50
Grafika z komputera

Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Grafika z komputera

Page 2: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Grafika z komputera•Trzy kategorie:

•grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska),

•Grafika wektorowa

•Grafika prezentacyjna•Grafika prezentacyjna

Page 3: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Rozweselająca

Page 4: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Podstawowe formaty grafikirastrowej:

GIF GIF -- GraphicsGraphicsInterchangeInterchange Program, Program, InterchangeInterchange Program, Program,

popularny, dobra popularny, dobra kompresja dla koloru 1, 2, kompresja dla koloru 1, 2,

4, 84, 8--bitowego bitowego

Page 5: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Podstawowe formaty grafiki rastrowej:

JPG JPG -- Joint Photographic Joint Photographic Experts Group, Experts Group,

prawie najlepsza prawie najlepsza prawie najlepsza prawie najlepsza kompresja kompresja

(nieodwracalna) dla (nieodwracalna) dla wiernego koloru wiernego koloru

Page 6: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Podstawowe formaty grafiki rastrowej:

PCX PCX -- 256 kolorów, 256 kolorów, PCX PCX -- 256 kolorów, 256 kolorów, kompresja do 3 razy, kompresja do 3 razy,

stracił na popularności stracił na popularności

Page 7: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Podstawowe formaty grafiki rastrowej:

Inne spotykane formaty: Inne spotykane formaty: PCD (Kodak, wysoka PCD (Kodak, wysoka PCD (Kodak, wysoka PCD (Kodak, wysoka

jakość), PNG (do WWW, jakość), PNG (do WWW, kombinacja GIF i JPG), kombinacja GIF i JPG),

Page 8: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Podstawowe formaty grafiki rastrowej:

DIB (odmiana BMP), IMG, DIB (odmiana BMP), IMG, MSP, TGA, WPG, WMF MSP, TGA, WPG, WMF MSP, TGA, WPG, WMF MSP, TGA, WPG, WMF (wektorowo(wektorowo--rastrowy), rastrowy),

PNT, MACPNT, MAC

Page 9: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Nowe formaty:

DejaDeja--Vu (firmy AT&T),Vu (firmy AT&T),55--10x większa kompresja 10x większa kompresja

niż JPEG , dodatki do niż JPEG , dodatki do niż JPEG , dodatki do niż JPEG , dodatki do przeglądarek + przeglądarek +

niektórych programów niektórych programów graficznych. graficznych.

Page 10: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

MP4, czyli MPEGMP4, czyli MPEG--4 do 4 do obrazów statycznych, w obrazów statycznych, w

formacie JPEG2000 (JP2) formacie JPEG2000 (JP2)

Nowe Formaty

formacie JPEG2000 (JP2) formacie JPEG2000 (JP2) 5 x mniejsze pliki niż 5 x mniejsze pliki niż

JPG, JPG,

Page 11: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

5 x mniejsze pliki niż JPG, 5 x mniejsze pliki niż JPG, powiększają się bez utraty powiększają się bez utraty

jakości i zwiększania jakości i zwiększania objętości, ale nadal objętości, ale nadal

Nowe Formaty

objętości, ale nadal objętości, ale nadal odczuwamy brak narzędzi do odczuwamy brak narzędzi do łatwego oglądania/tworzenia łatwego oglądania/tworzenia

grafiki w tym formacie. grafiki w tym formacie.

Page 12: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Wracajmy do nowych formatów

LWF - Lura Wavelet Format;

Djvu, SID –

duża kompresja zdjęć

(rozkład na falki), dobra jakość.

Page 13: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Nowe formaty again

Zdjęcie w formacie XGA, 1024x768 piksele, ma: BMP - 2304 kB, TIF bez kompresji - 2307 TIF bez kompresji - 2307 kB, z kompresją zip - 1133 kB, LZW - 1515 kB

Page 14: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Nowe formaty again

Zdjęcie w formacie XGA, 1024x768 piksele, ma: PCX - 1543 kB, PNG - 650 kB, GIF 256 kolorów - 291 kB, GIF 256 kolorów - 291 kB, JPG - jakość 80% - 72 kB, jakość 60% - 57 kB (stopień kompresjii zależy od rodzaju zdjęcia).

