ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ DUVARA SERAMĠK KARO Seramik Karo  · ii AÇIKLAMALAR KOD 582YIM126

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ DUVARA SERAMĠK KARO Seramik Karo  · ii AÇIKLAMALAR KOD 582YIM126

T.C.

MLL ETM BAKANLII

NAAT TEKNOLOJS

DUVARA SERAMK KARO KAPLAMA 582YIM126

Ankara, 2011

Bu modl, mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnda uygulanan ereve retim Programlarnda yer alan yeterlikleri kazandrmaya ynelik olarak

rencilere rehberlik etmek amacyla hazrlanm bireysel renme

materyalidir.

Mill Eitim Bakanlnca cretsiz olarak verilmitir.

PARA LE SATILMAZ.

i

AIKLAMALAR .................................................................................................................... ii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET1 .................................................................................................... 3 1. MASTAR BALAMA ........................................................................................................ 3

1.1. Mastar Balama ............................................................................................................ 3 1.1.1. Kullanlan Aralar ................................................................................................. 3 1.1.2. Mastar Balama Kurallar .................................................................................... 5 1.1.3. Mastar Balama Metotlar .................................................................................... 7

UYGULAMA FAALYET ................................................................................................ 9 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 10

RENME FAALYET2 .................................................................................................. 11 2. SERAMK KARO, KE PROFLLERN VE YAPITIRMA HARCINI HAZIRLAMA .. 11

2.1. Yaptrma Harc ......................................................................................................... 11 2.1.1. Tanm .................................................................................................................. 11 2.1.2. eitleri ................................................................................................................ 11 2.1.3. nemi .................................................................................................................. 12 2.1.4. Kullanlan Aralar ............................................................................................... 12 2.1.5. Yaptrma Harcnn Hazrlanmas ...................................................................... 13

2.2. Seramik Duvar Karosu ................................................................................................ 14 2.2.1. Tanm .................................................................................................................. 14 2.2.2. nemi .................................................................................................................. 15 2.2.3. Kullanlan Aralar ............................................................................................... 16

2.3. Duvar Ke Profilleri .................................................................................................. 19 2.3.1. Tanm .................................................................................................................. 19 2.3.2. eitleri ................................................................................................................ 20 2.3.3. Uygulama ekilleri .............................................................................................. 20

UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 22 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 23

RENME FAALYET3 .................................................................................................. 24 3. DUVARA SERAMK KARO KAPLAMA YAPIMI ....................................................... 24

3.1. Yatay ve Dey Dzlemde Klavuz Seramik Karolar Yerletirme ............................ 24 3.1.1. Klavuz Seramik Karo Yerletirme Kurallar ...................................................... 24 3.1.2. Kullanlan Aralar ............................................................................................... 24

3.2. Yaptrma Harcnn Yzeye Srlmesi...................................................................... 24 3.2.1. Yaptrma Yntemleri ........................................................................................ 24 3.2.2. Kullanlan Aralar ............................................................................................... 27

3.3. Seramik Karolarn Duvara Denmesi........................................................................ 27 3.3.1. Yaptrma eitleri ............................................................................................. 27 3.3.2. Kullanlan Aralar ............................................................................................... 31

MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 34 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 36 KAYNAKA ......................................................................................................................... 37

NDEKLER

ii

AIKLAMALAR

KOD 582YIM126 ALAN naat Teknolojisi Alan

DAL/MESLEK Yap Yzey Kaplama

MODLN ADI Duvara Seramik Karo Kaplama

MODLN TANIMI Yapda duvar yzeylerine seramik karo kaplama yeterliini

kazandrmak iin hazrlanan bir renme materyalidir.

SRE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrar yaplabilir.)

N KOUL

YETERLK Kullanl amacna gre en uygun seramik eidini semek,

yntem ve tekniklerini uygulamak

MODLN AMACI

Genel Ama

Gerekli ortam salandnda duvara mastar balayarak

seramik karo kaplama ilemini kuralna uygun

yapabileceksiniz.

