Fizik kertas 3 (2011)

 • View
  423

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Fizik kertas 3 (2011)

 • SULIT

  NO KAD PENGENALAN:

  ANGKA GILIRAN:

  Nama: , Tingkatan:

  JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

  PEPERIKSAAN PERCUBAANSMIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

  PHYSICSKertas 3Sept. 20111 !4jam

  4531/3

  Satu jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Tulisnombor kad pengenalan danangka giliran anda pada ruangyang disediakan.

  2. Kertas soalan ini adalah dalamdwibahasa.

  3. Soalan dibahagian atas dalambahasa Inggeris. Soalan dibahagianbawah yang sepadan dalambahasaMelayu.

  4. Calon dibenarkan menjawabkeseluruhan atau sebahagian soalansama ada dalam bahasa Inggerisatau bahasa Melayu.

  5. Calon dikehendaki membacamaklumat dl halaman 2 atau 3.

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Kod Pemeriksa:

  Bahagian Soalan MarkahPenuh

  MarkahDiperolehi

  A

  1 16

  2 12

  B

  3 12

  4 12

  Jumlah

  Kertas soalan inimengandungi 15 halaman bercetakdan 1 halaman tidak bercetak

  Lihat halaman sebelah

  4532/3 O2011 HakCiptaJPNJ SULIT

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com