Fail Meja Pra

Embed Size (px)

Citation preview

KANDUNGANBil1 2 3 Senarai Tugas Carta Organisasi Staf Sokongan Kedudukan Perjawatan Sekolah Peraturan-peraturan pentadbiran Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak - Pekerja Rendah Awam 4 6 7 89

Perkara

Muka Surat1 2 3

Urusan Kebersihan Padang dan Kawasan Urusan Kebersihan Bangunan Urusan Keceriaan Senarai Undang-Undang dan peraturan Norma Kerja-kerja bagi tugas-tugas Senarai Tugas Harian

4-7 8 - 10 11 - 13 1415 16

10

SENARAI TUGASNama Anggota Jawatan No. Kad Pengenalan : : : :

JANI BIN AMAT PEKERJA RENDAH AWAM GRED R1 490321-01-5573 1/1/19978.00 pagi - 1.00 ptg / 2.00 ptg - 4.30 ptg 8.00 pagi - 12.15 t/hari / 2.45 ptg - 4.30 ptg 8.00 pagi hingga 12.50 tengahari

Tarikh mula bertugas di sekolah ini

Waktu tugas rasmi : Isnin hingga Khamis mulai Jumaat " Sabtu "

URUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SEKOLAH1 2 3 4 5 6 7 Menyapu sampah dan membuang sampah ke \dalam tong sampah. Memotong rumput , membersih dan membuang rumput , sisa-sisa ke tempat yang dikhaskan. Membasuh dan membersihkan tandas. Menyiram, membaja dan memangkas pokok-pokok bunga. Membersihkan kawasan longkang dan parit sekeliling bangunan. Mengangkat, mengalih dan menyusun perabot jika perlu mengikut arahan Pengetua / Guru Besar dan Ketua Pembantu Tadbir. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua / Guru Besar.

1

KEDUDUKAN PERJAWATAN SEKOLAH SEPERTI PADA : 1HB JANUARI 2005BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 JAWATAN PENGETUA / GURU BESAR PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PEN. KANAN KO-KURIKULUM PENYELIA PETANG GURU KANAN M/PEL BAHASA GURU KANAN M/PEL SAINS & MATEMATIK GURU KANAN M/PEL SAINS SOSIAL GURU KANAN M/PEL TEKNIK & VOKASIONAL GURU MEDIA KAUNSELOR GURU KELAS AL-QURAN (KKQ) GURU PENOLONG LULUS 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 40 ISI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 40 KOSONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH GURU :14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 KETUA PEMBANTU TADBIR GRED N22 KETUA PENYELIA ASRAMA GRED N22 KETUA PEMBANTU MAKMAL GRED C22 PEMBANTU TADBIR GRED N17 PENYELIA ASRAMA GRED N17 PEMBANTU MAKMAL GRED C17 PEMBANTU TADBIR RENDAH GRED N11 PEMBANTU MAKMAL RENDAH GRED C11 PEMBANTU AM RENDAH ( PEJABAT ) GRED N1 PEMBANTU AM RENDAH ( MAKMAL ) GRED N1 PEMANDU KENDERAAN BERMOTOR GRED R3 PEKERJA RENDAH AWAM JUMLAH BUKAN GURU :50 1 0 0 2 0 3 2 0 1 3 0 1 13 63 50 1 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0 1 9 59 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 4

JUMLAH BESAR :3

1

Peraturan-Peraturan Pentadbiran Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak Pekerja Rendah Awam1.1. Peraturan-Peraturan Pentadbiran Pekerja Rendah Awam. i. Dikehendaki bertugas sepertimana diarahkan oleh pihak pentadbiran.

ii

Dikehendaki memakai pakaian seragam semasa bertugas.

iii

Dikehendaki merakamkan waktu semasa datang dan pulang.

iv.

Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

4

1.2

Proses Kerja : Urusan Kebersihan Padang / Kawasan. Pegawai yang meluluskan / Dirujuk Ketua Pembantu Tadbir Undang-Undang / peraturan

Bil.

