Gestió d'incidències i sol·licituds informà .5.2.1.2 Llistat d’empreses (modificació / baixa

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gestió d'incidències i sol·licituds informà .5.2.1.2 Llistat d’empreses (modificació / baixa

 • TFC J2EE

  Gesti dincidncies i sollicituds informtiques

  MEMRIA

  Alumne: M Dolors Almazn Valls Estudis: Enginyeria Tcnica Informtica de Gesti

  Consultor: Jordi Ceballos Villach Data: 16 de Juny de 2006

  Pgina 1 de 58

 • TFC J2EE

  Gesti dincidncies i sollicituds informtiques

  Resum del treball

  El projecte consisteix en el desenvolupament duna aplicaci web per gestionar les diferents sollicituds realitzades pels usuaris dun grup dempreses al seu departament dinformtica, com per totes aquestes.

  Aquest projecte consta de tres parts ben diferenciades: lanlisi dels requeriments, el disseny de larquitectura i, finalment, la prpia implementaci de laplicaci. Per desenvolupar-lo sha emprat la tecnologia J2EE, fent servir les Java Sever Pages (JSP), que permeten separar la part dinmica de les pgines web de lHTML esttic, facilitant el desenvolupament i el posterior manteniment.

  Laplicaci desenvolupada s una eina de gesti de les sollicituds que els usuaris realitzen al seu departament dinformtica. Permetent la planificaci i seguiment de les diferents tasques del departament, ja siguin generades directament per les sollicituds dels usuaris o corresponents a feines internes.

  Laplicaci disposa de diferents formularis i informes, als quals saccedeixen via web i que variaran segons lusuari que sautentiqui, permetent a tots els empleats de lempresa introduir les sollicituds destinades al departament dinformtica, les quals, depenent del tipus, tamb es notificaran al responsable de lempleat sollicitant, per tal de que aquest autoritzi la seva realitzaci, i un cop finalitzades lusuari podr comunicar el seu nivell de satisfacci.

  Tot i tractar-se duna aplicaci web, est pensada per fer-se servir noms dins de la xarxa de lempresa, per tant, en aquest desenvolupament inicial no shan aplicat tcniques de seguretat que en cas dhaver daccedir-la des dInternet serien necessries.

  Pgina 2 de 58

 • TFC J2EE

  Gesti dincidncies i sollicituds informtiques

  1 ndex Resum del treball__________________________________________________ 2

  1 ndex________________________________________________________ 3

  2 Index de figures _______________________________________________ 5

  3 Introducci___________________________________________________ 6 3.1 Justificaci del projecte _________________________________________ 6 3.2 Objectius _____________________________________________________ 7 3.3 Metodologia ___________________________________________________ 8 3.4 Planificaci del projecte _________________________________________ 8 3.5 Productes obtinguts____________________________________________ 10 3.6 Estructura dels captols segents_________________________________ 11

  4 Arquitectura de laplicaci _____________________________________ 12 4.1 Definici de MVC _____________________________________________ 12 4.2 Disseny de classes _____________________________________________ 13

  4.2.1 Classes del model __________________________________________________ 13 4.3 Disseny de la base de dades _____________________________________ 15

  4.3.1 Diagrama ER _____________________________________________________ 15 4.3.2 Disseny lgic de la base de dades _____________________________________ 16

  4.4 Estructura de la interfcie_______________________________________ 16 4.4.1 Autenticaci ______________________________________________________ 18 4.4.2 Perfils dusuaris ___________________________________________________ 18

  4.5 Requeriments tcnics __________________________________________ 22 5 Funcionalitat de laplicaci ____________________________________ 24

  5.1 Identificaci dusuari __________________________________________ 24 5.2 Manteniment de dades base _____________________________________ 24

  5.2.1 Empreses_________________________________________________________ 25 5.2.1.1 Alta dempreses _______________________________________________ 25 5.2.1.2 Llistat dempreses (modificaci / baixa / activaci) __________________ 25

  5.2.2 Departaments _____________________________________________________ 27 5.2.2.1 Alta de departaments __________________________________________ 27 5.2.2.2 Llistat de departaments (modificaci / baixa / activaci)______________ 28

  5.2.3 Usuaris __________________________________________________________ 30 5.2.3.1 Alta dusuaris ________________________________________________ 30 5.2.3.2 Llistat dusuaris (modificaci / baixa / activaci)____________________ 30

  5.2.4 Tipus de sollicitud _________________________________________________ 32 5.2.4.1 Alta de tipus de sollicitud_______________________________________ 32 5.2.4.2 Llistat de tipus de sollicitud (modificaci / baixa / activaci) __________ 33

  5.2.5 Perfils ___________________________________________________________ 35 5.2.5.1 Alta de perfils_________________________________________________ 35 5.2.5.2 Llistat de perfils (modificaci / baixa / activaci) ____________________ 35

