of 120 /120
FAIL MEJA GURU PERPUSTAKAAN DAN GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA (GPM) MEDIA (GPM) . 65

Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

  • Upload
    mdadzmin

  • View
    1.821

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Panduan Untuk Guru Perpustakaan dan Media. Sila tinggalkan komen. terima kasih

Text of Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Page 1: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

FAIL MEJA

GURU PERPUSTAKAAN DANGURU PERPUSTAKAAN DANMEDIA (GPM)MEDIA (GPM)

Tel :Faks :

.65

Page 2: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

e-mail :Laman web :

KANDUNGAN FAIL MEJA

1. Maklumat Pegawai

2. Senarai Tugas

3. Matlamat Pusat Sumber Sekolah

4. Misi Pusat Sumber Sekolah

5. Visi Pusat Sumber Sekolah

6. Objektif Pusat Sumber Sekolah

7. Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

8. Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

9. Senarai Tugas Jawatan, Tanggungjawab, Kuasa dan

Hubungan Kerja Pegawai dengan Pegawai-Pegawai Lain

10. Proses Kerja

11. Carta Aliran Kerja

12. Senarai Semak

13. Peraturan-Peraturan Pentadbiran

14. Senarai Undang-undang Pekeliling

15. Senarai Borang

16. Norma Kerja

17. Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai

18. Senarai Tugas Harian

.66

Page 3: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

1.0 Maklumat Guru Perpustakaan dan Media (Pusat Sumber Sekolah)

Nama

Jawatan Hakiki GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

Gred Jawatan

Bahagian / Unit PUSAT SUMBER SEKOLAH

Tarikh Memegang Jawatan

Tarikh Penempatan

.67

Page 4: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

2.0 Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan MediaBertanggungjawab kepada Pengetua / Guru Besar, Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut:

2.1 GPM

2.2.1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.2.2.2 Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber

Sekolah bersama-sama Pengetua / Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan murid-murid.

2.2.3 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah.

2.2.4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang, dan kemaskini.

2.2.5 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran

2.2.6 Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.

2.2.7 Merancang, melaksana, menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.

2.2.8 Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.2.2.9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan

pembelajaran berasaskan sumber.2.2.10 Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri /

PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Sekolah.

2.2.11 Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.2.2.12 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk / Kerja Pusat Sumber

Sekolah2.2.13 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah2.2.14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber

Sekolah2.2.15 Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah

Negeri2.2.16 Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan

Pusat Sumber Sekolah.2.2.17 Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan,

program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.2.2.18 Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah

khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan April dan Oktober setiap tahun.

2.2 BIDANG UMUM

2.2.1 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

.68

Page 5: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

3.0 Matlamat Pusat Sumber Sekolah1. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah

2. Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif, dan

berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat

memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa, dan

agama

3. Membentuk golongan murid-murid yang berilmu, kreatif, dan berdisiplin untuk

membentuk sahsiah murid-murid agar dapat memainkan peranan yang positif.

4. Mendedahkan pengetahuan teknologi maklumat kepada murid-murid melalui

penggunaan komputer.

4.0 Misi Pusat Sumber SekolahBerdasarkan sekolah masing-masing

5.0 Visi Pusat Sumber SekolahBerdasarkan sekolah masing-masing

6.0 Objektif Pusat Sumber Sekolah

1. Menyediakan pelbagai sumber bagi kemudahan guru dan murid-murid.

2. Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber

pengajaran dan pembelajaran.

3. Meningkatkan profesionalisme guru.

4. Mengumpul, menyimpan, dan mengedar pelbagai jenis maklumat.

5. Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran.

6. Mengembangkan kemahiran penyelidikan dan pencarian maklumat.

7. Memupuk tabiat belajar sendiri dan menyelidik melalui pusat sumber.

.69

Page 6: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

7.0 Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

.70

PENGERUSI Pengetua / Guru Besar

NAIB PENGERUSI GPK T&K

SETIAUSAHAGuru Perpustakaan dan Media (GPM)

Perpustakaan(Setiausaha)

Kurikulum Kokurikulum

Bahan BantuMengajar

Alat PandangDengar

NILAM

Perkembangan Staf

Bank Soalan

Permainan Dalaman

Page 7: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

8.0 Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

.71

PENASIHATPengetua / Guru Besar

PENGERUSI GPK T&K

SETIAUSAHAGuru Perpustakaan dan Media (GPM)

Perpustakaan(Nama JK)

Bahan Bantu Mengajar(Nama JK)

Ketua Panitia Mata Pelajaran

Alat Pandang Dengar(Nama JK)

Pengawas Pusat Sumber Sekolah

Page 8: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

9.0 Senarai Tugas / Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai Lain Unit/Subunit : Pusat Sumber Sekolah Jawatan : Guru Perpustakaan dan Media (GPM)

Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada Hubungan

Tugas & Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada

Hubungan

Pengetua / Guru BesarMeluluskan semua program dan aktiviti Pusat Sumber Sekolah

GPK T & KMenyelaras semua program dan aktiviti Pusat Sumber Sekolah

1. Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

2. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua / Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan murid-murid.

3. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah

4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini.

5. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti berkaitan

Pengetua / Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Kanan,Guru Jadual Waktu,Ketua Panitia, danKerani Kewangan.

.72

Page 9: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada Hubungan

Tugas & Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

6. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.

7. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.

8. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.

9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

10. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri / PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan Program Pusat.

11. Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.

12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK

.73

Page 10: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Induk / Kerja Pusat Sumber Sekolah.

Tugas Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas & Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada

Hubungan

13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah.

14.Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah.

15.Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri.

16.Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.

17.Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.

18.Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun.

19.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

.74

Page 11: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

.75

Page 12: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Proses Kerja

Aktiviti 10.1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan1. Menerima arahan tugas daripada

Pengetua / Guru Besar, GPK T& K.Pengetua / Guru Besar

GPK T & KKetua Bidang /Ketua Panitia

SPI Bil 3/1999 – Penyediaan Rekod

Pengajaran dan Pembelajaran

SPI Bil 3/2005 – Penyelarasan

Waktu Mengajar bagi Guru

Penyelaras Bestari serta Guru

Perpustakaan dan Media Sekolah

(Guru Penyelaras PSS)

2. Merujuk Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran yang ditetapkan.

3. Menyediakan dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan format yang

telah ditetapkan.

4. Menyediakan Persediaan Mengajar Harian dan menyampaikan P & P dengan merujuk kepada

4.1 Rancangan Pelajaran Tahunan4.2 Buku Teks4.3 Bahan sumber lain4.4 Senarai tugas GPM4.5 Takwim PSS

5. Melaksanakan P & P.

6. Melaksanakan tugas-tugas GPM.

7. Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid.

.76

Page 13: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.1Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

Subaktiviti - -Muka

surat ini1/1

.

Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T & K

Merujuk sukatan pelajaran

Menyediakan Persediaan Mengajar Harian

Menyedia dan menghantar Rancangan Pelajaran Tahunan

Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid

Tamat.

Mula

Menyampaikan P & P

Menjalankan tugas GPM

77

Page 14: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.1Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1Terima arahan kerja daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T & K

2 Merujuk sukatan pelajaran

3Menyedia dan menghantar RPT

4Menyediakan Persediaan Mengajar Harian

5 Menyampaikan P & P

6 Melaksanakan tugas GPM

7Memberi, menyemak dan membuat pembetulan latihan murid-murid.

