75
1 REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE, MIRKOVCI Trg Nikole Tesle 1, 32 100 Vinkovci Tel./fax: 032 326 044 e–mail: [email protected] web: http://www.os-mirkovci.skole.hr/ GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019./20. GODINU Mirkovci, rujan 2019.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

1

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE, MIRKOVCI

Trg Nikole Tesle 1, 32 100 Vinkovci

Tel./fax: 032 326 044 e–mail: [email protected]

web: http://www.os-mirkovci.skole.hr/

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

ZA ŠKOLSKU 2019./20. GODINU

Mirkovci, rujan 2019.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

2

Na temelju članka 118. st. 2. al. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17 i 68/18) i čl. 58 Statuta Osnovne škole, Školski odbor na prijedlog zamjenice ravnateljice škole donosi Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2019./2020. na sjednici Školskog odbora koja je održana 4. listopada 2019. god. Zamjenica ravnateljice Predsjednica Školskog odbora Martina Saulić, prof. Silvija Faletar, prof. _________________ M.P. _________________

U Mirkovcima 4. listopada, 2019. godine

KLASA: 602-02/19-01/56 URBROJ: 2188-30-01-19-01

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

3

S A D R Ž A J

Osnovni podaci o školi 1. Podaci o uvjetima rada

1.1. Podaci o upisnome području 1.2. Unutrašnji školski prostor 1.3. Školski okoliš 1.4. Nastavna sredstva i pomagala 1.4.1. Knjižni fond škole 1.5. Plan obnove i adaptacije 2. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave 2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave 2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima 2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima 2.2. Podaci o ostalim radnicima škole 2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole 2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave 2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave 2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole 2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole 3. Podaci o organizaciji rada

3.1. Organizacija smjena 3.2 Godišnji kalendar rada 3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela 3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada 3.3.2. Nastava u kući 3.4. Dežurstvo učitelja 3.5. Prehrana učenika u školi 3.6. Prijevoz učenika 4. Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblika odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave 4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave 4.2.3.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave u razrednoj nastavi 4.2.3.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave u predmetnoj nastavi 4.2.4. Izvanučionička nastava 4.2.5. Plan izvannastavnih aktivnosti, učeničkih družina i sekcija

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

4

4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti 5. Planovi rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika

5.1. Plan rada ravnatelja 5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga 5.3. Plan rada stručnog suradnika knjižničara 5.4. Plan rada pomoćno-tehničke službe 5.4.1. Plan rada tajnika 5.4.2. Plan rada računovotkinje 5.4.3. Plan rada domara 5.4.4. Plan rada kuharice 5.4.5. Plan rada spremačica 6. Planovi rada školskog odbora i stručnih tijela

6.1. Plan rada Školskog odbora 6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća 6.3. Plan rada Razrednog vijeća 6.4. Plan rada Vijeća roditelja 6.5. Plan rada Vijeća učenika 6.6. Plan rada razrednika 7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja

7.1 Stručno usavršavanje u školi 7.1.1. Individualno stručno usavršavanje 7.1.2. Stručna vijeća 7.2. Stručna usavršavanja izvan škole 7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini 7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini 7.2.3. Ostala stručna usavršavanja 8. Podaci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske

ustanove

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti 8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika 8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

5

OSNOVNI PODACI U ŠKOLI

Naziv škole: OŠ NIKOLE TESLE

Adresa škole: Trg Nikole Tesle 1, 32100 Vinkovci- Mirkovci

Županija: Vukovarsko-srijemska

Telefonski broj: 032/326-044

Broj telefaksa: 032/326-044

Internetska pošta: [email protected]

Internetska adresa: http://www.os-mirkovci.skole.hr/

Šifra škole: 16-088-006

Matični broj škole: 03301052

OIB: 85575996593

Upis u sudski registar (broj i datum): 080425995 02.04.2002.g

Ravnateljica škole: Vesna Batković

Zamjenica ravnateljice (od 9.9.2019.): Martina Saulić

Predsjednik Školskog odbora: Silvija Faletar

Predsjednik Vijeća roditelja: Tomislav Grospić

Predsjednik Vijeća učenika: Laura Bojko, 8.c

Broj učenika (ukupno): 188

Broj učenika u odjelima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu

63

Broj učenika u razrednoj nastavi (ukupno): 104

Broj učenika u razrednoj nastavi (srpska odjeljenja): 30

Broj učenika u predmetnoj nastavi (ukupno): 131

Broj učenika u predmetnoj nastavi (srpska odjeljenja): 33

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 15

Broj učenika u produženom boravku: -

Broj učenika putnika: 2

Ukupan broj razrednih odjela: 19

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 19

Broj razrednih odjela u područnoj školi: -

Broj razrednih odjela RN-a: 9

Broj razrednih odjela PN-a: 10

Broj smjena: 2

Početak i završetak svake smjene: 7,30-13,25; 13,30-19,25

Broj radnika: 51

Broj učitelja predmetne nastave: 33

Broj učitelja razredne nastave: 9

Broj učitelja u produženom boravku: -

Broj stručnih suradnika: 2

Broj ostalih radnika: 7

Broj vanjskih suradnika (pomoćnici u nastavi) 1

Broj pripravnika: 2

Broj mentora i savjetnika: 1

Broj voditelja ŽSV-a: -

Broj računala u školi: 19 računala, 6 laptopa, 20 tableta

Broj specijaliziranih učionica: 1

Broj općih učionica: 12

Broj športskih dvorana: -

Broj športskih igrališta: -

Školska knjižnica: 1

Školska kuhinja: 1

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

6

1. PODACI O UVJETIMA RADA 1.1. Podaci o upisnome području Osnovna škola Nikole Tesle Mirkovci je jedna od sedam osnovnih škola Grada Vinkovaca. Škola je smještena u središtu prigradskog naselja Mirkovci, koje se proteže uz državnu cestu Vinkovci - Tovarnik. U školi se provodi redovni program osnovnoškolskog obrazovanja od I.–VIII. razreda i osnovnoškolsko obrazovanje na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine-model A. Upisno područje škole čine ove ulice: 9. svibnja, Baranjska, Bare, Crkvena, Ulica drenova, Dunavska, Europske unije, Grožđana, Ulica Gušte, Jankovačka, S. Lončara, Mali kraj, Mali šor, Mirkova ulica, Ulica mladosti, V. Nazora, Nogometna, B. Nušića, J. Pančića, B. Radičevića, Ravna, Rimski put, Rudina Gušte, Rudina Vrapčana, Rudina Malat, Rudine Dionice, Sarajevska, Savska, Strma ulica, Ulica Travno, Ulica trešanja, Trg N. Tesle, Uska ulica, Vidorska, Vukovarska od br. 1-147 i 2-144, Zelena, Zrmanjska, Željeznička, Žitna, Žrtava fašizma. Zajedničko upisno područje za OŠ Josipa Kozarca i OŠ Nikole Tesle, Mirkovci čine sljedeće ulice: Bana Jelačića od br. 141 na dalje, Vukovarska od br.149A i 144 na dalje, Panonska, Ulica suncokreta, Ulica 22. lipnja, Prišinci, Hrvatskih branitelja, Hrvatskih sokolova, Vinkovačka i Kamenice. 1.2. Unutrašnji školski prostor

NAZIV PROSTORA

(klasična učionica, kabinet, knjižnica, dvorana)

Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

Broj Veličina

u m2 Broj

Veličina u m2

Opća opremljenost

Didaktička opremljenost

RAZREDNA NASTAVA 1. razred - - - 2. razred - - - 3. razred - - - 4. razred - - - PREDMETNA NASTAVA

Općeobrazovne učionice 11 23 m2 do

72 m2 - -

3 2

Hrvatski jezik - - - Likovna kultura - - - Glazbena kultura - - - Vjeronauk - - - Strani jezik - - - Matematika - - - Biologija, kemija i fizika 1 76 m2 - - 3 2 Povijest - - - Geografija - - - Tehnička kultura i informatika 1 73 m2 - - 2 2 OSTALO - - Dvorana za TZK - - -

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

7

Produženi boravak - - - Knjižnica 1 - - 1 2 Dvorana za priredbe - - - Zbornica - - - Uredi 3 - - 3 3 PODRUČNA ŠKOLA - - -

U K U P N O: - -

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.3. Školski okoliš U dvorištu škole trenutno su građevinski radovi, tako da škola nema vanjskih igrališta. U planu je izgradnja školske dvorane, no ne očekujemo da će do početka izgradnje doći u ovoj školskoj godini. 1.4. Nastavna sredstva i pomagalaNastNASna sredstva i pomagala

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

STANJE STANDARD

Audiooprema: 5 Kazetofona

2 razglasa

Video- i fotooprema: 3 Video

kamere

2 Fotoaparata

1 stativ

Informatička oprema: 19 računala

6 laptopa

20 tableta

Ostala oprema: 1 Teleskop

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.4.1. Knjižnični fond škole

KNJIŽNČNI FOND STANJE

Učenički fond 1885 svezaka

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

8

Nastavnički fond 293 svezaka

UKUPNO 2178 svezaka

AV GRAĐA 0 Časopisi 5 naslova

1.5. Plan obnove i adaptacije U tijeku je izgradnja nove školske zgrade i rekonstrukcija staroga dijela. Ovu školsku godinu započeli smo s radom u novim prostornim uvjetima. Naime, na istoj katastarskoj čestici na kojoj se do sada nalazila škola, dograđena je nova školska zgrada, čiji prostor odgovara Državnome pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Završetkom radova na novoj zgradi, započela je rekonstrukcija postojećeg, „starog“ dijela škole, koji će u konačnici biti spojen sa novim i činit će jednu cjelinu. Dio radova na rekonstrukciji „staroga“ dijela bit će završen u prvoj polovici 2020. godine. Nakon toga u planu je i izgradnja školske dvorane i uređenje vanjskog prostora (igrališta).

Što se preuređuje ili obnavlja Veličina u m2 Za koju namjenu

Postojeća „ stara“ zgrada škole 909,36 m2 Učionice razredne nastave, informatička učionica, sanitarni čvor

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

9

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U ŠK. 209./2020. GOD. 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

MENTOR-SAVJETNIK

Godine staža

1. Ankica Biluš 1965. nastavnik razredne nastave VŠS - 31

2. Katarina Duspara 1978. dipl. učitelj razredne nastave

VSS - 17

3. Valerija Grubić 1975. dipl. učitelj razredne nastave

VSS - 12

4. Katarina Herceg 1990. mag. primarnog obrazovanja

VSS - 4

5. Katica Konstantinović 1977. dipl. učitelj razredne nastave

VSS - 16

6. Biserka Lošić 1963. nastavnik razredne nastave VŠS - 26

7. Nada Perišić 1963. nastavnik razredne nastave VŠS - 27

8. Irena Radoš 1973. dipl. učitelj razredne nastave

VSS - 20

9. Danica Ulemek 1982. prof. razredne nastave VSS

- 6

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

10

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

R.br.

Ime i prezime

Godina rođenja

Zvanje

Stupanj stručne spreme

Predmet(i) koji(e) predaje

Mentor-savjetnik

Godine staža

1.

Zorana Filipović Periša 1988. mag. edu.hrvatskog jezika i književnosti

VSS hrvatski jezik u razrednoj nastavi (odjeljenja na srpskom jeziku)

-

5

2. Snježana Bušić 1986.

magistra educ. njemačkog jezika i

književnosti

VSS

njemački jezik

-

8

3. Martina Milobar (zamjena *)

1992. mag. prim.

obrazovanja VSS njemački jezik

- 0

4. Slobodan Cvijović-Gorša 1989.

mag. educ. matematike i informatike

VSS matematika

-

6

5. Željka Cvrković Karloci 1978. magistra znanosti MAG priroda, biologija,

kemija

- 15

6. Srđan Danilović 1987. prof. fizike VSS fizika -

4

7. Silvija Faletar 1980. dipl. teolog VSS katolički vjeronauk -

15

8. Dejana Ilinčić 1981. dipl. geograf VSS geografija -

3

9. Anica Jelčić

1977. prof. hrvatskog jezika

i književnosti VSS

hrvatski jezik

- 16

10. Dragan Jović 1993. mag. edu. geografije VSS geografija -

2

11. David Komesarović 1993. mag.edu. matematike

i informatike VSS matematika

-- 1

12. Ivana Labaj 1981. prof.povijesti i

hrvatskog jezika i knjiž.

VSS povijest

11

13. Tihana Jurić (zamjena **) -

13

14. Jovan Maglov 1955. prof. istorije VSS povijest -

14

15. Josipa Marić 1978. prof. engleskog jezika

i knjiž. i njemačkog jezika i knjiž.

VSS engleski jezik -

15

16. Nikolina Matić 1975.

prof. hrvatskog jezika

i književnosti VSS hrvatski jezik

- 16

17. Jelena Mesić 1986. mag. engleskog jezika i književnosti i mag.

pedagogije

VSS

engleski jezik -

7

18. Pamela Mihaljević 1989. mag.glazbene

pedagogije VSS glazbena kultura

- 7

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

11

18. Ana Naplačić 1987. prof. hrvatskog jezika

i književnosti VSS hrvatski jezik

- 6

19. Dragan Ristanić 1987. SSS pravoslavni vjeronauk -

2

20. Slobodan Seferović 1984. prof. geografije i

informatike VSS geografija i informatika

- 6

21. Zora Stanisavljević 1961. prof. proizvodno-

tehničkog obrazovanja

VSS tehnička kultura

- 32

22. Veljko Šekuljica 1983. prof. fizičkog

vaspitanja VSS TZK

- 4

23. Marija Škrobo Arambašić 1984. mag. educ. likovne kulture i likovnih

umjetnosti VSS likovna kultura

- 7

24. Slađana Tufekčić 1981. prof. eng. jez. i knjiž. VSS engleski jezik -

13

25. Marija Turjak 1984. prof. matematike i

informatike VSS matematika

- 10

26. Mirjana Marković (zamjena ***)

-

12

27. Jasenka Vasiljević 1986. prof.razredne

nastave, master učitelj

VSS srpski jezik -

6

28. Dinka Vukić 1966. prof. proizvodno-

tehničkog obrazovanja

VSS tehnička kultura

- 21

29. Mihaela Zec 1985. mag.inenjerka

ekološke poljoprivrede

VSS biologija -

6

30. Tea Zgonjan 1992. dipl. kemičar VSS kemija -

2

31. Marina Zulumović

1972. prof. fizičke kulture

VSS

TZK -

19

32. Ivan Žunac 1982. prof. fizike i tehničke

kulture s informatikom

VSS

fizika, TK, informatika mentor

10

* zamjena za Snježanu Bušić ** zamjena za Ivanu Labaj *** zamjena za Mariju Turjak

Učiteljica Jelena Mesić radi 20 sati u OŠ I.G.Kovačića, Vinkovci; učiteljica Željka Cvrković-Karloci radi 8 sati u OŠ Slakovci, Slakovci; učiteljica Mihaela Zec radi 21 sat u OŠ Dora Pejačević, Našice; učiteljica Tea Zgonjan radi 32 sata u Tehničkoj školi Nikole Tesle, Vukovar, 32 sata u OŠ Siniše Glavaševića, Vukovar, 32 sata u Osnovnoj školi Borovo, Borovo; učiteljica Ivana Labaj radi 20 sati u OŠ Ilača-Banovci, Ilača; Bršadin; učitelj Slobodan Seferović radi 15 sati u OŠ Bijelo Brdo, Bijelo Brdo; učitelj Jovan Maglov radi 24 sata u Tehničkoj školi Nikole Tesle, Vukovar; učitelj Dragan Jović radi 13 sati u OŠ Čakovci, Čakovci; učiteljica Dinka Vukić radi 15 sati u OŠ Ilača-Banovci, 8 sati u OŠ Slakovci, Slakovci i 9 sati u OŠ Lovas, Lovas; učiteljica Zora Stanisavljević radi 11 sati u OŠ Stari Jankovci, Stari Jankovci, 12 sati u OŠ Bobota, Bobota i 8 sati u OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar; učitelj Srđan Danilović radi 8 sati u OŠ Negoslavci,

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

12

Negoslavci, 15 sati u Gimnaziji Vukovar i 8 sati u OŠ Bobota, Bobota; učiteljica Pamela Mihaljević radi 15 sati u OŠ Ilača-banovci, Ilača; učiteljica Marija Škrobo Arambašić radi 13 sati u Oš Tordinci, Tordinci i 7 sati u Gimnazija M.A.Reljkovića, Vinkovci; učiteljica Marina Zulumović radi 16 sati u OŠ Lipovac, Lipovac, učitelj Veljko Šekuljica radi 20 sati u OŠ Bršadin, Bršadin; učiteljica Dejana Ilinčić radi 26 sati u OŠ Tenja, učitelj Dragan Ristanić radi 8 sati u OŠ Bobota. 2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj stručne spreme

Radno mjesto

Mentor-savjetnik

Godine staža

1. Vesna Batković 1982. prof. pedagogije i dipl. knjižničar

VSS Ravnateljica - 12

2. Martina Saulić 1981. prof. hrvatskog jezika i

književnosti i dipl. knjižničar

VSS Knjižničarka - 14

3. Alen Turjak 1985. prof. pedagogije i filozofije

VSS Pedagog - 8

4. Ana Naplačić (zamjena knjižničarke do 60 dana, nadopuna do pune satnice)

1987. prof. hrvatskog

jezika i književnosti

VSS

- 6

2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

Red. broj

Ime i prezime pripravnika

Godina rođ.

Zvanje Radno mjesto

Pripravnički staž započeo Ime i prezime mentora

1.

2.

