of 14 /14
Title Sub-title PLACE PARTNERS LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry European Commission Enterprise and Industry FP7 / CIVITAS PLUS II noi apeluri de propuneri Gabriel Vladut Ro4Europe

FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title Sub-title

PLACE PARTNER’S

LOGO HERE European Commission

Enterprise and Industry

European Commission

Enterprise and Industry

FP7 / CIVITAS PLUS II

noi apeluri de propuneri

Gabriel Vladut

Ro4Europe

Page 2: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title of the presentation | Date |‹#›

CIVITAS PLUS II abordare generala

O legatura puternica intre actiune politica si implementare:

pachete integrate de tehnologii si masuri de politica in

domeniul energiei si transportului in orase (mobilitati).

CIVITAS se refera la orase, cu o atentie speciala acordata

problemelor, oportunitatilor si limitarilor acestor orase in

noile state membre.

Accent continuu pe evaluare si invatare.

Page 3: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title of the presentation | Date |‹#›

Efecte asteptate

O eficienta crescuta a energiei in transportul urban corelat

cu politicile UE.

Contributie la imbunatatirea sigurantei rutiere in zonele

urbane.

Proportie crescuta de combustibili bio si alternativi, in

conformitate cu legislatia UE.

Reducerea de CO2, emisii poluante si zgomot.

Contributie la imbunatatirea eficientei si eficacitatii

transportului urban si cresterea unei ponderi modale

(transport inteligent) catre metode durabile.

Page 4: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title of the presentation | Date |‹#›

Apelul CIVITAS PLUS

Apelul se lanseaza: Septembrie 2010

Termen limita: Aprilie 2011

Buget total= 18 milioane Euro

• 16 milioane pentru 2 proiecte demonstrative

• 2 milioane pentru 1 actiune de coordonare / suport

Evaluarea propunerilor de catre CE

Negociere

• Propunerile selectate se vor negocia cu privire la continutul final si

bugetul.

• In CIVITAS I/II fuzioneaza propuneri.

• Pregatirea, de catre CE, a contractului si a DDL (descriere de lucru -

DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu.

Contractele vor fi semnate la mijlocul anului 2012.

Page 5: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title of the presentation | Date |‹#›

CIVITAS PLUS II actiuni suport

Actiuni suport de lucru impreuna cu orasele implicate,

legate de:

• Sprijin in Evaluare, Monitorizare si Management

pentru Comisie.

• Coordonare a activitatilor comune, Diseminare,

Forum CIVITAS si Comitet Politic Consultativ.

Page 6: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title of the presentation | Date |‹#›

CIVITAS PLUS II - arii tematice

1. Combustibili alternativi / vehicule curate si eficiente energetic.

2. Transport in comun si integrarea acestuia cu alte moduri.

3. Cerere de strategii de management (management integrat).

4. Management de mobilitati, marketing, informatii si educatie.

5. Infrastructura sigura si de siguranta a strazilor si a mijloacelor de

transport.

6. Noi servicii de mobilitate pentru o utilizare mai eficienta a vehiculelor,

un stil de viata care sa nu depinda de masina.

7. Logistica transportului de marfuri urban, noi concepte pentru distributia

de bunuri.

8. Sisteme telematice inovative pentru management de trafic / aplicatii

sistem Galileo

Page 7: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title of the presentation | Date |‹#›

Alcatuirea consortiilor

Consortii:

Pana la 2 orase “de conducere”, cel putin unul din noile state

membre sau in curs de aderare.

Pana la 2 orase in stadiul de invatare.

Orasele de conducere: implementarea abordarii integrate, un amestec

ambitios de masuri relevante

Orasele in stadiul de invatare: invatare, pregatire plan, teste scurte.

Axare pe orasele mijlocii (cel putin 100.000 locuitori).

Orase din tari diferite care sa aduca valoare adaugata.

Consortiul local poate fi constituit din diferiti parteneri cu rol in mobilitati

cum ar fi: companii de transport local, companii de servicii

locale/mobilitati, centre de informare, unitati de cercetare si transfer

tehnologic, Universitati, Camere de Comert, inclusiv parteneri privati cu

expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului.

