of 41 /41
Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezetı OTIS Felvonó Kft.

Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Felvonókarbantartás

baleseti kockázatai

Virág György Barnabás

biztonságtechnikai és üzleti etikai vezetı

OTIS Felvonó Kft.

Page 2: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Page 3: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Page 4: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

• Elızmények

• Okok

• Célok

• Csapatmunka - tudásbázis

• Alapvetések - Mit tekintettünk karbantartásnak?

• Az elemzés és táblázata

• Egyszemélyes karbantartás biztonságtechnikai feltételei

• Alapvetések: betartandó szabályok

• Összefoglalás

Program:

Page 5: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

MFSZ XIX. Felvonókonferencia 2011., Balatonszemes

Elıadások a felvonók karbantartásáról:

� TÜV SÜD (Peter Tkalec)

� ÉMI TÜV SÜD (Fodor Gusztáv)

� Schindler Ausztria (Hans Hausler)

� Otis Felvonó Kft.(Ványi Sándor)

� Hódosi Lift Kft. (Berhidi András)

Elızmények:

Page 6: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

ELA baleseti adatgy őjtés:

Okok:

Lássunk az alábbiakban néhány megállapítást, illetve ajánlást, melyet az ELA WG (ELA Munka Csoport) tett közzé:

A vizsgált idıpontban megtörtént felvonószerelıi balestek 89,5%-a karbantartást végz ı szerelıkkel történt.

A karbantartás közben történt balesetek közül a leggyakoribbak az alábbiak voltak, melyek az összes balesetek számának kb. 95%-át tették ki:

Page 7: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

ELA baleseti

adatgy őjtés:

Okok: • mechanikai sérülés,• shock hatás• kéziszerszámok használata,• anyagok raktározása, kezelése,• leesés a géptér feljárati létráról,• tárgyak esése,• megbotlás, megcsúszás egyenlıtlen terepen,• alkatelemek szállítása,• szem sérülés• hordozható kisgépekkel történımunkavégzés,• fülketetıre feljutás,• akna süllyesztékbe lemenetel, • áramütés

Page 8: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

ELA baleseti adatgy őjtés:

Okok:

• Az EN 81-1/2 szabványt kielégítı felvonók veszélytelen munkahelynek tekinthetık a biztonságos munkavégzésre kioktatott (levizsgáztatott) szerelık estében.

• Azoknál a régi felvonóknál, ahol az EN 81-80 szabvány szerinti korszerősítést elvégezték, a balesetek száma kb 1/3-ára esett vissza.

• Az ELA munkabizottsága megállapította, hogy sok esetben kevésbékockázatos, ha egy személy végzi a karbantartást és nem kettı, vagy több. De feltétlenül el kell végezni a kockázat elemzést annak érdekében, hogy azt megállapítsuk, mikor szükséges fe ltétlenül legalább kett ı fı. (Jelen kockázatértékelésnek az is a fı célja, hogy ehhez segítséget adjon)

Page 9: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Egy példa az OTIS életébıl:

2009 június Kanada –Toronto

MINDIG biztosítani kell a leesés elleni védelmet, ha fennáll a leesés veszélye.MINDIG be kell tartani az egyéni védıeszközök használatára vonatkozóelıírásokat.

Okok:

A szerelı meghalt, amikor a fülketetırıl bezuhant a felvonó süllyesztékébe

Page 10: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Az elhunyt szerel ı öt lánya és az özvegye

Page 11: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Page 12: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Page 13: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Milyen érzés lenne így vinni valamelyikünk koporsóját?!

Page 14: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Page 15: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Milyen érzés lenne így látni valamelyikünk temetési menetét?!

Page 16: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Milyen érzés lenne így sort állni valamelyikünkért?!

Page 17: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Andrew Paul Hill 1965 – 2009

Page 18: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Támogatás az 1993. évi XCIII. tv. (Munkavédelmi törvény) betartásához

Cél:

• Karbantartási tevékenység meghatározása

• Egyszemélyes karbantartás feltételeinek meghatározása

• Karbantartási tevékenység munkavédelmi kockázatainak meghatározása

• Kockázatcsökkent ı javaslatok

A karbantartás közbeni balesetek megel ızése

Page 19: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Ványi Sándor

Virág György Barnabás

Bilicz Tibor

Hankó Olga

Kamarás Péter

Koltai Henrik

Fazekas Árpád

Apatini KornélMFSZ elnöke

Csapatmunka:

Page 20: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

• Mőszaki - felvonóipari

• Munkavédelmi

• ELA

• Multinacionális biztonságtechnikai adatbázisok, tapasztalatok

Tudásbázis:

Page 21: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Alapvetések – Bevezet ı az elemzéshezMit tekintettünk karbantartási tevékenységnek a mun ka során – illetve mit nem?

