of 54 /54
أنعم ال علينا بأن نتحدثلغة ال العربية لغة( القرآن، لغة النبي ـ، لغة أهل) الجنةغة العربيةليم الة تعل رسال نحملا أن وشرفنغة العربيةلت ال تدريبالخامسلصف ا لاطقين لغير الن1

Gr5 ar na

Embed Size (px)

Text of Gr5 ar na

Page 1: Gr5 ar na

نتحدث بأن علينا ال أنعم

العربية اللغةالجنة( أهل لغة ـ، النبي لغة القرآن، ) لغة

وشرفنا أن نحمل رسالة تعليم اللغة العربية

تدريبات اللغة العربية للصف الخامسلغير الناطقين

1

Page 2: Gr5 ar na

.كيف تعبر الشارع16

: – ترجم من اللغة العربية إلي اللغة النجليزية 1

..........................................شارع : .......................................... رجل :

..........................................أعمى : ..........................................شاحنة :

..........................................ضوء : ..........................................شرطى :

..........................................إشارة : ..........................................العبور :

..........................................مزدحم : .......................................... سيار ة :

..........................................هناك : ..........................................هنا :

: ضع الكلمات التالية فى صيغة المثنى 2

......................................................................................رجل -1......................................................................................شارع -2

......................................................................................مسجد -3

......................................................................................مسبح -4 ......................................................................................بيت -5......................................................................................مدرسة -6

......................................................................................ملعب .-7

......................................................................................مكتبة -8

......................................................................................معلم -9

:أ- ترجم إلي اللغة النجليزية 3

هذه مدينة كبيرة ، وهذا شارع واسع .في الشارع سيارا ت وحافل ت كثيرة.. 1يقف رجل أعمى قريبا من الشارع ،يحمل حقيبة كبيرة .هويريد عبور الشارع .

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2

Page 3: Gr5 ar na

يشاهد الولد الرجل ،يذهب إليه.يحمل الولد الحقيبة،ويمسك يد الرجل . يقترب – 2ن .السيارا ت تجري بسرعة .لالولد والرجل من إشارة المرور .الضوء أخضر ا

. .........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

أجب عن السئلة التالية:- ب - - 2

- ماذا في الشارع ؟1

..........................................................................................................................................................................

- أين يقف الرجل العمى ؟2

..........................................................................................................................................................................

- ماذا يحمل الرجل العمى؟3

..........................................................................................................................................................................

- لماذا يذهب الولد إلى الرجل العمى ؟4

..........................................................................................................................................................................

-هل تساعد المحتاج ؟5

..........................................................................................................................................................................

-ج - ارسم دائرة حول الجواب الصحيح :- 3

– يقف رجل عجوز قريبا من الشارع 1 ) نعم – ل – ل أعرف ( – هذه مدينة كبيرة2

) نعم – ل – ل أعرف( – الرجل يريد عبور الشارع 3

) نعم – ل – ل أعرف( يحمل الرجل حقيبة كبيرة – 4

)نعم – ل – ل أعرف(هذا الولد في الصف الخامس –5

(نعم – ل – ل أعرف )

3

Page 4: Gr5 ar na

- اختر الكلمة المناسبة 4

( أسود – سوداء )......................................................... – قط 1

( أحمر – حمراء )...................................................... – سمكة 2

- زرقاء )أزرق ( ........................................................ – دفتر 3

( أبيض - بيضاء).................................................... – سيارة 4

( أصفر - صفراء ).................................................... – كتاب 5

( أخضر - خضراء )................................................. – دراجة 6

( أحمر - حمراء )...................................................... – قلم 7

( أبيض - بيضاء)............................................. – قميص 8

: : اكتب ضد الكلمات التية 5

................................................... – غرب :1

................................................... – طويل :2

................................................... – تحت : 3

................................................... – كثير : 4

................................................... – جنوب :5

................................................... – ابتعد :6

...................................................- كبير :7

4

Page 5: Gr5 ar na

:- : ضع الكلمات التية في جملة مفيدة 6

...........................................................................................: – شارع 1

........................................................................................... : – مزدحم2

........................................................................................... : – الشرطي3

........................................................................................... : – الملعب4

...........................................................................................- يساعد :5

: – استعمل ( هذا ) أو ( هذه ) 7

صديقي عادل ..................................... – 1

معلمة من مصر ..................................... - 2

كرسي في الغرفة ..................................... - 3

كلب في الحديقة ..................................... – 4

طبيبة من لبنان ..................................... - 5

صديقة منى ..................................... – 6

حقيبة جميلة ..................................... - 7

كتاب أزرق ..................................... - 8

مدرسة أختي ..................................... – 9

أخي محمد ..................................... - 10

5

Page 6: Gr5 ar na

: – أجب على السئلة التالية8

– ما اسمــك ؟1

.........................................................................................................................................................................

– كم عمرك ؟2

.........................................................................................................................................................................

– ما اسم مدرستك ؟3

.........................................................................................................................................................................

– في أي صف أنت ؟4

.........................................................................................................................................................................

– أين تسكن ؟5

.........................................................................................................................................................................

– من أي بلد أنت ؟6

.........................................................................................................................................................................

– ما هي هوايتك المفضلة ؟7

.........................................................................................................................................................................

– أي المواد الدراسية تفضل ؟8

........................................................................................................................................................................