Page 15: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Cechy Grafiki Wektorowej

Grafika wektorowa jest zorientowana obiektowo.obiektowo.

Page 16: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Cechy Grafiki Wektorowej

Grafika Wektorowa ...

• Punkty kontrolne określające kształt krzywych, krzywe Beziera; odtworzenie krzywej wymaga rozwiązania układu równań i obliczenia położenia wszystkich jej punktów. wektorowa

Page 17: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Ścieżka:

• zbiór punktów wyznaczających linię na rysunku. Kontur figury - ścieżka zamknięta.Kontur figury - ścieżka zamknięta.

wektorowa

Page 18: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Warstwy - czyyliii

• połaczone grupy obiektów

wektorowa

Page 19: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Warstwy

wektorowa

Page 20: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Warstwy

wektorowa

Page 21: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Warstwy

• Obiekty zamknięte są w obwiedniach nazywanych kopertami. Nałożenie koperty na jakiś Nałożenie koperty na jakiś obiekt może go zdeformować dopasowując do kształtu koperty, np. do gumowej powierzchni nadmuchanego balonu. wektorowa

Page 22: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Wypełnienia:

• jednolite, gradientowe czyli tonalne (ciągłe przejście od jednej barwy do drugiej w jednej barwy do drugiej w sposób liniowy, radialnie lub stożkowo), szrafury

wektorowa

Page 23: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Wypełnienia: • szrafury (wypełnienia kreskowane

lub powtarzającym się wzorem) oraz tekstury (podobne do naturalnych lub sztucznych materiałów takich jak włókna tkaniny, powierzchnia cegły czy tkaniny, powierzchnia cegły czy chmury). Tryb konturowy (wireframe), bez wypełnień i tekstur.

wektorowa

Page 24: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Wypełnienia

wektorowa

Page 25: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Wypełnienia

wektorowa

Page 26: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Formaty graficzne:

EPS (Encapsulated Postscript,

najczęstszy format, ale niezbyt dobrze realizowany przez wiekszość programów, programów,

EPS dopuszcza nagłówki przechowujące obraz w formie rastrowej (zwykle w formacie TIF) przy niskiej rozdzielczości),

wektorowa

Page 27: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Formaty graficzne

WMF (Windows MetaFile),

tworzony przez narzędzia do rysowania

np. w MS-Officenp. w MS-Office

wektorowa

Page 28: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Formaty Graficzne CDR (Corel Draw),

wektorowa

Page 29: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Formaty graficzne

CGM

(Computer Graphics Metafile,

czyli metaplik grafiki

komputerowej),

wektorowa

Page 30: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Formaty Graficzne

• DRW (Micrografx Designer),

PIC, PICT,

wektorowa

Page 31: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Formaty graficzne Formaty graficzne

• DXF (głownie do CAD, rysunków

technicznych),

• .• .

• HPGL - do ploterów

wektorowa

Page 32: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Uproszczona grafika

wektorowa.

Rodzaje wykresów:

Cechy grafiki Cechy grafiki prezentacyjnejprezentacyjnej

Rodzaje wykresów:

słupkowe (bar graph),

wariantyprezentacyjna

Page 33: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Rodzaje wykresówRodzaje wykresów

prezentacyjna

Page 34: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Rodzaje wykresówRodzaje wykresów

prezentacyjna

Page 35: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Rodzaje wykresów

prezentacyjna

Page 36: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Rodzaje wykresów

prezentacyjna

Page 37: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Niesteeety!!!!

skalowanie grafiki w MSskalowanie grafiki w MS--PowerPoint powoduje PowerPoint powoduje PowerPoint powoduje PowerPoint powoduje znaczne powiększenie znaczne powiększenie

plików! plików!

prezentacyjna

Page 38: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Programy grafiki rastrowej:

PC-Paintbrush;Fractal DesignsPainterPainter

Page 39: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Obróbka kolorowych zdjęć:Obróbka kolorowych zdjęć:

Photoshop, Photoshop, Picture Publisher Picture Publisher Picture Publisher Picture Publisher

Photostyler. Photostyler.

