Click here to load reader

Fisa Diculesti

  • View
    58

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seap

Text of Fisa Diculesti

CONSILIUL JUDEEAN OLT

SECIUNEA 1 : FIA DE DATE A ACHIZIIEI

1. INFORMAII GENERALE

1.1 AUTORITATEA CONTRACTANT

Denumire: comunA DICULESTI , jud. valcea

Adresa: Comuna DICULESTI, judetul Valcea

Localitate: DICULESTICod fiscal:

16379238

Tara: ROMNIA

Persoana de contact:

Dl. Sabin Cupareanu, primarTelefon: 0250/842428

E-mail: [email protected]

Fax: 0250/842428

Adresa/ele de internet (daca este cazul):

1.2. Principala activitate a Autoritii contractante

ministere ori alte autoriti publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

agenii naionale

X autoriti locale

alte institutii guvernate de legea public

institutie european/organizaie internationala

altele (specificati) servicii publice centrale

aparare

ordine public/siguran naional

mediu

economico-financiare

sanatate

construcii i amenajarea teritoriului

protectie social

cultura, religie si actv. recreative

educaie

X servicii generale ale administrtiei publice

Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoritii contractante

DA NU X

1.3.INFORMAII I CLARIFICRI

Alte informaii si/sau clarificari pot fi obinute:

X la adresa mai sus menionat

altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Ofertanii vor inspecta locaia proiectului i mprejurimile pentru a evalua pe propria rspundere , cheltuiala i risc , datele necesare pentru a pregti oferta. Se va prezenta proces verbal de vizitare a amplasamentului.

Vizitarea amplasamentului este obligatorie pentru toti ofertanii i se va face pe data de 06.10.2010, ora 13 . Locul de ntlnire va fi la sediul Primariei Comunei Diculesti.

Daca un ofertant nu a participat la vizita pe teren organizata de Autoritatea contractanta la data precizata acesta trebuie sa efectueze pe propria raspundere vizita in teren si sa anunte Autoritatea Contractanta ( pentru a stabili data vizitei si a fi in mod obligatoriu insotit de un reprezentant al autoritatii contractante care va intocmi procesul-verbal al vizitei in teren) . Procesul verbal al vizitei in teren astfel incheiat va fi introdus in oferta.

Date limita de primire si raspuns la solicitari de clarificari :07.10.2010

Solicitrile si raspunsurile la clarificri se vor nainta la Primaria Comunei Diculesti comuna Diculesti, judetul Valcea respectand prevederile art. 78 i art. 79 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.4. Instituia responsabila pentru solutionare contestaiilor

Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor - CNSC

Adresa :str. Stavropoleos nr. 6 , sector 3 , Bucureti

Localitatea: Bucureti Cod postal: 030084 Tara: Romnia

E-mail: office @cnsc.ro Telefon: 021-3104641

021-3104642

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 0213104642

Instituie competent pentru soluionarea cilor de atac : Curtea de apel Pitesti

Adres: Str Victoriei nr 22

Localitate: Pitestiara:Romnia

Telefon: 0248/219.374

Adresa/ele de internet (dac este cazul):

Fax: 0228/223.828

1.5. Sursa de finantare :

Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuitBugetul local si Bugetul Consiliului Judetean

DA NU X

Finantarea va fi asigurata in functie de fondurile alocate pana la sfasitul anului 2010

2: OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1) Descriere

2. 1.1) Denumire contract Proiectare si executieAsfaltare drumuri de interes local Colelia , L=1,000 km, Budesti L=1,740 km, Baracesti L=1,000 km, in Comuna Diculesti jud. Valcea

2.1.2. Denumire contract i locaia lucrrii , locul de livrare sau prestare

(a) Lucrri X (b) Produse (c) Servicii

Execuie

Proiectare i execuie XRealizare prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de autoritate contractant Cumprare

Leasing

nchiriere

Cumprare in rate

Categoria serviciului 2A

2B

Se specifica din care categorie de servicii aparine obiectul contractului fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B

da nu

Principala locaie a lucrrii

Comuna Diculesti Cod CPV:

Cod CPV 45233140-2 Lucrari de drumuri

Cod CPV 74232250-1 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transportPrincipalul loc de livrare

____________________

Cod CPV/CPSA /Principalul loc de prestare

_______________________

Cod CPV/CPSA /

2. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin :

Contract de achiziie public de lucrri: X

ncheierea unui acord cadru

2. 1.4. Durata contractului de achiziie public : 12 de luni de la atribuire, din care:

PROIECTARE 3 luni de la semnarea contractului

EXECUTIE LUCRARE : 9 luni de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor

2.1.5. Informaii privind acordul cadru (dac este cazul)- nu este cazul

Acordul cadru cu mai muli operatori

Nr. sau, dac este cazul nr. maxim al participanilor al acordului cadru vizatAcordul cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru:

Durata n ani sau luni

Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru

DA NU X

2.1.6) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini)

da NU X

Dac da:

Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile

2.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA NU X

Valoarea maxim contractat fr TVA 3.353.680 lei fara T.V.A., din care:

Proiectare = 97.680 lei fara T.V.A.

Executie lucrari = 3.256.000 lei fara T.V.A.

