of 26 /26
FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREDMET: Izbor prof. dr. sc.Željke Vukšić - Mihaljević u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, za predmet Psihijatrija na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmavera u Osijeku. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu s 50% radnog vremena u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu za predmet Psihijatrija, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani psihijatrija u nastavnoj bazi Klinička bolnica Osijek. Natječaj je objavljen u «Glasu Slavonije«, Narodnim Novinama i Internet stranici medicinskog fakulteta Osijek od 30.3.2009. s rokom od 8 dana. U otvorenom roku, kako jedini sudionik u natječaju, prijavu je podnijela prof. dr.sc. Željka Vukšić - Mihaljević, izvanredni profesor u istoj Katedri. Fakultetsko vijeće imenovalo je na 117. redovitoj sjednici, održanoj 29.ožujka 2009. godine, stručno povjerenstvo u sastavu: 1. Prof.dr.sc. Pavo Filaković, redoviti profesor medicinskog fakulteta Osijek - predsjednik 2. Prof.dr.sc. Miro Jakovljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član 3. Prof.dr.sc. Vera Folnegović-Šmalc, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član

FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

  • Upload
    others

  • View
    35

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf ·...

Page 1: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PREDMET: Izbor prof. dr. sc.Željke Vukšić - Mihaljević u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, za predmet Psihijatrija na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmavera u Osijeku.

Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu s 50% radnog vremena u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu za predmet Psihijatrija, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani psihijatrija u nastavnoj bazi Klinička bolnica Osijek. Natječaj je objavljen u «Glasu Slavonije«, Narodnim Novinama i Internet stranici medicinskog fakulteta Osijek od 30.3.2009. s rokom od 8 dana. U otvorenom roku, kako jedini sudionik u natječaju, prijavu je podnijela prof. dr.sc. Željka Vukšić - Mihaljević, izvanredni profesor u istoj Katedri. Fakultetsko vijeće imenovalo je na 117. redovitoj sjednici, održanoj 29.ožujka 2009. godine, stručno povjerenstvo u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Pavo Filaković, redoviti profesor medicinskog fakulteta Osijek - predsjednik

2. Prof.dr.sc. Miro Jakovljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član

3. Prof.dr.sc. Vera Folnegović-Šmalc, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član

Page 2: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

Povjerenstvo je proučilo priloženu dokumentaciju i podnosi vijeću

IZVJEŠĆE

I. PODACI O ŽIVOTU PRISTUPNIKA a) osobni podaci, obrazovanje i zaposlenje,

Roñena je 8.12.1963. godine u Osijeku. Stanuje u Osijeku, Ulica Dobriše Cesarića 8, Osijek, Tel. +38531208333, Mobi. +38598438650. Udana, majka dvoje djece. Uposlena je u Medicinskom fakultetu Osijek kao izvanredni profesor, te u KB Osijek na mjestu voditelja Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike KB Osijek i Regionalnog centra za psihotraumu KB osijek(tel. 031-211-752, e-mail [email protected]).

Prof. dr. se. Željka Vukšić-Mihaljević, dr. med. Klinika za psihijatriju, Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu, Medicinski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku, tel. 031-511790.

Obrazovanje

• 1970 - 1978. osnovna škola • 1978-1982. gimnazija • 1982 - 1987. Medicinski fakultet Zagreb, Studij medicine Osijek • 1989 - 1990. prvi dio postdiplomskog studija iz socijalne psihijatrije (ispiti položeni zaključno

s 25.11.1992.) • 1989 - 1993. specijalizacija iz psihijatrije na Psihijatrijskoj klinici Osijek, Psihijatrijskoj

klinici i Klinici za psihološku medicinu - KBC Zagreb (specijalistički ispit položen 12.1.1993.)

• 20.6.1996. obrana magistarskog rada pod naslovom "Utjecaj stavova sredine prema shizofreniji na rehabilitaciju shizofrenih bolesnika u Osijeku" i stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti iz područja medicine

• 9.7.1999. obrana doktorske radnje pod naslovom "Etiologija posttraumatskog stresnog poremećaja" i stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja medicine

• 2003. godine subspecijalizacija iz psihoterapije

Znanje stranog jezika: engleski jezik

Zaposlenje: • 1988 - 1989. pripravnički staž u Kliničkoj bolnici Osijek (25.4.1989.) položen završni ispit) • 1989 - 2009. Psihijatrijska klinika Kliničke bolnice Osijek; psihijatar; odjelni liječnik na

Odjelu za neuroze i granična stanja • 1.10.2003. voditelj do sada Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike KB Osijek

• 19.11.2003. do sada Voditelj Regionalnog centra za psihotraumu KB Osijek • srpanj 1997. do 23.4.2001. Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Područni Studij

medicine Osijek, suradničko zvanje asistenta, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija, za predmet Psihološka medicina

• travanj 2001. do 2005. Medicinski fakultet Sveučilište J.J.Strossmavera u Osijeku, zvanje - docent, za znanstveno područje biomedicine 1 zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija, za predmet Psihološka medicina

• svibanj 2005. do sada Medicinski fakultet Sveučilište JJ.Strossmaver u Osijeku, zvanje - izvaredni professor za znanstveno područje biomedicine I zdravstva, polje Kliničke

Page 3: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

medicinske znanosti, grana Psihijatrija, za predmet Psihološka medicina

• stalni sudski vještak iz područja psihijatrije Županijskog suda u Osijeku od 1994. godine do sada

b) Akademski stupnjevi

• 1997 - 2001. suradni asistent (u kumulaciji) u nastavi predmeta Psihološka medicina na Studiju medicine Osijek (kasnije Medicinski fakultet Osijek) sudjelovala u nastavnim aktivnostima predavanja, seminara i vježbi

• 2001 - 2005. docent (u kumulaciji), .za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija, za predmet Psihološka medicina

• 2005- do sada izvanredni professor ( u kumulaciji) za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija, za predmet Psihološka medicina

Znanstveni rad: • 16 znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima koji su citirani u "Current Contens" i

3 znanstvena rada objavljeni u znanstvenim časopisima citiranim u Excerpta Medica" i 6 radova objavljenih u časopisima druge indeksacije.

Nastavnički rad: • Prof. dr. se. Željka Vukšić - Mihaljević je od 1994. godine vodila vježbe iz psihološke medicine i

psihijatrije na Studiju medicine Med. fakulteta u Zagrebu. Nakon osnutka Medicinskog fakulteta Osijek 1998. godine, sudjeluje u nastavi iz psihijatrije i psihološke medicine na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu: asistent od 1997. do 2001., docent od 2001. do 2005., izv. profesor od 2005. do sada. Sudjeluje u izvedbi nastave iz diplomskih predmeta „Psihološka medicina" i «Psihijatrija» i izbornog predmeta «Cjeloviti pristup tjelesnom bolesniku - suradna psihijatrija«, te u nastavi Poslijediplomskog studija biomedicine i zdravstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku za predmet „Psihička trauma, prilagodba i posttraumatski stresni poremećaj" u okviru modula "Neuroznanost"

Stručni rad: • 1988 - 1989. pripravnički staž u Kliničkoj bolnici Osijek (25.4.1989.) položen završni ispit • Specijalizant psihijatrije Psihijatrijske klinike KB Osijek 1989. do siječnja 1993. • 1989 - 2009. Psihijatrijska klinika Kliničke bolnice Osijek; psihijatar; odjelni liječnik na

Odjelu za neuroze i granična stanja (1993 -2003) • 1.10.2003. voditelj do sada Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike KB Osijek i Regionalnog

centra za psihotraumu KB Osijek 2003.

Znanstvena i stručna društva: • Član Hrvatskog psihijatrijskog društva • Član Hrvatskog liječničkog zbora • Hrvatska liječnička komora

Mentorstva: Mentor jednog izrañenog doktorskog rada i tri magistarska rada u tijeku.

Page 4: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

c) Znanstveno i stručno usavršavanje

• 1991. Internacionalni 31. neuropsihijatrijski simpozij, Pula, "Socijalno funkcioniranje shizofrenih bolesnika"

• 1992. Simpozij ratne psihologije i psihijatrije, Varaždinske Toplice, "Prikaz skupine ratnih zarobljenika iz Istočne Slavonije"

• 1993. Simpozij psihoterapije psihoza, Opatija, "Kontratransferne oscilacije u

psihoterapiji paranoidnog stanja"

• 1993. Tečaj trajne izobrazbe liječnika opće medicine, Osijek - Prepoznavanje i liječenje anksioznih i depresivnih stanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, "Psihodinamika anksioznih i depresivnih stanja";

• 1996. Simpozij o posttraumatskom stresnom poremećaju, Osijek, "Prikaz

skupine pacijenata s posttraumatskim stresnim poremećajem"; • 1997. Internacionalni 37. neuropsihijatrijski simpozij, Pula, "Shizofreni

poremećaj i obiteljski stavovi", "Shizofreni poremećaj i socijalno funkcioniranje"; • 1998. 17. hrvatski psihoterapijski seminar, Opatija, "Psihodinamsko

razumijevanje paničnog poremećaja"; • 1998. II. Psihijatrijski kongres Hrvatske, Opatija, rujan 1998.; "Psihički

čimbenici i ulcerozni kolitis"; • 2001. Regionalna konferencija Svjetskog udruženja grupne psihoterapije, Zadar,

"Psihodinamika i regresija socijalnih grupa" ; • 2001. Regionalna konferencija CINP, Budimpešta, "Farmakoterapija PTSP-a";

rujan 2001.; • 2002. III. Psihijatrijski kongres Hrvatske, Osijek, rujan 2002.