6

Page 7: Gr5 ar na

: بخط النسخ : اكتب 9

باضت الدجاجة بيضة بيضاء

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

: مايملى عليك : اكتب 10........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

7

Page 8: Gr5 ar na

السد الهارب - 17

:أ- ترجم إلي اللغة النجليزية 1

ويذهب إلى،يسكن في هذة الغابة أسد ضخم .يخرج السد من الغابة في الليل . 1 القرية. يمشى السد الن في القرية هو يبحث عن طعام . يحب السد لحم الخروف

.ولحم البقرة

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

وصل شرطي من المدينة ‘ليصطاد السد .أحضر معة بندقيةجديدة وخيمة – 2 صغيرة وضع الخيمة أمام الغابة .السد يتجه إلى الشرطي . الشرطي ل يخاف هو

يطلق الرصاص على السد . السد يسقط على الرض .

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

التالية :- السئلة -ب- أجب عن 1

- أين يسكن السد الضخم ؟1

............................................................................................................................................................................

- ماذا يحب السد ؟2

............................................................................................................................................................................

- لماذا يذهب السد إلى القرية؟3

8

Page 9: Gr5 ar na

............................................................................................................................................................................

- لماذا حضر الشرطي إلى الغابة ؟4

............................................................................................................................................................................

- هل يخاف الشرطي ؟5

............................................................................................................................................................................

- ج - ارسم دائرة حول الجواب الصحيح :- 3

– يسكن في الغابة أسد ضعيف 1 ) نعم – ل – ل أعرف (

– يذهب السد إلى القرية2 )نعم – ل – ل أعرف(

– السد ليحب لحم الخروف 3 ) نعم – ل – ل أعرف(

– الشرطي وصل ليصطاد السد 4 )نعم – ل – ل أعرف(

–هذا الشرطي متزوج ولديه أطفال 5 )) نعم – ل – ل أعرف

:- : ضع الكلمات التية في جملة مفيدة 2

...............................................................................................: – الولد 1

...............................................................................................: – البنت2

...............................................................................................: – السد3

............................................................................................... – القفص :4

...............................................................................................: – الجريدة5

...............................................................................................: – العصير6

...............................................................................................- المدرسة :7

9

Page 10: Gr5 ar na

:- : أكمل الفراغات بحرف مناسب 3

(من _على_ بـ ).المقعد ...........................................- يجلس التلميذ 1

(من _ ل _ بـ )القلم ..........................................._يكتب الطالب 2

( من _ إلى _على)الصوف ......................................_نصنع الملبس 3

(بـ _إلى _من) السيارة إلى المدرسة ....................................._يذهب الطالب 4

(بـ _إلى _من)المسجد ............................................يصلي الولد _5

(بـ _إلى _من)الطاولة ...........................- يضع الطالب الكتاب 6 : استخدم الضمائر ( هو – هي ) :4

يلعب الكرة ......................................................... - 1

تنط الحبل ......................................................... - 2

تمسك الكتاب ......................................................... - 3

يشد الحبل ......................................................... - 4

تكوي الملبس ......................................................... - 5

.تقرأ الدرس ......................................................... -6

يصلي في المسجد ......................................................... -7

يشاهد المباراة .........................................................- 8

.تنام مبكرا .........................................................-9

تصنع الكعكة .......................................................-10

10

Page 11: Gr5 ar na

:اكتب ضد الصفات التالية: 5

........................................................................ – قديم :1

........................................................................ – جميل :2

........................................................................ – صغير :3

........................................................................ – جديد :4

........................................................................ – واسع :5

....................................................................... – حار 6

........................................................................... –ليل:7

................................................................. – أبيض : 8

أماكن تبدأ بحرف ( م ) : سبعة : اكتب 6

مسجد - 1

2 - ........................................................................

3 - ........................................................................

4 - ........................................................................

5 - ........................................................................

6 - ........................................................................

7 - ........................................................................

11

Page 12: Gr5 ar na

: اكتب ستة ألوان :7

1 - ........................................................................

2 - ........................................................................

3 - ........................................................................

4 - ........................................................................

5 - ........................................................................

6 - ........................................................................

: بخط النسخ -اكتب 8

خرج الرنب من جحره ليأكل الجزر........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

: مايملى عليك : اكتب 9........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

12

Page 13: Gr5 ar na

-اليوم الرياضي18

: - ترجم من اللغة العربية إلي اللغة النجليزية 1 –1

.............................................. لعبة : ..............................................هواية :

.............................................. ملعب : ..............................................فريق :

..............................................ملكمة : ..............................................مباراة :

.............................................. حفل : ..............................................سباق :

..............................................كأس : . ..............................................برنامج :

: - تحدث عن رياضتك المفضلة 2......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

: - تجول بين الطلب واسأل كل طالب عن رياضته المفضلة 3

اسم الطالب الرياضة المفضلة

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

13

Page 14: Gr5 ar na

: - أكمل هذا الحوار 4

محمد : كيف حالك يا وليد ؟

.............................................................................................................................وليد :

محمد : ماذا فعلت يوم الجمعة ؟

.............................................................................................................................وليد :

محمد : من لعب الكرة معك ؟

وليد : مصطفى وعلي لعبا معي .وأنت ماذا فعلت ؟

.............................................................................................................................محمد :

وليد : هل تحب السباحة ؟

.............................................................................................................................محمد :

وليد : مع السل مة أراك لحقا .

