Click here to load reader

Forprosjekt trikk til Linderud/Veitvet

 • View
  362

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Forlengelse av Tonsentrikken. Rapport 03-2012.

Text of Forprosjekt trikk til Linderud/Veitvet

 • Oppdragsgiver

  Ruter AS

  Rapporttype

  Forprosjekt

  2012-03-01

  FORPROSJEKT TRIKK TIL LINDERUD/VEITVET

 • TRIKK TIL LINDERUD/VEITVET 2 (60)

  FORPROSJEKT TRIKK TIL LINDERUD/VEITVET

  Oppdragsnr.: 1110220 Oppdragsnavn: Trikk til Linderud/Veitvet - Forprosjekt Dokument nr.: [Tekst] Filnavn: Forprosjektrapport Revisjon 0 Dato 2012-03-01 Utarbeidet av Laila T. Frgestad

  Frank Btbukt Trude Flatheim Karin M. Holen

  Kontrollert av Frank Btbukt Godkjent av Laila T. Frgestad Beskrivelse Forprosjektrapport -

  forelpig

  Revisjonsoversikt

  Revisjon Dato Revisjonen gjelder

  Rambll Hoffsveien 4 Pb 427 Skyen NO-0213 OSLO T +47 22 51 80 00 F +47 22 51 80 01 www.ramboll.no

 • TRIKK TIL LINDERUD/VEITVET 3 (60)

  Ramboll

  INNHOLD

  1. SAMMENDRAG ......................................................................... 6

  2. BAKGRUNN .............................................................................. 7 2.1 Hensikten med forprosjektet ....................................................... 7 2.2 Trikkens rolle - K2012 ................................................................ 7 2.3 Groruddalssatsingen ................................................................... 7 2.4 Kollektivbetjening av omrdet ..................................................... 8

  3. MARKED ................................................................................ 10

  4. FORUTSETNINGER ................................................................. 12 4.1 Tras i/langs Trondheimsveien kontra tras via Tonsenhagen ......... 12 4.2 Endepunkt Linderud/Veitvet/Rdtvet ........................................... 12 4.3 Startpunkt ved Tonsenhagen skole .............................................. 14 4.4 Tekniske forutsetninger ............................................................. 15 4.5 Trafikkberegninger .................................................................... 15

  5. TRAS- OG SKISSELSNINGER ............................................. 18 5.1 Hovedtraseer som er vurdert ...................................................... 18

  6. VURDERING AV FELLESSTREKNINGEN - ALLE ALTERNATIVER19 6.1 Alternativ daglinje ..................................................................... 19 6.2 Alternativ tunnel ....................................................................... 20

  7. VURDERING AV ALTERNATIV A - LINDERUD ......................... 24 7.1 Alternativ A1 ............................................................................ 24 7.2 Alternativ A2 ............................................................................ 25

  8. VURDERING AV ALTERNATIV B - VEITVET T ......................... 27 8.1 Alternativ B1 ............................................................................ 27 8.2 Alternativ B2 ............................................................................ 27 8.3 Alternativ B3 ............................................................................ 29 8.4 Alternativ B4 ............................................................................ 29

  9. VURDERING AV ALTERNATIV C - RDTVET T ........................ 31 9.1 Alternativ C1 ............................................................................ 31 9.2 Alternativ C2 ............................................................................ 32 9.3 Alternativ C3 ............................................................................ 33

  10. ANBEFALTE TRASEER (A2, B1, B2, B4) .................................. 35 10.1 Linjefring og tekniske forutsetninger .......................................... 35 10.1.1 Linjefring ................................................................................ 35 10.1.2 Normalprofil ............................................................................. 35 10.2 Fellesstrekningen Tonsenhagen - Linderud ................................... 37 10.3 Alternativ A2 - Linderud ............................................................. 37