Page 8: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title of the presentation | Date |‹#›

Reguli (1)

O propunere pentru Civitas este alcatuita dintr-un numar de masuri

diferite dar integrate legate de mobilitate care se refera la una sau

mai multe arii tematice dintre cele 8, care va deveni “domeniul de

demonstrare al proiectului”.

Aceasta noua editie a Civitas este centrata pe cele 8 domenii

tematice ale

• “vehiculelor ecologice”,

• pe “Sisteme IT pentru mobilitate”

• si pe “metode inovative de a pregati planuri de mobilitate”;

• acestor subiecte li se pot adresa fiecare dintre domeniile tematice

Civitas.

Page 9: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title of the presentation | Date |‹#›

Reguli (2)

• Fiecare partener trebuie sa co-finanteze proiectul in

concordanta cu regulile Civitas.

• Fiecare oras trebuie sa se confrunte cu 2 sarcini aditionale:

Sa evalueze rezultatele implementarii masurilor

Sa disemineze proiectul si masurile intre parteneri si

cetateni.

• La acest scop si la nivelul echipei locale, partenerii specifici

trebuie prevazuti in echipa cu aptitudini specifice legate de

comunicare / diseminare si evaluare.

Page 10: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title of the presentation | Date |‹#›

Partener 1 Partener 2 Partener 3 Partener 4

Primarie

RAT

Unitate (i) de cercetare

si inovare

Observatii

Coordonator Partener Partener Partener

Oras de conducere Oras de

conducere

Oras in stadiul de

invatare

Oras in stadiul

de invatare

Evaluare

Diseminare

Primaria poate sa-si angajeze personal pentru management si evaluare,

nu poate subcontracta aceste activitati.

Activitatea de diseminare poate fi facuta de unul dintre parteneri

Componenta consortiilor

Page 11: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title of the presentation | Date |‹#›

Criterii de evaluare a propunerii

Calitate stiintifica / tehnologica

• Soliditatea conceptului, calitatea obiectivelor

• Progresul dincolo de stadiul actual al tehnologiei

• Calitate si eficienta a metodologiei si a planului de lucru

Implementare

• Corectitudine a structurii de management

• Calitate si experienta relevanta a participantilor

• Calitatea intregului consortiu

• Corectitudine in alocarea resurselor si bugetului

Impact

• Contributie – la nivel european – la impactul asteptat enumerat in

programul de lucru la activitatea / subiectul relevant.

• Corectitudine a masurilor pentru diseminare si exploatare a

rezultatelor.

Page 12: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title of the presentation | Date |‹#›

Finantare UE

Schema de finantare: Proiect de colaborare

Costuri eligibile:

• Costuri directe (munca, investitii, subcontractori, deplasari, ...)

• Costuri indirecte (nu se aplica la subcontracte) bazate pe:

Costuri actuale indirecte pentru beneficiarii care au un sistem

analitic de contabilitate.

O rata forfetara de 20% (60% pentru Autoritatile Publice,

Organizatii Non-Profit, Universitati / Organizatii de Cercetare si

IMM-uri.

Nu sunt costuri eligibile :

• TVA-ul si taxele, cheltuielile excesive, costurile declarate sau

suportate de catre alte proiecte UE.

• Investitiile in infrastructura pe scara larga nu vor fi co-finantate.

Page 13: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Title of the presentation | Date |‹#›

Categoriile de cost

Activitati de Cercetare si Dezvoltare Tehnologica

• 50% din costurile eligibile pentru investitii

• 75% din costurile totale eligibile pentru Corpurile Publice Non-

Profit, Universitati / Organizatii de Cercetare si IMM-uri.

Activitati de demonstrare

• 50% din costurile totale eligibile

Alte activitati (Management, Pregatire, Diseminare, Coordonare,

Intalniri, …)

• 100% din costurile totale eligibile

Mai multe informatii despre Initiativa CIVITAS:

http://www.civitas-initiative.org/main.phtml?lan=en

Gabriel Vladut: [email protected]

Page 14: FP7 / CIVITAS PLUS II Title - PLUS II_Romana.pdf · DoW, anexa tehnica la contract) de catre consortiu. ... expertiza in mobilitati, si rol in masurile proiectului. ... O propunere

Tel / Fax: +40 251 418 882; +40 251 412 290 ; +40 251 412 775

[email protected] ; www.ipacv.ro

Contact:

Va multumesc pentru

atentie!