.............................................................................................................................محمد :

:أ- ترجم إلي اللغة النجليزية: 5

-ذهبت مع طلب المدرسة إلى نادي الثقة واحتفلنا باليوم الرياضي . كان يوما1 جميل .تسابق الطلب من جميع الصفوف في مختلف اللعاب. الجري وكرة القدم

وكرة اليد وشد الحبل ‘ربحت أكثر من ميدالية .مكثنا طوال اليوم وقضينا وقتا ممتعا.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

14

Page 15: Gr5 ar na

-ب - أجب عن الئسئلة التالية 2

- إلى أين ذهب طل ب المدرسة ؟1

..................................................................................................................................................................

- بماذا احتفل الطل ب ؟2

..................................................................................................................................................................

- هل تسابق الطل ب ؟3

..................................................................................................................................................................

- ماذا لعب الطل ب ؟4

..................................................................................................................................................................

- أكمل الجمل التالية بفعل منائسب: 6

( يكره ، يخرج ، يعيش )في الماء . ................................ـ السمك

العلم صاحبه . ( يرفع ، يهدم ، يذل ).........................................ـ

( يشر ب ، يأكل ، يقرأ )الدرس . ................................ـ الولد

( تنام ، تسبح ، تدرس )في البحر . ................................البنت

( يلعب ، يجري ، يشرح )الدرس . ...............................المعلم

ال ب المباراة . (يشاهد ، يهدم ، يسبح).................................... ـ

( يشر ب ، يأكل ، يصلي )في المسجد . ................................ ـ الولد

( تنام ، تسبح ، تطبخ )في المطبخ . ................................ـ البنت

15

Page 16: Gr5 ar na

: : ريتب الكلمات اليتية مكون ًا جمل مفيدة 7

– الجد - الكتا ب - يقرأ1

.................................................................................................................................................................

– الحصان - يركب - ال�خ2

.................................................................................................................................................................

– السلم - حسام - يصعد3

.................................................................................................................................................................

– فوق - طارق - السطح4

.................................................................................................................................................................

– ريم - الشجرة - تحت- تجلس 5

: بخط النسخ -اكتب 9

الحصان يساعد الفل ح ويحمل له الحطب ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

16

ـ حول حالة العفعال اليتية من المفرد للمثنى والجمع : 8

المفرد المثنى الجمع.............................. ............................... يذهب

.............................. ..............................يدرس

.............................. ..............................يحتا ُج

.............................. ..............................يرسم

Page 17: Gr5 ar na

........................................................................................................................................................................

- حول الخليج19

:أ- يترجم إلي اللغة النجليزية 1

يركب اللول د البالون سيسافر اللول د إلى مكان بعيد .يتجه البالون إلى الجنو ب. 1هويطير فوق الجبال .البالون يطير فوق مدينة . يشاهد اللول د مسجدا لومدرسة .

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

هذا بيت . في البيت نار . يقتر ب البالون من البيت .البالون يقف أمام البيت . – 2يدخل اللول د البيت .النار في المطبخ لوغرفة النوم .

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

-ب - أجب عن الئسئلة التالية 1

- أين يتجه البالون ؟1

...................................................................................................................................................................

- ماذا يركب اللول د ؟2

...................................................................................................................................................................

- لماذا يركب اللول د البالون ؟3

...................................................................................................................................................................

- أين يطير البالون ؟4

...................................................................................................................................................................

- ماذا يشاهد اللول د ؟5

17

Page 18: Gr5 ar na

...................................................................................................................................................................

-ج -ارئسم دائرة حول الجواب الصحيح :- 1

– يتجه البالون إلى الشمال 1 ) نعم – ل – ل أعرف (

– يركب اللول د السفينة2 )نعم – ل – ل أعرف(

سيسافر اللول د إلى مكان بعيد – 3 ) نعم – ل – ل أعرف(

– البالون يطير فوق مدينة 4 )نعم – ل – ل أعرف(

البالون سيتجه إلى فرنسا –5 ) نعم – ل – ل أعرف)

:-: ضع العفعال اليتية عفي جملة مفيدة 2

...........................................................................................................: – يقف 1

...........................................................................................................: – يسافر 2

...........................................................................................................: – يركب3

........................................................................................................... – يشاهد :4

........................................................................................................... : – يقرأ5

........................................................................................................... – يطير :6

...........................................................................................................- يكسر :7

...........................................................................................................- يحمل :8

: - يترجم من اللغة العربية إلي اللغة النجليزية 3

. ..............................................جبل :. ..............................................جبال :

. ..............................................غر ب :. ..............................................شرق :

18

Page 19: Gr5 ar na

. ..............................................جنو ب :. ..............................................:شمال

. ..............................................يسافر :.. ..............................................يصنع :

. ..............................................:. يشوي . ..............................................يصطا د:

. .................................................البحر :. ..............................................الخليج :

...................................................يهبط : .................................................يطير :

..................................................يركب :.. ..............................................يتجه :

- حول الفعل المضارع للماضي :- 4

..........................................................................ـ ينظف المسلم ثيابه.

........................................................................ـ يعتني الطالب بمظهره .

..........................................................................ـ يذهب الطالب إلى المدرسة.

..........................................................................ـ تأكل البنت العنب .

.......................................................................... ـ يصلي الولد في المسجد

..........................................................................ـ تقرأ البنت الدرس .

..........................................................................ـ يشاهد ال ب المباراة.

..........................................................................ـ تصنع الم الكعكة .

..........................................................................ـ يلعب الولد بالكرة.

..........................................................................ـ البنت تكتب الواجب

- أجب عن هذة الئسئلة :- 5

كيف تذهب إلى المدرسة ؟

................................................................................................

