Click here to load reader

Geçen hafta 70.424 okura ulaştık KITAP Aydınlık 21. ANAYASA VE PARTİLER REJİ-Mİ (Kaynak Yayınları, Mayıs 1985) ... İyi bir Yalçın Küçük oku-ru, birkaç üniversite

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Geçen hafta 70.424 okura ulaştık KITAP Aydınlık 21. ANAYASA VE PARTİLER REJİ-Mİ...

 • Aydınlık 9 Ağustos 2013 Cuma

  Yıl: 2 Sayı: 76

  Aydınlık Gazetesi’nin ücretsiz ekidirKITA P .

  Kitaplara müebbetKitaplara müebbetKitaplara müebbet

  O eli bırakmayacağız

  Geçen hafta 70.424 okura ulaştık

 • 9 A�USTOS 2013 CUMA 3Aydınlık KİTAP

  [email protected]

  Baskı: Toros Yay. Mat. Tur. Org. San. Tic. Ltd. Şti. Oruçreis Cad. Remzi Özkaya Sok. No:16 Bahçelievler / İstanbul Tel: 0212 655 44 34

  Yönetim Yeri İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:3/3 Beyoğlu / İstanbul Tel: 0212 251 21 14 / 251 21 15 / 251 55 04

  Faks: 0212 252 51 22

  Genel Müdür Yardımcısı Saynur Okuroğlu

  [email protected] Reklam Müdürü

  Kamile Karakadılar [email protected]

  Aydınlık Gazetesi’nin ücretsiz ekidir

  Sahibi Anadolum Gazetecilik Basım Yayın

  San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdür Yalçın Büyükdağlı

  Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel

  Sorumlu Müdür Mehmet Bozkurt Tüzel Kişi Temsilcisi

  Metin Aktaş Yazıişleri İrem Halıç, Cenk Özdağ

  Yazıişleri Müdürü Damla Yazıcı [email protected]

  Yayın Yönetmeni Haldun Çubukçu [email protected]

  Reklam Servisi Aydınlık

  KITA P .

  Yüzlerce kitap yazmışlar. Sanki yazdıkları kitaplarına koşut olarak yılları saymış da hüküm diye geçmiş Ergenekon Davası’na bakanlar... 50 küsür kitabına karşı 117 yıl Doğu Perinçek’e 63 kitabına karşı 86 yıl Yalçın Küçük’e... Yazacaklarına da saymışlar yılları...

  Kimi üniversite rektörü, kimi asker, kimi gazeteci, kimi yazar. Ama yazmayanları bile yazar yaptı Ergenekon süreci. Kitaplılar. Yazmak aydınlatmanın olduğu kadar mücadelenin de en özel biçimlerin- den ya... Onun için ikisi başlı başına üniversite: Doğu Perinçek üniversitesi ve Yal- çın Küçük üniversitesi.

  Doğu Perinçek demişken... Aydınlık’ın başyazarıdır. O kadar değil elbette, Anayasa hukukçusu, FKF (Dev Genç) Başkanı, İşçi Partisi Başkanı... Fikir adamı, yılmaz, yenilmez, yorulmaz devrimci, bir Uzun Yürüyüş- çü’dür.

  “Birikir damla damla karanlığı eritir Aydınlık’ı yaratan halkın alın teridir” Doğru. Ama o alınteriningözesi, yatağı, denizi Doğu Perinçek’tir. Haftalık 70 binlere erişen bir okur oranında Kitap Eki’miz varsa ve ben Kitap Eki’nin yönetmeniysem... Onun sayesindedir. Evet, hepimiz gibi vatan aşkını, Atatürk sevgisini, namuslu, vicdanlı ve onurlu olmayı ailemden öğrendim. Ama, Doğu Ağabey perçinledi o duyguları ve bilinç haline getirmemizi

  sağladı. Herkesten daha çoktur üzerimizdeki emeği, sakınması, katkısı... O hep bizim için oldu, bundan sonra biz, hep onun için olacağız. Onun özlemlerini, düşlerini, ütopyasını gerçekleştireceğiz ve onunla öz- gürleşeceğiz.

  Doğu Ağabey... Ergenekon’dan ikinci çıkışımızın demircisi, Sana saygı, sana teşekkür, sana sonsuz gönül borcumuzla... Senin kişiliğinde, gelmiş geçmiş bütün devrimcilerin, hapisane arkadaşla- rının o pak alınlarından, yazan ve yaratan ellerinden öpüyorum.

