Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura ...· Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura,

Embed Size (px)

Text of Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura ...· Generalitat de Catalunya Departament...

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci

AVELLANA I AMETLLA

Preus en origen mercat internacional

Avellana 2019 Ametlla 2019

Avellana 2018 Ametlla 2018

Avellana 2017 Ametlla 2017

Avellana 2016 Ametlla 2016

Avellana 2015 Ametlla 2015

Avellana 2014 Ametlla 2014

Avellana 2013 Ametlla 2013

Avellana 2012 Ametlla 2012

Secretaria General - Secretaria General - Secretaria General - Secretaria General - Gabinet Tcnic Gabinet Tcnic Gabinet Tcnic Gabinet Tcnic

Gener Febrer Mar Abril Maig JunyMERCAT PRODUCTE UNITAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

(rendiment 50%) 31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 Llotja de Reus avellana NEGRETA EUR/kg-closca 1,81 1,81 1,81 1,88 1,88 1,88 (Catalunya) " CORRENT EUR/kg-closca 1,50 1,50 1,50 1,63 1,63 1,63

Borsa de Trebisonda avellana LEVANT EUR/kg-closca 2,19 2,16 2,10 2,18 2,19 2,22 2,22 (Turquia) avellana GIRESUN EUR/kg-closca 2,31 2,28 2,21 2,31 2,31 2,35 2,35 ISMEA* (Itlia) avellana (mitjana) EUR/kg-closca 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,38

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre DesembreMERCAT PRODUCTE UNITAT 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(rendiment 50%) 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 Llotja de Reus avellana NEGRETA EUR/kg-closca (Catalunya) " CORRENT EUR/kg-closca Borsa de Trebisonda avellana LEVANT EUR/kg-closca (Turquia) avellana GIRESUN EUR/kg-closca ISMEA* (Itlia) avellana (mitjana) EUR/kg-closca* ISMEA: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare; Les caselles en blanc corresponen a setmanes sense cotitzaci.

Notes:Les cotitzacions de Trebisonda (Trabzon) corresponen a la darrera dada disponible (si s posible dels dijous). Es converteixen a EUR aplicant el tipus de canvi oficial de la lliura turca corresponent al mateix dia (BCTots els preus sexpressen en EUR per kg closca aplicant, si sescau, un rendiment teric del 50%. Les cotitzacions de lISMEA corresponen a la mitjana ponderada de les diferents varietats i qualitats.

Preus en origen mercat internacional de l'avellana Data actualitzaci: 11/02/2019 AVELLANA 2019

Gabinet Tcnic - Servei dEstadstica i Preus Agroalimentaris

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gener Febrer Mar Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

EUR/

kgclosca

PreusenorigenAVELLANA2019(50%rendiment)

(Turquia)avellanaGIRESUN ISMEAavellana(mitjana) LlotjadeReusavellanaNEGRETA

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura,Ramaderia, Pesca i Alimentaci

G F M A M JGener Febrer Mar Abril Maig Juny

MERCAT PRODUCTE UNITAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2631-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30

Llotja de Reus ametlla COMUNA EUR/kg-gra 4,30 4,30 4,40 4,50 4,50 4,50 " MARCONA EUR/kg-gra 5,05 5,10 5,25 5,40 5,45 5,50 " LLARGUETA EUR/kg-gra 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70

Mercamurcia ametlla COMUNA EUR/kg-gra 4,59 4,63 4,64 4,64 4,64 4,65 " MARCONA EUR/kg-gra 5,48 5,61 5,68 5,71 5,77 5,81 " LLARGUETA EUR/kg-gra 5,03 5,03 5,03 5,03 5,04 5,05

Llotja de Bari* (Itlia) ametlla sense closca EUR/kg-gra 5,35 5,35 5,35 5,45 5,45 5,55J A S O N DJuliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

MERCAT PRODUCTE UNITAT 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 521-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29

Llotja de Reus ametlla COMUNA EUR/kg-gra " MARCONA EUR/kg-gra " LLARGUETA EUR/kg-gra

Mercamurcia ametlla COMUNA EUR/kg-gra " MARCONA EUR/kg-gra " LLARGUETA EUR/kg-gra

Llotja de Bari* (Itlia) ametlla sense closca EUR/kg-gra Les caselles en blanc corresponen a setmanes sense cotitzaci.

