Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament ...· La nota trimestral de cada alumnoserá

Embed Size (px)

Text of Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament ...· La nota trimestral de cada alumnoserá

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSI

  PRESENTACI MATRIA . GUIA ALUMNAT ESO 1.0

  CODI ARXIU

  doc_ils_prmLCT_2nESO_depCAT prmLCT 2nESO_depCAT_v1.0

  ELABORAT SARA BORRS I MONTSERRAT PERPINY DAT A 30/09/15 REVISAT SARA BORRS DAT A 5/10/15 APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 6/10/15 Pgina 1 de 4 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs

  DOCUMENT: doc_ils_prmLCTeso2n_depCAT CRITERIS DAVALUACI LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2n ESO. DEPARTAMENT LLENGUA CATALANA I LITERATURA

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSI

  PRESENTACI MATRIA . GUIA ALUMNAT ESO 1.0

  CODI ARXIU

  doc_ils_prmLCT_2nESO_depCAT prmLCT 2nESO_depCAT_v1.0

  ELABORAT SARA BORRS I MONTSERRAT PERPINY DAT A 30/09/15 REVISAT SARA BORRS DAT A 5/10/15 APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 6/10/15 Pgina 2 de 4 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs

  1. CRITERIS I ACTIVITATS DAVALUACI I DE RECUPERACI

  a) AVALUACI

  Lavaluaci ha de ser contnua i es tindran en compte els segents instruments per tal

  davaluar lalumnat. El professorat ser flexible i comprensiu en la diversitat a laula i

  actuar de manera objectiva per avaluar els alumnes. Lalumnat haur de ser

  competent i per avaluar el seu aprenentatge usarem els segents instruments

  davaluaci:

  PROVES AVALUATIVES

  COMPETENCIALS

  ACTIVITATS COMPETENCIALS DE

  CONSOLIDACI

  COMPETNCIA SOCIAL I

  CIUTADANA

  ACTIVITATS DE SNTESI

  AULA ORDINRIA 50% 30% 10 % 10% PROVES AVALUATIVES COMPETENCIALS (50%):

  CONTROLS:

  Dos exmens per trimestre, com a mnim. Lortografia resta 0.1 punt per falta fins a un mxim dun punt. Si per qualsevol motiu, un alumne no pot examinar-se el dia previst, haur de

  comunicar-ho prviament si pot ser i haur de presentar un justificant (mdic,

  judicial...)que ser validat per la professora de la matria. Noms en aquests casos

  lalumne/a es podr examinar un altre dia, normalment fora del seu horari lectiu.

  ACTIVITATS COMPETENCIALS DE CONSOLIDACI (30%) LECTURES:

  Es llegeix un llibre per trimestre i savalua a travs dun control escrit i/o oral.

  DICTATS:

  Es fa un dictat setmanal, preparat prviament a casa. Puntuaci dels dictats: 1 punt per falta. Justificaci de les errades comeses.

  EXPRESSI ESCRITA:

  Shauran de lliurar dos escrits per trimestre. Aquests estaran relacionats amb algun tipus de text treballat a classe (cartes, descripcions, itineraris, article, narracions, contes,...).

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSI

  PRESENTACI MATRIA . GUIA ALUMNAT ESO 1.0

  CODI ARXIU

  doc_ils_prmLCT_2nESO_depCAT prmLCT 2nESO_depCAT_v1.0

  ELABORAT SARA BORRS I MONTSERRAT PERPINY DAT A 30/09/15 REVISAT SARA BORRS DAT A 5/10/15 APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 6/10/15 Pgina 3 de 4 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs

  Quan es retorna la correcci dels escrits, lalumne/a ha de refer-los correctament i tornar-los a lliurar. Daquesta manera es pot millorar la nota.

  Els treballs shauran de lliurar dins del termini establert. Lendarreriment en el lliurament del treball, baixar la nota.

  La presentaci dun treball escrit s la general de letapa.

  COMPETNCIA DIGITAL (TIC):

  Fer s dels diccionaris digitals. s de loffice. Fer s del correu electrnic. Activitats en lnia de refor i/o consolidaci.

  EXPRESSI ORAL:

  Activitats orals (debats, exposicions,...) s del catal a classe. Lectura.

  DEURES:

  Presentaci de la feina encomanada puntualment. COMPETNCIA SOCIAL I CIUTADANA (10%):

  COMPORTAMENT I ASSISTNCIA:

  Lassistncia s obligatria, en cas de no poder venir, els pares o tutors han de justificar-ho adequadament.

  El comportament dins laula ha de ser correcte i lalumne/a ha de ser participatiu en totes les activitats proposades. Els negatius i expulsions baixen la nota, a ms daltres possible sancions.

