18
Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Center for Education, Counselling and Research Nova cesta 4, 10 000 Zagreb, Croatia; Tel.+385 1 2422 800, Fax.+385 1 2422 801 e-mail: [email protected]; web: www.cesi.hr; GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. U različitim aktivnostima u 2011. godini sudjelovalo je preko 1300 osoba: predstavnika institucija, učenika i učenica, poslodavaca, žena; izrađena je prva virtualna rodno osviještena kompanija kao vodič za poslodavce; otvoreno savjetovalište za nezaposlene žene; izrađena izborna Platforma 2011. sa zahtjevima žena političkim strankama i novoj vladi; objavljeni rezultati međunarodnog istraživanja "Muškarci i rodna ravnopravnost", te program prevencije nasilja u partnerskim odnosima i edukacijski paket u okviru EU Daphne projekta. I. Projekti i programi: 1. Promicanje jednakih mogućnosti za žene i muškarce na tržištu rada 1.1. ) Osnaživanje nezaposlenih žena za aktivno sudjelovanje na tržištu rada Žene biraju novu šansu Provodio se u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnom službom Zagreb, Institutom za razvoj tržišta rada i Moj posao.net. Cilj projekta bio je povećati zapošljivost žena kreirajući nove i inovativne modele potpore i pružajući direktnu potporu nezaposlenim ženama za njihovo aktivno sudjelovanje na tržištu rada te osvještavajući poslodavce i opću javnost o rodnoj ravnopravnosti u svijetu rada, a posebno o prijetnjama socijalne isključenosti dugotrajno nezaposlenih žena. Projekt se provodio u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji kroz slijedeće aktivnosti: Grupe podrške za nezaposlene žene 40 nezaposlenih žena aktivno je sudjelovalo u grupama podrške. Program je trajao 34 tjedana po 2 sata tjedno i obuhvatio niz tema važnih za povećanje zapošljivosti žena kroz jačanje vještina i osnaživanje. Neke od tema obrađenih na radionicama bile su pisanje životopisa, komunikacijske vještine, neverbalna komunikacija, asertivnost, intervju za posao, nošenje sa tremom, prezentacijske vještine, osobna efikasnost te upravljanje ciljevima i vremenom. Nakon završenog programa sudionice su izjavile da im je sudjelovanje u grupama podrške povećalo samopouzdanje te da su stekle nova znanja. "Prebrodila sam nesigurnost. Drugačije ću se postavljati prema poslodavcu, ako ga u budućnosti bude." rekla je na kraju programa jedna od sudionica, dok druga nadodaje "Radionica mi je omogućila jasnije sagledavanje sebe i moje osobnosti u interakciji s drugima kroz dulje vrijeme. Ići ću još uspravnije naprijed u potrazi za zaposlenjem!", " Iskustvo na samom projektu, pogotovo radionice koje su trajale ljetos su doslovce promijenile nešto u mom načinu razmišljanja, a nakon toga lančano i 1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Center for Education, Counselling and Research Nova cesta 4, 10 000 Zagreb, Croatia;

Tel.+385 1 2422 800, Fax.+385 1 2422 801 e-mail: [email protected]; web: www.cesi.hr;

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011.  U  različitim  aktivnostima  u  2011.  godini  sudjelovalo  je  preko  1300  osoba:  predstavnika institucija, učenika i učenica, poslodavaca, žena; izrađena je prva virtualna rodno osviještena kompanija kao vodič za poslodavce; otvoreno savjetovalište za nezaposlene žene;  izrađena izborna  Platforma  2011.  sa  zahtjevima  žena  političkim  strankama  i  novoj  vladi;  objavljeni rezultati  međunarodnog  istraživanja  "Muškarci  i  rodna  ravnopravnost",  te  program prevencije nasilja u partnerskim odnosima i edukacijski paket u okviru EU Daphne projekta.   I. Projekti i programi: 

1. Promicanje jednakih mogućnosti za žene i muškarce na tržištu rada  1.1. ) Osnaživanje nezaposlenih žena za aktivno sudjelovanje na tržištu rada  ‐ Žene biraju novu šansu   Provodio  se  u  partnerstvu  sa  Hrvatskim  zavodom  za  zapošljavanje,  Područnom  službom Zagreb,  Institutom  za  razvoj  tržišta  rada  i  Moj  posao.net.  Cilj  projekta  bio  je  povećati zapošljivost  žena kreirajući nove  i  inovativne modele potpore  i pružajući direktnu potporu nezaposlenim  ženama  za  njihovo  aktivno  sudjelovanje  na  tržištu  rada  te  osvještavajući poslodavce  i opću  javnost o rodnoj ravnopravnosti u svijetu rada, a posebno o prijetnjama socijalne isključenosti dugotrajno nezaposlenih žena. Projekt se provodio u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji kroz slijedeće aktivnosti:  

Grupe podrške za nezaposlene žene 

40 nezaposlenih žena aktivno  je sudjelovalo u grupama podrške. Program  je trajao 34 tjedana po 2 sata  tjedno  i  obuhvatio  niz  tema  važnih  za  povećanje  zapošljivosti  žena  kroz  jačanje  vještina  i osnaživanje.  Neke  od  tema  obrađenih  na  radionicama  bile  su  pisanje  životopisa,  komunikacijske vještine, neverbalna komunikacija, asertivnost, intervju za posao, nošenje sa tremom, prezentacijske vještine,  osobna  efikasnost  te upravljanje  ciljevima  i  vremenom.  Nakon  završenog  programa sudionice  su  izjavile  da  im  je  sudjelovanje  u  grupama  podrške  povećalo  samopouzdanje  te  da  su stekle nova znanja.  

"Prebrodila  sam  nesigurnost.  Drugačije  ću  se  postavljati  prema  poslodavcu,  ako  ga  u  budućnosti bude."  rekla  je  na  kraju  programa  jedna  od  sudionica,  dok  druga  nadodaje  "Radionica  mi  je omogućila jasnije sagledavanje sebe i moje osobnosti u interakciji s drugima kroz dulje vrijeme. Ići ću još uspravnije naprijed u potrazi za zaposlenjem!", " Iskustvo na samom projektu, pogotovo radionice koje su trajale ljetos su doslovce promijenile nešto u mom načinu razmišljanja, a nakon toga lančano i 

1

Page 2: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

na one oko mene. Ima puno stvari vezane uz današnje tržište rada koje bi vrlo rado nekoga pitali, ali nemamo koga i zato je taj projekt bio neprocjenjiv."

Osim  sudjelovanja  u  grupama  podrške,  žene  koje  su  bile  najmotiviranije  za  aktivno uključivanje na tržište rada, dobile su mogućnost radne prakse kod odabranih poslodavaca. Radna  praksa  je  inovativni  model  koji  smo  osmislile  radi  uključivanja  dugotrajno nezaposlenih osoba, s ciljem stjecanja vještina i samopouzdanja za žene koje su izvan tržišta rada  više  od  godinu  dana.  Od  11  žena  koje  su  dobile  priliku  za  radnu  praksu,  njih  6 sudjelovalo  je u aktivnosti, a četiri su dobile privremeno zaposlenje  i edukacijski program u HZZ‐u,  a  jedna  je  dobila  trajno  zaposlenje.  Također  u  okviru  aktivnosti  organizirano  je  i pravno savjetovanje i predavanje na temu radnih prava. Krajem godine započelo je s radom pravno savjetovalište za žrtve diskriminacije u sferi radnih i socijalnih prava.  