• "Uzročni modeli simptomskih skupina PTSP-a hrvatskih ratnih veterana" • "Kratka vremenski ograničena grupna psihoterapija I farmakoterapija PTSP-a

hrvatskih ratnih veterana" • "Nesanica PTSP-a hrvatskih ratnih verana i zolpidem" • "Kronični PTSP hrvatskih ratnih vetarana i simptomi agresivnosti"

2003. Meñunarodni simpozij "Psihotrauma i rehabilitacija u zajednici", Zagreb, "Prilagodba na psihološku traumu i PTSP"

2003. Prvi hrvatski kongres farmakoterapije "Farmakoterapija PTSP-a", Cavtat, rujan 2003.

2004. 14. AEP Congress of Psychiatry; Ženeva, travanj 2004; 2004. Conference of Netvvork Developmet, VWS, International Criminal

Tribunal for the former Yugoslavia; Hague, lipanj 2004.; 2004. 17. European CINP Congress, Stockholm, listopad 2004. 2005. Drugi hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s meñunarodnim sudjelovanjem, Zagreb 2006. 14. Europski kongres psihijatrije, Nica, Francuska 2006. Lundbeck Simpozija "Bridging the gaps in CNS" 2006. Prvi hrvatski simpozij s meñunarodnim učešćem o poremećajima uzrokovanim

stresom, Suvremeni pristup dijagnostici i terapiji poremećaja uzrokovanih stresom, Rabac, Hrvatska

2006. Znanstveni skup '"Suvremeni pristupi u dijagnostici liječenju tumora dojke" Medicinski fakultet Osijek Sveučilište J.J.Strosmajer 2006. Četvrti hrvatski psihijatrijski kongres, Cavtat

2007. Drugi hrvatski simpozij s meñunarodnim učešćem o poremećajima uzrokovanima stresom, Dijagnostika poremećaja uzrokovanih stresom, Rabac, Hrvatska

2007. Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju, Vukovar, "Dijagnostika i terapija psihičkih posljedica trauma"

Page 5: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

d) Dosadašnje znanstveno-nastavno zvanje i datum zadnjeg izbora

Izvanredni profesor u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku od 2005. godine.

II. ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST PRISTUPNIKA

A. KVALIFIKACIJSKI RADOVI

1. "Utjecaj stavova sredine prema shizofreniji na rehabilitaciju shizofrenih bolesnika u Osijeku", magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1996.

2. "Etiologija posttraumatskog stresnog poremećaja", doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999.

B. OBJAVLJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI POPIS OBJAVLJENIH RADOVA

1. Mandić N, Mrñenović S, Filaković P, Barkić J, Koić O, Vukšić Ž. Transfer i druge terapijske metode shizofrenije. Soc Psihijat 1989; 17:127-141.

2. Mandić N, Požgain I, Vukšić Ž. Dnevna bolnica na Psihijatrijskoj klinici u Osijeku. Zbornik radova 3. Jugoslavenskog simpozija psihijatrijskih dnevnih bolnica, Sarajevo, 1989, 55-68.

3. Mandić N, Bosnić ð, Koić O, Vukšić Ž. Emocionalno i socijalno funkcioniranje učenika srednjih škola u Osijeku. Soc Psihijat 1990; 18:321-341.

4. Filaković P, Vukšić Ž, Požgain I. Neuroleptički maligni sindrom Liječ Vjesn 1991; 113:413- 415.

5. Vukšić - Mihaljević Ž, Barkić J, Mihaljević S, Mandić N, Filaković P, Bosnić ð. A group of vvar prisoners from the Slavonia region. Psvchologische Beitrage 1992; 34:310-323.

6. Mandić N. Vukšić-Mihaljević Ž. Psvchological status of displaced persons from East Slavonia. Soc Psihijat 1993;21:121-137.

7. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Mrñenović S. Countertransference in the treatment of borderline personalitv disorder. Soc Psihijat 1996; 24:130-135.

8. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Mrñenović S, Laufer D. Psihološki pristup u psihopatogenezi paničnog poremećaja. Soc Psihijat 1997; 25:19-25.

9. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J. The social functioning of schizophrenic patients. Eur J Psvchiat 1994;8(2):97-105.

10. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Mrñenović S. Countertransference in the treatment of borderline personalitv disorder. Eur J Psvchiat 1998; 12(l):50-58.

11. Vukšić-Mihaljević Ž, MandićN, Barkić J, Mrñenović S. A current psychodynamic understanding of panic disorder. Br J Med Psvchol 1998;71(l):27-45.

12. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Laufer D. Schizophrenic disorder and social functioning. Psvchiat ClinNeurosci 1998; 52(l):21-27.

13. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Laufer D, Filaković P. Schizophrenic disorder and family attitudes. Eur J Psvchiat 1998; 12(3): 139-152.

14. Vukšić-Mihaljević Ž, MandićN, Laufer D, Barkić J, Filaković P. Combat related posttraumatic stress disorder and social functuioning. Eur J Psvchiat 1998; 12(4):225-231.

15. Vukšić -Mihaljević Ž, Mandić N, Mihaljević S, Ivandić A. Svmptome structure and psychiatric comorbidity of combat related posttraumatic stress disorder. Psychiat Clin Neurosci 1999; 53(3)343-349.

16. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Benšić M, Mihaljević S. Posttraumatic stress disorder among Croatian veterans: A causal model. Psychiat Clin Neurosci 2000; 54:625-636.

Page 6: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

17. Mihaljević S, Katičić M, Karner I, Vukšić-Mihaljević Ž, Dmitrović B, Ivandić A. The influence of Helicobacter pylori infection on gastrin and somatostatin values present in serum. Hepatogastroenterology 2000; 47(35): 1482-4.

18. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N. Psychodynamics and regression of social groups. Coll Antropol2001; 1:213-226.

19. Vukšić-Mihaljević Ž, Mihaljević S, Barkić J. Inflamatory bowel disease and psychic factors. EurJPsychiatry2001; 15(3): 157-166.

20. Lauc G, Zvonar K, Vukšić-Mihaljević Ž, Flogel M. Post-awakening changes in veterans with and without PTSD. Stress and Health 2004; 20:99-102.

21. Vukšić-Mihaljević Ž, Benšić M, Begić D, Lauc G, Hutinec B, Čandrlić V, Todorović V. Combat-related posttraumatic stress disorder among Croatlan veterans: The causal models of symptom clusters. Eur J Psychiatry 2004; 18(4): 197-208.

22. Vukšić-Mihaljević Ž, Grubeša D. Psychiatric legal decision-making: the child and the divorce. Druš Istraž Zagreb 2004; 6(74): 1099-1122.

23. Radanović-Grgurić Lj. Filaković P, Laufer D, Vukšić-Mihaljević Ž, Koić O, Barkić J. Panični poremećaj i depresija. Soc psihijatrija 2004;32(4): 155-159.

24. Grgić M, Vidović V, Butković - Soldo S, Vukšić - Mihaljević Ž, Degmečić D, Laufer D. The mental health of children upon their retum home after a long displacemenet period. Coll Antropol 2005; 2:537-542.

25. Muhvić-Urek M, Uhač I, Vukšić-Mihaljević Ž, Leović D, Blečić N, Kovač Z. Oral health status in war veterans with post-traumatic stress disorder.Journal of Oral Rehabilitation 2007; 34:1-8.

Znanstveno i stručno usavršavanje Sudjelovanje na nizu stručnih i znanstvenih skupova od 1989.

do 2009. godine.

• 1991. Internacionalni 31. neuropsihijatrijski simpozij, Pula, "Socijalno funkcioniranje shizofrenih bolesnika"

• 1992. Simpozij ratne psihologije i psihijatrije, Varaždinske Toplice, "Prikaz

skupine ratnih zarobljenika iz Istočne Slavonije"

• 1993. Simpozij psihoterapije psihoza, Opatija, "Kontratransferne oscilacije u psihoterapiji paranoidnog stanja"

• 1993. Tečaj trajne izobrazbe liječnika opće medicine, Osijek - Prepoznavanje i liječenje anksioznih i depresivnih stanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, "Psihodinamika anksioznih i depresivnih stanja";

• 1996. Simpozij o posttraumatskom stresnom poremećaju, Osijek, "Prikaz skupine pacijenata s posttraumatskim stresnim poremećajem";

• 1997. Internacionalni 37. neuropsihijatrijski simpozij, Pula, "Shizofreni poremećaj i obiteljski stavovi", "Shizofreni poremećaj i socijalno funkcioniranje";

• 1998. 17. hrvatski psihoterapijski seminar, Opatija, "Psihodinamsko razumijevanje paničnog poremećaja";

• 1998. II. Psihijatrijski kongres Hrvatske, Opatija, rujan 1998.; "Psihički čimbenici i ulcerozni kolitis";

• 2001. Regionalna konferencija Svjetskog udruženja grupne psihoterapije, Zadar, "Psihodinamika i regresija socijalnih grupa" ;

• 2001. Regionalna konferencija CINP, Budimpešta, "Farmakoterapija PTSP-a"; rujan 2001.;

• 2002. III. Psihijatrijski kongres Hrvatske, Osijek, rujan 2002. • "Uzročni modeli simptomskih skupina PTSP-a hrvatskih ratnih veterana"

Page 7: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

• "Kratka vremenski ograničena grupna psihoterapija I farmakoterapija PTSP-a hrvatskih ratnih veterana"

• "Nesanica PTSP-a hrvatskih ratnih verana i zolpidem" • "Kronični PTSP hrvatskih ratnih vetarana i simptomi agresivnosti"

• 2003. Meñunarodni simpozij "Psihotrauma i rehabilitacija u zajednici", Zagreb, "Prilagodba na psihološku traumu i PTSP"

• 2003. Prvi hrvatski kongres farmakoterapije "Farmakoterapija PTSP-a", Cavtat, rujan 2003.