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

13

2.2. Podaci o ostalim radnicima škole

Red. broj

Ime i prezime Godina rođenja

Zvanje Stupanj

stru. spreme Radno mjesto

Godine staža

1. Novak Stojanović 1962. Upravni

referent

SSS Tajnik škole 32

2. Mihaela Udovičić 1981.

Ekonomski tehničar SSS Računovođa 17

3. Nina Novoselac 1972.

Kuharica SSS Kuharica 16

4. Veljko Mirković

1961. Elektro-

zavarivač

SSS Domar 32

5. Milka Ivković 1955.

OŠ NKV Spremačica 33

6. Danica Đorđević 1957.

OŠ NKV Spremačica 27

.

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

14

2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

R.B. Ime i prezime učitelja Razred Redovna nastava

SR DOP DOD INA Ukupno neposre. Rad

Posebni poslovi

Stručno-metodička priprema

Ostali poslovi

UKUPNO Tjedno

1. Ankica Biluš 3.a 16 2 1 1 1 21 - 8 9 40

2. Katarina Duspara 2.a 16 2 1 1 1 21 - 8 9 40

3. Valerija Grubić 4.b 15 2 1 1 1 20 - 7,5 10,5 40

4. Katarina Herceg 4.a 16 2 1 1 1 21 - 8 9 40

5. Katica Konstantinović 4.c 15 2 1 1 1 21 - 7,5 10,5 40

6. Biserka Lošić 2.b 15 2 1 1 1 20 - 7,5 10,5 40

7. Nada Perišić 1.b 15 2 1 1 1 20 - 7,5 10,5 40

8. Irena Radoš 1.a 16 2 1 1 1 21 - 8 9 40

9. Danica Ulemek 3.b 15 2 1 1 1 20 - 7,5 10,5 40

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

15

2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

R.br.

Ime i prezime učitelja Predmet koji

predaje

Razred

na n

astava

Predaje u razredima

Red

ovn

a nastava

Izbo

rna

nastava

Do

pu

nska

Do

datn

a

INA

Uku

pn

o

nep

o. rad

UKUPNO

Tjedno

Razred

nik

5. 6. 7. 8.

1. Snježana Bušić (zamjena Martina Milobar)

njemački jezik - 3.a,

4.c,4.a,b a,b a,b.c a,b a,b,c 5 16 - - 2 23 40

2. Slobodan Cvijović-Gorša

matematika 8.b (2)

- b b b b 16 2 1 1 - 22 40

3. Željka Cvrković Karloci priroda,

biologija, kemija - - a a,c a a,c 15,5 - 1 2 - 18,5 32

4. Srđan Danilović fizika - - - - b b 4 - 1 - - 5 10

5. Silvija Faletar katolički

vjeronauk -

1.a,2.a,3.a,4.a,4.c

a a,c a a,c - 22 - - 2 24 40

6. Zorana Filipović Periša

hrvatski jezik - 1.b,2.b,3.b,4.b

- - - - 16 - 1 1 1 19 40

7. Dejana Ilinčić geografija - - b - b b 5,5 - - 1 - 6,5 12

8. Anica Jelčić hrvatski jezik 6.c (2)

- b bc - b 17 - 2 1 - 22 40

9. Dragan Jović geografija 5.a (2)

- a a,c a a,c 11,5 - - 2 - 15,5 27

10. David Komesarović

matematika 8.a (2)

- - a,c - a,c 16 - 1 1 - 20 40

11. Ivana Labaj (zamjena Tihana Jurić)

povijest - - a a,c a a,c 12 - - - 1 20 40

12. Jovan Maglov povijest - - b b b b 8 - - - - 8 16

13. Josipa Marić engleski jezik - 1.a,2.a,3.a

,4.a a - a a,c 20 - 2 1 - 23 40

14. Nikolina Matić hrvatski jezik 7.a (2)

- a a a a 18 - 1 1 - 22 40

15. Jelena Mesić engleski jezik 6.a (2)

4.c - a,c - - 8 - 1 - - 11 20

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

16

16. Pamela Mihaljević glazbena kultura 4.c a,b a,b,c a,b a,b,c 11 - - - 1 13 25

17. Ana Naplačić hrvatski jezik 8.c (2)

- - - b c 8 - 1 1 1 13 24

18. Dragan Ristanić pravoslavni vjeronauk

- 1.b,2.b,3.b

,4.b b b b b - 16 - - 1 17 32

19. Slobodan Seferović geografija i informatika

6.b (2)

- b b b - 6 2 - - - 10 25

20. Zora Stanisavljević tehnička kultura

- - b b b b 4 - - - - 4 8

21. Veljko Šekuljica Tjelesna kultura 5.b (2)

- b b b b 10 - - - 1 11 20

22. Marija Škrobo Arambašić

likovna kultura - - a,b a,b,c a,b a,b,c 10 - - - 2 12 20

23. Slađana Tufekčić engleski jezik - 1.b,2.b,3.b

,4.b b b b b 20 - 2 1 - 23 40

24.

Marija Turjak (zamjena Mirjana Marković 18 sati tjedno i David Komesarović 22 sata tjedno)

matematika 8.a (2)

- a c - a,c 16 - 1 1 2 22 40

25. Jasenka Vasiljević srpski jezik 7.b (2)

- b b b b 16 - 1 1 2 22 40

26. Dinka Vukić tehnička kultura

- - - a,c - a,c 4 - - - - 4 8

27. Mihaela Zec priroda, biologija - - b b b b,c 9,5 - - 1 1 11,5 19

28. Tea Zgonjan kemija - - - - b b 4 - 1 - - 5 8

29. Marina Zulumović Tjelesna kultura - - a a,c a a,c 12 - - - 1 13 24

30. Ivan Žunac fizika, TK,

informatika - - a a,c a a,c 14 6 - - 1 21 40

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

17

2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Red. broj

Ime i prezime radnika

Struka Posao koji

obavlja

Radno vrijeme (od-do)

Rad sa strankama

8od-do)

Broj sati tjedno

Broj sati godišnjeg zaduženja

1. Vesna Batković

prof. pedagogije i

dipl. knjižničar

ravnateljica

Martina Saulić

prof. hrvatskog jezika i

književnosti i dipl. knjižničar

zamjenica ravnateljice

8,00-16,00

10,00-12,00 40 1800

2. Alen Turjak

prof. pedagogije i

filozofije

stručni suradnik- pedagog

40 1800

3.

Ana Naplačić (od 9.9.2019. najdulje do 60 dana, nadopuna satnice do punog RV)

prof. hrvatskog jezika i

književnosti

nastavnik HJ i str. sur. knjižničar

Raspored rada zamjenice ravnateljice i stručnih suradnika istaknut je na vratima ureda i oglasnoj ploči Škole (kod ulaza u zgradu) na znanje učiteljima, učenicima i roditeljima. Na vratima je istaknuto i vrijeme u kojem zamjenica ravnateljice i stručni suradnici primaju roditelje i ostale stranke, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Ravnateljica i stručni suradnici u sklopu radnog vremena mogu obavljati i određene redovite poslove izvan prostora školske zgrade, te u drugo radno vrijeme osim redovitog, a o čemu odluku donosi zamjenica ravnateljice.

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

18

2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

Red. broj

Ime i prezime radnika

Struka Radno mjesto Radno vrijeme (od – do)

Bro

j sati tjed

no

Bro

jsati go

dišn

jeg

zad

uže

nja

1. Novak Stojanović Upravni referent

Tajnik 7,00-15,00 40 1800

2. Mihaela Udovičić Ekonomski

tehničar Računovođa

7,00-15,00 40 1800

3. Nina Novoselac Kuharica Kuharica 8,00-16,00 40 1800

4. Veljko Mirković Elektro-

zavarivač Domar

6,00-14,00 40 1800

5. Milka Ivković OŠ Spremačica 6,00-14,00 12,00-20,00 40 1800

6. Danica Đorđević OŠ Spremačica 6,00-14,00 12,00-20,00 40 1800

Radno vrijeme tajništva i računovodstva istaknuto je na vratima škole i vratima ureda. Na vratima ureda i Škole istaknuto je i vrijeme rada školske administracije sa strankama. U sklopu radnog vremena ostali radnici Škole mogu obavljati poslove i izvan školske zgrade, odnosno školskog dvorišta, a o čemu odluku donosi zamjenica ravnateljice. Osim redovitog radnog vremena prema donjoj tablici, ostali radnici škole mogu prema nalogu ravnatelja i potrebi privremeno obavljati poslove i prema drugačijem rasporedu radnog vremena, o čemu odlučuje zamjenica ravnateljice. Škola je, zbog preseljenja u novu školsku zgradu i povećanja ukupne površine zgrade, od MZO tražila suglasnost za zapošljavanjem dodatnih spremača/spremačica.

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

19

3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA 3.1. Organizacija smjena Nastava je organizirana u dvije smjene. U jednoj su smjeni učenici parnih razreda (2.,4.,6.,8.), a u drugoj smjeni učenici neparnih razreda (1.,3.,5.,7.), a smjene se svaki tjedan rotiraju. Prva smjena počinje u 7,30 i traje do 13,25. Druga smjena počinje u 13,30 i traje do 19,25. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA Organizirano je dežurstvo učitelja po smjenama.

TJEDAN 1- 2.,4.,6.,8. razredi ujutro

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Prizemlje K.Konstantinović B. Lošić K.Herceg K.Duspara K. Konstantinović

V. Grubić K.Duspara V.Grubić B.Lošić K.Herceg

I.Žunac S.Tufekčić S. Faletar T. Jurić Z. Filipović-Periša

I. kat D.Komesarović S.Seferović

J.Mesić M.Zec

M.Milobar Z.Stanisavljević

D.Jović D.Ristanić

D.Komesarović S.Faletar

T.Jurić A.Jelčić

T.Zgonjan A.Jelčić S.Cvijović-Gorša V.Šekuljica

Blagovaonica

K.Herceg K.Konstantinović P.Mihaljević A.Jelčić J.Vasiljević

Ž. Cvrković-Karloci J.Marić S.Seferović T.Jurić M.Milobar

TJEDAN 1- 1.,3.,5.,7. razredi popodne

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Prizemlje A.Biluš Z.Filipović- Periša J. Marić D.Ulemek

I.Radoš

M.Marković I.Radoš J. Vasiljević

D.Ulemek J.Vasiljević

A.Biluš M.Škrobo-Arambašić

N.Matić S.Cvijović-Gorša

I. kat P.Mihaljević M.Zulumović Ž. Cvrković-Karloci

S.Tufekčić A.Naplačić

N.Perišić M.Zulumović

J.Marić

I.Žunac N.Perišić

D.Ristanić D.Ilinčić J.Maglov

N.Matić M.Milobar V.Šekuljica

M. Škrobo

Blagovaonica

A.Naplačić Matić N.Perišić A.Jelčić J.Vasiljević

M.Milobar Faletar D.Jović M.Zec D.Ristanić

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

20

TJEDAN 2- 1.,3.,5.,7 razredi ujutro

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Prizemlje M.Marković M.Milobar

I.Radoš D.Ulemek

A.Biluš S.Tufekčić

D.Ulemek J.Marić

I.Radoš A.Biluš

T.Jurić M.Zulumović A. Naplačić M.Zec Z.Filipović-Periša

I. kat P.Mihaljević I.Perišić

D.Ilinčić J.Vasiljević

N.Matić Z.Stanisavljević

V.Šekuljica I.Žunac

J.Vasiljević N.Perišić

A.Jelčić A.Naplačić

S.Faletar T.Zgonjan

S.Cvijović-Gorša D.Jović D.Ristanić S.Danilović

Blagovaonica

I.Žunac Z.Filipović-Periša D.Jović M.Milobar S.Cvijović-Gorša

S.Cvijović-Gorša Ž.Cvrković-Karloci J.Marić S.Tufekčić M.Marković

TJEDAN 2-.2.,4.,6.,8. razredi popodne

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Prizemlje K.Konstantinović K.Herceg

B.Lošić V.Grubić

K.Herceg B.Lošić

V.Grubić K.Duspara

K.Konstantinović K.Duspara

S.Faletar D.Jović M.Milobar S.Cvijović-Gorša S.Tufekčić

I. kat D.Komesarović Ž.Cvrković-Karloci

J.Marić J.Mesić

I.Žunac P.Mihaljević

Z.Filipović A.Jelčić

D.Komesarović

S.Seferović

M.Škrobo-Arambašić

S.Seferović S.Faletar

D.Ristanić N.Matić

M.Škrobo-Arambašić

Blagovaonica

S.Cvijović-Gorša Ž.Cvrković-Karloci J.Marić S.Tufekčić M.Marković

J.Vasiljević P.Mihaljević M.Zulumović D.Komesarović V.Šekuljica

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

21

3.2 Godišnji kalendar rada

Mjesec Broj dana Blagdani i

neradni dani

Dan škole, grada, općine, župe, školske priredbe... radnih nastavnih

I. polugodište od 9.09.2019.

do 20.12.2019. god.

IX. HO SO

21 21

15 15

9 9

20.9. Vinkovačke jeseni (nenastavni)

X. HO SO

22 22

22 22

9 9

5.10. Dan učitelja 8.10. Dan neovisnosti (neradni)

Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11.)

XI. HO SO

20 20

20 20

10 10

1.11. Svi Sveti (neradni) Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.-

15.12.)

XII. HO SO

20 20

15 15

11 11

Advent (1.12.-24.12.)

UKUPNO I. polugodište HO SO

83 83

72 72

39 39

Zimski odmor učenika od 23.12.2019.do 10.1.2020. god.

II. polugodište od 13. 1.2020.

do 17.06.2020.god.

I. HO SO

21 20

15 15

10 11

1.1. Nova godina 6.1. Sveta tri kralja

8.1. Pravoslavni Božić 15.1. Prav. Nova godina

27.1. Sveti Sava-školska slava

II. HO SO

19 20

19 20

9 8

10.2. Bl. A. Stepinac (neradni HO) 14.2. Valentinovo

25.2. Maškare

III. HO SO

22 22

22 22

9 9

IV. HO SO

21 20

16 15

9 10

Proljetni odmor učenika od 10.4.2020. do 17.4.2020. godine

Uskrs 12.4.2019. Pravoslavni Uskrs 19.4.2020.

20.4.2020. Uskrsni ponedjeljak (neradni SO)

V. HO SO

20 20

19 19

11 11

1.5. Praznik rada 19.5. izleti učenika (nenastavni)

22.5. Sveti Nikolaj

VI. HO SO

19 19

12 12

11 11

Dan škole 11.6. Tijelovo

22.6. Dan antifašističke borbe 25.6. Dan državnosti Ljetni odmor učenika

od 18.6.2020. do 31.08.2020.

VII. 23 - 8

VIII. 20 - 11 5.8. Dan domovinske zahvalnosti

15.8. Velika Gospa

UKUPNO II. polugodište HO SO

165 164

103 103

78 79

U K U P N O: HO SO

248 247

175 175

117 118

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

22

3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela (stanje na dan 27.9.2019.)

Razred Broj odjela

Ukupno učenika Dječaci Djevojčice Ponavljači Prehrana

Primjereni oblik školovanja IP PP

Razrednik

1. a 1 16 10 6 - 16 0 0 Irena Radoš

1. b 1 10 7 3 - 10 0 0 Nada Perišić

I. 2 26 17 9 - 26 0 0

2.a 1 9 2 7 - 9 0 0 Katarina Duspara

2.b 1 6 4 2 - 6 0 0 Biserka Lošić

II. 2 15 6 9 - 15 0 0

3. a 1 13 5 8 - 13 1 1 Ankica Biluš

3. b 1 4 3 1 - 2 0 0 Danica Ulemek

III. 2 17 8 9 - 15 1 1

4. a 1 11 5 6 - 11 1 1 Katarina Herceg

4. b 1 4 4 0 - 4 0 0 Valerija Grubić

4.c 1 9 6 3 - 7 Katica Konstantinović

IV. 3 24 15 9 - 22 1 1

UKUPNO I. – IV.

9 82 46 36 - 77 2 2

5. a 1 14 7 7 1 13 Dragan Jović

5. b 1 6 5 1 - 5 Veljko Šekuljica

V. 2 20 12 8 - 18 2 0

6. a 1 11 4 7 - 5 2 0 Jelena Mesić

6. b 1 6 2 4 - 6 0 0 Slobodan Seferović

6.c 1 14 8 6 - 14 0 0 Anica Jelčić

VI. 3 31 14 14 - 25 0 0

7. a 1 14 4 10 - 9 0 0 Nikolina Matić

7. b 1 11 8 3 - 10 0 0 Jasenka Vasiljević

VII. 2 25 12 13 - 19 2 1

8. a 1 10 7 3 - 8 2 1 David Komesarović

8. b 1 10 8 2 - 10 0 0 Slobodan Cvijović-Gorša

8.c 1 10 6 4 - 9 0 0 Ana Naplačić

VIII. 3 30 21 9 - 27 0 0

UKUPNO

V.- VIII. 10 106 59 47 1 89 4 1

UKUPNO I.– VIII.

19 188 105 83 1 0 6 3

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

23

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

Rješenjem određen oblik rada Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Model individualizacije 0 0 1 1. 1 2 1 2 8

Prilagođeni program 0 0 0 1 1 4 0 1 7

Posebni program 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNO: 0 0 1 1 2 6 1 3 14

3.3.2. Nastava u kući Za ovu školsku godinu ne planiramo ovakav oblik nastave.

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

24

3.5. Prehrana učenika u školi

Ove školske godine prehrana učenika je organizirana na način da učenici u jutarnjoj smjeni za

doručak dobivaju mliječne i pekarske proizvode, a u popodnevnoj smjeni kuhani obrok.

Jelovnik je izrađen prema Nacinalnim smjernicama prehrane učenika u osnovnoj školi,bit će

objavljen na mrežnim stranicama škole. Škola zadržava pravo izmjene jelovnika. Ukupno će

se hraniti 167 učenika, od toga 97 učenika je u projektu Vrijeme užine IV. Cijena obroka po

danu je 5,47kn.