Istraživanje  U  kakvom  radnom  okruženju  žene  žele  raditi?  i  prva  virtualna  rodno osviještena kompanija "Idealno radno mjesto za žene"  

U  sklopu  projekta  provedeno  je  istraživanje  o  poželjnom  radnom  okruženju  i  idealnim uvjetima  iz  rodne perspektive. Upitnik  su putem baze  tvrtke Moj posao, objavom na CESI webu  i portalu LIBELA ukupno  ispunile 544 osobe  (433 žene  i 111 muškaraca). Svrha ovog istraživanja bila  je dobiti podatke prema kojima  se kreirala virtualna kompanija koja pruža jednake šanse za žene  i muškarce. Rezultat  je prva u Hrvatskoj, virtualna rodno osviještena kompanija  "Idealno  radno mjesto  za  žene"  kojom  se može  prošetati  i  vidjeti  u  kakvom radnom okruženju  žene  žele  raditi  ‐ na  linku http://ravnopravnost.cesi.hr/  . Cilj  je ukazati poslodavcima  koji  promiču  društveno  odgovorno  poslovanje  i  potiču  raznolikost,  kako  bi jedna  rodno  osviještena  tvrtka  trebala  i  mogla  izgledati.  Promocija  virtualne  kompanije održana  je  9.  studenog  2011.    uz  prisustvo  predstavnica  i  predstavnika  poslodavaca, institucija, udruga i medija (ukupno 52 osobe). 

U  sklopu  projekta  Žene  na  tržištu  rada  kojeg  provodi  konzorcij WYG  International  Ltd  i YTKO,  a  podugovoren  od  strane HZZ‐a,  sudjelovale  smo  u  izradi  analize  Položaj  žena  na tržištu rada. Također  dale smo i osvrt na analizu i preporuke prigodom Okruglog stola koji je bio organiziran 13.06. u Zagrebu.  CESI su sudjelovale u radu Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje ‐ Grad Zagreb‐ Faza 3. Partnerstvo  je  rezultiralo donošenjem  Strategije  razvoja  ljudskih potencijala Grada Zagreba.   1.2.  Izrada  smjernica,  savjetovanje  i  edukacija  poslodavaca  o  obavezama  provedbe antidiskriminacije i rodne ravnopravnosti U okviru projekta "Promicanje različitosti na hrvatskom tržištu rada" kojeg je provodio Ured za  ljudska  prava  Vlade  RH,  u  partnerstvu  sa  Udrugom  za   edukaciju  i  pomoć  žrtvama mobbinga  te  Institutom  za  razvoj  tržišta  rada,  sudjelovale  smo  u  razvijanju  upitnika  i smjernica   „Nagrade za diversity/promicanje raznolikosti", nagrade koja će postati godišnja nagrada  i  javne  kampanje  koja  je  usmjerena  prema  poslodavcima.  Projekt  ima  za  cilj osnaživanje  socijalno  ranjivih  skupina  (osobe  s  invaliditetom,  pripadnici  etničkih/vjerskih manjina, mladi/starije osobe, žene), a posebno onih koji su izloženi višestrukoj diskriminaciji, na hrvatskom tržištu rada te poboljšati  provedbu već postojećeg zakonodavstva u području anti‐diskriminacijskih zakona i promicanju ravnopravnosti izvan okvira samog zakona.   

2

Page 3: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

Također  smo  sudjelovale  u  radnom  odboru  za  dodjelu  nagrade  za  poslodavce  "Ključna razlika",  koja  je  ove  godine  prvi  puta  dodijeljena  u  više  kategorija  a  jedna  od  njih  je  i ravnopravnost spolova te je nagradu za ovu godinu dobila Privredna banka Zagreb.   1.3. Bolja perspektiva Romkinja na tržištu rada 

CESI  je  kao  jedna  od  partnerskih  organizacija  sudjelovala  na  projektu  "Bolja  perspektiva žena Romkinja na tržištu rada" kojeg  je proveo Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured  Zagreb.  Cilj  projekta  bio  je  osnaživanje  i  uključivanje  Romkinja  na  tržište  rada  i  u društvo u Gradu Zagrebu te otvaranje Centra za savjetovanje, podršku  i  informiranje CASI Romani.  Partneri  u  projektu  su  uz  CESI  i Grad  Zagreb  te Udruga  žena Romkinja Hrvatske "Bolja  budućnost".  U  okviru  projekta  tijekom  veljače  provele  smo  radionice  na  temu "Izgraditi samopouzdanje, ojačati motivaciju i pripremiti se za aktivno samostalno traženje posla",  a  uspješno  ih  je  pohađala  i  završila  31  žena. Na  radionicama  polaznice  su  stekle osnovne komunikacijsko‐prezentacijske vještine nužne za aktivno traženje posla.  Uspješnost radionica  najbolje  je  iskazana  u  riječima  sudionica  "Moje  je mišljenje  da  je  ova  radionica potrebna  svakoj  osobi  kojoj  treba  pomoć  u  zapošljavanju.  Jako  je  zabavna  i  poučna!"  i "Mislim da  je ova radionica dosta pomogla  i dala poticaj ženama Romkinjama da znaju da imaju prava kao i svi drugi".  

2. Sudjelovanje žena u procesima odlučivanja 2.1. Žene i izbori ‐ Što žene žele? Projekt je provodio CESI u suradnji sa ženskim feminističkim organizacijama Babe! iz Zagreba, Domine  iz Splita, CGI  iz Poreča  i Delfin  iz Pakraca  i  zajedno  smo  izradile Žensku platformu 2011.   Ženska platforma  je nastala  iz potrebe  i želje da političari, a posebno  lideri  i  liderice političkih stranaka čuju i uvaže ženske glasove i ženske interese u kreiranju svojih stranačkih programa  te  da  rodno  osviještena  politika  bude  temeljno  načelo  planiranja  i  provedbe Vladinih programa. U svrhu  izrade Platforme  razgovarale smo sa više od 100 žena kroz 10 grupnih i individualnih razgovora i upitnika u deset županija. Žene od Sabora i Vlade traže da ženska  prava  ne  budu  samo  mrtvo  slovo  na  papiru;  traže  socijalnu  pravdu  i  jednake mogućnosti na  tržištu  rada;  traže  ravnopravno  sudjelovanje  žena u  javnom  i političkom, a muškaraca  u  obiteljskom  i  privatnom  životu;  traže  kvalitetan  javni  zdravstveni  sustav  te seksualna i reproduktivna prava i slobode; traže djelotvornu podršku ženama žrtvama nasilja te  traže  obrazovanje  oslobođeno  stereotipa  i  predrasuda.  Sve  parlamentarne  stranke pozvale smo na sastanke radi predstavljanja platforme, ali samo su tri stranke/koalicije bile spremne  čuti  zahtjeve  žena  i  sastati  se  s  predstavnicama  naših  organizacija  –  radi  se  o Hrvatskim  laburistima,  HSLS‐u  i  Kukuriku  koaliciji.  U  svrhu  promocije  Ženske  platforme izrađen  je video spot te radijski spot. Spotove su emitirale 4  lokalne televizije TV Nova, TV Plus,  TV  Jadran  i  TV  Jabuka  te  5  lokalnih  radio  stanica:  Radio  Student,  Radio  101,  Glas Podravine,  Radio Ogulin,  Radio  Sljeme  i  Radio Daruvar.  Video  spot  objavljen  je  i  na  CESI youtube kanalu Ravnopravnost  te  je pregledan 2101 put. Uspostavljena  je uska suradnja s lokalnim  tiskanim  i elektroničkim medijima. Na  lokalnim radijima emitirana su 22 priloga o Ženskoj platformi i participaciji žena u izborima, lokalne televizije objavile su 12 priloga, dok je na portalima  i u tiskanim medijima objavljeno 56 članaka. Uz to na Libeli  je kontinuirano praćena kampanja, predstavljene su kandidatkinje parlamentarnih stranaka te  je objavljena Ženska platforma i prateći promidžbeni materijal.   

