GEOLOGIA DE 2n DE BATXILLERAT - GEOLOGIA DE 2n DE BATXILLERAT Si vols estudiar Arquitectura, Enginyeria,
GEOLOGIA DE 2n DE BATXILLERAT - GEOLOGIA DE 2n DE BATXILLERAT Si vols estudiar Arquitectura, Enginyeria,

GEOLOGIA DE 2n DE BATXILLERAT - GEOLOGIA DE 2n DE BATXILLERAT Si vols estudiar Arquitectura, Enginyeria,

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GEOLOGIA DE 2n DE BATXILLERAT - GEOLOGIA DE 2n DE BATXILLERAT Si vols estudiar Arquitectura,...

 • GEOLOGIADE2nDEBATXILLERAT Si vols estudiarArquitectura,Enginyeria,Biologia,Geologia,CinciesAmbientals,Cincies delMar,Geografia,Histria imoltes altres carreresnecessitarsuns coneixementsbsics de geologia.Aquesta s una assignatura prctica, on utilitzarem exemples i casos reals extrets de moltes fontsd'informaci(documentals,revistes,diaris,pellcules,Internet,etc.).Aquteniul'esquemabsicdelscontingutsdelcurs,peraquepugueucomprovarquinssonelstemesespecfics que s'imparteixen. A ms si teniu qualsevol dubte, el professorat del Departament deCinciesNaturalsestalavostradisposici.

  ElplanetaTerraielseuestudi

  Coneixeremelnostreplaneta,lanauenlaqueviatjamatravsdetotluniversitambensaproximaremalageologiadeEivissa.DescobrirsunaEivissaquenosospitaves:fssils,roquesmagmtiques,minerals,...

  Mineralsiroques:

  En algun dels cursos anteriors vas comenar a conixer les roques imineralsmscomuns.Arapodrsaprofundirenaquesttema.

  Latectnicadeplaquesielsriscosgeolgics:

  Elsprocessosgeolgicsinternsiexterns(perexemple,comlerosimodelaelpaisatge)ielsriscosgeolgics(volcans,terratrmols,huracans,canviclimtic,etc.)

  Tempsgeolgicigeologiahistrica

  Podrsconixer lahistriade laTerradesdelpuntdevistageolgic.Quins animals shan extingit, qu sn els fssils, com era latmosferadel nostre planeta i com ha canviat, qu s el canvi climtic i quinadifernciahihaentreellilefectehivernacleimoltesmoltescosesmsmoltinteressants.

  Geologiadecamp

  El treball geolgic de camp, tcniquesdinterpretaci cartogrfica i dorientaci. Aprn autilitzarunabrixola i aorientar-te en lanaturaoambunmapa.

 • AquusdeixamunresumdelstemesdeBiologiaextretsdelcurrculumqueapareixalBOIB:

  Bloc1:EstudidelplanetaTerrao Perspectiva general de la geologia. La feina dels gelegs. Especialitats de la geologia. o El temps geolgic i els principis fonamentals de la geologia. o La Terra com a planeta dinmic i en evoluci. La tectnica de plaques. o Problemes mediambientals i geolgics globals.

  Bloc2:Minerals:elscomponentsdelesroqueso Concepte de mineral. Lestructura cristallina. Classificaci dels minerals. o Processos geolgics formadors de minerals. o Minerals ms comuns a les Illes Balears i origen geolgic daquests.

  Bloc3:Roquesgnies,sedimentriesimetamrfiqueso Concepte de roca i descripci de les principals caracterstiques. o Classificaci de les roques: roques gnies, sedimentries i metamrfiques. o Lorigen de les roques gnies. Concepte de magma i propietats. o Lorigen de les roques sedimentries. El procs sedimentari: meteoritzaci, erosi, transport,

  dipsit i diagnesi. Conques i ambients sedimentaris. o Lorigen de les roques metamrfiques. Tipus de metamorfisme. o Les roques ms comunes de les Illes Balears: origen geolgic i utilitats.

  Bloc4:Latectnicadeplaques:unateoriaglobal.o Tectnica de plaques. o Principals estructures tectniques: plecs i falles. Orgens actuals i antics. o Relaci de la tectnica de plaques amb diferents fenmens geolgics: orognesi, sismicitat,

  vulcanisme, moviments continentals, etc. o La tectnica de plaques en el context de la pennsula ibrica i les Illes Balears.

  Bloc5:Elsprocessosgeolgicsexternso La mar: ones, marees i corrents de deriva. o Acci geolgica del vent: processos i formes resultants. o Principals agents geolgics externs que actuen sobre el relleu a les Illes Balears: els torrents

  i la mar. Els fenmens de vessant i el carst a les Illes Balears. o Acci geolgica de laigua.

  Bloc6:Eltempsgeolgicigeologiahistricao El temps en geologia. El registre estratigrfic. La taula del temps geolgic. o Paleoclimatologia. Mtodes de dataci. Canvis climtics naturals. o Fssils. Origen i evoluci del gnere Homo.

  Bloc7:Riscsgeolgicso Els riscs naturals. Classificaci i prevenci. Principals riscs geolgics a les Illes Balears.

  Bloc8:Recursosmineralsienergticsiaigessubterrnieso Recursos renovables i no renovables. Conceptes de reserva. o La gesti i la protecci ambiental a les explotacions de recursos minerals i energtics . o Laigua subterrnia com a recurs natural: captaci i explotaci sostenible. Possibles

  problemes ambientals. Recursos geolgics a les Illes Balears.

  Bloc9:GeologiadEspanyaBloc10:Geologiadecamp

  o La metodologia cientfica i la feina de camp. Normes de seguretat i autoprotecci al camp. o Tcniques dinterpretaci cartogrfica i dorientaci. Lectura de mapes geolgics senzills. o Elements singulars del patrimoni geolgic dEivissa.