3.6. Prijevoz učenika

Škola ima jednu učenicu koja, radi obiteljskih razloga, putuje iz Vinkovaca u našu

školu.

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

25

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima (na bazi 35 nastavnih tjedana)

Nastavni predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno planirano

T G T G T G T G T G T G T G T G T G

Hrvatski jezik 9 315 9 315 14 490 9 315 14 490 9 315 12 420 8 280 84 2940

Srpski jezik 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 32 1120

Likovna kultura

2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 2 70 3 105 2 70 18 630

Glazbena kultura

2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 2 70 3 105 2 70 18 630

Engleski jezik I 4 140 4 140 4 140 4 140 9 315 6 210 9 315 6 210 46 1610

Njemački j. I 0 0 0 0 2 70 2 70 0 0 6 210 3 105 0 0 5 175

Matematika 8 280 8 280 8 280 8 280 12 420 8 280 12 420 8 280 72 2520

Priroda 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 157,5 4 140 0 0 0 0 8,5 297,5

Biologija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 4 140 10 350

Kemija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 4 140 10 350

Fizika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 4 140 10 350

Priroda i društvo

4 140 4 140 9 315 4 140 0 0 0 0 0 0 0 0 21 735

Povijest 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 4 140 6 210 4 140 20 700

Geografija 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 157,5 4 140 6 210 4 140 18,5 647,5

Tehnička kultura

0 0 0 0 0 0 0 0 3 105 2 70 3 105 2 70 10 350

TZK 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 4 140 6 210 4 140 44 1540

UKUPNO 39 1365 39 1365 49 1715 39 1365 69 2415 49 1715 82 2870 56 1960 422 14770

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

26

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblika odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

Naziv programa Razred Broj uč.

Broj skupina

T sati

G sati

Izvršitelj

Njemački jezik 4.abc 10 1 2 70 Snježana Bušić/M. Milobar

5.a 11 1 2 70 Snježana Bušić/M. Milobar

5.b 3 1 2 70 Snježana Bušić/M. Milobar

6.ac 4 1 2 70 Snježana Bušić/M. Milobar

6.b 6 1 2 70 Snježana Bušić/M. Milobar

7.ab 15 1 2 70 Snježana Bušić/M. Milobar

8.ab 6 1 2 70 Snježana Bušić/M. Milobar

8.c 5 1 2 70 Snježana Bušić/M. Milobar

UKUPNO: 8 16 560

Informatika 7.a 9 1 2 70 Ivan Žunac

8.a 8 1 2 70 Ivan Žunac

8.c 9 1 2 70 Ivan Žunac

7.b 10 1 2 70 Slobodan Seferović

8.b 4 1 2 70 Slobodan Cvijović-Gorša

UKUPNO: 5 10 350

Katolički vjeronauk

1.a 16 1 2 70 Silvija Faletar

2.a 10 1 2 70 Silvija Faletar

3.a 13 1 2 70 Silvija Faletar

4.a 10 1 2 70 Silvija Faletar

4.c 9 1 2 70 Silvija Faletar

5.a 14 1 2 70 Silvija Faletar

6.a 12 1 2 70 Silvija Faletar

6.c 13 1 2 70 Silvija Faletar

7.a 12 1 2 70 Silvija Faletar

8.a 8 1 2 70 Silvija Faletar

8.c 10 1 2 70 Silvija Faletar

UKUPNO: 11 22 770

Pravoslavni vjeronauk

1.b 10 1 2 70 Dragan Ristanić

2.b 6 1 2 70 Dragan Ristanić

3.b 4 1 2 70 Dragan Ristanić

4.b 4 1 2 70 Dragan Ristanić

5.b 6 1 2 70 Dragan Ristanić

6.b 6 1 2 70 Dragan Ristanić

7.b 11 1 2 70 Dragan Ristanić

8.b 10 1 2 70 Dragan Ristanić

UKUPNO: 57 8 16 560

Ukupno: 4 programa

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

27

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave U dopunsku nastavu učenici će na početku školske godine biti uključeni prema inicijalnoj provjeri znanja, a tijekom godine neki će biti uključeni ovisno o sposobnostima učenika i razini usvojenosti gradiva. Moguće je i uključivanje učenika koji su duže vrijeme izbivali, učenika kojima je potrebna posebna pomoć učitelja, ali i onih koji žele dopunsko pojašnjenje gradiva iz pojedinih područja. Nastava je organizirana u cilju pomoći učenicima da s uspjehom svladaju redovne sadržaje. Broj naveden u tablici odnosi se na učenike za koje učitelji smatraju da im je najčešće potrebna pomoć, odnosno koji su uključeni tijekom cijele školske godine uz suglasnost roditelja.

Red. Br. Predmet Razred Broj sati Ime učitelja- izvršitelja

RAZREDNA NASTAVA

1. Hrv. J. – matem. 1.a 35 Irena Radoš

2. Srp. J. – matem. 1.b 35 Nada Perišić

3. Hrv. J. – matem. 2.a 35 Katarina Duspara

4. Srp. J. – matem. 2.b 35 Biserka Lošić

5. Hrv. J. – matem. 3.a 35 Ankica Biluš

6. Srp. J. – matem. 3.b 35 Danica Ulemek

7. Hrv. J. – matem. 4.c 35 Katica Konstantinović

8. Hrv. J. – matem. 4.a 35 Valerija Grubić

9. Srp. J. – matem. 4.b 35 Katarina Herceg

10. Hrvatski jezik 1.b-4.b 35 Zorana Filipović Periša

PREDMETNA NASTAVA

11. Hrvatski jezik 5.-8. 70 Anica Jelčić

12. Hrvatski jezik 5.-8. 35 Nikolina Matić

13. Hrvatski jezik 5.-6. 35 Ana Naplačić

14. Srpski jezik 5.-8. 35 Jasenka Vasiljević

15. Matematika 6.,8. 35 David Komesarović

16. Matematika 5.-8. 35 Slobodan Cvijović-Gorša

17. Matematika 5.,7. 35 Mirjana Marković

18. Engleski jezik 5.,7.,8. 70 Josipa Marić

19. Engleski jezik 6. 35 Jelena Mesić

20. Engleski jezik 5.-8. 70 Slađana Tufekčić

21. Kemija 7.-8. 35 Željka Cvrković Karloci

22. Kemija 7.-8. 35 Tea Zgonjan

23. Fizika 7.-8. 35 Srđan Danilović

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

28

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave Za darovite učenike kao i za učenike koji pokazuju zanimanje za većim spoznajama iz pojedinih predmeta organizirana je i dodatna nastava. Kod utvrđivanja sadržaja rada i metode odgoja i obrazovanja darovitih učenika škola će učiniti sljedeće: ‐ voditi organiziranu brigu za maksimalan napredak svakog učenika u obliku individualizacije programa i praćenja napretka učenika, ‐ činit će da svaki učenik radi na svom zadatku maksimalne težine i složenosti, ‐ darovitim učenicima omogućit će se sudjelovanje na natjecanjima u okviru škole ili izvan nje. U dodatnu nastavu uključeni su učenici na prijedlog predmetnih učitelja i uz suglasnost roditelja.

Red. Br. Predmet Razred Broj

sati

Ime učitelja- izvršitelja

RAZREDNA NASTAVA

1. Matematika 1.a 35 Irena Radoš

2. Matematika 1.b 35 Nada Perišić

3. Matematika 2.a 35 Katarina Duspara

4. Matematika 2.b 35 Biserka Lošić

5. Matematika 3.a 35 Ankica Biluš

6. Matematika 3.b 35 Danica Ulemek

7. Matematika 4.c 35 Katica Konstantinović

8. Matematika 4.a 35 Katarina Herceg

9. Matematika 4.b 35 Valerija Grubić

10. Hrvatski jezik 1.b-4.b 35 Zorana Filipović Periša

PREDMETNA NASTAVA

11. Hrvatski jezik 5.-8. 35 Anica Jelčić

12. Hrvatski jezik 5.-8. 35 Nikolina Matić

13. Hrvatski jezik 7.,8. 35 Ana Naplačić

14. Srpski jezik 5.b-8.b 35 Jasenka Vasiljević

15. Matematika 5..,7. 35 Mirjana Marković

16. Matematika 5.b-8.b 35 Slobodan Cvijović-Gorša

17. Matematika 6.,8. 35 David Komesarović

18. Engleski jezik 8. 35 Slađana Tufekčić

19. Engleski jezik 8. 35 Josipa Marić

20. Biologija 7.a, 8.a 35 Željka Cvrković Karloci

21. Kemija 7.a, 8.a, 8. c 35 Željka Cvrković Karloci

22. Biologija 7.b,8.b,c 35 Mihaela Zec

22. Geografija 5.-8. 70 Dragan Jović

23. Geografija 5.-8. 35 Dejana Ilinčić

23. Tehničko crtanje 5. 35 Zora Stanisavljević

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

29

4.2.4. IZVANUČIONIČKA NASTAVA

R.B. NAZIV RAZRED PLANIRANO

VRIJEME REALIZACIJE

1. Sigurno u prometu 1.a, b Studeni 2019.

2. Čuvamo naš okoliš 1.a, b Travanj/svibanj 2020.

3. I ja imam iskaznicu Gradske knjižnice 1.a, b Listopad/studeni 2019.

4. Dan jabuka u Dječjem domu sv. Ana Vinkovci 2.a Listopad 2019.

5. Željeznički i autobusni kolodvor 2.a, b Travanj 2020.

6. Jednodnevni izlet u zavičaj 1.-8. a, b, c Svibanj 2020.

7. Kazalište (posjet kazališnoj predstavi) 1.-4.a, b, c Tijekom nastavne godine

8. Godišnja doba (jesen, zima, proljeće, ljeto) 1.-3. a, b Tijekom nastavne godine

9. Moj zavičaj 2.a, b Travanj 2020.

10. Voćnjak Borinci 1.-3. a, b Listopad 2019.

11. Posjet CineStaru u Vukovaru 1.-4. a, b, c Tijekom nastavne godine

12. Odlazak na klizanje 1.-4. a, b, c Prosinac 2019.

13. Konjički klub Satir, Zalužje 1.-3. a, b Tijekom nastavne godine

14. Upoznajemo svoje mjesto 2.a, b Ožujak 2020.

15. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci 3.a, b Tijekom nastavne godine

16. Pješačimo… 3.a, b Listopad 2019.

17. Vinkovci plivaju 3.a, b Listopad/studeni 2019.

18. Posjet meteorološkoj postaji u Gradištu 3.a, b svibanj/lipanj 2019.

19. Vode u zavičaju 3.a, b ožujak 2020.

20. Posjet katoličkoj i pravoslavnoj crkvi 1.-8. a, b, c travanj 2020.

21. Odlazak u kino ili kazalište 5.a, b – 8.a, b, c Tijekom nastavne godine

22. Izvanučionička nastava iz Geografije –

orijentacija u zavičaju. 5.a Studeni 2019.

23. Obilazak rodne kuće Ivana Kozaraca,

Vinkovci 6.a, b, c, 7,a, b Svibanj 2020.

24. Maturalna ekskurzija

8.b. razreda 8. b Svibanj/lipanj 2020.

25. Posjet učenika osmih razreda Vukovaru i

Pakracu 8.a, b, c Tijekom nastavne godine

26. Jednodnevni izlet: Plitvička jezera

Posjet rodnoj kući Nikole Tesle 7.a,b, 8.a, c Travanj/svibanj 2020.

27. Jednodnevni izlet: Sopot, Vinkovci 8. c Lipanj 2020.

28.

Odlazak u fruškogorske manastire (Rep.

Srbija) ili odlazak u manastir Lepavina (Rep.

Hrvatska)

1. – 8. b Svibanj/lipanj 2020.

29. Izvanučionička nastava iz fizike – TE-TO

Osijek 7. i 8. a, b, c proljeće 2020.

30. Prepoznavanje biljaka na travnjaku 6.b Svibanj 2020.

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

30

31. Posjet muzejima, vjerskim ustanovama kao i

obilazak povijesnih znamenitosti 5.-8. a, b, c proljeće 2020..

32. Rimski dani 5.a, b, c Svibanj/lipanj 2020.

33. Travnjak 6.a, c Svibanj 2020.

34. Zelena čistka 3.a, b Travanj 2020.

35. Dvodnevni izlet u Čakovec (projekt „Škole

različitih jednakosti“) 1.-8. a, b, c Listopad 2020.

36. Sajam robotike (Tehnička škola, Vinkovci) 1.-8. a, b, c Ožujak 2020.

4.2.5. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI, UČENIČKIH DRUŽINA I SEKCIJA

U izvannastavne aktivnosti uključeni su učenici prema slobodnom odabiru ponuđenih izvannastavnih aktivnosti i uz suglasnost roditelja.

Red.

br.

Naziv aktivnosti Broj

učenika

Broj sati

(god.)

Broj sati

(tjedno)

Izvršitelji

RAZREDNA NASTAVA

1. Zbor 5 35 1 Katarina Duspara

2. Ples 6 35 1 Biserka Lošić

3. Putologija 35 1 Danica Ulemek

4. Društvene igre 6 35 1 Valerija Grubić

5. Domaćinstvo 13 35 1 Ankica Biluš

6. Razredna INA 16 35 1 Irena Radoš

7. Razredna INA 10 35 1 Nada Perišić

8. Neko EKO 9 35 1 Katica Konstantinović

9. Likovna radionica 11 35 1 Katarina Herceg

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

31

Red.

br.

Naziv aktivnosti Broj

učenika

Broj sati

(god.)

Broj sati

(tjedno)

Izvršitelji

PREDMETNA NASTAVA

10. Filmsko-dramska skupina 7 35 1 Ana Naplačić / Alen Turjak

11. Dramska skupina 10 70 2 Jasenka Vasiljević

12. Rimski dani 5 35 1 Tihana Jurić

13. Crveni križ 9 70 2 Mihaela Zec

14. Likovna skupina 5 70 1 Marija Škrobo Arambašić

15. Sviranje 11 35 1 Pamela Mihaljević

16. Zbor 5 35 1 Pamela Mihaljević

17. Web Team 8 35 1 Ivan Žunac

18. Sportska skupina 15 35 1 Veljko Šekuljica

19. Stolni tenis 20 35 1 Marina Zulumović

20. Vjeronaučna skupina 6 70 2 Silvija Faletar

21. Vjeronaučna skupina 8 35 1 Dragan Ristanić

22. Njemačka kazališna radionica 5 70 2 Martina Milobar

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

32

4.3. Obuka plivanja „VINKOVCI ZA PLIVANJE“ ŠKOLSKA GODINA 2019./20. Posljednjih osam godina (2012. - 2019.) Periska d.o.o. i Vinkovački plivački klub (VPK) provodili su projekt obuke neplivača i usavršavanja plivanja namijenjen osnovnoškolskoj djeci s područja grada Vinkovaca. U 6 projektnih ciklusa u projektu je sudjelovalo više od 2020 polaznika učenika 3. razreda osnovnih škola s područja grada Vinkovaca. Posljednji projektni ciklus je proveden u školskoj godini 2018./19 uz veliko zadovoljstvo polaznika i sudionika. Projekt „Vinkovci za plivanje“ i u školskoj godini 2019./20., te je isti namijenjen učenicima 3. razreda svih osnovnih škola s područja grada Vinkovaca. Grad Vinkovci kao pokrovitelj projekta osigurao je sredstva za provedbu projekta, tako da je svim polaznicima projekta omogućeno sudjelovanje bez naknade. Projekt „Vinkovci za plivanje“ 2019./20. obuhvaća 3 plivačka programa škole plivanja: 1. obuka neplivača – učenje kraul tehnike plivanja za sve polaznike s ocjenom početnog testiranja I (neplivač) 2. korektivno plivanje – napredno kraul plivanje za sve polaznike prethodnih projekata sa završnom ocjenom II (poluplivač) ili III (plivač predpočetnik) i za sve nove polaznike s ocjenom početnog testiranja II ili III 3. poduka leđne tehnike plivanja – za sve polaznike prethodnih projekata sa završnom ocjenom IV (plivač početnik) i V (plivač) i za sve nove polaznike s ocjenom početnog testiranja IV ili V *ocjenjuje se stupanj usvojenosti plivačkih vještina, a metodološki postupak ocjenjivanja primijenjen je prema plivačkom programu škole plivanja Program sadrži i plivačke igre u vodi uz koje djeca na zabavan i kreativan način uče plivati. Škola plivanja provodit će se prema plivačkom programu Vinkovačkog plivačkog kluba „Plan i obuka neplivača za učenike od 6 do 14 godina“ koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i zadovoljava sve pedagoške i metodičke kriterije. Program sadrži 16 školskih sati obuke, a provest će se kroz 8 dolazaka. Svaki dolazak provodit će se obuka u trajanju od 2 školska sata, odnosno 90 minuta. Učenici će na bazene putovati organiziranim prijevozom, autobusom u pratnji učitelja iz škole. Raspored škole plivanja biti će objavljen u školi i na našoj web stranici (www.bazenilenije.com). Provoditelji plivačkih programa su diplomirani kineziolozi i treneri plivanja s višegodišnjim iskustvom. U obuku plivanja uključeni su svi učenici 3.razreda, čiji su roditelji potpisali suglasnost. 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti U suradnji sa mjesnim nogometnim klubom angažirani su učenici iz svih razreda u nogometni pomladak HNK Cibalia Vinkovci, NK „Hrvatski Sokol“ Mirkovci, NK „Hajduk Mirko“ Mirkovci, a u sklopu sportskih društava Grada Vinkovaca, učenici su uključeni u klubove borilačkih vještina i plivanje. Također, učenici su uključeni u školu stranih jezika Linguapax, Glazbenu školu, škole plesa, Vinkovačke mažoretkinje.