Ofertele care depasesc valorile maxime estimate pe fiecare obiectiv, atat pentru proiectare cat si pentru executie, vor fi considerate inacceptabile - conform art.36 alin.1 e) din HG 925 / 2006 - actualizata -

2.2) DESCRIEREA CONTRACTULUI

2.2.1. Contractul are ca scop realizarea lucrrilor de execuie a investiiei Proiectare si executieAsfaltare drumuri de interes local Colelia , L=1,000 km, Budesti L=1,740 km, Baracesti L=1,000 km, in Comuna Diculesti jud. Valceaconform documentaiei de atribuire

2.2.2) Opiuni (dac exist) da nu XDac exist, descrierea acestor opiuni:

2.3. Condiii specifice contractului

2.3.1 Alte condiii particulare referitoare la contract :

2.3.2. Contract rezervat

(dac DA scurt descriere )

2.3.3. Altele

Conform modelului de contract prezentat in Documentatia de atribuireDA NU XDA NU X

DA X NU

3: PROCEDURA

3.1) Procedura selectat

Licitaie deschis

Licitaie restrns

Licitaie restrns accelerat

Dialog competitiv Negociere cu anun de participare

Negociere fr anun de participare

Cerere de ofert X

3.2) Etapa final de licitaie electronic DA NU X

Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic

__________________________________________________________________________

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie publica sunt:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoaterea reciproc;

d) transparenta;

e) proportionalitatea;

f) eficienta utilizrii fondurilor;

g) asumarea rspunderii

3.3.) Legislaia aplicat :

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public , a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii , publicat n M.O. al Romniei , Partea I , nr. 625 din 20 iulie 2006 , cu modificrile i completrile ulterioare;

HG nr. 925 /2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G. nr. 34/2006;

Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006

H.G. nr. 1337/2006 privind completarea H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare a atribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G. nr. 34/2006;

Ordinul nr. 915/2008 privind aprobarea condiiilor contractuale generale i speciale la ncheierea contractelor de lucrri;

O.U.G nr. 30/2006 , privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public,

H.G. nr. 782/2006 , pentru aprobarea Regulamentului de Organizare i Funcionare a C.N.S.C.

Legea nr. 128/2007, pentru modificarea i completarea O.U.G. nr. 34/2006

H.G. nr.28/2008, privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei deelaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii

O.U.G. nr.19/2009 privind unele msuri n domeniul legislaiei referitoare la achiziiile

Publice;

OUG nr. 76/2010 pentru modificarea i completarea OUG nr. 34/2006;

H.G. nr. 834/2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006

4. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECIE

4.1) Situaia personal a candidatului / ofertantului

Declaraii privind necadrarea n prevederile art.180 din OUG nr.34/2006

Solicitat X Nesolicitat Cerina este obligatorie n vederea calificrii ofertantului/candidatului/concurentului:

1. declaraia privind situaia personal a operatorului economic va fi prezentat conform anex nr.10 (n cazul unei asocieri , liderul asociaiei ct i fiecare asociat este obligat s prezinte acest formular)

Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006

Solicitat X Nesolicitat

Cerina este obligatorie n vederea calificrii ofertantului/candidatului/concurentului

1. declaraie privind necadrarea n prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 modificat prin O.U.G. nr.94/2007 formular 12B anexat. n cazul unei asocieri, liderul asociaiei ct i asociaii sunt obligai s prezinte acest formular.

Oferta este considerat inacceptabil atunci cnd este depus de un ofertant care ultimii 2 ani nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale fa de Autoritatea Contractant. Modul de ndeplinire a obligaiilor contractuale se dovedete prin mijloace precum certificatele/documentele prevzute la art.188 , alin.(3) , lit. a) din O.U.G. nr.34/2006.

3.Poate fi exclus dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii:

a) este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege ;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situaiile prevzute la lit. a);

c) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit;

c1) n ultimii 2 ani nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

d) a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;

e)n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani.

f) prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute la lit. a)-e)

4.1.2 Declaraii privind calitatea de participant la licitaie

Solicitat X Nesolicitat Cerina este obligatorie n vederea calificrii ofertantului/candidatului/concurentului

Ofertantul principal (liderul asociaiei n cazul unei asocieri) trebuie s completeze Formularul 12C

n cazul unei asocieri , liderul asociaiei ct i fiecare asociat este obligat s prezinte acordul de asociere conf. anexa nr. 44- liderul asociaiei mpreun cu asociaii vor declara procentul de asociere cu care particip la selecia de oferte pentru ncheierea contractului de execuie de lucrri .

4.1.3. certificate constatatoare privind ndeplinirea obligaiilor exigibile de plat

Solicitat X Nesolicitat 4.1.4. cazier judiciar / certificat echivalent

Solicitat Nesolicitat XCerin obligatorie :

Certificat fiscal privitor la indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor , taxelor si contributilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului valabil la data deschiderii ofertelor

Certificat fiscal privind plata taxelor, impozitelor si altor venituri ale bugetului local valabil la data deschiderii ofertelor.

Documentele solicitate vor fi emise cu max. 30 de zile nainte de data limit de depunere a ofertelor. Ofertanii pot ridica certificatele i pot obine informaii cu privire la impozite i taxe locale de la Primriile de care aparin i de la Administraia Financiar, sau acestea pot fi eliberate de autoritile competente din ara n care ofertantul este rezident.

Certificatele constatatoare se vor prezenta n original sau copie legalizat . Pentru ofertanii nerezideni, se va prezenta o traducere autorizat n limba romn a certificatelor - legalizate .

OBSERVAII : Ofertele depuse de operatorii economici care figureaz cu datorii neachitate ctre bugetul de stat sau ctre bugetul local vor fi respinse.

n cazul unei asocieri, liderul asociaiei ct i fiecare asociat este obligat s prezinte aceste certificate i formulare, obligatoriu.

4.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)

4.2.1.Persoane juridice/fizice romne

Solicitat X Nesolicitat -Cerin obligatorie: Certificat constatator emis de oficiul registrului comerului care s cuprind domeniile de activitate original sau legalizat, valabil la data deschiderii ofertelor din care sa rezulte faptul ca ofertantul si/sau asociatii/subcontractantii sai, dupa caz, au ca obiect de activitate principal sau secundar activitatile supuse procedurii de achizitie (codul CAEN corespunzator codurilor CPV prezentate la punctul 2.1.2. sau echivalent).

- Certificat unic de nregistrare emis de Camera de Comer i Industrie original sau legalizat, valabil la data deschiderii ofertelor.

(n cazul unei asocieri, liderul asociaiei ct i fiecare asociat este obligat s prezinte aceste documente).