• 2004. 14. AEP Congress ofPsychiatry; Ženeva, travanj 2004; • 2004. Conference of Network Developmet, VWS, International Criminal

Tribunal for the former Yugoslavia; Hague, lipanj 2004.; • 2004. 17. EuropeanCINP Congress, Stockholm, listopad 2004. • 2005. Drugi hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s meñunarodnim sudjelovanjem, Zagreb • 2006. 14. Europski kongres psihijatrije, Nica, Francuska • 2006. Lundbeck Simpozija "Bridging the gaps in CNS" • 2006. Prvi hrvatski simpozij s meñunarodnim učešćem o poremećajima uzrokovanim

stresom, Suvremeni pristup dijagnostici I terapiji poremećaja uzrokovanih stresom, Rabac, Hrvatska

• 2006. Znanstveni skup "Suvremeni pristupi u dijagnostici liječenju tumora dojke" Medicinski fakultet Osijek Sveučilište J.J.Štrosmajer

• 2006. Četvrti hrvatski psihijatrijski kongres, Cavtat

• 2007. Drugi hrvatski simpozij s meñunarodnim učešćem o poremećajima uzrokovanima stresom, Dijagnostika poremećaja uzrokovanih stresom, Rabac, Hrvatska

• 2007. Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju, Vukovar, "Dijagnostika i terapija psihičkih posljedica trauma"

AKTIVNOST TIJEKOM DOMOVINSKOG RATA U RH

Cijelo ratno razdoblje radila je kao liječnik u Kliničkoj bolnici Osijek. B. OBJAVLJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI

a) Radovi koji se indeksiraju u Current Contents s opisom radova koji čine minimalne uvjete za izbor:

1. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J. The social functioning of schizophrenic patients. Eur J Psvchiat 1994; 8(2):97 - 105.

U radu su prikazani rezultati istraživanja socijalnog funkcioniranja u 45 shizofrenih ispitanika pomoću ocjenske ljestvice WHO/DAS (World Health Organization Psvchiatric Disabilitv Assesment Schedule) za procjenu oštećenja socijalnog funkcioniranja. Rezultati pokazuju očitu disfunkciju općeg ponašanja sa srednjom vrijednosti od 2,13 (ocjenska ljestvica od 0 - 5). Najizrazitija disfunkcija utvrñena je meñu mjerenim pojedinačnim dijelovima općeg ponašanja za socijalno povlačenje, a potom su prema intenzitetu oštećenja slijedile neaktivnost, usporenost i samobriga. Rezultati nadalje pokazuju očitu disfunkciju u izvoñenju socijalnih uloga sa srednjom vrijednosti 2,54 (ocjenska ljestvica od 0 - 5). Najizrazitija disfunkcija utvrñena je meñu mjerenim pojedinačnim socijalnim ulogama za seksualne odnose, a potom su prema intenzitetu oštećenja slijedile roditeljska uloga, radna uloga ( interes za dobivanje posla i l i vraćanje na posao), zainteresiranost i informiranost, socijalni kontakti, participacija u kućanskim aktivnostima, bračna uloga, radna uloga (izvoñenje posla). Rezultat opće evaluacije socijalne

Page 8: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

prilagodbe u ispitivanom uorku shizofrenih ispitanika pokazao je slabu prilagodbu sa srednjom vrijednosti 3,36. Stručni i znanstveni doprinos rada je ukazivanje na postojanje oštećenja socijalnog funkcioniranja i ukupne socijalne prilagodbe shizofrenih ispitanika i na ukazivanju potrebe stvaranja sveobuhvatnih rehabilitacijskih mjera za redukciju socijalnih oštećenja koji proizlaze iz shizofrenije, ali i dijelom iz negativnog stava i nedovoljne podrške okoline.

2. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Mrñenović S. Countertransference in the treatment of borderline personalitv disorder. Eur J Psvchiat 1998; 12(l):50-58.

U radu su prikazane kontratransferne poteškoće u psihodinamskoj psihoterapiji graničnog poremećaja ličnosti na način da je dan prikaz pacijentice i tematski pregled literature kontratransfera u psihodinamskoj psihoterapiji graničnog poremećaja ličnosti s osvrtom na prethodno opisani prikaz pacijentice. Stručni i znanstveni doprinos rada je u prikazu suvremenog psihodinamskog koncepta kontratransfera kao vrijednog esencijalnog izvora razumijevanja i naglašavanja usmjerenosti na aktualni odnos izmeñu terapeuta i pacijenta kao zajedničku kreaciju i terapeutovi konflikti iz prošlosti i pacijentovi projicirani aspekti stvaraju specifične obrasce interakcija unutar terapijskog odnosa.

3. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Mrñenović S. A current psychodynamic understanding ofpanic disorder. Br J Med Psvchol 1998;71(l):27-45.

Rad je pregledni rad suvremenog psihodinamskog razumijevanja paničnog poremećaja. Dan je prikaz uznapredovalih saznanja o biološkim i psihološkim aspektima anksioznosti u sklopu paničnog poremećaja s naglaskom na suvremenim saznanjima koja proizlaze iz znanstvenih rezultata istraživanja psodinamske etiologije i psohodinamske psihoterapije paničnog poremećaja. Stručni i znastveni doprinos rada je u prikazu uznapredovalih znanja psihodinamskih aspekata paničnog poremećaja s ciljem poticanja praktične primjene aktualnih trendova u integriranju psiholoških i bioloških znanstvenih saznanja na razinu psihopatologije i liječenja paničnog poremećaja.

4. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Laufer D. Schizophrenic disorder and social functioning. Psvchiat Clin Neurosci 1998; 52(l):21-27.

U radu su prikazani rezultati istraživanja socijalnog funkcioniranja u uzorku 84 shizofrenih ispitanika pomoću ocjenske ljestvice WHO/DAS (World Health Organization Psvchiatric Disability Assesment Schedule) za procjenu oštećenja socijalnog funkcioniranja, a čija je razina prisutnih psihopatoloških simptoma ocjenjena prema Kratkoj psihijatrijskoj ocjenskoj ljestvici (BPRS po autorima Overall i Gorham) i indirektne procjene stavova pomoću metode semantičkog diferencijala prema budućnosti shizofrenih (Semantic Differetial Method po autoru Osgood) u uzorku 84 ispitanika koji su ključni obiteljski članovi shizofrenih ispitanika. Rezultati pokazuju očitu disfunkciju općeg ponašanja i socijalnog funkcioniranja shizofrenih ispitanika, kako u općoj ocjeni, tako i u ocjeni pojedinačnih mjerenih segmenata općeg ponašanja i socijalnih uloga. Stavovi ključnih članova obitelji prema budućnosti shizofrenih članova obitelji su bili pozicionirani u pozitivnom dijelu skale intenziteta prema semantičkom diferecijalu. Potom su prikazani rezultati odosa izmeñu izvoñenja socijalnih uloga shizofrenih ispitanika u odnosu na prethodno mjerene stavove ključnih obiteljskih članova prema budućnosti shizofrenog obiteljskog člana, te su ključni obiteljski članovi češće imali negativan stav s višim intenzitetom socijalne disfunkcije u mjerenim segmentima općeg ponašanja i socijalnih uloga. Stručni i znanstveni doprinos rada je ukazivanje na postojanje oštećenja socijalnog funkcioniranja i ukupne socijalne prilagodbe shizofrenih ispitanika i postojanje povezanosti sa stavovima ključnih osoba prema shizofrenom članu obitelji s kojima žive, te na ukazivanju potrebe stvaranja sveobuhvatnih rehabilitacijskih mjera za redukciju socijalnih oštećenja koji trebaju uključivati poticanje pozitivne neposredne podrške okoline.

5. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Laufer D, Filaković P. Schizophrenic disorder and family attitudes. Eur J Psvchiat 1998; 12(3): 139-52.

U radu su prikazani rezultati istraživanja stavova 84 bliska člana obitelji shizofrenih bolesnika, pomoću Osgoodovog semantičkog diferencijala. Ispitivanje stavova uključivalo je njihove stavove o

Page 9: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

shizofreniji i budućnosti shizofrenog bolesnika. Rezultati su b i l i uglavnom pozitivni, ali u korelaciji s težinom bolesti shizofrenog bolesnika, koja je mjerena pomoću Psihijatrijske ocjenske ljestvice Overalla i Gorhama (1962). Negativni stavovi su zabilježeni su slučajevima perzistiranja težih psihopatoloških simptoma. Na stavove članova obitelji nisu utjecala demografska obilježja bolesnika, prethodni psihotični poremećaj u obitelji, trajanje bolesti, broj prethodnih psihotičnih dekompenzacija i vrijeme provedeno u bolnici. Istraživanje je ukazalo na ključnu ulogu članova obitelji u aplikaciji psihosocijalnih programa rehabilitacije shizofrenih bolesnika, koje kod kuće mogu provoditi educirani i trenirani članovi obitelji, jer problemi socijalne reintegracije imaju veliku ulogu u pojavi relapsa i smetnji u socijalnom funkcioniranju tih bolesnika.

6. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Laufer D, Barkić J, Filaković P. Combat-related postttraumatic stress disorder and social funcioning. Eur J Psvchiat 1998; 12(4):225-31.

U radu su prikazani rezultati testiranja 33 veterana Domovinskog rata s PTSP-om pomoću ocjenske ljestvice WHO/DAS (World Health Organization Psvchiatric Disabilitv Assesment Schedule) za procjenu oštećenja socijalnog funkcioniranja. Kao najizrazitije disfunkcije označene su; socijalno povlačenje i redukcija aktivnosti (rad, interes za traženje posla, povratak na posao ili studij). Očita disfunkcija uočena je u slijedećim socijalnim ulogama: sudjelovanje u kućanskim poslovima, bračnom odnosu (emocionalni, seksualni, roditeljskoj ulozi, socijalnim kontaktima i profesionalnoj ulozi (rad, interes za traženjem posla). Rezultati istraživanja potvrdili su stav daje ratni PTSP povezan sa visokim stupnjem psihološkog distresa i oštećenja socijalnog funkcioniranja. Stručni i znanstveni doprinos rada je ukazivanju na potrebu konceptualizacije strategije liječenja i cjelovitog plana liječenja ove kategorije bolesnika. Taj plan treba uključiti redukciju psihološkog distresa od PTSP-a, pripremu bolesnika na dugotrajno liječenje i rehabilitaciju te podršku članova obitelji i šire društvene zajednice.

7. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Mihaljević S, Ivandić A. Svmptome structure and psvchiatric comorbiditv of combat related posttraumatic stress disorder. Psvchiat Clin Neurosci 1999; 53(3):343-349.

U radu su prikazani rezultati istraživanja fenomenologije i psihijatrijskog komorbiditeta u uzorku 33 ispitanika s dijagnozom kroničnog PTSP-a povezanog s borbenom ratnom izloženošću tijekom domovinskog rata u Hrvatskoj pomoću mjernih instrumenata: Ljestvice borbene izloženosti (Combat Exposure Scale po Lund i suradnici), Listi provjere simptoma za PTSP prema DSM IV i na temelju dijagnostičkog psihijatrijskog intervjua prema DSM -IV (American Psvchiatric Association). Velik postotak ispitanika s PTSP-em pokazuje prisutnost pjedinačnih simptoma PTSP-a. PTSP je bio poremećeaj s najvećom prevalencijom unutar uzorka, a potom su slijedili sljedeći psihijatrijski poremećaji prema utvrñenom postotku prevalencije: opći anksiozni poremećaj, distimični poremećaj i panični poremećaj, fobični poremećaj (specifični i socijalni), mali depresivni poremećaj i ovisnost o alkoholu, veliki depresivni poremećaj i opsesivno kompulzivni poremećaj. Stručni i znanstveni doprinos rada je u utvrñivanju visoke prevalencije pojedinih simptoma PTSP-a i psihičkog komorbiditeta PSTP-a s drugim psihičkim poremećajima (anksioznim, afektivnim i ovisnosti), odnosno, pronalasku kliničke heterogenosti PTSP-a. Iz rezultata proizlazi da je simptomatika PTSP-a i njegova visoka frekvencija prevalencije komorbidnih psihičkih poremećaja važna u konceptualizaciji strategija liječenja terapijskih psihijatrijskih metoda, kao i u njihovoj direktnoj praktičnoj primjeni u psihijatrijskoj skrbi veteranske populacije.

8. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Benšić M, Mihaljević S. Posttraumatic stress disorder among Croatian veterans: A causal model. Psvchiat Clin Neurosci 2000; 54:625-636.

U radu su prikazani rezultati istraživanja etiološke uloge prijeratnih rizičnih čimbenika, obilježja pri ulasku u vojsku tijekom rata, iskustava ratne zone, disocijativnih reakcija na iskustva ratne zone i obiteljske i društvene podrške nakon rata u razvoju kroničnog PTSP-a u uzorku od 150 veterana domovinskog rata. Primijenjena je statistica metoda modela strukturalnih jednadžbi (SEM) pomoću SAS CALIS procedure u stvaranju etiološkog modela razvoja kroničnog PTSP-a. Najveći ukupni

Page 10: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

doprinos izmjeren je za iskustva ratne zone, a potom su slijedili peritraumatke disocijativne reakcije, obiteljska i drušvena podrška poslije rata, obilježja pri ulasku u vojsku i prijeratni rizični čimbenici. Statistički značajna direktna djelovanja na razvoj PTSP-a utvrñena su za pertraumatske disocijativne simptome i nisku razinu obiteljske podrške poslije rata.

9. Mihaljević S, Katičić M, Karner I, Vukšić-Mihaljević Ž, Dmitrović B, Ivandić A. The influence of Helicobacter pylori infection on gastrin and somatostain values present in serum. Hepatogastroenterology 2000;47:1482-1484.

U radu je prikazano 66 ispitanika, 37 Helicobacter pylori pozitivnih i 29 negativnih te su promatrane vrijednosti gastrina i somatostatina u serumu. Vrijednosti gastrina u serumu Helicobacter pvlori pozitivnih bolesnika bile su značajno veće nego u skupini Helicobacter pvlori negativnih. Koncentracija somatostatina u serumu bila je značajno veća u grupi Helicobacter pvlori pozitivnih s duodenalnim ulkusom u odnosu na one koji nisu imali ulkus. Iz rezultata proizlazi da infekcija s Helicobacter pvlori suprimira sekreciju somatostatina.

10. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N. Psychodynamics and regression of social groups. Coll Antropol2001;25:213-226.

U radu su prikazani psihodinamika i regresija socijalnih grupa. Cilj istraživanja je potaknuti razumijevanje grupnih procesa i pprijenu implementacije znanja u rješavanju problema izmeñu socijalnih grupa. Dana je sveobuhvatna analiza i pregled iz literature grupne psihodinamike, grupne regresije i mehanizama za redukciju regresije, a koji se teoretski zasnivaju na psihoanalitičkoj grupnoj psihologiji. Stručni i znanstveni doprinos rada je u naglašavanju utvrñene potrebe za permanentnom evaluacijom grupnog funkcioniranja, grupne situacije i grupnih procesa od strane članova grupe, te i od strane grupe kao cjeline. To se postavlja kao uvjet za održavanje regresivnih grupnih fenomena na niskoj razini.

11. Vukšić-Mihaljević Ž, Mihaljević S, Barkić J. Inflamatory bowel disease and psychic factors. EurJPsychiat2001; 15(3): 157-166.

U radu su prikazani rezultati istraživanja odnosa izmeñu inflamatorne bolesti crijeva, psihičkih simptoma i obilježja ličnosti. Istraživanje je provedeno u uzorku od 30 ispitanika s dijagnozom inflamatorne bolesti crijeva. Procedura istraživanja i mjerni instrumenti uključivali su: pregled ispitanika i uvid u njihove povijesti bolesti po gastroenterologu, te koji je i utvrdio prisutnost inflamatorne bolesti crijeva; intervjui ispitanika za psihosocijalnu anamnezu i demografska obilježja, te primjenu Sveobuhvatne psihopatološčje ocjenske ljestvice (CPRS po autorima Eysenck i Eysenck) po psihijatru, a po psihologu primijenjeni su instrumenti za procjenu ličnosti Upitnik ličnosti po Eysencku (EPQ) i Indeks emocionalnog profila po Plutchicku (PIE). Procjena psihopattoloških simptoma prema CPRS ljestvici pokazala je da su isti na niskoj razini iste ljestvice. Nije pronañen specifičan profil ličnosti prema EPQ. Utvrñenje psihološki profil prema PIE s visokim intenzitetom za reprodukciju i inkorporaciju, te nizak intenzitet za agresivnost i oponiranje. Stručni i znanstveni doprinos istraživanja je u naglašavanju prisutnih suprotnih rezultata istraživanja i razumijevanja psihijatrijske i psihološke dimenzije inflamatorne bolesti crijeva u suvremenoj znanstvenoj literaturi tog područja.

12. Lauc G, Zvonar K, Vukšić-Mihaljević Ž, Flogel M. Short communication: post - avvakening changes in salivary cortisol in veterans vvith and vvithout PTSD. Stress and Health 2004; 20:99-

U radu su istraživane varijacije razine kortizola nakon buñenja u uzorcima sline u tri uzorka ispitanika: ispitanika koji su hospitalno liječeni ratni veterani s dijagnozom kroničnog PTSP-a, ispitanika koji su ambulantno ratni veterani s dijagnozom PTSP-a i u ispitanika koji su ratni veterani bez dijagnoze PTSP-a. Oslabljeni cirkadijani ciklus kortizola u izlučevini pljuvačne žljezde utvrñen je u 6 % veterana bez PTSP-a, 29% u nehospitaliziranih veterana s PTSP-em, te u 42 % veterana s PTSP koji su hospitalizirani. Znanstveni doprinos istraživanja je u tome da isti indiciraju mogućnost pojave oslabljenog cirkadijanog ciklusa kortizola u korelaciji s težinom PTSP-a. Ograničeni broj ispitanika u istraživanju zahtjeva daljnje evaluiranje istraživačke hipoteze.

Page 11: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

Radovi iza zadnjeg izbora

Radovi koji se indeksiraju u Current Contents s opisom radova koji čine minimalne uvjete za izbor

13.Vukšić - Mihaljević Ž, Benšić M, Begić D, Lauc G, Hutinec B, Čandrlić V, Todorović V.Combat — related posttraumatic stress disorder among Croatian veterans: the causal mofels of svmptom clusters. Eur I Psvchiat 2004; 18(4): 197-208.

U radu su istraživani etiološka uloga prijeratnih rizičnih čimbenika, obilježja pri ulasku u vojsku, iskustva vojne zone, disocijativne reakcije i poslijeratne prihvaćenosti u razvoju pojedinih klasterskih simptoma kroničnog PTSP-a.Razvijea su tri klasterska modela, te rezultati ukazuju na različiteefekte istraživanih varijabli na PTSP simptomske klastere u sva tri istraživana modela. Rezultati mogu podržati hipotetu da svi PTSP simptomi nemaju istu etiologiju i da može egzistirati različita hijerarhija etiološkog utjecaja meñu istraživanim varijablama u sva tri konstruirana modela PTTSO simptomskih klastera.

14. Vukšić - Mihaljević Ž. Grubeša . Psihijatrijsko zakonsko odlučivanje: dijete i rastava Društvena istraživanja 2004; 13 (6) 1099-122. U radu je prikaz kako je rastava braka prijetnja djeci jer uništava odnose s roditeljima. Borba za djecu I preko djece utjelovljuje jake sukobe koji nastaju propadanjem baraka. Ovaj rad bavi se studijom slučaja o odlučivanju oko skrbništva nad djetetom nakon rastave roditelja 1 upozorava na psihodinamički vid psihijatrijskog zakonskog odlučivanja.

15.Grgić Mirela, Vidović Vesna, Butković - Soldo Silva, Vukšić - Mihaljević Željka, Degmečić Dunja, Laufer Davor. The mental health of Children upon Their Return Home after a long Displacement Period. Coll Antropol 2005; 29(2): 537-542.Cilj istraživanja bio je ustanoviti razlike u razvoju depresivnosti, beznadnosti i posttraumatskog stresnog poremećaja u skupinama adolescenata povratnika u Baranju i adolescenata iz Osijeka. Anal iza retzltata izmeñu dvije skupine primijenjenim mjernim instrumentima nije pokazala statistički značajnu razliku u razini depresivnosti, beznadnosti i postraumastkog stresnog poremećaja izmeñu skupina. Dobiveni rezultati sugeriraju dobru psihosocijalnu prilagodbu adolescenata četiri godine nakon povratka u Baranju.

