GEBRUIKSOPSIES – PORTRAIT & LANDSCAPE VAW TEL, ORDE,VERGELYK, STEL VOOR, PLEK WAARDE EN AFRONDING

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GEBRUIKSOPSIES – PORTRAIT & LANDSCAPE VAW TEL, ORDE,VERGELYK, STEL VOOR, PLEK WAARDE EN...

 • wiskunde-onderwysers www.skoolwiskunde.co.za’n Inisiatief van Solidariteit Helpende Hand

  vereniging vir afrikaanse VAW SolidariteitHelpende Hand®

  VAW SolidariteitHelpende Hand®wiskunde-onderwyserswww.skoolwiskunde.co.za’n Inisiatief van Solidariteit Helpende Handvereniging vir afrikaanse

  GEBRUIKSOPSIES – PORTRAIT & LANDSCAPE

  Jaarlikse Nasionale Assessering HERSIENINGSGIDS

  GRAAD 4

 • Hierdie Jaarlikse Nasionale Assesserings hersieningsgids is vertaal deur Solidariteit

  Helpende Hand se Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers (V.A.W.), nadat

  die inhoud slegs in Engels aan alle skole in Gauteng beskikbaar gestel is.

  Moedertaalonderrig is vir Helpende Hand van uiterste belang en daarom voorsien die

  V.A.W. in die behoeftes van Afrikaans-sprekende onderwysers. Hierdeur wil die

  vereniging, onderwysers ondersteun met die wonderlike werk wat hulle reeds in

  Afrikaanse skole doen.

  Die V.A.W. wil sy dank uitspreek aan elke onderwyser wat tyd afgestaan het om te help

  met die vertaling van hierdie hersieningsgids. Ons het groot waardering hiervoor!

  Hierdie is die konsep vertaling weergawe en nie die finale produk nie.

  Ons wil graag die versoek, aan enige persoon wat die boek gebruik, rig om enige

  wiskundige foute aan ons te stuur by hein@helpendehand.co.za Die foute sal gekorrigeer

  word en ’n opgedateerde weergawe sal op www.skoolwiskunde.co.za geplaas word.

  mailto:hein@helpendehand.co.za http://www.skoolwiskunde.co.za/

 • TEL, ORDE,VERGELYK, STEL VOOR, PLEK WAARDE EN

  AFRONDING

  Tel vorentoe en datertoe met heelgetalle tussen 0 en 10 000 1. Ful die ontbrekende getalle in.

  a. 3 050; 3 075; 3 100; _______; _______; _______.

  b. 7 050; 7 000; 6 950; _______; _______; _______; 6 750.

  c. 4100; 4125; 4150; 4175; _______; ________.

  2. Skryf die volgende 4 getall in elke ry neer:

  a. 930; 933; 936; ______; _______; _______; _________.

  b. 4 884; 4 882; 4 880; _______; ______;_____;_____.

  3. Voltooi die rye:

  a. a. 4 102; 4104; 4 106; _________ ; ___________

  b. . 5 991; 5 989; 5 987; _________ ; __________

  4. Vul die ontbrekende getalle in:

  4.1

  4.2

 • 5. Voltooi die volgende getalkettings:

  5.1

  5.2

  Orde, vergelyk en stel getalle voor 1. Rangskik die volgende getalle van groot na klein:

  4010, 4001, 4100, 4040

  2. Rangskik die volgende getalle van klein na groot: 4810, 8410, 4180, 8140

  3. Wat is die grootste getal wat mens uit die syfers 6 0 5 9 kan maak?

  4.a Watter heelgetal kom voor 5 646?

  4.b Watter heelgetal kom net na 6 789?

  5. Skryf 5 018 in woorde.

  6. Gebruik syfers om die volgende neer te skryf:

  _______________________________

  a. Vier duisend, agt honderd en dertien

 • b. Ses disend en sestien

  7. Vul < of > in om die vogende te vergelyk:

  a. 7 964 _______ 7 946

  b. 3 010 _______ 3 110

  PLEKWAARDE Skryf die plekwaarde van die ondersptreepte getal neer:

  1. 3 503

  2. 4 350

  3. 5 614

  4. 7 694.

  5. Skryf die getal neer wat deur die diagram voorgestel word:

  6. Bereken die verksil tussen die onderstreepte syfers:

  2 475 en 2 045

  Rond af tot die naaste 10, 100 of 1000 1. Kies die regte antwoord:

  454 afgerond tot die naaste 10 is: 400; 450; 455; 460

  2. Voltooi:

  4 948 afgerond tot die naaste10 ≈ _____________. 4 948 afgerond tot die naaste100 ≈ _____________.

 • 4 948 afgerond tot die naaste1000 ≈ _____________.

  3. Rond af tot die naaste rand: R 14, 76 ≈ _________ R 4, 06 ≈ __________

  4. Me Patel koop lekker vir R13, 99 en 'n pakkie skyfies vir R3, 14. Bereken hoeveel, tot die naaste rand sy spandeer het.

  5. Is 1 758 nader aan 1 700 of 1 800?

  6. Rond 676 af tot die naaste 100.s

  Getalsinne om 'n probleem te besryf. 1 Voltooi die volgede

  a. a. 242 - = 21

  b. ÷ 25 = 4

  2. Vul die ontbrekende getal isn:

  a.

  b.