4.2.2. Persoane juridice/fizice strine

Solicitat X Nesolicitat

Cerin obligatorie :

Documente edificatoare care s dovedeasc o form de nregistrare ca persoan juridic , n conformitate cu prevederile legale din ara n care ofertantul este rezident, precum i un Certificat de Reziden Fiscal (evitarea dublei impuneri), valabil pentru anul calendaristic n curs i valabil la data deschiderii ofertelor.

Ofertanii persoane juridice strine vor prezenta o declaraie pe proprie rspundere (formular anexat) prin care, n cazul n care oferta este declarat ctigtoare , i asum responsabilitatea pentru una din cele dou opiuni:

a) Ca n termen de 45 zile de la comunicarea ntiinrii , vor prezenta dovada deschiderii sediului permanent n Romnia.

b) Ca naintea ncheierii contractului , n cazul asocierii cu persoane juridice romne, vor mputernici pe unul dintre asociaii nregistrai n Romnia pentru ndeplinirea obligaiilor ce i revin fiecrui asociat , prin legalizarea asociaiei i nregistrarea asocierii la autoritatea fiscal competent, conform prevederilor legislaiei fiscale din Romnia n vigoare.

(n cazul unei asocieri , liderul asociaiei ct i fiecare asociat este obligat s prezinte aceste documente).

4. 3.) Situaia economico-financiar

4.3.1.Informaii generale

Solicitat X Nesolicitat Ofertantul trebuie s completeze Anexa nr.11(n cazul unei asocieri, liderul asociaiei ct i fiecare asociat este obligat s prezinte acest formular).

Documente prin care ofertantul demonstreaza ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credite confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cashflow de executie a lucrarilor in valoare de (3.353.680) lei. Ofertantul are obligatia sa prezinte (in original sau copii legalizate) scrisorile de bonitate din partea bancilor.

4.3.2. Bilan contabil

Solicitat X Nesolicitat - Cerin obligatorie i eliminatorie este prezentarea -

Bilanului contabil ntocmit pentru anii 2007,2008, 2009 vizat i nregistrat de organele competente original sau copie legalizat. Pentru ofertanii nerezideni, n cazul n care pentru exerciiul financiar 2009, bilanul i anexele nu au fost nregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta balana de verificare contabil ntocmit la 31.12.2009 .

Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a solicita ofertanilor persoane juridice romne i persoane juridice strine prezentarea i a altor documente n cazul n care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.

n cazul unei asocieri liderul asociaiei ct i fiecare asociat este obligat s prezinte aceste documente.

4.3.3. Informaii privind cifra medie de afaceri

solicitat X Nesolicitat Cerin obligatorie i eliminatorie :

Se vor prezenta informaii privind cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani -2007, 2008, 2009- conform bilanului contabil. Se completeaz Anexa nr.11Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie s fie minim (6.707.360 ) lei. Liderul asociaiei, singur sau mpreun cu asociaii trebuie s asigure aceast cifr medie de afaceri.

4.3.5. Solvabilitate patrimonial (capital propriu/total pasiv x 100)

Solicitat Nesolicitat X

4.3.6. Lichiditate general (active circulante/datorii curente x 100)Solicitat X Nesolicitat cerina minim de calificare :

- nivelul minim al indicatorului solicitat pentru anul 2009 s fie de 100%

se va calcula n raport cu bilanul contabil la 31.12.2009 , nregistrat la D.G.F.P.

n cazul unei asocieri, att liderul asociaiei ct i fiecare asociat este obligat s prezinte acest document .

4.3.7. Rentabilitate economic

Solicitat X Nesolicitat

Rentabilitatea economic pe anul 2009 conform bilanului la 31.12.2009, sa fie pozitiv att pentru liderul asociaiei n cazul unei asocieri ct i pentru asociai .

4.4. Capacitatea tehnic i /sau profesional

4.4.1. Resurse umane i structura managementului

Solicitat X Nesolicitat Ofertantul trebuie s prezinte informaii referitoare la modul de organizare i personal, astfel:

a) efectivele medii anuale ale personalului angajat i personalului de conducere din cadrul organizaiei ofertantului n ultimii 3 ani i acele resurse propuse a fi angajate n cadrul contractului de lucrri (conform anexa nr.14)

b) Lista personalului responsabil cheie care va fi angajat n cadrul contractului.

Nivel minim:

Ofertantul trebuie s fac dovada c dispune de cel puin urmtorul personal de specialitate necesar pentru ndeplinirea contractului:- 1 manager de proiect care s fie inginer de drumuri i poduri,

- 1 inginer de drumuri i poduri cu min. 10 ani experien n lucrri de drumuri,

- 1 Responsabil Tehnic cu Execuia RTE cu atestat valabil i cu experien n drumuri de min. 10 ani,

- 1 Responsabil cu asigurarea calitii CQ cu o vechime de min. 5 ani

- 1 coordonator protectia muncii atestat conform legislatiei in vigoare.

Ofertantul va trebui s dispun de personal de specialitate minim considerat de Autoritatea Contractant ca fiind strict necesare ndeplinirii n bune condiii a serviciilor de proiectare respectiv:

- 2 Ingineri proiectanti drumuri;

- 1 specialist atestat ca verificator de proiecte cu atestat valabil care sa cuprinda toate domeniile supuse licitatiei si sa nu fie conflict de interese intre verificator si proiectanti (Hg nr.925/1995 Art.13).Se vor atasa CV-urile-(Formular 13) cadrelor de conducere, a personalului de specialitate, a responsabililor tehnici cu executia, a responsabililor cu asigurarea calitatii, copii diplome privind specializarea personalului , copii

atestate/certificate de atestare profesionala si legitimaii valabile la data deschiderii ofertei, copii contracte de munca inregistrate ITM sau copii contracte de colaborare inregistrate conform legislatiei in vigoare.Tot personalul cheie trebuie s-i declare disponibilitatea pentru execuia acestei lucrri, printr-o declaraie semnat ataat CV-ului

- laborator autorizat grad II in vederea executarii incercarilor prevazute de Normativele in vigoare; ofertantii trebuie s prezinte autorizatia de laborator, iar cei care au contract de colaborare, trebuie sa prezinte copie contract si autorizatie de laborator.