A karbantartás alatt értjük mindazt a rendszeresen ismétlıdıtevékenységet, mely a felvonó berendezés megbízható és biztonságos mőködésének biztosításához szükséges.Nem ide tartozó: a javítás, az alkatrész, vagy fıdarab csere, az idıszakos, vagy éves vizsgálat.

A hagyományos, géphelyiséggel rendelkezı, elektromos-, vagy hidraulikus hajtással bíró felvonók karbantartási tevékenysége.Nem foglalkoztunk : a géphelyiség nélküli felvonók, a speciális emelık, körforgók, felvonó akna határoló szerkezet nélküli ún. panoráma felvonók karbantartásával.

Page 22: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Az elemzés táblázata (részlet):

KATEGÓRIA SORSZÁM TEVÉKENYSÉG Részletezés (kódolva) Karbantartás i mőveletek szimbólumai Szerszámok, eszközök KockázatokFigyelmeztet ı

jelekA kockázat

csökkentése, megsz őntetéseRendelkez ı

jelekKommunikációs

feladatok a karbantartás

megkezdése el ıtt0

Tájékozódás, tájékoztatás a munka megkezdése elıtt

Felvonókönyv (Gépkönyv) áttekintése. Az üzemeltetı tapasztalatának meghallgatása. Az utasok tájékoztatása a karbantartási munkálatokról.

"üzemen kívüli tábla", toll

1Közlekedés, az épület megközelítése

A karbantartási munka megtervezése, a szükséges elıkészület a kockázatok kezelésére, a szükséges szerszámok és személyi védıfelfelszerelések biztosítása

tervek, szerszámok, védıfelszerelés

botlás, csúszás, kézsérülés védıcipı, védıkesztyő viselése

2Géphelyiség, kerék helyiség, vagy géptér megközelítése

Meggyızıdni a biztonságos közlekedési utvonalak, világítás meglétérıl

világító eszköz, zárnyitó kulcsokbotlás, csúszás, kézsérülés, fej beütése, leesés veszélye

védıcipı, védıkesztyő védısapka viselése, körültekintı közlekedés, pótvilágítás megléte, helyismeret, tiszta rendezett, leesés elleni védelemmel ellátott útvonal (üzemeltetı által),

3 Utazási komfort ellenırzése

A munka megkezdésekor a fülkében utazva ellenırizni a fülke sima, zajtalan járását, a rázkódás és súrlódás mentes haladást, a gyorsulási és lassulási érzést, a szintbeállás pontosságát.

mérıszalag

4Aknasüllyeszték megközelítése

Meggyızıdni az elıtér és a süllyeszték megfelelı megvilágításáról, az aknajtó véletlen bezáródásának megakadályozása, a süllyesztéki stop kapcsoló megfelelı mőködését ellenırizni

biztonságizár-nyitó, aknaajtó kitámasztó, leesés, kézsérülés, botlás, ajtó

véletlenszerő rácsukódása, fülke véletlenszerő elindulása

védıkesztyő viselése, plusz világítás megléte, ajtókitámasztó (gumiék, kereszt, stb)használata, biztonsági érintkezık érintkezık ellenırzése, biztonsági kapcsolók használata, megfelelı süllyesztéki látra használata, fokozott figyelem a nyitott ajtónál.

5Géptér, keréktér általános tisztítás, takarítás

Pormentesítés a berendezésekrıl, padlóról, veszélyes hulladék kezelés

seprő, rongy, porszívó, por törlıkefe, lapát, szemét győjtı

por belégzése, kéz sérülése, kéz becsípıdése, vegyi anyag szervezetbe (bır, szem, légutak) jutása, védıkesztyő, porálarc, szemüveg viselése,

6Gép olajszint ellenırzés, esetleges utántöltés

Gép olajszint ellenırzés hajtómőben, motorban, esetleges utántöltés

fıkapcsoló zár, olajtartályvegyi anyag szervezetbe (bır, szem, légutak) jutása,kéz sérülése, kéz becsípıdése, elcsúszás

fıkapcsoló lekapcsolás visszakapcsolás megakadályozása, védıkesztyő, szemüveg viselése, kifolyt olaj felitatása