Preus en origen mercat internacional de l'ametlla Data actualitzaci: 11/02/2019 AMETLLA 2019

Gabinet Tcnic - Servei dEstadstica i Preus Agroalimentaris

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gener Febrer Mar Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

EUR/

kggra

PreusenorigenAMETLLA2019

LlotjadeReusametllaCOMUNA MercamurciaametllaCOMUNA LlotjadeBari*(Itlia)ametllasenseclosca

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci

Gener Febrer Mar Abril Maig JunyMERCAT PRODUCTE UNITAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

(rendiment 50%) 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 09-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-1 Llotja de Reus avellana NEGRETA EUR/kg-closca 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 (Catalunya) " CORRENT EUR/kg-closca 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Borsa de Trebisonda avellana LEVANT EUR/kg-closca 1,99 2,01 1,94 1,95 1,71 1,92 1,93 1,93 1,83 1,80 1,67 1,66 1,62 1,64 1,60 1,58 1,60 1,64 1,58 1,55 1,48 1,50 1,48 1,50 1,46 1,47 (Turquia) avellana GIRESUN EUR/kg-closca 2,21 2,23 2,15 2,04 1,92 1,92 1,93 1,93 2,21 2,17 2,50 2,49 2,43 2,45 2,40 2,36 2,40 2,45 2,36 2,32 2,22 2,24 2,21 2,04 1,98 1,99 ISMEA* (Itlia) avellana (mitjana) EUR/kg-closca 2,34 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,52 2,57 2,57 2,58 2,58 2,59 2,59 2,61 2,63 2,63 2,54 2,54 2,54 2,54 2,52 2,54 2,54 2,39 2,34 2,34

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre DesembreMERCAT PRODUCTE UNITAT 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(rendiment 50%) 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 Llotja de Reus avellana NEGRETA EUR/kg-closca 1,81 1,81 1,81 1,81 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 (Catalunya) " CORRENT EUR/kg-closca 1,75 1,75 1,75 1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Borsa de Trebisonda avellana LEVANT EUR/kg-closca 1,49 1,50 1,58 1,62 1,58 1,51 1,14 1,53 1,49 1,54 1,57 1,57 1,66 1,63 1,72 1,77 1,82 2,02 2,04 2,06 2,10 2,10 2,11 2,09 2,11 (Turquia) avellana GIRESUN EUR/kg-closca 2,02 2,04 1,91 1,95 1,90 1,93 1,46 1,80 1,82 1,74 1,77 1,78 1,88 1,85 1,94 2,00 2,06 2,10 2,20 2,18 2,23 2,23 2,23 2,21 2,23 ISMEA* (Itlia) avellana (mitjana) EUR/kg-closca 2,34 2,34 2,34 2,34 2,31 2,42 2,42 2,06 2,08 2,35 2,32 2,32 2,35 2,36 2,37 2,34 2,34 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,32* ISMEA: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare; Les caselles en blanc corresponen a setmanes sense cotitzaci.

Notes:- Les cotitzacions de Trebisonda (Trabzon) corresponen a la darrera dada disponible (si s posible dels dijous). Es converteixen a EUR aplicant el tipus de canvi oficial de la lliura turca corresponent al mateix dia (BCE).- Tots els preus sexpressen en EUR per kg closca aplicant, si sescau, un rendiment teric del 50%.- Les cotitzacions de lISMEA corresponen a la mitjana ponderada de les diferents varietats i qualitats.

Preus en origen mercats internacionals de l'avellana Data actualitzaci: 04/01/2019 AVELLANA 2018

Gabinet Tcnic - Servei dEstadstica i Preus Agroalimentaris

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gener Febrer Mar Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

EUR/

kgclosca

PreusenorigenAVELLANA2018(50%rendiment)

(Turquia)avellanaGIRESUN ISMEAavellana(mitjana) LlotjadeReusavellanaNEGRETA

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci

G F M A M JGener Febrer Mar Abril Maig Juny

MERCAT PRODUCTE UNITAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 261-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 09-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-1

Llotja de Reus ametlla COMUNA EUR/kg-gra 3,95 3,95 3,95 4,05 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,25 4,25 4,50 4,60 4,60 4,60 4,60 4,45 4,40 4,45 4,50 4,60 4,60 4,60 4,80 4,70 4,65 " MARCONA EUR/kg-gra 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,90 4,90 5,00 5,00 5,00 5,00 4,95 4,95 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 " LLARGUETA EUR/kg-gra 4,70 4,70 4,70 4,70 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,70 4,70 4,80 4,80 4