Forældre og venners betydning for unges rygeadfærd .Bekæmpelse (KB). Ikke alene har jeg fået

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Forældre og venners betydning for unges rygeadfærd .Bekæmpelse (KB). Ikke alene har jeg fået

 • Forldre og venners betydning for unges rygeadfrdEn undersgelse af sociale relationers betydning for rygning blandt 16-20 rige danske unge

  Af

  Louise Wohllebe

  Vejleder: Dan Meyrowitsch, Ph.D. Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Kbenhavns Universitet Bi-vejleder: Gert A. Nielsen, Ph.D. Afdeling for Dokumentation og Forebyggelse, Krftens Bekmpelse

  _________________________________________________________________________

  Masterafhandling

  udarbejdet som del af MPH-uddannelsen ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Kbenhavns Universitet, december 2004

 • Indhold Side Forord iv Resum v Abstract vii 1. Introduktion 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Litteratur 2 1.2.1 Forldre 3 1.2.2 Venner 3 1.2.2.1 Social indflydelse eller selektion 4 1.2.3 Forldre versus venner 4 1.2.4 Kn 6 1.2.5 Alder 6 1.2.6 Sociokonomisk status 7 1.3 Forml og Rationale 8 1.3.1 Forml 8 1.3.2 Undersgelsens teoretiske fundament: Ungdom og Social interaktion 9 1.3.3 Rationale 10 1.4 Problemformulering 11 1.4.1 Arbejdssprgsml og hypoteser 12 2. Materiale og metode 13 2.1 Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag (MULD) 13 2.1.1 Datamateriale 14 2.2 Variable 16 2.2.1 Uafhngige variable 16 2.2.1.1 Forldre 16 2.2.1.2 Bedste ven 16 2.2.1.3 Venner 17 2.2.1.4 Subgruppe 17 2.2.2 Confoundervariable 19 2.2.2.1 Alder 19 2.2.2.2 Kn 19 2.2.2.3 Sociokonomisk status 19 2.2.3 Den afhngige variable 20 2.3 Statistisk analyse 20 3. Resultater 22 3.1 Karakteristik af respondenter 22 3.2 Prvalens af rygning for de uafhngige variable 24 3.3 Bivariable sammenhnge mellem uafhngige variable og rygning 26 3.4 Multivariable sammenhnge mellem uafhngige variable og rygning 26

  ii

 • 3.5 Aldersstratificeret analyse 29 3.6 Interaktions-effekt af variable 30 4. Diskussion 32 4.1 Rygestatus 33 4.2 Betydningen af forldre versus venner 34 4.2.1 Teoretisk perspektivering af betydningen af forldre og venner 34 4.2.1.1 Social Learning Theory 34 4.2.1.2 Primary Socialization Theory 35 4.2.2 Metodisk perspektivering af betydningen af forldre og venner 37 4.3 Betydningen af mor versus far 39 4.4 Subgruppens betydning 40 4.4.1 Teoretisk perspektivering af subgruppens betydning 41 4.4.2 Metodisk perspektivering af subgruppens betydning 42 4.5 Alder 43 4.6 Kn 44 4.7 Socio-konomisk status 44 4.7.1 Teoretisk perspektivering af socio-konomisk status 45 4.8 Identitet, fllesskab og sociale relationer i moderniteten 46 5. Studiets styrker og svagheder 49 5.1 Svagheder og begrnsninger 49 5.2 Styrker 51 6. Undersgelsens implikationer for forebyggelse 52 6.1 Forldre 52 6.2 Venner 53 6.3 Inddragelse af andre indflydelseskilder i forebyggelse 55 7. Perspektiver for fremtidig forskning 57 7.1 Kvantitativ forskning 57 7.2 Kvalitativ forskning 57 Referencer 59 Bilag A: MULD-undersgelsens sprgeskema 2003

  iii

 • Forord

  Denne Masterafhandling er blevet til med hjlp fra en lang rkke personer, der med deres store

  viden p hver deres felt har vret parate til diskutere, give kritik og besvare sprgsml i forbindelse

  med udarbejdelsen.

  Afhandlingen er baseret p data fra MULD-undersgelserne, der gennemfres af Krftens

  Bekmpelse (KB). Ikke alene har jeg fet adgang til dette datamateriale, KB har ogs stillet

  arbejdsplads og faglig hjlp til rdighed under arbejdet med projektet. Jeg takker derfor Afdeling

  for Dokumentation og Forebyggelse i KB, ikke mindst Gert A. Nielsen, der har fungeret som

  inspirerende og engageret bivejleder. Ogs tak til Susanne en, Peter Dallum, Stine Nissen og

  Kirsten Verkooijn for konstruktiv kritik og input. Sidst, men ikke mindst, tak til Niels Christensen

  og Gerda Engholm for uudtmmelig tlmodighed i deres besvarelser af statistiske sprgsml og

  Rune Jacobsen for hjlp til anvendelse af Reference Manager.

  Ogs stor tak til hovedvejleder Dan Meyrowitsch for sin positive, hjlpsomme, dedikerede

  vejledning og hurtige feed back. Desuden har Lene Clausen, Anne Helene Olsen og My Von Euler-

  Chelpin fra Afdeling for Epidemiologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab p Kbenhavns

  Universitet tilsidesat egne projekter og bidraget med uvurderlig hjlp i forbindelse med SAS

  programmering og statistiske problemstillinger. Ogs tak til Per Kragh Andersen fra Afdeling for

  Biostatistik for sin pdagogiske forklaring af et specifikt statistisk sprgsml.

