TINDAKAN

SEKSYEN / UNDANG-UNDANG / PERATURA

N

1Memastikan murid yang tidak menguasai 3M

Guru Besar

PK1

Ketua Panitia BM

Ketua Panitia M3

Guru Kelas

Guru Matapelajaran

Garis Panduan

Perlaksanaan

Program Pemulihan

Khas.Jabatan

Pendidikan Khas KPM

2 Membantu merancang kaedah pengajaran

3 Menyediakan aktiviti4 Menyediakan ABM5 Membuat penilaian

6

Membuat laporan kepada Guru Besar / Guru Kelas / PK1

7 Penyedian RPT Dan RPH

Page 14: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)
Page 15: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

MELAKSANAKAN PENILAIAN YANG BERTERUSAN

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK / TINDAKAN

SEKSYEN / UNDANG-UNDANG / PERATURA

N

1Menyediakan soalan-soalan ujian untuk membuat penilaian

PPDPenyelia

Guru BesarPK1

Ketua Panitia BM

Ketua Panitia M3

Guru KelasGuru

Matapelajaran

Garis Panduan

Perlaksanaan

Program Pemulihan

Khas.Jab. Pend. Khas KPM

Pekeliling Yang

Berkaitan Program

PemulihanKhas

2Melaksanakan ujian mengikut jadual yang ditetapkan

3 Membuar analisis ujian

4Merekod keputusan setiap ujian

5 Membuat laporan kepada PPD, Penyelia, Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM dan Math, Guru

Page 16: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

Matapelajaran BM dan Math dan Guru Kelas

Page 17: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

BIL TINDAKAN

TANDAKAN√

CATATAN

1PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

MAX. 15 ORANG

2MEMBANTU GURU BAHASA MALAYSIA DAN MATEMTIK

3MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

4 PENYEDIAAN FAIL 15 FAIL

Page 18: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

5 PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

1 PERINTAH AM

2 ARAHAN PERBENDAHARAN

3SURAT PEKLILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BIL 2 TAHUN 2002

4SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 4 TAHUN 2000

5SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KPM BIL 3 TAHUN 1993

6SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KPM BIL 3 TAHUN 2002

Page 19: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

7GARIS PANDUAN PERLAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BIL

JAWATAN

1SETIAUSAHA JAWATANKUASA PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH

2PENYELARAS PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH

3SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

4

5

6

Page 20: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)

1 Borang Pencalonan Murid

2 Borang Latar Belakang Murid Pemulihan

3 Senarai Nama Program Pemulihan Khas Tahun 2

4 Rekod Kehadiran Murid

5 Rekod Tahap Kemahiran Murid

6 Contoh Ujian Saringan

7 Borang Rekod Ujan Saringan

8 Contoh Ujian Diagnostik

9 Borang Rekod Ujian Diagnostik

10 Contoh Ujian Pelepasan 1

12 Borang Rekod Ujian Pelepasan 1

13 Contoh Ujian Pelepasan 2

14 Borang Rekod Ujian Pelepasan 2

15 Surat Pekeliling Berkaitan Kelas Pemulihan

Page 21: Fail Meja Pemulihan Khas(CONTOH)