Format Fail Meja

Embed Size (px)

Text of Format Fail Meja

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  1/32

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  2/32

  MAKLUMAT PEGAWAI

  Nama :

  Jawatan :

  Gred :

  E-mel :

  Tarikh Kemaskini :

  *Tandatangan Ketua Jabatan :

  *ketua yang bertanggungjawab ke atas pegawai tersebut

  2

  Nota : Tulisan Font Arial, Size 14, 1.5 spacing kecualitajuk besar .

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  3/32

  KANDUNGAN

  KANDUNGAN MUKA SURAT

  1. Visi, Misi dan Objektif Bahagian/Jabatan/Pejabat

  2. Carta Organisasi Bahagian/Jabatan/Pejabat

  3. Objektif Sektor/Unit

  4. Carta Organisasi Sektor/Unit (Kedudukan Pegawai)

  5. Senarai Tugas/Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai-

  Pegawai Lain

  6. Peraturan-peraturan Pentadbiran

  7. Proses Kerja

  8. Carta Aliran Kerja

  9. Senarai Semak / Checklist

  10. Senarai Borang Yang Berkaitan Dengan Tugas Pegawai

  11. Undang-Undang dan Peraturan (Pekeliling)

  12. Jawatankuasa Yang Dianggotai (Yang berkaitan dengan tugas

  sahaja)

  13. Norma Kerja (Boleh diukur-KPI/masa/peratus/bilangan)

  14. Format Senarai Tugas Harian

  3

  Satu set bagi

  setiap proses

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  4/32

  4

  CARTA ORGANISASI

  ___________________

  (Agensi)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  5/32

  CARTA ORGANISASI _______________

  5

  (Agensi)

  (Nota: Carta menunjukkan Bahagian, Seksyen dan Unit,

  tanpa perjawatan dan sama seperti dalam MPK )

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  6/32

  6

  VISI, MISI DAN

  OBJEKTIF

  _______________

  (Agensi)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  7/32

  VISI, MISI DAN OBJEKTIF _______________

  (NOTA : Seperti di dalam MPK)

  7

  (Agensi)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  8/32

  8

  CARTA ORGANISASI

  ______________

  (Bahagian/Unit)

  (Nota: Carta menunjukkan Bahagian,

  Seksyen dan Unit, dengan perjawatan )

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  9/32

  CARTA ORGANISASI ______________

  (Sediakan Carta organisasi Bahagian yang menunjukkan

  jawatan-jawatan dan lorekan jawatan pegawai/staf berkenaan)

  9

  (Bahagian/Unit)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  10/32

  10

  OBJEKTIF

  ___________________

  (Bahagian/Unit)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  11/32

  OBJEKTIF ______________

  (Nyatakan objektif Bahagian/Unit)

  11

  (Bahagian/Unit)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  12/32

  12

  SENARAITUGAS/KUASA DAN

  HUBUNGAN PEGAWAIDENGAN PEGAWAI-

  PEGAWAI LAIN

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  13/32

  TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAIDENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN

  Jawatan :

  Bahagian :

  TUGAS PEGAWAI ATASANYANG ADA HUBUNGANDAN JENIS HUBUNGAN

  TUGAS DANTANGGUNGJAWAB

  KUASA YANG DIBERITUGAS PEGAWAI-PEGAWAILAIN YANG ADA HUBUNGAN

  DAN JENIS HUBUNGAN

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Nota: Senarai Tugas meliputi aktiviti-aktiviti yang disenaraikan dalam MPK yang berkaitan dengan

  pegawai.

  13

  (Berdasarkan Senarai

  (kuasa seperti

  memberi

  kelulusan,

  menangkap,

  mengeluarkan

  saman,

  memperaku

  dll) ba i setia

  (Nyatakan jawatan

  pegawai atasan dan

  enis hubungan,

  misalnya: mendapatkan

  kelulusan, menerimaarahan, berbincang dan

  menda at andan an

  (Nyatakan jawatan

  pegawai bawahan dan

  agensi luar dan jenis

  hubungan, misalnya:

  urusan surat

  menyurat,pengangkutan, urusan

  kewangan dan

  entadbiran dll.

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  14/32

  14

  PERATURAN-PERATURAN

  PENTADBIRAN

  Tugas : ____________________

  (Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan

  dalam ruangan Tugas & Tanggungjawab)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  15/32

  PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

  TUGAS : ________________________________

  1.

