Gat amb botes

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fitxes per treballar el conte del Gat amb botes a l'aula d'Educació Infantil.

Text of Gat amb botes

 • NOM:NOM:NOM:NOM:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 22227777 28282828 29292929 30303030 31313131

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  ARA ESCRIU-LO TU:

  ORDENA EL TTOL DEL CONTE:

 • NOM:NOM:NOM:NOM:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 22227777 28282828 29292929 30303030 31313131

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  EL GAT AMB BOTES

  EL GAT AMB BOTES

  EL GAT AMB BOTES

 • NOM:NOM:NOM:NOM:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 22227777 28282828 29292929 30303030 31313131

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  ASSENYALA ELS ELEMENTS QUE SN DEL CONTE:

 • NOM:NOM:NOM:NOM:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 22227777 28282828 29292929 30303030 31313131

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  ARA ESCRIU TU:

 • NOM:NOM:NOM:NOM:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 22227777 28282828 29292929 30303030 31313131

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  PERSONATGES: LLEGEIX I ENGANXA

 • NOM:NOM:NOM:NOM:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 22227777 28282828 29292929 30303030 31313131

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  GAT

  Gat

  REI

  Rei

  PRINCESA

  Princesa

  MARQUS

  Marqus

  GAT

  Gat

  REI

  Rei

  PRINCESA

  Princesa

  MARQUS

  Marqus

  GAT REI PRINCESA MARQUS

  GAT REI PRINCESA MARQUS

  GAT REI PRINCESA MARQUS

 • NOM:NOM:NOM:NOM:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 22227777 28282828 29292929 30303030 31313131

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

 • NOM:NOM:NOM:NOM:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 22227777 28282828 29292929 30303030 31313131

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  DIBUIXA EL GAT:

 • NOM:NOM:NOM:NOM:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 22227777 28282828 29292929 30303030 31313131

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  EL GAT AMB BOTES

 • NOM:NOM:NOM:NOM:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 22227777 28282828 29292929 30303030 31313131

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  AVUI, DIA 1 DE FEBRER

  __ __ __ __ __

  ENS HA EXPLICAT:

  EL GAT AMB BOTES

 • NOM:NOM:NOM:NOM:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 22227777 28282828 29292929 30303030 31313131

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

 • NOM:NOM:NOM:NOM:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 22227777 28282828 29292929 30303030 31313131

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  PINTO EL QUE MS MHA AGRADAT PINTO EL QUE MS MHA AGRADAT PINTO EL QUE MS MHA AGRADAT PINTO EL QUE MS MHA AG