Click here to load reader

Funkcje Elementarne

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Funkcje Elementarne

 • Matematyka

  Funkcje Elementarne

  Aleksander Denisiuk

  [email protected]

  Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

  ul. Lotnicza 2

  82-300 Elblag

  Matematyka p. 1

 • Funkcje Elementarne

  Najnowsza wersja tego dokumentu dostepna jest pod adresem

  http://denisjuk.euh-e.edu.pl/

  Matematyka p. 2

  http://denisjuk.euh-e.edu.pl/

 • Potega wymierna

  Twierdzenie 1. Niech n N. Wtedy funkcja xn przy x [0,+) rosniei jest ciaga.

  Dowd. xn2 xn1 = (x2 x1)(xn12 + xn22 x1 + + xn11 ).Wniosek 2. Istnieje funkcja, odwrotna do xn : [0,+) [0,+),pierwiastek stopnia n: y 7 ny.Definicja 3. Niech bedzie liczba wymierna. Wtedy dla a > 0 okreslonejest a w sposb nastepujacy:

  1. Dla n > 0: x1

  n = na,

  2. dla m,n > 0: am

  n =(

  a1

  n

  )m,

  3. a0 = 1,

  4. dla < 0: a = 1a .

  Matematyka p. 3

 • Wasnosci wymiernej potegi

  Twierdzenie 4. 1. (a) = a, a b = (ab), a a = a+ .2. Dla a > 1 oraz > 0 a > 1.

  3. Dla a > 1 funkcja ax rosnie na zbiorze liczb wymiernych.

  Dowd. 2. Zaozymy, ze am

  n < 1.

  3. am1

  n1 < am2

  n2 dla m1n1 1. Istnieje jedyna liczbarzeczywista y, taka, ze dla dowolnych liczb , Q, < x < a 6 y 6 a .Definicja 6. Definiujemy dla a > 1, x R, potege ax jako jedyna liczbe,okreslona w twierdzeniu 5. Dla 0 < a < 1 definiujemy ax =

  (

  1a

  )

  x.

  Matematyka p. 5

 • Wasnosci funkcji wykadniczej

  Twierdzenie 7. 1. (a) = a, a b = (ab), a a = a+ .2. Funkcja ax dla a > 1 rosnie, dla 0 < a < 1 maleje na caa prosta.

  3. Funkcja ax jest ciaga x R.4. Funkcja ax jest dodatnia x R.5. Dla a > 1 lim

  xax = 0, lim

  x+ax = +, dla 0 < a < 1

  limx

  ax = +, limx+

  ax = 0.

  6. Zbiorem wartosci funkcji ax (a 6= 1) jest pprosta (0,+).

  Matematyka p. 6

 • Wykres funkcji y = ax

  Rysunek 1: Wykres funkcji y = ax dla a > 1 (po lewej)oraz dla 0 < a < 1 (po prawej)

  Matematyka p. 7

 • Logarytm

  Definicja 8. Funkcje loga x : (0,+) R, a (0, 1) (1,+)definiujemy jako odwrotna do ax : R (0,+).

  Wasnosci logarytmu

  Twierdzenie 9. 1. loga(x1 x2) = loga x1 + loga x2,loga(

  x1x2) = loga x1 loga x2, loga(x) = loga x,

  loga x =log

  bx

  logba .

  2. Funkcja y = loga x jest ciaga i rosnaca na pprostej (0,+) dlaa > 1 oraz malejaca dla 0 < a < 1.

  3. limx0+

  loga x = , limx+

  loga x = + przy a > 1 orazlim

  x0+loga x = +, lim

  x+loga x = przy 0 < a < 1.

  Matematyka p. 8

 • Wykres funkcji y = loga x

  -1.5

  -1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2 4 6 8

  -2

  -1.5

  -1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  1.5

  2 4 6 8

  Rysunek 2: Wykres funkcji y = loga x dla a > 1 (po lewej)oraz dla 0 < a < 1 (po prawej)

  Uwaga 10. Logarytm przy podstawie e nazywa sie naturalnym i oznaczasie ln x.

  Matematyka p. 9

 • Funkcja potegowa

  Definicja 11. Dla R, okreslamy funkcje x : (0,+) (0,) wsposb nastepujacy: x = e lnx.