4.4.2 Informaii privind dotrile specifice

Solicitat X Nesolicitat 4.4.3. Informaii privind subantreprenorii/asociaii

Solicitat X Nesolicitat

4.4.4. Lista principalelor livrri/prestaii/lucrri n ultimii 5 ani

Solicitat X Nesolicitat 4.4.5. Fia experiena similarSolicitat X Nesolicitat

4.4.6. Informaii privind msurile de protecie a mediului

solicitat X nesolicitat

4.4.7.Sistem de management al securitatii informatiei

1. Sistem de management al

securitatii informatiei

solicitat X nesolicitat

4.4.8. Informaii privind protecia muncii

solicitat X nesolicitat

4.4.8. Sistem de management al

responsabilitatii sociale

solicitat X nesolicitat 4.4.9.Informatii privind standardele de asigurare a calitatii

solicitat X nesolicitat 4.4.10. Certificate de atestaretehnica

solicitat X nesolicitat

Cerin minim de calificare:

1. Pentru buna desfurare a contractului de lucrri, ofertantul trebuie s fac dovada existenei urmtoarelor maini, utilaje, echipamente (declaraie conf. anexa nr. 13):

Ofertantul trebuie s fac dovada c deine staie de preparat mixturi asfaltice cu o capacitate de min. 80 to/or

- Staia de asfalt trebuie s detina: Inspecia tehnic, Autorizaia de mediu si Autorizatia de functionare valabile la data deschiderii ofertei (documentele se vor prezenta in original sau copie legalizata)

- autobasculante pentru transport mixturi asfaltice s fie n numr suficient pentru a asigura un flux continuu min. 5

- autospecial cu mtur mecanic 1 buc.

- autospecial pentru aplicarea emulsiei bituminoase - 2 buc.

- repartizator de asfalt 2 buc.

- cilindru compactor pentru asfalt 2 buc

- cilindru compactor mixt - 2 buc

- cilindru copactor pentru terasamente 1 buc

- autogreder 1 buc

- buldoexcavator 3 buc

- excavator 1 buc

- incarcator 1 buc

pentru proiectare:- licente pentru softuri de proiectare CAD (computer assisted design) - 1 buc;

- statie totala masuratori topografice - 1 buc

Se vor prezenta urmatoarele documente in copie:

pentru Auto:

- licenta de transport marfa

ITP valabil la data deschiderii ofertei

RCA valabila la data deschiderii ofertei

Rovinieta valabila la data deschiderii ofertei

Atestate pentru soferipentru utilaje:

inspectia tehnica valabila la data deschiderii ofertei

dovada de proprietate sau copie legalizata a contractului de inchiriereDocumentele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertei

Ofertantul trebuie sa prezinte, pentru principale materiale (asfalt, balast, piatra sparta, beton in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire) certificate de conformitate/agremente tehnice conform reglementarilor nationale in vigoare precum si legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia U.E.

Ofertantul/ liderul Asociaiei va completa :

Lista cuprinznd asociaii/subantreprenorii (anexa nr.18)

n list vor fi inclui toi asociaii precum i subantreprenorii care urmeaz s ndeplineasc contractul de achiziie public.

n cazul asocierii, aceast list va fi nsoit de un acord de asociere n care s se menioneze c toi asociaii i asum rspunderea colectiv i solidar pentru ndeplinirea contractului , c liderul asociaiei este mputernicit s se oblige i s primeasc instruciuni de la i n numele tuturor asociailor, individual i colectiv, i c liderul asociaiei este responsabil pentru ndeplinirea contractului, inclusiv plile, s stabileasc procentele de asociere att pentru liderul asociaiei ct i pentru asociai.

Ofertantul va trebui s prezinte un centralizator privind experiena similar i va completa o declaraie conf. anexa nr.16.

n cazul unei asocieri, liderul asociaiei ct i asociaii trebuie s prezinte aceste documente .

Cerin minim :

a) Prezentare lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si a contractelor in derulare (Anexa 16)

b) Prezentare lista cu principale prestatii in ultimii 3 ani si a contractelor in derulare (Anexa 16)

Se solicit ofertantului s prezinte un contract de execuie lucrri, executat in ultimii 5 ani, de cel putin aceeasi categorie cu drumul supus licitatiei, a crui valoare s fie de (3.256.000 ) lei (fr TVA).

Ofertantul va prezenta pentru contractul propus ca experien similar, copie dup: contract, procesul verbal de recepie la terminare i documente doveditoare din care s reias valoarea lucrrilor executate i principalele tipuri de lucrri, recomandare (Anexa F)Executarea in ultimii 3 ani a cel putin :

-1 contract de prestari servicii care a avut ca obiect executarea unor servicii similare. Valoarea serviciilor prezentate ca experienta similara trebuie, sa aiba o valoare de (97.680 ) lei fara TVA

Ofertantul va prezenta pentru contractul propus ca experien similar, copie dup: contract, procesul verbal de recepie la terminare i documente doveditoare din care s reias valoarea prestarilor de servicii, recomandare (Anexa F).Nu se accepta contracte mai vechi de 3 ani pentru servicii. Acestea trebuie sa se regaseasca in lista principalelor servicii pe ultimii 3 ani. Liderul asociaiei, singur sau mpreun cu asociaii trebuie s dovedeasca indeplinirea conditiei referitoare la valoarea experientei similare.