Page 40: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Obróbka kolorowych zdjęć:Obróbka kolorowych zdjęć:

Retuszowanie, separacja Retuszowanie, separacja barw i korekcja koloru; barw i korekcja koloru;

Kai's Power Tools (KPT) Kai's Power Tools (KPT) --Kai's Power Tools (KPT) Kai's Power Tools (KPT) --program do efektów program do efektów

specjalnych.specjalnych.KhorosKhoros

Page 41: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Obróbka kolorowych zdjęć:Obróbka kolorowych zdjęć:

Płynne przekształcanie Płynne przekształcanie (morphing i warping): (morphing i warping): (morphing i warping): (morphing i warping):

AVS, apE, VDE, Iris AVS, apE, VDE, Iris Explorer, KhorosExplorer, Khoros

Page 42: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Ciekawy program

Genuine Fractals Genuine Fractals --pozwala na powiększanie pozwala na powiększanie pozwala na powiększanie pozwala na powiększanie zdjęć do drukowania bez zdjęć do drukowania bez

utraty jakości! utraty jakości!

Page 43: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Corel, część WordPerfect Corel, część WordPerfect Corporation, Corporation,

Pakiet Corel WordPerfect

Corporation, Corporation, potężny pakiet dla grafików ale potężny pakiet dla grafików ale

dla amatorów za duży. dla amatorów za duży.

Page 44: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Przetwarzanie obrazu

i wizualizacja danychWizualizacji dużej ilości danych

numerycznych:

zamiana wartości liczbowych na zamiana wartości liczbowych na

położenia

przestrzenne i mapy barw, tworzenie

izopowierzchni.

Mapy pogody pokazujące rozkład

ciśnień (izobary).

Page 45: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Programowane Przetwarzanie obrazu

i wizualizacja danych

Dodawanie obiektów graficznych

(wielościany, sfery, krzywe i

powierzchnie) do obrazu.powierzchnie) do obrazu.

Praca interakcyjna

lub zaprogramowanie sekwencji

czynności

w postaci makropoleceń.

Page 46: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

GrapherGrapher (wykresy (wykresy płaskie) lub płaskie) lub SurferSurfer

(wykresy przestrzenne). (wykresy przestrzenne).

Inne pożyteczne sposoby

(wykresy przestrzenne). (wykresy przestrzenne). MapViewerMapViewer ((GoldenGolden

Software, Software, IncInc.) .) -- mapy mapy cyfrowe cyfrowe

Page 47: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

TexCADTexCAD, , PSTricksPSTricks --rysowanie (raczej rysowanie (raczej programowanie programowanie

Inne pożyteczne sposoby

programowanie programowanie rysunków) w rysunków) w LaTeXuLaTeXu

sharewarowysharewarowy program program GLE; GLE; KrakKrak--GraphGraph. .

Page 48: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Wracajmy do nowych formatów

LWF - Lura Wavelet Format; Djvu, SID –

duża kompresja zdjęćduża kompresja zdjęć

(rozkład na falki), dobra jakość.

Dr inż. H.P.Janecki

Page 49: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Nowe formaty again

Zdjęcie w formacie XGA, 1024x768 piksele, ma: BMP - 2304 kB, TIF bez kompresji - 2307 kB, z kompresją zip - 1133 kB, LZW - 1515 kBzip - 1133 kB, LZW - 1515 kBPCX - 1543 kB, PNG - 650 kB, GIF 256 kolorów - 291 kB, JPG - jakość 80% - 72 kB, jakość 60% - 57 kB (stopień kompresjii zależy od rodzaju zdjęcia).

Page 50: Grafika z komputera - janecki.pr.radom.pljanecki.pr.radom.pl/grafika/gr2.pdf · Grafika z •Trzy kategorie: komputera •grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), •Grafika

Cechy Grafiki Wektorowej

Grafika wektorowa jest zorientowana obiektowo.obiektowo.