3

Page 4: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

Ženska platforma 2011.  tiskana  je u 1000 primjeraka, a uz nju  još  i 10 000 dopisnica  i 500 magneta. Predstavljanje Platforme medijima  i političkim  strankama održano  je u  Zagrebu, Daruvaru, Splitu i Poreču.   Kako  su  se  političke  stranke  oglušile  na  višemjesečno  apeliranje  da  poštuju  kvote  od najmanje 40% žena na izbornim listama što je propisano Zakonom o ravnopravnosti spolova, tijekom  izborne  kampanje organizirale  smo našu  tradicionalnu  akciju  Stup  srama. Tijekom akcije  održan  je  i  treći  izbor  za  najseksističkiju  izjavu  hrvatskih  političara.  Ove  godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana i građanki odnio Vladimir Šeks. CESI su izradile analize lista, programa, TV spotova i tiskanih medija. Analize lista su pokazale da su političke stranke kandidirale ukupno 1524 žene, što je udio od 34,96%. Najviše je žena u  7.  izbornoj  jedinici,  a  najmanje  je  kandidatkinja,  svega  10,71%  u  12.  izbornoj  jedinici, odnosno među kandidatima nacionalnih manjina. Žene su nositeljice 17,57%  lista. No kada se  izdvoje  izborne  liste  parlamentarnih  stranaka  onda  je  vidljivo  da  neće  biti  značajnijeg pomaka po pitanju zastupljenosti žena u Hrvatskom saboru jer dvije najjače stranke/koalicije kandidirale su jednak broj žena kao i prije 4 godine, a stranke kod kojih je i došlo do pomaka u ukupnom udjelu žena, uglavnom nisu te žene stavile na izgledna mjesta. Konkretno HDZ (sa partnerima DC i HGS) je kandidirao 21,6% žena, HSS (sa ZS i SP) i HSP (sa HS NS) 26%,  HSLS (sa ZDS) 28%, Kukuriku koalicija 30,7%, a Laburisti 34,48%. Analize programa su pokazale da nažalost s  izuzetkom Kukuriku koalicije te manjim dijelom HDZ‐a političke stranke se uopće nisu  doticale  specifičnih  pitanja  važnih  ženama  niti  su  na  bilo  koji  način  kreirale  rodno osviještene programe.   2.2. Projekt : "Ostvarenje ravnopravnosti žena i muškaraca u lokalnoj zajednici" Projekt je imao za cilj unaprijediti uvjete za postizanje rodne ravnopravnosti kroz osiguranje provedbe rodno osviještene politike na  lokalnoj razini u Gradu Zagrebu te podizanje svijesti javnosti grada Zagreba o  ljudskim pravima žena. U ovoj godini održana su dva seminara 28. siječnja    i 29.  rujna pod nazivom  "Ostvarenje  ravnopravnosti  spolova u  lokalnoj  zajednici" kojem  je  prisustvovalo  je  34  osoba  (6 muškarca  i  28  žena)  iz  različitih  gradskih  ureda  (za financije; prostorno uređenje,  izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove  i promet; obrazovanje,  kulturu  i  šport;  socijalnu  zaštitu;  za  strategijsko  planiranje  i  razvoj  grada;  za poljoprivredu  i  šumarstvo;  zdravstvo  i  branitelje;  energetiku,  te  Ureda  gradonačelnika  i Službe za mjesnu samoupravu). U svrhu boljeg razumijevanja kreiranja mjera rodnih politika obradili  smo  slijedeće  teme:  rodni  stereotipi  i  rodne uloge,  rodna analiza  i  rodno osjetljivi proračun, programi i mjere, obaveze lokalne uprave i samouprave prema Nacionalnoj politici za  promicanje  ravnopravnosti  spolova.  Sudionici/e  seminara  upoznati  su  sa  primjerima dobre prakse u provođenju rodno osviještenih politika i mjera za unaprjeđenje položaja žena iz  Hrvatske  i  svijeta.  Sudionici/e  seminara  iznijeli  su  svoje  viđenje  problematike ravnopravnosti  spolova  te  izrazili  korisnost  provedene  edukacije  o  rodnoj  ravnopravnosti. Također, predstavnice gradskog ureda za obrazovanje, kulturu  i šport  izvijestile su da su u obrasce  za  dodjeljivanje  potpore  i  izvještavanje  za  udruge  uvrstile  informaciju  o  broju korisnika/ca programa po spolu te da će vijećima za dodjelu kulturnih potpora biti upućena uputa da vode računa o rodnoj dimenziji financiranih programa.  2.3. Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida Kroz projekt "Jednake mogućnosti za žene  i djevojke s oštećenjem vida" željele smo u već postojeće edukativne aktivnosti  i kampanje uključiti žene  i mlade s oštećenjem vida. Cilj  je 

4

Page 5: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

projekta poticati osnaživanje  i uključivanje  žena  s oštećenjem vida u društvene procese  te podizanje svijesti javnosti o pitanjima koja se tiču žena s invaliditetom.  U  okviru  ovog  projekta  prilagodile  smo  program  "Žene  i  vođenje"  za  rad  sa  ženama  s oštećenjem vida, te pripremile edukativne materijale na audio zapisu  i brajici. Na seminaru  "Žene  i  vođenje"  koji  je  organiziran  u  periodu  09.  do  14.  srpnja,  u  suradnji  s Hrvatskim savezom slijepih, u kampu Premantura u Puli sudjelovalo  je 19 žena  iz cijele RH. Voditeljice su bile trenerice CESI, te stručnjakinje  iz Udruge tiflopedagoga  i Centra "Vinko Bek" koje su sudjelovale  u  razvoju  edukacijskog  programa.  Nakon  seminara  sudionice  su  provodile različite akcije  s drugim  ženama u  svojim  lokalnim  zajednicama kroz koje  se poticalo veće sudjelovanje slijepih žena u društvenom životu. Koliko je nekima od njih značio ovaj seminar govori izjava jedne od sudionica: "Zbog ovog seminara sam nakon dvadeset godina prvi puta sama izašla iz kuće".  Žene su organizirale različite ulične akcije, predavanja, radionice, okrugle stolove o položaju žena  s  invaliditetom,  akcije  u  Puli,  Vinkovcima,  Zagrebu,  Karlovcu,  Ogulinu,  Dubrovniku, Krapini, Požegi, Virovitici,  Slavonskom Brodu, Koprivnici  i  Čakovcu. Ostvarile  su  suradnju  s udrugama  i  institucijama u  lokalnoj zajednici  i dobile podršku za svoj rad. Sve su akcije bile dobro popraćene u  lokalnim medijima.   Slijepe   žene "žele biti educirane  raditi, biti majke, domaćice, supruge, pa i liderice…" kaže jedna od sudionica projekta.  Na skupu Mreže žena koju je povodom Dana bijelog štapa organiziralo Povjerenstvo za žene Hrvatskog saveza slijepih za članice udruge, edukatorice iz CESI su vodile radionicu na temu ženska prava i aktivizam. 

Žene s invaliditetom su višestruko diskriminirane te istraživanja pokazuju da se često susreću s  marginalizacijom,  izolacijom,  zlostavljanjem  i  većim  rizikom  od  siromaštva.  Kako  bi upozorile na problem predrasuda i višestruke diskriminacije slijepih žena snimljen je TV spot "Slijepi  su oni  s predrasudama".  Spot  u  trajanju  od  30  sekundi  koji  je  režirao  Saša Ban  i producirao HULAHOP, prikazivan  je na svim nacionalnim  i  lokalnim  televizijama. Promocija projekta  i spota održana  je u EU  info centru  i bila  je odlično medijski popraćena. Osim CESI na promociji su govorile sudionice projekta, predsjednik Saveza slijepih i redatelj TV spota.  Kako bi se donosioci odluka senzibilizirali za uvođenje rodne perspektive u politike za osobe s invaliditetom,  provedena  je  rodna  analiza  ključnih  strategija  i  politika (http://www.cesi.hr/attach/_r/rodna_analiza_strategija_za_osi.pdf)  koje  utječu  na svakodnevni život žena s invaliditetom te su izrađene  preporuke za buduće politike kako bi se  unaprijedilo  političko  razumijevanje  koncepta  jednakih  mogućnosti  i  višestruka diskriminacija  žena  s  invaliditetom. Osnovni  zaključak  analize  je da  radne  skupine  koje  su radile  na  izradi  tih  dokumenta  nisu  konzistentno  provele  rodnu  dimenziju  u  nacionalni  i lokalni  policy  okvir  za  osobe  s  invaliditetom  te  da  UN  Konvencija  o  pravima  osoba  s invaliditetom  koja  prepoznaje  da  su  žene  i  djevojke  s  invaliditetom  izložene  višestrukoj diskriminaciji,  nije  operacionalizirana  ciljevima,  mjerama  i  aktivnostima  u  analiziranim dokumentima.    3. Projekt  "Senzibilizacija  za pitanja  roda  i  spola" namijenjen  je osnaživanju mladih  kroz edukaciju  mladih  o  životnim  vještinama,  seksualnosti,  kvalitetnim  vezama  te  prevenciji nasilja  u  vezama  prilagođen  je mladima  s  oštećenjem  vida.  U  prostoru  udruge    ZAMISLI provođene  su  radionice  za  slijepe  studente  i  studentice.    "Želim  sve  što  i moji  vršnjaci  ‐ zaljubiti  se,  imati  dobru  vezu,  zabavljati  se"  riječi  su  koje  mladi  stalno  ponavljaju  na radionicama,  "ne  želim  da  me  gledaju  u  čudu  kada  postavljam  pitanja  o  vezama  i 

5

Page 6: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

seksualnosti". 