7 Olajcsere Fáradt olaj leengedése, kezelése, elszállításafıkapcsoló zár, olajtartály, fáradt olaj tartály, tölcsér, rongy

vegyi anyag szervezetbe (bır, szem, légutak) jutása, elcsúszás, hát, gerinc, kéz sérülése, húzódása

fıkapcsoló lekapcsolás visszakapcsolás megakadályozása, védıkesztyő, szemüveg viselése, kézi anygmozgatás szabályainak betartás, segédeszköz alkalmazása (pl béka), kifolyt olaj felitatása

8Fék ellenırzése, esetleges utánállítása

A fékbetét kopásának, a fékbetét és tárcsa hézag ellenırzése, utánállítása

kézi szerszámok

kéz becsípıdése, sérülésefıkapcsoló lekapcsolás visszakapcsolás megakadályozása, védıkeztyő viselése

9 Hajtás általános ellenırzése,A zajszint, rezgés és melegedés, kuplung gumik ellenırzése

kézi szerszámok

kéz becsípıdése, sérülése

forgó mozgó alkatrészektıl biztonságos távolság megtartása (utánállításnál fıkapcsoló lekapcsolás visszakapcsolás megakadályozása, védıkesztyő)

10Hajtótárcsa és kötél ellenırzése, terelések ellenırzése

A hajtótárcsa és a kötélhornyok kopásának ellenırzése, a kötelek elhasználódásának ellenırzése.

világító eszköz, kéziszerszámok, mérıeszköz

kéz becsípıdése, sérülésefelvonó fıkapcsoló lekapcsolás visszakapcsolás megakadályozása, védıkeztyő viselése

11Kötélbekötés (ha van) ellenırzése, szükség szerinti beállítása

Rúgos felfüggesztés esetén ellenırizni a rúgok azonos terhelését, szükség esetén korrigálni a függesztıcsavarok állításával..

világító eszköz, kéziszerszámok, mérıeszköz

kéz becsípıdése, sérülésefelvonó fıkapcsoló lekapcsolás visszakapcsolás megakadályozása, védıkeztyő viselése

12 Sebességhatároló ellenırzéseEllenırizni a kötél állapotát, a kötél elhasználódottságát, zsírzó utántöltése, csapágy kenése

kéziszerszámok, gépzsír, rongy, olajzó vegyi anyag szervezetbe (bır,

szem, légutak) jutása, kéz sérülése, húzódása

felvonó fıkapcsoló lekapcsolás visszakapcsolás megakadályozása, védıkesztyő, szemüveg viselése, szétkenıdött zsír feltisztítása,

13Kötelek, függesztı elemek ellenırzése, ápolása

A kötelek, függesztı elemek állapotának ellenırzése, megtisztítása a rátapadt szennyezéstıl

zsír oldó folyadék (spray), rongy, vegyi anyag szervezetbe (bır, szem, légutak) jutása, kéz sérülése, húzódása

felvonó fıkapcsoló lekapcsolás visszakapcsolás megakadályozása, védıkesztyő, szemüveg viselése, szétkenıdött zsír feltisztítása,

14 Zsírzók, olajzók feltöltéseA zsírzók szükség szerinti kitisztítása, feltöltése, a csapágyak kenése

gépzsír, olaj, kéziszerszámok vegyi anyag szervezetbe (bır, szem, légutak) jutása, kéz sérülése, húzódása

felvonó fıkapcsoló lekapcsolás visszakapcsolás megakadályozása, védıkesztyő, szemüveg viselése, szétkenıdött zsír feltisztítása,

15Egyéb gáptéri tartozékok meglétének, mőködésének ellenırzése

Szellızı ventilátorok, tacho dinamók, kötél szorítók, utasító táblák, villamos dokumentáció, forgó részek burkolatai.

mérı eszközök

kéz sérülése, becsípıdésefelvonó fıkapcsoló lekapcsolás visszakapcsolás megakadályozása, védıkesztyő viselése,

Megközelítés

Géphelyiség, vagy géptér, hajtás

specifikus munkák

Felvonó karbantartás elemzése

Page 23: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Az elemzés táblázata

• Kategóriák

• Tevékenység

• Tevékenység részletezése

• Karbantartási m őveletek szimbólumai

• Szerszámok, eszközök

• Kockázatok

• Figyelmeztet ı jelek

• A kockázatok megsz őntetése, csökkentése

• Rendelkez ı jelek

Page 24: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Az elemzés táblázata

A kategóriák

• Megközelítés

• Géphelyiség, géptér, hajtásspecifikus munkák

• Vezérléssel kapcsolatos karb. feladatok

• Aknasüllyesztékben végzend ı munkák

• Aknaajtók

• Fülketet ırıl elvégezhet ı feladatok

• Fülke

• Hidraulikus felvonók karbantartása

Page 25: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Az elemzés táblázata

A kokcázatfelmérésr ıl és értékelésr ıl:

• Az Mvt szerint munkavédelmi és fogl. eü. szakorvosi szaktevékenység!