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

33

5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 5.1. Plan rada ravnatelja

SADRŽAJ RADA Predviđeno

vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA 220

Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 10

Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 15

Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 10

Izrada školskog kurikuluma VI – IX 10

Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 15

Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća IX – VI 10

Izrada zaduženja učitelja VI – VIII 30

Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 10

Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 20

Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX – VI 35

Planiranje nabave opreme i namještaja IX – VI 10

Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX – VI 20

Ostali poslovi IX – VIII 25

2. ORGANIZACIJA I KOORDINACIJA RADA 360

Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).

IX – VIII 75

Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 5

Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI – IX 40

Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a IX – VI 15

Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX – VI 20

Organizacija prijevoza i prehrane učenika IX – VII 10

Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika IX – VI 10

Organizacija i priprema izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 15

Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 15

Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV – VII 10

Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika IX – VI 10

Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX – VI 35

Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI i VIII 15

Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika V-IX 10

Poslovi vezani uz natjecanja učenika I-VI 10

Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora I i VIII 10

Ostali poslovi IX – VIII 50

3. PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE NASTAVE 195

Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 30

Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII i VI 20

Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima

IX – VI 30

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

34

Praćenje rada školskih povjerenstava IX – VI 10

Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX – VIII 15

Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX – VIII 15

Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 10

Kontrola pedagoške dokumentacije IX – VIII 25

Ostali poslovi IX – VIII 20

4. ANALIZA I VREDNOVANJE RADA ŠKOLE

Rad u školskom Timu za kvalitetu IX – VIII 10

Poslovi vezani uz izradu upitnika za vrednovanje rada škole te za analizu podataka IX – VIII 15

5. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 95

Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela IX – VIII 35

Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole IX – VIII 10

Ostali poslovi IX – VIII 50

6. SAVJETODAVNI RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

220

Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX – VIII 20

Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX – VI 10

Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX – VI 40

Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 30

Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 30

Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 40

Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 5

Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika 25

Ostali poslovi IX – VIII 20

7. ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKI POSLOVI 260

Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 40

Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a IX – VIII 15

Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX – VIII 10

Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX – VIII 20

Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 20

Poslovi zastupanja škole IX – VIII 30

Rad i suradnja s računovođom škole IX – VIII 20

Izrada financijskog plana škole VIII – IX 10

Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX – VIII 15

Organizacija i provedba inventure XII 5

Poslovi vezani uz e-matice VI 5

Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih knjižica VI 30

Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII i I 20

Ostali poslovi IX – VIII 20

8. JAVNA DJELATNOST RAVNATELJA ŠKOLE 138

Predstavljanje škole IX – VIII 10

Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX – VIII 10

Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 10

Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX – VIII 5

Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 3

Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini IX – VIII 5

Suradnja s Uredom državne uprave IX – VIII 5

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

35

Suradnja s osnivačem IX – VIII 20

Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 5

Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 10

Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 5

Suradnja s Obiteljskim centrom IX – VIII -

Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 5

Suradnja s Župnim uredom IX – VIII 5

Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 20

Suradnja s turističkim agencijama IX – VIII 10

Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX – VIII 10

Suradnja s udrugama IX – VIII 10

Ostali poslovi IX – VIII 10

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 159

Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX – VI 9

Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOŠ-a, AZZO-a, HUROŠ-a IX – VI 60

Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX – VI 40

Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 40

Ostala stručna usavršavanja IX – VI 10

9.OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 105

Vođenje evidencija i dokumentacije IX – VI 70

Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 35

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1752

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

36

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

Područja rada/ Programski sadržaji

/Aktivnosti

Ciljevi/svrha Zadaci/zadaće Način realizacije /oblici i metode rada

Nositelji/subjekti Vrijeme/mjeseci

Sati Ishodi

1. Pripremanje školskih odgojno-obrazovnih programa i njihova realizacija

1.1.Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja

Ispitivanjem i utvrđivanjem odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja izvršiti pripremu za kvalitetnije planiranje odgojno-obrazovnog rada.

Analizirati realizaciju prijašnjih planova i programa rada škole; utvrditi odgojno-obrazovne potrebe okruženja u kojem škola djeluje (gradnja nove školske zgrade, uvjeti u postojećoj)

Individualni, grupni, timski Rasprava, proučavanje pedagoške dokumentacije, analitičko promatranje i savjetovanje, anketiranje

Stručni suradnici, ravnatelj, učitelji Učitelji, učenici

4., 5., 6., 8.

30 Identificirati odgojno-obrazovne potrebe.

1.1.1.KREDA analiza Ispitivanjem i utvrđivanjem odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja izvršiti pripremu za kvalitetnije planiranje odgojno-obrazovnog rada.

Ispitati sve unutrašnje i vanjske čimbenike koji utječu na kvalitetu rada i izdvojiti prioritetna područja unapređenja rada škole.

timski analitičko promatranje, rasprava

stručni suradnik pedagog, Učiteljsko vijeće, školsko stručno vijeće, razredna vijeća, školski tim za kvalitetu, ravnatelj

4., 5 8 Utvrditi sve unutrašnje i vanjske čimbenike koji utječu na kvalitetu rada i izdvojiti prioritetna područja unapređenja rada škole.

1.1.2.SWOT analiza Ispitivanjem i utvrđivanjem odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja izvršiti pripremu za kvalitetnije planiranje odgojno-obrazovnog rada.

Ispitati prednosti, nedostatke, prijetnje i prilike škole (ispitati i učenike na sjednicama Vijeća učenika)

timski analitičko promatranje, rasprava

stručni suradnik pedagog, Učiteljsko vijeće, školsko stručno vijeće, razredna vijeća, školski tim za kvalitetu, ravnatelj

4., 5 8 Utvrditi prednosti, nedostatke, prijetnje i prilike škole.

1.1.3.Upitnik za učenike Ispitivanjem i utvrđivanjem odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja izvršiti pripremu za kvalitetnije planiranje odgojno-obrazovnog rada.

Ispitati potrebe, interese i želje učenika.

Individualni anketiranje, obrada podataka

stručni suradnik pedagog, razrednici

6. 3 Utvrditi potrebe, interese i želje učenika.

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

37

1.1.4.Upitnik za roditelje Ispitivanjem i utvrđivanjem odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja izvršiti pripremu za kvalitetnije planiranje odgojno-obrazovnog rada.

Ispitati potrebe, interese i želje roditelja.

Individualni anketiranje, obrada podataka

stručni suradnik pedagog, razrednici

6. 3 Utvrditi potrebe, interese i želje roditelja.

1.1.5.Upitnik za učitelje Ispitivanjem i utvrđivanjem odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja izvršiti pripremu za kvalitetnije planiranje odgojno-obrazovnog rada.

Ispitati potrebe, interese i želje učitelja (Tim za kvalitetu, sjednice Učiteljskog vijeća)

Individualni anketiranje, obrada podataka

stručni suradnik pedagog, ravnatelj

6. 3 Utvrditi potrebe, interese i želje učitelja.

1.1.6.Statistička obrada podataka o uspjehu učenika

Ispitivanjem i utvrđivanjem odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja izvršiti pripremu za kvalitetnije planiranje odgojno-obrazovnog rada.

Ispitati uspjeh učenika u svrhu poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i boljeg uspjeha učenika.

individualni prikupljanje podataka, statistička obrada podataka

stručni suradnik pedagog, razrednici

6., 8 5 Utvrditi uspjeh učenika u svrhu poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i boljeg uspjeha učenika.

1.2. Organizacijski poslovi, planiranje i programiranje rada škole i nastave

Osmišljavanje i kreiranje dugoročnog i kratkoročnog razvoja škole.

Planirati i programirati godišnji plan rada škole, plan rada pedagoga, plan rada učitelja nastavnih premeta i prilagođene programe.

timski, individualni stručni suradnik pedagog, ravnatelj, stručni suradnici, učitelji

8., 9., 10.

116 Planirati rad s učenicima, roditeljima i učiteljima.

1.2.1.Sudjelovati u izradi školskog kurikuluma i GPP-a škole

Kvalitetno planiranje i programiranje rada škole Priprema obrazaca i dokumenata za Dropbox

Planiranje projekata i istraživanja, sudjelovanje u planiranju i programiranju javne afirmacije škole, planiranje i programiranje profesionalnog usavršavanja učitelja i pedagoga

timski, individualni rasprava, razgovor, prikupljanje podataka, rad na pedagoškoj dokumentaciji

stručni suradnik pedagog, ravnatelj, stručni suradnici, učitelji

8., 9. 30 Izraditi školski kurikulum i GPP-a škole

1.2.2.Izrada godišnjeg i mjesečnog plana rada pedagoga

Kvalitetno planiranje i programiranje rada pedagoga (rujan 2019.)

Planiranje i praćenje napredovanja učenika, suradnje s roditeljima učenika, profesionalnog informiranja i usmjeravanja učenika,

Individualni promišljanje, pisanje, rad na pedagoškoj dokumentaciji, čitanje

stručni suradnik pedagog, ravnatelj, stručni suradnici, učitelji

8., 9. 36 Izraditi godišnji i mjesečne planove rada pedagoga.

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

38

unapređivanja nastavnog procesa

1.2.3.Pomoć u godišnjem i mjesečnom planiranju učitelja

Kvalitetno planiranje i programiranje rada učitelja.

Planiranje svih oblika nastavnog rada, međupredmetno planiranje, sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima s posebnim potrebama

timski razgovor, rasprava

stručni suradnik pedagog, učitelji

8.-9. 35 Učitelji će uz pomoć pedagoga moći izraditi svoje godišnje i mjesečne planove.

1.2.4.Priprema individualnih programa za uvođenje pripravnika u samostalni rad

Kvalitetno uvođenje pripravnika u samostalni rad. (izrada Programa stažiranja, ispisivanje SI prijavnica)

Planiranje rada s pripravnikom. timski, individualni razgovor, rad na pedagoškoj dokumentaciji

stručni suradnik pedagog, mentor i pripravnik

8.-9. 15 Upoznati pripravnik s njegovim obvezama tijekom pripravničkog stažiranja.

1.3. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju plana i programa škole

Uvođenje i praćenje inovacija u svim sastavnicama odgojno-obrazovnog procesa. Praćenje novih spoznaja iz područja odgojnih znanosti i njihovu primjenu u nastavnom i školskom radu.

Poticanje učitelja za primjenu audiovizualnih sredstava i informatičke opreme u nastavi. Osiguravanje nastavne opreme (nabavljane nove opreme u suradnji s ravnateljicom)

Individualni, timski Čitanje, istraživanje

stručni suradnik pedagog, ravnatelj

8.-9. 30 Učitelji će moći primijeniti suvremena sredstva i informatičku opremu u odgojno-obrazovnom procesu.

1.3.1.Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima

Uvođenje i praćenje inovacija u svim sastavnicama odgojno-obrazovnog procesa. Praćenje novih spoznaja iz područja odgojnih znanosti i njihovu primjenu u nastavnom i školskom radu.

Poticanje učitelja za primjenu audivizualnih sredstava i informatičke opreme u nastavi. Osiguravanje nastavne opreme.

Individualni, timski Čitanje, istraživanje

stručni suradnik pedagog /ravnatelj

8.-9. 30 Učitelji će moći primijeniti suvremena sredstva i informatičku opremu u odgojno-obrazovnom procesu.

UKUPNO SATI 176

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

39

Područja rada/

Programski sadržaji/ Aktivnosti

Ciljevi/svrha Zadaci/zadaće Način realizacije/ oblici i metode rada

Nositelji/ subjekti Vrijeme / mjeseci

Sati Ishodi

2. Neposredno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu

2.1. Upis učenika u 1. razred i formiranje razrednih odjela

Osiguravanje uvjeta za uspješan početak školovanja.

Upisati djecu u prvi razred za narednu školsku godinu. (predupis – veljača 2020.; testiranje djece – travanj/svibanj 2020., upisi – lipanj 2020.)

Individualni, grupni, timski, razgovor, obrada podataka

stručni suradnici (pedagog, edukacijsko-rehabilitacijski stručnjak), školska liječnica, učitelji, ravnatelj, Ured državne uprave u Vukovarsko – srijemskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti

2. – 8. 71 Procijeniti spremnost djece za upis u 1.razred. Analizirati dobivene pokazatelje zrelosti svakog pojedinog djeteta te prema njima formirati razr. odjele s ujednačenim grupama učenika. Identificirati djecu kojoj treba odgoditi upis u 1. razr. i djecu kojoj je potrebna interna opservacija.

2.1.1. Radni dogovor Povjerenstva za upis

Osiguravanje uvjeta za uspješan početak školovanja.

Formirati upisno povjerenstvo. (učiteljica, pedagog, liječnik, učitelj HJ-a)

timski, razgovor

učitelji, šk. liječnica, pedagog, psiholog, defektolog

2. 3 Definirati poslove koji nas očekuju u narednom periodu.

2.1.2. Predupisi - predprijave (davanje termina za utvrđivanje zrelosti budućih prvašića), pozivi za roditelje koji nisu bili na predupisu

Pravovremeno obavijestiti roditelje o terminima pregleda i testiranja.

Obavijest o predupisu na ulazu u školu, web stranici škole te FB grupi. Pripremiti termine pregleda.

Individualni, grupni, razgovor, obrada podataka

pedagog, šk. liječnica

2. i 3. 10 Napraviti tablice s terminima pregleda za svako pojedino dijete.

2.1.3. Suradnja s vrtićem (mala škola) - organizacija posjeta budućih prvašića našoj školi (po

Približavanje školskog prostora budućim učenicima.

Upoznati školski prostor. Individualni, grupni, timski, razgovor

učiteljice, odgajateljice iz vrtića, pedagog,

4. – 6. 2 Dočekati buduće prvašiće, provesti ih kroz školski

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

40

potrebi i ukoliko bude moguće jer je vrtić u Vinkovcima)

prostor i upriličiti susret s učenicima i budućim učiteljima. Prevenirati strah od nepoznatog prostora

2.1.4. Pripremanje upisnih materijala (upitnici za buduće učenike, upitnici za roditelje/staratelje)

Pripremanje upisnih materijala (veljača-svibanj 2019.)

Pripremiti materijale za ispitivanje zrelosti, upitnike za djecu i roditelje, upisne materijale.

Individualni, grupni, timski, razgovor; obrada podataka

pedagog 2. 2 Izraditi gotove obrasce.

2.1.5. Utvrđivanje zrelosti djece prije upisa u 1. razred

Utvrđivanje pripremljenosti i zrelosti djece za upis u školu. (travanj/svibanj 2020.)

Utvrditi psihofizičku zrelost djece za upis u 1. razred.

Individualni, grupni, razgovor, obrada podataka

pedagog 3. – 5. 40 Procijeniti spremnost/psihofizičku zrelost svakog pojedinog djeteta za upis u 1.razred.

2.1.6. Sastanak Povjerenstva radi utvrđivanja psihofizičkog stanja djece za upis u 1. razred nakon obavljenih pregleda i testiranja

Utvrditi nakon obavljenih pregleda i testiranja koja su djeca psihofizička spremna za upis u prvi razred. (sinteza u lipnju 2020. – ZZJZ)

Uvidom u materijale s testiranja i pregleda utvrditi popis djece spreman za upis, utvrditi djecu s uočenim teškoćama i djecu kojoj se preporučuje odgoda.

Individualni, grupni, timski razgovor; obrada podataka

učitelji, šk. liječnica, pedagog

5., 6.

4 Identificirati djecu kojoj treba odgoditi upis u 1. razr. i djecu kojoj je potrebna interna opservacija.

2.1.7. Upisi u 1. razred OŠ Upisati djecu u 1. razred. (lipanj 2020.)

Povjerenstvo za upis učenika provodi u dva – tri dana upis djece.

Individualni, grupni, timski razgovor; obrada podataka

učitelji, pedagog početak 6. mj.

3 Upisati djecu u 1. r.

2.1.8. Formiranje razrednih odjela učenika 1. razreda

Formiranje razrednih odjela učenika 1. razreda. (lipanj-kolovoz 2020.)

Formirati razredne odjele prema jednakoj zastupljenosti po broju, spolu i rezultatima s testiranja i pregleda (ukoliko budu upisana 2 odjela u A odjelima).

timski, razgovor; obrada podataka

učitelji/učiteljice, pedagog, psiholog, ravnatelj

7. – 8. 5 Analizirati dobivene pokazatelje zrelosti svakog pojedinog djeteta te prema njima formirati razr. odjele s ujednačenim grupama učenika.

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

41

2.1.9. Sastanak s roditeljma budućih prvašića

Informirati roditelje o načinima pregleda i testiranja, informirati ih o njihovim obvezama; informirati roditelje što mogu očekivati u narednim mjesecima; informirati ih o psihofizičkom razvoju djece; obavijestiti o terminima upisa i pregleda

Putem predavanja/radionice informirati roditelje o najvažnijim segmentima upisa djece u prvi razred.

grupni, razgovor, predavanje, radionica

učitelji/učiteljice, pedagog, ravnatelj

2. – 9. 2 Pipremiti roditelje za nove školske obaveze i informirati ih o svemu što bi ih moglo zanimati na početku novog razdoblja djetetovog i njihovog života.

2.2. Uvođenje novih programa i inovacija

Implementacijom novih programa poboljšati odgojni i obrazovni rad škole. (rujan/listopad 2019. te kontinuirano tijekom školske godine) Praćenje reforme „Škola za život“ u 1., 5. i 7. razredu

Izraditi plan i program sudjelovanja u raznim programima podržanim od strane MZO-a te plan nabave suvremenih multimedijalnih pomagala (računala, projektori, printeri, kopirke i sl.)

Individualni, grupni Pedagog, ravnatelj, učitelji, računovođa, Ured državne uprave u Vukovarsko - srijemskoj županiji

9. – 8. 10 Unaprijediti odgojni i obrazovni rad škole primjenom suvremenih multimedijalnih pomagala i didaktičkih materijala.

