formaci professional - CCOO de (guia...formaci professional grau superior guia informativa 2016 s Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Aquesta edici s’ha tancat en data 29 de febrer

  • Published on
    21-Mar-2018

  • View
    217

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>formaci professionalgrau superiorguia informativa2016</p><p>sGeneralitat de CatalunyaDepartament dEnsenyament</p><p>Aquesta edici sha tancat en data 29 de febrer de 2016. Ms informaci a queestudiar.gencat.cat (Estudiar a Catalunya)</p></li><li><p>Formaci professional | Grau superior</p><p>3</p><p> Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament</p><p>EdiciServei de Comunicaci i Publicacions</p><p>Disseny grficEnric Jard</p><p>1a ediciMar de 2016</p><p>Tiratge3.000 exemplars</p><p>ImpressiEADOP</p><p>Dipsit legalB-5.131-2016</p><p>Informaci general</p><p>Per accedir a un cicle formatiu de grau superior sha de complir un dels requisits segents</p><p> disposar del ttol de batxillerat, haver superat el COU, tenir el ttol dFP2, haver superat el curs de formaci </p><p>especfic per a laccs als cicles de grau superior (CAS)</p><p> superar la prova daccs als cicles formatius de grau superior,</p><p> superar la prova daccs a la universitat per a ms grans de 25 anys, o</p><p> tenir el ttol de tcnic (ms el procediment dadmissi).</p><p>En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tcnic o tcnica o es pot</p><p> cursar un altre cicle formatiu de grau superior,</p><p> accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en ladmissi, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement,</p><p> per a lalumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crdits ja cursats algunes matries dels estudis universitaris.</p><p>Per obtenir ms informaci, podeu consultar</p><p> el tutor o la tutora del centre docent, el portal edu365.cat </p><p>(http://www.edu365.cat), lapartat Curriculum i orientaci del </p><p>web www.xtec.cat, o la pgina web del Departament </p><p>dEnsenyament queestudiar.gencat.cat</p></li><li><p>Formaci professional | Grau superior</p><p>4</p><p>Formaci professional | Grau superior</p><p>5</p><p>Sumari</p><p> Activitats fsiques i esportives7 Tcnic/a superior en animaci dactivitats </p><p>fsiques i esportives</p><p> Administraci i gesti8 Tcnic/a superior en administraci </p><p>i finances9 Tcnic/a superior en assistncia </p><p>a la direcci</p><p> Agrria10 Tcnic/a superior en gesti forestal </p><p>i del medi natural11 Tcnic/a superior en paisatgisme i medi </p><p>rural13 Tcnic/a superior en paisatgisme i medi </p><p>rural (gesti agropecuria)15 Tcnic/a superior en ramaderia </p><p>i assistncia en sanitat animal</p><p> Arts grfiques17 Tcnic/a superior en disseny i edici </p><p>de publicacions impreses i multimdia18 Tcnic/a superior en disseny i gesti </p><p>de la producci grfica</p><p> Comer i mrqueting19 Tcnic/a superior en comer internacional20 Tcnic/a superior en gesti de vendes </p><p>i espais comercials21 Tcnic/a superior en mrqueting </p><p>i publicitat22 Tcnic/a superior en mrqueting </p><p>i publicitat (enolgic)23 Tcnic/a superior en mrqueting </p><p>i publicitat (promoci turstica)24 Tcnic/a superior en transport i logstica</p><p> Edificaci i obra civil25 Tcnic/a superior en projectes dedificaci26 Tcnic/a superior en projectes dedificaci </p><p>(rehabilitaci i restauraci)27 Tcnic/a superior en projectes dobra civil28 Tcnic/a superior en projectes dobra civil </p><p>(s daplicacions SIG: sistemes dinformaci geogrfica)</p><p>29 Tcnic/a superior en organitzaci i control dobres de construcci</p><p>30 Tcnic/a superior en sobreestant en lmbit de lobra civil</p><p> Electricitat i electrnica31 Tcnic/a superior en automatitzaci </p><p>i robtica industrial32 Tcnic/a superior en electromedicina </p><p>clnica33 Tcnic/a superior en manteniment </p><p>electrnic34 Tcnic/a superior en sistemes </p><p>de telecomunicacions i informtics35 Tcnic/a superior en sistemes </p><p>electrotcnics i automatitzats37 Tcnic/a superior en sistemes </p><p>electrotcnics i automatitzats (installacions elctriques i comunicacions del vaixell)</p><p> Energia i aigua39 Tcnic/a