16. Muhvić -Urek M, Uhač I., Vukšić - Mihaljvić Ž., Leović d., Blečić N., Kovač Z. Oral health status in war veterans vvith post- traumatic stress disorder.Kournal of Oral Reahabilitation 2007; 34; 1-8. Cilj ovog istraživanja je bio procijeniti oralno zdravstveno stanje ratnih hrvatskih veterana s kroničnim PTSP-em. Uzorak je činilo 50 ispitanika s kroničnim PTSP-em, a kontrolna skupina 50 ispitanika bez kroničnog PTSP-a i koji nisu participirali u Domovinskim ratu. Primijenjenim istraživačkim metodama i instrumentima utvrñeno je da je oralni zdravstveni status u PTSP pacijenata značajno promijenjen i narušen u odnosu na kontrolnu skupinu ispitanika.

b) Radovi koji se indeksiraju u u Science Citation Index-Expanded (SCI-E) s opisom radova koji čine minimalne uvjete za izbor:

c) Radovi indeksirani u drugim meñunarodnim indeksnim publikacijama (Indeks medieus, Excerpta Medica, Chemical abstracts, Psvchological abstracts - Psvc INFO, Enviroline)

1. Radanović-Grgurić Lj, Filaković P, Laufer D, Vukšić-Mihaljević Ž, Koić O, Barkić J. Panični poremećaj i depresija. Soc Psihijat 2004;32:155-159.

2. Mandić N, Mrñenović S, Filaković P, Barkić J, Koić O, Vukšić Ž. Transfer i druge terapijske metode shizofrenije. Soc Psihijat 1989; 17:127-141.

3. Mandić N, Bosnić ð, Koić O, Vukšić Ž. Emocionalno i socijalno funkcioniranje učenika srednjih škola u Osijeku. Soc Psihijat 1990; 18:321-341.

Page 12: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

4. Filaković P, Vukšić Ž, Požgain I. Neuroleptički maligni sindrom Liječ Vjesn 1991; 113:413- 415.

5. Vukšić - Mihaljević Ž, Barkić J, Mihaljević S, Mandić N, Filaković P, Bosnić ð. A group of war prisoners from the Slavonia region. Psvchologische Beitrage 1992; 34:310-323.

6. Mandić N. Vukšić-Mihaljević Ž. Psvchological status of displaced persons from East Slavonia. Soc Psihijat 1993;21:121-137.

7. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Mrñenović S. Countertransference in the treatment of borderline personalitv disorder. Soc Psihijat 1996; 24:130-135.

8. Vukšić-Mihaljević Ž, Mandić N, Barkić J, Mrñenović S, Laufer D. Psihološki pristup u psihopatogenezi paničnog poremećaja. Soc Psihijat 1997; 25:19-25.

d) ostali članci

1. Mandić N, Požgain I, Vukšić Ž. Dnevna bolnica na Psihijatrijskoj klinici u Osijeku. Zbornik radova 3. Jugoslavenskog simpozija psihijatrijskih dnevnih bolnica, Sarajevo, 1989,55-68.

C. ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI

1. 1985.-1990. "Komunikacije i poremećaji komunikacija kod srednjoškolske i studentske omladine u Osijeku" (Ministarstvo znanosti RH) - suradnik, glavni istraživač prof. dr.sc. Nikola Mandić.

2. 1992.-1996. "Biopsihosocijalni čimbenici kriznih i depresivnih stanja" (Ministarstvo znanosti RH) - suradnik, glavni istraživač prof. dr.sc. Nikola Mandić.

3. 2002. - 2006. „Posttraumatski stresni poremećaj djece ratnih veterana: kauzalni model" (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH) Voditelj i glavni istraživač: prof.dr.sc.Željka Vukšić- Mihaljević, Šifra projekta 219262

Medicinski fakultet Sveučilište J.J.Strossmaver Osijek

4. 2002.-2004.„Povezanost kvalitete života i psihološkog aspekta bolesnika s acne vulgaris" (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH), suradnik: doc.dr.sc.Željka Vukšić-Mihaljević Šifra projekta: 134017 Voditelj projekta: Doc.dr.sc.Mirna Situm, Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinička bolnica „Setre Milosrdnice" Vrijeme 2002. - 2004.

D. ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA

1. Član lokalnog odbora «Trećeg hrvatskog psihijatrijskog kongresa» 2002. u Osijeku. 2. Član stručnog odbora Prvog hrvatskog simpozija s meñunarodnim učešćem o poremećajima uzrokovanim stresom, Rabac, Hrvatska, 2006. 3. Član stručnog odbora Prvog hrvatskog simpozija s meñunarodnim učešćem o poremećajima uzrokovanim stresom, Rabac, Hrvatska, 2006.

E. ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA

1. Član Hrvatskog liječničkog zbora 2. Član Hrvatskog psihijatrijskog društva

Page 13: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

3. Član Hrvatske liječničke komore

H. OSTALA ZNANSTVENA DJELATNOST

Domaći i strani kongresi i simpoziji • 1989. Ljetna škola pri Interuniverzitetskom centru, Dubrovniku, Koncept selfa • 1990.Internacionalni 31. neuropsihijatrijski simpozij, Pula, "Socijalno

funkcioniranje shizofrenih bolesnika" • 1992. Škola psihofarmakoterapije shizofrenije, Opatija • 1993. Informatički tečaj, Osijek • 1992. Simpozij ratne psihologije i psihijatrije, Varaždinske Toplice, "Prikaz

skupine ratnih zarobljenika iz Istočne Slavonije"

• 1993. Simpozij psihoterapije psihoza, Opatija, "Kontratransferne oscilacije u psihoterapiji paranoidnog stanja"

• 1993. Tečaj trajne izobrazbe liječnika opće medicine, Osijek - Prepoznavanje i liječenje anksioznih i depresivnih stanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, "Psihodinamika anksioznih i depresivnih stanja";

• 1994. Salzburg Cornell Seminar - Neuroscience 1994 - 1995. Pripremna izobrazba iz grupne analize, Psihijatrijska klinika Osijek u suradnji s Klinikom za psihološku medicinu

• 1996 - 1997. Seminari iz ratne psihotraume, Područni ured Svjetske zdravstvene organizacije, Osijek

• 1996. Simpozij o posttraumatskom stresnom poremećaju, Osijek, "Prikaz skupine pacijenata s posttraumatskim stresnim poremećajem";

• 1997. Internacionalni 37. neuropsihijatrijski simpozij, Pula, "Shizofreni poremećaj i obiteljski stavovi", "Shizofreni poremećaj i socijalno funkcioniranje";

• 1998. 17. hrvatski psihoterapijski seminar, Opatija, "Psihodinamsko razumijevanje paničnog poremećaja";

• 1998. II. Psihijatrijski kongres Hrvatske, Opatija, rujan 1998.; "Psihički čimbenici i ulcerozni kolitis";

• 2001. Regionalna konferencija Svjetskog udruženja grupne psihoterapije, Zadar, "Psihodinamika i regresija socijalnih grupa" ;

• 2001. Regionalna konferencija C1NP, Budimpešta, "Farmakoterapija PTSP-a"; rujan 2001.;

• 2002. III. Psihijatrijski kongres Hrvatske, Osijek, rujan 2002. • "Uzročni modeli simptomskih skupina PTSP-a hrvatskih ratnih veterana" • "Kratka vremenski ograničena grupna psihoterapija I farmakoterapija PTSP-a

hrvatskih ratnih veterana" • "Nesanica PTSP-a hrvatskih ratnih verana i zolpidem" • "Kronični PTSP hrvatskih ratnih vetarana i simptomi agresivnosti"

• 2003. Meñunarodni simpozij "Psihotrauma i rehabilitacija u zajednici", Zagreb, "Prilagodba na psihološku traumu i PTSP"

• 2003. Prvi hrvatski kongres farmakoterapije "Farmakoterapija PTSP-a", Cavtat, • rujan 2003. • Edukacija iz kognitivno bihevioralne psihoterapije (Udruženje psihologa I Hrvatsko

psihijatrijsko društvo), Psihijatrijska klinika KB Osijek, 2004.

• 2004. 14. AEP Congress of Psychiatry; Ženeva, travanj 2004; • 2004. ConferenceofNetwork Developmet, VWS, International Criminal

Tribunal for the former Yugoslavia; Hague, lipanj 2004.;

Page 14: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

• 2004. 17. European CINP Congress, Stockholm, listopad 2004. • 2005. Drugi hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s meñunarodnim sudjelovanjem, Zagreb • 2006. 14. Europski kongres psihijatrije, Nica, Francuska • 2006. Lundbeck Simpozija "Bridging the gaps in CNS" • 2006. Prvi hrvatski simpozij s meñunarodnim učešćem o poremećajima uzrokovanim

stresom, Suvremeni pristup dijagnostici I terapiji poremećaja uzrokovanih stresom, Rabac, Hrvatska

• 2006. Znanstveni skup "Suvremeni pristupi u dijagnostici liječenju tumora dojke" Medicinski fakultet Osijek Sveučilište J.J.Štrosmajer

• 2006. Četvrti hrvatski psihijatrijski kongres, Cavtat

• 2007. Drugi hrvatski simpozij s meñunarodnim učešćem o poremećajima uzrokovanima stresom, Dijagnostika poremećaja uzrokovanih stresom, Rabac, Hrvatska

• 2007. Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju, Vukovar, "Dijagnostika i terapija psihičkih posljedica trauma"

I. OSTALA STRUČNA DJELATNOST

Praktična provedba psihijatrijske skrbi branitelja i civila u Domovinskom ratu 1991-1996.kao specijalizant i specijalista psihijatrije Kliničke bolnice Osijek.

