Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant Brochure 2014

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRANSIT Festival voor nieuwe muziek / New Music Festival

Text of Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant Brochure 2014

 • 19

 • 20

  VR 24 OKT 20.30u Spectra / p 04FRI OCT 24 8.30p.m. Elise Caluwaerts

  ZA 25 OKT 11u Lecture p 05SAT OCT 25 11a.m. Michael Beil

  14u Nordic Aect p 052p.m.

  16u Bozzini Quartet p 064p.m.

  17.30u Debat / Debate p 065.30p.m.

  20.30u ChampdAction p 078.30p.m.

  ZO 26 OKT 13.30u Projectensemble p 08SUN OCT 26 1.30p.m.

  16u Elision Ensemble p 094p.m.

  17.30u Zwerm & p 105.30p.m. Mauro Pawlowski

  20.30u ensemble mosaik / p 118.30p.m. Neue Vokalsolisten

  Info & tickets p 12

 • T IJD VOOR EEN FEESTJE ! Het Festival van Vlaanderen is twintig jaar actief in Leuvenen TRANSIT bestaat vijftien jaar. Ik vergelijk TRANSIT wel eens met een kraamkliniek. Com-ponisten en musici zijn de ouders, het publiek is de samenleving, het festival de plek waarhet nieuwe artistieke product in ideale omstandigheden op de wereld wordt gezet. Deouders en de maatschappij zijn verantwoordelijk voor de groei en bloei: een materniteitof een creatiefestival kan nu eenmaal niet alles doen.Dit jaar verwacht TRANSIT zeventien nieuwe telgen en voorziet ook opvang voor de aller-kleinsten (lees: werken van maximaal tien jaar oud). Het Spectra ensemble brengt zowathet beste uit componerend Vlaanderen samen. Nordic Affect, Bozzini Quartet en Elisionpresenteren spannende muziek uit alle hoeken van de wereld. Ze exporteren de creatiesvan Thomas Smetryns, Frederik Neyrinck en Serge Verstockt nadien ook wereldwijd.ChampdAction gedijt volop in de TRANSIT biotoop met de tegendraadse muziek van dejongere generatie. En Mauro Pawlowski wilde al lang iets samen doen met Zwerm.Neue Vocalsolisten, ensemble mosaik en videokunstenares Anne Quirijnen plaatsen hetslotakkoord van de feesteditie 2014 en daarna barst het feestje los. U komt toch meevieren?

  artistiek directeur Mark Delaere artistic director

  T IME TO CELEBRATE ! The Flanders Festival has now been active in Leuven for twentyyears, and TRANSIT is going to be fifteen. I often compare TRANSIT to a maternity ward.The composers and performers are the parents, the audience is society, and the festivalthe ideal place to bring the new artistic being into the world. The parents and society areresponsible for helping the new baby to grow and flourish, since a maternity ward, ora single festival, simply cant do the job alone.This year, TRANSIT is expecting seventeen new scions and is providing a crche for theyoungest ones (read: works ten years old or younger). The Spectra ensemble will moreor less bring the best of Flanders compositional talent together. Nordic Affect, BozziniQuartet and Elision will present exciting music from all the corners of the world, andafterwards theyll export the premieres by Thomas Smetryns, Frederik Neyrinck and SergeVerstockt worldwide. ChampdAction thrives in the TRANSIT biotope, with the youngergenerations against-the-grain music. And Mauro Pawlowski, who has long wanted todo something with Zwerm, will now get his chance.Once the 2014 festivals final chord has been sounded by the Neue Vocalsolisten, ensemblemosaik and video artist Anne Quirijnen, the corks will be popped and the party will start!Wont you join us?

 • QUATUOR BOZZINI MICHAEL SLOBODIANFIL IP RATH

  ZWERM MARK R IET VELD

  SPECTRA ENSEMBLE EL IS ION ENSEMBLE

 • INT ERZONE MART IN S IGMUND

  CHAMPDACT ION

  NORDIC AFFECTMAURO PAWLOWSKI MINA VAN ELEWYCK

 • 4Vrijdag 24 oktober / / / Fr iday 24 October

  20.30 u / / / 8 .30 p.m. STUK Soetezaal

  Spectra dir . F il ip Rath

  El ise Caluwaerts sopraan / soprano

  CREATIES VAN | PREMIERES BY Filip Rath: Twee liederen / Daan JanssensWERK VAN | WORK BY Luc Brewaeys: Cardhu / Annelies Van Parys: Fragrances / SergeVerstockt: Feuillage du Coeur

  Hoezeer TRANSIT ook vooruitkijkt, het openingsconcert 2014 is een gelegenheid om ookeven terug te blikken. TRANSIT 2008: Spectra ensemble creert Cardhu van Luc Brewaeys,New York New Music Ensemble creert Fragrances van Annelies Van Parys. Op tourneekrijgt Van Parys lovende kritieken in de Amerikaanse pers. Cardhu staat op het programmain Zagreb, Amsterdam en op de Binnale van Veneti. Ook het magistrale Feuillage duCur van Serge Verstockt trekt de aandacht: klarinet en coloratuursopraan versmeltenin een virtuoze symbiose. Maar geen openingsconcert zonder creaties van eigen bodem.Filip Rath zorgt voor twee liederen op tekst van zijn favoriete Spaanse dichter FedericoGarcia Lorca. Daan Janssens experimenteert met de cimbalom, een Hongaars volksmu-ziekinstrument.

