Ghid DMI 1.1. grant (spre consultare)

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Ghid DMI 1.1. grant (spre consultare)

 • PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

  Numrul de referin al programului (CCI): 2007RO051PO001

  CONDIII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE

  DE TIP GRANT NR. ...............

  Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educa ia ini ial

  AXA PRIORITAR .... Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii

  societ ii bazate pe cunoa tere

  DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE ......... Acces la educa ie i formare profesional ini ial de calitate

  INTRODUCERE Acest document cuprinde Condi iile Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educaia iniial Informa iile generale privind - documentele programatice; - eligibilitatea proiectelor, solicitanilor si partenerilor acestora; - eligibilitatea cheltuielilor; - completarea si transmiterea unei cereri de finanare; - evaluarea si selecia proiectelor;

 • - contractul de finanare; - implementarea proiectelor sunt prezentate n Ghidul Solicitantului Condi ii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte de tip grant. Pentru a m ri ansele proiectului dumneavoastr de a fi selectat, v recomand m ca, nainte de a ncepe completarea formularului el ectronic al cererii de finan are si a anexelor, s v asigura i c ai citit toate informa iile prezentate n acest ghid si n Ghidul Solicitantului Condi ii generale si n anexele acestora si c ai neles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finan are nerambursabil . De asemenea, v recomand m s consulta i periodic pagina de internet a AMPOSDRU - www.fseromania.ro/index.php pentru a fi la curent cu eventuale modific ri aduse Ghidului Solicitantului i cu eventualele comunic ri/informa ii privind prezenta schem de finan are nerambursabil transmise de AMPOSDRU. TOATE cererile de finan are nerambursabil pentru POSDRU 2007-2013 se completeaz i se transmit on-line n limba romn . n acest scop, accesa i pagina de internet a AMPOSDRU - https://actionweb.fseromania.ro /index.php, sec iunea Cerere de propuneri de proiecte, link ActionWeb. Cererile de Finan are transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE DE GRANT SPRIJIN PENTRU

  GRUPURILE VULNERABILE PRIN ACCESUL LA EDUCA IA INIIAL 2.1 Condi ii specifice Proiectele de grant finan ate prin POS DRU pentru aceast cerere de propuneri de proiecte sunt proiectele implementate la nivel loca l, n sistem de parteneriat. Obiectivul general al acestei cereri de proiecte este de a contribui la mbuntirea accesului i participrii la procesul de educaie i a strii de sntate a populaiei din comunitatea rom i a altor grupuri dezavantajate, din zonele cele mai afectate de srcie. n cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de grant sunt solicitate proiecte care vor sprijini dezvoltarea de mecanisme, elaborarea unor pachete de faciliti i stimulente i dezvoltarea de programe destinate /elevilor i prinilor/tutorilor acestora, provenind din comunitatea rom i din alte grupuri dezavantajate, din zonele cele mai afectate de srcie.

 • Activitile proiectelor corespunztoare acestei cereri de proiecte se vor implementa n localit ile (orae, comune) prezentate n anexa 1 la prezentul Ghid. Proiectele vor putea fi implementate i la nivelul satelor, cu condiia prezentrii documentelor justificative care s indice apartenena la respectivele comune. Metodologia de selectare a localitilor s-a bazat pe urmtoarele documente: Harta srciei 2011, realizat de Banca Mondial n cadrul studiului Mapping the

  Risk of Poverty for Small Areas in the New EU Member States (2013), la nivel NUTS III (Anexa 2)

  Rezultatele recensmntului 2011-Tabel 8. Populaia stabil dup etnie - judete, municipii, orae, comune (http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/)

  Judeele care vor fi vizate n acest proiect, sunt cele care, conform studiului menionat, prezint un risc de srcie mai mare de 24,0%, mai precis:

  Bacu Bistria Nsud Botoani Buzu Cara Severin Clrai Covasna Dmbovia Dolj Galai Giurgiu Ialomia

  Iai Ilfov Mehedini Neam Olt Satu Mare Slaj Suceava Teleorman Tulcea Vaslui Vlcea Vrancea

  n cadrul fiecrui jude cu un risc de srcie de peste 24%, au fost identificate, conform rezultatelor recensmntului din 2011, oraele i comunele care au peste 60 de locuitori de etnie rom, n vederea asigurrii n cadrul participanilor la proiect a unui numr reprezentativ de copii romi n grupul total de copii crora li se acord asisten.