13.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja

13.1 : Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu

1. Segala perancangan hendaklah berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

2. Segala perancangan P & P serta aktiviti atau program PSS hendaklah mengikut jadual kerja yang telah disediakan dan mematuhi tempoh yang ditetapkan.

3. Segala pelaksanaan sesuatu aktiviti atau program P & P dan PSS hendaklah dibincang dalam panitia mata pelajaran atau JK Kerja PSS sebelum mendapat kelulusan Pengetua / Guru Besar.

4. Setiap aktiviti P & P dan PSS hendaklah dicatat dalam Buku Rekod Perancangan Harian guru.

5. Buku Rekod Perancangan Harian Guru hendaklah dilengkapkan setiap hari untuk perancangan hari akan datang.

6. Buku Rekod Perancangan Harian Guru hendaklah diserahkan kepada Pengetua / Guru Besar setiap minggu untuk disemak.

.78

Page 15: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

14.0 Senarai Undang-Undang / Pekeliling Fail Meja14.1 : Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu

1 SPI Bil 3/1999 – Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

2 Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran

3 Huraian Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran

4SPI 3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyelaras Bestari Serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah)

5Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1 (03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan / Media Sekolah (6 Julai 2004), BTP

15.0 Senarai Borang Yang Digunakan

15.1 : Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu

Bil Borang

1 Jadual waktu persendirian

.79

Page 16: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.2

Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/ Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan1. Menerima arahan tugas

daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T& K.

2. Merancang dasar / hala tuju dan aktiviti tahunan PSS bersama JK Induk PSS

Pengetua / Guru BesarJK IndukJK Kerja

Tiada surat pekeliling berkaitan

3. Menyediakan takwim PSS bersama JK Kerja PSS

4. Menyerahkan takwim PSS untuk dimasukkan ke dalam takwim sekolah

5. Menyelaras takwim PSS untuk disesuaikan dengan takwim sekolah

6. Mengedar dan mempamerkan takwim PSS

7. Melaksanakan dasar dan program tahunan PSS

.80

Page 17: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.2

Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid.

Subaktiviti - -Muka

surat ini1/1

.

Merancang dasar / hala tuju dan aktiviti tahunan PSS bersama JK Induk PSS

Menyediakan takwim PSS bersama JK Kerja PSS

Menyelaras takwim PSS untuk disesuaikan dengan takwim sekolah.

Menyerahkan takwim PSS untuk dimasukkan ke dalam takwim sekolah

Mengedarkan dan mempamerkan takwim PSS kepada semua guru.

Melaksanakan dasar dan program tahunan PSS

Tamat

Menerima arahan

81

Mula

Page 18: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.2

Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1

Menerima arahan tugas daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T& K.

2

Merancang dasar / halatuju dan aktiviti tahunan PSS bersama JK Induk PSS

3Menyediakan takwim PSS bersama JK Kerja PSS

4Menyerahkan takwim PSS untuk dimasukkan ke dalam takwim sekolah

5Menyelaras takwim PSS untuk disesuaikan dengan takwim sekolah.

6Mengedar dan mempamerkan takwim PSS kepada semua guru.

7Melaksanakan dasar dan program tahunan PSS .

.82

Page 19: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

13.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja13.2 : Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid.

1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh sekolah.2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari

semasa ke semasa oleh sekolah.

3. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh sekolah.

4. Merancang mengikut takwim sekolah dan takwim PSS.5. Merancang dasar dan program tahunan PSS pada akhir tahun untuk tahun

seterusnya.6. Mengedarkan takwim PSS kepada semua guru pada awal tahun.7. Melaksanakan program dan perancangan PSS mengikut masa yang ditetapkan

dalam takwim (tertakluk kepada perubahan).

14.0 Senarai Undang-Undang / Pekeliling Fail Meja

14.2 Merancang dan melaksanakan Dasar dan Program Tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid.

1 Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah, BTPN WPKL, 2006

2. Takwim sekolah .

3. Takwim PSS .

4. Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah.

5. Fail Kuasa Sekolah.

6 Program NILAM: Konsep dan Panduan Pelaksanaan Di Sekolah (1988), BTP

6.Jamiah Hj Othman dan Yusof Khan b Loth Khan. Panduan Pengurusan dan Penggunaan PSS. Subang Jaya; Danatis Distributors, 1995

.83

Page 20: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

15.0 Senarai Borang Yang Digunakan15.2 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama pengetua, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid.

Bil Borang

1 Carta Gantt

2 Kalendar kosong untuk mengisi program PSS

.84

Page 21: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.3Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan1. Menerima arahan tugas

daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T& K.

2. Merancang anggaran belanjawan tahunan PSS mengikut peruntukan yang bakal diterima mengikut keperluan:

- bahan koleksi- latihan dan

pembangunan kakitangan

- program atau aktiviti- perabot- alat tulis

3. Mendapatkan kelulusan

anggaran belanjawan PSS daripada JK Induk PSS dan JK Kewangan

4. Membuat kertas kerja program dan aktiviti mengikut takwim dan perancangan belanjawan

5. Merekod dan menfailkan perbelanjaan

6. Melapor perbelanjaan dan baki kewangan dari semasa ke semasa.

7. Membuat laporan tahunan kewangan perbelanjaan PSS

Pengetua / Guru BesarJK IndukJK Kerja

Kerani Kewangan

SP Kewangan Bil 5/2002 Pemberian

Bantuan Per Kapita untuk sekolah (16

Oktober 2002) KPM

.85

Page 22: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.3Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah.

Subaktiviti - -Muka

surat ini1/1

.86

Mula

Page 23: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.3Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1/1

.

Merancang anggaran belanjawan tahunan PSS

Mendapatkan kelulusan

Membuat kertas kerja

Merekod dan menfailkan perbelanjaan

Melaporkan perbelanjaan dan baki kewangan dari semasa ke semasa.

Tamat.

Membuat laporan tahunan kewangan perbelanjaan PSS

Menerima arahan

87

Page 24: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1Menerima arahan

2Merancang anggaran belanjawan tahunan PSS

3Mendapat kelulusan

4Membuat kertas kerja

5Merekod dan menfailkan perbelanjaan

6Melapor perbelanjaan dan baki kewangan dari semasa ke semasa.

7Membuat laporan tahunan kewangan perbelanjaan PSS.

13.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja13.3 : Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah.

1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh sekolah.

2. Menggunakan Panduan Tatacara Pengurusan PSS dalam Fail Kuasa.

3. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh sekolah.

5. Merancang mengikut Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah Bahagian Kewangan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

6. Merancang mengikut peruntukan PCG tahunan.

14.0 Senarai Undang-Undang / Pekeliling Fail Meja

14.3 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah

.88

Page 25: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

bersama AJK Kurikulum Sekolah.

1 Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah, BTPN WPKL, 2006

2. Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah.

