of 39 /39
GHIO DE EXECUTIE STATII DE EPURARE PENTRU LOCALITATI MICI { Q � 5 US) INDICATIV GE 046-02 193

GE 046-2002

  • Upload
    hakien

  • View
    266

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of GE 046-2002

Page 1: GE 046-2002

GHIO DE EXECUTIE STATII DE EPURARE PENTRU

LOCALITATI MICI { Q � 5 US)

INDICATIV GE 046-02

193

Page 2: GE 046-2002
Page 3: GE 046-2002

GHIO DE EXECUTIE STATII DEEPURARE PENTRU LOCALITATI MICJ / lndicati\' GE 046-02(Q � 51/s)

I. GENERALITATI

I.I. Obiectul ghiduluiScopul ghidului este de a pune la dispozitia speciali�tilor indomeniu, un set de masuri care trebuie avute in vedere la executarea statiilor de epurare pentru apele uzate menajere, de debit mic, q s 5 1/s.Aceste masuri presupun:

- veriticarea echipamentelor componente ale statiei, pentruca acestea sa corespunda cerintelor tehnologiei de epurareadoptate in proiecte, realizate de finne specializate in acest tipde lucrari; - posibilitatile de instalare a acestora, tinand cont de condi­tiile de amplasare �i de racordare la utilitati (energie electrica, transport etc.); - asigurarea, dupa realizarea acestora, a tuturor conditiilorde intretinere �i exploatare, corespunzatoare instructiunilor datede producatorii de echipamente.

in lucrare nu sunt cuprinse prescriptii privind calculele derezistenta �i stabilitate ale constructiilor �i nici dimensionarea instala­tiilor componente, acestea urmand a ti prevazute in documentatia deexecutie.

196

1.2. Domeniu de aplicare

Ghidul este aplicabil. in cazul realizarii sta\iilor de epurare a apelor uzate menajere, pentru:

- localita\i mici, gospodarii sau grupuri de gospodarii;- gospodarii sau grupuri de gospodarii izolare;- hoteluri �i restaurante;- sate de vacanta �i campinguri;- �antiere, cazarmi militare, depozite etc.;- mici unitati industriale (bere, racoritoare. paine, dulciuri

etc.), a caror ape nu necesita o tratare speciala (chimica,schimbatori de ioni etc.).

Apele uzate menajere, tratabile cu ajutorul acestor statii, sunt: - apele menajere fecaloide, care provin din apele folosite la

closete, ca agent de transport pentru evacuarea dejecfiilor; - apele uzate menajere, provenite din apele folosite la

spalat �i la alte activitati din gospodarii, care contin in general spume, grasimi, particule minerale fine �i unele particule organice $i care sunt colectate prin obiectele sanitare obi$nuite (chiuvete, spalatoare, sifoane de pardoseala etc.).

Apele uzate din bucatarii, cantine sau restaurante, care impun in mod special separarea grasimilor inainte de epurare, vor ti in prealabil trecute printr-un separator de grasimi.

Prezentul ghid este destinat beneficiarilor statiilor de epurare, prin dirigintii de $antier, proicctantilor, care intocmesc caiete de sarcini ale documenta{iilor de licitatie $i detalii de executie. verifica­torilor de proiecte, expertilor tehnici, fumizorilor de echipamente de epurare etc., celor implicati in executia statiilor de epurare compacte, containerizate, a personalului de exploatare, prestatorilor de servicii in domeniu; de asemenea, speciali�tilor din ministere, cu atributii in domeniu, regiilor $i societatilor comerciale etc.

Page 4: GE 046-2002
Page 5: GE 046-2002
Page 6: GE 046-2002
Page 7: GE 046-2002
Page 8: GE 046-2002
Page 9: GE 046-2002
Page 10: GE 046-2002
Page 11: GE 046-2002
Page 12: GE 046-2002
Page 13: GE 046-2002
Page 14: GE 046-2002
Page 15: GE 046-2002
Page 16: GE 046-2002
Page 17: GE 046-2002
Page 18: GE 046-2002
Page 19: GE 046-2002
Page 20: GE 046-2002
Page 21: GE 046-2002
Page 22: GE 046-2002
Page 23: GE 046-2002
Page 24: GE 046-2002
Page 25: GE 046-2002
Page 26: GE 046-2002
Page 27: GE 046-2002
Page 28: GE 046-2002
Page 29: GE 046-2002
Page 30: GE 046-2002
Page 31: GE 046-2002
Page 32: GE 046-2002
Page 33: GE 046-2002
Page 34: GE 046-2002
Page 35: GE 046-2002
Page 36: GE 046-2002
Page 37: GE 046-2002
Page 38: GE 046-2002
Page 39: GE 046-2002