Formaci inicial per a nous Coordinadors/es i Suport TAC 4. ... Aportacions de la LEC a les TAC (Llei 12/2009, ... Aquest curs surten els documents per a la identificaci i el

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Formaci inicial per a nous Coordinadors/es i Suport TAC 4. ... Aportacions de la LEC a les TAC...

 • Formaci inicial per a nousCoordinadors/es TAC

 • NDEXFuncions de la persona responsable TAC

  1. Pla TAC de centre2. Funcions de la comissi TAC3.1 i 3.2 s didctic de les TAC. Educat 2.0 3.3. Formaci i Suport TAC4. Aplicacions pel manteniment informtic: GEPSE5. Serveis de Suport TIC. El Planificador6. Installacions i equipaments informtics: Programari, models d'aula i connectivitat7. Normativa tecnolgica

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

 • FUNCIONS DE LA PERSONA

  RESPONSABLE TAC

  S'indiquen a les instruccions del curs 2013/14, concretament a les orientacions per al desenvolupament educatiu de les TIC

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

  http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPNormativa/OrganitzacioFuncionamentCurs3/DetallOrganitzacioFuncionamentCurs?p_amb=17499&p_apa=1002889&p_ext=&p_nrm=17500

 • Les funcions del crrec de responsable TAC de centre sn:1.Promoure el Pla TAC i fer-ne el seguiment en el PEC.

  2.Coordinar la comissi TAC

  3.Assessorar el professorat en ls didctic de les TAC, aix com orientar-lo

  sobre la formaci en TAC.

  4.Vetllar pel manteniment de les installacions i equipaments informtics.

  5.Fer el seguiment dels serveis preventius de suport TIC.

  6.Vetllar per lacompliment de la reglamentaci normativa i dels estndards

  tecnolgics, sobretot en les finestres digitals del centre.

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

  Funcions de la persona responsable TAC

 • 1. EL PLA TAC DEL CENTRE(Tecnologies per a lAprenentatge i el Coneixement)

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

 • El Pla TAC s una planificaci per a la integraci de les TIC en un centre educatiu. s un instruments per formalitzar la governana de la tecnologia en el centre, i dins el projecte educatiu (PEC). En el Pla TAC es recullen:- Les caracterstiques actuals del centre en relaci a les TAC. - Els objectius i actuacions que es duran a terme (com a procs dinnovaci) pel que fa als aspectes de organitzatius i tecnolgics, pedaggics i curriculars. Es necessita una planificaci a curt i a llarg termini.Actualment tenim una aplicaci informtica per a la seva elaboraci.

  Ms informaci a: http://www.xtec.cat/web/centres/projeducatiu/platac

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

  1. El Pla TAC del centre

  http://www.xtec.cat/web/centres/projeducatiu/platachttps://sso-e13.gencat.cat/forms/LoginEducacio.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-d990b813-c979-4b1e-a789-fdcb610d77e5&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$zkJrK1GcoIBr8Oz3u6FMSE8kT3pPlAOg4VvPeqXEVVydVTVkiuqyIg==&TARGET=$SM$https://sg-educacio.gencat.cat/sso/auth?site2pstoretoken=v1.2$~80574992$~7801831A12B1FFEA9B0F1CEE9FC267CAF563F51AF9FA3588C7B1931F6095C470DC4B466AB042767A9E9E3956274075D4C15E2AFF2DC5826D395C40F99B95F8A8C0C8E0B6E1862B243A56E0221838E7530505FA0CC2CD980C57964F2184D59304DEBF3137C15F62470C0A014AE89B5F610ADD6635F1E17D259CF223A3A51271540A14BA03861586AEFC6B71043066D4D8FEC6C7BD15161DC299A4354948F11BF4A9388188EE00896961B644A45020690CAC6DE6F23D29A7D8E61D0CE8253EAE53480179571C7A2BBCFFBD98610AD0958709022697868868A0A29298CBC7EDBAA7ADD94D42AC33AB3B1E1E421AF954E19D5428C2F1F2D63FD02C98745430F02ED9http://www.xtec.cat/web/centres/projeducatiu/platac

 • Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

  1. El Pla TAC del centre

  Els objectius del Pla TAC de centre sn, entre daltres:- Planificar el desplegament i la inserci de les TIC en els mbits educatiu, administratiu i comunicatiu.- Promoure la competncia digital de l'alumnat i del professorat.- Impulsar els usos curriculars de les TAC, i fer-ne el seguiment i lavaluaci.- Assignar responsabilitats compartides en la gesti de la tecnologia en el centre.- Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia (Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre), protecci de dades (LOPD) i a la Llei de propietat intellectual (LPI).- Establir criteris de les prioritat de dotaci dels recursos tecnolgics i de formaci dels docents.- Establir la presncia del centre a Internet.

 • Les funcions del crrec de responsable TAC de centre sn:1.Promoure el Pla TAC i fer-ne el seguiment en el PEC.