Udruga tiflopedagoga  izdala  je CESI publikaciju "Imaš pravo znati" namijenjenu mladima na Brailleovom  pismu  i  audio  zapisu,  a  autorice  su  je  predstavile  na  promociji  održanoj  u knjižnici za slijepe.   3.1. Međunarodno istraživanje  IMAGES Sudjelovale smo u međunarodnom projektu "Muškarci i politika rodne ravnopravnosti" koju koordiniraju  Instituto Promundo  iz Brazila  i  International Center for Research on Women  iz SAD‐a. Projekt obuhvaća  tri  komponente a  to su analiza politika  vezanih uz maskulinitete, primjena  upitnika  o  maskulinitetima  te  intervjui  sa  muškarcima  koji  su  prepoznati  kao "netipični" u odnosu na prevladavajuće rodne norme. Svrha  projekta  je  ukazati  na  ključna  mjesta  utjecaja  u  svrhu  promjene,  te  osigurati donositeljima  odluka  praktične  strategije  za  postizanje  promjena  stavova  i  ponašanja muškaraca  u  odnosu  na  seksualno  i  reproduktivno  zdravlje,  očinstvo  i  rodno  uvjetovano nasilje. U projektu je sudjelovalo desetak zemalja   U Washingtonu je 26. siječnja 2011. održana promocija komparativnog izvještaja istraživanja o muškarcima  i  rodnoj  ravnopravnosti  publiciranog  pod  nazivom  "Evolving Men  –  Initial Results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES)".  U RH je provedena analiza javnih politika u RH iz rodne perspektive kojoj je cilj bio utvrditi na koji  način  politike  utječu  na  konstrukciju  rodnih  uloga  i  identiteta  te  doprinose  rodnoj (ne)ravnopravnosti,  a  prvenstveno  je  bila  usmjerena  na  tretman muškaraca  u  odabranim politikama i utjecaj politika na konstrukciju maskuliniteta. Publikacija "Analiza javnih politika u RH s obzirom na tretman muškaraca i njihov utjecaj na konstrukciju muškosti" tiskana je u 200 primjeraka i dostupna na web stanici CESI.Istraživanje o muškarcima  i rodnoj ravnopravnosti    IMAGES (International Men and Gender Equality Survey)  je uz stavove muškaraca o  temama koje se  tiču ravnopravnosti, uključilo  i mišljenje  žena o ponašanjima muškaraca u odnosu na  tu  temu.  Istraživanje  je u Hrvatskoj provedeno na uzorku od 1500 muškaraca i 505 žena u dobi od 18 do 68 godina, a ispitanici su  odgovarali  na  pitanja  o  temama  kao  što  su  intimne  veze,  roditeljstvo,  seksualno ponašanje,  zdravlje  i  nasilje.  Rezultati  istraživanja  objavljeni  su  u  publikaciji    "Muškarci  i rodna  ravnopravnost  u  Hrvatskoj"  tiskanoj  u  200  primjeraka.  U  Zagrebu  je  14.  listopada 2011. održana jednodnevna međunarodna konferencija "Muškarci  i rodna ravnopravnost: Za ravnopravnost je potrebno dvoje" na kojoj su predstavljeni rezultati prvog istraživanja o stavovima  i ponašanjima muškaraca u Hrvatskoj. Konferencija  je okupila stotinjak sudionika iz čak 13 država (između ostalih iz Italije, Australije, Španjolske, Njemačke, Belgije, Portugala, Islanda, Estonije  i Turske),  a među njima  su u  većini bili predstavnici organizacija  civilnog društva, istraživačkih institucija i vladinih ureda i ministarstava. 

U zaključcima konferencije naglašeno je da rodna ravnopravnost treba biti promovirana kao javno dobro,  jer predstavlja dobit  i  za muškarce  i  za  žene.  Rezultati  su pokazali da  rodna ravnopravnost  ima  pozitivan  učinak  na  muškarce  i  pokazalo  se  kako  su  muškarci  koji podržavaju  rodnu  ravnopravnost  u  stavovima  zadovoljniji  vezom  s  partnericom, manje  su skloni upotrebi nasilja protiv partnerice, manje su skloni sudjelovanju u tučama, krađama  i pripadnosti bandama. Rezultati  istraživanja o muškarcima  i  rodnoj  ravnopravnosti  i analiza politika namijenjeni su donositeljima odluka  i kreatorima politika  i  institucijama kako bi se podigla  svijest  među  ovim  akterima  o  potrebi  uključivanja  muškaraca  u  pitanje  rodne 

6

Page 7: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

ravnopravnosti,  kao  i  u  osmišljavanju  praktičnih  strategija  za  uključivanje  muškaraca  u pitanja  seksualnog  i  reproduktivnog  zdravlja,  pitanja  rodno‐uvjetovanog  nasilja,  očinstva  i zdravlja. 

 3.2. Podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti protiv nasilja u partnerskim odnosima  donator: EU GEAR – DAPHNE  

Sudjelovale  smo  u  provođenju  međunarodnog  projekta  Europske  komisije,  DAPHNE  III "Podizanjem  svijesti  o  rodnoj  ravnopravnosti  protiv  nasilja  u  partnerskim  odnosima" kojem  je  svrha  pridonijeti  primarnoj  prevenciji  nasilja  u  partnerskim  odnosima  kroz intervencije  u  školama.  Projekt  je  trajao  dvije  godine  i  koordinirao  ga  je  European  Anti‐Violence  Network  iz  Grčke  a  sudjelovali  su  SPI  Forschung  gGmbH  iz  Njemačke,  Austrian Women  Shelter  Network/Information  Centre  Against  Violence  iz  Austrije  i  Hellenic Association of Health Education Promoting Teachers iz Grčke. U okviru projekta osmišljen je edukacijski  paket  za  nastavnike/ice  i  učenike/ice  kojem  je  cilj  razvijanje  svijesti  i dekonstrukcija  rodnih  stereotipa  te  je  objavljen  na  DVD‐u  i  dostupan  na  hrvatskom, engleskom, njemačkom i grčkom jeziku.   