3. Fail Kuasa Sekolah.

4.Jamiah Hj Othman dan Yusof Khan b Loth Khan. Panduan Pengurusan dan Penggunaan PSS. Subang Jaya; Danatis Distributors, 1995

5.Surat Pekeliling Kewangan Bil 5/2002: Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah (16 Oktober 2002), KPM

6Kementerian Pelajaran Malaysia, Tatacara Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Sekolah, Bahagian Kewangan, Kuala Lumpur, 2006

15.0 Senarai Borang Yang Digunakan15.3 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah.

Tiada

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.4Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang, dan kemaskini

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan

.89

Page 26: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

1. Menerima arahan tugas daripada Pengetua / Guru Besar, GPK T& K.

2. Membuat semakan koleksi bahan berdasarkan stok

3. Membuat analisis koleksi bahan berdasarkan stok

4. Menentukan peratusan pembelian bahan

5. Mengenalpasti keperluan semasa

6. Mengedar borang cadangan kepada Ketua-ketua Panitia

7. Mengumpul dan menilai permohonan

8. Membuat keputusan permohonan

Pengetua / Guru BesarJK IndukJK Kerja

SP Kewangan Bil 5/2002 Pemberian

Bantuan Per Kapita untuk sekolah (16

Oktober 2002) KPM

Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan

Koleksi Bahan Bacaan PSS

(1990), terbitan BTP

Buku Panduan Senarai Bahan

Bacaan Tahunan, terbitan BTP

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.4Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang, dan kemaskini

Subaktiviti - -Muka

surat ini1/1

.90

Mula

Page 27: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.4Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang, dan kemaskini

Subaktiviti - -Muka surat ini

1/1

.

Membuat semakan koleksi

Menentukan peratusan pembelian bahan

Menilai permohonan

Mengenalpasti keperluan semasa

Membuat keputusan

Menerima arahan

Lulus Tidak diluluskan

Meneruskan proses pembelian

Mengumpul permohonan

Mengedar borang cadangan

91

Tamat

Page 28: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menerima arahan

2 Membuat semakan koleksi

3Menentukan peratusan pembelian bahan

4 Mengenalpasti keperluan semasa

5 Mengedar borang cadangan

6 Mengumpul permohonan

7 Menilai permohonan

8 Membuat keputusan

13.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja13.4 : Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang, dan kemaskini.

1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh sekolah.2. Menggunakan Panduan Tatacara Pengurusan PSS dalam Fail Kuasa.

3. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh sekolah.

5. Merujuk senarai semak koleksi untuk merancang pemerolehan koleksi.6. Merancang berdasarkan peruntukan PCG dan sumber kewangan lain7. Merancang mengikut peratusan yang ditetapkan mengikut keperluan (tertakluk kepada perubahan).

14.0 Senarai Undang-Undang / Pekeliling Fail Meja

14.4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini.

1 Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah, BTPN WPKL, 2006

.92

Page 29: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

2. Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah.

3. Fail Kuasa Sekolah.

4.Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990), BTP

5.Surat Pekeliling Kewangan Bil 5/2002: Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah (16 Oktober 2002), KPM

6Kementerian Pelajaran Malaysia, Tatacara Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Sekolah, Bahagian Kewangan, Kuala Lumpur, 2006

7Jamiah Hj Othman dan Yusof Khan b Loth Khan. Panduan Pengurusan dan Penggunaan PSS. Subang Jaya; Danatis Distributors, 1995

15.0 Senarai Borang Yang Digunakan

15.4 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini.

Bil Borang

1 Borang cadangan Ketua Panitia / Guru

2 Senarai semak koleksi

Senarai Undang-Undang / Pekeliling Fail Meja

1. Perintah Am Bab A, B, C, D, E

2. Arahan Perbendaharaan

3.PKPA Bil. 2 Tahun 1991 Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan.

.93

Page 30: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

4. SPI Bil 3/1999 – Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

5. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990), BTP

6. Program NILAM: Konsep dan Panduan Pelaksanaan Di Sekolah (1988), BTP

7.Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1 (03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004), BTP

8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2000: Tahun PSS (PSS) 2000 (20 April 2000), KPM

9.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2001: Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri (19 November 2001), KPM

10.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca (22 Mei 1998), KPM

11Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8/1991: Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

12Surat Pekeliling Kewangan Bil 5/2002: Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah (16 Oktober 2002), KPM

13SPI 3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar Bagi Guru Penyelaras Bestari Serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah)

.94

Page 31: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

16.0 Norma Kerja

Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

600 minit

15 unit(15 waktu)

2. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua/ Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru-guru dan murid-murid.

600 minit

15 unit(15 waktu)

3. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum Sekolah

600 minit

15 unit(15 waktu)

4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang, dan kemaskini.

600 minit

15 unit(15 waktu)

5. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

600 minit

15 unit(15 waktu)

6.Merancang, mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.

600 minit

15 unit(15 waktu)

7 Merancang, melaksana, menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.

8 Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.

9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

.95

Page 32: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

10 Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri / PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah.

11 Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.

12 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk / Kerja Pusat Sumber Sekolah.

13 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah.

14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah.

15 Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri.

16 Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.

17 Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.

18 Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun.

19 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

.96

Page 33: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

17.0 Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai

Nama Pegawai :

Jawatan :

Bil Nama JawatankuasaKekerapan Mesyuarat Setahun

Jenis Keanggotaan

1

2

3

4

5

.97

Page 34: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

18.0 Senarai Tugas Harian

Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

NAMA

JAWATAN

TARIKH

:

:

:

BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

.98

Page 35: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.5Merancang, melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

Sub. Aktiviti 10.5.1Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat

Muka Surat Ini

1/2

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan8. Menerima arahan Pengetua/

GB/GPK Tadbir & KurikulumPengetua/ GB/GPK Tadbir & Kurikulum

9. Mengenalpasti keperluan program kemahiran maklumat yang diperlukan untuk menyokong P&P.

GPK Tadbir & Kurikulum /GPM/KP

10. Merancang latihan kemahiran maklumat yang diperlukan untuk P&P

GPM/AJK Kerja PSSBuku Panduan

Literasi MaklumatTerbitan BTP

Surat siaran BTP11. Melaksana kursus dalaman

berkaitan kemahiran maklumat bagi guru dan murid

GPM

12. Memberi Khidmat Bantu Program Kemahiran Maklumat

GPM/ Guru

13. Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk Kemahiran Maklumat

GPM/ AJK Kerja PSS/ Guru

14. Menyediakan edaran atau lembaran kerja kepada murid semasa kelas ganti

GPM/ AJK Kerja PSS/ Guru

15. Menilai pelaksanaan Kemahiran Maklumat

GPM

.99

Page 36: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.5

Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran

Sub. Aktiviti 11.5.1Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat

Muka Surat Ini

½

.100

Page 37: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

.

Terima Arahan/Tempahan

Kenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat

Diluluskan

Jalankan kursus dalaman (guru/murid)

Beri khidmat bantu

Rancang latihan Kemahiran Maklumat mengikut takwim

Dapatkan kelulusan

Tidak diluluskanSemakan

semula Kertas Cadangan

Sedia lembaran kerja

Menilai keberkesanan Kemahiran Maklumat

Mula

Tamat

101

Page 38: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.5Merancang, melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembeljaran.