  Wasnosci funkcji potegowej

  Twierdzenie 12. 1. Funkcja x jest funkcja ciaga na (0,+).2. Funkcja x jest funkcja rosnaca przy > 0 i malejaca przy < 0 na

  przedziale (0,+).3. lim

  x0+x = 0 przy > 0 oraz lim

  x0+x = + przy < 0.

  4. limx+

  x = + przy > 0 oraz limx+

  x = 0 przy < 0.

  Matematyka p. 10

 • Wykres funkcji y = x

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  0.5 1 1.5 2

  >1 =1

  1

  Rysunek 3: Wykres funkcji y = x dla > 0 (po lewej)oraz dla < 0 (po prawej)

  Matematyka p. 11

 • Podstawowe wasnosci funkcji trygonometrycznych

  Twierdzenie 13. 1. sin(x+ y) = sin x cos y + cosx sin y,

  2. cos(x+ y) = cosx cos y sin x sin y,3. sin2 x+ cos2 y = 1,

  4. sin 0 = 0, sin 2= 1,

  5. cos 0 = 1, cos 2= 0,

  6. Dla 0 < x < 2

  0 < sin x < x < sinxcosx .

  Matematyka p. 12

 • Wasnosci funkcji trygonometrycznych

  Wniosek 14. 1. | sin x| 6 1, | cos x| 6 1,2. sin(x) = sin x, cos(x) = cosx,3. sin(x y) = sin x cos y cosx sin y,4. cos(x y) = cosx cos y + sin x sin y,5. sin x+ sin y = 2 sin x+y

  2cos xy

  2,

  6. sin x sin y = 2 sin xy2

  cos x+y2

  ,

  7. cosx = sin(2 x),

  8. sin(x+ 2) = sin x, cos(x+ 2) = cosx,

  9. | sin x| 6 |x|.

  Matematyka p. 13

 • Funkcje okresowe

  Definicja 15. Funkcja f(x) nazywa sie okresowa, jezeli istnieje minimalnaliczba T R, takia, ze x zachodzi f(x+ T ) = f(T ). Liczba T przy tymnazywa sie okresem funkcji f(x).

  Uwaga 16. Wasnosc 8 oznacza, ze funkcje sin x i cosx maja okres 2.Mozna udowodnic, ze 2 jest najmniejszym z okresw.

  Uwaga 17. Staa funkcja nie jest okresowa.

  Matematyka p. 14

 • Wasnosci funkcji sin x oraz cosx. Cd.

  Twierdzenie 18. Funkcje sin x oraz cosx sa ciage na caej prostej R.

  Dowd. sin x jest ciaga w zerze. sin x sin xn = 2 cos x+xn2 sin xnx2 jest ciagiem nieskonczone

  maym dla ciagu xn x. cosx = sin(

  2 x).

  Twierdzenie 19. Funkcja sin x rosnie na kazdym z przedziaw[2k

  2, 2k +

  2] i maleje na kazdym z przedziaw

  [(2k + 1) 2, (2k + 1) +

  2], zas funkcja cosx rosnie na kazdym z

  przedziaw [2k, 2k + ] i maleje na kazdym z przedziaw[2k , 2k]. Wszedzie k jest liczba cakowita, k = 0,1,2, . . . .

  Matematyka p. 15

 • Wykresy funkcji sin x oraz cos x

  -1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  -10 -5 5 10 22

  -1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  -10 -5 5 10/2 5/2/25/2 3/2

  Rysunek 4: Wykres funkcji y = sin x (po lewej) oraz y =cosx (po prawej)

  Matematyka p. 16

 • Funkcje tg x, ctg x

  Definicja 20. 1. tg x = sinxcosx

  2. ctg x = cosxsinx .

  Uwaga 21. W literaturze anglojezycznej uzywa sie oznaczen tan x orazcotx.

  Wasnosci funkcji tg x i ctg x

  Twierdzenie 22. 1. Funkcja tg x jest ciaga przy x 6= 2+ k, zas funkcja

  ctg x jest ciaga przy x 6= k.2. Funkcje tg x oraz ctg x maja okres .

  3. Funkcja tg x rosnie na kazdym z przedziaw (2+ k,

  2+ k), zas

  funkcja ctg x maleje na kazdym z przedziaw (k, + k) (k Z).

