Futsal Pravila Igre

Embed Size (px)

DESCRIPTION

f

Text of Futsal Pravila Igre

 • FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION

  Predsjednik: Joseph S. BLATTER (vicarska)

  Glavni tajnik: Dr. Urs LINSI (Svicarska)

  Adresa: FIFA House,

  Hitzigweg 11 8030 Zurich, Svicarska

  Telefon: + 41 43 222 7777 Telefax: + 41 43 222 7878

  Internet :http://fa.com/

  FUTSAL KOMISIJA

  Predsjednik: TEIXEIRA RICARDO TERRA, Brazil

  Zamjenik predsjednika: SASSO SASSO Isaac David, Kostarika

  lanovi: OGURA Junji, Japan

  VAN DER HULST Tom, Nizozemska MELO FILHO Alvaro, Brazil

  FOUSEK Petr, Ceska KLASS Colin, Guajana

  WILLIAMS Anthony, Nigerija TINOCO KIPPS Rafael Ignacio, Guatemala

  AZMY Hisham, Egipat BATANGTARIS Wandy, Indonezija

  COLOMBANI Armand, Tahiti VILAR Alberto, Spanjolska

  KING LAI Richard, Guam

  Kineski Tajpej 2004: CHANG Chan WEI, Kineski Tajpej

 • BILJEKE UZ FUTSAL PRAVILA IGRE

  Preinake Sukladno dogovoru s odnosnim nacionalnim savezom i pod uvjetom da se naela ovih Pravila ne mijenjaju, primjena Pravila se moe prilagoditi utakmicama igraa mlaih od 16 godina, utakmicama enskog Futsala, utakmicama veterana (iznad 35 godina) i utakmicama invalidnih igraa.

  Dozvoljene su neke ili sve od dolje navedenih preinaka: veliina terena za igru; veliina, teina i materijal lopte; irina izmeu stupova vratara i visina preke od tla; trajanja poluvremena igre; zamjene.

  Daljnje preinake dozvoljene su samo uz suglasnost International Football Association Boarda.

  enski i muki spol

 • Muki se rod u Pravilima igre, kad su u pitanju suci, pomoni suci, igrai i slubene osobe, koristi zbog jednostavnosti, a odnosi se i na mukarce i na ene.

 • SADRAJ Pravilo

  1. Teren za igru Dimenzije Meunarodne utakmice Obiljeavanje terena za igru Kazneni prostor Toka za izvoenje kaznenog udarca Druga toka za izvoenje kaznenog udarca Kutni luk Podruja za zamjene Vrata Sigurnost Podloga igralita

  2. Lopta Kakvoa i mjere Zamjena oteene lopte

  3. Broj igraa Igrai Postupak zamjene Prekraji/Kazne

  4. Oprema igraa Sigurnost Osnovna oprema Dres ili majica Kostobrani Vratari Prekraji/Kazne

  5. Sudac Ovlasti suca Prava i dunosti Odluke suca

  6. Drugi sudac Prava i dunosti

  7. Mjeritelj vremena i trei sudac Dunosti Mjeritelj vremena Trei sudac

 • 8. Trajanje utakmice Razdoblja igre Time-out Odmor izmeu poluvremena

 • PRAVILO 1- TEREN ZA IGRU

  Dimenzije Igralite mora imati oblik pravokutnika. Duzina poprene crte. Duina: najmanja 25 m najvea 42 m irina: najmanja 15 m najvea 25 m

  Meunarodne utakmice Duina: najmanja 38 m najvea 42 m irina: najmanja 18 m najvea 25 m

  Obiljeavanje terena za igru Igralite je obiljeeno crtama koje pripadaju prostorima koje omeuju. Dvije duge granine crte nazivaju se uzdunim crtama. Dvije krae granine crte nazivaju se poprenim crtama. Sve su crte iroke 8 cm. Igralite je podijeljeno na dvije polovine sredinjom crtom. Sredite igralita oznaava se na sredini sredinje crte. Oko nje se opisuje krunica polumjera 3 m. Igralite i sve to mu pripada prikazuje se na sljedeem crteu:

 • Objanjenje ilustracije: Goal= vrata Penalty area= kazneni prostor Penalty mark= toka za izvoenje kaznenog udarca Second penalty mark = druga toka za izvoenje kaznenog udarca Halfway line = sredinja crta Centre cirle = sredinji krug Corner area = kutni prostor Substitution zone = podruje za zamjene Goal line = poprena crta Touch line = uzduna crta Corne arc = kutni luk

 • Kazneni prostor Kazneni prostor oznaava se na svakom kraju igralita kako slijedi:

  etvrtine kruga polumjera 6 metara obiljeavaju se prema sredini s vanjske strane svakog stupa vrata. etvrtine kruga obiljeavaju se od poprene crte da bi se sastale sa zamiljenim crtama izvuenima pod pravim kutom u odnosu na poprenu crtu, s vanjske strane stupa vrata. Gornji se dio svake etvrtine kruga spaja s crtom sto oznaava 3.16 metara koja je paralelna s poprenom crtom izmeu stupova vrata.

  Zakrivljena crta koja oznaava vanjsku granicu kaznenog prostora naziva se crtom kaznenog prostora.

 • Toka za izvoenje kaznenog udarca Toka za izvoenje kaznenog udarca obiljeava se na udaljenosti od 6 metara od sredita izmeu stupova vrata i jednako je udaljena od oba stupa vrata.

  Druga toka za izvoenje kaznenog udarca Druga se toka za izvoenje kaznenog udarca obiljeava na igralitu na udaljenosti od 10 metara od sredita izmeu stupova vrata i jednako je udaljena od oba stupa vrata.

  Kutni luk etvrtina kruga, polumjera 25 cm obiljeava se od svakog kuta unutar igralita.

 • Podruja za zamjene Podruja za zamjene smjetena su na istoj strani igralita na kojoj se nalaze i klupe za momadi, izravno ispred njih. Tamo igrai ulaze i naputaju igralite radi zamjena. Podruja za zamjene smjetena su izravno ispred klupa momadi i duljine su 5 m. Sa svake strane obiljeena su crtom, pod pravim kutom u odnosu na uzdunu crtu, irine 8 cm i duine 80 cm, od ega je 40 cm obiljeeno unutar igralita, a 40 cm izvan igralita Udaljenost izmeu najblieg kraja svakog podruja za zamjene i sjecita sredinje i uzdune crte iznosi 5 m. Taj slobodni prostor koji se nalazi izravno ispred stola mjeritelja vremena ostaje prazan.

 • Vrata Vrata se trebaju postaviti na sredini svake poprene crte. Sastoje se od dva uspravna stupa vrata koji su jednako udaljeni od svakog kuta i na vrhu spojena vodoravnom prekom. Razmak (mjereno iznutra) izmeu stupova vrata iznosi 3 m, a udaljenost od donjeg brida preke do tla iznosi 2 m. Oba stupa vrata i preka jednake su irine i debljine - 8 cm. Mree, izraene od konoplje, jute ili najlona, privruju se na stupove vrata i preke iza vrata. One su u donjem dijelu poduprijete savijenim cijevima ili nekim drugim prikladnim potpornjima. Dubina vrata, opisana kao udaljenost od unutarnjeg brida stupova vrata prema vanjskom dijelu igralita iznosi najmanje 80 cm na vrhu i 100 cm na razini tla.

  Sigurnost Mogu se koristiti prenosiva vrata, ali moraju se tijekom igre vrsto uvrstiti za tlo.

 • Podloga igralita Povrina podloge mora biti glatka, ravna i ne abrazivna (ne grebujua). Preporua se upotreba drvenog ili sintetikog materijala. Beton i asfalt treba izbjegavati.

  Odluke 1. U sluaju da je duljina poprenih crta izmeu 15 i 16 m, polumjer etvrtine

  kruga iznosit e samo 4 m. U tom sluaju toka za izvoenje kaznenog udarca vie nije smjetena na crti koja definira kazneni prostor nego ostaje na udaljenosti od 6 m od sredita izmeu stupova vrata i jednako je udaljena od oba stupa vrata.