2.2.1. Sudjelovanje u planiranju nabavke nove opreme i didaktičkog materijala

U suradnji s ravnateljem uvoditi suvremene multimedijalne i didaktičke materijale u rad učitelja, a samim time i osuvremenjivanje odgojnog i obrazovnog rada škole.

Istražiti potrebu i izraditi plan i program nabave nove multimedijalne opreme i didaktičkih materijala.

Individualni, grupni, -II- 8. -9. 5 -II-

2.2.2. Praćenje inovacija u opremanju škole

Osuvremenjivanje nastavnog procesa.

Kvalitetno opremiti učionice potrebnim nastavnim pomagalima, sredstvima i didaktičkim materijalima

Individualni, grupni -II- 9. - 8. 5 Poticati inovativnost i kreativnost učitelja kroz primjenu suvremenih multimedijalnih sredstava.

2.3. Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada

Unaprijediti odgojno – obrazovni rad Osuvremenjivanje nastavnog procesa.

Učitelji, pedagog, učenici, ravnatelj, pripravnici

Individualni, razgovor, analitičko promatranje, savjetovanje, kritički prijatelj

9.- 8. 282 Optimizirati uvjete za ostvarivanje odgojno – obrazovnog rada

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

42

2.3.1. Praćenje ostvarivanja Nastavnog plana i programa

Dogovoriti dinamiku praćenja mjesečnog plana i programa.

Osuvremenjivanje nastavnog procesa.

Učitelji, pedagog, ravnatelj

Individualni, timski, razgovor, analitičko promatranje, savjetovanje

11. 5 Analizirati uspješnost izvođenja nastavnog plana i programa.

2.3.2. Praćenje opterećenja učenika i suradnja sa satničarem i razrednicima zbog organizacije i artikulacije nastavnog radnog dana

Unaprijediti nastavni proces; uočiti moguće nedostatke u rasporedu sati, inovirati rad učitelja (u suradnji sa satničarom i ravnateljicom)

Voditi brigu o dnevnoj opterećenosti učenika. Informirati o postignućima rasterećenja.

Učitelji, razrednici, satničar, pedagog, ravnatelj

Razgovor, analiza rasporeda sati individualno, timski

9. – 6. 10 Rasteretiti učenike dobrim tjednim rasporedom radnih obveza u školi.

2.3.3. Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa (posjet nastavi)

Uvidom u nastavu pratiti kvalitetu izvođenja nastavnog sata. (s ravnateljicom)

Osuvremenjivanje nastavnog procesa.

Učitelji , pedagog, ravnatelj

Analitičko promatranje, razgovor

9. - 6. 70 Analizom utvrditi kvalitetu nastavnog sata i poticati učitelje na primjenu suvremenih metoda i oblika rada.

2.3.3.1. Novi učitelji, pripravnici, asistenti i pomoćnici u nastavi

Osposobiti učitelje pripravnike za samostalni odgojno – obrazovni rad. (prijava staža, pisanje programa i izvješća, pomoć pri vođenju dnevnika stažiranja te realizaciji sati)

Pružiti stručnu pomoć i podršku učiteljima pripravnicima.

Pripravnik, pedagog, ravnatelj, mentor

Individualni, razgovor, analitičko promatranje, savjetovanje

9. – 6. 30 Podići razinu kvalitete izvođenja nastave na osnovu obavljenih uvida, vrednovanja i analize odgojno – obrazovnog rada.

2.3.3.2. Praćenje ocjenjivanja i ponašanja učenika, rješavanje problema u razrednom odjelu

Stvarati pozitivno ozračje unutar razrednog odjela.

Pratiti razvoj i napredovanje učenika, poticati zdrave stilove života

Pedagog, učitelji, razrednici, učenici

Individualni, grupni, timski, razgovor, analitičko promatranje, savjetovanje

9. - 6. 20 Istaknuti važnost odgojnog djelovanja u radu s učenicima.

2.3.4. Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog rada

Osposobiti učenike za nenasilno rješavanje sukoba – jačanje kompetencija učenika. Osposobljavati učenike za samostalno učenje. (ped. radionice)

Utvrditi stilove života i navike učenja učenika. Upoznati učenike s osnovnim pojmovima i zakonitostima učenja, pamćenja i zaboravljanja.

Pedagog, učenici individualni, grupni, timski, predavanje, pedagoška radionica, razgovor

9. - 6. Odabrati zdrav stil života

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

43

2.3.4.1. Pedagoške radionice (Školski preventivni program, UNICEF-ov program ili neki slični humanitarni program)

Osposobiti učenike za nenasilno rješavanje sukoba – jačanje kompetencija učenika.

Koordinirati provođenje osmišljenih predavanja ili radionica.

pedagog, učenici individualni, grupni, timski, predavanje, pedagoška radionica, razgovor, igra uloga

9. – 6. 30 Primijeniti stečena znanja za nenasilno rješavanje sukoba; poticati učenike na volonterski rad.

2.3.5. Sudjelovanje u radu stručnih tijela

Doprinos poboljšanju kvalitete rada stručnih tijela škole. (Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće učenika)

Koordinirati rad stručnih vijeća škole za što uspješnije postizanje cilja svih aktivnosti.

Učitelji, stručni suradnici, ravnatelj

Sastanci, razgovor, dogovor, timski rad

9. – 8. Izraditi plan i program rada stručnih tijela škole.

2.3.5.1. Rad u RV (RN i PN) -II- -II- -II- -II- -II- 10 -II-

2.3.5.2. Rad u UV -II- -II- -II- -II- 9. – 8. 15 -II-

2.3.6. Rad na projektima i u stručnim timovima - Tim za samovrednovanje i kvalitetu

Razvoj stručnih kompetencija. Koordinirati rad Tima za samovrednovanje škole za što uspješnije postizanje cilja svih aktivnosti

Tim za samovrednovanje Isto 9. – 8. 39 Unaprijediti odgojno – obrazovni proces na temelju samovredovanja i realiziranih projekata na nivou škole.

2.3.7. Praćenje i analiza izostanaka učenika

Preventivno djelovanje na izostajanje učenika s nastave.

Analizirati i pratiti izostanke učenike uvidom u imenik učenika i dnevnik rada te razgovor s razrednikom.

Pedagog, razredni učitelj/razrednik, učenik, roditelj

Analiza, uvid u dokumentaciju, razgovor

9. -6. 20 Analizirati prikupljene podatke o izostancima te izraditi s razrednikom plan rada s učenikom i roditeljima. Prevenirati izostanke.

2.3.8. Praćenje uspjeha i napredovanja učenika

Steći uvid u razinu odgojno – obrazovnih postignuća učenika te na osnovu spoznatoga predložiti strategije za unapređenje.

Analizirati odgojno – obrazovna postignuća. Osmišljavati i pratiti primjenu i vrednovati nove strategije i metode rada za

Pedagog, učitelj, razrednik

Praćenje, analiza, vrednovanje, planiranje

9. – 6. Prikupiti podatke za analizu i izraditi izvješće o odgojno – obrazovnim

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

44

poboljšanje odgojno – obrazovnih postignuća.

postignućima učenika u obrazovnim razdobljima i prezentirati na sjednici UV

2.3.9. Suradnja s razrednicima u realizaciji programa sata RO (tematsko planiranje, međupredmetne teme)

Kvalitetno provođenje odrednica programa Zdravstvenog odgoja i obrazovanja te Građanskog odgoja i obrazovanja (implementirane u tematsko planiranje i međupredmetne teme)

Pružiti pomoć razrednicima i ostalim učiteljima u provođenju programa. Uvidom u nastavne sate definirati kvalitetu realizacije.

Učitelji, razrednici, ravnatelj, pedagog

Razgovor, uvid u nastavni sat, individualni, timski

9. – 6. 15 Analizirati realizaciju programa te predložiti mjere za poboljšanje rada.

2.3.10. Sudjelovanje u radu povjerenstva za predmetne, razredne i popravne ispite

Pratiti napredovanje učenika.

Organizirati i sudjelovati u radu. Pedagog, učitelj, razrednik

Individualni, timski, razgovor, dogovor

6. -7. 8 Imenovati povjerenstvo i prikazati rezultate nakon provedenih ispita.

2.4. Rad s učenicima s teškoćama

Osiguravanje uvjeta za uspješno uključivanje učenika s teškoćama; Uspješna integracija i socijalizacija učenika s teškoćama.

Identificirati učenike s posebnim potrebama.

Pedagog, učitelji, školski liječnik, CZSS, učenici, roditelji, vanjski suradnici (edukacijsko – rehabilitacijskog profila – psiholog, defektolog) te djelatnici ZZJZ-a, Vinkovci, MUP

Individualno, timski, savjetodavni rad; pedagoško praćenje

9. - 6. 75 Identificirati i pratiti realizaciju plana i programa učenika s posebnim potrebama. Uspješno integrirati učenike u odgojno – obrazovni proces i pratiti njihov napredak.

2.4.1. Identifikacija učenika s posebnim potrebama

Osiguravanje uvjeta za uspješno uključivanje učenika s posebnim potrebama; Uspješna integracija i socijalizacija učenika s teškoćama.

Identificirati učenike s posebnim potrebama.

Pedagog, psiholog, učitelji, školski liječnik, vanjski suradnici (edukacijsko – rehabilitacijskog profila)

Individualno, timski, savjetodavni rad; pedagoško praćenje

9. - 6. 7 -II-

2.4.2. Organizacija rada s: Organizirati rad s učenicima s različitim s različitim teškoćama

-II- -II- 9. - 6. -II-

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

45

2.4.2.1. Učenicima koji doživljavaju neuspjeh

Osiguravanje uvjeta za rad s učenicima koji imaju poteškoće u učenju ili doživljavaju neuspjeh.

Utvrditi O-O postignuća; Izraditi individualni plan rada za svakog pojedinog učenika.

Pedagog, učitelji -II- 9. - 6. 30 -II-

2.4.2.2. Darovitim učenicima (po potrebi)

Osiguravanje uvjeta za uspješno uključivanje učenika s posebnim potrebama (darovitost).

Utvrditi O-O postignuća; Izraditi individualni plan rada za svakog pojedinog učenika.

Pedagog, učitelji -II- 9. - 6. 7 -II-

2.4.2.3. Hospitaliziranim učenicima (Nastava u kući – po potrebi)

Osiguravanje uvjeta za rad učenicima koji su zbog bolesti duže vrijeme odsutni s nastave (po potrebi).

Organizirati nastavu u kući (po potrebi).

Pedagog, učitelji, školski liječnik, liječnik specijalist, MZO

-II- 9. - 6. 3 -II-

2.4.2.4. Novim učenicima i s drugog govornog područja (po potrebi)

Osiguravanje uvjeta za uspješnu integraciju i socijalizaciju učenika s drugog govornog područja.

Pružiti pomoć u učenju hrvatskog jezika učenicima s drugog govornog područja

Pedagog, učitelji -II- 9. - 6. 12 -II-

2.4.3. Izrada programa opservacije; Izvješća

Osiguravanje uvjeta za uspješno uključivanje učenika s posebnim potrebama; Uspješna integracija i socijalizacija učenika s teškoćama.

Izraditi program opservacije za svakog pojedinog učenika.

Pedagog, učitelji Individualno, timski, pedagoško praćenje (opservacija), izvješće

9. - 6. 16 Argumentirati kroz izvješće primijenjeni program opservacije.

2.5. Savjetodavni rad i suradnja Savjetovanje i pružanje pomoći i podrške te informiranje (web stranica škole, FB grupa, YouTube kanal)

Pružiti kvalitetnu pomoć učenicima, učiteljima i roditeljima.

Učitelji, učenici, roditelji, pedagog, lokalna zajednica, školski liječnik

Individualni, grupni, timski, razgovor, savjetodavni rad, roditeljski sastanci, pedagoške radionice

9. -8. 425 Uključiti i povezati učenike, roditelje i učitelje kao ravnopravne partnere u kreiranju škole po mjeri učenika.

2.5.1. Savjetodavni rad s učenicima

Stvaranje ozračja za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta; poboljšanje međusobne komunikacije.

Pratiti razvoj i napredovanje učenika; poučavati učenike suradničkim odnosima. Demokratizirati školski ugođaj.

Pedagog, učenici Individualni, grupni, timski, razgovor, savjetodavni rad

9. -8. 140 Uključiti i povezati učenike kao ravnopravne partnere u kreiranju škole po mjeri učenika.

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

46

2.5.1.1. Grupni i individualni Stvaranje ozračja za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta; poboljšanje međusobne komunikacije.

Pratiti razvoj i napredovanje učenika; poučavati učenike suradničkim odnosima. Demokratizirati školski ugođaj.

Pedagog, učenici Individualni, grupni, timski, razgovor, savjetodavni rad, pedagoške radionice

9. -8. 120 Uključiti i povezati učenike kao ravnopravne partnere u kreiranju škole po mjeri učenika.

2.5.1.2. Vijeće učenika Stvaranje ozračja za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta; poboljšanje međusobne komunikacije. Osmišljavanje uređenja novog školskog prostora.

Demokratizirati školski ugođaj. Pedagog, učenici, učitelj-voditelj Vijeća učenika

grupni rad, razgovor, debate

9. -8. 20 Primijeniti znanja GOO za sudjelovanje u životu i radu škole, sudjelovati u radu Gradskog vijeća učenika.

2.5.2. Savjetodavni rad s roditeljima

Uključivanje roditelja u odgojno – obrazovni proces, izgradnja kvalitetne suradnje s roditeljima.

Edukacija roditelja kroz pedagoške radionice i savjetovanja.

Pedagog, roditelji, učitelji, razrednici

Individualni, grupni, timski, razgovor, savjetodavni rad

9. -8. 100 Uključiti i povezati učenike, roditelje i učitelje kao ravnopravne partnere u kreiranju škole po mjeri učenika.

2.5.2.1. Pedagoške radionice (prema uzrastu uč.)

Stvaranje ozračja za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta; poboljšanje međusobne komunikacije.

Pratiti razvoj i napredovanje učenika; poučavati učenike suradničkim odnosima. Demokratizirati školski ugođaj.

Pedagog, učenici razrednici

grupni rad, razgovor, roditeljski sastanci (predavanja i pedagoške radionice)

9. -8. 50 -II-

2.5.2.2. Individualni rad s roditeljima

Stvaranje ozračja za kvalitetnu međusobnu komunikaciju. (roditeljski sastanak, individualna primanja roditelja)

Poticati i razvijati uspješnu komunikaciju s roditeljima.

Pedagog, roditelji, učitelji, razrednici

individualno, razgovor, savjetodavni rad

9. -8. 40 -II-

2.5.2.3. Vijeće roditelja Uključivanje roditelja u život i rad škole, izgradnja kvalitetne suradnje s roditeljima. (sukreiranje i vođenje sjednica)

Poticati i razvijati uspješnu komunikaciju i suradnju s roditeljima.

Roditelji-predstavnici razr. odjela, ravnatelj, učitelji, razrednici, pedagog

grupno, razgovor, sastanci

9. -8. 10 -II-

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

47

2.5.3. Savjetodavni rad s učiteljima

Podizanje kvalitete nastavnog procesa i rada na satima razrednih odjela. (sjednice UV-a, RV-a i Tima za kvalitetu)

Razviti stručne kompetencije učitelja.

Pedagog, učitelji individualno, razgovor, savjetodavni rad

9. -8. 60 -II-

2.5.4. Savjetodavni rad sa sustručnjacima: psiholozi, socijalni radnici, liječnici

Koordinacija rada u praćenju i savjetovanju.

Koordinirati međusobnu suradnju.

CZSS, Školska medicina rada, psiholog, defektolog, liječnik

individualno, timski, razgovor, savjetodavni rad

9. -8. 35 Zajednički riješiti probleme uz suradnju i podršku.

2.5.5. Suradnja s ravnateljem Kvalitetna organizacija rada i realizacija godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikula 2019./2020.

Organizirati odgojno – obrazovni rad na osnovu provedenih analiza i vrednovanja.

Pedagog, ravnatelj individualno, razgovor

9. -8. 70 Izraditi razvojni plan škole. Utvrditi prioritetna područja napredovanja.

2.5.6. Suradnja s lokalnom zajednicom

Aktivno uključiti lokalnu zajednicu kao partnera na realizaciji projekata iz školskog kurikuluma.

Realizirati projekte kroz međusobnu suradnju i podršku lokalne zajednice. (udruge, humanitarne udruge, predstavnici crkve)

Pedagog, ravnatelj, lokalna zajednica

individualno, timski, razgovor

9. -8. 20 Usklađivanje interesa škole s interesima zajednice te poboljšanje kulture življenja.

2.6. Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

Osigurati uvjete za uspješnu provedbu sadržaja zdravstvene zaštite učenika.

Poticati zdrave stilove života. Individualni rad Skupinski rad Timski rad Razgovor Dogovor Savjetodavni rad

Učenici, učitelji, stručni suradnici, Školska medicina, MUP, CZSS

9.-6. 55

Identificirati područja zdravstvene zaštite koja zahtijevaju poseban pristup. Prilagoditi sadržaje vanjskih suradnika uzrastu djeteta.

2.6.1. Suradnja na realizaciji plana i programa zdravstvene zaštite

Koordiniranje provedbom sadržaja zdravstvenog odgoja i obrazovanja (tematsko planiranje i međupredmetne teme).

Surađivati pri izradi i provedbi preventivnih programa. Posredovati pri dogovoru sa Školskom medicinom, učiteljima, CZSS te drugim institucijama.

Individualni rad Skupinski rad Timski rad Razgovor Dogovor Savjetodavni rad

Stručni suradnici, učitelji, Školska medicina.

9.-6. 20

Poticati učenike da usvojena znanja iz preventivnih programa i ZOO-a primjenjuju u vlastitom životu.