J. OCJENA ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA

Znanstvene i profesionalne aktivnosti prof. dr. se. Željke Vukšić - Mihaljević usmjerene su na znanstvena istraživanja uloge psihičke traume kao etiološkog čimbenika, te metoda liječenja osoba s duševnim poremećajima. Posebno područje interesa joj je psihoterapija i psihotraumatologija. Nakon položenog specijalističkog ispita 1993. godine ona je magistrirala 1999. godine s temom „Utjecaj stavova sredine prema shizofreniji na rehabilitaciju shizofrenih bolesnika u Osijeku", a 1999. godine doktorirala je s temom „ Etiologija posttraumatskog stresnog poremećaja". U sklopu novoformirane Klinike za psihijatriju od 1989. do 2003.godine radi kao odjelni liječnik na Odjelu za neuroze i granična stanja, te se profilirala u provoñenju psihoterapijskih metoda liječenja. Od 2003. godine do sada voditelj je Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike KB Osijek i voditelj Regionalnog centra za psihotraumu KB Osijek, te duži niz godina aktivno organizira i sudjeluje u liječenju pacijenata s psihičkim poremećajima koji su dominantno posljedica djelovanja proživljene psihičke traume, a posebno se to odnosi na braniteljsku populaciju učesnika Domovinskog rata. Tijekom cijelog Domovinskog rata osobno radila kao specijalizant, te kasnije psihijatar u KB Osijek koja je imala funkciju ratne bolnice. Za svoj stručni i znanstveni doprinos na tom području priznata joj je 2003. godine uža specijalnost iz psihoterapije. Prof. dr. se. Željka Vukšić -Mihaljević je i ovlašteni sudski vještak od 1994. godine do sada psihijatrijske struke s oko stotinu vještačenja godišnje za potrebe Županijskih i Općinskih sudova na području Slavonije i Baranje. Sudjelovala je u više znanstveno istraživačkih projekata: 1985.-1990. "Komunikacije i poremećaji komunikacija kod srednjoškolske i studentske omladine u Osijeku" (Ministarstvo znanosti RH) - suradnik, glavni istraživač prof. dr.sc.Nikola Mandić, 1992.-1996. "Biopsihosocijalni čimbenici kriznih i depresivnih stanja" (Ministarstvo znanosti RH) -suradnik, glavni istraživač prof. dr.sc. Nikola Mandić; 2002. - 2006. „Posttraumatski stresni poremećaj djece ratnih veterana: kauzalni model" (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH) Voditelj i glavni istraživač: prof.dr.sc.Željka Vukšić-Mihaljević, Šifra projekta 219262,Medicinski fakultet Sveučilište J.J.Strossmaver Osijek, 2002.-2004.„Povezanost kvalitete života i psihološkog aspekta bolesnika s acne vulgaris"

Page 15: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

(Ministarstvo znanosti i tehnologije RH), suradnik: doc.dr.sc.Željka Vukšić-Mihaljević, šifra projekta: 134017,voditelj projekta: Doc.dr.sc.Mirna Šitum, Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinička bolnica „Setre Milosrdnice". Napisala je ukupno 25 stručnih i znanstvenih radova. Dvadeset i četiri rada je objavila u publikacijama s meñunarodnom indeksacijom, a od toga je 16 članaka indeksirano u CC-u, a 3 u Excerpta medica. Citirana je prema bazi podataka Web of Science ukupno 41 put, a prema bazi podataka Scpopus ukupno 52 puta. Aktivno je sudjelovala na većini domaćih psihijatrijskih kongresa i simpozija unatrag 20 godina. Sudjelovala je na značajnijim meñunarodnim kongresima i simpozijima iz psihijatrije unatrag 12 godina. Sudjelovala je u radu više meñunarodnih kongresa aktivno i pasivno, te bila član organizacijskih, stručnih i znanstvenih odbora na domaćim kongresima i simpozijima. Bila je i pozvani predavač na više domaćih skupova: godine u Splitu, Drugom hrvatskom psihijatrijskom kongresu 1998. godine u Opatiji, 3. hrvatskom psihijatrijskom kongresu 2002. godine u Osijeku, Prvom hrvatskom psihofarmakološkom kongresu 2003. godine u Cavtatu. Održala oko 20 predavanja iz područja psihotraumatologije i psihoterapije, te psihofarmakologije na tečajevima trajne edukacije liječnika. Pozvani predavač je na I I I hrvatskom psihijatrijskom kongresu 2002. godine u Osijeku, te I. i II. Simpoziju o psihičkim poremećajima uzrokovanim stresom s meñunarodnim učešćem, Rabac 2006. i 2007. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog psihijatrijskog društva, Hrvatske liječničke komore. Prof. dr. se. Željka Vukšić - Mihaljević je istaknuti stručnjak, znanstveni djelatnik i nastavnik iz psihijatrije te u potpunosti ispunjava sve kriterije za izbor u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu za predmet psihijatrija.

III. NASTAVNA DJELATNOST PRISTUPNIKA

A. SUDJELOVANJE U NASTAVI

a) Diplomska nastava:

Psihološka medicina i Psihijatrija (Studij medicine, MF Osijek, I god i lV god)

1997-2001.- asistent 2001-2005.-docent 2005 - izvanredni profesor

Mali izborni predmet - Cjeloviti pristup tjelesnom bolesniku - Konzultativno suradna psihijatrija (Studij medicine, MF Osijek, IV god)

b) Poslijediplomska nastava Poslijediplomski doktorski studij biomedicine i zdravstva medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku za predmet (nositelj predmeta) „Psihološka trauma, prilagodba i posttraumatski stresni poremećaj" u okviru modula "Neuroznanost" 2005 - izvanredni profesor

c) Studij sestrinstva Psihijatrija (Studij medicine, MF Osijek, IV god) 2005- - izvanredni profesor

Prof. dr. se. Željka Vukšić - Mihaljević dr. med., sudjeluje u nastavi iz psihološke medicine i psihijatrije dvanaest godina. Na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta sveučilišta J. J. Strossmavera u Osijeku u nastavi sudjeluje od osnutka Fakulteta tj. od 1997. godine: kao viši asistent od do 2001., kao docent od 2001. do 2005. te kao izv. profesor od 2005. do sada. Sudjeluje u izvedbi nastave iz predmeta koje izvodi ta katedra: a) obvezni predmeti na integriranom studiju medicine: „Psihijatrija" i „Psihološka medicina te izborni predmet „Cjeloviti

Page 16: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

pristup tjelesnom bolesniku - konzultativno-suradna psihijatrija"; b) obvezni predmeti na stručnom studiju sestrinstva: „Psihijatrija"; Izravno izvodi nastavu iz predmeta: „Psihijatrija" na integriranom studiju medicine i studiju sestrinstva, te nastavu iz izbornog predmeta „Cjeloviti pristup tjelesnom bolesniku - konzultativno-suradna psihijatrija" na integriranom studiju medicine; c) nositelj iz predmeta „Psihološka trauma, prilagodba i posttraumatski stresni poremećaj" na poslijediplomskom doktorskom studiju. Sudjelovala je u nastavi iz predmeta «Medicinska etika». Prof. dr. se. Željka Vukšić - Mihaljević ima više od 8 godina nastavničkog iskustva u držanju predavanja i seminara i vježbi, te je u tom razdoblju održala svake godine i izvodila nastavu na stručnom, integriranom diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju.

C. MENTORSTVA

Mentorstva

Doktorske disertacije:

1. Dr.sc.Marijana Braš, dr.med.

Doktorski rad pod nazivom "Patofiziološki mehanizmi sekundarne traumatizacije kod ratnih veterana s kroničnim PTSP-em"; obrana doktoske disertacije dana 28.6.2007. godine na PMF

Sveučilište u Zagrebu.

2. Magistarski radovi radovi na Medicinskom fakultetu Sveučilište „J.J.Strossmaver" Osijek

(teme prihvaćene, radovi u izradi).

-„Utjeca anksioznih i depresivnih simptoma na kvalitetu života bolesnika s astmom", Kandidatdr.med.Slavica Labor

-"Peritraumatska disocijacija i PTSP", Kandidat:dr.med. Vladimir Čandrlić

3. Mentor u izradi magistarskog rada na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2004 (prihvaćena tema; rad u izradi).Poremećaj ponašanja i neuspjeh u školi u djece ratnih veterana liječenih od kroničnog PTSP-a".Kandidat: Majda Vuković, prof.defektologije.

D. OSTALA NASTAVNA DJELATNOST

Sudjelovala je radu više meñunarodnih kongresa, aktivno i pasivno, te bila član organizacijskih, stručnih i znanstvenih odbora na domaćim kongresima i simpozijima. Bila je predavač na više domaćih skupova: Drugom hrvatskom psihijatrijskom kongresu 1998. godine u Opatiji, 3. hrvatskom psihijatrijskom kongresu 2002. godine u Osijeku, Prvom hrvatskom psihofarmakološkom kongresu 2003. godine u Cavtatu. Održala više predavanja iz područja psihijatrije (psihotraumatologije i psihofarmakologije) na tečajevima trajne edukacije liječnika obiteljske medicine. Predavač na I I I hrvatskom psihijatrijskom kongresu 2002. godine u Osijeku, predavač na prvom i drugom simpoziju s meñunarodnim učešćem o poremećajima uzrokovanim

Page 17: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

stresom Rabac 2006. i 2007., predavač na simpoziju „Dijagnostika i terapija psihičkih posljedica traume" 2007. u Vukovaru, predavač na znanstvenom skupu „Suvremeni pristupi u dijagnostici i liječenju tumora dojke" na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilište J.J.Strossmaver. Kao član katedre značajno je pridonijela unapreñenju nastave.

