33
Grafik

grafik full copy.pptx

  • Upload
    -

  • View
    267

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

JENIS- JENIS/ CIRI- CIRI GRAFIK

Grafik

Maksud Grafik.Perkataan grafik sebenarnya berasal daripada perkataan perkataan Greek graphikos bererti lukisan.

Grafik ialah kombinasi gambar-gambar, lambang-lambang, simbol-simbol, huruf-huruf, angka, perkataan, lukisan, lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat.

Prinsip-prinsip grafik.

Perancangan

Penyediaan ilustrasiTentukan jenis visual yang akan dihasilkan berdasarkan:a.Bahan yang sedia ada atau yang perlu disenaraikan seperti alat tulis.b.Tentukan objektif visual dan jumlah audien bagi menentukan kesesuaian dan mengelakkan pembaziran.c.Perlu tahu bentuk visual sama ada untuk tayangan (lutsinar, slaid, filem,video) bukan tayang (carta, buku, pena) atau pameran (poster, lukisan)

Warna

Panduan am mewarna1. Gunakan warna untuk mengasingkan dan menegaskan sesuatu elemen tumpuan.2. Gunakan warna yang berharmoni seperti warna monokromik, warna, berhampiran atau warna penggenap.3. Gunakan warna supaya visual kelihatan mudah dilihat dan difahami.4. Rancangkan penggunaan warna untuk melahirkan kesan tertentu.5. Permukaan hitam akan kelihatan lebih jelas jika warna putih digunakan sebagai warna latar. Ini diikuti dengan warna merah, oren, hijau, biru, ungu dan kuning.

Skema warnaWarna diklasifikasikan ke dalam carta warna

Persembahan Cara membuat gambarJENIS- JENIS/ CIRI- CIRI GRAFIKBar Chart

Kegunaannya: Grafik batang/ bar chart digunakan untuk membandingkan nilai antar deret dalam bentuk grafik batang dengan beberapa model (silinder, kerucut, dan piramid) dengan posisi horizontal.

Dalam Profil Kesihatan Indonesia tahun 2008 Grafik Batang digunakan pada piramid penduduk indonesia, bagi membentangkan jumlah penduduk miskin dan lain-lain.

Line Chart

Diagram garis adalah penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus.

Kegunaannya: Diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan.

Grafik ini juga untuk menggambarkan nilai data masing-masing dalam bentuk garisan yang panjang. Fungsinya adalah untuk menunjukkan data pada pembentangan dalam waktu tertentu.

Grafik column (Column chart)

Kegunaannya adalah untuk menunjukkan perubahan data dalam period iaitu waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antara beberapa aspek.Grafik Lingkaran (Pie Chart)

Diagram lingkaran adalah pembentangan data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran.

Bahagian-bahagian dalam kawasan lingkaran menunjukkan bahagian-bahagian atau peratus secara keseluruhan.

Untuk membuat diagram lingkaran terlebih dahulu, ditentukan besarnya peratus setiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran.

Kegunaannya ialah grafik ini digunakan apabila ingin mendapatkan grafik dalam bentuk lingkaran)dari sebuah barisan data tunggal.

Fungsinya menunjukkan bagaimana titik data berhubungan dengan keseluruhan data.

Grafik Area (Area Chart)

Kegunaannya ialah grafik ini lebih dikenal dengan grafik atau diagram wilayah, grafik ini dipilih untuk menggambarkan maklumat data sebagai garis kumulatif dengan tampilan gambar berbentuk garis yang bertumbuh.

Fungsinya untuk menunjukkan perubahan nilai relatif pada suatu period iaitu waktu.

Ada dua pilihan model grafik jenis area, iaitu model 2 dimensi dengan model 3 dimensi yang masing-masing memiliki 3 jenis pilihan lagi.

Grafik XY (Scatter Chart)

Kegunaannya ialah menggambarkan pasangan titik (kordinasi) sehingga bentuk grafiknya berupa titik-titik yang tertabur.

Fungsinya adalah untuk menunjukkan hubungan antara titik data dengan menyambungan titik pada grafik.

Ia biasanya digunakan dalam analisis data ilmiah. Terdapat 5 jenis pilihan model grafik ini.

Grafik Donat (doughnut Chart)

Kegunaan ialah untuk menggambarkan nilai antara data masing-masing diwakili oleh sebuah segmen berbentuk cincin.

Grafik Radar

Grafik ini menggambarkan nilai antara data menggunakan sumber nilai yang ditarik dari pusat diagram dan dipisahkan untuk setiap kategori.

Fungsinya adalah bagi menunjukkan perubahan pada titik pusat.

Bubble charts (Grafik gelembung)

Data disusun dalam barisan sehingga nilai-nilai x (horizontal) tercantum pada barisan pertama (kiri) dan nilai-nilai y (vertical) yang sesuai dan nilai-nilai ukuran gelembung tercantum dalam barisan yang berdekatan, dapat diteka dalam grafik gelembung.

Surface charts (Grafik permukaan)

Kegunaannya ialah ketika kita ingin mencari kombinasi yang optimal dari 2 rangkaian data. Seperti dalam peta topografi, warna dan pola menunjukkan daerah yang berada dalam kisaran nilai yang sama.

Stock charts (Grafik stok)

Kegunaannya adalah untuk menggambarkan frekuensi harga stok.

Namun grafik ini juga dapat digunakan untuk data ilmiah. Sebagai contoh, kita dapat menggunakannya untuk menunjukkan frekuensi suhu harian

SEKIAN TERIMA KASIH.