  2. Upotreba prirodne trave, umjetne trave ili nabijenog tla doputena je samo za nacionalna natjecanja, ali ne za meunarodne utakmice.

  3. Izvan igralita moe se ucrtati oznaka na udaljenosti od 5 m od luka kuta i pod pravim kutom u odnosu na poprenu crtu, kako bi se osiguralo da se ta udaljenost potuje kod izvoenja udarca iz kuta. irina te oznake je 8 cm.

  4. Klupe za momadi smjetene su iza uzdune crte odmah pokraj slobodnog prostora ispred stola mjeritelja vremena.

  PRAVILO 2 - LOPTA

  Kakvoa i mjere Lopta je:

  okrugla izraena od koe ili drugog pogodnog materijala; opsega ne veeg od 64 cm niti manjeg od 62 cm; teka ne manje od 400 g niti vie od 440 grama na poetku utakmice; pritiska 0,4 - 0,6 atmosfera (od 400 do 600 g/cm2) na razini mora.

 • Zamjena oteene lopte Ako lopta pukne ili se oteti tijekom utakmice:

  igra se zaustavlja; igra se nastavlja sputanjem zamjenske lopte na mjestu na kojem je prva lopta

  postala neispravna, osim ako se nalazila u kaznenom prostoru, u kojem sluaju e se lopta spustiti na crti kaznenog prostora na mjestu najbliem toci na kojoj se lopta nalazila kada je pukla ili se otetila.

  Ako lopta pukne ili se oteti dok nije u igri (kod poetnog udarca, udarca s vrata, udarca iz kuta, slobodnog udarca, kaznenog udarca ili ubacivanja nogom) utakmica se nastavlja sukladno Pravilima igre.

  Lopta se ne moe promijeniti tijekom utakmice bez odobrenja suca.

  Odluke 1. Za meunarodne utakmice nisu doputene lopte od filca.

  2. Lopta ne smije odskakati manje od 50 cm niti vie od 65 cm niti u prvom odskoku kada se spusti s visine od 2 m.

  3. Na natjecateljskim je utakmicama doputena upotreba samo lopti koje odgovaraju minimalnim tehnikim zahtjevima Pravila 2.

  4. Na natjecateljskim utakmicama FIFA-e i na natjecateljskim utakmicama organiziranim u nadlenosti konfederacija, doputena je upotreba lopte koja nosi jedan od sljedea tri natpisa:

  slubeni natpis "FIFA APPROVED" slubeni natpis "FIFA INSPECTED" "INTERNATIONAL MATCH BALL STANDARD"

  Takav znak na lopti oznaava da je lopta slubeno ispitana i da odgovara posebnim tehnikim zahtjevima, razliitim za svaku kategoriju i udovoljava minimalnim specifikacijama utvrenim Pravilom 2. FIFA izdaje listu dodatnih zahtjeva, specifinih za svaku odreenu kategoriju. Ustanove koje provode testiranja odabire FIFA.

  U natjecanjima savezima moe se zahtijevati koritenje lopti koje nose jednu od te tri oznake.Na svim ostalim utakmicama, lopta koja se upotrebljava mora ispunjavati zahtjeve Pravila 2.

  U sluaju da savez za svoja natjecanja uvede upotrebu lopti sa znakovima "FIFA APPROVED" ili "FIFA INSPECTED", mora takoer dopustiti upotrebu lopti koje nose oznaku "INTERNATIONAL MATCH BALL STANDARD" bez patentnog prava. Na natjecateljskim utakmicama FIFA-e i na natjecateljskim utakmicama organiziranima u nadlenosti konfederacija i saveza, na lopti nije doputen nikakav oblik komercijalnog reklamiranja, osim grba natjecanja, organizatora natjecanja i doputenog zatitnog znaka proizvoaa. Propozicije natjecanja mogu ograniavati veliinu i broj takvih oznaka.

 • PRAVILO 3 - BROJ IGRAA

  Igrai Utakmicu