Dobiveno  je mišljenje Agencije  za odgoj  i obrazovanje prema  kojem  edukacijski materijali zadovoljavaju  udžbeničke  standarde  i  dozvola  MZOS  za  distribuciju  školama.  Program prevencije nasilja namijenjen je učenicima i učenicama u dobi od 14 do 16 godina koji će biti pozvani na preispitivanje  i mijenjanje svojih stereotipa o rodnim ulogama, a nastavnici/e će biti trenirani kako ih voditi kroz proces osvještavanja rodne (ne)ravnopravnosti te im ukazati na povezanost rodnih stereotipa i nasilja u partnerskim odnosima.   PROGRAMSKI PAKET UKLJUČUJE:  Knjižica I: Glavni programski paket i upute za osmišljavanje nacionalnog programskog paketa, Knjižica II: Upute za provođenje seminara za nastavnike i nastavnice, Knjižica III: Priručnik za nastavnice i nastavnike, Knjižica IV: Aktivnosti za učenike i učenice.  Radionice i predavanja  CESI već dugi niz godina radi s mladima iz različitih škola i njihovim profesorima/icama diljem Hrvatske na problemu nasilja u adolescentskim vezama. Smatramo  izuzetno važnim rad na prevenciji  nasilja  pogotovo  među  mladima  koji  vrlo  često  ne  prepoznaju  neke  vrste ponašanja u svojim vezama kao nasilje. Radionice i predavanja za učenike i učenice provode se  s  ciljem osposobljavanja mladih  za prepoznavanje  rodno uvjetovanog nasilja,  razvijanja vještina potrebnih za uspostavljanje kvalitetnih veza te promocije rodne ravnopravnosti.  Održane su 32 radionice na teme vezane uz prevenciju nasilja u vezama za srednjoškolce/ke iz  različitih  škola  i učeničkih domova u Zagrebu na kojima  je  sudjelovalo 548 mladih  (49% djevojaka i 51% mladića). Održana su i predavanja za mlade u Savjetovalištu Luka Ritz.   U  okviru  projekta  koji  provodi Udruga  tiflopedagoga,  stručne  suradnice CESI  su  održale  4 radionice  za mlade  s  oštećenjem  vida  u  Centru  Vinko  Bek.  Teme  radionica  bile  su  rodni identiteti, seksualnost i rodna ravnopravnost, prevencija nasilja u vezama mladih.  Različita  predavanja,  radionice  i  prezentacije  organizirane  su  u  suradnji  sa  školama, 

7

Page 8: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

učeničkim  domovima,  knjižnicama,  udrugama,  fakultetima,  savjetima  mladih, povjerenstvima za ravnopravnost spolova i sl.   Sudjelovale smo u Projektu "Prevencija nasilja u mladenačkim vezama" koje provodi Društvo za  psihološku  pomoć  u  partnerstvu  s  organizacijom MOVISIE  iz  Nizozemske.    Održan  je evaluacijski seminar za više od 50 stručnih suradnica.   3.3. Seksualna i reproduktivna prava mladih Program  “Prevencija  maloljetničkih  trudnoća”  proveden  je  u  drugim  razredima  srednjih velikogoričkih  škola  s  ciljem  informiranja  učenika/ca  o  važnosti  zaštite  reproduktivnog zdravlja te promocije odgovornog seksualnog ponašanja. Na radionicama koje su provedene u dvadeset razreda sudjelovalo  je 431 srednjoškolki  i srednjoškolaca, a nekoliko  je učenica, nakon radionice, zatražilo stručni savjet od voditeljica. Održano je predavanje za studente/ice Hrvatskih studija, predavanja u knjižnici Savica za učenike i učenice osnovne škole te prezentacije na različitim skupovima u Zagrebu, Čakovcu, Varaždinu. Na tribini povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDSa  u Varaždinu na kojoj je prisustvovalo stotinjak sudionika/ca,  većinom srednjoškolaca/ki i profesora/ica i predstavnika/ica institucija imale smo izlaganje "Znanje, odgovornost i užitak‐CESI pristup adolescentskoj seksualnosti".  Imale smo izlaganje na stručnom skupu Uloga odgojno‐obrazovnih ustanova u promoviranju zdravih stilova života i spolno‐odgovornog ponašanja, koje je Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala  u  velikoj  dvorani  Ministarstva  znanosti,  obrazovanja  i  športa  i  na  kojem  je sudjelovalo stotinjak profesora/ica.  U  izlaganjima  je  predstavljen  naš  rad  i  pristup  seksualnom  i  reproduktivnom  zdravlju utemeljen  na  ljudskim  pravima  koji  podrazumijeva  promoviranje  zaštite,  osnaživanja  i ravnopravnosti  svih mladih  ljudi,  u  svim  aspektima  njihovog  seksualnog  života.  Posebna pažnja  posvećena  je  pravu  na  seksualnu  edukaciju  i  pokušaju  uvođenja  seksualne edukacije/zdravstvenog odgoja u hrvatske škole.  Web stranica SEZAM www.sezamweb.net od 2002. godine mladima pruža točne, potpune i provjerene  informacije  o  kompleksnim  pitanjima  vezanim  uz  seksualnost,  rodnu ravnopravnost,  nasilje  u  vezama  i  zaštitu  njihovih  prava.  On‐line  savjetovalište mladima garantira anonimnost te  im omogućuje dobivanje točnih  i brzih odgovora na pitanja koja  ih muče. O web stranici su objavljeni tekstovi te je na taj način reklamirana kao portal za mlade o  seksualnosti  na  različitim  televizijama, web  portalima  i  novinama.  Stranica  se  redovito obnavlja novim sadržajima vezanim uz naš rad, aktualnostima  i novim spoznajama vezanim uz teme kojima se bavimo. Pitanja koja mladi postavljaju putem elektronske pošte na SeZaM web‐stranici dobar su pokazatelj nedovoljne informiranosti, netočnih uvida, kao i predrasuda i  zbunjenosti o  temama  kao  što  su  seksualnost,  kontracepcija,  spolno  prenosive  infekcije, emocionalne  i  psihološke  dimenzije  seksualnosti,  nasilje … Osim  informacija  za mlade  na stranici  se  također  nalazi  i  Kutak  za  roditelje  i  edukatore/ice,  a moguće  je  preuzeti  CESI brošure, priručnike i izvještaje istraživanja.  Internetska stranica SEZAM  je u 2011. godini  imala oko 46 000 posjeta, objavljeno  je preko 60 originalnih tekstova a CESI suradnice/i su pružale podršku, savjete  i dodatne  informacije za mlade.   

8

Page 9: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

4. Zagovaranje za donošenje i odgovornu provedbu javnih politika rodne ravnopravnosti Kao rezultat naših zagovaračkih aktivnosti Ministarstvo zdravstva  i socijalne skrbi  (MZSS)  je 2009. godine uspostavilo Stručno povjerenstvo za program razvoja centara za reproduktivno zdravlje djece i mladeži, u čijem radu sudjeluje i predstavnica CESI. Povjerenstvo je sastavilo prijedlog s proračunom koji je upućen na odobrenje nadležnom Ministarstvu. MZSS je poslao prijedlog  županijskim  zavodima  za  javno  zdravstvo  i  tražio  od  njih  da  dostave  svoje komentare na prijedlog.  Uključile smo se u nekoliko međusektorskih radnih grupa i odbora, vezano uz ravnopravnost spolova  i  ključna  područja  rada  civilnog  društva,  te  smo  članice:  radne  skupine  za savjetovališta  pri Ministarstvu  zdravstva  i  socijalne  skrbi,  Povjerenstva  za  ravnopravnost spolova Grada Zagreba (članice redovno sudjeluju na sjednicama i  diskusijama o planovima  i  programima,  lokalnih  politika  od  važnosti  za  ravnopravnost  spolova:  npr.  zagrebačke strategije za borbu protiv obiteljskog nasilja, zagrebačke strategije za osobe s invaliditetom i sl., pri prihvaćanju proračuna grada Zagreba, kao  i plana za  iduću godinu.), Povjerenstva za ravnopravnost  spolova  Krapinsko‐zagorske  županije,  Koordinacije  za  ljudska  prava Zagrebačke  županije,  Nacionalnog  odbora  za  ljudska  prava  i  demokratsko  građanstvo  pri  Vladi RH, Radne skupine za potporu uključivanju OCD u oblikovanje javnih politika pri Savjetu za  razvoj  civilnog  društva,  te  Radne  skupine  za  izradu  nacionalnog  plana  za  poticanje zapošljavanja  (NPPZ)  2011‐2012.  pri MINGORP‐u‐  koja  je  rezultirala  Nacionalnim  planom zapošljavanja za 2011‐12.   4.1. Izrada smjernica, savjetovanje i edukacija državnih tijela i institucija javnog sektora o učinkovitim načinima provedbe mjera rodne ravnopravnosti Na poziv Ureda  za  ljudska prava Vlade RH provele  smo edukaciju na  temu  "Osvještavanje različitosti u društvu" kojima je prisustvovalo 40 savjetnica  i savjetnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  iz  gradova  Zagreb,  Karlovac,  Sisak,  Bjelovar,  Varaždin,  Osijek,  Čakovec, Vukovar.   4.2. Sudjelovanje u različitim inicijativama i mrežama 4.2.1. PLATFORMA 112 ZA HRVATSKU VLADAVINE PRAVA! Platforma organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj, okupljena povodom praćenja stanja  ljudskih prava  i vladavine prava u kontekstu završetka pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom  formulirala  je 112 konkretnih zahtjeva  i uoči parlamentarnih izbora uputila poziv  strankama i nezavisnim listama da se prije izlaska građana i građanki na birališta javno očituju zahtjevima.  Naših  je 112 konkretnih  zahtjeva grupirano u pet prioritetnih područja, koji  će, ukoliko  se ostvare, osigurati hitnu vladavinu prava:  Stabilne, odgovorne i demokratične institucije vlasti i jednak pristup pravdi  Kvaliteta demokracije  Borba protiv korupcije i javni interes  Ravnopravnost i dostojanstvo svih ljudi   Nasljeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnja mira   4.2.2. ASTRA Youth Network‐ izvještaj o stanju seksualnih i reproduktivnih prava u CEE  Izvještaj "Spolnost, reproduktivno zdravlje i prava adolescenata u srednjoj i istočnoj Europi 