Sub. Aktiviti 12.5.1Melaksanakan Program Kemahiran Maklumat

Muka Surat Ini

1/2

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Mengenalpasti keperluan Kemahiran Maklumat

2 Merancang latihan Kemahiran Maklumat

3 Menjalankan kursus dalaman berkaitan Kemahiran Maklumat

4 Memberi Khidmat Bantu Kemahiran Maklumat secara individu kepada murid-murid di PSS.

5 Mengedarkan lembaran kerja

6 Menjalankan aktiviti Kemahiran Maklumat

7 Membuat penilaian

.102

Page 39: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.5

Merancang serta melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran

Sub. Aktiviti 10.5.2Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P

Muka Surat Ini

2/2

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan1. Menerima arahan Pengetua/

GB/GPK T&KPengetua / GB/

GPK T&K

2. Mengenalpasti perkhidmatan PSS yang diperlukan untuk menyokong P&P

GPM

3. Menyediakan perkhidmatan yang diperlukan. GPM

4. Menyediakan sistem automasi /secara manual dan kad ahli bagi guru dan murid.

GPM/Kerani PSS/Pengawas PSS

5. Menyediakan buku rekod penggunaan alatan/bahan di PSS, Pusat Akses.

GPM

6. Menyediakan buku rekod pengunjung PSS GPM

7. Menyediakan borang tempahan penggunaan Bilik Media/Pusat Akses Kendiri/ Pusat Akses Sekolah

GPM/AJK Kerja/ Penyelaras Bilik Khas

Rujuk pekeliling

8. Menyediakan borang soal selidik penambahbaikan GPM

9. Membuat analisis penambahbaikanGPM

.103

Page 40: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

10. Menilai mutu perkhidmatan yang disediakan GPM

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.5

Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran

Sub. Aktiviti 11.5.2Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P

Muka Surat Ini

2/2

.104

Page 41: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

.

Terima Arahan

Kenalpasti perkhidmatan PSS yang perlu disediakan

Menilai penggunaan perkhidmatan yang telah disediakan

Rekod / Dokumentasi

Sedia perkhidmatan yang diperlukan

Maklumkan kepada pengguna

Tamat

Mula

105

Page 42: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Aktiviti 12.5Merancang, melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran

Sub. Aktiviti 12.5.2Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong P&P

Muka Surat Ini

2/2

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menyediakan brosur atau pamplet

2 Menyediakan buku rekod penggunaan bilik-bilik khas

3 Menyediakan kad ahli

4 Menyediakan buku rekod pengguna

5 Menyediakan buku rekod peminjaman/ pemulangan buku

6 Menyediakan borang tempahan bilik khas / bahan

7 Menyediakan borang tempahan Bahan Bukan Buku

8 Menyediakan borang soal selidik

.106

Page 43: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

13.5 Peraturan-peraturan Pentadbiran Fail Meja

1. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh

Pengetua/ Guru Besar.

3. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah.

4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara

lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua/Guru Besar.

14.5 Senarai Undang-Undang / Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan

Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Buku Panduan Literasi Maklumat- Terbitan BTP Surat siaran BTP

15.5 Senarai Borang-Borang Yang Digunakan

1. Borang tempahan penggunaan Bilik Media/Pusat Akses Kendiri/ Pusat Akses Sekolah

2. Borang Soalselidik

3. Borang tempahan Bahan Bukan Buku

.107

Page 44: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.6Merancang dan mengurus Program Pembacaan (Program NILAM) dan Pembudayaan Ilmu

Sub. Aktiviti - -Muka Surat Ini

1/1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan1. Menerima arahan daripada

Pengetua / GB/ GPK T& K Pengetua / GB/

GPK T & K Pekeliling Galakan Membaca

2. Mesyuarat AJK NILAM GPK T&K/GPM / S/U PROGRAM

NILAM3. Merancang aktiviti galakan

membacaGPM /

S/U PROGRAM NILAM/AJK

PROGRAM NILAM

BUKU Rujukan NILAM Terbitan

BTP

4. Memberi taklimat NILAM GPM / S/U NILAM

5. Melancarkan Program NILAM peringkat sekolah

GPM / S/U PROGRAM

NILAM6. Melaksanakan Aktiviti Galakan

MembacaGPM /

S/U PROGRAM NILAM/ Ketua Panitia

7. Mengumpul data Rekod Bacaan GPM / S/U PROGRAM

NILAM8. Menganalisis Data GPM /

S/U PROGRAM NILAM

9. Mengenalpasti pemenang peringkat sekolah

GPM / S/U PROGRAM

NILAM

10. Merancang Majlis Anugerah Program NILAM

Pengetua/ Guru Besar/ GPK T&K /GPM /

.108

Page 45: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

S/U PROGRAM NILAM

11. Menyampaikan Anugerah Program NILAM

Pengetua/ Guru Besar/ GPK/GPM /

S/U PROGRAM NILAM

12. Membuat penilaianGPK T&K / GPM

11.0 Carta Aliran Kerja Aktiviti 11.6 Merancang dan mengurus Program Pembacaan (Program

NILAM) dan Pembudayaan Ilmu.

Sub. Aktiviti - -Muka Surat Ini

1/1

.109

Page 46: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

.

Mula

Sediakan kertas kerja

Diluluskan

Mesyuarat AJK NILAM

Lantik AJK NILAM

Beri taklimat NILAM

Terima arahan

Dapatkan kelulusan

Tidak diluluskan

Semakan semula kertas kerja

Laksanakan Program NILAM

Pantau Aktiviti NILAM

Kumpul borang data NILAM

Anugerah NILAM

Dokumentasi / Post mortem

Tamat

110

Page 47: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Aktiviti 12.6Merancang dan mengurus Program Pembacaan (Program NILAM) dan Pembudayaan Ilmu

Sub. Aktiviti - -Muka Surat Ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menyediakan kertas kerja

2 Mesyuarat jawatankuasa NILAM

3 Taklimat NILAM

4 Menyerahkan borang Rekod Bacaan NILAM

5 Pelaksanaan Program NILAM

6 Melaksanakan aktiviti galakan membaca

7 Kumpul Data Rekod Bacaan

8 Analisis Data

9 Mengenalpasti pemenang peringkat sekolah

10 Merancang majlis Anugerah Program NILAM

11 Menyampaikan Anugerah Program NILAM

12 Membuat penilaian

.111

Page 48: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

13.6 Peraturan-peraturan Pentadbiran Fail Meja

1. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman oleh

Pengetua/ Guru Besar.

3. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah.

4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada

secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua/Guru Besar.

14.6 Senarai Undang-Undang / Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan

Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam

2. Pekeliling Galakan Membaca

3. Buku Rujukan NILAM Terbitan BTP

15.6 Senarai Borang-Borang Yang Digunakan1. Borang Rekod Bacaan NILAM

2. Data Rekod Bacaan

.112

Page 49: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.7Merancang, melaksana, menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah

Sub. Aktiviti - -Muka Surat Ini

1/1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan1. Menerima arahan merancang

daripada Pengetua/ GPK T&K.Pengetua/ GB/GPK T&K.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2005

2. Mengenalpasti staf yang memerlukan latihan.

GPK T &K / Ketua Panitia

3. Membuat kertas cadangan melaksanakan kursus /latihan . GPM

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.8 Tahun 1999

4. Mendapat kelulusan Pengetua/ GB/ GPK T&K.

Pengetua/GB/ GPK T&K

7. Mengurus pelaksanaan kursus/latihan

GPM/ Ketua Panitia

5. Mengedarkan borang penilaian kursus.

GPM

6. Menyediakan sijil penyertaan GPM

7. Membuat dokumentasi GPM

.113

Page 50: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.7Merancang, melaksana dan menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah

Sub. Aktiviti - -Muka Surat Ini

1/1

.114

Mula

Page 51: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.7Merancang, melaksana dan menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah

Sub. Aktiviti - - Muka 1/1

.