  2.Coordinar la comissi TAC

  3.Assessorar el professorat en ls didctic de les TAC, aix com orientar-lo

  sobre la formaci en TAC.

  4.Vetllar pel manteniment de les installacions i equipaments informtics.

  5.Fer el seguiment dels serveis preventius de suport TIC.

  6.Vetllar per lacompliment de la reglamentaci normativa i dels estndards

  tecnolgics, sobretot en les finestres digitals del centre.

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

  Funcions de la persona responsable TAC

 • 2. FUNCIONS DE LA COMISSI TAC

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

 • s convenient que a cada centre es constitueixi una comissi TAC, que ha destar integrada per la persona responsable TAC del centre i per professorat de diferents cursos, cicles, departaments o seminaris, per tal de:

  - concretar i desplegar el pla TAC,

  - coordinar la integraci de les TAC en les programacions curriculars,

  - vetllar pel desplegament curricular de la competncia digital de lalumne,

  - promoure ls de les TAC en la prctica educativa a laula,

  - vetllar per loptimitzaci de ls dels recursos tecnolgics del centre,

  - dinamitzar la presncia a Internet del centre (portal, EVA, bloc, etc.).

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

  2. Funcions de la comissi TAC

 • Les funcions del crrec de responsable TAC de centre sn:1.Promoure el Pla TAC i fer-ne el seguiment en el PEC.

  2.Coordinar la comissi TAC

  3.Assessorar el professorat en ls didctic de les TAC, aix com orientar-

  lo sobre la formaci en TAC.

  4.Vetllar pel manteniment de les installacions i equipaments informtics.

  5.Fer el seguiment dels serveis preventius de suport TIC.

  6.Vetllar per lacompliment de la reglamentaci normativa i dels estndards

  tecnolgics, sobretot en les finestres digitals del centre.

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

  Funcions de la persona responsable TAC

 • 3.1. S DIDCTIC DE LES TAC

  Aportacions de la LEC a les TAC(Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educaci)

  http://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htm

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

  http://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htm

 • La LEC (llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educaci) pretn que la prctica educativa respongui millor a la diversitat dels alumnes, de manera que la instituci escolar pugui adoptar en tot moment mesures concretes per satisfer les situacions que presenta la societat complexa i canviant del segle XXI.

  LEC. TTOL V. Captol II. Article 57Els currculums s'han d'orientar a l'adquisici de les competncies bsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal dels alumnes.

  Aquest curs surten els documents per a la identificaci i el desplegament de la competncia digital.

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

  3.1. Aportacions de la LEC a les TAC

 • OBJECTIUS DE LA LEC:

  Ttol V. Captol I. Article 52Capacitar els alumnes per a l'anlisi crtica dels mitjans de comunicaci i de l's de les noves tecnologies.

  TTOL V. Captol II. Article 58Educaci primria: Els alumnes han d'adquirir i desenvolupar les competncies necessries per a l's de les noves tecnologies i de la comunicaci audiovisual.

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

  3.1. Aportacions de la LEC a les TAC

 • TTOL V. Captol II. Article 59Educaci secundaria obligatria: Desenvolupar en el nivell adequat les habilitats i competncies necessries per a l's de les noves tecnologies i de la comunicaci audiovisual.

  TTOL V. Captol II. Article 61Batxillerat: Els alumnes han d'afavorir el desenvolupament de la competncia comunicativa, l'adquisici d'habilitats per a l'autoaprenentatge necessries i per l's de mtodes de recerca i amb relaci a l's de les (TIC) tecnologies de la informaci i la comunicaci, a ms de l'adquisici de les competncies prpies i especfiques de la modalitat.

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

  3.1. Aportacions de la LEC a les TAC

 • 3.2. EDUCAT 2.0 I L'S EFICIENT DE LES TAC

  Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC

 • Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC4. EduCAT 2.0 i l's eficient de les TAC

  EduCAT 2.0 s el programa que agrupa les actuacions per promoure ls dels instruments digitals en lensenyament i daprenentatge. El programa est ests a tots els centres de Catalunya: infantil, primria i secundria. Aquest projecte s'ha de concretar en el Pla TAC del Centre. Ms informaci a: http://www.xtec.cat/web/innovacio/educat.

  Objectius del professorat: Utilitzar les tecnologies digitals com a instrument metodolgic.

  Objectius de l'alumnat: Assolir la competncia digital: funcionament i bon s de les TIC Analitzar, contrastar i processar la informaci.

  http://www.xtec.cat/web/innovacio/educat

 • Jornada informativa per a nous coordinadors/es TAC4. EduCAT 2.0 i l's eficient de les TAC

  L's eficient de les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement, comporta adoptar-les amb una triple perspectiva:

  - Aprendre SOBRE les tecnologies, s la perspectiva de la Competncia digital, per garantir el domini instrumental de les TIC i l'adquisici de criteris per fer-ne un s responsable.

  - Aprendre DE les tecnologies, per aprofitar el potencial dels recursos digitals que contribueixen a millorar l'adquisici dels con