Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

  • Published on
    27-Jan-2016

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament. Proposta de mesures organitzatives de les plantilles docents per al curs 2011-2012 11 dabril de 2011. Es mant lhorari laboral del professorat de primria*. Es proposa:. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Proposta de mesures organitzatives de les plantilles docents per al curs 2011-2012</p><p>11 dabril de 2011 Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyament</p></li><li><p>Es mant lhorari laboral del professorat de primria*Antecedents:A partir del curs 2006-07 (...) el Departament dEducaci i els representants sindicals presents a la mesa sectorial acorden (...) una distribuci de lhorari de 24 hores setmanals de docncia (incloses les hores de vigilncia i desbarjo) i 6 hores dhorari fix setmanal (....) A partir del curs 2007-08 la distribuci horria ser de 23 hores setmanals de docncia i 7 hores dhorari fix setmanal dactivitats al centre.A partir del curs 2011-12 la distribuci de lhorari ser de 24 hores setmanals de docncia (...) i 6 hores dhorari fix setmanal. Es proposa:JUSTIFICACI:La mesura que es proposa es limita a recuperar una situaci transitria que va preveure el propi Acord sindical per al primer curs daplicaci de la mesura, el 2006-2007, de nova distribuci horria setmanal dels perodes lectius i complementaris, i pels mateixos motius que llavors: que la mesura no comports un increment de plantilla que no pogus sser assumida amb les disponibilitats de plantilla docent. A lhora, proposa una nova manera dassignar responsabilitats horries per a la vigilncia dels patis i esbarjos.Les 7 hores i 30 minuts restants es dedicaran a la preparaci de classes, correccions, formaci permanent, reunions pedaggiques, preparaci de programacions i dintervencions educatives individualitzades, etc., que no shan de fer necessriament al centre. * Acord de mesa sectorial de 17 de novembre de 2005Les tasques de vigilncia a lesbarjo recauran en tants mestres com cicles per lnia deducaci primria tingui al centre i tants mestres com grups hi hagi a letapa infantil. En ambds casos es computaran 2,5 hores setmanals dins lhorari lectiu dels mestres. Aquesta mesura, a proposta de la permanent de la junta de directors de primria, queda postposada i haur de ser estudiada per una comissi tcnica. Saplicar, si sescau, el curs 2012-2013</p></li><li><p>Es mant lhorari laboral del professorat de secundria *Antecedents:La resoluci de la Secretaria General de 15 de juny de 2010 per la qual saprova les instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres pblics deducaci secundria fixava: 18 hores lectives setmanals.6 hores dactivitats complementries al centre dhorari fix.6 hores dactivitats complementries al centre dhorari variable.A partir del curs 2011-12 la distribuci de lhorari ser:19 hores lectives setmanals.6 hores dactivitats complementries al centre dhorari fix.5 hores dactivitats complementries al centre dhorari variable. Establiment de programes de diversificaci curricular de 4t dESODestinar una part dels recursos per incrementar les hores de determinades matries.Es proposa:JUSTIFICACI:Aquesta mesura no comporta modificar cap acord sindical vigent. Les 7 hores i 30 minuts restants es dedicaran a la preparaci de classes, correccions, formaci permanent, reunions pedaggiques, preparaci de programacions i dintervencions educatives individualitzades, etc., que no shan de fer necessriament al centre. * Instruccions dinici de curs 2010-2011. Resoluci de la Secretaria General. </p></li><li><p>Reducci horria per als majors de 59 anys *Antecedents:La jornada lectiva setmanal dels funcionaris que tinguin entre 55 i 60 anys sestableix de manera generalitzada a partir del curs 2008-09La jornada lectiva setmanal dels funcionaris que tinguin entre 59 i 64 anys sestableix a partir del curs 2011-12Es proposa:JUSTIFICACI:La finalitzaci a partir de l1 de setembre de 2011 de la jubilaci voluntria als 60 anys prevista a la LOE en condicions especials aconsella la modificaci proposada. * Acord de la mesa sectorial de 17 de novembre de 2005</p></li><li><p>Nomenament complementari del mes de juliol *Antecedents:(...) El professorat (...) que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost i que no formi part de lacord de garanties de continutat i que hagi prestat sis o ms mesos de serveis com a substitut durant el curs (fins el 30 de juny) en centres docents pblics i serveis educatius dependents del Departament dEducaci rebran un nomenament corresponent al mes de juliol (...) com a substitut, la qual cosa comportar que participi en els cursos de formaci durant aquest mes de juliol (...)(...) El professorat (...) que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost i que no formi part de lacord de garanties de continutat i que hagi prestat 9 mesos de serveis com a substitut durant el curs (fins el 30 de juny) en centres docents pblics i serveis educatius dependents del Departament dEnsenyament rebran un nomenament corresponent al mes de juliol (...) com a substitut, la qual cosa comportar que participi en els cursos de formaci durant aquest mes de juliol (...)Es proposa:JUSTIFICACI:Aquesta mesura suposa que la retribuci de juliol la rebran aquells mestres i professors que hagin impartit docncia el curs sencer en les condicions que fixava lacord. Amb tot, aquells que hagin impartit docncia per un perode inferior tindran dret a participar en els cursos de formaci durant el mes de juliol. * Acord de mesa sectorial de 17 de novembre de 2005</p></li><li><p>Sisena hora de primria als centres pblics *Des del curs 2006-07 amb carcter progressiu sha augmentat especficament la plantilla de tots els centres pblics de primria per tal que permets lorganitzaci de la sisena hora de carcter no lectiu.Es proposa:JUSTIFICACI:Redistribuci interna de les activitats educatives en tots els nivells, incrementant els recursos docents destinats a la prevenci del fracs escolar.Antecedents:Manteniment de la sisena hora de carcter no lectiu en els entorns socioeconmics desfavorits com a mesura complementria.Amb carcter ordinari els centres podran dedicar una part dels recursos destinats a la sisena hora a la lluita contra el fracs escolar, especialment en lmbit de la lectoescriptura i matemtiques i el pas de primria a secundria.Reduir el nombre de mestres que intervenen en un grup.En horari post-lectiu es realitzaran actuacions datenci individualitzada o de grups reduts per a refor.Garantir els espais de coordinaci entre infantil i primria i intercicles. * Acord de Govern aprovat en data 14 de mar de 2006</p></li><li><p>Departament dEnsenyament Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyament</p><p>Generalitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya</p></li></ul>

Recommended

View more >