superior en eficincia energtica </p><p>i energia solar trmica40 Tcnic/a superior en energies renovables</p><p> Fabricaci mecnica41 Tcnic/a superior en construccions </p><p>metlliques42 Tcnic/a superior en disseny en fabricaci </p><p>mecnica43 Tcnic/a superior en ptica dullera44 Tcnic/a superior en programaci </p><p>de la producci en emmotllament de metalls i polmers</p><p>45 Tcnic/a superior en programaci de la producci en fabricaci mecnica</p><p> Fusta, moble i suro46 Tcnic/a superior en disseny i moblament47 Tcnic/a superior en disseny i moblament </p><p>(construccions efmeres i decorats)</p><p> Hoteleria i turisme48 Tcnic/a superior en agncies de viatges </p><p>i gesti desdeveniments49 Tcnic/a superior en direcci de cuina</p><p>50 Tcnic/a superior en direcci de serveis de restauraci</p><p>51 Tcnic/a superior en gesti dallotjaments turstics</p><p>52 Tcnic/a superior en guia, informaci i assistncia turstiques</p><p>53 Tcnic/a superior en guia, informaci i assistncia turstiques (animador)</p><p> Imatge i so54 Tcnic/a superior en animacions en 3D, </p><p>jocs i entorns interactius55 Tcnic/a superior en animacions en 3D, </p><p>jocs i entorns interactius (mons virtuals, realitat augmentada i ludificaci)</p><p>56 Tcnic/a superior en illuminaci, captaci i tractament de la imatge</p><p>57 Tcnic/a superior en producci daudiovisuals i espectacles</p><p>58 Tcnic/a superior en realitzaci de projectes audiovisuals i espectacles</p><p>59 Tcnic/a superior en so per a audiovisuals i espectacles</p><p> Imatge personal60 Tcnic/a superior en assessoria dimatge </p><p>personal i corporativa61 Tcnic/a superior en caracteritzaci </p><p>i maquillatge professional62 Tcnic/a superior en esttica integral </p><p>i benestar63 Tcnic/a superior en estilisme i direcci </p><p>de perruqueria</p><p> Indstries alimentries64 Tcnic/a superior en processos i qualitat </p><p>en la indstria alimentria65 Tcnic/a superior en vitivinicultura</p><p> Informtica i comunicacions66 Tcnic/a superior en administraci </p><p>de sistemes informtics en xarxa67 Tcnic/a superior en desenvolupament </p><p>daplicacions multiplataforma68 Tcnic/a superior en desenvolupament </p><p>daplicacions multiplataforma (informtica aplicada a la logstica)</p><p>69 Tcnic/a superior en desenvolupament daplicacions multiplataforma (videojocs i oci digital)</p><p>70 Tcnic/a superior en desenvolupament daplicacions web</p><p>71 Tcnic/a superior en desenvolupament daplicacions web (bioinformtica)</p><p> Installaci i manteniment72 Tcnic/a superior en desenvolupament </p><p>de projectes dinstallacions trmiques i de fluids</p><p>73 Tcnic/a superior en manteniment dinstallacions trmiques i de fluids</p><p>74 Tcnic/a superior en mecatrnica industrial</p><p>75 Tcnic/a superior en mecatrnica industrial (fabricaci de productes cermics)</p><p>76 Tcnic/a superior en prevenci de riscos professionals</p><p> Maritimopesquera77 Tcnic/a superior en aqicultura78 Tcnic/a superior en organitzaci del </p><p>manteniment de maquinria de vaixells i embarcacions </p><p>79 Tcnic/a superior en transport martim i pesca daltura</p><p> Qumica80 Tcnic/a superior en fabricaci </p><p>de productes farmacutics, biotecnolgics i afins</p><p>81 Tcnic/a superior en laboratori danlisi i de control de qualitat</p><p>82 Tcnic/a superior en qumica ambiental83 Tcnic/a superior en qumica industrial</p><p> Sanitat84 Tcnic/a superior en anatomia patolgica </p><p>i citodiagnstic 85 Tcnic/a superior en audiologia prottica86 Tcnic/a superior en diettica87 Tcnic/a superior en documentaci </p><p>i administraci sanitries88 Tcnic/a superior en documentaci </p><p>i administraci sanitries (gesti de dades)</p></li><li><p>Formaci professional | Grau superior</p><p>6</p><p>Formaci professional | Grau superior</p><p>7</p><p>89 Tcnic/a superior en higiene bucodental90 Tcnic/a superior en imatge per al </p><p>diagnstic i medicina nuclear91 Tcnic/a superior en laboratori clnic </p><p>i biomdic92 Tcnic/a superior en laboratori clnic </p><p>i biomdic (recerca)93 Tcnic/a superior en ortoprtesi </p><p>i productes de suport94 Tcnic/a superior en prtesis dentals95 Tcnic/a superior en radioterpia </p><p>i