  İzninle... 12 Mart’ta yaptığın, sonra 12 Eylül darbesinde tutuklandığın zaman yap- tığın, sonra 1990’da, sonra 1998’deki davalarında ve en son Ergene- kon’da yaptığın ve aslında hep aynı şu sözü söylemiş olduğun savunmala- rının özüyle, o gür sesine katılıp, seninle haykırıyoruz:

  “Biz, Kurtuluş Savaşı’nda sırtında mermi taşıyan kadınların ve cepheler- de savaşan işçi ve köylülerin bugünkü temsilcileriyiz. Biz, geleceğin sıh- hatli ve ahlaklı Türkiye toplumunun temsilcileriyiz. Her zaman halkımıza layık devrimciler olmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Biz suçlu değiliz. Haklı bir davayı savunuyoruz. ‘Kahrolsun zalimler ve hainler!’ diye bağırmak da bizim için bir yurtse- verlik görevidir. Dünyada zalimler ve onlara hizmet eden hainler bulun- duğu sürece, milyonlarca halkın onları lanetlemesi önlenemez ve önlene- meyecektir.”

  (17 Ocak 1974. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, 3 No’lu Askeri Mah- kemesi’nde yaptığı savunma)

  HALDUN ÇUBUKÇU

  Sayfa Sekreteri Alev Özgenç

  “Kahrolsun zalimler ve hainler!”“Kahrolsun zalimler ve hainler!”“Kahrolsun zalimler ve hainler!”“Kahrolsun zalimler ve hainler!”“Kahrolsun zalimler ve hainler!”“Kahrolsun zalimler ve hainler!”

 • 9 A�USTOS 2013 CUMA4 Aydınlık KİTAP

  1. TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLE- RİN İÇ DÜZENİ VE YASAKLANMASI REJİMİ (A.Ü.H.F Yayını, 1968)

  2. TÜRKİYE İHTİLALCİ İŞÇİ KÖY- LÜ PARTİSİ DAVASI SAVUNMA

  (Arkadaşlarıyla birlikte, Eylül 1974) 3. KIVILCIMLI’NIN BURJUVA DEV-

  LET VE ORDU TEORİSİNİN ELEŞTİ- RİSİ (Aydınlık Yayınları, 1975)

  4. FAŞİZM HALKIN MÜCADELE- SİNİ DURDURAMAZ- SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNDEKİ KONUŞMA VE DİLEKÇELER

  (Aydınlık Yayınları, 1975) 5. KIBRIS MESELESİ (Aydınlık Yayınları, 1976) 6. ANAYASA VE PARTİLER REJİMİ

  TÜRKİYE’DE SİYASAL PARTİLERİN İÇ DÜZENİ VE YASAKLANMASI

  (güncellenmiş) (Kaynak Yayınları) 7. BOZKURT EFSANELERİ VE

  GERÇEK (Aydınlık ve Kaynak Yayınları, 1976, 1997)

  8. SOSYAL- EMPERYALİZM VE REVİZYONİZME KARŞI 1970’TE AÇI- LAN MÜCADELE

  (Aydınlık Yayınları, Temmuz 1976) 9. SAHTE TKP’NİN REVİZYONİST

  PROGRAMININ ELEŞTİRİSİ (Aydınlık Yayınları, 1976) 10. DOĞRU EYLEM NEDİR? (Ay-

  dınlık Yayınları, iki basım 1977, 1978) 11. ANARŞİNİN KAYNAĞI VE DEV-

  RİMCİ SİYASET (Aydınlık Yayınları, iki basım 1978, 1979)

  12. TÜRKİYE DEVRİMİNİN YOLU (Aydınlık Yayınları, 1979)

  13. ATATÜRK’ÜN BUGÜNKÜ ÖNEMİ (Turan Güneş ve Emre Kongar ile birlikte, Ekim 1980)

  14. KEMALİST DEVRİM-1 TEORİK ÇERÇEVE (Aydınlık ve Kaynak Yayınla- rı, 1977, 1994)

  15. KEMALİST DEVRİM-2 DİN VE ALLAH (Kaynak Yayınları, 1994-1998)

  16. KEMALİST DEVRİM-3 ALTI OK (Kaynak Yayınları, 1999)

  17. KEMALİST DEVRİM-4 KUR- TULUŞ SAVAŞI’NDA KÜRT POLİTİ- KASI (Kaynak Yayınları, Kasım 1999)

  18. KEMALİST DEVRİM-5 KEMA- LİZMİN FELSEFESİ VE KAYNAKLA- RI (Kaynak Yayınları)

  19. KEMALİST DEVRİM-6 ATA- TÜRK’ÜN CHP PROGRAM VE TÜ- ZÜKLERİ

  (Kaynak Yayınları, Haziran 2008)