  3. Skryf getal sinne neer vir die volgende probleme:

  a. Sammy hey 23 albasters. Imran het 12 meer albasters as Sammy.Saamhet hulle 58 albasters.

  b. Davis pluk 112 kopkole. Hy pak 8 in elke sak en stuur dit marktoe. In totaal stuur hy 14 sakke.

  c. Yusuf het R84,00 om duur sjokolade vir sy vriende tw koomop. Een daarvan kos R6. Hoeveel kan hy koop?

 • 4. Maak jou eie woordprobleem uit die volgende: 35 × 9 = 315

  5. Vul 'n + of – in om die volgende sinne waar te maak:

  a. 165 ______ 145 _____ 48 = 262

  b. 789 ______ 709 ______207 = 287

  6. Watter antwoord is korrek vir 5 x (6 + 2)?

  a. (5 x 6) + 2 b. (5 x 2) + 6 c. (6 + 2) x 5 d. (5 + 2) x 6

  7. Gebruik die omgekeerde relasie, bv 12 X 3 = 36 36 ÷ 12 = 3

  i. 7 x 3 = 21 ________________

  ii. 30 ÷ 6 = ________________

  iii. 48 ÷ = 12 _______________

  Sê of die volgende waar of onwaar is:

  iv. 54 + 29 equal to 29 + 54?

  v. 67 – 45 is equal to 45 – 67

  vi. 78 x 8 = 624 beteken 624 ÷ 8 = ______ en 624 ÷ 78 = _____

  8. Gebruik die gegewe vermenigvuldiging en skryf twee deelsomme neer:

  9 x 4 = 36

  9. Kyk na die getal driehoek en skryf twee getal sinne neer:

  10. Ouma gebuik klale vir 'n armband. Vir elke 5 rooi krale, gebruik sy 2 geel

  krale. Nadat dit klaar is, bevat dit 8 geel krale.Hoeveel rooi krale het sy gebruik?

 • Optel en aftrek van heelgetalle. Doen die volgende bewerkings:

  1. 1407 + 689

  2. 8 326 - 768

  3. 6 832 + 2 594

  4. 3 648 – 555

  5. 5 321 + 492

  6. 3 468 – 545

  7a. 3 846 + 3 217

  7b. 2 752 + 4 356

  8. 5 726 – 1 334.

  9. 9 7 0

  -______ 1 3 9 6_

  10. Bereken die verskil tussen die onderstreepte syfers: 9 008 and 8 109.

  PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA Numeriese en meetkundige patrone 1. Voltooi die volgende patrone:

  a. 1; 2; 4; 7; __________; _________; _____________

  b. 1; 6; 11; ___________; _________; _____________

  2. Sipho tel so:

  a. Sal die getal 560 in sy patroon wees/ b. Hoe weet jy dit?

 • 2. Beskou die volgende patroon: 1 = 1 1 + 3 = 4 1 + 3 + 5 = 9 1 + 3 + 5 + 7 = 16 Skryf die volgende twee lyntjies van die patroon neer.

  3. Vul die ontbrekende getalle in die patroon in:

  2

  Uitset Inset

  Inset Uitset

 • 3.

  Ondersoek uitgebreide Numeriese en meetkundige patrone 1. Trek die volgende vyf patrone:

  2. Hoeveel vuurhoutjies sal nodig wees vir die 4'de patroon:

  3a. Voltooi die volgende patroon:

  b. In watter land sal jy dit kry?

  Veelvoude van enkel syfer getalle tot en met 100 1. Omkring al die getalle in die driehoek wat veelvoude van 3 is.

 • 2. Wanneer ek in veelvoude van 6 tel tot by 100, sale k 46 ook tel?

  3. Skryf die eerste ses veelvoude van 8.

  4. Omkring al die veelvoude van 7.

  29 ; 35 ; 15 ; 67 ; 49

  5. Skryf al die veelvoude van 6 neer wat voorkom tussen 40 en 60.

  6. Voltooi die volgende:

  14 ; 21 ; 28 ; 35 is veelvoude van ____

  7. Watter nommer kom in die volgende pyl?

  8. Gebruik die gegewe getalle om die table te voltooi sodat elke blok slegs een antwoord het.

  400 410 415 425

  Veelvoude van 25 Nie ‘n veelvoud van 25

  Veelvoud van 10

  Nie ‘n veelvoud van 10

  9. Omkring die korrekte antwoord: a) Die veelvoud van 10 in die volgende getalle is;

  b) 102 ; 112 ; 120 ; 121

  15 20 25

 • Probleemoplossing

  Berekeninge met diere

  1.1. Bestudeer die volgende prentjie oor die diere op ie plaas. Antwoord die dan die vrae rakende die prentjie.

  a) Hoeveel bene het al die diere op die plaas saam?

  b) Tel die hoeveel oë al die plaasdiere se saam het.

  1.2. Sally se tyd vir ‘n lente resies was 12,32 sekondes, Mary se tyd was 12,34 sekondes. Wie het die vinnigste gehardloop?

  1.3. Noshipho koop twee sake aartappels. Een sak het ‘n massa van 6,68 kg en die ander een 6,86 kg. Watter sak het die laagste massa?

  1.4. Probleemoplossing rakende geld

  1.4.

  1

  Bereken die kleingeld as ek R10, 00 spandeer: a) R6, 50 b) R5, 20

  1.4. Bereken die koste van 3 identiese speelgoed as 1 speelding R12, 34 kos.

  2. Voltooi die tabel om die totale waarde te bereken.

  Note R5, 00 R1, 00 20c 10c Totaal

  2 x R20, 00

  4 6 5 4 a.

  6 x R10, 00