Proses Kerja

1

Menerima arahan daripada Ketua Pembantu Tadbir mengenai tugas harian / mingguan yang perlu dilaksanakan. Memotong rumput , membersih dan membuang rumput sisa-sisa ke tempat yang dikhaskan. Mengutip dan membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan.

2

3

5

1.3

Carta Aliran : Urusan Kebersihan Padang / Kawasan.

Terima arahan / tugas

Pastikan peralatan mencukupi / baik

Dapatkan dari stor Mencukupi

tidak mencukupi Memotong . Membersih dan membuang rumput.

Mengutip dan membuang sampah.

Laina-lain tugas yang diarahkan.

6

1.4

Senarai Semak : Urusan Kebersihan Padang / kawasan

Bil 1

Tindakan Dapatkan peralatan dan keperluan

Tandakan ( _/ )

Catatan

2

Memotong rumput

3

Mengaut rumput dan buang di tempat yang dikhaskan. Mencuci, membersih peralatan dan disimpan

4

7

2.1

Proses Kerja : Urusan Kebersihan Bangunan Pegawai yang meluluskan / Dirujuk Ketua Pembantu Tadbir Undang-Undang / peraturan Arahan Pengetua

Bil.

Proses Kerja

1

Mencuci tandas setiap hari pagi dan petang

2

Menyapu di kaki lima dan longkang bangunan

3

Membersih sawang

4

Mencuci cermin tingkap / mengecat jika perlu

Penolong Kanan 1

8

2.2

Carta Aliran : Urusan Kebersihan Bangunan

Terima arahan / tugas

Pastikan peralatan mencukupi / baik

Dapatkan dari stor Mencukupi

tidak mencukupi Mencuci tandas setiap pagi dan petang

Menyapu di kaki lima dan longkang bangunan

Membuang sampah

Mencuci cermin tingkap / mengecat jika perlu

9

2.3

Senarai Semak : Urusan Kebersihan Bangunan

Bil 1

Tindakan Dapatkan peralatan dan bahan pencuci

Tandakan ( _/ )

Catatan

2

Mencuci tandas

3

Menyapu kaki lima bangunan

4

Mengutip , menyapu dan buang sampah.

5

Mencuci dan membersih longkang

6

Membersih sawang

7

Mengilap cermin tingkap

8

Mencuci dan simpan peralatan

10

3.1

Proses Kerja : Urusan Keceriaan Pegawai yang meluluskan / Dirujuk Penlong Kanan 1 Undang-Undang / peraturan Arahan Pengetua

Bil.

Proses Kerja

1

Menyemai , menanam, membaja, menyiram pokok bunga serta mempastikannya subur dan indah.

2

Kerja-kerja gotong royong mengikut pelan yang disediakan . Kerja-kerja dilaksanakan semasa cuti persekolahan.

11

3.2

Carta Aliran : Urusan Keceriaan

Terima arahan mengikut perancangan keceriaan yang disediakan.

Pastikan peralatan diperlukan. buat laporan alat-alat dan bahan yang diperlukan

Mencukupi

tidak mencukupi Menyemai, menanam pokok bunga (membaja seminggu sekali dan menyiram tiap-tiap hari ) Bergotong royong apabila diperlukan

Lain-lain tugas yang diarahkan

12

3.3

Senarai Semak : Urusan Keceriaan

Bil 1

Tindakan Kenalpasti pelan perancangan

Tandakan ( _/ )

Catatan

2

Dapatkan peralatan dan keperluan.

3

Laksanakan tugas

4

Mencuci dan menyimpan semua peralatan

13

3

Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pekerja Rendah Awam TIADA

4

Senarai Jawatankuasa yang dianggotai TIADA

5

Senarai Borang yang digunakan 1 Borang Permintaan Bahan dan Peralatan Perkebunan dan Pembersihan

14

6

Norma Kerja Bagi Tugas-tugas Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu.

Bil

Jenis Kerja

Masa yang diambil

15

7

Senarai Tugas Harian JAWATAN : Pekerja Rendah Awam

NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas saya hari ini Catatan

16