Formulació inorgànica

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Formulació inorgànica

Text of Formulació inorgànica

 • Formuleu...i anomeneu

 • c. sulfricH2SO4

 • xid de mercuri(II)HgO

 • Hidrxid de cobalt ( III )Co(OH)3

 • Heptaxid de diiodeI2O7

 • xid de plom (II)PbO

 • Hidrxid de beril.liBe(OH)2

 • SO3Trixid de sofre

 • PCl5Pentaclorur de fsfor

 • Ba(OH)2Hidrxid de bari

 • NaHHidrur de sodi

 • Co2O3xid de cobalt(III)

 • Triclorur de fsforPCl3

 • silSiH4

 • Sulfur damoni(NH4)2S

 • Dixid de sofreSO2

 • Iodur dhidrogenHI

 • PbO2xid de plom (IV)

 • I2O5Pentaxid de diiode

 • Be(OH)2Hidrxid de beril.li

 • HClClorur dhidrogen

 • CaSSulfur de calci

 • I aluminiAl3+

 • I hidrxidOH-

 • I potassiK+

 • I ferro(II)Fe2+

 • I amoniNH4+

 • Fe2S3Sulfur de ferro(III)

 • AgOHHidrxid de plata

 • SF6Hexafluorur de sofre

 • Br2O3Trixid de dibrom

 • Mn(OH)2Hidrxid de mangans (II)

 • cid bromhdricHBr

 • cid perclricHClO4

 • cid brmicHBrO3

 • cid sulfhdricH2S

 • cid metabricHBO2

 • S2-I sulfur

 • Se2-I selenir

 • NO3-I nitrat

 • PO43-I fosfat

 • HPO42-I hidrogenfosfat

 • I hipobromitBrO-

 • I carbonatCO32-

 • I cloratClO3-

 • I sulfitSO32-

 • I nitritNO2-

 • HCrO4-I hidrogencromat

 • MnO4-I permanganat

 • S2O72-I disulfat

 • HCO3-I hidrogencarbonat

 • IO-I hipoiods

 • Nitrat de potassiKNO3

 • Iodat de plataAgIO3

 • Ortofosfat de magnesiMg3(PO4)2

 • Cromat de cesiCs2CrO4

 • Permanganat de potassiKMnO4

 • Al2(Cr2O7)3Dicromat dalumini

 • KHS2O7Hidrogendisulfat de potassi

 • CdSO3Sulfit de cadmi

 • NaHTeHidrogentel.lurir de sodi

 • Hg(BrO3)2Bromat de mercuri (II)

 • Sulfur de nquel (III)Ni2S3

 • Tetraclorur de siliciSiCl4

 • Dicromat de potassiK2Cr2O7

 • Hidrogenfosfat destronciSrHPO4

 • Hidrogencarbonat de bariBa(HCO3)2

 • Na3AsO4Ortoarseniat de sodi

 • Na2CrO4Cromat de sodi

 • SiCCarbur de silici

 • NH3amonac

 • Na3HSiO4Hidrogenortosilicat de sodi

 • I sulfatSO42-

 • I hidrogensulfitHSO32-

 • I hidrogensulfurHS-

 • I fluorurF-

 • I percloratClO4-

 • H2PO4-I dihidrogenfosfat

 • IO2-I iodit

 • BrO3-I bromat

 • Br-I bromur

 • Te2-I tel.lurir

 • Nitrat damoniNH4NO3

 • Hipoclorit de zincZn(ClO)2

 • cid disulfricH2S2O7

 • Hidrogensulfat de plat (IV)Pt(HSO4)4

 • Clorur de mercuri (I)HgCl

 • Na2S2O5Disulfit de sodi

 • CuSO4.5H2OSulfat de coure (II) pentahidratat

 • Na2CO3.10H2OCarbonat de sodi decahidratat

 • SnCl4Clorur destany (IV)

 • HgI2Iodur de mercuri (II)