dosimetria96 Tcnic/a superior en salut ambiental</p><p> Seguretat i medi ambient97 Tcnic/a superior en educaci </p><p>i control ambiental</p><p> Serveis socioculturals i a la comunitat98 Tcnic/a superior en animaci </p><p>sociocultural i turstica99 Tcnic/a superior en educaci infantil100 Tcnic/a superior en integraci social101 Tcnic/a superior en mediaci </p><p>comunicativa102 Tcnic/a superior en promoci digualtat </p><p>de gnere</p><p> Txtil, confecci i pell103 Tcnic/a superior en disseny tcnic </p><p>en txtil i pell104 Tcnic/a superior en patronatge i moda105 Tcnic/a superior en vestuari a mida </p><p>i per a espectacles</p><p> Transport i manteniment de vehicles106 Tcnic/a superior en automoci107 Tcnic/a superior en manteniment </p><p>aeromecnic108 Tcnic/a superior en manteniment </p><p>davinica</p><p>Activitats fsiques i esportives</p><p>Tcnic/a superior en animaci dactivitats fsiques i esportives</p><p>Durada dels estudis:2.000 hores</p><p> 1.590 hores en el centre educatiu 410 hores en el centre de treball </p><p>(prctiques)</p><p>2 cursos acadmics</p><p>Les prctiques en empreses tajudaran a accedir a un lloc de treball</p><p>Qu estudiars?</p><p> Jocs i activitats fsiques recreatives per a animaci</p><p> Activitats fisicoesportives individuals Activitats fisicoesportives dequip Activitats fisicoesportives amb aparells Fonaments biolgics i bases </p><p>del condicionament fsic Organitzaci i gesti duna petita </p><p>empresa dactivitats de temps lliure i socioeducatives</p><p> Primers auxilis Salvament aqutic Animaci i dinmica de grups Metodologia didctica de les </p><p>activitats fisicoesportives Activitats fsiques per a persones </p><p>amb discapacitat Formaci i orientaci laboral Formaci en centres de treball</p><p>De qu treballars?</p><p> Promotor/a, animador/a i monitor/a dactivitats fisicoesportives</p><p> Coordinador/a dactivitats poliesportives</p><p> Socorrista</p><p>On treballars?</p><p>En empreses de serveis esportius, clubs o associacions esportives, organismes pblics desports, empreses turstiques: cmpings, hotels, parcs temtics, parcs aqutics, etc.</p></li><li><p>Formaci professional | Grau superior</p><p>8</p><p>Formaci professional | Grau superior</p><p>9</p><p>Administraci i gesti</p><p>Tcnic/a superior en administraci i finances</p><p>Durada dels estudis:2.000 hores</p><p> 1.650 hores en el centre educatiu 350 hores en el centre de treball </p><p>(prctiques)</p><p>2 cursos acadmics</p><p>Les prctiques en empreses tajudaran a accedir a un lloc de treball</p><p>Qu estudiars?</p><p> Gesti de la documentaci jurdica i empresarial</p><p> Recursos humans i responsabilitat social corporativa</p><p> Ofimtica i procs de la informaci Procs integral de lactivitat comercial Comunicaci i atenci al client Angls Gesti de recursos humans Gesti financera Comptabilitat i fiscalitat Gesti logstica i comercial Simulaci empresarial Projecte dadministraci i finances Formaci i orientaci laboral Formaci en centres de treball</p><p>De qu treballars?</p><p> Administratiu/iva doficina Administratiu/iva comercial Administratiu/iva financer/a Administratiu/iva comptable Administratiu/iva de logstica Administratiu/iva de banca </p><p>i dassegurances Administratiu/iva de recursos humans Administratiu/iva de ladministraci </p><p>pblica Administratiu/iva dassessories </p><p>jurdiques, comptables, laborals, fiscals o gestories</p><p> Tcnic/a en gesti de cobraments Responsable datenci al client</p><p>On treballars?</p><p>En grans, mitjanes o petites empreses, a qualsevol sector dactivitat, particularment al sector serveis, aix com en les administracions pbliques portant a terme tasques administratives de gesti i assessorament en les rees laboral, comercial, comptable i fiscal per oferir un servei datenci als clients i als ciutadans; realitzant trmits administratius amb les administracions pbliques i gestionant larxivamenti les comunicacions de lempresa.</p><p>Tcnic/a superior en assistncia a la direcci</p><p>Durada dels estudis:2.000 hores</p><p> 1.650 hores en el centre educatiu 350 hores en el centre de treball </p><p>(prctiques)</p><p>2 cursos acadmics</p><p>Les prctiques en empreses tajudaran a accedir a un lloc de treball</p><p>Qu estudiars?