Cerin obligatorie:

Se vor respecta msurile de protecie a mediului pe toat durata de ndeplinire a contractului de lucrri.

n cazul unei asocieri declaraia privind msurile de protecie a mediului trebuie s fie completat de ctre liderul asocierii ct i de asociai, obligatoriu

Ofertantul trebuie s fac dovada certificrii ISO 14001 - sistemul de management de mediu, valabil la data deschiderii ofertelor.

a) certificare a sistemului de management de mediu ISO 14001 sau echivalent, pentru domeniul de activitate care face obiectul achizitie (si pentru lucrari si pentru proiectare) - copie legalizataAcesta va fi nsoit de .

descrierea sistemului de management al mediului aplicat la lucrare;

Cerinta minima (conform art.191 din OUG 34 /2006) Prezentarea in copie legalizata a Certificatului SR EN ISO 27001 sau a unui certificat echivalent pentru executie lucrari drumuri.

Nu se accept situaia n care operatorul economic dovedete c se afl n curs de certificare. Prin exceptie, se poate face dovada certificarii prin prezentarea unui document in care sa se precizeze ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca operatorul economic sa primeasca certificarea propriu-zisa. Certificatul / documentul prezentat

trebuie s se afle n perioada de valabilitate si nu poate fi sustinut de catre alta persoana. Cerin obligatorie:

Se va specifica de ctre ofertani faptul c la elaborarea ofertei au inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii care sunt n vigoare la nivel naional i care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului de lucrri .

n cazul unei asocieri declaraia privind condiiile de munc trebuie s fie completat de ctre liderul asocierii ct i de asociai, obligatoriu .

Operatorul economic va demonstra certificarea sistemului de management de securitate i sntate n munc prin prezentarea certificatului OHSAS 18001 sau certificatele echivalente emise de organisme naionale/internaionale - pentru domeniul de activitate care face obiectul achizitie (si pentru lucrari si pentru proiectare) - copie legalizata Ofertanii vor prezenta certificatul SA 8000 managementul sanatatii si securitatii ocupationale - copie legalizata .

Ofertantul trebuie s fac dovada certificrii ISO 9001 - standardele de asigurare a calitatii sau echivalent pentru domeniul de activitate care face obiectul achizitieI (si pentru lucrari si pentru proiectare)-copie legalizata

Cerinta minima (conform art.191 din OUG 34 /2006)

Prezentarea in copie legalizata a Certificatului de atestare tehnica din partea Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania sau a unui certificat echivalent pentru executie lucrari drumuri (si pentru lucrari si pentru proiectare).Nu se accept situaia n care operatorul economic dovedete c se afl n curs de certificare. Prin exceptie, se poate face dovada certificarii prin prezentarea unui document in care sa se precizeze ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca operatorul economic sa primeasca certificarea propriu-zisa. Certificatul / documentul prezentat trebuie s se afle n perioada de valabilitate si nu poate fi sustinut de catre alta persoana.

n cazul unei asocieri liderul asociaiei ct i fiecare asociat este obligat s prezinte certificatele solicitate .

Criteriile de calificare i/sau selecie sunt obligatorii i eliminatorii att pentru ofertani ct i pentru asociai. Ofertantii care nu vor prezenta documentele solicitate in cap.4, in forma solicitata, la data deschiderii ofertelor vor fi respinsi. Ofertantii se pot preleva de dispozitiile art. 11 alin. (4) si (5) din HG nr. 925 care permite depunerea unei declaratii initiale pe proprie raspundere. Lipsa unor documente solicitate in cap. 4 va duce la respingerea ofertei.

5. PREZENTAREA OFERTEI

5.1. Limba de redactare a ofertei

Documentele emise de instituii/organisme oficiale din ar n care ofertanii strini sunt rezideni pot fi prezentate n limba original , cu condiia ca acestea s fie nsoite de traducerea autorizat n limba romn.Romn

5.2) Perioada de valabilitate a ofertei90 zile de la data limit de depunere a ofertelor .

orice ofert valabil pentru o perioad mai mic dect aceasta va fi respins de comisia de evaluare, ca fiind inadmisibil.

5.3) Garanie de participare

Solicitat X Nesolicitat

Garania de participare este n valoare de ( 67.074) lei Formular 10.A

- perioada de valabilitate a garaniei de participare este egal cu perioada de valabilitate a ofertei Forma de constituire a garaniei de participare: 1. un instrument de garantare irevocabil emis, n condiiile legii, de o societate bancar ori de o societate de asigurri; sau2. ordin de plat n contul autoritatii contractante RO77TREZ679006XXX000224 deschis la trezoreria Balcesti , cu condiia confirmrii acestuia de ctre banca emitent pn la data deschiderii ofertelor;Not:

a. n conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunztoare.n acest caz, garania de participare va fi nsoit de declaraia pe propria rspundere a reprezentantului/reprezentanilor legal/legali al/ai ntreprinderii interesate privind ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii. Declaraia pe propria rspundere privind ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii va fi completat conform modelului prevzut n Legea 346/2004 cu modificarile i completrile ulterioare - garania de participare se restituie ofertantului ctigtor n cel mult trei zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de bun execuie iar ofertanilor nectigtori dup semnarea contractului de achiziie public cu ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare , dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei.

- ofertantul i pierde garania de participare dac i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia, sau oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei i nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului.

5.4) Modul de prezentare a propunerii tehnicePropunerea tehnic va respecta cerinele obligatorii menionate in Caietul de Sarcini i va cuprinde minim urmatoarele documente:

1. Graficul de execuie fizic si valoric al lucrrilor, fara depasirea termenelor maxime mentionate si care sa se indice clar durata totala de executie.