كيف تذهب إلى الملعب ؟

19

Page 20: Gr5 ar na

................................................................................................

كيف تذهب إلى القرية ؟

................................................................................................

كيف تذهب إلى المدينة ؟

..............................................................................................

كيف تذهب إلى الحديقة ؟

................................................................................................

كيف تذهب إلى البحر ؟

................................................................................................

كيف تذهب إلى المسجد ؟

................................................................................................

كيف تذهب إلى السوق ؟

................................................................................................

- ضع حروف الجر( عن - بـ - ل ) عفي الفراغ المنائسب :- 6

1 السيارة.............. المدرسة إلى أذهب ـ .

2 البيئة................برنامجا شاهدت ـ .

3 اللوان.............. صورة رسمت ـ .

4 الشارع.............. صديقي أبعدت ـ .

5 السمك يصطا د.............. البحر إلى أبي يذهب ـ .

6 الغليان................... يبدأ الماء يسخن عندما ـ .

20

Page 21: Gr5 ar na

7 . الكلم................. الوقت تضيعي ل ـ

8 تصمت................ألو خيرا قل ـ .

لوالصابون الماء.................. يدي غسلت -9 .

الصحة . ................. – كتبت موضوعا 10

- ضع أداة ائستفهام منائسبة :- 7

متى – كم – كيف - لماذا – أين) (ما –

تسكن ؟............................... -1

أسكن في الشارقة

تذهب إلى المسجد ؟..............................- 2

حتى اصلي.

تعو د ؟..............................- 3

الساعة الثامنة .

اسمك ؟..............................- 4

اسمي عمر

تذهب إلى المدرسة ؟..............................-5

أذهب إلى المدرسة بالحافلة؟

21

Page 22: Gr5 ar na

: بخط النسخ -اكتب 8

. بالغليان يبدأ الماء يسخن عندما ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

: مايملى عليك : اكتب 9

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

22

Page 23: Gr5 ar na

- أحب عفصل الربيع20

:أ- يترجم إلي اللغة النجليزية 1

الجو معتدل لوجميل .الحديقة جميلة في هذا الفصل .ندى ذاهبة.هذا فصل الربيع.1إلى بيت جدها.هي تلبس ملبس خفيفة .بيت الجد في الجبال .

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

تلبس ندى ملبس ثقيلة .تجلس ندىهذا فصل الشتاء .الجو بار د جدا . – 2 مع جدها في الغرفة .يصنع الجد شايا حارا. ندى تشر ب الشاى مع

الجد.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

-ب - أجب عن الئسئلة التالية :- 1

- أين بيت الجد ؟1

............................................................................................................................................................................

- ماذا تلبس ندى في فصل الربيع ؟2

........................................................................................................................................................................

23

Page 24: Gr5 ar na

-لماذا تلبس ندى ملبس ثقيلة في فصل الشتاء؟3

............................................................................................................................................................................

-ماذا يصنع الجد؟4

............................................................................................................................................................................

-هل الحديقة جميلة في فصل الربيع ؟5

............................................................................................................................................................................

-ج - ارئسم دائرة حول الجواب الصحيح :- 3

ندى ذاهبة إلى بيت جدها – 1 ) نعم – ل – ل أعرف (

– الحديقة جميلة في فصل الربيع2 )نعم – ل – ل أعرف(

– الجد يصنع عصيرا3 ) نعم – ل – ل أعرف(

–تلبس ندى ملبس ثقيلة في فصل الربيع4 )نعم – ل – ل أعرف(

–ندى عمرها عشر سنوات 5 ) نعم – ل – ل أعرف (

:-: ضع الكلمات اليتية عفي جملة مفيدة 2

......................................................................................... : – الجو1

......................................................................................... : – جميلة2

......................................................................................... – السرة :3

......................................................................................... : -الحديقة4

.........................................................................................- سحا ب :5

......................................................................................... : –تلبس 6

24

Page 25: Gr5 ar na

.........................................................................................- تصنع :7

:- – يترجم من اللغة العربية إلي اللغة النجليزية 3

................................سحا ب : ................................سماء :

................................غرلو ب : ................................شرلوق :

................................بار د :. ................................حار :

................................شتاء : ................................صيف :

................................خريف : ................................ربيع :

................................ خفيفة : ................................ثقيلة :

: ائستخدم الضمائر ( هو – هي – هما – هم- نحن ) :4

يلعبان الكرة ................................. - 1

تقرأ الدرس ................................. - 2

يشاهدلون المباراة ................................. - 3

.يذهب إلى المدرسة................................ - 4

تطبخ في المطبخ . ................................ - .5

نكتب الواجب .................................-.6

يصلي في المسجد .................................-7

.يصطا دلون السمك .................................- 8

.نساعد الفقراء .................................-9

.تحب القراءة .................................-10

25

Page 26: Gr5 ar na

ـ نحن..............................