2.6.2. Sudjelovanje u provođenju ZOO učenika

Koordiniranje provedbom sadržaja zdravstvenog odgoja i obrazovanja. (tematsko planiranje i

Sudjelovati u izradi plana i programa razrednika. Provođenje radionica.

Individualni rad Skupinski rad Timski rad

Stručni suradnici, učenici, učitelji, Školska medicina

9.-6. 20 Ukazivati na važnost humanog razvoja učenika i

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

48

međupredmetne teme, sati SRZ-a, redovna nastava, izvannastavne aktivnosti i predavanja u školi)

Promicanje higijene učenika. Unaprjeđivanje humanijih odnosa među učenicima.

Razgovor Dogovor Savjetodavni rad

poticati ih na zdrav stil života.

2.6.3. Suradnja u organizaciji izvanučioničke nastave

Osiguravanje uvjeta za pravovremenu i pravilnu provedbu izvanučioničke nastave (kurikul; natječaji – agencije)

Posredovanjem i koordiniranjem utjecati na pravilnu provedbu u organizaciji.

Timski Razgovor Dogovor

Stručni suradnici, učitelji, razrednici, ravnatelj

9.-6. 10

Učinkovito i pravilno provesti organizaciju izvanučioničkih aktivnosti.

2.6.4. Zaštita od mina (radionice za uč. od 1. do 8. r.) – po mogućnosti

Osvijestiti učenike o važnosti prevencije i zaštite od mina, posebice u Vukovarsko- srijemskoj županiji

Upoznati učenike s mogućim opasnostima pri nailasku na minu ili neko drugo eksplozivno sredstvo te s pravilnim postupanjem

Radionica, Razgovor, debata, demonstracija

pedagog-predstavnik minera

9.-6. 5

Primijeniti stečeno znanje u stvarnom životu.

2.7. Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika

Opći cilj za sve aktivnosti: Osigurati uvjete za uspješan upis učenika u srednjoškolsko ob.

59

2.7.1. Suradnja s razrednicima učenika 8. razreda

Utvrditi pripremljenost za srednju školu s obzirom na afinitete i realne mogućnosti učenika. (roditeljski sastanak, kontinuirano informiranje)

Priprema i provođenje radionica.

Individualni rad Skupinski rad Savjetodavni rad

Razrednici, stručni suradnici učenici 8. r.

9.- 8. 15

Identificirati potrebe, želje i mogućnosti pojedinog učenika. Pripremiti radionice.

2.7.2. Predstavljanje srednjih škola učenicima

Predstaviti programske sadržaje rada različitih srednjih škola, te upoznavanje s konkretnim uvjetima upisa u određenu srednju školu.

Koordinacija (osigurati prostor, vrijeme, pomagala za provedbu)

Interaktivna predavanja Plenarna izlaganja plakati letci

Nastavnici i učenici- predstavnici srednjih škola, stručni suradnici

2.- 5. 5

Približiti specifičnosti škole učenicima i roditeljima.

2.7.3. Suradnja sa stručnom službom Zavoda za zapošljavanje

Provedba profesionalnog informiranja učenika s teškoćama. (mišljenje djelatnika ZZJZ-a, Vinkovci, ankete HZZ-a te suradnja s Uredom državne uprave u Vu-sri županiji)

Utvrditi učenike s teškoćama u razvoju te obavijestiti učenike i roditelje o terminima.

Brošura: Kamo nakon osnovne škole? Testiranje i savjetodavni rad s učenicima.

HZZ, stručni suradnici, školska medicina, roditelji, učenici

10.- 5. 10

Odabrati primjerenu srednju školu učenicima s poteškoćama u razvoju i zdravstvenim teškoćama.

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

49

2.7.4. Suradnja s CISOK-om i HZZ-om

Približavanje tržišta rada učenicima. Koordinacija (osigurati prostor, vrijeme, pomagala za provedbu)

Predavanje. Ispunjavanje on – line upitnika.

CISOK, HZZ, stručni suradnici, učenici

2. – 5. 2

Upoznati učenika s potrebama na tržištu rada (deficitarnim i suficitarnim zanimanjima)

2.7.5. Individualna savjetodavna pomoć

Usmjeriti pojedinog učenika o mogućnostima upisa. (oglasna ploča, online putem, predavanja, roditeljski sastanak)

Provesti razgovor s učenicima i roditeljima.

Savjetodavni rad Razgovor

Stručni suradnici, učitelji, roditelji, učenici

1.-5. 10

Procijeniti afinitete učenika. Dati primjer konkretnog zanimanja.

2.7.6. Utvrđivanje profesionalnih interesa, obrada podataka

Identificiranje profesionalnih interesa učenika

Izraditi upitnik. Održati roditeljske sastanke. Provesti razgovore.

Savjetodavni rad Razgovor

Stručni suradnici, učitelji, roditelji, učenici

9.-8. 10

Procijeniti profesionalne interese. Prema njima, odabrati primjereno zanimanje.

2.7.7. Vođenje dokumentacije, informativni kutak za roditelje i učenike

Izraditi i prikupiti svu potrebnu dokumentaciju. (na ulazu u školu – roditelji, Na panou – učenici)

Izraditi portfolio/pano sa svim aktivnostima vezanim uz upisivanje srednje škole.

Razgovor, izrada panoa Stručni suradnici, učitelji, roditelji

9.-8. 7

Demonstrirati informativni kutak.

2.8. Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturnog i javnog djelovanja škole

Osigurati uvjete za provedbu kulturne i javne djelatnosti škole. Približavanje kulturnog sadržaja učenicima. (kroz Kalendar rada, sjednice Vijeća učenika te Školski kurikul – npr. INA)

Predvidjeti i implementirati aktivnosti u postojeći Školski kurikulum i Godišnji plan i program škole

Javne priredbe, izložbe (Dan škole, Škola otvorenih vrata) Timski rad Individualni rad Skupinski rad Dogovor

Stručni suradnici, pedagog, ravnatelj, Svi djelatnici Škole učenici, roditelji

9.-6. 20

Primijeniti građanska znanja pri javnom i kulturnom djelovanju škole. Integrirati sadržaje u život škole.

2.9. Vođenje izvannastavne aktivnosti Filmsko-dramska radionica (s kolegicom Anom Naplačić - HJ)

Neposredni rad s učenicima, osposobljavanje učenika za samostalno montiranje videosadržaja, snimanje/fotografiranje te informiranje roditelja i učenika na FB stranici škole i YouTube kanalu

Izraditi plan i program INE, nabaviti i naučiti koristiti multimedijalna pomagala (računala, videokamere, fotoaparate) te računalne programe (montaža videosadržaja/fotografija – npr.

Javne priredbe, Timski rad Individualni rad Skupinski rad Dogovor Sudjelovanje na natječajima, objava na

Pedagog, nastavnica Ana Naplačić, učenici

9.-6. 1 sat tjedno

-

Osposobiti učenike za samostalno korištenje opreme, Razviti kod učenika ljubav prema filmskoj umjetnosti i fotografiji.

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

50

MovieMaker, Filmora, After Effect i sl.) Snimanje odabranih dramskih i filmskih komada.

YouTube kanalu i FB grupi škole

2.9.1. Vođenje projekta „Školontiranje“

Neposredni rad s učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom; osvještavanje važnosti volontiranja, osnivanje volonterskog kluba

Izraditi program za sudjelovanje u projektu te kreirati aktivnosti, imenovati nositelje za dvije naredne školske godine.

Volontiranje u školi, izvan škole te u široj lokalnoj zajednici.

Pedagog, učenici, roditelji i učitelji, PRONI Centar Osijek

9.-6. -

Osposobiti učenike za volontiranje, osnovati volonterski klub.

2.9.2. Vođenje projekta „Sto ljudi, 100 ćudi“

Neposredni rad s učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom; osvještavanje važnosti preveniranja nasilnog ponašanja te poticati toleranciju i suradnju.

Realizirati drugu godinu projekta u razrednoj i predmetnoj nastavi s učiteljicama I. Lešić i D. Ulemek (RN)

Pedagoške radionice za učenike, kut nenasilja u školi, sandučić povjerenja.

Pedagog, I. Lešić, D. Ulemek (RN), Društvo „Naša djeca“, Vinkovci

9.-6. -

Primijeniti građanska znanja učenika u djelovanju škole. Integrirati sadržaje u život škole.

UKUPNO SATI 997

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

51

Područja rada/ Programski sadržaji

/Aktivnosti

Ciljevi/svrha Zadaci/zadaće Način realizacije /oblici i metode rada

Nositelji/subjekti Vrijememjeseci

Sati Ishodi

3.Vrednovanje odgojno-obrazovnih rezultata, provođenje studijskih istraživanja i projekata

3.1. Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve

Analizom odgojno-obrazovnih rezultata utvrditi trenutno stanje odg-obr. rada u školi u odnosu na utvrđene ciljeve.

Pratiti i ostvarivati odgojno-obrazovni rad u skladu s planovima i programima za tekuću školsku godinu usmjerenih na: pojedinca, razredni odjel, školu u cjelini. Vrednovati ostvarivanje rezultata u odnosu na utvrđenu svrhu rada. Utvrditi mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada prema: pojedincu, razrednom odjelu i školi u cjelini.

Individualni i timski rad. Izrada obrazaca za prikupljanje podataka, prikupljanje podataka (razredna vijeća, pedagoška dokumentacija), individualni razgovori sa svim sudionicima odg.-obr. procesa, uvid u nastavu (posjet nastavnim satima u odjelu gdje postoji potreba), izvješće o rezultatima analiza

Pedagog, svi učitelji, ravnatelj

10.,12.,3.,6.,7.,8.

78 Analizirati odgojno-obrazovne rezultate; preporučiti mjere za unapređenje rada.

3.1.1. Periodične analize ostvarenih rezultata

-II- -II- -II- -II- 10., 12., 3., 6.

-II-

3.1.2. Analiza odgojno- obrazovnih rezultata na kraju i polugodištu

-II- -II- -II- -II- 12. -II-

3.1.3. . Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju školske godine

-II- -II- -II- -II- 7., 8. -II-

3.2. Istraživanja u funkciji unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa

Odrediti smjernice unapređivanja odg.-obr. procesa na osnovi rezultata istraživanja i provedbe postupka vrednovanja i samovrednovanja.

Osiguravati uvjete za provođenje akcijskih istraživanja i projekata te provoditi akcijska istraživanja i projekte.

Prema metodologiji rada na istraživanju/projektu (rasprava, analiza, metode istraživačkog rada, rad na pedagoškoj dokumentaciji,

Nositelji: Pedagog, učitelji, vanjski suradnici Subjekti: učenici i roditelji uključeni u

8.-9.

100 utvrditi potrebe sudionika odgojno-obrazovnog procesa, osmisliti istraživanje/projekt, organizirati

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

52

Vrednovati ostvarivanje rezultata u odnosu na cilj istraživanja i/ili projekta. Utvrditi mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa prema: pojedincu, razrednom odjelu i školi u cjelini.

proučavanje relevantne pedagoške literature) Individualni, timski rad i rad u paru. Istraživanje i prikupljanje podataka. Izrada izvješća o rezultatima i prezentacija rezultata (Učiteljsko vijeće/Školski odbor/Vijeće roditelja/Vijeće učenika/razredni odjeli)

istraživanje/projekt

istraživanje/projekt i provesti istraživanje/projekt, interpretirati rezultate istraživanja/projekta, predložiti mjere i postupke za unapređenje odgojno-obrazovnog rada prema: pojedincu, razrednom odjelu i školi u cjelini.

3.2.1. Izrada projekta i provođenje istraživanja

-II- -II- -II- 10.-5. -II-

3.2.2. Obrada i interpretacija rezultata istraživanja

-II- -II- -II- 10.-5. -II-

3.2.3. Primjena spoznaja u funkciji unapređivanja rada

-II- -II- -II- 10.-5. -II-

3.2.4. Vrednovanje i samovrednovanje rada sudionika odgojno-obrazovne djelatnosti

-II- -II- -II- Nositelji: Pedagog, ravnateljica

10.-5. vrednovati rad svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (učitelja, učenika), samovrednovati vlastiti rad

3.2.5. Sudjelovanje u samovrednovanju rada škole

-II- -II- -II- Nositelj: Tim za kvalitetu

4.-6. -II-

3.2.6. Sudjelovanje u vanjskim istraživanjima

-II- -II- -II- Vanjski suradnici 10.-5. -II-

UKUPNO SATI 178

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

53

Područja rada/ Programski sadržaji

/Aktivnosti

Ciljevi/svrha Zadaci/zadaće Način realizacije /oblici i metode rada

Nositelji/subjekti Vrijeme/mjeseci

Sati Ishodi

4. Stalni stručni razvoj nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi

4.1. Stručno usavršavanje stručnih suradnika

Profesionalni razvoj i razvoj stručnih kompetencija, obogaćivanje znanja i cjeloživotno učenje

Praćenje kataloga stručnih skupova, školskog e-maila te www.ettaedu.hr

Pregledavanje dokumentacije i web stranica

Pedagog, ravnateljica

144

4.1.1. Izrada godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja

-II- Planiranje, kreiranje, usklađivanje te konkretiziranje s GPP, praćenje kataloga str. skupova te www.ettaedu.hr

Individualni, frontalni, skupni, timski

Stručni suradnik pedagog

9. 12 Realizirati planirane sadržaje Sudjelovati u kreiranju i provedbi zajedničkih projekata

4.1.2. Praćenje i prorada stručne literature i periodike

-II- Pratiti aktualnu pedagoško psihološku literaturu

Čitanje Pedagog, knjižničarka, ravnateljica

9.- 6. 26 Analizirati i primijeniti teorijske spoznaje u praksi

4.1.3. Stručno usavršavanje u školi

-II- Sudjelovati u stručnom usavršavanju

Predavanje, iskustveno učenje, razgovor, anketiranje

Stručni suradnici, učitelji, ravnatelj, vanjski suradnici

11., 1., 3., 5.

20 Integrirati stečena znanja u neposredni odgojno obrazovni rad

4.1.4. ŽSV stručnih suradnika -II- Sudjelovati u radu ŽSV stručnih suradnika, razmjena iskustava

Rasprava, timski i skupni rad, rješavanje problema, metoda iskustvenog učenja, predavanje, razmjena iskustava

Stručni suradnici, vanjski suradnici

11., 3., 7.

36 Integrirati stečena znanja u neposredni odgojno obrazovni rad

4.1.5. Suradnja sa stručnim suradnicima

-II- Timski rad stručnih suradnika unutar škole (pedagog i knjižničarka)

Razgovor, razmjena iskustava, analitičko promatranje problemskih situacija

Stručni suradnik pedagog, knjižničar

9. – 12. 18 Kritički prosuditi stanje u školi, samoprocjena kvalitete svoga rada i suradnja s drugima

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

54

4.1.6. Usavršavanje u organizaciji MZO-a, AZOO-a i ostalih institucija

Razvoj stručnih kompetencija Osuvremeniti spoznaje novim sadržajima iz pedagogije, psihologije i ostalih srodnih područja

Predavanja, pedagoške radionice

MZO, AZOO, HPD, HPKZ

9. – 8. 26 Primijeniti nove spoznaje

4.1.7. Objavljivanje članaka u stručnoj periodici i zbornicima radova (po potrebi i/ili mogućnosti)

Prenošenje znanja i podizanje stručne kompetencije

Upoznavanje s rezultatima istraživanja, osobnih iskustava, primjera dobre prakse

Istraživanje, analiza, prikupljanje podataka

-II- 9. – 8. 6 Demonstrirati i argumentirati sadržaje i rezultate istraživanja

4.2. Stručno usavršavanje učitelja

Unaprijediti rad i razvijati profesionalne kompetencije učitelja. Profesionalni razvoj i razvoj stručnih kompetencija, obogaćivanje znanja i cjeloživotno učenje.

Planiranje, kreiranje, usklađivanje te konkretiziranje s GPP i Šk. Kurikulom, praćenje kataloga str. skupova te www.ettaedu.hr

Predavanje, iskustveno učenje, razgovor, anketiranje, praćenje www.ettaedu.hr

-II-, Katalog stručnih skupova

122 Pratiti najnovije podatke o održavanju stručnih skupova te pratiti e-mail škole.

4.2.1. Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja

-II- Usmjeriti i osnažiti učitelje za realizaciju planova stručnog usavršavanja

Razgovor, razmjena iskustava

Stručni suradnik pedagog

9. – 5. 14 Motivirati učitelja za primjenu spoznaja u suvremenoj nastavi

4.2.2 Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje (aktivi), predavanje na ŽSV-u pedagoga

-II- Povezivanje stručnih znanja i iskustava u svrhu unapređivanja odgojno obrazovnog rada (tema: Internet – ŽSV)

Slušanje, iskustveno učenje, rasprava, kritičko i konstruktivno promišljanje

Stručni suradnik pedagog, voditelji stručnih aktiva

9. – 5. 14 Integrirati znanja i povezati stručna vijeća u školi

4.2.3. Održavanje predavanja ili pedagoških radionica za učitelje

-II- Razvoj stručnih kompetencija Slušanje, metoda predavanja, iskustveno učenje, rasprava, rješavanje problema

Stručni suradnici, učitelji, vanjski suradnici

9. – 5. 20 Primijeniti suvremene metode u radu

4.2.4. Izrada prijedloga literature za stručno usavršavanje

-II- Obogaćivanje znanja i iskustava temeljem stručne literature

Čitanje Stručni suradnici 9. 14 Ispitati edukacijske potrebe u sljedećem odgojno obrazovnom razdoblju

4.2.5 Rad s učiteljima pripravnicima

-II- Uvođenje pripravnika u samostalnu odgojno obrazovnu djelatnost

Razgovor, demonstracija, hospitiranje na satima

Stručni suradnik, mentor, ravnatelj, tajnik

9. – 8. 48 Educirati pripravnike o učinkovitim tehnikama komuniciranja, planiranja,

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

55

organiziranja, vrednovanja i realiziranja odgojno obrazovnog rada

4.2.6. Mentorstvo stručnim suradnicima pripravnicima

-II- -II- -II- -II- 9. – 8. 4 -II-

4.2.7. Sudjelovanje u radu povjerenstva za stažiranje

-II- Praćenje, evaluacija i procjena osposobljenosti pripravnika za samostalan rad

Razgovor, demonstracija, hospitiranje na satima Metoda izvješćivanja

-II- 9. – 8. 25 Kritički prosuditi rad pripravnika

4.2.8. Mentorstvo studentima pedagogije – po potrebi

-II- Upoznavanje s područjima rada stručnog suradnika pedagoga

-II- Stručni suradnik pedagog

2.,3.,4. 4 Educiranje studenata o područjima rada stručnog suradnika, kritički procijeniti rad studenta

UKUPNO SATI 266

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

56

Područja rada/ Programski sadržaji

/Aktivnosti

Ciljevi/svrha Zadaci/zadaće Način realizacije /oblici i metode rada

Nositelji/subjekti Vrijeme/ mjeseci

Sati Ishodi

5. Bibliotečno-informacijska i dokumentacijska djelatnost

5.1. Vođenje dokumentacije o osobnom radu

Redovito voditi bilješke o radu, automatizacija u usustavljivanje rada

Pravovremeno voditi pedagošku dokumentaciju

Pohrana dokumentacije u školi

28

5.1.1. plan i program rada školskog pedagoga (Kolovoz/rujan 2019.)