9

Page 10: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

te  balkanskim  državama"  predstavljen  je  sredinom  siječnja  u  Europskom  parlamentu. Izvještaj ukazuje na zajedničke probleme s kojima su suočene države srednje i istočne Europe te balkanske zemlje. Kao najproblematičnije navodi se pitanje seksualne edukacije; naime, niti  jedna  od  zemalja  uključenih  u  izvještaj  ne  nudi  mladima  pouzdano  i  znanstveno utemeljeno spolno obrazovanje u školama.  4.2.3. Ostale inicijative: Sudjelujemo u  radu  Inicijative za obrazovanje za  ljudska prava,  te neformalnoj koordinaciji udruga  koje  se  zalažu  za  sustavno  građansko  obrazovanje  nastaloj  na  inicijativu  Mreže mladih Hrvatske, Centra za mirovne studije, GONG‐a, Centra za mir i Centra za ljudska prava. Primjedbe  na  Nacionalnu  strategiju  o  sigurnosti  –  uvrštene  su  u  prijedlog  završnog dokumenta strategije. Nacionalna  politika  za  promicanje  ravnopravnosti  spolova  2011‐  2015  –  u  okviru  javne rasprave  Uredu  za  ravnopravnost  spolova  Vlade  RH,  poslane  su  primjedbe,  dopune  i komentari na nacrt dokumenta prijedloga Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.  Sudjelovale  na  sastancima  s  Delegacijom  EU  u  Hrvatskoj  vezanim  uz  ženska  prava  te zatvaranje poglavlja 23. Sudjelovale u javnoj raspravi tijekom donošenja novog Kaznenog zakona. Izjava povodom pokretanja rasprave o promjeni zakona kojim se regulira pobačaj od strane nekih biskupa tijekom boravka Pape u RH.   

4.3. Međunarodni  projekt  Rodna  pitanja  u  Europi  danas  (GET‐Gender  Issues  in  Europe Today),  

CESI  sudjeluje  kroz  Grundtvig  partnership  program,  sa  deset  partnera  ‐  organizacija  i sveučilišta iz Europe u međunarodnom projektu. Sve organizacije  uključene u projekt  imaju bogato  iskustvo  teoretskog  i praktičnog rada na razvoju dijaloga s posebnim naglaskom na rodnu tematiku.  Ciljevi projekta su: upoznavanje s novim teorijama i pristupima rodu i spolu a  kao  uvid  u  konstrukcije  roda  u  kontekstu  promjene/rekonstruiranja  roda,  povezivanje koncepata roda/ spola s konceptima demokracije, ljudskih prava, održivosti na nacionalnom i Europskom nivou, promišljanje i rekonstrukcija  rodnih stereotipa i predrasuda u vlastitom i europskom  okruženju  te  dijeljenje  informacija,  znanja  i  praksi   među  partnerskim organizacijama.   Projekt  koordinira  organizacija   Strategie  21   iz  Njemačke,  a  ostale partnerske  organizacije su:   RoSa  ‐  Rol  en  Samenleving,  vzw.  Documentatie  Centrum, Bibliotheek  en  Archief  voor  Gelijke  Kansen,  Feminisme  en  Vrouwenstudies  –  Belgija, AKROPOLIS,o.s.  –  Češka,  Eesti  Naisteühenduste  Ümarlaua  Sihtasutus  –  Estonia,  Centre d'information sur  les droits des femmes et des familles de  l'aude – Francuska, University of Iceland  ‐ Gender Equality Training Programme –  Island, Universita' Degli Studi Del Molise – Italija,  Libera  Università  dell'Autobiografia  –  Italija,  CooLabora  –  Cooperativa  de Responsabilidade Limitada – Portugal, Arakli Public Education Centre – Turska.   

Do sada su održani sastanci partnerskih organizacija u Italiji, Francuskoj, Islandu, Hrvatskoj i Njemačkoj  gdje  smo  imale prilike  vidjeti  kako  se u  tim  zemljama  radi na pitanjima  rodne jednakosti sa različitim dionicima i korisnicima.  Završna konferencija projekta biti će u lipnju 

10

Page 11: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

2012. na kojoj ćemo između ostalog prezentirati rezultate rada na projektu.   4.4. Libela (www.libela.org):Portal LIBELA  (www.libela.org)  je  informacijski portal koji pruža  informacije o  rodu, spolu  i demokraciji  i započeo  je s radom početkom 2009. godine. Portal posebno prati društveno, kulturno  i  političko  djelovanje  žena  i muškaraca  koji  promiču  aktivno  građanstvo  i  rodnu ravnopravnost,  angažman  organizacija  civilnog  društva  i  institucija  koje  se  bave  rodnom problematikom, teme vezane uz probleme  i prepreke s kojima se građani, a posebice žene, LGBT osobe i mladi  suočavaju u demokratskim procesima te općenito aktualnosti vezane uz rod  i  spol. Uz  domaća  zbivanja  i  događaje,  posebna  se  pažnja  posvećuje  praćenju  rodne ravnopravnosti  u  Europskoj  uniji  te  na  nivou  Ujedinjenih  naroda.  Tijekom  2011.  godine LIBELA je bila među prvim medijima (a nažalost i rijetkim) te objavila razgovor s dobitnicom nagrade  Jutarnjeg  lista  za  najbolje  prozno  djelo  u  2010.  godini  Tanjom Mravak.  Uz  taj objavljeni su još  i razgovori sa: Mariom Edstrom (švedska novinarka, medijska analitičarka  i profesorica na Sveučilištu u Gothenburgu), Sol Picó  (španjolska koreografkinja  i plesačica), Hrvojem  Slovencom  (fotograf),  Nelofer  Pazirom  (afganistanska  novinarka,  spisateljica  i redateljica),  Ivanom  Kraljem  (direktor  Festivala  novog  cirkusa),  Slavenkom  Drakulić (književnica), Ankicom Čakardić (voditeljica Ženskih studija), Zlatanom Vehabovićem (slikar), Nadom  Ler  Sofronić  (profesorica),  Josipom  Šipićem  (vanjski  suradnik  na  kolegiju Mediji  i rodne  uloge  na  FPZg‐u),  Ankom  Slonjšak  (pravobraniteljica  za  osobe  s  invaliditetom), Gordanom  Lukač  Koritnik  (bivša  pravobraniteljica  za  ravnopravnost  spolova)  i  Đurđom Krnjak (radnica Kamenskog i dobitnica nagrade za Zagrepčanku godine) te skupni razgovor sa Mirom  Pekić‐Knežević, Brankom Meić &  Kristijanom Grđanom povodom dana mentalnog zdravlja. 

Uspostavljena je suradnja te su redovno praćene kulturne manifestacije: Tjedan suvremenog plesa,  Festival novog  cirkusa, VoxFeminae  fest,  Festival  “Kratka priča  je  ženskog  roda”  i Zagrebi! Festival.  

