[FREMDRIVNINGS OPTIMERING] ... Jim Lindegaard Nielsen ¢â‚¬â€œ A11548 Fremdrivnings optimering Side 3 af

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of [FREMDRIVNINGS OPTIMERING] ... Jim Lindegaard Nielsen ¢â‚¬â€œ...

 • 2015

  Aarhus Maskinmesterskole Jim Lindegaard Nielsen

  [FREMDRIVNINGS OPTIMERING]

 • Jim Lindegaard Nielsen – A11548 Fremdrivnings optimering

  Side 1 af 44

  Forfatter: Jim Lindegaard Nielsen – A11548

  Titel: Fremdrivnings optimering

  Uddannelse: Maskinmester

  Uddannelses sted: Aarhus Maskinmesterskole, Navitas

  Vejleder: Anders Parbo, Lektor Aams

  Dato for aflevering: 1. juni 2015

  Rapport art: Afsluttende Bachelor Projekt

  Antal normalsider: 60798 tegn - 25,3 normalsider af 2400

  anslag

  X Jim Lindegaard Nielsen

 • Jim Lindegaard Nielsen – A11548 Fremdrivnings optimering

  Side 2 af 44

  Abstract The passenger ship DFDS Crown Seaways is sailing a route from Copenhagen to Oslo. This

  trip takes approximately 17 hours where after it will stay in port for seven hours before

  returning again. Five of the 17 hours at sea is inside the fjord of Olso or Ørresund. These

  waterways are calm without any major waves. The objective of this report is to

  investigate the possibility of optimizing the ships efficiency.

  The ships propulsion system consists of four main engines which are coupled together via

  a reduction gear in pairs of two. Each pair is connected to a Controllable Pitch Propeller

  (CPP). The CPP is controlled by the bridge or engine control room via a propeller curve.

  This Curve interprets the signal from the bridge and converts it in to a pitch on the

  propeller and a matching speed of revolution. This propeller curve is designed with a sea

  margin of about 15 % this is to account for the fouling of hull and propeller and an

  increase of resistance due to high wind, waves and currents. One sixth of the journey is in

  calm waters with little change in resistance in the form of waves. This report will

  investigate the possibility of a more fuel efficient propeller curve for sailing in calm

  waters. This is done by reducing the sea margin to increase the load on the propeller and

  engine. This will raise the combustion pressure and this will have a positive effect on the

  engines efficiency. The rise in efficiency is at the cost of extra power at the given rate of

  revolution. This means less power for increased load by waves and less power for

  accelerations meaning acceleration will be slower.

  The report will cover all the relevant theory such as the losses and efficiencies of a

  diesel engine and friction theory. The methods of taking all the necessary data for

  the calculations are explained as well.

 • Jim Lindegaard Nielsen – A11548 Fremdrivnings optimering

  Side 3 af 44

  Resume Passagerskibet Crown Seaways fra rederiet DFDS sejler mellem København og Oslo. Turen

  varer ca. 17 timer, hvorefter den ligger i havn i syv timer. Ud af turens 17 timer foregår

  fem af dem indenskærs. Rapporten vil forsøge at belyse muligheden for at optimere

  driften af skibet. Skibets fremdrivnings system består af fire hovedmaskiner, der er koblet

  sammen af et reduktionsgear i to par. Skibet er udstyret med to CPP’er propeller med

  variable stigning. Motorerne og propellerne bliver styret af kombinater kurver. Der er tre

  propellerkurver, en propellerkurve til manøvre i havn, en propellerkurve med en motor

  på hver aksel og én med to motorer. På broen styres skibets fremdrivning på et håndtag

  med ti stillinger frem og ti stillinger bak. En stilling på håndtaget svarer til et bestemt antal

  omdrejninger og en bestemt stigning, der er styret af propellerkurverne. Dette giver en

  vis belasting på hovedmaskinerne. Kurverne er lavet sådan, at der er taget højde for

  belastnings forøgelser i form af høje bølger og modvind. Denne margin for belastnings

  ændringer kaldes en sø margin. Rapporten vil belyse mugligheden for, at reducere denne

  sø margin mens skibet er i rolige farvande. Det vil sige, at der skal laves en ny kombinater

  kurve til indenskærs brug. Fordelen ved dette er, at skibet kan opnå højere effektivitet

  ved at hæve det effektive middeltryk på hovedmaskinerne. Rapporten beskriver den

  grundlæggende teori bag mine målinger og beregninger, før selve analysen af målingerne

  og beregningerne finder sted.

 • Jim Lindegaard Nielsen – A11548 Fremdrivnings optimering

  Side 4 af 44

  Indholdsfortegnelse Abstract ...................................................................................................................................... 2

  Resume ....................................................................................................................................... 3

  Nomenklaturliste........................................................................................................................ 6

  Forord ......................................................................................................................................... 6

  Indledning .................................................................................................................................. 6

  Læsevejledning ........................................................................................................................... 7

  DFDS Crown Seaways ................................................................................................................. 7

  Nylige optimeringer ................................................................................................................... 7

  Hovedmaskine 2 ......................................................................................................................... 8

  Problemstilling ........................................................................................................................... 8

  Problemformulering ................................................................................................................... 8

  Afgrænsning ............................................................................................................................... 8

  Metode ....................................................................................................................................... 8

  Teorifelt .................................................................................................................................... 10

  Effekter og tab i fremdrivning .................................................................................................. 10

  Tilført effekt ............................................................................................................................. 10

  Varmetab.................................................................................................................................. 11

  Den indicerede effekt ............................................................................................................... 11

  Friktions tab ............................................................................................................................. 11

  Effekt leveret til skruen ............................................................................................................ 12

  Tab i skruen .............................................................................................................................. 12

  Effekt leveret til vandet ............................................................................................................ 12

  Skibets godhedsgrad ................................................................................................................ 13

  Oversigt over effekt, tab og virkningsgrader ........................................................................... 14

  Friktion ..................................................................................................................................... 15

  PI diagrammer .......................................................................................................................... 16

  Teoretisk PV diagram ............................................................................................................... 16

  Det faktiske PV diagram ........................................................................................................... 17

  PV diagrammet ......................................................................................................................... 17

  PA diagrammet ......................................................................................................................... 18

  Motor belastningsdiagram og Sø faktor .................................................................................. 19

  Målinger ................................................................................................................................... 21

 • Jim Lindegaard Nielsen – A11548 Fremdrivnings optimering

  Side 5 af 44

  Diesel Doktor ............................................................................................................................ 21

  Opsætning ................................................................................................................................ 21