  20. KEMALİST DEVRİM-7 TOP- RAK AĞALIĞI VE KÜRT SORUNU (Kaynak Yayınları, Mart 2010)

  21. ANAYASA VE PARTİLER REJİ- Mİ (Kaynak Yayınları, Mayıs 1985)

  22. OSMANLI’DAN BUGÜNE TOP- LUM VE DEVLET

  (Kaynak Yayınları, 1987) 23. STALİN’DEN GORBAÇOV’A

  (Kaynak Yayınları, Ocak 1990) 24. LENİN, STALİN, MAO’NUN

  TÜRKİYE YAZILARI (Kaynak Yayınları, 1977) 25. ABDULLAH ÖCALAN İLE GÖ-

  RÜŞME (Kaynak Yayınları, Ekim 1990) 26. PARTİ VE SANAT (Kaynak Yayınları, 1992) 27. TÜRK SORUNU (Kaynak Yayınları, 1993) 28. AYDIN VE KÜLTÜR (Kaynak Yayınları, Nisan 1996) 29. ÇİLLER ÖZEL ÖRGÜTÜ (Kaynak Yayınları, 1996) 30. AVRASYA SEÇENEĞİ: Türkiye

  İçin Bağımsız Dış Politika (Kaynak Yayınları, 1996) 31. ÖDP’NİN KİMLİĞİ (Kaynak Yayınları, Ekim 1998) 32. BİR DEVLET OPERASYONU (Kaynak Yayınları, 1999) 33. 28 ŞUBAT VE ORDU (Kaynak Yayınları, 2000) 34. EŞCİNSELLİK VE YABANCI-

  LAŞMA (Kaynak Yayınları, 2000) 35. KAREN FOGG’UN E-POSTAL-

  LARI (Kaynak Yayınları, 2002) 36. MAFYOKRASİ (Kaynak Yayınları, 2004)

  37. MEMİDİK KAPTAN’A MASAL- LAR (Kaynak Yayınları, Mayıs 1998)

  38. GLADYO VE ERGENEKON (Kaynak Yayınları, Ekim 2008)

  39. TÜRK ORDUSU’NDA STRATE- Jİ SORUNU ÜÇ GENELKURMAY BAŞ- KANI (Kaynak Yayınları, Aralık 2008)

  40. TAYYİP ERDOĞAN’IN YÜCE DİVAN DOSYASI (Kaynak Yayınları)

  41. ERMENİ SORUNUNDA STRA- TEJİ VE SİYASET (Kaynak Yayınları)

  42. TÜRK ORDUSU KUŞATMAYI NASIL YARACAK? (Kaynak Yayınları)

  43. ERGENEKON SAVUNMASI (Kaynak Yayınları)

  44. GLADYO VE ERGENEKON (Kaynak Yayınları)

  45. BİLİMSEL SOSYALİZM VE Bİ- LİM (Kaynak Yayınları)

  HAZIRLADIĞI KİTAPLAR Komintern Belgelerinde Türkiye Dizi-

  si, 1-5 ciltler. Atatürk Din ve Laiklik Üzerine, (Kay-

  nak Yayınları, 1997).

  ÇEVİRİLERİ Antonoio Carlo, Sovyetler Birliği’nin

  Sosyo-Ekonomik Yapısı (Kaynak Yayınla- rı, 1975)

  Jacek Kuron-Karol Modzelevski, Tekelci Bürokratik Sosyalizm (Kaynak Yayınları, 1976)

  Enver Hoca, Revizyonizm ve Macera- cılık Yenilgiye Marksizm-Leninizm Zafere Götürür (Şule Perinçek ile birlikte, Aydın- lık Yayınları, 1975)

  Ayrıca birçok broşürü, binin üzerinde dergi ve gazete yazısı var.

  Doğu Perinçek Üniversitesi

  “Ergenekon” ad� alt�nda yürütülen

  operasyonun, asl�nda Türkiye’nin ayd�nlanma birikimine

  kar�� karanl���n, ba��ms�zl�k ve özgürlü�ün öncülerine kar��

  emperyalizmin sald�r�s� oldu�u, tutsak al�nan ayd�nlar�m�z�n yazd�klar� kitaplar�

  inceledi�imizde bir kez daha ortaya ç�k�yor. �öyle de bakabiliriz:

  cezaland�r�lan yazarlar ve kitaplard�r. Kitaplar� cezaland�rmaya kalk��anlar

  da hep tarihin çöplü�üne at�lm��lard�r. ��te Ergenekon

  davas�n�n san�klar� ve kitaplar�...

 • 9 A�USTOS 2013 CUMA 5Aydınlık KİTAP

  Silivri Mahkemesi, Yalçın Küçük’e 22 yıl altı ay hapi