Terima Arahan

Merancang latihan yang diperlukan

Diluluskan

Tempah segala keperluan latihan

Urus pengendalian latihan bersama fasilitator

Membuat kertas cadangan

Dapatkan kelulusan

Tidak diluluskan

Semakan semula Kertas

Cadangan

Pantau kehadiran dan menyediakan sijil

Kumpul borang penilaian dan dokumentasi

Dapatkan peruntukan kewangan

Tamat

115

Page 52: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Surat Ini

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menerima arahan merancang daripada Pengetua/ GB/GPK Tadbir & Kurikulum.

2 Mengenalpasti staf yang memerlukan latihan.

3 Merancang latihan yang diperlukan.

4 Mendapat pengesahan peruntukan kewangan untuk melaksanakan latihan.

5 Mendapat kelulusan daripada Pengetua/ GB/GPK Tadbir & Kurikulum.

6 Mengurus latihan bersama fasilitator.

7 Memastikan borang kehadiran peserta diisi setiap sesi latihan.

8 Menyediakan sijil penyertaan latihan kepada peserta.

9 Membuat penilaian dan dokumentasi.

.116

Page 53: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

13.7 Peraturan-peraturan Pentadbiran Fail Meja1. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman

oleh Pengetua/ Guru Besar.

3. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah.

4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada

secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua/Guru

Besar.

14.7 Senarai Undang-Undang / Pekeliling Fail Meja__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2005

3. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.8 Tahun 1999

15.7 Senarai Borang-Borang Yang Digunakan__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Borang kehadiran peserta.

2 . Borang penilaian kursus.

.117

Page 54: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.8 Merancang dan mengurus Program Promosi PSS

Sub. Aktiviti - -Muka Surat Ini

1/1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan1. Menerima arahan merancang

daripada Pengetua/ GPK Tadbir & Kurikulum.

Pengetua/ GB/ GPK Tadbir & Kurikulum

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2005

2. Mesyuarat AJK Kerja PSS.GPK T & K /GPM

3. Merancang dan menyediakan takwim. GPK Tadbir &

Kurikulum /GPM

4. Mengenalpasti saluran promosiGPM

5. Menyedia saluran promosi PSSGPM

6. Melaksana aktiviti promosi PSS GPM

7. Menilai keberkesanan promosiGPM

.118

Page 55: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

11.0 Carta Aliran KerjaAktiviti 11.8 Merancang dan mengurus Program Promosi Pss

Sub. Aktiviti - -Muka Surat Ini

1/1

.119

Page 56: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

.

Terima arahan

Sediakan Takwim Program Promosi PSS

Diluluskan

Sebarkan Takwim Program Promosi PSS

Kenalpasti pihak yang terlibat

Pelaksanaan aktiviti

Dapatkan kelulusan

Tidak diluluskan

Semakan semula Kertas Cadangan

Dokumentasi / Post-mortem

Mula

Tamat.

120

Page 57: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.8 Merancang dan mengurus Program Promosi PSS.

Sub. Aktiviti - -Muka Surat Ini

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Merancang dan menyediakan takwim

2 Mengadakan Mesyuarat AJK Kerja PSS

3 Menyediakan brosur / pamplet tentang kemudahan & perkhidmatan PSS

4 Mengenalpasti saluran promosi PSS

5 Menyediakan saluran promosi PSS

6 Melaksanakan aktiviti promosi PSS

7 Penilaian / Dokumentasi

.121

Page 58: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

13.8 Peraturan-peraturan Pentadbiran Fail Meja

1. Menggunakan buku panduan guru yang ditetapkan oleh pihak

sekolah.

2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara

dalaman oleh Pengetua/ Guru Besar.

3. Menggunakan Panduan tatacara pengurusan Pusat Sumber Sekolah.

4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama

ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh

Pengetua/Guru Besar.

14.8 Senarai Undang-Undang / Pekeliling Fail Meja__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2005

15.8 Senarai Borang-Borang Yang Digunakan__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 . Borang penilaian.

.122

Page 59: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Aktiviti 10.9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

Subaktiviti - - Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

16. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK T&K

17. Menyenarai bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak) yang ada di perpustakaan, bilik media, pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mesyuarat JKS .

18. Mempromosi bahan sumber (bahan cetak dan bukan cetak).

Pengetua/GB/ GPK T&K /Ketua Bidang/ Ketua Panitia/ JK Kurikulum

Penyelaras Bilik Khas

Penyelaras Jadual Waktu

AJK BBM

Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) BTP

Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan

.123

Page 60: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTP

19. Menyediakan borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P&P

20. Menyedia dan mempamerkan jadual tempahan penggunaan.

21. Menyediakan Manual Penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas.

22. Memberi khidmat bantu.

23. Memberi kursus dalaman bila perlu.

24. Mengedar borang statistik penggunaan alat/bahan sumber media setiap bulan.

25. Menyedia buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas.

Rujuk Fail Kuasa m/s 77

Rujuk Unit Media BTPN

10.0 Proses Kerja

.124

Page 61: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

document.doc

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.9Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

.125

Terima arahan

Senarai bahan

Mula

Promosi bahan

Page 62: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.9Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menerima arahan Pengetua/GB/GPK T&K

.126

Sedia borang tempahan

Pamer Jadual Waktu yang telah disediakan

Pastikan manual penggunaan dipamerkan dan diikuti dengan betul

Ya

TidakSedia khidmat bantu / perkembangan staf jika perlu

Rekod borang statistik

Lapor kerosakan dan tindakan penyelenggaraan

Tamat

Page 63: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

2 Menyenarai bahan sumber(bahan cetak dan bukan cetak) yang ada di perpustakaan, bilik media, pusat akses sekolah dan semua bilik khas dalam mesyuarat JKS .

3 Mempromosi bahan sumber(bahan cetak dan bukan cetak).

4 Menyediakan borang tempahan dan buku penggunaan bilik-bilik khas untuk P&P

5 Menyedia dan mempamerkan Jadual tempahan penggunaan

6 Menyediakan Manual Penggunaan bagi setiap alatan di bilik-bilik khas.

7Memberi khidmat bantu

8Memberi kursus dalaman bila perlu.

9 Menyedia dan mengedar borang statistik penggunaan alat/bahan sumber media setiap bulan.

10 Menyediakan buku laporan kerosakan dan penyelenggaraan bagi setiap bilik khas.

13.9 Peraturan-peraturan Pentadbiran Fail Meja_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Rujuk rekod ringkasan mengajar di bahagian depan (peraturan)

2. Menggunakan buku huraian sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran.

3. Menggunakan buku panduan pengurusan sekolah yang ditetapkan oleh sekolah.

.127

Page 64: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah.