في رمضان .( (تصوم –نصوم

اللول د. ( يساعدلون -تساعد..............................ـ الم )

الواجب . ( يكتبون –تكتب..............................ـ الطل ب )

اللغة العربية . ( يدرسون -ندرس..............................ـ نحن )

( تصنع – يصنع ) الشاي ............................... البنت -

(يصلي – يصلون ) في المسجد ............................... - عبد الرحمن

المباراة . ( تشاهد - يشاهدلون)..............................ـ هم

(جمع المذكر السالم ):-: ضع الكلمات التالية عفى صيغة الجمع :6

.............................................................معلم -1

............................................................. مجاهد-2

............................................................مجتهد -3

.............................................................مدافع -4

............................................................. مهاجم -5

.............................................................مساعد -6

.............................................................متعالون -7

.............................................................صائم -8

............................................................. قا در -9

26

-: ـ أكمل الجمل اليتية بفعل منائسب 5

( نلعب- يلعبون ).الكرة . .........................ـ اللول د

( تحب - يحب ).القراءة. ...............................ـ هو

( تشرح – يشرح )الدرس. .............................. - المعلمة

Page 27: Gr5 ar na

............................................................. مهندس-10

-يتجول بين الطلب وائسأل كل طالب أي عفصول السنة يحب ويفضل:- 7

ائسم الطالب الفصل المفضل

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

-أجب عن الئسئلة التالية :- 8

-ماهي ما دتك المفضلة ؟1

......................................................................................................................................................................

-ما هو لونك المفضل ؟2

......................................................................................................................................................................

- ماهي رياضتك المفضلة ؟3

......................................................................................................................................................................

-من هو صديقك المفضل ؟4

......................................................................................................................................................................

27

Page 28: Gr5 ar na

: بخط النسخ -اكتب 9

ريان يجري بالكرة ورامي يجري وراءه

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

: مايملى عليك : اكتب 10

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

28

Page 29: Gr5 ar na

الفصل الدراسي الثاني

29

Page 30: Gr5 ar na

- عل ء الدين والبحر21

:- – ترجم من اللغة العربية إلي اللغة النجليزية 1

......................................................صياد :....................................................... عمل ق :

...................................................... :قائد ......................................................دخان :

......................................................قصر : ......................................................قدر :

...................................................... نقود : ......................................................ذهب :

...................................................... :فقير ......................................................غني :

- أ- ترجم إلي اللغة النجليزية :- 2

.ذهب عل ء الدين.عل ء الدين صياد فقير .حمل عل ء الدين شبكته في الصباح1إلى البحر.إقترب من الما ء ورمى الشبكة ليصطاد السمك.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

انتظر عل ء الدين وجر الشبكة .هي ثقيلة جدا . فتح عل ء الدين الشبكة – 2ونظر :هذة قدركبيرة .ماذا في هذا القدر؟

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

- فتح عل ء الدين القدر خرج دخان أسود ومل السما ء ظهر عمل ق ضخم وسط3الدخان . قال العمل ق لعل ء الدين لماذا فتحت القدر ؟سأقتلك الن .

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

30

Page 31: Gr5 ar na

-ب - أجب عن السئلة التالية :- 2

- أين ذهب عل ء الدين ؟1

............................................................................................................................................................................

- ماذا حمل عل ء الدين ؟2

............................................................................................................................................................................

-لماذا رمى الشبكة في الما ء؟3

............................................................................................................................................................................

-ما الذي خرج من القدر ؟4

............................................................................................................................................................................

-هل الشبكة ثقيلة ؟5

............................................................................................................................................................................

- جـ -ارسم دائرة حول الجواب الصحيح :- 2

عل ء الدين يصطاد العصافير. – 1

) نعم – ل – ل أعرف (

– البحر قريب من بيت عل ء الدين2

)نعم – ل – ل أعرف(

– عل ء الدين صياد غني 3

) نعم – ل – ل أعرف(

–خاف عل ء الدين وسقط على الرض4

)نعم – ل – ل أعرف(

- وجد عل ء الدين قدر كبيرة في الشبكة 5

) نعم – ل – ل أعرف (

31

Page 32: Gr5 ar na

:- : ضع الكلمات التية في جملة مفيدة 3

.............................................................................: –صياد 1

.............................................................................: – قصر 2

.............................................................................: – نقود 3

.............................................................................: – البحر 4

.............................................................................: - غني5

.............................................................................:- الفلح 6

.............................................................................:- الشمس 7

.............................................................................:-المكتبة8

.............................................................................:-الحافلة 9

.............................................................................:-الحديقة 10

ـ ضع اسم الاشارة المناسب في المكان الخالي :- 4

(هذا _هذه _هذان _هاتان _ هؤل ء)

لعب ممتاز ..............................ـ 1 أولد مجتهدون ..............................ـ 2

الولدان متفوقان ..............................ـ 3

سيارة مسرعة .................................-4

مسجد كبير ..............................ـ 5

الكتابان مفيدان.............................-.6

المعلمتان من مصر ..............................ـ 7

أولد مجتهدون ..............................ـ 8

32

5

Page 33: Gr5 ar na

طالبة متفوقة.............................. -9

السيارتان مسرعتان..............................-.10

(جمع المؤنث السالم ):-: ضع الكلمات التالية فى صيغة الجمع :5.....................................................................................صائمة -1

مهندسة-2.....................................................................................

.....................................................................................مجتهد ة -3

مدافعة -4....................................................................................

...................................................................................... طبيبة -5

.....................................................................................معلمة -6

..................................................................................... لعبة -7

.....................................................................................مديرة -8

قائدة -9.....................................................................................

............................................................................... متفوقة-10

......

التالية:- الفعال : اكتب ضد 6

..............................................: – يذهب 1

..............................................: – يقف 2

..............................................: – يستيقظ 3

..............................................: – يدخل 4

..............................................: – يفتح 5

..............................................: – يصوم6

33

Page 34: Gr5 ar na

.............................................. – يرتدي :7

.............................................. – يحب :8

..............................................- يبيع :9

..............................................-يعطي :10

- رتب الكلمات التية مكون ًا جمل مفيدة :-7

–المدرسة - يذهب - إلى - الطالب1

.................................................................................................................................................................

