25
GLAZBENE IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI U PRVA ČETIRI RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE Student: Ema Grundler Mentor: izv. prof. mr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković Sumentor: dr. sc. Jasna Šulentić Begić, asistentica

glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

GLAZBENE IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

U PRVA ČETIRI RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Student: Ema Grundler

Mentor: izv. prof. mr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković

Sumentor: dr. sc. Jasna Šulentić Begić, asistentica

Page 2: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

slobodno vrijeme

izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Page 3: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

zborno pjevanje

sviranje instrumenta

solo pjevanje

skupno muziciranje

glazbena slušaonica

glazbeno stvaralaštvo

skladanje pjesama

plesna skupina/ritmika

folklorna skupina

glazbeni projekti

Page 4: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ISTRAŽIVANJE

Page 5: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

CILJ ISTRAŽIVANJA

spoznati:

kojim se glazbenim izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima bave učenici nasumično odabrane osječke škole

kako su te aktivnosti organizirane i vođene

Page 6: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ISTRAŽIVAČKA PITANJA

1. Koje glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti pohađaju učenici?

2. Kakav je odnos pohađanja glazbenih izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti s obzirom na ukupan broj ispitanih učenika?

3. Kako su organizirane glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje pohađaju učenici ove škole?

Page 7: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

POSTUPCI I INSTRUMENTI

anketiranje i anketni upitnik

sustavno promatranje i protokol promatranja – dnevnik istraživanja

Page 8: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANKETNI UPITNIK

ispitanici:

255 učenika OŠ „Tin Ujević“ u Osijeku

(147 učenica i 108 učenika)

cilj anketiranja:

saznati kojim se glazbenim izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima bave učenici

Page 9: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANALIZA PODATAKA

Učim svirati instrument? (Da/Ne)

7 potvrdno, 248 negativno

0

50

100

150

200

250

ne da

Page 10: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANALIZA PODATAKA

instrument

0

0,5

1

1,5

2ta

mb

uri

ca

gla

so

vir

sin

tis

ajz

er

git

ara

Page 11: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANALIZA PODATAKA

Idem na školski zbor? (Da/Ne)

20 potvrdno, 235 negativno

0

50

100

150

200

250

ne da

Page 12: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANALIZA PODATAKA

Idem u školi na ritmiku/ples? (Da/Ne)

39 potvrdno, 216 negativno

0

50

100

150

200

250

ne da

Page 13: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANALIZA PODATAKA

Pohađam neku drugu izvanškolsku glazbenu aktivnost? (Da/Ne)

38 potvrdno, 217 negativno

0

50

100

150

200

250

ne da

Page 14: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANALIZA PODATAKA

ples, folklorni ansambl i balet

0

50

100

150

200

250

ne da

Page 15: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

DNEVNIK ISTRAŽIVANJA

Vrijeme praćenja:

studeni 2012., travanj 2013.

Mjesto praćenja:

dječji zbor OŠ “Tin Ujević”

ritmika OŠ “Tin Ujević”

dvije folklorne skupine HKUD-a Osijek 1862

plesna skupina Shine

početna baletna skupina u HNK u Osijeku

Page 16: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANALIZA DNEVNIKA ISTRAŽIVANJA

PJEVAČKI ZBOR učenici od 4.-8. razreda četvrtina učenika 4. razreda rado pohađaju, vesela atmosfera jednoglasno pjevanje, glazbena pratnja pristupačna voditeljica (profesorica glazbene

kulture) nastupi nekoliko puta godišnje

Page 17: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANALIZA DNEVNIKA ISTRAŽIVANJA

RITMIKA

četvrtina učenica nižih razreda

jednostavni plesni pokreti

popularne pjesme veselog karaktera

voditeljica (učiteljica) izvodi pokrete

nastupi nekoliko puta godišnje

Page 18: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANALIZA DNEVNIKA ISTRAŽIVANJA

FOLKLORNI ANSAMBL HKUD 1862 – mlađa skupina

bez glazbene pratnje

mnoštvo aktivnosti od 3-5 min u obliku igara

odgojni utjecaj voditelja

Page 19: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANALIZA DNEVNIKA ISTRAŽIVANJA

FOLKLORNI ANSAMBL HKUD 1862 – starija skupina

glazbena pratnja

pjevanje i plesanje

pristupačna voditeljica

učenje tehnike plesanja

Page 20: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANALIZA DNEVNIKA ISTRAŽIVANJA

BALETNA SKUPINA U HNK

amateri svih dobnih skupina

reproducirana umjetnička glazba

istezanje, rad na fleksibilnosti

voditeljica – iz napredne skupine

Page 21: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ANALIZA DNEVNIKA ISTRAŽIVANJA