Amalar

1. Duvar kenarlarna, kotuna gre mastar balayabileceksiniz.

2. Yaptrma harcn, seramik karo ve ke profillerini hazrlayabileceksiniz.

3. Yaptrma harcn tarakla kuralna uygun ekebilecek ve duvara (yaptrma harc ile) kuralna uygun seramik karo

kaplayabileceksiniz.

ETM RETM

ORTAMLARI VE

DONANIMLARI

Ortam: Iklandrlm ve havalandrma koullar salanm

atlye

Donanm: Seramik, elik mala, eldiven, i tulumu su terazisi,

plastik leen elektrikli mikser, bant, makas, metre, elik har

tara, plastik har tara, derz ubuu

LME VE

DEERLENDRME

Modl iinde yer alan her renme faaliyetinden sonra verilen

lme aralar ile kendinizi deerlendireceksiniz. retmen modl sonunda lme arac (oktan semeli test, doru-yanl

testi, boluk doldurma, eletirme vb.) kullanarak modl uygulamalar ile

kazandnz bilgi ve becerileri lerek sizi deerlendirecektir.

AIKLAMALAR

1

GR

Sevgili renci,

Bu modl sonunda elde edeceiniz bilgi ve beceriler ile inaat teknolojileri alannda

ok nemli bir yer tutan binalarn giydirilmesi, kaplanmas veya baka bir tabirle

makyajlanmas konusunda nde gelen konulardan duvara yaptrma harc ile fayans

kaplamacln reneceksiniz.

Teknoloji gelitike barnaklarmzn da ekli deimi, klm, bym, ilerinde

kullanlan donanmlar teknolojiye ayak uydurmutur. M 3500 Kalkalatik Devir

seramiklerinden beri seramik, inicilik ve fayans konularnda ok byk atlmlar yapmtr.

Binalarda kullanlan seramikler binay gzel gstermesinin yan sra binay d etkenlere

kar da korumaktadr.

Bu modl insanlk tarihinde bu kadar byk nemi olan seramii duvarlara

uygulayabilme yeterliini size kazandracaktr.

GR

2

3

RENME FAALYET1

Uygun ortam salandnda duvara mastar balayarak seramik karo kaplamay

kuralna uygun yapabileceksiniz.

Duvar kaplamasnda kullanlan seramik karo (fayans) kaplama malzemesini, teknik zelliklerini, uygulama aralarn tanmak iin internet ortamnda

aratrma yapnz.

Seramik karo kaplamaya balamadan nce alnmas gereken tedbirleri aratrnz.

Kaplama malzemesi ve bu ilerde kulanlan ara gereleri satan maazalar gezerek bu aralar hakknda bilgi toplaynz.

evrenizde bu ilerle uraan insanlardan uygulama teknikleri hakknda bilgi alnz ve aratrmalarnz rapor hline getirerek snfta arkadalarnzla

paylanz.

1. MASTAR BALAMA

1.1. Mastar Balama

Seramik duvar karosu kaplamalarnda ilk sra daima atlanarak; ikinci sra, terazisinde

yerletirilmi pesiz (dz) mastar zerine bindirilerek balanr. nk zeminde olabilecek

kk bir hata, duvar kaplamasna aynen yansyacaktr. Ayrca zemin kaplamas yaplacak

ise duvar kaplamas zemin kaplamasna daima basar. Bu nedenle aralarnda bir derz genilii

kadar boluk braklr. Bunun salanabilmesi iin duvar kaplamasnn ilk sras yaplmaz.

1.1.1. Kullanlan Aralar

Mastar balama ileminde kullanlacak aralar dzgn bir yzey, estetik bir grnm

iin her zaman gnyesinde ve hasarsz olmaldr. Bu ilemde kullanlacak aralar unlardr:

1.1.1.1. Alminyum Mastar

Dzgn bir kaplama elde etmek iin tm duvarlar dnecek ekilde sabitlenen genelde

20 x 40 x 200 - 20 x 40 x 300 ebatlarnda olan ortas bo alminyum profil aralardr

(Resim 1.1).

1.1.1.2. Ahap Mastar

RENME FAALYET1

AMA

ARATIRMA

4

Dzgn bir kaplama elde etmek iin tm duvarlar dnecek ekilde sabitlenen genelde

burulma ve krlmaya daya