 • 4 (60) TRIKK TIL LINDERUD/VEITVET

  Rambll

  10.3.1 Linjefring og normalprofil ......................................................... 38 10.3.2 Beskrivelse av tiltaket ................................................................ 38 10.3.3 Oppsummering ......................................................................... 39 10.4 Holdeplasser og vendebutt/oppstilling ved Linderud ...................... 40 10.5 Alternativ B1 - Veitvet ............................................................... 41 10.5.1 Linjefring og normalprofil ......................................................... 41 10.5.2 Beskrivelse av tiltaket ................................................................ 41 10.5.3 Oppsummering ......................................................................... 42 10.6 Alternativ B2 - Veitvet ............................................................... 43 10.6.1 Linjefring og normalprofil ......................................................... 43 10.6.2 Beskrivelse av tiltaket ................................................................ 43 10.6.3 Oppsummering ......................................................................... 46 10.7 Alternativ B4 - Veitvet ............................................................... 46 10.7.1 Oppsummering ......................................................................... 48 10.8 Holdeplasser og vendebutt/oppstilling ved Veitvet ......................... 49

  11. SAMMENSTILLING OG ANBEFALING ...................................... 51 11.1 Sammenstilling av alternativer ................................................... 51 11.2 Anbefaling ................................................................................ 52

  12. NYTTE OG KOSTNADSVURDERINGER .................................... 53 12.1 Metode .................................................................................... 53 12.2 Forutsetninger for beregningene ................................................. 53 12.2.1 Neddiskontering ........................................................................ 53 12.2.2 Verdsetting av reisetid ............................................................... 53 12.3 Beregning av nytte og kostnader ................................................ 53 12.3.1 Tidskostnader for kollektivtrafikantene ........................................ 53 12.3.2 Nytte for biltrafikanter ............................................................... 55 12.3.3 Driftskostnader for kollektivselskapene ........................................ 55 12.3.4 kte billettinntekter .................................................................. 56 12.3.5 Investeringskostnader ............................................................... 56 12.3.6 Overfringer ............................................................................. 56 12.3.7 Restverdi ................................................................................. 57 12.3.8 Skattekostnad .......................................................................... 57 12.4 Sammenstilling ......................................................................... 58

  13. KONKLUSJON ........................................................................ 59 FIGUROVERSIKT

  Figur 1 - Anbefalt trase (A2) med holdeplassalternativer (H0 - H6) ...................................... 6 Figur 2 Linjekart for rvoll/Tonsehagen ............................................................................ 8 Figur 3 Holdeplassenes markedsomrde ......................................................................... 10 Figur 4 Aktuelle omrder, med viktige mlpunkt. Store sirkler har radius = 300 m ............ 13 Figur 5 Strategi for utvikling av metronettet fr etablering av ny sentrumstunnel ................ 16 Figur 6 Trikkenettet som ligger til grunn for referansesituasjonen.......................................17 Figur 7 Linjealternativer - sorte streker indikerer flere linjealternativer i samme trase ......... 18 Figur 8 Fellestrekningen Tonsenhagen skole - Trondheimsveien ........................................ 19 Figur 9 Ortofoto som viser alternativ i tunnel (stiplet linje). .............................................. 20 Figur 10 Utsnitt av Figur 7 med koter som viser terrengform mellom nord og sr ................ 21 Figur 11 A1 med holdeplassalternativer.......................................................................... 24 Figur 12 A2 med holdeplassalternativer.......................................................................... 26

 • TRIKK TIL LINDERUD/VEITVET 5 (60)

  Ramboll

  Figur 13 B1 med holdeplassalternativer ......................................................................... 27 Figur 14 B2 med holdeplassalternativer ......................................................................... 28 Figur 15 B3 med holdeplassalternativer ......................................................................... 29 Figur 16 B4 med holdeplassalternativer ......................................................................... 30 Figur 17 C1 med holdeplassalternativer ......................................................................... 31 Figur 18 C2 med holdeplassalternativer ......................................................................... 33 Figur 19 C3 med holdeplassalternativer ......................................................................... 34 Figur 20 Normalprofil blandet trafikk ............................................................................. 35 Figur 21 Normalprofil blandet trafikk, ved holdeplass ....................................................... 36 Figur 22 Normalprofil separat, grnn tras ...............................

Search related