  Louise Wohllebe

  sterbro, november 2004

  iv

 • Resum

  Baggrund: Forebyggelse af rygning er srdeles vigtig i et folkesundhedsmssigt perspektiv. Dels

  pga. rygnings omfattende sundhedsskadelige konsekvenser, dels pga. den hje prvalens af rygere i

  befolkningen: Ca. 27% af den voksne befolkning i Damark ryger dagligt. Blandt 16-20 rige er

  andelen faldet til ca. 20%, men faldet i antallet af unge, der begynder at ryge er dog stagneret fra

  midt i 80erne. Der er derfor fortsat et behov for viden om, hvilke faktorer, der medvirker til, at unge

  begynder at ryge, for herigennem at kunne tilrettelgge mlrettet forebyggende arbejde, der p sigt

  vil reducere antallet af rygere i Danmark.

  Forml: Formlet med studiet er at undersge, hvilken betydning forldre og venners rygevaner

  har for rygning hos unge p baggrund af teorier om adfrd som et produkt af social interaktion

  mellem individ og personer i omgivelserne.

  Materiale: Afhandlingens empiriske afsnit er bygget op omkring en analyse af data fra

  sprgeskemaundersgelserne Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag (MULD). MULD-

  undersgelserne er et samarbejde mellem Krftens Bekmpelse og Sundhedsstyrelsen.

  Undersgelsernes fokus er sundhedsvaner, livsstil og dagligdag blandt unge i alderen 16-20 r og er

  siden r 2000 blevet gentaget rligt. Hvert r udtrkkes 3000 unge i aldersgruppen ved en

  landsdkkende simpel tilfldig stikprve. Derudover deltager hvert r 2-3 amter med stikprver p

  1000-1500 individer hver. I denne afhandling er data fra fire MULD-undersgelser 2000-2003

  kombineret til en samlet stikprve p i alt 14 294 besvarelser (68% af alle udsendte sprgeskemaer).

  Metode: Der blev valgt fem uafhngige variable for sociale relationer (mor, far, bedste ven, venner

  og subgruppe), som antages at have betydning for den afhngige variabel, unges rygning. Tre

  baggrundsvariable blev valgt for at kontrollere for mulig confounding (kn, alder og socio-

  konomisk status). Der blev udfrt bi- og multivariable analyser af de inddragede variable, samt test

  for interaktion med efterflgende statificerede analyser. Derudover blev der udfrt analyser med en

  v

 • model, der indeholdt forskellige kombinationer af variable mht. rygestatus for at undersge

  interaktions-effekt mellem variablene.

  Resultater: Resultaterne af den bivariable analyse viste en signifikant sammenhng mellem unges

  rygestatus og alle fem uafhngige variable for sociale relationer. Den multible analyse gav lignende

  resultater, men efter justering for confounding, blev de sammenhnge, som kunne observeres i den

  bivariable analyse, en smule svkkede. Den multivariable analyse viste, at unge med forldre, der

  ryger har en OR=1.5 for selv at ryge ifht. unge med forldre, der ikke ryger. Ryger bedste ven eller

  flest venner er OR=5.2 for at den unge selv ryger ifht. unge, hvis ven/venner ikke ryger. Derudover

  er identifikation med subgrupper associeret med rygning hos den unge. Fars uddannelse og kn

  viste sig ikke at have betydning. Der var derimod stigende sandsynlighed med stigende alder.

  Testen for interaktion viste, at rygestatus for bedste ven for 16-rige havde stor betydning for unges

  rygning (OR=11.3), hvorimod den for 17-20 rige faldt til et niveau mellem OR=3.7-6.1. Analyser

  af interaktions-effekt mellem variablene viste en klar effekt ved akkumulering af rygere i den unges

  milj. Sledes var OR= 78.9 for de unge, der bde havde forldre, bedste ven og flest venner, der

  var rygere, sammenlignet med de unge, der udelukkende havde ikke-rygere i omgivelserne.

  Konklusion: Undersgelsen viser, at bde forlde og venskabsrelationer har betydning for, om

  unge begynder at ryge. Der er derfor behov for interventionsprogrammer, der fokuserer p de

  processer, der skaber denne betydning i forsg p at nedbringe prvalensen af rygning blandt unge.

  Forebyggelsestiltag br derfor bygge p en to-strenget strategi, der har til forml at pvirke bde

  forldre og venskabsrelationer.

  vi

 • Abstract

  Background: Preventing smoking is an important topic in public health. This partly because

  smoking has extensive health-damaging consequences, partly because of the high prevalence of

  smokers in the population: 27% of the Danish adult population are daily smokers. Among 16-20

  year old people the number of smokers has dropped to 20%. Though this number has stagnated

  since the mid-80s. Therefore there is a continued need for knowledge about the predictors for

  smoking among adolescents and young adults. This insight can be used in health promotion targeted

  at this group, which in the long term will reduce the number of smokers in Denmark.

  Study objective: The purpose of this study is to examine the influence of smoking habits among

  parents and friends on smoking among young people. This is done from the theoretical perspective

  of social interaction between the individual and significant others.

  Methods: The thesis is based on an analysis of data