Förutsättningar för finansiering av den kommunala verksamheten

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Förutsättningar för finansiering av den kommunala verksamheten. Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter, utjämningssystem, statsbidrag samt taxor och avgifter. Samhällsekonomiska förutsättningar. Omvärldsfaktorer med stor betydelse för kommunens förutsättningar:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Förutsättningar för finansiering av den kommunala verksamheten

 • Frutsttningar fr finansiering av den kommunala verksamhetenSamhllsekonomiska frutsttningarSkatteintkter, utjmningssystem, statsbidrag samt taxor och avgifter

 • Samhllsekonomiska frutsttningarOmvrldsfaktorer med stor betydelse fr kommunens frutsttningar:Demografisk utvecklingKonjunkturutvecklingen, sysselsttningDet statsfinansiella lget, statens mjligheter att ge kommuner och landsting goda frutsttningarRegeringens politiska prioriteringar, finansieringsprincipenPris- och lneutvecklingenRnteutvecklingen

 • Samhllsekonomiska frutsttningarUtveckling av BNP och arbetade timmarrlig procentuell frndring

 • Finansiering av kommunen 2006

  MdkrSkatteintkter17,3Kommunalekonomisk utjmning2.0 Taxor och avgifter1,9Bidrag1,6vriga intkter3,1Finansiella intkter1,1Summa27,0

 • Skatteintkter och utjmningHur berknas skatteintkterna?

 • Skatteintkter och utjmningVilka faktorer pverkar upprkningen av skatteintkterna?Sysselsttning (arbetade timmar)TimlnSociala ersttningarvriga inkomster

 • Varfr utjmning?Stora skillnader i beskattningsbara inkomsterStora skillnader i geografiska frutsttningar

  Jokkmokk1 inv/km2Stockholm4 100 inv/km2Gteborg1 075 inv/km2Riket22 inv/km2

 • Varfr utjmning?Stora skillnader i ldersstrukturAv 1 000 kommuninvnare r:

  294 personer ver 65 r iPajala99 personer ver 65 r iHbo149 personer ver 65 r iGteborg173 personer ver 65 r iSverige

 • Varfr utjmning?Kommunalekonomisk utjmning fr o m 2005Syfte (liksom i tidigare system):Att skapa likvrdiga ekonomiska frutsttningar fr alla kommuner och landsting att kunna tillhandahlla sina invnare likvrdig service oberoende av kommuninvnarnas inkomster och andra strukturella frhllanden. Meningen r att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsniv och inte bero p skillnader i strukturella frutsttningar.

 • UtjmningssystemetUtjmningssystemet bestr av fem olika delar

  Inkomstutjmning Utjmnar fr variationer i skattekraft KostnadsutjmningUtjmnar fr strukturella kostnadsskillnader (behov och produktion) StrukturbidragRegionalpolitik InfrandebidragFr att mildra effekter av frndringar Regleringsbidrag/avgiftRegleringar mellan stat och kommun. Garantera Inkomstutjmningen. Frndrad ansvarsfrdelning mellan stat och kommun, finansieringsprincipen. Statens regleringsmjlighet av kommunernas finansiella utrymme.

 • UtjmningssystemetGteborg fick ca 2 Mdkr i utjmning 2006.Hur frdelade sig dessa medel i systemet?

  Mkr Inkomstutjmning 1 730 Kostnadsutjmning53 Strukturbidrag- Infrandebidrag- Regleringsbidrag/avgift251Summa2 034LSS-utjmning-19

 • InkomstutjmningSkattekraften varierar kraftigtKommun 1-290115%Stockholm 186 000 kr/invGteborg 159 000 kr/invMalm 134 000 kr/inv

 • Inkomstutjmning 2006 (kr/invnare)

 • KostnadsutjmningKommuner 1 - 290GenomsnittPrincipskissStatenBidrag/avgiftAvdrag fr kommuner med gynnsam strukturTillgg fr kommuner med ogynnsam strukturAvdrag = TillggDvs systemet ska finansiera sigsjlv

 • KostnadsutjmningKostnadsutjmningen utjmnar frstrukturella kostnadsskillnadermen inte fr kostnadsskillnader som beror pambitionsniveffektivitetavgifterBestr av 9 delmodeller

  Frskoleverksamhet och skolbarnsomsorgldreomsorgFrskoleklass och grundskolaBefolkningsfrndringarGymnasieskolaBebyggelsestrukturIndivid- och familjeomsorgKollektivtrafikBarn och ungdomar med utlndsk bakgrund

 • KostnadsutjmningHur r utfallet i kostnads-utjmningssystemet fr Gteborg 2006?

  MkrFrskoleverksamhet och skolbarnsomsorg148Frskoleklass och grundskola687Gymnasieskola-264Individ- och familjeomsorg846Barn och ungdomar med utlndsk bakgrund76ldreomsorg189Befolkningsfrndringar-74Bebyggelsestruktur-31Kollektivtrafik228Summa53

 • Kostnadsutjmning 2006 (kr/invnare)

 • Skatter och kommunalekonomisk utjmning

 • Taxor och avgifterFinansieringen av den kommunala verksamheten sker ocks via taxor och avgifter.ExempelAvgifter inom stadsdelarnas omrde ssom frskoleverksamhet, LSS, ldreomsorg etcTaxor inom kretslopp och milj ssom VA-taxa, miljnmndens verksamhet enligt strlskyddslagen, djurskyddslagen etc Taxa fr kontroll av kttproduktanlggningar samt anlggningar fr malet ktt och kttberedningarFaststlls av kommunfullmktige eller av nmnd p delegation

 • Bidrag, vriga intkter samt finansiella intkterBidrag, exempelSpecialdestinerade statsbidrag tex maxtaxa, personalfrstrkning i frskolan etcLnebidragErsttning frn frskringskassanEU-bidrag vriga intkter, exempelHyror och arrendenFrsljning av verksamhetFinansiella intkter, exempelRnteintkter (likvida medel, vidareutlning till bolagen)