Evidentiranje dokumentacije o realizaciji odgojno-obrazovnog rada Efikasno korištenje prijašnjih podataka u funkciji razvoja našeg rada i škole u cjelini

Objedinjavati podatke odgojno-obrazovnog rada zbog unapređivanja osobnog rada Prikupljanje podataka za daljnju obradu

Pisanje / individualno

Pedagog 8.-9. Redovito bilježiti, prikupljati, klasificirati i koristiti pedagošku dokumentaciju

5.1.2. izvješća o radu

-II- -II- Prezentacija

Pedagog 8.-9. -II-

5.1.3. dnevnik rada

-II- -II- Evidencija Pedagog 8.-9. -II-

5.1.4. akcijska istraživanja -II- -II- Statistička obrada podataka / individualno

Pedagog 8.-6. -II-

5.2. Vođenje dokumentacije o nastavi

-II- Pratiti rad učitelja. Posjet nastavi. Pedagog, ravnateljica

9.-6. 50 Unaprijediti nastavu

5.2.1. hospitacije

Izvor podataka za unapređivanje nastave i cjelokupnog rada škole

Objedinjavati podatke odgojno-obrazovnog rada

Evidentiranje i prikupljanje podataka

Pedagog, ravnateljica

9.-6. Redovito bilježiti, prikupljati, klasificirati i koristiti pedagošku dokumentaciju

5.2.2. projekti

-II- -II- Računalna obrada / timski rad

Pedagog 8.-9.

-II-

5.2.3. samovrednovanje škole -II- -II- Računalna obrada / timski rad

Pedagog 8.-9.

-II-

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

57

5.2.4. izvješća na polugodištu i kraju šk.god

-II- -II- Analize / timski rad Pedagog 1.-6. -II-

5.3. Vođenje dokumentacije o učenicima

-II- -II- Bilješke razgovora, statistika

Pedagog, učitelji 9.-6. 60 Izvući zaključke o napretku učenika.

5.3.1. upisi

Sustavno vođenje dokumentacije o razvoju učenika

Objedinjavati podatke odgojno-obrazovnog rada s učenicima i roditeljima

Bilježenje podataka Obrada podataka/ timski rad

Pedagog 2.-6. Redovito voditi pedagošku dokumentaciju

5.3.2. savjetodavni rad s učenicima i roditeljima

-II- -II- -II- Pedagog 9.-6. -II-

5.3.3. učenici s teškoćama

-II- -II- -II- Pedagog 8.-9. -II-

5.3.4. profesionalna orijentacija

-II- -II- -II- Pedagog 2.-7. -II-

5.3.5. vanjsko vrednovanje -II- -II- -II- Pedagog 11.-4. -II-

5.4. Vođenje dokumentacije o učiteljima

Sustavno praćenje pravilnog vođenja dokumentacije učitelja, savjetovanje.

-II- -II- Pedagog, ravnateljica

9.-6. 60 -II-

5.4.1. stručno osposobljavanje

Sustavno vođenje dokumentacije o profesionalnom razvoju učitelja

Objedinjavati podatke odgojno-obrazovnog rada s učiteljima

Pisanje i rad na tekstu

Pedagog 8.-9. Redovito bilježiti, prikupljati, klasificirati i koristiti pedagošku dokumentaciju

5.4.2. stručno usavršavanja na UV i aktivima

-II- -II- Prezentacija

Pedagog -II- -II- -II-

5.4.3 rad s pripravnicima -II- -II- Timski rad Pedagog -II- -II- -II-

UKUPNO SATI 178

Orijentacijska raspodjela broja sati po područjima 1. područje 10% (178 godišnje) 2. područje 55% (976 godišnje) 3. Područje 10% (178 godišnje) 4. Područje 15% (266 godišnje) 5. Područje 10% (178 godišnje)

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

58

5.3. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

SADRŽAJ RADA VRIJEME

REALIZACIJE

BROJ

SATI

(ukupno

1800sati)

1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 910

Organizacija nastavnih sati iz područja knjižnično-

informacijske pismenosti

1. RAZRED

Knjižnica-upoznati školsku knjižnicu ( razlika slikovnica-

rječnik-knjiga) -povodom Međunarodnog dana školskih

knjižnica

2. RAZRED

Dječji časopisi (razlikovati dječji od dnevnog tiska,

razlikovati časopise prema vremenu izlaženja, stjecati

naviku čitanja dječjih časopisa)

3. RAZRED

Osobe važne za nastanak knjige (autor, ilustrator,

prevoditelj) i opremljenost knjige ( hrbat, korice, knjižni

blok)

4. RAZRED

Upoznati referentnu zbirku ( enciklopedija, leksikon,

rječnik, pravopis, atlas) na različitim medijima ( naučiti

pronaći i primijeniti informaciju)

5. RAZRED

Samostalno snalaženje u knjižnici ( abecedni poredak

knjiga, samostalno na polici pronaći i vratiti knjigu, M, D,

O ,I ,N oznake i signatura).

6. RAZRED

Mreža (Internet)

7. RAZRED

Učenik se treba samostalno služiti referentnom zbirkom:

rječnikom, enciklopedijom, pravopisom.

8. RAZRED

U potrazi za knjigom. Kataloško i računalno

pretraživanje.

Učenici trebaju pomoću e-kataloga pronaći određeni

knjižni naslov.

listopad

studeni

studeni

travanj

studeni

veljača

studeni

listopad

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

59

Suradnja s učiteljima oko obrade lektire

Suradnja sa skupinama izvannastavnih aktivnosti:

Projekt „ Čitanje naglas“ – 1.a i 1b. razred

Razvijanje čitalačke pismenosti

Pomoć pri izboru knjige i upućivanje na čitanje

Tijekom nastavne

godine prema

dogovoru s

nastavnicima

35 sati tijekom

nastavne godine

Tijekom nastavne

godine prema

dogovoru s

učiteljicama

2.KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

• Mjesec hrvatske knjige

• Međunarodni mjesec školskih knjižnica

( 1. razred – upoznati školsku knjižnicu, izrada

straničnika)

• Valentinovo

• Međunarodni dan pripovijedanja

• Međunarodni dan dječje knjige- ( 2. a, 2. b )

• Noć knjige

15.listopad -

15.studeni

listopad

veljača

ožujak

travanj

350

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

60

ISHODI

• Razvijati navike čitanja

• poticati informacijsku pismenost

• Unaprjeđivati intelektualni, estetski, društveni, moralni i

duhovni razvoj učenika u skladu s njihovim

sposobnostima i sklonostima

• Poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje,

odgovornost i kreativnost u učenika

3.STRUČNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

• tehnička obrada knjiga ( inventarizacija, klasifikacija,

signiranje, katalogizacija, otpis)

• knjižnično poslovanje u programu MetelWin

• distribucija periodike

• nabava i distribucija stručne literature za učitelje

• nabava novih naslova za učenike

• predstavljanje novih knjiga za učenike i učitelje

• propitivanje učeničkih interesa za čitanje

• uređenje knjižničnog prostora ( organizacija i smještaj

građe

• Otpis uništene i dotrajale građe

Stalni poslovi

tijekom školske

godine

lipanj, rujan

430

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE

• Sudjelovanje na stručnim aktivima školskih

knjižničara

• Loomen

• Suradnja s matičnom službom

• Praćenje nove stručne literature i periodike

• Suradnja s drugim knjižnicama

• Suradnja s knjižarima i nakladnicima

listopad, svibanj

tijekom školske

godine

100

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

61

5.4. Plan rada tajništva i pomoćno-tehničke službe 5.4.1 Plan rada tajnika

SADRŽAJ RADA PLANIRANO VRIJEME

VRIJEME REALIZACIJE

1. NORMATIVNO-PRAVNI POSLOVI

• Izrada normativnih akata

• Praćenje i provođenje pravnih propisa putem stručnih seminara i literature

• Izrada Ugovora, rješenja, odluka

• Pripremanje i sudjelovanje u radu sjednica Školskog odbora

• Savjetodavni rad o primjeni zakonskih i drugih propisa

410

prema potrebi

2. PERSONALNO-KADROVSKI POSLOVI Poslovi vezani za zasnivanje radnih odnosa radnika

• Objava natječaja

• Prikupljanje molbi

• Obavješćivanje kandidata po natječaju

• Vođenje personalne dokumentacije

• Evidentiranje primljenih radnika

• Prijava i odjava HZZO i MIO

• obavljanje poslova vezanih za zasnivanje i prestanak radnog odnosa

• Izrada rješenja o korištenju godišnjeg odmora radnika i vođenje kontrole o tome

• Matična evidencija radnika-sređivanje matične knjige radnika i personalnih dosjea, Registar zaposlenih u javnim ustanovama

• vođenje ostalih evidencija radnika

• Vođenje sanitarnih knjižica

• vodi evidenciju o radnom vremenu administrativno-tehničkih i pomoćnih radnika

467

svakodnevno

3. PRAVOVREMENA I ADEKVATNA ORGANIZACIJA RADA RADNIKA NA POMOĆNO-TEHNIČKIM POSLOVIMA

• Provođenje kontrole nad radom radnika

• Organiziranje i održavanje sastanaka

• Vođenje brige o radnoj odjeći i obući

35

prema potrebi

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

62

OSTALI POSLOVI

• Rad sa strankama(zaposlenici, roditelji, učenici, ostali)

• Vođenje i izrada raznih statističkih podataka

• Narudžba i nabava pedagoške dokumentacije i sitnog inventara

• organizacija pomoćno tehničkih poslova za vrijeme školskih praznika

• poslovi u vezi s protokoliranjem svjedodžbi i zapisnika o popravnim ispitima

• suradnja s drugim školama i ustanovama

• pomoć pripravnicima pri spremanju stručnog ispita (zakoni)

• nepredviđeni poslovi po nalogu ravnatelja

• blagajnički poslovi

• poslovi prikupljanja podataka za prehranu

• suradnja s dobavljačima

• javna nabava

360

svakodnevno te prema potrebi

4 ADMINISTRATIVNI POSLOVI

• primanje, razvođenje, razvrstavanje i otprema pošte

• vođenje urudžbenog zapisnika

• sastavljanje i pisanje raznih dopisa, molbi, odgovora

• izdavanje raznih potvrda i uvjerenja učenicima i radnicima Škole

• obavljanje poslova vezanih uz obradu podataka u elektroničkim maticama

• arhiviranje podataka o učenicima i radnicima,

• ažuriranje podatke o radnicima,

• izdavanje i prijem svjedodžbi i duplikata svjedodžbi bivšim učenicima Škole

• vođenje police osiguranja učenika

• vođenje brige o matičnim knjigama učenika tekući poslovi

• izdavanje putnih naloga

434 svakodnevno, prema potrebi

5 RAD U ŠKOLSKOM ODBORU

• Konzultacije s ravnateljem i sindikalnim povjerenikom i predsjednikom Školskog odbora

• Priprema potrebnih materijala, poziva, pisanje zapisnika

44 po potrebi

7. POSLOVI U SVEZI INSPEKCIJSKIH PREGLEDA

• Vođenje evidencije o sanitarnim pregledima školske kuhinje

• Ostali poslovi

50 tijekom godine u skladu sa važećim zakonskim propisima

UKUPNO 1800

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

63

5.4.2. Plan rada računovotkinje

ZADACI VRIJEME BROJ SATI

• – organizira i vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove u osnovnoj školi

Tijekom godine

• – u suradnji s ravnateljem, izrađuje prijedlog financijskog plana po programima i izvorima financiranja te prati njihovo izvršavanje

Tijekom godine 2o

• – vodi poslovne knjige u skladu s propisima, Tijekom godine 7o

• – kontrolira obračune i isplate putnih naloga, Tijekom godine 28o

• – sastavlja godišnje i periodične financijske te statističke izvještaje Tijekom godine 5o

• – priprema operativna izvješća i analize za školski odbor i ravnatelja škole te za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Tijekom godine 4o

• – priprema godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, knjiži inventurne razlike i otpis vrijednosti

Tijekom godine 5

• – surađuje s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreznim uredima

Tijekom godine 1o2

• – usklađuje stanja s poslovnim partnerima Tijekom godine 22o

• – obavlja poslove vezane uz uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMC)

Tijekom godine 24

• – obavlja i dodatne računovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Tijekom godine 3oo

• – obavlja i ostale računovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa.

Tijekom godine 63

• obračunava isplate i naknade plaća u skladu s posebnim propisima Tijekom godine

• obračunava isplate po ugovorima o djelu vanjskim suradnicima Tijekom godine

• obračunava isplate članovima povjerenstava Tijekom godine

• evidentira i izrađuje ulazne i izlazne fakture Tijekom godine

• obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa

Tijekom godine

UKUPNO 1800

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

64

6.4.3. Plan rada domara

ZADACI VRIJEME BROJ SATI

Održavanje sistema zagrijavanja objekta Tijekom godine 9o

Održavanje i popravak prozora, vrata, klupa, stolova, roleta, izmjena brava, izrada ključeva

Tijekom godine 38o

Popravak podova, lijepljenje pločica, popravak žbuke, krovišta Tijekom godine 15o

Održavanje elektro instalacija Tijekom godine 15o

Dostava namirnica za školsku kuhinju,nabava i dostava materijala za održavanje Tijekom godine 2oo

Održavanje prilaza i ulaza u školu Tijekom godine 200

Održavanje dovodnih i odvodnih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija kao: mješalica za vodu, vodo-kotlića, umivaonike,školjki i dasaka po sanitarnim čvorovima

Tijekom godine 13o

Održavanje školskog okoliša 100

Briga o održavanju vatrogasnih aparata, hidranta, zamjena dijelova, popravak nastavnih sredstava te rekvizita na sportskom igralištu

Tijekom godine 2oo

Obrezivanje živice, košnja trave, čišćenje snijega Tijekom godine 63

Izrada novog inventara 85

Dežurstvo Tijekom godine 100

Obavljanje ostalih poslova koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa

Tijekom godine

6.4.4. Plan rada kuharice

POSLOVI VRIJEME BROJ SATI

Poslovi na sastavljanju jelovnika, narudžbi namirnica i primanje namirnica Rujan-lipanj

Vođenje knjige dnevnog utroška namirnica Svakodnevno

Vođenje brige o broju korisnika usluga školske kuhinje Svakodnevno

Kuhanje ručkova Listopad-lipanj

Pripremanje mliječnog obroka i užina Listopad-lipanj

6.4.5. Plan rada spremačica Poslove čišćenja obavljaju 2 spremačice s punim radnim vremenom na neodređeno radno vrijeme . Čišćenje se odnosi na čišćenje unutarnjih prostora škole i vanjske površine oko škole.

POSLOVI VRIJEME BROJ SATI

Čišćenje učionica, ostalih prostora, namještaja, vrata, prozora, zidova, pranje zavjesa Tijekom godine 8365

Čišćenje hodnika i poda Tijekom godine 98o

Pranje sanitarnih čvorova Tijekom godine 222o

Čišćenje okoliša škole Tijekom godine 2824

Dežurstvo Tijekom godine 175

Poslovi dostave Tijekom godine 219

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

65

6. Planovi rada školskog odbora i stručnih tijela

6.1. Plan rada Školskog odbora

NAZNAKA POSLOVA

VRIJEME REALIZACIJE

1. Donosi na prijedlog ravnatelja:

- Školski kurikulum i Godišnji plan i programa rada škole IX.

- proračun škole i godišnji obračun XII., I.

2. Odlučuje:

- o izvješćima ravnatelja o radu škole IX., XII.

- o žalbama učenika, roditelja ili skrbnika učenika prema potrebi

- o pojedinačnim pravima zaposlenika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije propisano da Školski odbor odlučuje u prvom stupnju

IX.-VIII.

- o pitanjima predviđenim općim aktima škole prema potrebi

3. Predlaže i razmatra:

- predstavke i prijedloge građana o pitanja od interesa za rad škole IX.-VIII.

- rezultate odgojno-obrazovnog rada škole IX.-VIII.

- izvješća o radu škole VII.

- predlaže mjere u cilju ostvarivanja zacrtane politike škole IX.-VIII.

- daje osnovne smjernice za rad i poslovanje škole IX.-VIII.