PLESNI KLUB SHINE

velika zainteresiranost polaznica

razne plesne tehnike jazz dance-a

učenje terminologije

pristupačna voditeljica

ponavljanje poznate koreografije i učenje nove

Page 22: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

ZAKLJUČAK

trećina učenika nižih razreda

izvannastavne glazbene aktivnosti popularnije od izvanškolskih

smisleno, raznovrsno, organizirano, kreativno slobodno vrijeme učenika

uočavaju se dispozicije, sklonosti, afiniteti

izvor sreće i zadovoljstva učenika

kultura provođenja slobodnog vremena

Page 23: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

HVALA NA PAŽNJI!

Page 24: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

LITERATURA Brdar, I., Lončarić, D. (2004), Suočavanje s akademskim stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu

učenika, U: Društvena istraživanja, Vol.13 No. 6 (74), str. 967-988. Cindrić, M. (1992), Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole. U: Život i škola, 41 (1),

Zagreb: Zavod za školstvo Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske, str. 49-68. Martinčević, J. (2010), Provođenje slobodnog vremena i uključenost učenika u izvannastavne aktivnosti

unutar škole, U: Život i škola, časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Vol. LVI, No.24, str. 19-34. Pešorda, S. (2007), Kurikulum povijesti i slobodno vrijeme učenika, U: Povijest u nastavi, Vol. V No. 9 (1),

str. 37-50. Rojko, P. (2012.), Metodika nastave glazbe: Teorijsko tematski aspekti, Osijek, Sveučilište Josipa Jurja

Strossmayera, Pedagoški fakultet. Šulentić Begić, J. (2010), Problematika pjevačkog zbora mlađe školske dobi, Tonovi, 55, str. 33-44. Vidulin-Orbanić, S. (2008), Fenomen slobodnog vremena u postmodernom društvu, Metodički obzori 6 (3),

str. 19-33 Vidulin-Orbanić, S. (2007), Izvannastavne (glazbene) aktivnosti: mjesto suživota, kreativnosti i stvaralaštva

(multimedijalna monografija i nosač zvuka „Tvoja staza“), Rovinj: OŠ Vladimira Nazora. Vidulin-Orbanić, S. (2010), Mogućnosti i načini aktivnog muziciranja u osnovnoj općeobrazovnoj školi. U:

Monografija umjetničko-znanstvenih skupova 2007. - 2009. Glas i glazbeni instrument u odgoju i obrazovanju, Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Europski centar za napredna i sustavna istraživanja, str. 31-45.

Vidulin-Orbanić, S. (2007), Organizirano provođenje slobodnog vremena u okviru izvannastavnih glazbenih aktivnosti. U: Previšić, Šoljan, Hrvatić (ur.), Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja (Zbornik radova, svezak 2.), str. 733-743.

Vidulin-Orbanić, S. (2008), Poticanje individualnog razvoja učenika izvannastavnim glazbenim aktivnostima, Tonovi 52, str. 85-91.

Page 25: glazbene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u prva četiri

LITERATURA http://zakon.poslovna.hr/public/nastavni-planovi-i-programi-za-osnovne-glazbene-skole-i-osnovne-

plesne-skole/401018/zakoni.aspx, 28.2.2013. http://www.facebook.com/pages/Osje%C4%8Dki-

zumbi%C4%87i/305584919502533?id=305584919502533&sk=info, 1.4.2013. http://www.zagrebacki-malisani.hr/o-nama/povijest-zbora, 1.4.2013. http://www.brevis-

osijek.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=64&lang=hr, 2.4.2013. http://akord-os.com/o-nama.htm, 2.4.2013. http://www.arsnova.hr/o_nama/index.html, 2.4.2013. http://www.batorek.hr/web/tamskola.html, 2.4.2013. http://www.osijek1862.com/index.php/programski-sadrzaj, 2.4.2013. http://www.osijek1862.com/index.php/o-ansamblu, 2.4.2013. http://www.osijek1862.com/index.php/narodne-nosnje, 2.4.2013. http://www.hrvatskifolklor.net/php/kudovi/kudzeljeznicar.php, 2.4.2013. http://djzeusos.wix.com/danceshine#!o-nama, 2.4.2013. http://openbiz.com.hr/Entity/Presentation/?DisplayEntity=15820, 2.4.2013. http://www.broadway.hr/o-nama-2/, 2.4.2013. https://www.facebook.com/plesni.klubdndosijek/info?collection_token=100002311372461%3A2327158

227%3A35, 2.4.2013. http://www.facebook.com/plesniklub.kick/info, 2.4.2013. http://www.gsfk-osijek.hr/, 29.4.2013.