  2.

  15

  (Berdasarkan tugas-tugas yangdisenaraikan dalam ruangan Tugas &

  Tanggungjawab)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  16/32

  3.

  4.

  5.

  16

  PROSES KERJA

  Tugas : _______________

  (Arahan semasa yang meliputi perkara yang perlu diperingatkan

  (DOS and DONT) untuk panduan mereka yang akan

  melaksanakan tugas berkenaan)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  17/32

  PROSES KERJA

  TUGAS : ________________________________

  17

  (Berdasarkan tugas-tugas yang

  disenaraikan dalam ruangan Tugas &

  Tanggungjawab)

  (Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikandalam ruangan Tugas & Tanggungjawab)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  18/32

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  19/32

  CARTA ALIRAN KERJA

  TUGAS : ________________________________

  19

  (Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan

  dalam ruangan Tugas & Tanggungjawab)

  (Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan

  dalam ruangan Tugas & Tanggungjawab)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  20/32

  (Sediakan carta aliran kerja dengan menggunakan simbol-simbol berikut

  berpandukan kepada proses kerja yang telah disediakan:

  tindakan

  keputusan (biasanya dalam bentuk soalan sptLulus?, Lengkap?, Sempurna? Dsbnya

  Sambungan ke muka selanjutnya

  Aliran

  20

  SENARAISEMAK/CHECKLIST

  Tugas : _________________

  A

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  21/32

  SENARAI SEMAK/CHECKLIST

  TUGAS : ________________________________

  21

  (Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan

  dalam ruangan Tugas & Tanggungjawab)

  (Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikandalam ruangan Tugas & Tanggungjawab)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  22/32

  BIL. TINDAKAN TANDA () CATATAN

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  (Nota: Disediakan bagi tugas-tugas rumit seperti penganjuranseminar, majlis keraian, dsb. Senarai semak ini akan DIGUNAKAN

  dalam melaksanakan tugas-tugas berkenaan.)

  22

  SENARAI BORANG

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  23/32

  SENARAI BORANG

  23

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  24/32

  BIL. SENARAI BORANG

  Tugas :

  1.

  2.

  3.

  Tugas :

  1.

  2.

  3.

  Tugas :

  1.

  2.

  3.

  4.

  (Nota: Borang yang digunakan biasanya dinyatakan dalam Proses

  Kerja. Nyatakan TIADA jika tidak berkenaan)

  24

  UNDANG-UNDANGDAN PERATURAN

  (Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan

  Tugas & Tanggungjawab)

  (Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan

  Tugas & Tanggungjawab)

  (Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan

  Tugas & Tanggungjawab)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  25/32

  UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

  25

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  26/32

  BIL. SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

  Tugas :

  1.

  2.

  3.

  Tugas :

  1.

  2.

  3.

  Tugas :

  1.

  2.

  3.

  4.

  (Nota: Senaraikan semula Undang-undang dan Peraturan

  yang dinyatakan di ruangan Seksyen Undang-undang dan

  Peraturan dalam Proses Kerja)

  26

  JAWATANKUASAYANG DIANGGOTAI

  (Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan

  Tugas & Tanggungjawab)

  (Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan

  Tugas & Tanggungjawab)

  (Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan

  Tugas & Tanggungjawab)

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  27/32

  JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

  27

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  28/32

  BIL. NAMA JAWATANKUASA KEANGGOTAANKEKERAPANMESYUARAT

  1 Jawatankuasa Tadbir Urus Setiausaha 4 Kali Setahun

  2 Majlis Bersama Jabatan Ahli Turut Hadir 4 Kali Setahun

  3

  *CONTOH

  *Ahli PUSPANITA

  (Tidak Perlu Dinyatakan)

  (Nota: Nyatakan TIADA jika tidak berkenaan)

  28

  NORMA KERJA

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  29/32

  NORMA KERJA

  BIL. JENIS KERJA NORMA KERJA

  29

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  30/32

  (Masa/Kuantiti)

  30

  SENARAI TUGAS

  HARIAN

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  31/32

  SENARAI TUGAS HARIAN

  NAMA :

  31

 • 7/30/2019 Format Fail Meja

  32/32

  JAWATAN :

  TARIKH :

  BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN