Fert tavanice _ uputstvo

  • Published on
    13-Oct-2015

  • View
    152

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fert

Transcript

FERT TAVANICE

- Fert gredice - do dva metra bez dodatnog ojacanja (bez dodatnog gvodja u gredici), preko te duine ide sledeci obrazac ali nije pravilo: - do 2.5m duine stavite 1R8 ( 1znaci jedna ipka, R znaci rebrastog gvodja, 8 znaci fi 8mm)- do 3m duine stavite 1R10- do 3.5m duine stavite 2R8- do 4m duine stavite 1R12- do 4.5m duine stavite 2R10- do 5m duine stavite 2R12

Na stovaritima je cesta prica da za dodatnim ojacanjima nema potrebe kod ferta kraceg od 4 m, jednostavno zanemarite ove opaske i budite samovci do kraja. U mom statickom proracunu samo oni fertovi koji su bili kraci od 2m nisu imali dodatno ojacanje u sebi.

Fert gredice:

Inace, staticari izbegavaju, koliko je god to mogu?e, da u individualnoj stambenoj izgradnji rade raspone ve?e od 6 metara, ali ako se rade ve?e duine od te onda se obavezno radi po stati?kom prora?unu i isklju?ivo uz profesionalce. Ovo shvatite kao upozorenje i ne uputajte se sami u to. Jednostavno, suvie je opasno za varijantu "uradi sam"! Najbolje bi bilo da pozovete nekog od osoblja sa lokalnog stovarita gde se snabdevate sa materijalom da vam oni premere objekat, ili da im ponesete nacrt sa ta?nim merama. imajte na umu da je gotova fert gredica skuplja za oko 20 % od uradi sam varijante, u kojoj sami nabavljate kanalice, binor nosa?e i ev. armaturno gvo?e.Ina?e, kad se fert gredice ra?unaju onda se na svetli otvor dodaje jo po 15cm binora sa svake strane da viri, jer ?e taj deo kasnije da "sedne" na zid. I uvek se ra?una kra?i raspon, npr. prostorija je 4x3m, zna?i da ?ete uzimati fert duine 3.30m (3 metra je svetli otvor, a onih 30 cm je goli binor). Za izradu fert gredica u "uradi sam" varijanti se koristi beton sli?an malteru, samo bez kre?a. Kad naslaete kanalice na binor isti postavite na to ravniju povrinu i zalijte betonom. Naravno zahtevaju negu, to zna?i zalivanje minimum tri dana i momentalna ugradnja nakon toga, slaganje fert ispune, armiranje i betonaa. Ina?e, ako ih pravite dosta pre ugradnje zahtevaju isti tretman kao i svaki beton, odn. zalivanje u trajanju od 21. dana.

Po prora?unu kupite i fert popunu, i uve?ajte datu koli?inu za 10%. Neko priznaje lom, neko ne, ali moe popuna da vam ispadne, da je nenamerno polomite i sl. i taj viak ?e vam u kriti?nom momentu sa?uvati nerve. Nikako nemojte kupovati proizvode firme "Mladost" Leskovac. Naime, njihova fert popuna puca kad je na zemlji, a vi se popnete/stanete na nju pa moete da zamislite ta se deava kad je samo krajevima oslonjena na fert gredice i eto za ?as nesre?e. Da li im je lo materijal ili postupak obrade ne znam, znam da se mnogi zale?u na njih zbog cene...

- metalne podupira?e - 1 komad na kvadratni metar klasi?ne plo?e, cena oko 30 eurocenti za 21 dan najma ili ako radite belu tavanicu od Xelle onda 1 podupira? na povrinu 3 x 3 metra. Nemojte da se igrate sa drvenim prajcevima, em je plo?a neravna sa donje strane (skuplje malterisanje), em postoji opasnost od pada iste.

- Kupite rogove za krov po dobijenoj specifikaciji i upotrebite ih da poduprete plo?u, tako ?e vam zavriti dva posla po ceni jednog. Umesto rogova mogu da se koriste tafne 5 x 8 cm

Izvucite vagres na zidovima. To se radi sa plasti?nim prozirnim crevom u koje se sipa voda (ili vino koje posle popijete). U Woby-ju ima da se kupe indikatori sa kuglicama, umnogome olakava posao, a i nije skupo. Vagre se obi?no stavlja na visinu od metar i po od poda. Kad ste na svim zidovima ucrtali vagres (ozna?ava se trokutom okrenutim naopa?ke gde vrh trokuta ozna?ava mernu kotu) napravite ablon od crep letve sa kojim kasnije odre?ujete na koju visinu dolaze fert gredice. Oalujte daskom sa spoljne strane i do daske naslaite siporeks plo?e. Na slici gde se nalazi detalj slepe grede se vidi na?in postavljanja alunga. Ubacite unapred pripremljenu armaturu po svim zidovima i sa paljenom icom poveite armaturu sa fert gredicama. Preko sloenih elemenata postavite armaturne mree sa preklopom od min 20 cm. Armaturna mrea neka bude fi 8mm. Sa paljenom icom poveite i armaturne mree sa armaturom i sa binorima, posluite se opet sa kamen?i?ima da bi ste podigli armaturnu mreu na visinu od 2-5 cm iznad fert popune.Provucite rebrasta creva za struju i telekomunikacije.Provucite kanalizacione cevi na predvidjena mesta.Postavite na mesto prolaza vodovodnih cevi par?e plasti?ne cevi fi 75mm.Zaduite nekog da sve opasne predmete koji se nalaze blizu objekta pomakne/pospremi dalje od objekta, u slu?aju da neko padne sa plo?e da se ne povredi vie nego to treba.

- Ugovorite isporuku betona marke MB 30. Formula za izra?unavanje je kvadratura x 0.14 = koliko kubika betona vam treba. A ako radite ru?no onda obezbedite 1.2 kubna metra odera za betonau (najbolje bi bilo ako bi mogli da na?ete mleveni kamen) i 300 kg cementa portland 25 za 1 kubni metar betona. Ako je oder sitniji dodajte jo 50 kg cementa. Stvar je u tome to za krupniji agregat treba manje cementnog "mleka" da okupa kamen. Kad bi, recimo, betonirali sa peskom za malterisanje trebalo bi vam preko 550 kg cementa za kubik gotovog betona.

- Ugovorite dolazak pumpe - da bi lake digli sav taj beton na prvu etau, napla?uje se po upumpanom kubnom metru betona i otprilike kota oko 10 evra/m3. Mana pumpe je to u cevima po zavretku pumpanja ostane i vie od pola kubika betona. Za rad sa pumpom (odn. crevom ) treba?e vam dva snanija pomo?nika. Jer kad beton jurne kroz crevo fi 20cm verujte da ga ne moete sa lako?om savladati (?ak se deavalo da crevo baci ?oveka sa plo?e), a sa dvojicom ja?ih ljudi taj problem skoro da nestaje. Da bi bilo jo lake raditi sa crevom uzmite jednu crep letvu duine oko metar i pol i sa armaturnom icom je zaveite za crevo na oko metar i 20 cm od otvora. Ra?unajte da ?ete morati raditi bre jer beton mnogo brzo stie, pa ?e vam trebati i vie ljudi na njegovom plasiranju po plo?i. Kod mene je bilo 7 ljudi ( bez mene) i nas 8-ica smo jedva stizali da razvu?emo beton na plo?i od 100 kvadrata. Plo?u smo zavr?ili za 3 i po sata, i moram priznati da smo se poteno umorili. Ali sve se to zaboravi uz pivo i rotilj.

Ako radite na ruke onda obezbedite "vrabac" (termin za dizalice u obliku korpe koja pomo?u sajle die cela kolica sa betonom. Cena najma je na dnevnom nivou i kre?e se od 20 eura/dan bez operatera.

Tako?er ?e vam trebati i siporeks plo?e koje ?ete ise?i kao za nadvoje, ali nam ovaj put treba samo jedna vrsta. Dakle odozgo na bloku iscrtajte na svakih 5cm liniju duno i isecite plo?e koje ?ete kasnije slagati po obodu vanjskog alunga, a u svrhu prekida (zatite od ) tzv. hladnog mosta. Na taj na?in ?ete spre?iti prodor hladno?e u ku?u (efekat "hladne mi noge"). Od jednog bloka pokrivate cca 3 metra obodne duine alunga.

Detalj obodnog alunga. Ovo belo su siporeks plo?e.

Detalj armature sa dodatnom gredom koja je u plusu. Ovo sam namerno digao na plo?u jer mrzim da to gledam sa donje strane i to jo u dnevnom boravku. Ova greda se nije mogla izbe?i iz prostog razloga to na tom mestu ide pregradni zid. Da je u prostoriji ispod bio ozidan zid ovo bi bilo bespotrebno.

Detalj dimnjaka i stepenita. Neophodno je stepenice izbetonirati par dana ranije, a i olaka?e vam prilaz plo?i. Za alovanje stepenita unajmite profi tesara, napla?uje se odokativno, retko kad na dnevnicu. Ja sam za svoje platio 70 evra i dvojica majstora su ga oalovali za manje od dana. Betoniranje moete da uradite sami, ali nemojte zaboraviti da pre betonae ubacite armaturu (R12 na razmaku od 10-15cm) i armaturnu mreu (fi 8) ina?e je pucanje neminovno. Dimnjak uvek pokrijte kao na slici da zatitite izolaciju od prodora vlage.

Detalj dimnjaka br. 2: ovo belo oko dimnjaka je stiropor d=5 cm. Po preporuci cenjenog Schiedel-a dimnjak mora imati diletacionu fugu u odnosu na plo?u u razmaku od 5cm i najlake da to izvedete je upotrebom stiropora.

Detalj slepe grede. Ovo su grede koje nisu vidljive (ni u plus, ni u minus). Ova na slici je bila neophodna i zbog duine garae i zbog toga to ?e tu da bude pregradni zid od gipsa. A i omogu?uje da se u garai postavi stropna dizalica za npr. va?enje motora iz automobila.

Kad se plo?a zavri sledi opet ono negovanje u trajanu od 21 dan, nakon isteka 10-12 dana moete razrediti prajceve, to ja nisam uradio ve? ve? sam nakon 10 dana po?eo slagati materijal na plo?u da bih mogao to pre da nastavim sa zidanjem. Drugi dan raalujte daske, o?istite i u?apite ih.