  ACTIVITATS DE SNTESI (10%):

  DOSSIERS:

  Presentaci del dossier a final de lavaluaci. Presentaci desquemes, resums, mapes conceptuals...

  b) RECUPERACI DUN TRIMESTRE

  Per a recuperar un trimestre susps, sha daprovar lavaluaci segent i haver aprovat les activitats competencials de consolidaci. Al juny han de tenir dos trimestres aprovats sobre tres, essent un dells el tercer, i que la suma dels tres sigui 5 o superior.

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSI

  PRESENTACI MATRIA . GUIA ALUMNAT ESO 1.0

  CODI ARXIU

  doc_ils_prmLCT_2nESO_depCAT prmLCT 2nESO_depCAT_v1.0

  ELABORAT SARA BORRS I MONTSERRAT PERPINY DAT A 30/09/15 REVISAT SARA BORRS DAT A 5/10/15 APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 6/10/15 Pgina 4 de 4 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs

  c) NOTA FINAL

  Saprova el curs amb una nota mitjana de suficient, excepte si lavaluaci suspesa s lltima que es podr recuperar al juny.

  Qui no aprova la matria al juny ha de superar un examen global al setembre i presentar, el dia de la prova, el dossier de recuperaci.

  d) RECUPERCI CURS ANTERIOR

  Els alumnes que tinguin la matria suspesa del curs anterior hauran de fer:

  Un dossier que sels lliurar al llarg del primer trimestre i que hauran de presentar en el moment de fer lexamen de recuperaci.

  Examen de recuperaci ms o menys al voltant de mitjans abril.

  Es tindr en compte la seva actitud, esfor i trajectria durant aquest curs de 2n envers lassignatura.

  2. RECURSOS LLIBRES DE TEXT

  - Nou estmul. Editorial Barcanova. ISBN 978-84-489-2259-7 - Exercicis de suport: Llengua catalana i Literatura 2n. ESO Editorial Teide

  RECURSOS EN LNIA

  - Diccionaris i enciclopdies - Activitats TIC - Activitats: www.barcanova.cat

  http://www.barcanova.cat/
 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSI

  CRITERIS AVALUACI MATRIA CASTELL CURS 2012-13 DEP LENGUA Y LITERATURA

  CASTELLANA

  3.3

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_eso_mcast_eso_depcast

  ca_eso_mcast_eso_depcast_v2.0

  ELABORAT Fernando del Castillo DAT A 2012 REVISAT Fernando del Castillo DAT A 2015 APROVAT Dept. Llengua i Literatura castellana DAT A 02/09/15 Pgina 1 de 3 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs

  DOCUMENT: doc_ils_ca_eso_mcast_eso_depcast CRITERIS DAVALUACI DE LA MATRIA DE CASTELL DEPARTAMENT DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSI

  CRITERIS AVALUACI MATRIA CASTELL CURS 2012-13 DEP LENGUA Y LITERATURA

  CASTELLANA

  3.3

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_eso_mcast_eso_depcast

  ca_eso_mcast_eso_depcast_v2.0

  ELABORAT Fernando del Castillo DAT A 2012 REVISAT Fernando del Castillo DAT A 2015 APROVAT Dept. Llengua i Literatura castellana DAT A 02/09/15 Pgina 2 de 3 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs

  1. CRITERIS I ACTIVITATS DAVALUACI CONTNUA I ORDINRIA

  La nota trimestral de cada alumno ser el resultado de una evaluacin continua en la que se valorarn:

  Las notas y anotaciones diarias de actitud y trabajo durante la hora de clase. Las tareas a realizar en casa (deberes). Las notas obtenidas en los controles tanto orales como escritos sobre la materia

  del trimestre. La evaluacin de las lecturas obligatorias (una lectura por trimestre)

  Los ejercicios de clase, ejercicios de deberes, las redacciones y/o trabajos complementarios que se realicen a lo largo del trimestre as como la actitud mostrada en clase hacia la asignatura tendrn un peso importante en la nota final del trimestre. Tanto en los exmenes como en los trabajos (textos tales como redacciones, as como cualquier otro ejercicio) realizados en casa se penalizarn las faltas de ortografa, restando 0,10 por falta (no se penalizarn las faltas repetidas). Se aprueba el curso completo si:

  Se tienen los tres trimestres aprobados.

  En caso de que algn trimestre est suspendido al llegar a final del curso: si ninguna de las notas es inferior a 4, se aplicar la media aritmtica de los tres trimestres y sta dar la nota final.

  2. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACI ORDINRIA

  En funcin del contenido trabajado cada trimestre y de su continuacin en el siguiente, el alumno optar a un examen o a diversos ejercicios que le permitan recuperar el trimestre. Los contenidos del trimestre podrn ser objeto de recuperacin durante el siguiente trimestre lectivo o a final de curso, segn criterio del profesor, que expondr previamente a los alumnos. El ltimo trimestre entrar en las convocatorias final y extraordinaria.

  3. CRITER