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

SADRŽAJ RADA

IZVRŠITELJI

VRIJEME REALIZACIJE

Usvajanje zapisnika s prošle sjednice UV Odluka o ustroju razrednih odjela Popravni ispit- uspjeh učenika Odluka o raspuštanju Školskog odbora- izbori za novi Šk. Odbor Preseljenje u novu zgradu Otvorenje škole Razno

ravnatelj učitelji stručni suradnici

Kolovoz

Usvajanje zapisnika s prošle sjednice UV Kalendar rada školske 2019./2020. god. Organizacija nastave Poslovi u rujnu 2019. god. Izmjene Zakona/Pravilnika/akata… Razno

ravnatelj učitelji stručni suradnici

Rujan

Usvajanje zapisnika s prošle sjednice UV Kalendar rada školske 2019./2020. god. Pravilnik Kućni red Osnovne škole Nikole Tesle- rasprava Razno Izbor članova Učiteljskog vijeća u Školski odbor Osnovne škole Nikole Tesle

ravnatelj učitelji stručni suradnici

Rujan

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Razno

ravnatelj učitelji stručni suradnici

Listopad

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice ravnatelj Studeni

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

66

Tema: prema potrebi učitelji stručni suradnici

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Rezultati na kraju 1. obrazovnog razdoblja

ravnatelj učitelji stručni suradnici

Prosinac

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

ravnatelj učitelji stručni suradnici

Siječanj

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

ravnatelj učitelji stručni suradnici

Veljača

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Predavanje

ravnatelj učitelji stručni suradnici

Ožujak

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Tema: prema potrebi

ravnatelj učitelji stručni suradnici

Travanj

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Analiza posjete nastavi

ravnatelj učitelji stručni suradnici

Svibanj

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Analiza uspjeha i provedbe programa na razini škole Organizacija dopunskog rada Poslovi nakon završetka nastavne godine

ravnatelj učitelji stručni suradnici

Lipanj

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Kraj školske godine i priprema za slijedeću

ravnatelj učitelji stručni suradnici

Srpanj/kolovoz

Sjednice Učiteljskog vijeća mogu se održavati i mimo okvirnog kalendara, ovisno o potrebi. 6.3. Plan rada Razrednog vijeća

MJESEC SADRŽAJ RADA VRIJEME IZVRŠITELJI

XII 1. Realizacija plana i programa 2. Analiza uspjeha i vladanja učenika 3. Razno

prosinac Razrednici Pedagog

III 1.Odgojno-obrazovna problematika 2. Rezultati školskih natjecanja 3. Razno

ožujak-travanj Razrednici Pedagog

VI 1. Utvrđivanje uspjeha uč. na kraju školske godine 2. Vladanje učenika 3. Razno

lipanj Razrednici Pedagog

Sjednice Razrednog vijeća mogu se održavati i mimo okvirnog kalendara, ovisno o potrebi.

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

67

6.4. Plan rada Vijeća roditelja SADRŽAJ RADA

IZVRŠITELJI

MJESEC

1.Konstituiranje Vijeća te izbor predsjednika i zamjenika Vijeća roditelja, 2.Godišnji plan rada Vijeća roditelja, 3.Izbor Člana Vijeća roditelja u Školski odbor Osnovne škole Nikole Tesle, 4.Razno

Rujan 2019.

Upoznavanje s prijedlogom Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma Razno

Ravnateljica Predsjednik Vijeća roditelja

Listopad 2019.

Predsjednik Vijeća roditelja ravnateljica pedagog učitelji

Predsjednik Vijeća roditelja ravnateljica

Izvan predviđenih rokova Vijeće roditelja sazivat ćemo prema ukazanoj potrebi.

6.5. Plan rada Vijeća učenika

SADRŽAJ RADA

IZVRŠITELJI

MJESEC

Izbor predstavnika razrednih odjela – učiteljice/razrednici Izbor predsjednika i zamjenika - pedagog Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Vijeća učenika - pedagog Plan aktivnosti za učenike prema GPIP i Kurikulumu Škole - pedagog

razrednici pedagog

Rujan/listopad

2019.

Aktualna problematika u školi Dogovor o načinu sudjelovanja učenika u planiranim aktivnostima do sljedeće sjednice Vijeća

pedagog Kontinuirano tijekom nastavne

godine

Volonitanje u školi – vođenje ŠVK-a „Junaci Tesline ulice“ Aktualna problematika u školi Ped. Radionice (po potrebi; ukoliko se detektira potreba u nekim razrednim odjelima ili s grupom djece)

pedagog Kontinuirano tijekom nastavne

godine

Sjednice Vijeća učenika mogu se održavati i češće od okvirnog kalendara, ovisno o odgojno-obrazovnim potrebama učenika.

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

68

7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Svi radnici škole, a posebice učitelji, ravnatelj, pedagog, psiholog, knjižničar, tajnik i računovođa obvezni su stručno se usavršavati i pratiti recentnu stručnu literaturu iz svog djelokruga rada. Osobni stručni razvoj svakog učitelja i stručnog suradnika bit će vidljiv iz njegovog plana rada kao i Izvješća o realizaciji na kraju školske godine kojeg predaje pedagogu. Također će se pratiti korištenje stručne literature iz školske knjižnice. Škola će organizirati stručno usavršavanje za učitelje i s vanjskim suradnicima. 7.1 Stručno usavršavanje u školi 7.1.1. Sadržaji individualnog stručnog usavršavanja:

• sadržaji struke i metodike

• pedagoško-psihološki sadržaji Kolektivni oblici stručnog usavršavanja odvijat će se kroz rad u školi i izvan škole (na razini Vukovarsko-srijemske županije i Republike Hrvatske), na sjednicama Učiteljskog vijeća i online (Loomen i sl.).

Na sjednicama Učiteljskog vijeća planiramo obraditi ove teme:

7.1.2. Stručna vijeća Stručno vijeće je stručno tijelo učiteljskog vijeća koji se brine za što uspješnije izvođenje

nastave prema nastavnom planu i programu pojedinih nastavnih predmeta ili grupe srodnih nastavnih predmeta. Stručno vijeće čine svi nastavnici pojedinog nastavnog predmeta, odnosno grupe srodnih predmeta.

Stručno vijeće radi na sjednicama koje se sazivaju prema godišnjem planu ili po potrebi. Stručno vijeće obavlja stručne poslove u svezi s izradom izvedbenog programa, kriterija i instrumenata za praćenje i ocjenjivanje znanja i vještina učenika, kao i obveza učenika u svakom predmetu, predlaže nabavku nastavnih sredstava i pomagala za odgovarajuće predmete, odabire udžbenike i priručnike, te drugu pomoćnu literaturu, usuglašava nastavne planove i programe, određuje korelacije među različitim predmetima i sadržajima nastave (da se izbjegne preklapanje istog ili sličnog sadržaja), obavlja pripreme za različite aktivnosti u školi (natjecanja, priredbe,

❑ Sadržaj permanentnog usavršavanja/ Izvršitelji ❑ Ciljne skupine ❑ Vrijeme ostvarenja

❑ Planirani broj sati

❑ učiteljsko vijeće studeni 2

❑ učiteljsko vijeće siječanj 2

❑ pitati tko bi htio održati nekakvo predavanje/radionicu i sli.- npr. zbog napredovanja u struci, Žunac bi svakako trebao jer je mentor, Kaja bi isto mogla jer je u postupku

učiteljsko vijeće 2

Ukupno sati tijekom šk. godine 10

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

69

izleti, posjeti i sl.). Stručni aktiv obavlja i druge stručne poslove na temelju zaključaka i uputa učiteljskog vijeća.

Svaki aktiv radi po godišnjem planu i programu. Rad aktiva se evidentira zapisnički.

STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA HRVATSKOGA,

SRPSKOGA I STRANIH JEZIKA:

• Nikolina Matić

• Anica Jelčić

• Ana Naplačić

• Jasenka Vasiljević

• Jelena Mesić

• Josipa Marić

• Slađana Tufekčić

• Snježana Bušić/ Martina Milobar

STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA PRIRODNE

SKUPINE PREDMETA:

• Marija Turjak/ Mirjana marković

• Slobodan Cvijović-Gorša

• David Komesarović

• Ivan Žunac

• Srđan Danilović

• Dinka Vukić

• Zora Stanisavljević

• Željka Cvrković Karloci

• Mihaela Zec

• Tea Zgonjan

STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA DRUŠTVENE

SKUPINE PREDMETA, VJEROUČITELJA, NASTAVNIKA TZK, LIKOVNE I GLAZBENE KULTURE:

• Ivana Labaj/ Tihana jurić

• Jovan Maglov

• Slobodan Seferović

• Dejana Ilinčić

• Dragan Jović

• Silvija Faletar

• Dragan Ristanić

• Marina Zulumović

• Veljko Šekuljica

• Marija Škrobo-Arambašić

• Pamela Mihaljević

STRUČNO VIJEĆE UČITELJA RAZREDNE NASTAVE:

• Irena Radoš

• Katica Konstantinović

• Katarina Herceg

• Katarina Duspara

• Ankica Biluš

• Valerija Grubić

• Nada Perišić

• Biserka Lošić

• Danica Ulemek

• Zorana Filipović Periša

• Voditelji stručnih vijeća su:

o stručno vijeće nastavnika hrvatskoga, srpskoga i stranih jezika: upisati o stručno vijeće nastavnika prirodne skupine predmeta: upisati

o stručno vijeće nastavnika društvene skupine predmeta, vjeroučitelja, nastavnika tzk, likovne i glazbene kulture: upisati

o stručno vijeće učitelja razredne nastave: upisati

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

70

7.2. Stručna usavršavanja izvan škole 7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini Osim stručnog usavršavanja u školi učitelji i stručni suradnici usavršavat će se na stručnim vijećima organiziranim izvan škole i to na županijskoj i međužupanijskoj razini. 7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini Prema mogućnostima škole učitelji će se upućivati i na usavršavanje na državnoj razini. 7.2.3. Ostala stručna usavršavanja Svaki učitelj, stručni suradnici i ostalo osoblje vodit će evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu ostvarivanje individualnog plana i programa permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2019./2020. Nova iskustva stečena na stručnim aktivima će biti prenošena kolegama. Tijekom školske godine učitelji će odlaziti i na druge oblike stručnog usavršavanja prema vlastitim zanimanjima. Za sve oblike stručnog usavršavanja izvan Škole učitelji i stručni suradnici dužni su priložiti odgovarajuće potvrde dosije radnika u tajništvu. Svi djelatnici koji obavljaju druge poslove tehničke prirode (zaštita od požara i sl.) za koje je potrebno proći odgovarajuće osposobljavanje bit će upućeni na tečajeve i druge oblike osposobljavanja za rad propisane zakonima RH. Brigu za osposobljavanje djelatnika vodi ravnateljica i rukovoditelj tehničke službe (tajnik Škole) koji izrađuje plan upućivanja djelatnika na osposobljavanje, a za financiranje je zadužen Osnivač.

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

71

8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

Tijekom školske 2019./2020. godine škola će, prema mogućnostima, organizirati priredbe, izložbe, susrete, natjecanja te javne nastupe. Sve aktivnosti koje planiramo provesti navedene su u Školskome kurikulumu.

Mjesec Sadržaj aktivnosti Broj učenika

Nositelji aktivnosti

IX. Priredba za učenike 1. razreda

I.Radoš, N. Perišić

X.

XI.

XII.

I.

II.

III

IV.

V.

VI.

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

72

8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo i Centrom za socijalnu skrb do sada je bila jako dobra. Cijepljenje učenika i sistematski pregled učenika V. i VIII. razreda obavit će se prema Programu Zavoda za javno zdravstvo u Vinkovcima. 1. razred osnovne škole - ZDRAVSTVENI ODGOJ „PRAVILNO PRANJE ZUBA PO MODELU“ –

predavanje u trajanju ccc 30 min.

3. razred osnovne škole – a) SKRINING ( ODREĐIVANJE TT ,TV , ISPITIVANJE VIDA , ISPITIVANJE

BOJA)

b) ZDRAVSTVENI ODGOJ „ PRAVILNA PREHRANA , SKRIVENE KALORIJE „

predavanje u trajanju ccc 30 min .

5. razred osnovne škole – a ) SISTEMATSKI PREGLED

b) ZDRAVSTVENI ODGOJ „ PUBERTET I HIGIJENA“

predavanje u trajanju ccc 30 min.

6. razred osnovne škole - a) SKRINING KRALJEŽNICE

b) PODIJELA ZUBNIH PUTOVNICA ( djeca u roku od mjesec dana moraju

razredniku dostaviti popunjenu zubnu putovnicu od strane izabranog stomatologa, a razrednik

dostavlja nama)

c) CIJEPLJENJE HEPATITISOM B – samo ona djeca koja iz nekog razloga nisu

cijepljena u predškolskoj dobi ili im nedostaje neka od tri doze

7. razred osnovne škole – a ) AUDIOMETRIJA ( ISPITIVANJE SLUHA)

b) CIJEPLJENJE HEPATITISOM B – samo ona djeca koja iz nekog razloga nisu

cijepljena sa sve tri doze u šestom razreda

8. razred osnovne škole - a ) SISTEMATSKI PREGLED

b) CIJEPLJENJE PROTIV DIFTERIJE TETANUSA I DJEČIJE PARALIZE –

( OBAVEZNO CIJEPLJENJE )

c) PROFESIONALNA ORIJENTACIJA – kratko predavanje o izboru budućeg

zanimanja

d) CIJEPLJENJE HPV CJEPIVOM ( NEOBAVEZNO ALI PREPORUČLJIVO )

nakon potpisanog informiranog obrasca koji je ujedno i pristanak

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

73

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole U skladu sa financijskim mogućnostima planiraju se sistematski pregledi koji se ostvaruju temeljem kolektivnih ugovora i ostale oblike zdravstvene i sigurnosne zaštite radnika škole. Planirani su za drugu polovicu 2020. god.

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

74

8.4. Školski preventivni programi

Naziv aktivnosti Razrada i realizacija

EU PROJEKT „PREVENKO“

Naša je škola aplicirala za sudjelovanje u navedenom projektu (od mjeseca studenog 2019. godine. - prevencija ovisnosti, namijenjeno učenicima 7. i 8. razreda (Turjak)

PROJEKT PREPOZNATI I DJELOVATI „23 sata! Još si vani!?“

učenje nenasilnog rješavanja sukoba - prevencija noćnih izlazaka, nasilja među mladima, ovisnosti i drugih oblika poremećaja u ponašanju kod djece i mladih - namijenjeno učenicima 7. i 8. razreda (Turjak)

PROJEKT: ZDRAV ZA 5

- aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti, aktivno mijenjanje stavova o nužnosti zaštite okoliša i prirode, podizanje razine svijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja te usvajanje zdravih stilova života (7. i 8. razred)

PROJEKT- SIGURNOST DJECE NA INTERNETU

Razvijanje svijesti o opasnostima interneta, upoznavanje s mogućim rješenjima. Namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda (pedagog, nastavnici informatike)

SANDUČIĆ POVJERENJA

Pomoć onoj djeci koja imaju problema, a ne žele javno o tome progovoriti, Izražavanje osjećaja i mišljenja pisanim putem u svrhu rješavanja nastalih problema, … Slanje e-mail poruka na dogovorenu adresu (pedagog). Namijenjeno učenicima od 1. do 8. razreda.

GRUPA ZA PREVENCIJU NASILNOG PONAŠANJA TE POMOĆ PRI NOŠENJU S ODGOJNO- OBRAZOVNIM PROBLEMIMA

Kreiranje grupe djece koja pokazuju ili su pokazala oblike nasilničkog ponašanja, za djecu koja imaju ozbiljne obiteljske probleme te ranjivu skupinu djece. Formira se po potrebi; manji ili veći broj djece (pedagog).

Aktivnosti, program Način provedbe Vrijeme realizacije

Satu razrednog odjela – obraditi deset tema koje se odnose na prevenciju vršnjačkog nasilja, prevenciju ovisnosti, prevenciju ovisnosti o elektroničkim medijima, promicanje zdravih stilova života, razvoj socijalnih vještina, poštivanje različitosti

predavanja i radionice za učenike od 1. do 8. razreda na satima razredne zajednice

Radionice, tematska predavanja,

Projekcija filmova

kontinuirano tijekom nastavne godine

Pravilno pranje zuba po modelu Radionice za učenike 1. razreda

Studeni, prosinac 2019. godine

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019 ...os-mirkovci.skole.hr/upload/os-mirkovci/images/static3/...4 4.3. Obuka plivanja 4.4. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

75

Promjene vezane uz pubertet i higijena

Predavanje za učenike 5.-tih razreda

Tijekom siječnja/veljače 2020. (Cvrković Karloci, Zec, Turjak)

Predavanja i radionice: pubertet, spolno zdravlje, higijena, poremećaji hranjenja, kontracepcija

edukacija učenika 8.-ih razreda o zdravom i odgovornom načinu života

Ožujak 2020. godine (Cvrković Karloci, Zec)

Predavanja i radionice na temu ovisnosti -Prevencija konzumiranja opojnih droga

Radionice i predavanja za učenike 8. razreda

2 modula u 2 uzastopna tjedna tijekom godine – satovi razrednika u studenom/prosincu 2019. (školski pedagog)

Predavanje za roditelje odabir teme u dogovoru s razrednicima 8. razreda

Prosinac 2019. godine

Sigurnost u prometu Edukacija učenika prvih razreda o ponašanju pri sudjelovanju u prometu, uz pomoć pripadnika MUP-a

Rujan/listopad 2019. godine

Sociometrijska ispitivanja Sociometrijsko ispitivanje učenika 5. razreda

Tijekom prvog obrazovnog razdoblja

9. PRILOZI

Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su: 1. Godišnji planovi i programi rada učitelja/SS 2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja/SS 3. Plan i program rada razrednika 4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama u razvoju 5. Plan i program rada s potencijalno darovitim učenicima 6. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika 7. Raspored sati