  Matematyka p. 17

 • Wykresy funkcji tg x oraz ctg x

  -4

  -2

  0

  2

  4

  -4 -2 2 4/2 3/2/23/2

  -4

  -2

  0

  2

  4

  -4 -2 2 4

  Rysunek 5: Wykres funkcji y = tg x (po lewej) oraz y =ctg x (po prawej)

  Matematyka p. 18

 • Funkcje koowe (odwrotne trygonometryczne funkcje)

  Definicja 23. arcsin x : [1, 1] [2, 2] jest funkcja odwrotna do

  sin x : [2, 2] [1, 1].

  arccosx : [1, 1] [0, ] jest funkcja odwrotna docosx : [0, ] [1, 1].

  arctg x : (,+) (2, 2) jest funkcja odwrotna do

  tg x : (2, 2) (,+).

  arcctg x : (,+) (0, ) jest funkcja odwrotna doctg x : (0, ) (,+).

  Twierdzenie 24. 1. Wszystkie te funkcje sa ciage,

  2. funkcje arcsin x i arctg x sa rosnace,

  3. arccosx oraz arcctg x sa malejace.

  Matematyka p. 19

 • Wykresy funkcji arcsin x oraz arccos x

  -1.5

  -1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  1.5

  -1 -0.5 0.5 1

  /2

  /2

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  -1 -0.5 0.5 1

  Rysunek 6: Wykres funkcji y = arcsin x (po lewej) orazy = arccosx (po prawej)

  Matematyka p. 20

 • Wykresy funkcji arctg x oraz arcctg x

  -1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  -3 -2 -1 1 2 3

  /2

  /2

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  -3 -2 -1 0 1 2 3

  Rysunek 7: Wykres funkcji y = arctg x (po lewej) orazy = arcctg x (po prawej)

  Matematyka p. 21

 • Funkcje hiperboliczne

  Definicja 25. 1. Funkcja sinh = exex

  2nazywa sie sinusem

  hiperbolicznym

  2. Funkcja cosh = ex+ex

  2nazywa sie cosinusem hiperbolicznym

  3. Funkcja tgh = sinhxcoshx =

  exex

  ex+ex nazywa sie tangensem hiperbolicznym

  4. Funkcja ctgh = cosh xsinhx =

  ex+ex

  exex nazywa sie cotangensem

  hiperbolicznym

  Twierdzenie 26. Funkcje hiperboliczne sa ciage we wszystkich punktachprostej R (cotangens hiperboliczny oprcz punktu x = 0).

  Twierdzenie 27.

  sinh(x+ y) = sinh x cosh y + cosh x sinh y,cosh(x+ y) = cosh x cosh y + sinhx sinh y.

  Matematyka p. 22

 • Wykresy funkcji sinh x oraz cosh x

  -4

  -2

  0

  2

  4

  -3 -2 -1 1 2 3

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  3.5

  -2 -1 1 2

  Rysunek 8: Wykres funkcji y = sinh x (po lewej) oraz y =cosh x (po prawej)

  Matematyka p. 23

 • Wykresy funkcji tgh x oraz ctgh x

  -1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  -2 -1 1 2

  -4

  -2

  0

  2

  4

  -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5

  Rysunek 9: Wykres funkcji y = tghx (po lewej) oraz y =ctghx (po prawej)

  Matematyka p. 24

 • Dwie granice

  Twierdzenie 28. limx0

  sinxx = 1.

  Twierdzenie 29. limx0

  (1 + x)1/x = e.

  Matematyka p. 25

  wyklad Potga wymiernaWasnoci wymiernej potgiFunkcja wykadniczaWasnoci funkcji wykadniczejWykres funkcji $y=a^x$ LogarytmWykres funkcji $y=log _ax$ Funkcja potgowaWykres funkcji $y=x^alpha $ Podstawowe wasnoci funkcji trygonometrycznychWasnoci funkcji trygonometrycznychFunkcje okresoweWasnoci funkcji $sin x$ oraz $cos x$. Cd.Wykresy funkcji $sin x$ oraz $cos x$Funkcje $g x$, $ctg x$Wykresy funkcji $g x$ oraz $ctg x$Funkcje koowe (odwrotne trygonometryczne funkcje)Wykresy funkcji $arcsin x$ oraz $a

Search related