  Pgina 3 de 58

 • TFC J2EE

  Gesti dincidncies i sollicituds informtiques

  5.3 Gesti de sollicituds ___________________________________________ 37 5.3.1 Alta de sollicituds _________________________________________________ 37 5.3.2 Llistat de sollicituds _______________________________________________ 38

  5.3.2.1 Consulta _____________________________________________________ 40 5.3.2.2 Modificaci___________________________________________________ 40 5.3.2.3 Baixa / Activaci ______________________________________________ 41 5.3.2.4 Crear tasca___________________________________________________ 42 5.3.2.5 Veure tasques_________________________________________________ 42

  5.3.3 Feedback_________________________________________________________ 43 5.3.4 Autoritzaci ______________________________________________________ 44

  5.4 Gesti de tasques ______________________________________________ 45 5.4.1 Alta de tasques ____________________________________________________ 45 5.4.2 Llistat de tasques __________________________________________________ 46

  5.4.2.1 Modificaci___________________________________________________ 47 5.4.2.2 Baixa / Activaci ______________________________________________ 49

  5.5 Informes _____________________________________________________ 49 5.5.1 Informe de sollicituds per usuari_____________________________________ 50 5.5.2 Estadstica de sollicituds per tipus____________________________________ 50 5.5.3 Estadstica de tasques per tcnic______________________________________ 51

  6 Valoraci econmica __________________________________________ 53

  7 Conclusions _________________________________________________ 54

  8 Ampliacions del projecte previstes _______________________________ 55

  9 Glossari ____________________________________________________ 56

  10 Bibliografia _______________________________________________ 57

  Pgina 4 de 58

 • TFC J2EE

  Gesti dincidncies i sollicituds informtiques

  2 ndex de figures Figura 1. Diagrama de Gantt Figura 2. Diagrama del model MVC Figura 3. Diagrama esttic de classes Figura 4. Diagrama ER Figura 5. Diagrama de la base de dades Figura 6. Estructura duna pgina Figura 7. Men inicial del perfil treballador Figura 8. Men inicial del perfil responsable de departament Figura 9. Men inicial del perfil tcnic Figura 10. Men inicial del perfil administrador Figura 11. Men de sollicituds del perfil administrador Figura 12. Men de tasques del perfil administrador Figura 13. Men dinformes del perfil administrador Figura 14. Men de dades base del perfil administrador Figura 15. Pantalla didentificaci dusuari Figura 16. Pantalla derror didentificaci Figura 17. Pantalla dalta dempreses Figura 18. Pantalla llistat dempreses Figura 19. Pantalla de modificaci dempreses Figura 20. Pantalla de baixa dempreses Figura 21. Pantalla dactivaci dempreses Figura 22. Pantalla dalta de departaments Figura 23. Pantalla llistat de departaments Figura 24. Pantalla de modificaci de departaments Figura 25. Pantalla de baixa de departaments Figura 26. Pantalla dactivaci de departaments Figura 27. Pantalla dalta dusuaris Figura 28. Pantalla llistat dusuaris Figura 29. Pantalla de modificaci dusuaris Figura 30. Pantalla de baixa dusuaris Figura 31. Pantalla dactivaci dusuaris Figura 32. Pantalla dalta de tipus de sollicitud Figura 33. Pantalla llistat de tipus de sollicitud Figura 34. Pantalla de modificaci de tipus de sollicitud Figura 35. Pantalla de baixa de tipus de sollicitud Figura 36. Pantalla dactivaci de tipus de sollicitud Figura 37. Pantalla dalta de perfils dusuari Figura 38. Pantalla llistat de perfils dusuari Figura 39. Pantalla de modificaci de perfils dusuari Figura 40. Pantalla de baixa de perfils dusuari Figura 41. Pantalla dactivaci de perfils dusuari Figura 42. Pantalla dalta de sollicituds Figura 43. Pantalla llistat de sollicituds dels usuaris treballadors i tcnics Figura 44. Pantalla llistat de sollicituds dels usuaris responsables de dep. Figura 45. Pantalla llistat de sollicituds dels usuaris administradors Figura 46. Pantalla de consulta de sollicituds Figura 47. Pantalla de modificaci de sollicituds Figura 48. Pantalla de baixa de sollicituds Figura 49. Pantalla dactivaci de sollicituds Figura 50. Pantalla crear tasca des duna sollicitud Figura 51. Pantalla llistat de tasques duna sollicitud Figura 52. Pantalla llistat de feedback Figura 53. Pantalla de validaci de sollicituds Figura 54. Pantalla llistat dautoritzacions pendents Figura 55. Pantalla dautoritzaci de sollicituds Figura 56. Pantalla de denegaci de sollicituds Figura 57. Pantalla dalta de tasques Figura 58. Pantalla llistat de tasques dels usuaris tcnics Figura 59. Pantalla llistat de tasques dels usuaris administradors Figura 60. Pantalla de modificaci de tasques dels usuaris tcnics Figura 61.