Praćeni su i događaji iz regije poput Lezbejskog aktivističkog festivala Umetnost radi akcije te otvaranje  Knjižnice  i  čitaonice  Lepa Mlađenović  u  Novom  Sadu  jednako  kao  i  sarajevski Pitchwise.  Posebnu  pažnju  poklanjamo  kulturnim  praksama  koje  problematiziraju  pitanja ljudskih  prava  i  diskriminaciju  pa  smo  pratili  "UPSET  teatar  kao  mjesto  nadilaženja predrasuda  i  diskriminacije"  i  Vaginine monologe  koji  su  se  ove  godine  bavili  ženama  s invaliditetom.

U  razvoju  portala  ostvarena  je  suradnja  s  Volonterskim  centrom  i  do  sada  je  na  portalu aktivno surađivalo oko 30 volonterki. Korištenje LIBELE kao edukativne platforme za mlade novinare/ke  važan  je  dio misije  portala.  S  volonterkama  se  na mjesečnoj  bazi  održavaju sastanci, formirana je mailing lista te je u veljači 2011. godine provedena i edukacija koju su vodile naše suradnice – novinarke Jelena Berković, Maja Hrgović i Vesna Kesić.  U  svibnju 2011. godine održano  je  savjetodavno planiranje  razvoja portala,  te  je definiran daljnji smjer razvoja portala i njegova redizajna kojem se pristupilo u rujnu  2011. godine.  Na  jesen 2011. godine uredništvo portala  je prošireno  te ga  čine: Tajana Broz,  Lea  Jurišić, Anamarija  Gospočić,  Gordana  Obradović,  Davorka  Turk  i  Svjetlana  Knežević.  Vanjske suradnice bile su Barbara Matejčić, Marina Butorac, Jelena Svirčić, Josip Šipić, Ivana Turudić, Karmela Gajdek, Veronika Matijačić  i Nada Kujundžić. Uz njih veliki doprinos radu portala u 

11

Page 12: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

2011. godini dale su volonterke: Kristina Olujić, Marija Biljan, Tanja Ivošević, Ela Tončić, Ana Maria Kezerić, Ljiljana Žegrec, Ana Begić, Marija Sabolić, Renata Popović, Silvia Milić,  Ivana Perić.  Iz  regije  za  portal  su  pisali/e: Damir Nikočević  (Crna Gora),  Isidora  Injac  (Srbija),  te Smiljana Milinkov (Srbija)  U 2011. godini objavljeno  je 579  članaka. Prema podacima Google Analyticsa broj ukupnih posjeta u razdoblju  iznosio je 114 748. Jedinstvenih posjeta je bilo 86 005. 35% svih posjeta dolazi  putem  direktnog  linka  ili  preko  poveznice  na  drugim  portalima.  Oko  15% posjetitelja/ica portala je iz zemalja regije – najviše iz Bosne i Hercegovine te Srbije, a zatim i iz Slovenije, Crne Gore i Makedonije.   Suradnja 

Sudjelovale smo na konferenciji "Homophobia in Schools in Eastern Europe" koja je održana   u  Ljubljani  5.  i  6.  svibnja  2011.  u  organizaciji Mirovnog  Inštituta, Odsjeka  za  sociologiju Sveučilišta  u  Ljubljani,  Legebitre  (Ljubljana)  i  Instituta  za  sociologiju  (Mađarska  akademija znanosti) iz Budimpešte. Na konferenciji je Nataša Bijelić (CESI) prezentirala rad pod nazivom "Croatian Heterosexual Universe: Homophobia in Educational system".  

Poljska  organizacija  Federation  for Women  and  Family  Planning  održala  je  u  travnju  u Varšavi regionalnu radionicu "Kako odgovoriti na prijetnje reproduktivnim pravima u Srednjoj i  Istočnoj Europi". Radionica  je okupila 35  sudionika  i  sudionica  ‐ aktivistkinja  i aktivista  za prava  žena na području  seksualnog  i  reproduktivnog  zdravlja  i prava  (SRHR)  iz 20  zemalja. Ispred CESI radionici  je prisustvovala Sanja Cesar koja  je predstavila kampanju za uvođenje seksualne edukacije u hrvatske škole i građansku koaliciju Stop rizičnom spolnom odgoju. 

Sudjelovale  smo u nekoliko posjeta u okviru People  to People programa. Od 3.‐6.  svibnja 2011. kroz program People 2 People, a u suradnji s Forum Civil Peace Service – forum ZDF organizirano  je  studijsko  putovanje  u  Bruxelles  pod  nazivom  "Doprinos  civilnog  društva izgradnji  mira  na  Zapadnom  Balkanu".  Cilj  programa  bio  je  upoznati  predstavnike/ce organizacija civilnog društva  s europskim  institucijama, politikom, procesima  i programima koji se odnose na Zapadni Balkan.   U svibnju  je u Beču, predstavnica CESI,   sudjelovala na planiranju mreže  i organizacije koja pruža podršku razvoju nacionalnih mreža TRIALOG (dio EU  mreže  za  razvojnu  suradnju  CONCORD),  koja  se  bavi  razvojnom  suradnjom,  te  je dogovoreno uspostavljanje lokalne mreže u Hrvatskoj.  

Sudjelovale smo u radu Koalicije za REKOM u koordinaciji Documente iz Zagreba te podržali regionalnu kampanju.  CESI  je  članica brojnih mreža  te  smo postale  članice globalne mreže AWID‐Association  for Women's Rights in Development.   Konzultantske usluge U  okviru  projekta  u  sklopu  programa  IPA  IV.  Komponenta  –  Razvoj  ljudskih  potencijala  – Žene  na  tržištu  rada,  pod  nazivom  “Žene  u  rodno  netradicionalnim  zanimanjima”  koji provodi HZZ,  Područna  služba  Čakovec,  kao  stručne  suradnice  provele  smo  edukacijsko  / motivacijske radionice za žene s područja Varaždinske i Međimurske županije.  

12

Page 13: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

Provele  smo  i  edukaciju  za  savjetnice  i  savjetnike  HZZ‐a  u  Varaždinu  i  Čakovcu  u  svrhu povećanja kompetencija za rad sa nezaposlenim ženama. Po završetku edukacija i temeljem provedene analize  izradile smo "Kurikulum za rad s nezaposlenim ženama u nepovoljnom položaju na tržištu rada".   II. Organizacijski razvoj U 2011. godini održana je redovna sjednica Skupštine udruge, koja je bila i izborna. Produžen je mandat  izvršnoj  direktorici  kao  i  članovima  i  članicama Upravnog  i Nadzornog  odbora. Budući  da  su  prethodno  već  napravljene  organizacijske  promjene  s  preformuliranjem programa,  2011.  je  bila  godina  u  kojoj  smo  pratile  provedbu  programa  na  novi  način,  te ćemo  na  osnovu  toga  u  2012.  planirati  daljnje  neophodne  promjene  i  uskladiti  ih  s potrebama i novim okolnostima.  Ukupno je u udruzi bilo zaposleno 9 osoba:  

Gordana Obradović ‐ Dragišić, Izvršna direktorica, Sanja Cesar, Voditeljica programa Anamarija Gospočić, Voditeljica programa, Nataša Bijelić, Stručna suradnica, Tajana Broz, Stručna suradnica, Sanda Malbaša, Voditeljica financija,  Lea Jurišić, Programska asistentica, Vendi Jurčević, asistentica na projektu, Valentina Vukoje, asistentica na projektu.  Naknadu drugog dohotka primile su 42 osobe za stručni rad na projektima: za uređenje web stranice, provođenje edukacija, sudjelovanje u izradi i prilagodbi programa za slijepe i slabovidne osobe, programa za nezaposlene osobe, pisanju članaka za web portal Libela.org, održavanju opreme.  Volonterski doprinos:  Zahvaljujući nesebičnoj pomoći volonterki i volontera u 2011. uspjele smo realizirati mnoge projekte. Posebice je značajan volonterski doprinos u radu portala Libela.org, zahvaljujući kojem portal već tri godine uspješno djeluje. U 2011. su u CESI volontirale ukupno 83 osobe i ostvarile 1513 volonterskih sati, što je značajno povećanje u odnosu na 2010. Najveći broj sati je ostvaren na portalu Libela te pri uređivanju CESI knjižnice.  Evo što su volonterke rekle o svom iskustvu volontiranja u CESI: Bibijana Papo: Drage CESI‐ce,  uvijek s radošću volontiram za CESI !  Hvala vama na brizi za unapređenje ženskih ljudskih prava!  Svjetlana Knežević: Jao, drage, hvala Vam od srca, divne ste. Hvala Vama što mi pružate priliku da radim nešto. Živjele!  Kristina Olujić: fala na povjerenju koje ste mi ukazali i mogućnosti napretka koji ste mi omogućili, long live libela :)  Rajko Domazet: Ajme kako ste vi divne. Sad mi se opet volontira (i bez zakonske prijetnje slanja u vojsku :) Najboljem NGO‐u želim puno, puno vrijednih, pametnih i dobronamjernih volonterki i volontera. (Jesam naučio nešto o rodnoj osviještenosti imenujući volonterke i stavljajući ih na prvo mjesto ? :)   

