Click here to load reader

Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning ... · PDF file Hvorfor mobilitetsplanlægning? • Der er i samfundet et voksende fokus på området, ligesom der er en ... • Bedre

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning ... · PDF file Hvorfor...

 • 1

  Forretningsplanen

  Hvorfor mobilitetsplanlægning?

  Mobilitetsplaner

  Mobilitetsplanlægning – et nyt forretningsområde

 • 2

  Visionen

  • Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

  • Udover rådgivningen om bustransport vil Movia rådgive om mobilitetsløsninger, der på én og samme tid øger værdien af den kollektive trafik og medvirker til god og attraktiv byudvikling

  ”Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

  udvikling i Hovedstaden og Østdanmark.”

  ”Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

  udvikling i Hovedstaden og Østdanmark.”

  ”Vi samarbejder på tværs for at gøre kollektiv transport til et attraktivt førstevalg.”

  ”Vi samarbejder på tværs for at gøre kollektiv transport til et attraktivt førstevalg.”

 • 3

  Mobilitetsplanlægning

  – En tilgang til trafikplanlægning, som sætter fokus på transportadfærd for at

  reducere trængsel, formindske CO2-udledningen og skabe et bedre klima

  – Det sker ved at påvirke rejsen inden den planlægges:

  • Den rejsende skal tilbydes mulighed for at foretage et oplyst valg af

  transportmiddel for rejsen. Derigennem stimuleres efterspørgslen efter

  bæredygtige transportformer som kollektiv trafik, cykling og gang

 • 4

  Hvorfor mobilitetsplanlægning?

  • Der er i samfundet et voksende fokus på området, ligesom der er en

  stigende erkendelse af, at man ikke kan bygge sig ud af trængsels- og

  miljøproblemer

  • Målet er at gøre de grønne transportformer til et attraktivt tilvalg

 • 5

  Mobilitetsplanlægningen skal udmønte i:

  • At de rejsende motiveres til at opfatte de enkelte transportmidler

  som ligeværdige – de indebærer hver deres fordele og ulemper

  • I stedet for at gøre ”som man plejer”, så vælges transportmiddel i

  forhold til hvad man skal

  Forandring begynder med

  Mig

 • 6

  Hvorfor?

  Incitamenter for samfundet hhv. kommunen

  For samfundet

  • Nedbringe trængslen

  • Bedre miljø

  • Nedbringe CO2-udledningen

  For kommunen

  • Bedre nærmiljø

  • Promovere sig som grøn

  • Lette presset på parkeringspladserne

  • Sundere medarbejdere

 • 7

  Mobilitetsplaner

  – For hele kommunen

  – For afgrænsede enheder såsom

  • Rådhuse

  • Hospitaler

  • Videregående uddannelsesinstitutioner

  • Erhvervsområder/store virksomheder

 • 8

  Mobilitetsplaner i kommunerne

  • Mobilitetsplanlægning har ikke traditionelt været en del af kommunens

  kerneopgaver

  • Movia vil bistå kommunerne i udviklingen af løsninger som skaber

  merværdi for kommunen og borgerene

  • Forandringer tager tid – og de skal ramme målgruppens behov

 • 9

  Mobilitetsplaner for afgrænsede områder

  • På baggrund af viden om det aktuelle område:

  – Tilgængelighedsanalyse

  – Transportvaneundersøgelse

  • Vurderes det i dialog med kommunen og evt. virksomhed, hvilke indsatser

  der vil have størst potentiale – eksempelvis:

  – Cykelfaciliteter

  – Realtidsinformation

  – Forøget busdrift/ændret linjeføring

  – Kampagner

  – Delebiler

  – Fremkommelighedstiltag

  – Transportpolitikker

  – Samkørsel

 • 10

  Tidligere mobilitetsindsatser

  • Forskerparken og Rudersdal Kommune: Omlægning af ekspresbuslinje fra

  København, forøget drift, realtid, markedsføring

  • Dong Energy og Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune: Rejsehold,

  mobilitetsplan, oprettelse af en shuttlebuslinje, markedsføring, realtid

  • Novozymes, Glostrup Hospital, Herlev Hospital og Region Hovedstaden:

  Rejsehold med pendlertjek og promovering af Erhvervskort

  • Fem virksomheder i Lautrupgård Erhvervsområde, Tryg, Nordea Liv &

  Pension, Siemens, Bluegarden, TopDanmark: Pendlertjek af

  medarbejdernes transportmuligheder

 • 11

  Eksempel

  Lautrupgård i Ballerup:

  Seks videntunge virksomheder:

  • Tryg

  • Nordea Liv & Pension

  • Bluegarden

  • Nets

  • Topdanmark

  • Siemens.

  Antallet af arbejdspladser på virksomhederne i netværket: 5.000

  Afstand fra Malmparken S-tog station: 1-2 km

  Udfordringer: Trængselsproblemer morgen og eftermiddag.

  Lautrupgård i Ballerup:

  Seks videntunge virksomheder:

  • Tryg

  • Nordea Liv & Pension

  • Bluegarden

  • Nets

  • Topdanmark

  • Siemens.

  Antallet af arbejdspladser på virksomhederne i netværket: 5.000

  Afstand fra Malmparken S-tog station: 1-2 km

  Udfordringer: Trængselsproblemer morgen og eftermiddag.

 • 12

  Danske erfaringer

  Herlev hospital9 rådhuse

 • 13

  Ændring i transportmiddelforbrug

  2012

  2013

 • 14

  Hvad sker der nu?

  • I Movia tror vi på at vi i fællesskab kan nå længere end hver for sig.

  – Derfor vil vi indgå strategiske samarbejder med organisationer og

  interessenter indenfor grøn transport

  • Starte pilotprojekter op, i kommunalt og regionalt regi:

  – Mobilitetsplan for Rigshospitalet

 • 15

  Hvordan kan Movia bistå din kommune?

 • Test af 12 meter elektrisk bus

  – Test forsøg: 2014/2015, to års drift. Transportministeriet og Københavns Kommune.

  – To busser, i drift i København

  – Teknologisk Institut tester batteriers levetid.

  – Datalogger overvåger driftsdata: Rækkevidde og forbrug

  – Nul lokalemission af partikler og NOx fra motoren, og en cirka 70 % reduktion af CO2.

 • – Vægt = 16 ton

  – Batteri: 324 kwh

  – Batteri kapacitet 600 Ah

  – Opladningstid = 4-5 timer

  – Batteriers levetid 6-10 år

  – Rækkevidde op til 250 km.

  – Top hastighed 75 km/h

  – Opvarmning separat (diesel)

  – Passagerkapacitet 61, 28 siddepladser

  – Pris – ukendt, men cirka dobbelt

  Busserne

 • – Positive tilbagemeldinger fra passagerer og chauffører.

  – Relativt støjende

  – Batterier fylder meget og stjæler siddepladser

  – Batterier og lader fungerer godt

  – Opstartsvanskeligheder – 8 reparationsdage samlet

  Konklusion indtil videre: Næste generation vil være forbedret, men viser potentiale for fremtidig drift.

  Udgangspunkt: Skal kunne erstatte en dieselbus i drift.

  Erfaringer indtil videre

Search related