2. Oferta Tehnica care care va cuprinde:

2.1. Planul de management de mediu (a se vedea cerinta din ISO 14001:2004) in concordanta cu cerintele caietului de sarcini. In acest sens se cere descrierea Planul de Management de Mediu cu desemnarea responsabilitatilor la functiile si nivelurile relevante ale organizatiei pentru indeplinirea obiectivelor si tintelor la lucrare; stabilirea mijloacelor si a termenelor privind realizarea acestora in concordanta cu legislatia in vigoare;

2.2. Planul de management SSM (a se vedea din OHSAS 18001:2007) in concordanta cu cerintele caietului de sarcini.

In acest sens se cere descrierea Planul de Management SSM cu desemnarea responsabilitatilor la functiile si nivelurile relevante ale organizatiei pentru indeplinirea obiectivelor si tintelor la lucrare;

stabilirea mijloacelor si a termenelor privind realizarea

acestora in concordanta cu legislatia in vigoare;

3. Planul calitii care va conine:

3.1. Prezentarea general a sistemului de management implementat in organizatie, orientat catre cerintele clientului;

3.2. Descrierea sistemului de management in Planul Calitatii aplicat la lucrare, prezentarea hrtii proceselor conform standard de referint, a listei cuprinznd procedurile aferente sistemului de management

implementat, a listei referintelor normative aplicabile,

a listei formularelor aplicabile la lucrare si responsabilitatilor alocate, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini;

3.3. Prezentarea procedurilor tehnice de executie specifice pentru fiecare obiectiv in parte in conformitate cu cerintele caietului de sarcini

3.4. Prezentarea Planului de Control al Calitatii, verificarii si incercarii pentru fiecare obiectiv in parte in conformitate cu cerintele caietului de sarcini la lucrare ;

4. Responsabilitate Sociala. Prezentarea procedurii referitoare la comunicarea externa si implicarea partilor interesate precum si a deciziilor de nominalizare a reprezentantului managementului si reprezentantului

lucratorilor cu responsabilitatea sociala la nivelul organizatiei

5. Securitatea Informatiei. Prezentarea Politicii de securitate a informatiei la nivelul organizatiei si a deciziei de nominalizare a reprezentantului

managementului cu securitatea informatiilor ;

6. Procesul Verbal (raportul) incheiat la vizita pe teren

Orice document cerut in propunerea tehnica este obligatoriu si nu se mai poate solicita completarea ulterioara. Lipsa unui document din propunerea

tehnica duce la descalificarea ofertantului.

5.5) Modul de prezentare a propunerii financiarePropunerea financiar se va face n lei i echivalent n euro (1 euro= 4,2338 lei la 16.06.2009), evideniindu-se distinct taxa pe valoarea adugat (TVA).

Oferta financiara se va prezenta in modul urmator:

Formularul de Oferta si anexa acestuia Anexa nr.29 si Anexa nr.29A Graficul de executie fizica si valorica a lucrarii - Centralizatorul total investitiei

- un centralizator al serviciului de proiectare pe faze de proiectare ; fiecare faza va fi tarifata separat

Oferta de proiectare va cuprinde urmarirea executiei de catre proiectant.

- un centralizator executie lucrare

- Oferta are un caracter ferm i obligatoriu, din punct de vedere al coninutului pe toat perioada de valabilitate . Oferta va rmne ferm pe perioada de derulare a contractului.

Ofertele subevaluate vor fi respinse, care nu pot justifica preurile .

- Contractul insusit

5.6) Modul Prezentarea ofertei

a) adresa la care se depune oferta-Depunerea ofertei se face la secretariatul primariei comunei DICULESTI , jud. valcea

b) data limit pentru depunerea ofertei 12.10.2010 ora 9

c) numrul de exemplare1 exemplar original i 1 exemplare n copie

n eventualitatea unei discrepane ntre original i copii, va prevala originalul.

Originalul i copiile trebuie s fie tiprite sau scrise cu cerneal neradiabil, vor fi numerotate i semnate pe fiecare pagin de reprezentantul/reprezentanii autorizat/autorizai s angajeze oferantul n contract.

d) Modul efectiv de prezentare a ofertei Ofertantul trebuie s sigileze originalul i copiile, n plicuri separate, marcnd corespunztor plicurile cu "ORIGINAL" i, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce ntr-un plic exterior nchis corespunztor i netransparent pe care se va scrie adresa autoritatii contractante, obiectul contractului i inscripia A NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA 12.10.2010, ora 10Plicurile interioare trebuie s fie marcate cu denumirea i adresa ofertantului. Propunerea tehnic, propunerea financiar i documentele de calificare se vor introduce, dup cum este prevzut n Fia de date a achiziiei, n plicuri distincte, marcate corespunztor.

n plicul exterior se vor introduce urmtoarele:

1. Un plic interior marcat cu denumirea i adresa ofertantului cu meniunea Documente de calificare;

2. Un plic interior marcat cu denumirea i adresa ofertantului cu meniunea Propunerea financiar;

3. Un plic interior marcat cu denumirea i adresa ofertantului cu meniunea Propunerea tehnic,

Fiecare plic va avea un opis al documentelor semnat i tampilat.

Orice terstur , adugare , interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac sunt vizate de ctre persoana/persoanele autorizat/autorizate s semneze oferta.

Documentele nsoitoare sunt:

-scrisoarea de naintare conf. anexa nr.45-mputernicire + copie carte de identitate a mputernicitului

-scrisoare de garanie pentru participare

-dovada ncadrrii n categoria IMM-urilor, conform Legii 346/2004 dac este cazul -

Aceste documente nsoitoare nu vor fi puse n nici un plic i sunt obligatorii.

n cazul n care ofertanii prezint n dosare documente false , ofertele lor vor fi respinse i vor fi acionai n justiie

5.7 Posibilitatea retragerii sau modificarii oferteiOfertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i modifica oferta dup deschiderea ofertelor, sub sanciunea excluderii ofertantului de la procedura de atribuire i pierderea garaniei de participare.

Oferta depus la o alt adres a autoritii contractante dect cea stabilit n prezenta documentaie de atribuire sau primit de ctre autoritatea contractant dup expirarea datei limit pentru depunere, se returneaz nedeschis.