</p><p> Comunicaci i atenci al client Gesti de la documentaci jurdica </p><p>i empresarial Procs integral de lactivitat comercial Recursos humans i responsabilitat </p><p>corporativa Ofimtica i procs de la informaci Angls Segona llengua estrangera Protocol empresarial Organitzaci desdeveniments </p><p>empresarials Gesti avanada de la informaci Formaci i orientaci laboral Projecte dassistncia a la direcci Formaci en centres de treball</p><p>De qu treballars?</p><p> Assistent/a a la direcci Assistent/a personal Secretari/ria de direcci Assistent/a de despatxos i oficines Assistent/a jurdic/a Assistent/a en departaments </p><p>de recursos humans Administratiu/iva en les </p><p>administracions i organismes pblics</p><p>On treballars?</p><p> Al costat dun o ms directius o directives, o executius o executives, o b dun equip de treball (departament, projecte o grup, entre daltres) en un context dinternacionalitzaci creixent. T un paper bsicament interpersonal, organitzatiu i administratiu que pot desenvolupar-se en tot tipus dorganitzacions (empreses nacionals o internacionals, associacions, agncies governamentals, entitats del sector pblic o privat, domstiques o internacionals) que donen cabuda a aquest tipus de professional.</p></li><li><p>Formaci professional | Grau superior</p><p>10</p><p>Formaci professional | Grau superior</p><p>11</p><p>Tcnic/a superior en gesti forestal i del medi natural</p><p>Durada dels estudis:2.000 hores</p><p> 1.617 hores en el centre educatiu 383 hores en el centre de treball </p><p>(prctiques)</p><p>2 cursos acadmics</p><p>Les prctiques en empreses tajudaran a accedir a un lloc de treball</p><p>Qu estudiars?</p><p> Botnica agronmica Fitopatologia Topografia agrria Maquinria i installacions </p><p>agroforestals Tcniques deducaci ambiental Gesti dels aprofitaments del medi </p><p>forestal Gesti i organitzaci del viver forestal Gesti cinegtica Gesti de la pesca continental Gesti forestal Gesti de la conservaci del medi </p><p>natural Defensa contra incendis forestals Projecte de gesti forestal </p><p>i conservaci del medi Formaci i orientaci laboral Empresa i iniciativa emprenedora Formaci en centres de treball</p><p>De qu treballars?</p><p> Coordinador/a dunitats de prevenci i dextinci dincendis forestals</p><p> Encarregat/ada dempreses que facin tasques de lluita contra plagues i malalties forestals</p><p> Prctic/a en treballs de topografia Encarregat/a o capats/assa forestal Encarregat/ada de vivers, en general Encarregat/ada de repoblacions </p><p>cinegtiques, pisccoles i astaccoles Encarregat/ada de treballs </p><p>dadequaci de lhbitat aqcola continental i de les espcies cinegtiques</p><p> Treballador/a especialitzat/ada en activitats de control legal de depredadors o espcies invasores</p><p> Gestor/a cinegtic/a Coordinador o coordinadora de feines </p><p>de vigilncia rural Encarregat/ada dempreses </p><p>de turisme cinegtic i pisccola Agent forestal o similar Guarda despais naturals</p><p>On treballars?</p><p>En lrea de gesti de grans, mitjanes i petites empreses, pbliques o privades, per compte daltri o propi, dedicades a la gesti forestal, cinegtica i pisccola, a la de vivers forestals, al desenvolupament de programes deducaci ambiental, a la informaci, comunicaci, formaci, interpretaci i a activitats dacompanyament i guia en el medi socionatural, i al control i vigilncia del medi natural i els seus recursos. Tamb en els serveis dextinci dincendis forestals i en lorganitzaci, control i realitzaci de tractaments plaguicides segons la normativa vigent.</p><p>Agrria</p><p>Tcnic/a superior en paisatgisme i medi rural</p><p>Durada dels estudis:2.000 hores</p><p> 1.617 hores en el centre educatiu 383 hores en el centre de treball </p><p>(prctiques)</p><p>2 cursos acadmics</p><p>Les prctiques en empreses tajudaran a accedir a un lloc de treball</p><p>Qu estudiars?</p><p> Botnica agronmica Gesti i organitzaci del viver Fitopatologia Topografia agrria Maquinria i installacions </p><p>agroforestals Planificaci de cultius Gesti de cultius Disseny de...</p></li></ul>

Recommended

View more >