E. DOPRINOS PRISTUPNIKA U UNAPREðENJU NASTAVNOG PROCESA

Prof. dr.sc. Željka Vukšić - Mihaljević, sudjeluje u nastavi iz psihijtrije i srodnih predmeta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku od njegovog osnutka 1998. godine. Kao takva sudjelovala je u unapreñenju nastave sukladno nastavničkim ovlastima u sklopu znanstveno-nastavnih zvanja. U nastavi primjenjuje nova nastavna pomagala pa se sada sva nastava na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu odvija uz prezentaciju nastavnihsadržaja putem LCD projektora. Osigurani su i video prikazi intervjua najčešćih i najvažnijih kliničkih slučajeva duševnih poremećaja tako da studenti pristupaju praktičnim vježbama s bolesnicima dobro teorijski i praktično educirani. Studentima se u tijeku nastave dijele sinopsisi predavanja u obliku elektronskog zapisa na CD-u koji im olakšavaju orijentaciju u nastavnom štivu. Zainteresirani studenti imaju mogućnost uključiti se u stručne i istraživačke aktivnosti na Klinici. U planiranju i izvedbi nastave inzistira se na holističkom pristupu bolesniku.

F. OCJENA NASTAVNOG RADA OD STRANE KATEDRE

Prof. dr. se. Željka vukšić - Mihaljević sudjeluje u nastavi iz predmeta Psihijatrije i Psihološke medicine na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu od 1994. godine, a od 2001. godine vodi samostalno seminare i predavanja te samostalno vodi ispite. Nositelj je nastave iz „Psihološka trauma, prilagodba i posttraumatski stresni poremećaj" - poslijed. doktorski studij Biomedicina i zdravstvo). Kvaliteta njezine nastave i po formi i po sadržaju udovoljava očekivanim standardima. Ista se redovito dobro pripremi za predavanja i izvodi ih uz pomoć najsuvremenijih tehničkih pomagala. Rezultati anonimnog studentskog ocjenjivanja njenih predavanja na kraju semestra uvijek su iznadprosječni, odnosno prosječna ocjena se kreće iznad ocjene vrlo dobar. Pri izvoñenju ispita osigurava maksimalnu javnost ispita i transparentnost sustava ocjenjivanja, te do sada nije bilo nikakvih pritužbi studenata na njezino izvoñenje ispita. Godišnje izvede preko 180 norma sati nastave. Njezino poznavanje psihijatrije i psihološke medicine, te napori za unapreñenje struke i nastave na razini su visokog sveučilišnog nastavnika. Prof dr. se. Željka Vukšić - Mihaljević je istaknuti stručnjak iz područja psihijatrije, psihološke medicine, te kreativna u unapreñenju nastave i dobar organizator nastavnih aktivnosti i zadovoljava sve uvjete za izbor u znansveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku.

SAŽETAK

Prof. dr. se. Željka Vukšić - Mihaljević,dr. med., izvanredni je profesor u kumulativnom radnom odnosu na katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku. Ona je voditelj Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike KB Osijek i Regionalnog centra za psihotraumu KB Osijek. Njeno osnovno znanstveno i stručno područje interesa je psihoterapija i psihotraumatologija, a psihoterapija joj je 2003. godine priznata i kao uža specijalnost. Sukladno tome, ona je u svom znanstvenom i nastavnom radu usmjerena na integriranje spoznaja iz područja psihijatrije u holistički pristup bolesniku, koju dalje razvija putem nastave u predmetima koje

Page 18: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

izvodi Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu. Ona sudjeluje u nastavi a) na Sveučilišnom integriranom studiju medicine u predmetu Psihijatrija, Psihološka medicina i Cjeloviti pristup tjelesnom bolesniku - konzultativno suradna psihjjatrija; b) na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo u predmetu Psihološka trauma i posttraumatski stresni poremećaj; te c) na Studiju sestrinstva u predmetu Psihijatrija. U nastavi ima 20 godina iskustva s 8 godina samostalnog izvoñenja seminara i predavanja te samostalnog izvoñenja ispita. Kao član Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu značajno je pridonijela unapreñenju kvalitete diplomske nastave u organizacijskom i tehničkom smislu. Napisala je ukupno 25 znanstvenih radova. Dvadeset i četiri rada je objavila u publikacijama s meñunarodnom indeksacijom, a od toga je 16 članaka indeksirano u CC-u, a 3 članka u Excerpta Medica. Citirana je prema bazi podataka Web of Science ukupno 41 put, a prema bazi podataka Scpopus ukupno 52 puta. Sudjelovala je u više znanstveno istraživačkih projekata: 1985.-1990. "Komunikacije i poremećaji komunikacija kod srednjoškolske i studentske omladine u Osijeku" (Ministarstvo znanosti RH) - suradnik, glavni istraživač prof. dr.sc.Nikola Mandić, 1992.-1996. "Biopsihosocijalni čimbenici kriznih i depresivnih stanja" (Ministarstvo znanosti RH) - suradnik, glavni istraživač prof. dr.se. Nikola Mandić; 2002. - 2006. „Posttraumatski stresni poremećaj djece ratnih veterana: kauzalni model" (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH) kao voditelj i glavni istraživač prof.dr.se.Željka Vukšić-Mihaljević, šifra projekta 219262,Medicinski fakultet Sveučilište J.J.Strossmaver Osijek, 2002.-2004.„Povezanost kvalitete života i psihološkog aspekta bolesnika s acne vulgaris" (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH), suradnik: doc.dr.sc.Željka Vukšić-Mihaljević, šifra projekta: 134017,voditelj projekta: Doc.dr.sc.Mirna Šitum, Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinička bolnica „Setre Milosrdnice". Aktivno je sudjelovala na velikom broju psihijatrijskih kongresa i simpozija unatrag 20 godina, a sudjelovala je i na meñunarodnim kongresima i simpozijima iz psihijatrije unatrag 12 godina. Bila je član organizacijskih, stručnih i znanstvenih odbora na domaćim kongresima i simpozijima. Bila je i pozvani predavač naviše domaćih stručnih i znanastvenih skupova. Mentor je jednog obranjenog doktorskog rada i tri magistarskog rada u izradi. Član je više stručnih liječničkih društava. Aktivno se služi engleskim jezikom. Njeno poznavanje psihijatrije i psihološke medicine i didaktičke sposobnosti su na razini visokog sveučilišnog nastavnika.

VII. MIŠLJENJE I PRIJEDLOG

Na temelju detaljnog vrednovanja dosadašnje znanstvene, stručne i nastavne djelatnosti prof. dr. se. Željke Vukšić - Mihaljević, dr. med., izvanrednog profesora na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, te svega naprijed iznijetog, zaključujemo da pristupnica u potpunosti ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno poslije Kliničke medicinske znanosti za znanstvenu granu Psihijatrija, u skladu s uvjetima Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjetima Znanstvenog područnog vijeća za biomedicinu i zdravstvo i Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (NN 84/05.; 100/06., 138/06., 42/07., 120/07.) i uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, za znanstvenu granu Psihijatrija u skladu s Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 106/2006).

Povjerenstvo p r e d l a ž e izbor pristupnice prof. dr. se. Željke Vukšić- Mihaljević, dr. med., izvanrednog profesora, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti i znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvenu granu Psihijatrija u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku u nastavnoj bazi Klinička bolnica Osijek.

Page 19: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

SAŽETAK IZVJEŠĆA ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE REDOVITOG PROFESORA

I Pristupnik: Prof. dr.sc.Željka Vukšić - Mihaljević dr. med.

II. UVJETI KOJE ISPUNJAVA PRISTUPNIK PO MJERILIMA

MEDICINSKOG FAKULTETA OSIJEK ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE REDOVITOG PROFESORA

1. Broj radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u CC: 16

2. Broj radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u SCI - Expandedu:

3. Novi radovi nakon izbora u prethodno zvanje (da/ne): DA 4. Ima li u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) ukupno šesto (600) norma sati

nastave (da / ne ) DA

5. Ispunjava li četiri od sljedećih uvjeta (zaokružiti redni broj uvjeta koje ispunjava):

1. da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) priručnika, odnosno daje na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva;

2. daje pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) diplomskih radova i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom;

3. da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski

Page 20: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

(doktorski) studij; 4. daje održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od

toga najmanje četiri (4) priopćenja na meñunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na meñunarodnom znanstvenom skupu;

5. da je bio najmanje četiri godine član ureñivačkog odbora znanstvenog časopisa ili da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga;

6. da je recenzirao barem deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova;

7. daje vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem jednom meñunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu;

8.daje kao gostujući profesor ili znanstvenik boravio ukupno dvije godine, od čega barem godinu kontinuirano, na uglednim inozemnim sveučilištima ili institutima, te održao pozvana predavanja.

6. Priložiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete

nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, koju provodi visoko učilište.

III. PODRUČJE ZNANSTVENOG I STRUČNOG INTERESA, NASTAVNA

DJELATNOST I NAJVAŽNIJA POSTIGNUĆA PRISTUPNIKA (SAŽETAK) Osnovno znanstveno i stručno područje interesa pristupnika je psihodinamske

psihijatrija i psihoterapija, te psihotraumatologija, psihoterapija psihijatrija joj je 2003. godine priznata i kao uža specijalnost. Sukladno tome, ona je u svom znanstvenom i nastavnom radu usmjeren na integriranje spoznaja iz prethodno navedenih područja psihijatrije u holistički pristup bolesniku sa spoznajama, znanjima i vještinama iz drugih područja psihijatrije pod okriljem konzultativno-suradne psihijatrije, koju dalje razvija putem nastave u malom izbornom predmetu te postupnim organizacijskim promjenama i edukacijom liječnika kroz tečajeve SMU. Ona sudjeluje u nastavi a) na Sveučilišnom integriranom studiju medicine u predmetu Psihijatrija, Psihološka medicina i Cjeloviti pristup tjelesnom bolesniku - konzultativno suradna psihjjatrija; b) na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo u predmetu Psihološka trauma i posttraumatski stresni poremećaj; te c) na Studiju sestrinstva u predmetu Psihijatrija. U nastavi ima 15 godina iskustva s 8 godina samostalnog izvoñenja seminara i predavanja te samostalnog izvoñenja ispita. Kao član Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu značajno je pridonio unapreñenju kvalitete diplomske nastave u organizacijskom i tehničkom smislu.