5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan samada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh sekolah.

6. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS.

14.9 Senarai Undang-undang/ Pekeliling Fail Meja______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam.

2. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) BTP

3. Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTP

15.9 Senarai Borang Yang Digunakan______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Jadual Waktu Sekolah (Kosong)

.128

Kalau tidak digunakan guru lain boleh tempah

MIN

GG

U 1

Page 65: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

GPM mengesyorkan Jadual Penggunaan Bilik atau Bahan Media

Cth: Isnin: Bahasa Malaysia T3 Selasa : Bahasa Inggeris T3 Rabu: Matematik/ Sejarah/ Sains T3 Khamis: PI/ Geografi/ Moral T3 Jumaat: Bebas T3

Isnin: Bahasa Malaysia T4 Selasa : Bahasa Inggeris T4 Rabu: Matematik/ Sejarah/ Sains T4 Khamis: PI/ Geografi/ Moral T4 Jumaat: Bebas T4

Isnin: Bahasa Malaysia T5 Selasa : Bahasa Inggeris T5 Rabu: Matematik/ Sejarah/ Sains T5 Khamis: PI/ Geografi/ Moral T5 Jumaat: Bebas T5

JADUAL WAKTU TEMPAHAN

HARI/ WAKTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISNINMT3A

Pn. LindaR

SELASA E

RABU H

KHAMIS A

JUMAAT T

* PI – Pendidikan Islam

2. Buku Rekod Penggunaan Bilik/ Bahan Media (Fail Kuasa m/s 69)

.129

MIN

GG

U 2

Kalau tidak digunakan guru lain boleh tempah

MIN

GG

U 3

Kalau tidak digunakan guru lain boleh tempah

Page 66: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

3. Buku Rekod Statistik Penggunaan Bilik dan Bahan Media (Fail Kuasa m/s 72)

4. Buku Laporan Kerosakan dan Penyelenggaraan

Bil Nama Guru

Bahan Alatan

Laporan Kerosakan

TarikhTindakan Penyelenggaran

Tarikh Catatan

.130

Page 67: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.10

Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri/JPWP/PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Sekolah

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

13. Menerima arahan daripada Pengetua/ GB.

14. Mendapatkan surat edaran Agensi Luar daripada pihak pentadbiran.

15. Mengambil tindakan.

16. Berhubung dan bekerjasama dengan pihak yang berkenaan.

17. Meminit surat di dalam fail.

Pengetua/GB/KPM/ BTPN/JPWP/PKG/Agensi

Luar

Program NILAM: Konsep dan Panduan Perlaksanaan di Sekolah (1988) BTP

Standard Q: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP

Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTP

SPI Bil 12/2001

SPI Bil 13/1998

SPK Bil 5/2002

.131

Page 68: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.10

Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri/JPWP/PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Sekolah.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

.132

Menerima arahan Pengetua/ GB

Mendapatkan surat edaran Agensi Luar daripada pihak pentadbiran.

Berhubung dan berbincang dengan pentadbir dan pihak berkenaan jika timbul masalah

Simpan dan minit ke dalam fail

Mula

Mengambil tindakan

Page 69: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.10

Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri/JPWP/PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Sekolah.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menerima arahan daripada Pengetua/ GB.

2 Mendapatkan surat edaran Agensi Luar daripada pihak pentadbiran.

3 Mengambil tindakan.

4 Berhubung dan bekerjasama dengan pihak yang berkenaan.

5 Simpan surat dalam fail.

.133

Tamat.

Page 70: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

13.10 Peraturan-peraturan Pentadbiran Fail Meja__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Menggunakan buku panduan pengurusan sekolah yang ditetapkan oleh sekolah.

2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah.

3. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan samada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh sekolah.

4. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS.

5. Menggunakan Buku Senarai Bahan Bacaan Keluaran BTP.

6. Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN.

14.10 Senarai Undang-undang/ Pekeliling Fail Meja______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam.

2. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) BTP

3. Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTP

4. Program NILAM: Konsep dan Panduan Perlaksanaan di Sekolah (1988) BTP

.134

Page 71: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

5. Standard Q: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP

6. SPI Bil 12/2001

7. SPI Bil 13/1998

8. SPK Bil 5/2002

15.10 Senarai Borang Yang Digunakan_______________________________________________________________________________________________________________

Tiada

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.12Menyelia dan mengedar Minit Mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

6. Menerima arahan Pengetua/GB.

7. Mencatat minit.

8. Menyiapkan minit mesyuarat.

9. Menghantar draf untuk semakan.

10. Mendapatkan pengesahan Pengetua/GB.

Pihak Pentadbir Sekolah

AJK Induk PSSAJK Kerja PSS

GPK T&K

Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) BTP

Program NILAM: Konsep dan Panduan Perlaksanaan di Sekolah (1988) BTP

.135

Page 72: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

11. Memperbanyakkan minit

12. Mengedar kepada ahli.Rujuk pekeliling minit mesyuarat

13. Menyimpan dalam fail.

Standard Q: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP

Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTP

SPI Bil 10/2000

SPI Bil 12/2001

SPI Bil 13/1998

SPK Bil 5/2002

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.12Menyelia dan mengedar Minit Mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

.136

Menerima arahan Pengetua/ GB

Mencatat minit

Mula

Page 73: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.12Menyelia dan mengedar Minit Mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1Menerima arahan Pengetua/GB.

.137

Menghantar draf untuk semakan

Mendapatkan pengesahan Pengetua/GB

Tamat.

Menyiapkan minit mesyuarat

Memperbanyakkan minit

Mengedar kepada ahli

Menyimpan dalam fail

Page 74: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

2 Mencatat minit.

3 Menyiapkan minit mesyuarat.

4 Menghantar draf untuk semakan.

5 Mendapatkan pengesahan Pengetua/GB.

6 Memperbanyakkan minit

7 Mengedar kepada ahli.Rujuk pekeliling minit mesyuarat

8 Menyimpan dalam fail.

13.12 Peraturan-peraturan Pentadbiran Fail Meja 1. Menggunakan buku panduan pengurusan sekolah yang ditetapkan oleh sekolah.

2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah.

.138

Page 75: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

3. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan samada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh sekolah.

4. Menggunakan panduan tatacara pengurusan mengikut Fail Kuasa PSS.

5. Menggunapakai surat siaran keluaran BTPN.

14.12 Senarai Undang-undang/ Pekeliling Fail Meja1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992: Panduan Pengurusan

Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam.

2. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS (1990) BTP

3. Surat KP (BTP-PSP) 8810/11/1(03) Kriteria Pemilihan dan Senarai Tugas Guru Perpustakaan Media Sekolah (6 Julai 2004) BTP

4. Program NILAM: Konsep dan Panduan Perlaksanaan di Sekolah (1988) BTP

5. Standard Q: Penyediaan minit mesyuarat (2002) BTP

6. SPI Bil 12/2001

7. SPI Bil 13/1998

8. SPK Bil 5/2002

15.12 Senarai Borang Yang Digunakan______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tiada

Aktiviti 10.13Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan

1. Menerima arahan Pengetua /GB/GPK TADBIR & KURIKULUM. untuk memantau program yang dirancang.

Pengetua / Guru Besar

GPK TADBIR & KURIKULUM

.139

Page 76: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

2. Mengenalpasti program tahunan PSS yang dirancang.

GPK TADBIR & KURIKULUMGPM

AJK Induk

3. Mengadakan mesyuarat penyediaan instrumen pemantauan

GPK TADBIR & KURIKULUM / GPM /

AJK Kerja4. Memantau program tahunan PSS

yang dilaksanakan.GPM

AJK Kerja

5. Mengadakan post-mortem GPK TADBIR & KURIKULUM / GPM / AJK Kerja

6. Menyediakan cadangan penambahbaikan

GPM / AJK Kerja

10.0 Proses Kerja

11.0 Carta Aliran Kerja

.140

Page 77: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK T & K

Memantau program tahunan PSS

Mengadakan mesyuarat penyediaan instrumenpemantauan

Mengenalpasti program tahunan PSS yang dirancang.

Memantau program tahunan PSS yang dilaksanakan.

Mula

Tamat

Mengadakan post-mortem

Menyediakan cadangan penambahbaikan

Aktiviti 11.13 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah

Subaktiviti - -Muka

surat ini1/1

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.13Memantau dan mengawal selia pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah

Subaktiviti - -Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

0

Page 78: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

1 Mengenalpasti program tahunan PSS yang dirancang.

2 Mengadakan mesyuarat penyediaan instrumen pemantauan

3 Memantau program tahunan PSS yang dilaksanakan.

4 Mengadakan post-mortem

5. Menyediakan cadangan penambahbaikan

13.13 Peraturan –peraturan Pentadbiran Fail Meja

1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

2. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah.

3. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah

4. Setiap laporan yang disediakan hendaklah disemak oleh GPK T&K

5. Pemantauan hendaklah dilaksanakan dua kali setahun

1

Page 79: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

14.13 Senarai Undang-undang / Pekeliling Fail Meja.

Tiada

15.13 Senarai Borang Yang Digunakan

1. Borang pemantauan2. Takwim PSS3. Perancangan Tahunan PSS

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.14Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 /1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK TADBIR & KURIKULUM

Pengetua /GPK TADBIR &

KURIKULUM

2. Mengenalpasti peralatan yang diterima

GPK TADBIR & KURIKULUM

GPM

2

Page 80: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

3. Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori GPM

J300 (KEW.134)KEW. PA 3KEW. PA 2

4. Menyediakan Laporan semakan stok dan inventori peralatan.

GPMJ300 (KEW.134)KEW. PA 3KEW. PA 2

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.14Melaksanakan tugas semakan stok dan iventori peralatan Pusat Sumber Sekolah.

Subaktiviti - -Muka

surat ini1/1

3

Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK T & K

Mengenalpasti peralatan yang diterima.

Menyediakan laporan semakan stok dan inventori peralatan

Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori

Mula

Tamat.

Page 81: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.14Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori Peralatan Pusat Sumber Sekolah.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Mengenalpasti peralatan yang diterima

2 Menyemak peralatan yang tercatat dalam buku stok / inventori

3 Menyediakan Laporan semakan stok dan inventori peralatan

4

Page 82: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

13.14 Peraturan –peraturan Pentadbiran Fail Meja 1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

2. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah.

3. Menggunkan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalamam dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah

4. Menjalankan stok peralatan dua kali setahun.

5. Borang yang diedarkan kepada AJK Kerja hendaklah diserahkan kepada GPM dua minggu selepas borang diedarkan

14.14 Senarai Undang-undang / Pekeliling Fail Meja.

1. Rujuk perkeliling perolehan stok

15.14 Senarai Borang Yang Digunakan

5

Page 83: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

1. Borang J3002. KEW. PA 23. KEW. PA 3

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.15Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

6

Page 84: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

1. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK Tadbir & Kurikulum.

2. Merancang aktiviti promosi keahlian Persatuan Perpustakaan/PSS Negeri dengan AJK kerja

3. Mengenalpasti saluran promosi

4. Menyedia saluran promosi

5. Melaksana saluran promosi

6. Mendapatkan borang keahlian

7. Mengedarkan borang

8. Mengumpul borang

9. Membuat analisis penyertaan keahlian

10.Mengembalikan borang keahlian kepada yang berkenaan.

Pengetua/Guru Besar/Guru Penolong

Kanan 1GPM / AJK KerjaGPM / AJK Kerja

GPM / AJK Kerja

Surat siaran & peraturan keahlian

setiap perpustakaan.

Instrumen analisis

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.15Mempromosi dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan/Pusat Sumber Sekolah Negeri.

Subaktiviti - -Muka

surat ini1/1

7

Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK 1

Merancang program/aktiviti mempromosikan keahlian

Menyedia saluran promosi

Mengenalpasti saluran promosi

Mendapatkan borang keahlian

Mula

Melaksanan saluran promosi

Tamat

Page 85: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.15Mempromosi Dan Menjadi Ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri.

Subaktiviti - -Muka surat ini

3/3

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Merancang program/aktiviti dengan AJK kerja

2 Menyenaraikan program/aktiviti

8

Page 86: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

3 Mengemukakan cadangan program/aktiviti

4 Melaksanakan program/aktiviti

5 Menyediakan laporan/rumusan program/aktiviti

13.15 Peraturan -peraturan Pentadbiran Fail Meja

1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

2. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah.

3. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah

4. Promosi hendaklah dibuat pada awal tahun

5. Aktyiviti yang dijalankan hendaklah mendapat persetujuan daripada Guru Besar / Pengetua

6. Merekod nama murid yang menjadi ahli persatuan perpustakaan yang dijalankan di sekolah.

14.15 Senarai Undang-undang/ Pekeliling Fail Meja.

9

Page 87: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

1. Mengikut syarat-syarat yang dikeluarkan oleh setiap perpustakaan.

15.15 Senarai Borang Yang Digunakan

1. Borang keahlian2. Instrumen analisis

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.16Menjalankan Penyelidikan/Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.

Subaktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada Pengetua/GB/GPK TADBIR & KURIKULUM

Pengetua/Guru Besar/GPK TADBIR &

KURIKULUM

2. Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS

3. Menyediakan instrumen kajian tindakan

GPM AJK Kerja

Instrumen

10

Page 88: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

4. Mengedarkan instrumen GPM

5. Mengumpulkan instrumen instrumen

6. Menganalisiskan instrumen GPK TADBIR & KURIKULUM

GPMAJK Kerja

7. Mengenalpasti masalah/kelemahan perkhidmatan PSS

GPM

8. Mencadang penambahbaikanGPM

AJK Kerja

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.16Menjalankan Penyelidikan/Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.

Subaktiviti - -Muka

surat ini5/5

11

Page 89: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.16Menjalankan Penyelidikan/Kajian Tindakan Berhubung dengan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah

Subaktiviti - -Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menyemak rekod penggunaan perkhidmatan PSS

12

Terima arahan kerja daripada Pengetua/GB/GPK T&K

Menyemak rekod

Mengenalpasti masalah / kelemahan

Menyediakan instrumen

Mengedarkan instrumen

Mula

Mengumpul instrumen

Menganalisis instrumen

Mencadang penambahbaikan

Tamat.