– التفاح - البنت - تأكل 2

.................................................................................................................................................................

– المباراة - الولد - يشاهدون3

................................................................................................................................................................

– الطعام - تطبخ - الم4.

.................................................................................................................................................................

– ريم - الدراجة - تركب5.................................................................................................................................................................

: بخط النسخ -اكتب 8

الصقر صديق الصياد في الصحرا ء ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

: مايملى عليك : اكتب 9

34

Page 35: Gr5 ar na

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

-الراعي والذئب 22

– ترجم من اللغة العربية إلي اللغة النجليزية : 1

......................................................راع : .....................................................أغنام :

...................................................... :ذئب ......................................................مرعى :

......................................................طعام : ......................................................عصا :

...................................................... مجــلة : ......................................................ضحك :

..................................................... :. القطار ......................................................صندو ق :.

- أ - ترجم إلي اللغة النجليزية 2

.هو يرعى أغنام القريةيخرج الراعي من القرية في الصباح ؛ يحمل.صالح راع 1 طعامه وزمارته وعصاه .وصل الراعي إلى المرعى . هو يجلس تحت شجرة كبيرة .

يتناول الراعي طعامه ويغني ثم ينام .

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ل يحب الراعي هذا العمل .هو يحب اللعب مع الولد في القرية.يذهب – 2الراعي إلى المرعى في الصباح ويرجع إلى القرية في المسا ء. هوليريد هذا العمل .

35

Page 36: Gr5 ar na

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

- ب - أجب عن السئلة التالية :- 2

- أين يذهب الراعي في الصباح ؟1

..........................................................................................................................................................................

- ماذا يحمل الراعي ؟2

..........................................................................................................................................................................

- ماذا يفعل في المرعى؟3

..........................................................................................................................................................................

- ماذا يحب الراعي ؟4

..........................................................................................................................................................................

- هل يحب الراعي هذا العمل ؟5

..........................................................................................................................................................................

جـ -ارسم دائرة حول الجواب الصحيح :-

يخرج الراعي من القرية في المسا ء – 1

) نعم – ل – ل أعرف (

– يحب الراعي هذا العمل 2

)نعم – ل – ل أعرف(

– يجلس الراعي تحت شجرة صغيرة 3

) نعم – ل – ل أعرف(

– يحب الراعي كرة السلة4

)نعم – ل – ل أعرف(

36

Page 37: Gr5 ar na

- يرجع الراعي في المسا ء 5

) نعم – ل – ل أعرف (

:- : ضع الكلمات التية في جملة مفيدة 3

............................................................................:يحب -1

...........................................................................:يذهب -2

...........................................................................:يتسلق-3

..................................................................................يصيح :-4

...........................................................................:يحمل -5

.................................................................................يجلس :-6

...............................................................................المرعى :-7

...............................................................................: القرية -8

...............................................................................الشجرة :-9

...........................................................................العمل :-10

- اسأل وأجب :- 4

- هل قرأت الدرس ؟1نعم قرأت الدرس.

ل . لم أقرأ الدرس.

- هل شاهدت المباراة ؟ .....................................................2

- هل ذهبت إلى الملعب ؟3

..............................................................................

- هل صليت في المسجد ؟...................................................4

- هل شربت العصير؟5

37

Page 38: Gr5 ar na

..............................................................................

- هل سافر الولد ؟.........................................................6

- هل لعب الولد المباراة .7

..............................................................................

- حول الفعل الماضي إلى مضارع :- 5

. المدرسة إلى الولد ذهب.1

.............................................................................................................

. القصة الولد قرأ.2

............................................................................................................

. المسجد في الولد صلى.3

.............................................................................................................

. الفتاة صامت.4

.............................................................................................................

. الطالبة درست.5

.............................................................................................................

. المباراة الولد اشاهد.6

.............................................................................................................

. الولد سافر .7

.............................................................................................................

38

Page 39: Gr5 ar na

. القطار سار.8

.............................................................................................................

. المطر نزل.9

.............................................................................................................

: بخط النسخ -اكتب 6

الطائرة تطير أسرع من كل الطيور ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

: مايملى عليك : اكتب 9........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

39

Page 40: Gr5 ar na

- العمل ق والولد23

أ - ترجم إلي اللغة النجليزية :- - 1

. في الحديقة أشجار كثيرة .هناهذه حديقة العمل ق .هي حديقة واسعة وجميلة . 1

شجرة خوخ ,وهناك شجرة تفاح .الزهار جميلة والطيور تغني فو ق الشجار.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

سافر العمل ق إلى بلد بعيد .ذهب إلى هناك ليزور صديقة.مكث العمل ق سبع – 2

سنوات,ثم رجع إلى بلده وحديقته .

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

- وصل العمل ق إلى حديقته .نظر العمل ق إلى الحديقة ,هم يتسلقون الشجار ويقطفون3

الزهار . غضب العمل ق وقال للولد : اخرجوا من هنا بسرعة .

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

40

Page 41: Gr5 ar na

ب-أجب عن السئلة التالية :--1

- ماذا في حديقة العمل ق ؟1

.........................................................................................................................................................................

- أين سافر العمل ق ؟2

.........................................................................................................................................................................