Napisala je ukupno 25 stručnih i znanstvenih radova, a od toga a od toga je 16 članaka indeksirano u CC-u, a 3 članka u Excerpta Medica. Citirana je ukupno 41 pit prema bazi podataka Web Of Science i ukupno 52 puta prema bazi podataka Scopus.Bila je voditeljica znanstveno-istraživčkog projekta . 2002. - 2006. „Posttraumatski stresni poremećaj djece ratnih veterana: kauzalni model" (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH) Voditelj i glavni istraživač: prof.dr.sc.Željka Vukšić-Mihaljević, Šifra projekta 219262, te suradnica u sljedećim znanstveno istraživačkim projektima: Medicinski fakultet Sveučilište J.J.Štrosmajer Osijek „1985.-1990. "Komunikacije i poremećaji komunikacija kod srednjoškolske i studentske omladine u Osijeku" (Ministarstvo znanosti RH) - suradnik, glavni istraživač prof. dr.sc. Nikola Mandić.,1992.-1996. "Biopsihosocijalni čimbenici kriznih i depresivnih stanja" (Ministarstvo znanosti RH) - suradnik, glavni istraživač prof. dr.sc. Nikola Mandić.,2002.-2004.„Povezanost kvalitete života i psihološkog aspekta bolesnika s acne vulgaris" (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH), suradnik: doc.dr.sc.Željka Vukšić-Mihaljević Šifra projekta: 134017, voditelj projekta: Doc.dr.sc.Mirna Šitum, Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinička bolnica „Setre

Page 21: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

Milosrdnice", vrijeme 2002. - 2004., a navedne projekte je odobrilo i financijski podržavalo MZOŠ. Aktivno je sudjelovala na svim domaćim Psihijatrijskim kongresima i simpozijima unatrag 20 godina, a sudjelovao je i na većini značajnijih meñunarodnih kongresa i simpozija iz psihijatrije unatrag 12 godina. Bila član organizacijskih, stručnih i znanstvenih odbora na domaćim kongresima i simpozijima. Bila je pozvani predavač na više domaćih stručnih i znanastvenih skupova. Mentor je jedne obranjenog doktorskog rada, te tri magistarska rada u izradi.. Član je više stručnih liječničkih društava. Njeno poznavanje psihijatrije i didaktičke sposobnosti su na razini visokog sveučilišnog nastavnika.

IV. SAŽETO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG STRUČNOG POVJERENSTVA (Navesti zadovoljava li pristupnik uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/2006); ako ne, navesti zašto)

Na temelju detaljnog vrednovanja dosadašnje znanstvene, stručne i nastavne djelatnosti prof. dr. se. Željka Vukšić - Mihaljevičdr. med., izvanrednog profesora na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, te svega naprijed iznijetog, zaključujemo da pristupnik u potpunosti ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora

Page 22: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Osijek, 25. siječnja 2010.

Page 23: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA U OSIJEKU

I Z V J E Š Ć E o provjeri ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za

predloženicu prof. dr. sc. Željku Vukšić-Mihaljević

Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku klasa:112-02/09-02/2 ur.broj: 2158-60-01-09-42 od 24. veljače 2009. god. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na svojoj 117. redovitoj sjednici od 19. ožujka 2009. god. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za 50% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničkih medicinskih znanosti, znanstvene grane psihijatrija.

Na natječaj objavljen u ”Narodnim novinama”, ”Glasu Slavonije” i Internet stranici Sveučilišta i Medicinskog fakulteta Osijek od 30. ožujka 2009. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za 50 % radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane psihijatrija u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu prijavu je podnio samo jedan pristupnik i to prof. dr. sc. Željka Vukšić-Mihaljević, dr. med., izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek.

U daljnjem postupku Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek - predsjednik i članovi prof. dr. sc. Miro Jakovljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu i prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, imenovano na 117. sjednici Fakultetskog vijeća dana 19. ožujka 2009. godine, utvrdilo je da je pristupnik Natječaju nije izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika te dostavilo Fakultetskom vijeću Izvješće s pozitivnim mišljenjem o ispunjenosti uvjeta iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja i prijedlogom izbora prof. dr. sc. Željke Vukšić-Mihaljević u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek prihvatilo je 28. rujna 2009. god. Izvješće s prijedlogom Stručnog povjerenstva i utvrdilo da prof. dr. sc. Željka Vukšić-Mihaljević ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva - polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije donio je 17. studenog 2009. godine Odluku o izboru prof. dr. sc. Željke Vukšić Mihaljević u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničkih medicinskih znanosti. Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa utvrñeno je da je prof. dr. sc. Željka Vukšić-Mihaljević upisana u Upisnik u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika.

Stručno povjerenstvo dostavilo je Izvješće kojim je utvrdilo da izv. prof. dr. sc. Željka Vukšić-Mihaljević ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja. Slijedom navedenog, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u skladu s člankom 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i sukladno članku 1118. i 119. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, a temeljem uvida u dokumentaciju pristupnika, utvrdilo je da je suglasno s Izvješćem Stručnog povjerenstva imenovanim od Fakultetskog vijeća za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za pristupnicu prof. dr. sc. Željku Vukšić-Mihaljević. KONAČNO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG POVJERENSTVA Na temelju provedene analize i ocjene nastavne i stručne djelatnosti predloženice prof. dr. sc. Željke Vukšić-Mihaljević, jednoglasno je mišljenje Povjerenstva da predloženica u cijelosti ispunjava sve uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora utvrñene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i to sljedeće uvjete: 1. da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne

Page 24: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva; 2. da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju,

što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij;

3. da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje četiri (4) priopćenja na meñunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na meñunarodnom znanstvenom skupu;

4. da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem jednom meñunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu;

Prof. dr. sc. Željka Vukšić-Mihaljević, uz ostalu dokumentaciju, priložila je i potvrdu o pozitivno ocijenjenim rezultatima institucijskog istraživanja svoga nastavnog rada.

Povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta u Osijeku da izabere prof. dr. sc. Željku Vukšić-Mihaljević u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za 50% radnog vremena iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničkih medicinskih znanosti, znanstvene grane psihijatrija, u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Predsjednik Povjerenstva Prof. dr. sc. Branko Dmitrović

Page 25: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

Klasa: 003-06/10-04-01 Ur.broj: 2158-61-05-10-04 Osijek, 25. siječnja 2010.

Na temelju članka 93. stavka 2. podstavka 3. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04. i 46/07) i sukladno članku 47. stavku 1. podstavku 6. i članku 118. i 119. Statuta Medicinskog fakulteta Osijeku i Naputku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, suradnička, nastavna i stručna zvanja od 25. siječnja 2006. god., a na temelju pozitivnog Izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 15. lipnja 2009. god. i pozitivnog Izvješća Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja od 25. siječnja 2010. god., Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 4. redovitoj sjednici u akademskoj 2009/2010. godini održanoj 25. siječnja 2010. godine pod točkom 4.1.1. dnevnog reda donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Prof. dr. sc. Željka Vukšić-Mihaljević, dr.med., izvanredna profesorica, bira

se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 50% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane psihijatrija u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. Redovita profesorica iz točke 1. ove Odluke izabrana je na vrijeme od pet (5) godina u skladu s člankom 102. stavkom 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07 ) 3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od strane Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Obrazloženje

Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku klasa:112-02/09-02/2 ur.broj: 2158-60-01-09-42 od 24. veljače 2009. god. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na svojoj 117. redovitoj sjednici od 19. ožujka 2009. god. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 50% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničkih medicinskih znanosti, znanstvene grane psihijatrija.

Na natječaj objavljen u ”Narodnim novinama”, ”Glasu Slavonije” i Internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Medicinskog fakulteta Osijek od 30. ožujka 2009. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za 50 % radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane psihijatrija u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu prijavu je podnio samo jedan pristupnik i to prof. dr. sc. Željka Vukšić-Mihaljević, dr. med., izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek.

U daljnjem postupku Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek - predsjednik i članovi prof. dr. sc. Miro Jakovljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu i prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, imenovano na 117. sjednici

Page 26: FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/776_2.1.pdf · FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

Fakultetskog vijeća dana 19. ožujka 2009. godine, utvrdilo je da pristupnica Natječaju nije izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika te je dostavilo Fakultetskom vijeću Izvješće s pozitivnim mišljenjem o ispunjenosti uvjeta iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja i prijedlogom izbora prof. dr. sc. Željke Vukšić-Mihaljević u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek prihvatilo je 28. rujna 2009. god. Izvješće s prijedlogom Stručnog povjerenstva i utvrdilo da prof. dr. sc. Željka Vukšić-Mihaljević ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva - polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije donio je 17. studenog 2009. godine Odluku o izboru prof. dr. sc. Željke Vukšić Mihaljević u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničkih medicinskih znanosti. Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa utvrñeno je da je prof. dr. sc. Željka Vukšić-Mihaljević upisana u Upisnik u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika.

U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Povjerenstvu za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek dostavilo je pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja s prijedlogom izbora izv. prof. dr. sc. Željke Vukšić-Mihaljević u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora. Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće je utvrdilo da prof. dr.sc. Željka Vukšić-Mihaljević ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora te je odlučilo kao u izreci. Pouka o pravnom lijeku Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Fakultetskom vijeću u roku od petnaest (15) dana od dana primitka ove Odluke.

DEKAN

Prof. dr. sc. Aleksandar Včev Dostavljeno: 1. Prof. dr. sc. Željka Vukšić-Mihaljević 2. Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 3. Predsjedniku Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu

Medicinskog fakulteta Osijek 4. Tajništvu Medicinskog fakulteta Osijek 5. Pismohrana Fakultetskog vijeća 6. Pismohrana Medicinskog fakulteta