Garis Panduan Penulisan Kertas Kerja Lawatan Akademik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Garis Panduan Penulisan Kertas Kerja Lawatan Akademik PSIS

Text of Garis Panduan Penulisan Kertas Kerja Lawatan Akademik

GARIS PANDUAN PENULISANKERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK

PSIS VERSI 1.1DI LULUSKAN OLEH:

________________________________ (SULONG BIN YAHAYA) PENGARAH POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH 08 NOVEMBER 2012

POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH SG. LANG, 45100 SG. AIR TAWAR, SELANGOR FAX : 03-3280 6400 TEL : 03-3280 6200

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK

PSIS VERSI 1.1

ISI KANDUNGANNOiii1.02.03.03.13.23.33.43.53.63.73.83.94.04.14.24.35.05.15.25.35.46.07.07.17.27.3

PERKARAIsi KandunganSenarai JawatankuasaPendahuluanObjektif Garis PanduanFormat Kertas Kerja Lawatan Akademik (Berdasarkan OBE)Tujuan LawatanLatar BelakangPernyataan Hasil Pembelajaran LawatanTentatif Program Penceramah/Pensyarah Luar dari Industri dan Tajuk/ Bidang ceramah/ Perkongsian Ilmu. Kos Belanjawan ProgramTuntutan Perjalanan Pensyarah PengiringPenilaian PelajarPenggangkutanKaedah Pelaksanaan Lawatan AkademikPra-LawatanLawatanPasca LawatanPeranan Dan TanggungjawabPeranan PensyarahPeranan Ketua ProgramPeranan Ketua JabatanPeranan Timbalan Pengarah Akademik Tarikh KuatkuasaTarikh kuatkuasaLampiranLampiran 1- Contoh Kertas Kerja Lawatan Akademik (Program DUP)Lampiran 2- Contoh Kertas Kerja Lawatan Akademik (Program DSB)Lampiran 3- Instrumen Penilaian Hasil Pembelajaran Lawatan Akademik

MUKASURATiii1122223333344445556666671734

POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH

Muka i

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH

PSIS VERSI 1.1

SENARAI JAWANTANKUASAPENASIHAT SULONG BIN YAHAYA Pengarah Politeknik Sultan Idris Shah PENGERUSI TAN SUI CHEE Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Idris Shah AHLI RAKIAH BT OMAR Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah ABDUL KAMIL BIN ABDUL AZIZ Ketua Jabatan Pelancongan Dan Hospitaliti Politeknik Sultan Idris Shah ISMAIL B MUDIN Ketua Program Diploma Pengurusan Pelancongan Politeknik Sultan Idris Shah NOR ASNORA BINTI BADRI Ketua Program Diploma Seni Bina Politeknik Sultan Idris Shah SITI MUNALIZA BT MOHARAD Pegawai Pengurusan Kualiti Politeknik Sultan Idris Shah

POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH

Muka ii

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK

PSIS VERSI 1.1

1.0

PENDAHULUAN

Menurut Mark Van Doren, seorang professor di Universiti Columbia yang telah memenangi The Pulitzer Prize pada 1940 telah menyatakan bahawa; The art of teaching is the art of assisting discovery. Menurut beliau, untuk membantu pelajar discover knowledge, seorang pengajar harus berperanan sebagai pemudahcara dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ini melibatkan penggunaan kaedah penyampaian yang kreatif, inovatif dan berpusatkan pelajar (Student-centred).

Lawatan akademik merupakan salah satu aktiviti pembelajaran di mana pelajar berpeluang belajar secara experiencial dalam suatu persekitaran yang authentic. Dengan perancangan yang berasaskan hasil pembelajaran dan pendekatan yang berpusatkan pelajar, lawatan akademik mampu meningkatkan kompetensi dan

pengetahuan pelajar selaras dengan kehendak kurikulum.

2.0

OBJEKTIF GARIS PANDUAN

Garis Panduan ini mempunyai Tiga (3) objektif utama: 2.1 Memberi satu panduan kepada pensyarah dalam merancang aktiviti pembelajaran di luar kampus yang berasaskan Outcome-based Education (OBE).

2.2

Menerangkan peranan dan tanggungjawab pihak yang terlibat serta peraturan yang perlu dipatuhi.

2.3

Mewujudkan keseragaman format dalam menyediakan Kertas Kerja Lawatan Akademik bagi semua Jabatan Akademik di Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS).

POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH

Muka 1 dari 34

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH3.0

PSIS VERSI 1.1

FORMAT KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK (Berdasarkan OBE).

Format kertas kerja lawatan akademik hendaklah merangkumi perkara-perkara berikut:

3.1

Tujuan Lawatan

Pensyarah hendaklah menyatakan dengan jelas di dalam kertas kerja lawatan akademik yang mengandugi maklumat seperti berikut: 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 Tempat lawatan Tarikh/ Tempoh lawatan Program yang terlibat Kod dan nama kursus yang berkenaan Bilangan pelajar Bilangan pensyarah pengiring

3.2

Latar Belakang

Pensyarah hendaklah menyatakan hubungkait lawatan akademik dengan sukatan pelajaran kursus yang berkenaan.

3.3

Pernyataan Hasil Pembelajaran Lawatan

Pensyarah haruslah menyatakan hasil pembelajaran daripada aktiviti lawatan yang selari dengan: 3.3.1 Hasil Pembelajaran Program (Program Learning outcomes-PLO).