- لماذا سافر العمل ق ؟3

.........................................................................................................................................................................

- لماذا غضب العمل ق ؟4

.........................................................................................................................................................................

- ماذا يفعل الولد في الحديقة ؟5

.........................................................................................................................................................................

ب-ارسم دائرة حول الجواب الصحيح :- -1

– حديقة العمل ق واسعة وجميلة 1 ) نعم – ل – ل أعرف (

– سافر العمل ق إلى باكستان2 )نعم – ل – ل أعرف(

– مكث العمل ق خمس سنوات عند صديقه 3 ) نعم – ل – ل أعرف(

– رجع العمل ق إلى بلده وحديقته 4 )نعم – ل – ل أعرف(

الولد يتسلقون الشجار –5 ) نعم – ل – ل أعرف )

41

Page 42: Gr5 ar na

:--جـ- ضع الكلمات التية في جملة مفيدة 1

..........................................................................................................................: – نافذة 1

........................................................................................................................... – أزهار :2

........................................................................................................................: – ثلج3

........................................................................................................................: – صديق4

........................................................................................................................- سافر :5

........................................................................................................................- حديقة :6

: – ترجم من اللغة العربية إلي اللغة النجليزية 2

................................................العمل ق : ................................................الطيور :

................................................يغني : ................................................يستيقظ :

................................................ رحلة :. ................................................سافر :

................................................واسعة : ................................................غضب :

................................................ : حول ................................................سور :

42

ـ حول الجمل الفعلية التية للسمية ،وغير ما يلزم: 3

............................................................. ـ يقرأ الولد الدرس .

............................................................. ـ تذاكر التلميذة الدرس .

............................................................. ـ يلعب التلميذ في الملعب . .

............................................................. تشرح المعلمة الدرس .

.............................................................ـ يرسم الطفلن لوحة جميلة .

Page 43: Gr5 ar na

............................................................. ـ يكتب الطالب الواجب .

............................................................. ـ تصنع ال م الكعكة .

ـ امل الفراغ بفاعل مناسب للجملة : - 4

الحديقة ..............................................................ـ يزرع

في الفصل ..............................................................ـ وقف

العصير ..............................................................ـ تشرب

المباراة ..............................................................ـ يشاهد

التفاحة ..............................................................ـ يأكل

بالسيارة ..............................................................ـ سافرت

الدرس ..............................................................ـ فهم ـ صامت

.................................

.............................

شهر رمضان.

43

.............................................................ـ يلعب التلميذ في الملعب .

.............................................................- تشرب البنت العصير .

............................................................. ـ تقرأ البنت القصة .

القصة.............................................................ـ قرأت

العصر..............................................................ـ صلى

Page 44: Gr5 ar na

: اكتب الكلمة المناسبة في الفراغ :5

الرف ................................... – يضع الولد الكتاب 1

( في – على – من )

العصير................................... – البنت 2

( تأكل – تشرب – تلعب )

.................................. – يجلس الولد على 3

( الكرسي – الفصل – الكتاب )

أمل الورقة بالمقص ................................... - 4

( ترسم – تقص – تصطاد )

الولد يلعبون في الحديقة ................................... - 5

( هذا – هذه – هؤل ء )

هذه الحقيبة ................................... – يا ريم 6

( خذ – خذي – اجلسي )

التلفاز ................................... – طارق 7

( يجلس – يشاهد – ينا م )

: بخط النسخ -اكتب 6

العصافير تبني أعشاشها على فروع الشجر

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

44

Page 45: Gr5 ar na

: مايملى عليك : اكتب 9........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

45

Page 46: Gr5 ar na

- القرد والغيلم24

: – ترجم من اللغة العربية إلي اللغة الجنجليزية 1

. .................................................... عجوز :...................................................غيلم :

. .................................................... تينة : ...................................................ساحل :

. ................................................... ظهر :. ...................................................قلب :

. .................................................... حجر : ...................................................زوج :

. ...................................................تسلق : .. ................................................... ملك :

. .................................................... سعيد : ...................................................حزين :

: ضع الكلمات التالية فى صيغة الجمع :-2

...................................................................................قرد -1

..................................................................................تينة-2

..................................................................................قلب -3

..................................................................................طبيب -4

..................................................................................رجل -5

..................................................................................زوجة -6

........................................................................................بحر -7

..................................................................................كتاب -8

........................................................................................دفتر -9

..................................................................................شجرة-10

46

Page 47: Gr5 ar na

-أ- ترجم إلي اللغة الجنجليزية 3

. ذهبت القرود إلى ماهر وقالت له : أنت الن ملكهذا ماهر ملك القرود. 1عجوز. نحن نريد ملكا جديدا غضب ماهر وترك الغابة .

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

اتجه ماهر إلى الساحل . شاهدهناك أشجارا كثيرة .هذه شجرة تين . تسلق – 2القرد الشجرة ،وبنى بيتا كبيرا له.وسكن فيه .

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

القرد يأكل التين . هو لذيذ جدا .سقطت تينة في الما ءسمع القرد صوتا جميل .القرد يأكلتينة ويرمي في الما ء تينة،ثم يضحك .

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

-ب- أجب عن السئلة التالية 3- من هو ملك القرود ؟1......................................................................................................................................................................

- هل ماهر ملك عجوز ؟2......................................................................................................................................................................

- ماذا شاهد ماهر ؟3......................................................................................................................................................................

-ماذا يأكل القرد ؟4......................................................................................................................................................................