13

Page 14: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

 III. CESI u medijima 2011.  Pratile  smo  web/elektroničke  medije,  dnevni  tisak,  televiziju,  radio,  tjednike,  mjesečnike (uključujući i lokalna izdanja te lokalne televizijske i radio postaje). Izvještaj je koncipiran na temelju članaka  koje  posjedujemo  u  svojoj  arhivi  te  internom  sistemu  praćenja  pojavljivanja  u medijima (kalendar aktivnosti).  Prema  našim  podacima,  u  odnosu  na  2010.  godinu  frekventnost  pojavljivanja  u  medijima  se višestruko povećala. To možemo objasniti činjenicom da je u odnosu na 2010., u 2011. organiziran veći broj javnih događanja, akcija i sl. na koje su pozivani mediji. Također, često su sami mediji nas kontaktirali vezano za komentare aktualnih događanja. Najveći broj pojavljivanja i objava je i nadalje na Internet portalima (58%), slijedi radio (20%) te TV (14%)  i  tisak  (8%). Sudjelovale smo u  radijskim prilozima  i emisijama  (51 emisija),    te   gostovale  i sudjelovale u prilozima na TV‐u u  (36 TV priloga).     

CESI u medijima 2011.

58%

8%

14%

20%

w eb

tisak

tv

radio

  

Broj pojavljivanja u medijima 2001.-2011.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    

14

Page 15: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

IV. Financijski izvještaj  

PRIHODI HRK EUR

1 . Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva307.541,00 41.368 2 . Prihodi od donacija iz proračuna 237.406,00 31.934 3. CARE International NWB 159.493,00 21.454 4. Europska komisija 1.051.356,00 141.421 5. Francusko veleposlanstvo 36.000,00 4.842 6. OSI - ZUG 69.982,00 9.414 7. GIP - International 20.277,00 2.728 8. Prihod od vlastite djelatnosti 108.900,00 14.649 9 . Hrvatski zavod za zapošljavanje 43.090,00 5.796 10.Ostali prihodi 5.250,00 706 Ukupni prihodi 2011. 2.039.295,00 279.883

15%

12%

8%

52%

2%3%1% 5% 2%0%

1. Nacionalna zaklada za razvojcivilnog društva

2. Prihodi od donacija iz proračuna

3. CARE International NWB

4. Europska komisija

5. Francusko veleposlanstvo

6. OSI - ZUG

7.GIP - Intrnational

8. Prihod od vlastite djelatnosti

9.Hrvatski zavod za zapošljavanje

10. Ostali prihodi

VOLONTERSKI RAD 101.773,00 13.968

15

Page 16: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

RASHODI HRK EUR

1. PROGRAMSKI1. PROGRAMSKO OSOBLJE 634.180,00 85.305,70 2. EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI 265.472,00 35.709,54 Stručne suradnice i suradnici 129.179,00 17.376,31 Troškovi puta i smještaja 49.636,00 6.676,71 Izdavaštvo 38.028,00 5.115,28 Lokalne akcije 9.620,00 1.294,02 Radna praksa 2.872,00 386,32 Radni materijali 15.150,00 2.037,88 Osvježenje 7.960,00 1.070,73 Sezam web promocija 2.767,00 372,20 Ostali organizacijski troškovi 10.260,00 1.380,11 3.KAMPANJE 190.957,00 25.686,27 Promotivni spotovi 113.600,00 15.280,72 Izdavaštvo 33.914,00 4.561,89 Promotivni materijali 26.413,00 3.552,90 Fokus groupe 4.510,00 606,66 Ostali organizacijski troškovi 12.520,00 1.684,11 4. Savjetovanje 90.839,00 12.219,06 Stručne suradnice i suradnici 77.940,00 10.483,97 Radni materijali 2.567,00 345,30 Osvježenje 5.832,00 784,48 Najam prostora 4.500,00 605,31 5.CONFERENCE 82.015,00 11.032,12 Izdavaštvo 14.152,00 1.903,63 Facilitatori 3.878,00 521,64 Najam prostora i osvježenje 19.871,00 2.672,92 Troškovi puta i smještaja 13.863,00 1.864,76 Promocija 6.000,00 807,08 Prijevod (prevoditeljice i oprema) 16.081,00 2.163,11 Radni materijali 2.500,00 336,28 Ostali organizacijski troškovi 5.670,00 762,69 6. ISTRAŽIVANJA I ANALIZE 70.982,00 9.548,03 Stručne suradnice i suradnici 56.830,00 7.644,40 Izdavaštvo 14.152,00 1.903,63 7. LIBELA 35.891,00 4.827,82 Novinarke / novinari 26.246,00 3.530,44 Web održavanje i hosting 9.645,00 1.297,38 8. CESI WEB PROMOCIJA 10.213,00 1.373,79 9. OSTALI PROGRAMSKI TROŠKOVI 14.326,00 1.927,04 UKUPNI PROGRAMSKI TROŠKOVI 1.394.875,00 250.530,52

16

Page 17: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

2. INDIREKTNI Administrativno osoblje 342.862,00 46.119,53 Najamnina i režije 29.428,00 3.958,46 Troškovi komunikacije 16.014,00 2.154,10 Administrativni troškovi 23.256,00 3.128,24 Održavanje opreme 5.990,00 805,74 Knjigovodstvene usluge 29.828,00 4.012,27 Uredski materijal 8.975,00 1.207,26 Ostali troškovi 21.694,00 2.918,13 UKUPNI INDIREKTNI TROŠKOVI 478.047,00 64.303,72

3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA 34.708,00 4.763,51 4. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ 24.246,00 3.327,65 UKUPNI RASHODI 1.931.876,00 319.597,75

72%

25%3% 1. PROGRAMSKI

TROŠKOVI

2. INDIREKTNI

3. RAZVOJORGANIZACIJE ILJUDSKIH POTENCIJALA

Ukupni prihod CESI u 2011. godini iznosi 2.039.295 KN. Sredstva prenesena iz prethodnog razdoblja su 114.397 KN. Ukupni rashod je  1.931.876 KN, te višak prihoda iznosi  221.817. KN i koristiti će se u 2012. za troškove tekućeg razdoblja. Bilanca na 31. 12. 2011. godine iznosi  532.442 KN.  Naš rad podržali su mnogi donatori na čemu im zahvaljujemo: CARE International,Europska komisija,Francusko veleposlanstvo, Open Society Institute - ZUG, GIP – International-Ministarstvo rada Republike FrancuskeNacionalna zaklada za razvoj civilnog društva ,Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,

 

17

Page 18: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011. - CESI2.pdf · akcije održan je i treći izbor za najseksističkiju izjavu hrvatskih političara. Ove godine premoćnu je pobjedu s 53,8% glasova građana

Grad Zagreb - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport,Grad Zagreb - Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom,Grad Zagreb - Gradski ured za zdravstvo i branitelje,

Agencija za mobilnost i programe EU.

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH,Grad Zagreb - Ured gradonačelnika, služba za promicanjeljudskih prava, ravnopravnost ispolova, odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva,

Grad Velika Gorica - Upravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo

Ministarstvo kulture,

  

18