  Proiectele de grant vor susine activitile destinate mbuntirii accesului la servicii de calitate furnizate n coal, fiind vizate, n mod special, serviciile de orientare i consiliere, mediere colar, subventii condiionate de prezena la coal i alte servicii conexe. Vor fi promovate, de asemenea, educaia pentru sntate i campanii de contientizare corespunztoare, n colile i comunitile int. Aceste servicii susin realizarea obiectivului de cretere a accesului la educaie de calitate i mbuntirea performanelor colare, contribuind astfel pe termen lung la mbuntirea nivelului de educaie al populaiei i la mbuntirea strii de sntate a viitoarei fore de munc.

 • Completarea i transmiterea cererilor de finanare se realizeaz exclusiv electronic , prin intermediul aplicaiei Actionweb aflat pe pagina de internet a AMPOSDRU, respectiv www.fseromania.ro. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din dat a de . 2014, ora 10 pn la data de .. 2014, ora 16. Pentru completarea cererii de finanare v invitm s avei n vedere capitolul relevant din Ghidul solicitantului condiii generale. VALOAREA TOTAL ELIGIBIL a proiectului va fi cuprins ntre:

  Minim 221.440,00 lei (Echivalentul n lei a 50.000 euro) i Maximum 2.214.395,57 lei (Echivalentul n lei a 499.999 euro).

  Cererile de finanare care nu se ncadreaz n limitele prevzute mai sus vor fi respinse. Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este 4,4497 lei/euro, reprezentnd cursul Inforeuro aferent mai 2014, disponibil pe pagina web: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en ATENIE: Bugetul proiectului dumneavoastr va fi exprimat DOAR n lei. Cererile de finanare care prezint buget calculat n euro vor fi respinse. Structura bugetului cererii de finan are se reg seste n Ghidul Solicitantului Condi ii Generale. ATENIE! definirea no iunilor de valoare eligibil , valoare total a proiectului, finan are nerambursabil , contribu ie proprie, etc. se reg sete n Ghidul Solicitantului Condi ii Generale. DURATA DE IMPLEMENTARE a unui proiect trebuie s fie cuprins ntre minimum 12 (dousprezece) luni i maximum 16 (saisprezece) luni, dar nu mai trziu de 31 decembrie 2015 . Dac proiectul dumneavoastr are o durat ntre limitele specificate mai sus, n timpul implementrii avei posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fr ns a depi limita maxim admis pentru acest tip de cereri de finanare, fr a modifica valoarea total eligibil a finanrii i cu o justificare bine fundamentat. Cererile de finan are a cror durat de implementare este mai mic de 12 luni sau mai mare de 16 luni vor fi respinse. 2.2 Alocare financiar orientativ Alocarea financiar orientativ pentru aceast cerere de propuneri de proiecte este de .. EURO, din care:

 • Fondul Social European (contribuia comunitar) la finanarea acordat reprezint:

  % Tipul solicitantului 100% Beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului

  asigurrilor sociale de stat i ai bugetelor fondurilor speciale i entitile aflate n subordine sau n coordonare finanate integral din bugetele acestora;

  77,35 % beneficiarii instituii publice finanate integral din venituri proprii sau finanate parial de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

  beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului local i beneficiari entiti finanate integral din bugetele acestora;

  beneficiarii entiti publice locale finanate integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetele locale;

  persoane juridice de drept privat cu/fr scop patrimonial.

  contribu ia public naional la finanarea acordat reprezint:

  % Tipul solicitantului 0% Beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului

  asigurrilor sociale de stat i ai bugetelor fondurilor speciale i entitile aflate n subordine sau n coordonare finanate integral din bugetele acestora;

  22,65 % beneficiarii instituii publice finanate integral din venituri proprii sau finanate parial de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

  beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului local i beneficiari entiti finanate integral din bugetele acestora;

  beneficiarii entiti publice locale finanate integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetele locale;

  persoane juridice de drept privat cu/fr scop patrimonial.

  Contribu ia eligibil minim a solicitantului din totalul costurilor eligibile: Contribu ia solicitantului reprezint valoarea minim a cofinan rii solicitantului (singur sau, dac este cazul, mpreun cu membrii parteneriatului constituit n vederea implementrii proiectului, n baza prevederilor acordului de parteneriat) la finanarea nerambursabil acordat de ctre AMPOSDRU, prin OI POSDRU, prin respectarea unui procent minim din valoarea total eligibil a proiectului propus. Contribuia solicitantului trebuie s fie realizat sub form financiar. n cadrul proiectelor finanate din POSDRU, contribu ia n natur nu este eligibil . Procentul minim al contribuiei solicitantului pentru proiect se stabilete n funcie de tipul organizaiei care are calitatea de solicitant. Dac proiectul este propus de un grup