-ماذا سمع القرد ؟5

......................................................................................................................................................................

47

Page 48: Gr5 ar na

-ج – ارسم دائرة حول الجواب الصحيح :- 3

– اتجه ماهر إلى الساحل 1 ) نعم – ل – ل أعرف (

– القرد يأكل التفاح 2 )نعم – ل – ل أعرف(

– ماهر ملك القرود 3 ) نعم – ل – ل أعرف(

– شاهد ماهر أشجارا كثيرة 4 )نعم – ل – ل أعرف(

بنى القرد قصرا كبيرا –5 ) نعم – ل – ل أعرف )

:- : ضع الكلمات التية في جملة مفيدة 4

.................................................................................: – يذهب 1

.................................................................................: – القرد 2

.................................................................................: – ساحل 3

.................................................................................: – عجوز4

.................................................................................- تينة :.5

.................................................................................- غيلم :6

ـ صنف السماء التية والمختومة بالتاء إلى مذكر ومؤجنث : 5

حمزة ـ عائشة ـ حذيفة بدرية ـ مغيرة ـ سمية

.................................................................................

48

السم المؤنثالسم المذكر

Page 49: Gr5 ar na

.............................................................................

- افتح ياسمسم25

ترجم إلي اللغة الجنجليزية أ- - 1 على بابا رجل فقير. هو يسكن في بيت صغير .قاسم أخو علي بابا .قاسم رجل. 1

غني ،هو يسكن في قصر كبير .قاسم ليساعد علي بابا ...............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

يذهب على بابا في الصباح إلى الغابة .هو يجمع الحطب ويحمله إلىالمدينة .علي – 2بابا يبيع الحطب في السوق،ويشتري اللحم والخبزوالسكر والشاي .

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

-علي بابا الن في الغابة . هو يجمع الحطب يسمع علي بابا صوتا عاليا .يشاهد3علي بابا أربعين لصا .هم يحملون أكياس الذهب .

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

-أجب عن السئلة التالية :- 2

- ماذا يجمع علي بابا ؟1

.............................................................................................................................................................................................

- أين يذهب علي بابا في الصباح ؟2

.............................................................................................................................................................................................

49

Page 50: Gr5 ar na

- ماذا شاهد علي بابا ؟3

.............................................................................................................................................................................................

- لماذا يجمع الحطب ؟4

.............................................................................................................................................................................................

- ماذا يحمل اللصوص ؟5

.............................................................................................................................................................................................

-ارسم دائرة حول الجواب الصحيح :- 3

– علي بابا رجل غني 1 ) نعم – ل – ل أعرف (

– يذهب علي بابا إلى الغابة2 (نعم – ل – ل أعرف(

– بيت علي بابا قريب من قصرأخوه قاسم3 ) نعم – ل – ل أعرف(

– شاهد علي بابا أربعين لصا 4 )نعم – ل – ل أعرف(

يسكن قاسم في قصر كبير –5 ( نعم – ل – ل أعرف )

:-: ضع الفعال التية في جملة مفيدة 2

................................................................................. – يحضر : 1

.....................................................................................: – يسافر 2

.................................................................................: – يدرس 3

.................................................................................: – يسرق4

50

Page 51: Gr5 ar na

.................................................................................:- يبيع 5

.................................................................................:- يشتري 6

.................................................................................:-يرمي 7

.................................................................................:- ينزل 8

.................................................................................:- يصيح 9

.................................................................................:- يحمل 10

: – ترجم من اللغة العربية إلي اللغة الجنجليزية 3

............................................... صخرة :................................................حطب :

............................................... لصوص :. ...............................................لص :

............................................... : أكياس ........................................... كيس :

............................................... يصطاد: ...............................................مغارة :

............................................... : خلف ............................................... سور :

......................................... الكتب : ...............................البنات : ............................. ..الولد :

...............................الدفاتر:. ............................... النجو م : ............................السيارات :.

51

ـ هات مفرد كل جمع مما يلي :- 4

............................... الحقول : .............................التلميذ : ................................المدارس :

...............................الوطان: ...............................الثمار : ............................... الزهار :

Page 52: Gr5 ar na

- حول الجمل التالية إلى المؤجنث وغير ما يلزم :- 5

-هذا طبيب جديد .1

....................................................................................................................................................................

-هو موظف كبير .2

....................................................................................................................................................................

-هو يكتب الواجب 3

....................................................................................................................................................................

- هو يسافر كل يو م 4

....................................................................................................................................................................

- هو يصلي ويصو م ويساعد الجميع5

....................................................................................................................................................................

- ضع أسئلة للجابات :- 6

؟...................................................................................................................................................................-1

إسمي عبد الرحمن .

؟.................................................................................................................................................................-.2

نعم أحب اللغة العربية .

؟................................................................................................................................................................- 3

ل محمد ليس طبيبا.

؟.................................................................................................................................................................-4

وصلت المدرسة في الساعة السابعة.

؟................................................................................................................................................................-5

أذهب إلى المدرسة بالحافلة.

52

Page 53: Gr5 ar na

- أكمل كما في المثال :- 7

- هو عاد أنا عدت1

.........................................- هو قال 2

.........................................- هو درس 3

.........................................- هو قا م 4

.........................................-هو نا م 5

: بخط النسخ -اكتب 6

فرح القرد بأصدقائه ورقص في القفص

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

: مايملى عليك : اكتب 7........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

تم بحــــمد اللــــه

53

Page 54: Gr5 ar na

54