3.3.2

Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes-CLO).

3.3.3

Kemahiran insaniah seperti yang dinyatakan di dalam Domain Pembelajaran (Learning Domains-LD).

POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH

Muka 2 dari 34

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH3.4 Tentatif Program

PSIS VERSI 1.1

Pensyarah hendaklah menyediakan tentatif lawatan dan bagaimana aktiviti yang dirancang dapat membantu pelajar mencapai Hasil Pembelajaran (CLO).

3.5

Penceramah/ Pensyarah Luar dari Industri dan Tajuk/ Bidang Ceramah/ Perkongsian Ilmu

Pensyarah hendaklah menyatakan nama penceramah/ pensyarah luar, agensi/ institusi luar berkenaan beserta tajuk/ bidang ceramah dan masa yang diperuntukan untuk sesi ceramah (sekiranya berkaitan).

3.6

Kos Belanjawan Program

Bagi lawatan akademik yang melibatkan perbelanjaan, pensyarah berkenaan perlu membuat perincian perbelanjaan dan sumber peruntukan.Pensyarah perlu

mematuhi prosedur kewangan yang sedang berkuatkuasa.

3.7

Tuntutan Perjalanan Pensyarah Pengiring

3.7.1

Bilangan pensyarah pengiring hendaklah sesuai dengan program lawatan. Pensyarah perlu merujuk dengan Unit Kewangan untuk menentukan samada peruntukan tuntutan perjalanan adalah mencukupi.

3.7.2

Tuntutan

perjalanan

pensyarah

hendaklah

mematuhi

arahan

perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa.

3.8

Penilaian Pelajar

3.8.1

Butiran penilaian perlu dinyatakan sepertimana yang dikehendaki oleh sukatan pelajaran dan hasil pembelajaran.

POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH

Muka 3 dari 34

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH3.8.2

PSIS VERSI 1.1

Agihan markah juga perlu dinyatakan, dan ia harus selari dengan peratus penilaian di dalam sukatan pelajaran.

3.9

Pengangkutan

3.9.1

Aktiviti lawatan hendaklah menggunakan kenderaan Politeknik Sultan Idris Shah.

3.9.2

Kelulusan kertas kerja lawatan akademik perlu diperolehi sebelum membuat tempahan kenderaan.

3.9.3

Tempahan kenderaan adalah tertakluk kepada peraturan pentadbiran semasa.

4.0

KAEDAH PELAKSANAAN LAWATAN AKADEMIK

4.1

Pra-Lawatan

4.1.1

Menghantar Kertas Kerja Lawatan Akademik untuk mendapatkan kelulusan selewatnya 3 minggu sebelum lawatan dilaksanakan.

4.1.2

Memberi taklimat Pra-Lawatan kepada semua pelajar sebelum perjalanan ke tempat lawatan dilakukan.

4.2

Lawatan

4.2.1

Merujuk kepada tentatif program untuk melaksanakan lawatan akademik.

4.2.2

Memaklumkan kepada pelajar mengenai hasil pembelajaran, peraturan dan juga displin semasa lawatan diadakan.

POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH

Muka 4 dari 34

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH4.3 Pasca Lawatan

PSIS VERSI 1.1

4.3.1

Memberi rumusan mengenai lawatan yang dilaksanakan sebelum bertolak balik ke politeknik.

4.3.2

Mengedarkan Borang Maklumbalas Lawatan Akademik kepada semua pelajar dalam perjalanan balik.

4.3.3

Menyediakan laporan pasca lawatan akademik yang mengandungi rumusan aktiviti, penilaian hasil pembelajaran pelajar, gambar-gambar aktiviti yang berkenaan dan rumusan maklumbalas lawatan akademik (nyatakan peratus pelajar yang mempunyai jumlah skor penilaian > 75%sahaja).

4.3.4

Menghantar laporan pasca lawatan akademik kepada Ketua Jabatan selewat-lewatnya 3 minggu selepas lawatan dilaksanakan.

5.0

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

5.1

Peranan Pensyarah

5.1.1

Merujuk kepada Hasil Pembelajaran Program / Program Learning Outcomes (PLO), Hasil Pembelajaran Kursus /Course Learning Outcomes (CLO), dan Domain Pembelajaran /Learning Domains (LD) seperti yang dinyatakan di dalam sukatan pelajaran.

5.1.2

Menyediakan kertas kerja lawatan akademik berpandu kepada Garis Panduan Penulisan Kertas Kerja Lawatan Akademik dengan

memastikan hasil pembelajaran lawatan adalah relevan, aktiviti semasa lawatan dapat mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki, dan penilaian dibuat untuk menguji pencapaian hasil pembelajaran.

POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH

Muka 5 dari 34

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH5.1.3

PSIS VERSI 1.1

Mengemukakan kertas kerja untuk disemak oleh Ketua Program, mendapatkan sokongan Ketua Jabatan dan kelulusan oleh Timbalan Pengarah Akademik.

5.1.4

Menyediakan laporan pasca lawatan akademik yang mengandungi rumusan aktiviti beserta gambar-gambar aktiviti yang berkenaan.

5.2

Peranan Ketua Program

5.2.1

Menyemak kertas kerja yang disediakan oleh pensyarah untuk memastikan kertas kerja tersebut memenuhi keperluan kurikulum.

5.3

Peranan Ketua Jabatan

5.3.1

Meneliti kertas kerja dan memutus