• Hankó Olga – Schindler Hungária Kft

• Virág György Barnabás – OTIS Felvonó Kft

• A kockázatok meghatározása, a megsz őntetésre, csökkentésre vonatkozó iránymutatással.

Azonban: foglalkozás-egészségügyi szakorvos bevonása nélkül történt!

Page 26: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Az elemzés táblázata

• Karbantartási m őveletek szimbólumai

Sor-szám

Karbantartási szimbólum

Karbantartási szimbólum jelentése

Sor-szám

Karbantartási szimbólum

Karbantartási szimbólum jelentése

Sor-szám

Karbantartási szimbólum

Karbantartási szimbólum jelentése

Sor-szám

Karbantartási szimbólum

Karbantartási szimbólum jelentése

1 Ellenırzés rányomással 11 Kopás ellen ırzése 21 Zsír-utántöltés 31 Táblát elhelyezni!

2 Nyomáspróba 12 Olajszint ellen ırzése 22 Szerelés kéziszerszámmal 32 világító eszköz

3 Feszesség ellen ırzése 13 Olaj utántöltése 23 Szerelés kéziszerszámmal 33 Kulcsos kapcsoló / tabló

4 Ellenırzés húzással 14 Fáradt olaj eltávolítása 24 Meghúzni 34 Lépésbiztos?

5 Ellenırzés emeléssel 15Be-, ill. kikapcsolás

(Fıkapcsoló lezárása - LO-TO)25 Oldani 35 Dokumentálás, tájékoztatás

6 Figyelem! 16 Törlés, tisztítás 26 Úszókábel köpeny ellen ırzése 36 Mőszeres mérés

7 Kötél ellen ırzése 17 Takarítás sepr ővel, kefével 27 Mérés 37 Aknaajtó kitámasztás

8 Fénysugár-vizsgálat 18 Por eltávolítása 28 Rés mérése 38 Munka el ıkészítés

9 Szemrevételezés 19 Mozgási irányok 29 Mérés, id ılefutás 39 Hımérséklet mér ı

10 Zajvizsgálat 20 Zsírozás 30 Olajozás

C

Page 27: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Az elemzés táblázata

•Figyelmeztet ı jelek

Figyelmeztet ı jelek

Figyelmeztet ı jelek jelentése

PéldákFigyelmeztet ı

jelekFigyelmeztet ı jelek

jelentésePéldák

Vigyázat, lépcs ıPl.: meredek lépcsı /

létra vezet a gépházhozAutomatikus

mőködés ő berendezésPl.: burkolatlan lendkerék

Botlásveszély Pl.: magas küszöb / szintkülönbség

Vigyázat! A kötél beránthatja!

Pl.: burkolatlan hajtó-, és/vagy terelıtárcsa

Elcsúszás veszélyePl.: hidraulika folyadék /

víz

Vigyázat! Kéz beszorulásának

és/vagy becsíp ıdésének

veszélye!

Pl.: hidraulikus munkahengerek javítása során

Zuhanásveszély

Pl.: nem megfelelı korlát a gépház megközelítési útvonalán (30 cm-nél

nagyobb rés)

Forró tárgy, vagy felület

Pl.: hidraulika tartály / hőtı, motor, ellenállás

Vigyázat! Leeshet a

fülketet ırıl!

Hiányzó, vagy nem megfelelı védıkorlát a

fülketetın(30 cm-nél nagyobb rés)

Mérgezı anyagok

Pl.: vegyszerek a felvonó karbantartásához, tisztításához

Vigyázat! Az aknafödém

veszélyesen közel van!

Maró / lúgos / korrozív anyagok

Pl.: vegyszerek a felvonó karbantartásához, tisztításához

Vigyázat! Ellensúly!

Pl.: Burkolat nélküli ellensúly a süllyesztékben.

Irritatív, az egészségre ártalmas anyagok

Pl.: vegyszerek a felvonó karbantartásához, tisztításához

Leesı tárgyakPl.: az aknába

tárgyak eshetnekTőzveszély

Elmozduló tárgyak, automatikus ajtók

Pl.: a gépház ajtaja rugós visszahúzóval ellátott; tetı-

csapóajtóVigyázz, akna!