  As much as TRANSIT is a look into the future, this opening concert is also an opportu-nity for retrospection. TRANSIT 2008: Spectra ensemble premiered Cardhu by Luc Brewaeys,New York New Music Ensemble premiered Fragrances by Annelies Van Parys. Van Parystoured America and was acclaimed by the US press. Cardhu is on the programme inZagreb, Amsterdam and the Venice Biennale. In Serge Verstockts masterful Feuillage duCur (after Maurice Maeterlinck), clarinet and coloratura soprano melt together in a vir-tuoso symbiosis. Elise Caluwaerts will take on the challenging score this time around.And it wouldnt be an opening concert without home-grown new works too. Filip Rathwill provide two songs, set to texts by his favourite Spanish poet Federico Garcia Lorca.Daan Janssens will experiment with the cimbalom, a Hungarian hammered dulcimer.

  Inleiding 19.45U /// 7.45P.M. Intro Mark DelaereTickets 15 (red. 11,25, 7,50)

 • 5Zaterdag 25 oktober / / / Saturday 25 October

  11 u / / / 11 a.m. STUK Ensemblezaal

  LECTURE in Engl ishAudio-Video Interactions in New MusicMichael Beil componist / composer

  De uitvoering van Beils exit to enter door het Nadar ensemble tijdens het vorige TRANSIT-festival staat nog in veel geheugens gegrift. Michael Beil is dan ook uitstekend geplaatstom het gebruik van video in de nieuwe muziek toe te lichten.

  The Nadar ensembles performance of Michael Beils exit to enter at last yearsTRANSIT festival is etched indelibly in many peoples memories, which makes Beil theperfect excellent choice to give a presentation about the use of video in new music. Gratis /// Admission free

  14 u / / / 2 p.m. Labozaal

  Nordic Affect

  CREATIES VAN | PREMIERES BY Thomas Smetryns / Taylan Susam / Brendan FaegreWERK VAN | WORKS BY Thurdur Jnsdttir: INNI musica da camera / Gudmundur SteinnGunnarson: Kortamel

  De hedendaagse muziek in Ijsland is even zinderend en trillend als de vulkaan Eyjafjalla-jkull. De musici van Nordic Affect zijn specialisten in historische uitvoeringspraktijk entegelijkertijd aanvoerders van de radicaal vernieuwende hedendaagse muziek. U kunthier kennismaken met de Ijslandse componisten Thurdur Jnsdttir en Gudmundur SteinnGunnarson en de creatie beleven van twee werken van componisten die nog (net) geen30 zijn: Taylan Susam (NL) en Brendan Faegre (US). Nordic Affect creert ook nieuw werkvan Thomas Smetryns die eveneens een innige band heeft met de oude muziek als luitisten theorbespeler.

  Contemporary music in Iceland is vibrant and eruptive as its volcano Eyjafjallajkull.The musicians of Nordic Affect are specialists in historical performance practice as wellas proponents of radically innovative contemporary music. You can get acquainted withIcelandic composers Thurdur Jnsdttir and Gudmundur Steinn Gunnarson and expe-rience the premieres of two works by composers who are (just) under 30: Taylan Susam(NL) and Brendan Faegre (US). Nordic Affect will also be premiering new work by ThomasSmetryns, who as a lute and theorbo player also has close ties to early music.

  Inleiding 13.30U /// 1.30P.M. Intro Klaas CoulembierTickets 12 (red. 9, 6)Coproductie /// Co-production Dark Music Days, November Music & TRANSIT

 • 6Zaterdag 25 oktober / / / Saturday 25 October

  16 u / / / 4 p.m. STUK Studio

  Bozz in i Quartet

  CREATIES VAN | PREMIERES BY Frederik Neyrinck / Rozalie HirsWERK VAN | WORK BY Marc Sabat: Euler Lattice Spirals Scenery

  De puurheid van het strijkkwartet zette al veel componisten aan tot het componeren vanpuik werk. Frederik Neyrinck en Rozalie Hirs gooien alvast al hun talent in de strijd voorhun nieuwste creatie door het Canadese Bozzini Quartet. Van Marc Sabat staat Euler LatticeSpirals Scenery op het Bozzini programma. Hij verwijst naar Pythagoras en de hedendaagsecomponisten Claude Vivier en Ben Johnston in een half uur durend monumentaal, maarnooit hoogdravend strijkkwartet. Deze compositie, met een duidelijk wiskundige insteeklaat door haar radicaliteit een verpletterende indruk na op elk publiek. U weze gewaarschuwd.

  The purity of the string quartet has already inspired many composers to write first-rate pieces. This time, Frederik Neyrinck and Rozalie Hirs will have a turn, with theirlatest premieres, played by Canadian Bozzini Quartet. Marc Sabats Euler Lattice SpiralsScenery is also on the Bozzini programme. This monumental yet never pompous 30-minute string quartet alludes to Pythagoras and contemporary composers Claude Vivierand Ben Johnston. The radical quality of this composition, with its clearly mathematicalapproach, never fails to leave a lasting impression on any audience. Youve been warned!

  Inleiding 15.30U /// 3.30P.M. Intro Klaas CoulembierTickets 12 (red. 9, 6)Coproductie /// Co-production November Music & TRANSIT

  17.30 u / / / 5 .30 p.m. STUK Ensemblezaal

  Debat | Debate in Engl ishEen blik achter de schermen van de nieuwe muziek

  Nieuwe muziek is een internationaal fenomeen. De samenwerking tussen festivals in ver-schillende landen wordt steeds belangrijker. Programmatoren wisselen hier van gedachtenover co-productie, netwerking en presentatievormen.

  In the international world of new music, collaboration between festivals is becomingincreasingly necessary.