Orice ofertant are dreptul de a-i modifica sau a-i retrage oferta numai nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertelor i numai printr-o solicitare scris n acest sens

n cazul n care ofertantul dorete s opereze modificri n oferta deja depus, acesta are obligaia de a asigura primirea i nregistrarea modificrilor respective de ctre Autoritatea contractant pn la data limit pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificrile trebuie prezentate cu specificarea c pe plicul exterior se va marca , n mod obligatoriu inscripia modificri

5.8. Oferte inacceptabileOfertele sunt considerate inacceptabile n edina de deschidere dac se ncadreaz n una din urmtoarele situaii:

ofertele au fost depuse dup data i ora limit sau la alt adres dect cea menionate mai sus

nu sunt nsoite de garania de participare constituit conform documentaiei de atribuire

Acestea nu vor fi luate n considerare i vor fi returnate nedeschise.

5.9 Deschiderea ofertelor Deschiderea ofertelor : la sediul primariei comunei DICULESTI , jud. valcea;Data 12.10.2010, ora 10n cadrul edinei de deschidere nu este permis respingerea niciunei oferte, cu excepia celor care se ncadreaz n una din urmtoarele situaii:

-au fost depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres dect cea stabilit n anunul de participare;

-nu sunt nsoite de garania de participare aa cum a fost solicitat n documentaia de atribuire.

edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces verbal de deschidere semnat de membrii comisiei de evaluare , experi cooptai i de reprezentanii operatorilor economici , n care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective , aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor , elementele principale ale fiecrei oferte.

Comisia de evaluare are obligaia de a transmite un exemplar al procesului verbal de deschidere tuturor ofertanilor participani la procedura de atribuire indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina de deschidere.

Orice decizie cu privire la calificarea/selecia ofertanilor sau dup caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare edinei de deschidere a ofertelor.

Deschiderea ofertelor se va face de ctre comisia de evaluare la data i n locul indicate n anunul sau n invitaia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.

5.10 Costul asociat elaborrii i prezentrii oferteiOfertantul va suporta toate costurile asociate elaborrii i prezentrii ofertei sale , precum i a documentelor care o nsoesc, iar Autoritatea Contractant nu va fi responsabil sau rspunztoare pentru costurile respective ct i pentru respingerea ofertelor sau reluarea procedurii.

6. CRITERII DE ATRIBUIRE

6.1) Pretul cel mai scazut

6.2) Cea mai avantajoasa oferta economica X

Nr Factor de evaluare ID Punctaj maxim

acordat

1 Pretul ofertei PO 45

2 Oferta Tehnica PT 20

3 Planul calitii PPC 20

4 Responsabilitate Sociala PRS 10

5 Securitatea Informatiei PSI 5

Total PTOTAL 100

PTOTAL = PO + PT + PPC + PRS + PSI

Detalierea algoritmului de calcul :

1. Pentru factorul de evaluare Preul ofertei, punctajul se acord astfel:

a) pentru preul cel mai sczut se acord 45 puncte

b) pentru alt pre dect cel prevzut la lit. a), punctajul se acord astfel:

PO n = (pre minim / pre n ) x 45 , unde:

PO n punctajul ofertantului n

pre minim este preul cel mai mic ofertat

pre n preul ofertantului pentru care se calculeaz punctajul

2. Pentru factorul de evaluare Oferta Tehnica, punctajul se acord astfel:

PT = PT1 + PT2, unde:

PT1 - Planul de management de mediu

PT2 - Planul de management SSM

2.1. PT1 - Planul de management de mediu Maxim 10 puncte

(a se vedea cerinta 4.3.3 din ISO 14001:2004).

Punctajul pentru factorul de evaluare Planul de management de mediu in concordanta cu cerintele caietului de sarcini, se va acorda astfel:

2.1.1 - Descrierea complet in concordanta cu legislatia in vigoare a Planul de Management de Mediu cu desemnarea responsabilitatilor la functiile si nivelurile relevante ale organizatiei pentru indeplinirea obiectivelor si tintelor la lucrare ; stabilirea mijloacelor si a termenelor privind realizarea acestora) - 10 puncte;

2.1.2 - Descrierea partial a Planul de Management de Mediu cu desemnarea responsabilitatilor la functiile si nivelurile relevante ale organizatiei pentru indeplinirea obiectivelor si tintelor la lucrare ; stabilirea mijloacelor si a termenelor privind realizarea acestora ) - 5 puncte;

2.1.3 - Pentru descrierea succinta, incompleta a Planul de Management de Mediu - 0 puncte.

2.2. PT2 - Planul de management SSM Maxim 10 puncte

(a se vedea cerinta 4.3.3 din OHSAS 18001:2007)

Punctajul pentru factorul de evaluare Planul de management SSM in concordanta cu cerintele caietului de sarcini, se va acorda astfel:

2.2.1 - Descrierea complet in concordanta cu legislatia in vigoare a Planul de Management de SSM cu desemnarea responsabilitatilor la functiile si nivelurile relevante ale organizatiei pentru indeplinirea obiectivelor si tintelor la lucrare ; stabilirea mijloacelor si a termenelor privind realizarea acestora ) - 10 puncte;

2.2.2 - Descrierea partial a Planul de Management de SSM cu desemnarea responsabilitatilor la functiile si nivelurile relevante ale organizatiei pentru indeplinirea obiectivelor si tintelor la lucrare ; stabilirea mijloacelor si a termenelor privind realizarea acestora ) - 5 puncte;

2.2.3 - Pentru descrierea succinta, incompleta a Planul de Management de SSM - 0 puncte.

3. Pentru factorul de evaluare Planul calitii, punctajul se acord astfel:

PPC = PPC1 + PPC2 + PPC3 + PPC4, unde:

Punctajul pentru factorul de evaluare Planul calitatii propus pentru executia lucrarii, se va acorda avnd in vedere: modul de prezentare a Planului Calitatii la lucrare, rigurozitatea descrierii sistemului de management aplicat la lucrare, precum i gradul de acoperire a cerintelor sistemului de management de

calitate prin procedurile tehnice de executie care urmeaza sa fie aplicate si prin Planul de Control Calitate propus, dup cum urmeaza :

3.1 PPC1 - Prezentarea general a sistemului de management implementat in organizatie, orientat catre cerintele clientului - 2 puncte

3.2 PPC2 - Descrierea sistemului de management in Planul Calitatii aplicat la lucrare, prezentarea hrtii proceselor conform standard de referint, a listei cuprinznd procedurile aferente sistemului de management implementat, a listei referintelor normative aplicabile, a listei formularelor aplicabile la lucrare si responsabilitatilor alocate, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini - 4 puncte

3.3 PPC3 - Prezentarea procedurilor tehnice de executie specifice pentru fiecare obiectiv in parte in conformitate cu cerintele caietului de sarcini - 7 puncte

3.4 PPC4 - Prezentarea Planului de Control al Calitatii, verificarii si incercarii pentru fiecare obiectiv in parte in conformitate cu cerintele caietului de sarcini la lucrare - 7 puncte

4. Pentru factorul de evaluare Responsabilitate Sociala, punctajul se acord astfel:

Prezentarea procedurii referitoare la comunicarea externa si implicarea partilor interesate precum si a deciziilor de nominalizare a reprezentantului managementului si reprezentantului lucratorilor cu responsabilitatea sociala la nivelul organizatiei 10 puncte

5. Pentru factorul de evaluare Securitatea Informatiei, punctajul se acord astfel:

Prezentarea Politicii de securitate a informatiei la nivelul organizatiei si a deciziei de nominalizare a reprezentantului managementului cu securitatea informatiilor 5 puncte

Conform art.202 alin.1 din OUG 34 / 2006, n cazul unei oferte care are un pre aparent neobisnuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractant va solicita ofertantului, n scris si nainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizri pe care le consider semnificative cu privire la ofert, precum si de a verifica rspunsurile care justific preul respectiv. Autoritatea contractant va lua n considerare justificrile primite de la ofertant, ndeosebi cele care se refer la:

a) fundamentarea economic a modului de formare a preului, aferent metodelor de execuie utilizate, procesului de producie sau serviciilor prestate;

b) soluiile tehnice adoptate si/sau orice condiii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru executarea lucrrilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;

c) originalitatea ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor cerinelor prevzute n caietul de sarcini;

d) respectarea dispoziiilor privind protecia muncii si condiiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrrii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;

e) posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un ajutor de stat.

Conform art.203 alin.1 din OUG 34 / 2006, atunci cnd autoritatea contractant constat c o ofert are un pre aparent neobisnuit de sczut deoarece ofertantul beneficiaz de un ajutor de stat, oferta respectiv poate fi respins pe acest temei numai dac, n urma clarificrilor solicitate, ofertantul este n imposibilitate

de a demonstra, ntr-o perioad de timp de 3 zile, c ajutorul de stat a fost acordat n mod legal.

n sensul prevederilor art.202 alin.1 din OUG 34 / 2006, o ofert prezint un pret aparent neobisnuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, atunci cnd pretul ofertat, fr TVA, reprezint mai putin de 85% din valoarea estimat a contractului sau, n cazul n care n procedura de atribuire sunt cel putin cinci oferte care nu se afl n situatiile prevzute la art. 36 alin.1 lit. a) e) si alin.2 din HG 925/2006 (oferta inacceptabila sau neconforma), atunci cnd pretul ofertat reprezint mai putin de 85% din media aritmetic a ofertelor respective.

7. Atribuirea contractului

7.1. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a accepta sau respinge orice ofert i/sau s anuleze ntreaga procedur de atribuire. Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a lansa o nou invitaie de participare n cazul anulrii procedurii.

Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a ncheia contractul cu ofertantul ctigtor n limita fondurilor disponibile. Dac oferta admisibil din punct de vedere tehnico economic depete bugetul , Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a anula procedura. n cazul n care procedura se anuleaz , ofertanii vor fi notificai de ctre Autoritatea Contractant. n nici un caz Autoritatea Contractant nu va fi responsabil pentru daunele , indiferent de ce natur , legate de anularea procedurii , chiar dac Autoritatea Contractant a fost notificat n prealabil n acest sens.

Anularea procedurii poate fi decis cnd:

-procedura de atribuire nu a avut succes, adic nu s-a primit nicio ofert admisibil administrativ, tehnic i financiar sau nu s-a primit nicio ofert.

-parametrii tehnici i economici ai proiectului au fost fundamental alterai.

-circumstanele excepionale de for major fac imposibil realizarea normal a lucrrii.

-toate ofertele admisibile tehnic depesc resursele financiare disponibile

-s-au nregistrat iregulariti n procedur, n particular acelea care au mpiedicat o competiie corect.

7.2 AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI

DA NU X

7.3. GARANIA DE BUN EXECUIE A CONTRACTULUI

DA X - Cuantumul garaniei de bun execuie este de 5% din valoarea contractului fr TVA constituit prin :

- scrisoare de garanie bancar de bun execuie (n acest caz ofertantul are obligaia de a constitui n maxim 2 zile de la semnarea contractului garania de bun execuie , care devine anex la contract).

- reineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale. (n acest caz contractantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii contractante , suma iniial care se depune fiind de cel puin 0,5% din preul contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului , autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin reineri succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului pn la concurena sumei stabilit drept garanie de bun execuie n documentaia de atribuire . Contul astfel deschis este purttor de dobnd n favoarea contractantului).

Durata garantiei de bune excutie este de 24 luni de la data incheierii procesului verbal la terminarea lucrarilor.

Autoritatea contractant are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, oricnd pe parcursul ndeplinirii contractului, n limita prejudiciului creat , n cazul n care contractantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract.

Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie , autoritatea contractant are obligaia de a notifica pretenia contractantului , preciznd obligaiile care nu au fost respectate.

n cazul contractelor de lucrri restituirea garaniei de bun execuie se va face astfel

- 70% din valoarea garaniei , n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului verbal de recepie la terminarea lucrrilor .

- 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor executate, pe baza procesului-verbal de recepie final.