Page 90: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

2 Mengumpul maklumat yang diperlukan

3 Mengedarkan borang kaji selidik

4 Menganalisa borang kaji selidik

5 Membuat penilaian

13.16 Peraturan –peraturan Pentadbiran Fail Meja

1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

2. Menggunakan panduan tertentu pengurusan maklumat oleh sekolah.

3. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalamam dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah

4. Menyediakan panduan untuk menjalankan penyelidikan / kajian tindakan

14.16 Senarai Undang-Undang / Pekeliling Fail Meja.

13

Page 91: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Tiada

15.16 Senarai Borang

Borang Soal Selidik

14

Page 92: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.11Menyelia dan Mengurus Bahan-Bahan Pusat Sumber Sekolah

Sub-aktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

26. Menerima arahan Pengetua/Guru Besar/Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum.

Pengetua/Guru Besar

Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum

Ketua Panitia

Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan PSS(1990) BTP.

27. Memilih bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah yang bersesuaian dengan P&P.

28. Mengisi borang pesanan.

29. Menerima bahan-bahan yang dibeli.

30. Menyemak dan memeriksa bahan-bahan yang diterima.

31. Merekod dalam buku stok

32. Menjalankan proses teknik

15

Page 93: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.11Menyelia dan Mengurus Bahan-Bahan Pusat Sumber Sekolah

Sub-aktiviti

- -Muka surat ini

1/1

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.11Menyelia dan Mengurus Bahan-Bahan Pusat Sumber Sekolah

Sub- - - Muka surat 1/1

16

Terima arahan

Pilih bahan-bahan PSS

Terima bahan-bahan yang dibeli

Menyemak dan memeriksa bahan-bahan

Merekod dalam buku stok

Proses Teknik

Dapatkan kelulusan Pengetua/Guru Besar

DiluluskanTidak diluluskan

Pemilihan semula

Isi borang pesanan

Tamat

Page 94: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

aktiviti ini

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menerima arahan Pengetua/Guru Besar/Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum.

2 Memilih bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.

3 Mengisi borang pesanan.

4 Mendapat kelulusan daripada Pengetua/Guru Besar

5 Menerima bahan-bahan yang dibeli.

6 Menyemak dan memeriksa bahan-bahan yang diterima.

7 Merekod bahan-bahan yang diterima dalam buku stok.

8 Membuat proses teknik

13.11 Peraturan-peraturan Pentadbiran Fail Meja

1. Menggunakan prosedur kerja yang ditetapkan seperti Buku Panduan Guru, Takwim Sekolah dan Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah.

2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah.

3. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah.

17

Page 95: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

14.11 Senarai Undang-undang/ Pekeliling Fail Meja

1. Dasar Pemilihan dan Panduan Pembinaan Koleksi Bahan Bacaan Pusat

Sumber

Sekolah (1990) BTP.

2. Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah.

15.11 Senarai Borang Yang Digunakan

1. Borang Pesanan / Nota Minta.

2. Buku Stok Bahan-Bahan Pusat Sumber Sekolah.

3. KEW PA 2

4. KEW PA 3

5. J 300/ kad petak

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.17

Menyediakan Laporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan, Pengurusan, Program dan Aktiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah.

Sub-aktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

18

Page 96: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

1. Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan serta analisis yang berkaitan.

Pengetua/Guru Besar

Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum

GPM

Guru Penyelaras Program

Standard Q: Penyediaan Minit Mesyuarat (2002), BTP.

2. Mengumpul data serta

dokumentasi daripada setiausaha program.

3. Membuat analisis dan laporan untuk setiap program serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.

4. Menghantar analisis dan laporan untuk disemak.

5. Mencadang penambahbaikan.

6. Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah.

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.17Menyediakan Laporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan, Pengurusan, Program dan Aktiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah.

Sub-aktiviti - -Muka

surat ini1/1

19

Terima arahan

Kumpul dan dapatkan data-data serta dokumentasi

Page 97: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Tidak lulus

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.17Menyediakan Laporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan, Pengurusan, Program dan Aktiviti serta Kewangan Pusat Sumber Sekolah

Sub-aktiviti - -Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menyediakan laporan dan analisis.

20

Buat analisis dan laporan

Lulus

Hantar analisis dan laporan untuk semakan GPK T&K

Penambahbaikan

Sediakan analisis dan laporan lengkap

Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah.

Tamat

Page 98: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

2 Mengumpul dan mendapatkan data-data serta dokumentasi daripada penyelaras program.

3 Membuat analisis dan laporan seperti yang dikehendaki.

4 Menghantar analisis dan laporan untuk semakan oleh GPK T&K.

5 Menyediakan analisis dan laporan lengkap.

6 Menyimpan analisis dan laporan dalam fail aktiviti Pusat Sumber Sekolah serta fail induk aktiviti sekolah

13.17 Peraturan-peraturan Pentadbiran Fail Meja

1. Menggunakan format penulisan laporan yang ditetapkan oleh BTPN dan pihak sekolah.

14.17 Senarai Undang-undang/ Pekeliling Fail Meja

1. Standard Q : Penyediaan Minit Mesyuarat (2002), BTP.

2. Fail Kuasa Sekolah.

21

Page 99: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

15.17 Senarai Borang Yang Digunakan

Tiada

10.0 Proses Kerja

Aktiviti 10.18

Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS Dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan BTPN pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun.

Sub-aktiviti - -Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

18. Menerima arahan Pengetua/Guru Besar untuk menghantar data dan laporan program PSS ke agensi-agensi yang berkenaan.

Pengetua/Guru Besar

Guru Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum

22

Page 100: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

Bahagian Teknologi Pendidikan

Pusat Kegiatan Guru

19. Memastikan segala data dan laporan adalah lengkap sebelum dihantar.

20. Menghantar segala data dan laporan melalui pihak sekolah ke PKG.

11.0 Carta Aliran Kerja

Aktiviti 11.18

Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan BTPN pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun.

Sub-aktiviti -Muka

surat ini1/1

23

Page 101: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

12.0 Senarai Semak

Aktiviti 12.18

Menghantar Data dan Laporan Pelaksanaan Program PSS Khasnya Laporan PSS dan NILAM Kepada BTP Melalui PKG dan BTPN Pada Bulan April dan Oktober Setiap Tahun.

Sub-aktiviti - -Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menerima arahan Pengetua/Guru Besar.

24

Terima arahan Pengetua/Guru Besar

Pastikan segala data dan laporan yang berkenaan.

Hantar data dan laporan yang dikehendaki ke PKG

Tamat

Mula

Page 102: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

2 Memastikan segala data dan laporan lengkap.

3 Menghantar segala data dan laporan melalui pihak sekolah ke PKG.

13.18 Peraturan-peraturan / Pentadbiran Fail Meja

1. BTPN menetapkan semua laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM dihantar pada bulan April dan Oktober setiap tahun.

14.18 Senarai Undang-undang / Pekeliling Fail Meja

Tiada

15.18 Senarai Borang

25

Page 103: Fail Meja Pss Untuk Gpm Version 3

1. Surat Iringan ( Cover Letter)

26