12
Finansijski posrednici

Finansijski posrednici

  • Upload
    stu

  • View
    96

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Finansijski posrednici. Uloga :. Fin. Posrednici = Fin. Institucije Nabrojite 3 vrste Fin. posrednika?. Suficit: Zajmodava o c. Deficit: Zajmoprima o c. Fin. posrednik. Vrste posredika :. Vrste finansiranja :. F inasiranje. Direktno. Indirektno. polu Direktno. Direktno :. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Finansijski posrednici

Finansijski posrednici

Page 2: Finansijski posrednici

Uloga:

• Fin. Posrednici = Fin. Institucije

• Nabrojite 3 vrste Fin. posrednika?

Suficit:Zajmodavaoc

Deficit:Zajmoprimaoc

Fin.posrednik

Page 3: Finansijski posrednici

Vrste posredika:

Page 4: Finansijski posrednici

Vrste finansiranja:

Direktno Indirektno

poluDirektno

Finasiranje

Page 5: Finansijski posrednici

Direktno:

ZajmodavaocOsoba A

ZajmoprimaocFirma X

Page 6: Finansijski posrednici

Indirektno:

ZajmodavaocOsoba A

ZajmoprimaocFirma XFin.

Institucija

• U transakciji uključen posrednik

Page 7: Finansijski posrednici

PoluDirektno:

ZajmodavaocOsoba A

ZajmoprimaocFirma X

Broker

• Prednosti:• Niži info. trošak

• Nedostatci: • Rizik i ročne karakteristike

• Karakteristika: • poluDirektan kontakt preko posrednika

Page 8: Finansijski posrednici

Faktori uticaja na porfolio FP:

• Karakteristike izvora sredstava:– Troškovi prikupljanja– Stepen stabilnosti=kontinuiranost– Rok dospjeća

• Rizik plasmana• Stopa povrata na aktivu (kredit,investiciju)• Veličina Fin. Institucije • Konkurencija• Drzavna Regulacija

Page 9: Finansijski posrednici

Upravljanje portfoliom FP:• Diversifikacija sredstava:

– Prema vrsti izvora i datumu dospjeće

• Ročna usklađenost izvora sredstava sa plasmanima

• Rizik plasmana • U BiH-RS:

Page 10: Finansijski posrednici

• Povlačanje sredstava iz Indirektnog ka Direktom i PoluDirektom fin. – Osnovni razlog: mogućnost veće zarade i

jeftinijih izvora sredstava.

– Sigurnost vs. Zarada

– Niži trošak vs. Potraznja za HoV

Fin. disintermedijacja:

Page 11: Finansijski posrednici

Vjezba:

Page 12: Finansijski posrednici