Áramütés veszélyePl.: burkolatlan feszültség

alatti berendezésekÁltalános veszély!

Olyan esetekben, melyekrıl a fenti jelek nem rendelkeznek.

Page 28: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Az elemzés

táblázata

• Rendelkez ı jelek

Sor-szám

Biztonsági jelek

Biztonsági jelek jelentése

Példák

1Védısisak használata kötelez ı!

Pl.: Aknában végzett munka

2Védıszemüveg

használata kötelez ı!

Pl.: Fúrás, gyorsvágó (flex) használata, vegyianyagok használata

3Hallásvéd ı eszköz

használata kötelez ı!

Zajos munkakörnyezetben

4

Leeés elleni védıeszköz használata kötelez ı!

Pl. Fülketetın, ahol nincs, vagy nem megfelelı a korlát

5Védıkeszty ő használata kötelez ı!

Pl. Vágásbiztos keszty ő: Anyagmozgatás, fémszerkezeti munkavégzés esetén

Vegyvédelmi keszty ő: kenı és tisztítószerek, egyéb vegyianyagok használatánál

Elektromos véd ıkeszty ő: feszültség alatti munkavégzésnél

6Védıcipı

használata kötelez ı!

Pl. Anyagmozgatás, villamos munkák stb.

7

Porvéd ı / Légzésvéd ı használata kötelez ı!

Pl. Takarítási tevékenységnél, vegyianyagok használatánál stb.

Page 29: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Egyszemélyes karbantartás munkabiztonsági feltételei

Page 30: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Alapvetések: munkavédelmi megközelítés

• Csak az elıbb felsorolt karbantartási tevékenységek kockázatelemzése történt meg.

• Feltételezve a mv. szabályok ismeretét, és betartás át

• A felvonó rendelkezik az alapvet ı biztonsági feltételekkel, berendezésekkel

• A biztonsági berendezések m őködıképességének ellenırzése

• A biztonsági berendezések, eszközök minden körülmények közötti használata.

Page 31: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Az alábbi egyéni véd ıeszközök rendelkezésre állnak:

• védıcipı

• védısisak / véd ısapka

• vágásbiztos keszty ő

• védıszemüveg

• légzésvéd ı álarc

• elektromos energiák elleni EVE

• leesés elleni EVE

Alapvetések: munkavédelmi megközelítés

Page 32: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Alapvetések:

Fülketet ın biztonságos korlát

Page 33: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Alapvetések:

Leesési veszély esetén rendelkezésre áll a teljes testet tartóhevederzet, megfelel ıkiköt ıkötéllel, ismert teherbírású, megfelel ıkikötési ponttal.

Page 34: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Alapvetések:

Rendelkezésre állóbiztonsági berendezések:

• Aknaajtó biztonsági vonal.

• Fülketet ın karbantartási tabló, vész-STOPkapcsoló

• Süllyesztéki vész-STOPkapcsoló

Süllyesztéki létra

Page 35: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

A felvonó rendelkezik az alapvet ı biztonsági feltételekkel:

• Zárható f ıkapcsoló

Alapvetések:

Page 36: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

A felvonó rendelkezik az alapvet ı biztonsági feltételekkel:

• Burkolat a hajtótárcsán / terelıtárcsán

Alapvetések:

Page 37: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

• Kemény munkabiztonsági feltételek?

• Költségek?

• Mi a drága?

Page 38: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Összefoglalásul:

Az elıbbi táblázatban

felsorolt

- értelmezési és alkalmazási korlátozások, valamint

- az elıírt biztonsági és használati feltételek

megtartása esetén értékelésünk alapján:

egy szerel ı is elvégezheti a karbantartást.

???

??????

???

Page 39: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Összefoglalásul:

Azonban:

• Nem Szentírás a program megállapítása

• Nem jogszabály-értelmezés

• Nem kezelhet ı önálló munkavédelmi kockázatelemzésként

• Nem helyettesíti a vállalkozások munkavédelmi kockázatfelmérését és kockázatelemzését.

IRÁNYMUTATÁS!

Page 40: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Az elemzés elérhet ısége

Terv szerint az MFSZ honlapján, nyomtatható, plakátolható formában.

Kérdések? ???

??????

???

Türelem!

???

??????

???

Page 41: Felvonó karbantartás baleseti kockázatai · Virág Gy.B. Felvonó karbantartás baleseti kockázatai Virág György Barnabás biztonságtechnikai és üzleti etikai vezet ı OTIS

Virág Gy.B.

Mindenki

Mindenhol

Mindenkor

Köszönöm a

figyelmet!